Biochemistry Department Research Laboratory

About

Research Infrastructure

•    Buz Makinesi Scotsman Af80    
•    Çalkalayıcı Heidolph Unimax 1010
•    Çalkalayıcılı İnkübatör Shellab    
•    Çalkayıcı Benchmark Bench Rocker 2d    
•    Çeker Ocak    
•    CO2 İnkübatör, Panasonic Mco-18 Ac-Pe    
•    CO2 İnkübatör,  Sanyo    
•    Dik Tip Derin Dondurucu (- 86°C )
•    Panasonic Mdf-U5386s-Pe    
•    Dik Tip Derin Dondurucu (- 86°C )
•    Sanyo Ultra Low    
•    Dik Tip Otoklav Alp Glg-40m    
•    Elısa Plaka Okuyucu Biotek Powerwave Xs    
•    Elısa Plaka Okuyucu Bmg Labtech  Fluostar Omega    
•    Güç Kaynağı Invitrogen Dual Power Supply    
•    Hassas Terazi Mettler Toledo Ag135
•    Homojenizatör Kıka    
•    Hplc Kromatografi Cihazı Dionex
•    Işık Mikroskobu Nikon Eclipse Ts100
•    Işık Mikroskobu Floresan Ataşmanı Nikon    
•    Isıtıcı Stuart Block Heater Sbh13od
•    Jel Görüntüleme Cihazı Gel Logic 200 Imaging System     
•    Doç. Dr. Zekiye Tuba Tüylü Küçükkılınç
•    Jel Görüntüleme Cihazı Bio-Rad Chemidoc™ Xrs+     
•    Kabin Buzdolabı (4°C) Revco    
•    Karıştırıcı Hiedolph Mr1000    
•    Laminar Akış Kabini Clean Air Techniek    
•    Mikrofüj Biosan Msc 6000    
•    Multi Karıştırıcı Velp Scientific
•    Orbital Çalkalayıcı Biosan     
•    Orbital Çalkalayıcı Nbiotek Nb-101s
•    Otomatik Mikroplaka Yıkayıcı Biotek Elx50    
•    Ph Metre Orion 520a    
•    Profesyonel Bulaşık Makinesi Miele
•    Qpcr Cihazı Applied Biosystems Viia 7    
•    Saf Su Cihazı Mes Mp Minipure, Felis Can
•    Santrifüj Hettich Rotina 35r D78532
•    Santrifüj Hettich Universal 32r D-78532    
•    Santrifüj Biofuge A Heraeus Sepatech
•    Sıcak Su Banyosu Memmert Wb 14
•    Sıcak Su Banyosu Memmert    
•    Sıcak Su Banyosu Edelstahl    
•    Soğutmalı Sirkülatör Banyosu Thermo Haake K15    
•    Space Cleaning System Sanyo     
•    Spektroflorometre Rf-5301 Pc Schimadzu     
•    Standart Pcr Cihazı Applied Biosystems 9902    
•    Teflon Başlıklı Homojenizatör Schütt
•    Terazi Sartorius    
•    Thermal Cycler Biorad C1000    
•    Ultra Saf Su Cihazı Elga Pf3xxxxm1 Purelab Flex    
•    Ultrasantrifüj Beckman Caulter Max Xp     
•    Ultrasonikatör Soniks Vc750    
•    Uv Kabin Biosan Uvc/T-Ar    
•    Uv Spektrofotometre Shimadzu Uv-1800    
•    Uv Spektrofotometre Shimadzu Uv-1601    
•    Uv Spektrofotometre Shimadzu Uv-1700    
•    Vorteks Kika Vibrofix Vf1    
•    Vorteks Hiedolph Reax 2000    
•    Vorteks Biosan U-1 Plus

Researchers

•    Prof. Dr. Gülberk UÇAR
•    Prof. Dr. Özden TACAL
•    Prof. Dr. Samiye YABANOĞLU ÇİFTÇİ
•    Doç. Dr. Ayşe ERCAN
•    Dr. Öğr. Üyesi Kevser BİBEROĞLU
•    Arş. Gör. Dr.Ecz. Beyza AYAZGÖK
•    Arş. Gör. Dr.Bio. Selin ÖNCÜL
•    Arş. Gör. Dr.Bio. Melike YÜKSEL
•    Arş. Gör. Dr.Ecz. Seda ÖNDER
•    Arş. Gör. Ecz. Hamide Sena ÖZBAY
•    Öğr. Gör. Dr. Bio. Seyhan TÜRK
•    Esin ÖZ
•    Dr. Bercis İmge UÇAR
•    Hatice YANPAR
•    Dr. Faruk PEKGÜL
•    Rıdvan BOZKIR

Ongoing Projects

•    Bap Çağrılı Proje 18096, Tçp-2019-18096; Stafilokokal Enterotoksinler Sea Ve Seb Varlığında Akut Miyeloid Lösemi (Aml) Hücre Hatlarının İlaç Yanıtı Profilinin Ve Kemoterapiye Yanıtının Belirlenmesi, Dr. Seyhan Türk,  Dr. Öğr.Üyesi Can Türk,  Prof.Dr. Gülberk Uçar,   Öğr.Gör. Seçil Demirkol Canlı,  Prof.Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu
•    Tübitak 1001 118s578; Nadir Bir Hastalık Olan Sistinozis Tanısında Ve İzleminde Kullanılabilecek Yeni Biyobelirteçlerin Araştırılması: Klinik Ve İn Vitro Temelli Multiomik (Genomik, Proteomik, Metabolomik Ve Fluksomik) Çalışmalar, Prof. Dr. Rezan Topaloğlu (Yürütücü), Prof. Dr. Gülberk Uçar, Doç.Dr. Fatih Özaltın, Doç.Dr. Bora Gülhan, Doç.Dr. E. Timuçin, Prof. Dr. E.Uğur Sezerman, Prof. Dr. Kezban Ulubayram (Danışman), Doç.Dr. Emirhan Nemutlu (Danışman).
•    Tübitak 1001 19z128; Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Çoklu Hedefli Yeni Amit/Karbamat Türevlerinin Tasarımı, Sentezi Ve İnhibitör Özelliklerinin Belirlenmesi; Prof.Dr. Hatice İlknur Doğan (Yürütücü); Prof.Dr.Safiye Erdem, Prof.Dr.Nesrin Gökhan Kelekçi, Dr.Öğr.Üy. Şule Erol, Prof.Dr.Gülberk Uçar, Dr.Öğr.Üyesi İpek Baysal
•    Hübab Kapsamlı  Proje No. Tsa-2019-17288; Fenotiyazin Yapısındaki Kolinesteraz İnhibitörlerinin Amiloid Prekürsör Protein Metabolizması Ve Tau Üzerindeki Etki Mekanizmalarının Araştırılması. Prof. Dr. Özden Tacal (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu, Dr. Melike Yüksel, Dr. Seda Önder (2019, Devam Ediyor).
•    Hübab Kapsamlı  Proje No Tsa-2017-13929; İnsan Pankreas Kanseri Hücre Hattında Fenotiyazin Yapılı Bileşiklerin Amiloid Prekürsör Benzeri Protein 2 Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu, Dr. Melike Yüksel,  Dr. Seda Önder, Prof. Dr. Özden Tacal (2017, Devam Ediyor).
•    Tübitak 1002, Hızlı Destek Projesi, Proje No: 119s905; Kolon Kanserinin Tedavisinde Fenotiyazin Yapılı Bileşiklerin Kullanımlarının Değerlendirilmesi Ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu (Yürütücü), Dr. Seda Önder (2019).
•    Tübitak 1002 Proje No. 318s259; Organofosfat Pestisitlerin Protein Agregasyonu İle İlişkili Nörotoksisite Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Dr. Seda Önder (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu, Prof. Dr. Özden Tacal (2019, Devam Ediyor).
•    Hübap Hızlı Destek Projesi; Konsantrik Ve İzometrik İskelet Kası Kasılması Öncesi Ve Sonrasında Kan İrisin Fndc5 Ve Pgc1 Düzeylerinin İncelenmesi. (2019 – 2021).
•    Hübap Hızlı Destek Projesi; Yeni Sentezlenen Antitirozinaz Aktiviteye Sahip Kojik Asit Türevlerinin A375 Malin Melanoma Hücre Hattında Sitotoksisite Ve Hücre Ölümü Üzerine Etkisinin Aydınlatılması. (2019 – 2021).
•    Hübap Hızlı Destek Projesi; Klorokojik Asit Türevi Mannich Bazı Bileşiğinin Uv İle İndüklenmiş Melanoma Karşı Koruyucu Etkisinin Değerlendirilmesi. (2019 – 2020).
•    Tubıtak 1001 118s452; K-Ras Mutant Akciğer Kanseri Tedavisinde Kullanılmak Üzere K-Ras Genini Susturucu Sirna Taşıyıcı, Cd44 Yüzey Proteinini Hedefleyen Polimerik Nanopartiküllerin Geliştirilmesi, Gen Taşıyıcı, Gen Susturucu Ve Tedavi Edici Etkinliklerinin İn Vitro Değerlendirilmesi Danışman: Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu-Çiftçi
•    Tubitak 1001 120z600; Kanser Hücre Hatlarında Kiralomiks Çalışmalar: Kiral Metabolit Ve Lipitlerin Iki Modüllü Sabit Faz Kolonlar Ile Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Ile Analizleri Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu (Araştırmacı)
•    Tubitak 1002 219s986; Glioblastomanın Görüntüleme Ve Fotodinamik Tedavisi İçin Ir780 İçeren, Ga-68 İşaretli Multifonksiyonel Teranostik Lipozomların Geliştirilmesi Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu (Araştırmacı)
•    Hübap Kapsamlı Araştırma Projesi; Coq10 Nefropatisinde Koenzim Q10 İçerikli Nanoterapötiklerin Tedavi Etkinliğinin Araştırılması Ve İn Vitro Modelde Mitokondriyal Fonksiyonlarının Karşılaştırılması.
•    Hübap; Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni 1,2,4-Triazol Türevi Bileşiklerin Sentez Ve Aktivite Çalışmaları. Koordinator: Erhan Palaska, 2019-Devam Ediyor.

Completed Projects

•    Bap Hızlı Destek, Thd-2016-10597; Kemoterapötiklere Dirençli Kanser Hücrelerine Yönlendirilmek Üzere Gst İnhibitörü Eta Yüklü Nanopartiküllerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu, Prof. Dr. Gülberk Uçar (Yürütücü), Dr. Öğr.Üyesi İpek Baysal,  Prof. Dr. İpek Eroğlu,  Dr. Burçin Özçelik, 2017.
•    Bap Hızlı Destek, Tbb-2016-11332; Caco2 Hücrelerde Epitelyal Mezenkimal Geçiş Emt Modelinde Gst Nin Aşırı İfadelenmesi Ve Hypericine İle İnhibisyonunun Etkisi, Prof. Dr. Gülberk Uçar (Yürütücü), Öğ. Gör. Dr. Seyhan Türk, 2017.
•    Bap Kapsamlı, Tsa-2017-15520; Kolorektal Kanserde Epitelyal Mezenkimal Geçiş Emt Modellemesinde Glutatyon S Transferazın Rolü Ve Glutatyon S Transferaz İnhibitörü Hedeflenerek Adjuvan Terapi Etkinliğinin İn Vivo Şartlarda Arttırılması,  Prof.Dr. Alper Bektaş İskit (Yürütücü), Prof. Dr. Gülberk Uçar; Doç. Dr. İpek Eroğlu; Doç. Dr. Kemal Kösemehmetoğlu; Dr. Açelya Erikçi; Dr. Burçin Özçelik, 2019.
•    İnsan Göbek Kordon Veni Cd146+E156 HüCrelerin Ve Bu HüCrelerden Elde Edilen Matriks Proteinlerinin İn Vitro Biyofilm Modellerinde Değerlendirilmesi
•    Tubıtak 1001 116s350; Akut Lösemilerde İlaç Hassasiyet Altgruplarının Belirlenmesi; Prof. Dr. Nilgün Sayınalp (Yürütücü); Dr. Ümit Yavuz Malkan, Dr. Gürsel Güneş, Dr. Açelya Erikçi, Prof. Dr. Ali Osmay Güre, Öğr. Gör. Dr. Seyhan Türk, Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Prof. Dr. Gülberk Uçar, 2020.
•    Tübitak 115s456; Sistem Biyolojisi Yaklaşımıyla Siklodekstrin Nanopartiküllerin Mcf7 Hücreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Doç.Dr. Mustafa Çelebier (Yürütücü), Prof.Dr. Erem Bilensoy, Doç.Dr. Ayşe Ercan, Prof. Dr. Gülberk Uçar, Prof.Dr. Sacide Altınöz, 2018.
•    Tübitak 1001, 114z172; Yeni 2-İmino-Tiyazolidin-4-On Ve Oksazolidindion Türevlerinin Asimetrik Sentezi, Antimikrobiyal Ve Monoamin Oksidaz (Mao) İnhibitör Aktivitelerinin Tayini, Prof. Dr. Hatice İlknur Doğan (Yürütücü), Prof. Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi, Prof. Dr. Gülberk Uçar, Yrd. Doç. Dr. Melike Ekizoğlu, Dr. Şule Erol Günal, 2016.
•    Tübitak 1001, 116s347; Kolorektal Kanserde Epitelyal Mezenkimal Geçiş (Emt) Modellemesinde Glutatyon-S-Transferaz'ın Rolü Ve Glutatyon-S-Transferaz Inhibitörü Hedeflenerek Adjuvan Terapi Etkinliğinin Arttırılması, Prof. Dr. Gülberk Uçar (Yürütücü), Prof.Dr. Pergin Atilla, Doç. Dr. İpek Eroğlu,  Dr.Öğr.Üy. Elif Bilgiç Arş.Gör.Dr. Açelya Erikçi, Prof.Dr. Alper B.İskit, Prof.Dr. Kezban Ulubayram, 2019.
•    Hübap; Anjiyotensin Iı Sitokininin Aml’de Losartan İlacı İçin Prognostik Biyobelirteç Olarak Kullanılması, 2018.
•    Hübap; Ankaferd Hemostatın Primer Melanoma Hücreleri Ve Hücre Hatlarının Üzerine Etkileri, 2016.
•    Tübitak 1001 Sbag Proje No. 113s256; Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Fenoksazin Ve Fenotiyazin Yapılı Bileşiklerin Kullanımlarının Değerlendirilmesi Ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması. Prof. Dr. Özden Tacal (Yürütücü), Prof. Dr. Gonca Akbulut, Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu, Dr. Melike Yüksel (Bursiyer), Dr. Seda Önder (Bıdeb Bursiyeri), Arzu Keskin Aktan (Bursiyer), 2016.
•    Hubab Proje No. Tdk-2017-14607; Fenotiyazin Yapılı Bileşiklerin Amiloid Prekürsör Protein Ve Amiloid Beta Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Prof. Dr. Özden Tacal (Yürütücü), Dr. Melike Yüksel, 2017.
•    Tübitak 1001 Sbag Proje No. 114s500; Ankaferd Bloodstopper Kanama Durdurucu Nun Kolon Kanseri Üzerine Iyilestirici Etkisinin Moleküler Düzeyde Incelenmesi. Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu (Yürütücü), Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Özden Tacal, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, 2018.  
•    Hübap Hızlı Destek Projesi; Yeni Sentezlenen Bir Antrasiklin Türevinin Meme Kanseri Hücrelerinde P53 Apoptoz Yolağı Ve Çoklu İlaç Direnci Üzerine Etkisi, 2018.
•    Tubıtak 1001 Projesi; Sistem Biyolojisi Yaklaşımıyla Siklodekstrin Nanopartiküllerin Mcf-7 Hücreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2018.
•    Tubıtak Araştırma Projesi; Yeni Mannich Bazlarının Tirozinaz İnhibitörü Etkileri Ve A375 İnsan Melanoma Hücreleri Üzerine Hücre Canlılıklarının Değerlendirilmesi, 2017.
•    Hübap Altyapı Destek Projesi; Ecf385 Biyokimya Iıı Laboratuvar Ders İçeriğinin Klinik Biyokimya Yöntemleri İle Zenginleştirilerek Güncellenmesi, 2016.
•    Tubıtak Araştırma Projesi; Allomaltol Türevi Yeni Mannich Bazlarının Sentezi Ve Tirozinaz İnhibitörü Etkilerinin Değerlendirilmesi, 2016.
•    Tubitak 1001- 116z292; Oksijen18 İşaretlemeye Dayalı Yolak Analizleri İçin Analitik Yöntemlerin Geliştirilmesi Ve Bu Yöntemlerle Caco-2 İnsan Kolon Adenokarsinom Hücrelerinde Kematerapötiklere Karşı Gelişen Direncin Araştırılması Araştırmacı:Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu-Çiftçi.
•    Thd-2018-16569; 2-Fenilbenzotiyazol Türevleri Üzerinde Çalışmalar.
•    Tbı-2018-17569 Bap Uluslararasi Isbirlig; Farklı Anterior Singulat Korteks Hücre Tiplerinin Depresyondaki Rolü.
•    Hübap; Bisfenol A'nın Hepg2 Hücrelerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, 2020.
•    Hübap; Rıpk1 Rıpk3 Fibril Oluşumunda Asetilkolinesterazın Olası Rolü, 2018.
•    Hübap; Bpanın Shs5y Neuroblastoma Hücrelerinde Ache Ve Bche Protein Ekspresyonuna Olan Etkilerinin İncelenmesi, 2017.
•    Hübap [322926]; Ts En Iso/Iec 17025 Standardı Kapsamında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç Ve Kozmetik Ar-Ge Ve Kalite Kontrol Laboratuvarının (Hünikal) Akreditasyonu Projesi, 2016.
•    Tubıtak, Sbag [114s374]; Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Çoklu Hedefe Yönelik Etki Göstermesi Beklenen Yeni 2-Pirazolin Ve Benzimidazol Türevlerinin Moleküler Modelleme, Sentez Ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları, 2016.

Publications

•    Abdshahzadeh, H., Et Al., 3-Aryl Coumarin Derivatives Bearing Aminoalkoxy Moiety As Multi-Target-Directed Ligands Against Alzheimer's Disease. Chemistry And Biodiversity, 2019. 16(5).
•    Abedinifar, F., Et Al., Synthesis And Cholinesterase İnhibitory Activity Of New 2-Benzofuran Carboxamide-Benzylpyridinum Salts. Bioorganic Chemistry, 2018. 80: P. 180-188.
•    Arifagaoglu O, Oncul S, Ercan A, Olcay O, Ersu B. Hgf-1 Proliferation On Titanium Dental İmplants Treated With Laser Melting Technology. Niger J Clin Pract. 2019;22(2):251-7.
•    Arihan O, Ciftci Sy, Ucar G, Falkmarken Nk, Effects Of Two Selected Ssrıs On Hemorheological Parameters İn Rats, Clin Hemorheology Microcirculation, 71, 27-38, 2019.
•    Ayazgok, B. And T.T. Kucukkilinc, Big Effects Of Low Dose Bisphenol A. Fabad Journal Of Pharmaceutical Sciences, 2017. 42(2): P. 139-150.
•    Ayazgök, B. And T. Tüylü Küçükkılınç, Low-Dose Bisphenol A İnduces Rıpk1-Mediated Necroptosis İn Sh-Sy5y Cells: Effects On Tnf-Α And Acetylcholinesterase. Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology, 2019. 33(1).
•    Ayazgök, B. And T. Tüylü Küçükkilinç, Neurotoxic Effects Of Bisphenol A On Sh-Sy5y Neuroblastoma Cells Via Nitric Oxide. Marmara Pharmaceutical Journal, 2019. 23(3): P. 354-359.
•    Badavath Vn, Baysal I, Ucar G. Et Al. Monoamine Oxidase Inhibitory Activity Of Ferulic Acid Amides: Curcumin-Based Design And Synthesis. Archiv Der Pharmazie 349,  9-19, 2016
•    Badavath Vn, Baysal I, Ucar G. Et Al. Monoamine Oxidase Inhibitory Activity Of  Novel Pyrazoline Analogues: Curcumin Based Design And Synthesis. Acs Medicinal Chemistry Letters 7, 56-61, 2016
•    Badavath Vn, Nath C, Ganrta Nm, Ucar G, Sinha Bn, Jayaprakash V. Design, Synthesis And Mao İnhibitory Activity Of 2-(Arylmethylidene)- 2,3-Dihydro-1-Benzofuran-3-One Derivatives, Chinese Chem Lett 28, 1528–1532, 2017.
•    Badavath Vn, Ucar G, Sinha Bn, Mondal Sk, Jayakrapash V. Monoamine Oxidase Inhibitory Activity Of Novel Pyrazoline Analogues: Curcumin Based Design And Synthesis-Iı. Chemistryselect 1, 5879-5884, 2016.
•    Baysal I, Ucar G, Gultekinoglu M, Ulubayram K, Yabanoglu-Ciftci S. Donepezil Loaded Plga-B-Peg Nanoparticles: Their Ability To İnduce Destabilization Of Amyloid Fibrils And To Cross Blood Brain Barrier İn Vitro, J Neural Transm, 124, 33-44, 2017.
•    Biberoglu K, Schopfer Lm, Tacal O, Lockridge O. Characteristic Fragment İons Associated With Dansyl Cadaverine And Biotin Cadaverine Adducts On Glutamine. Anal Biochem. 2020 Jul 1;600:113718. Doi: 10.1016/J.Ab.2020.113718.
•    Biberoglu K, Tacal O, Schopfer Lm, Lockridge O. Chlorpyrifos Oxon-Induced Isopeptide Bond Formation İn Human Butyrylcholinesterase.  Molecules. 2020 Jan 25;25(3):533. Doi: 10.3390/Molecules25030533.
•    Biberoglu K, Tek My, Ghasemi St, Tacal O. Toluidine Blue O İs A Potent İnhibitor Of Human Cholinesterases. Arch Biochem Biophys. 2016 Aug 15;604:57-62. Doi: 10.1016/J.Abb.2016.06.005
•    Biberoglu K, Yuksel M, Tacal O. Azure B Affects Amyloid Precursor Protein Metabolism İn Ps70 Cells.  Chem Biol Interact. 2019 Feb 1;299:88-93. Doi: 10.1016/J.Cbi.2018.11.023
•    C Turk; S Turk; Uy Malkan; Ic Haznedaroglu. Three Critical Clinicobiological Phases Of The Human Sars-Associated Coronavirus İnfections. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020; 24; 8606-8620.
•    Choubdar, N., Et Al., New Classes Of Carbazoles As Potential Multi-Functional Anti-Alzheimer’s Agents. Bioorganic Chemistry, 2019. 91: P. 103164.
•    Dadashpour S, Küçükkılınç Tt, Ercan A, Hosseinimehr Sj, Naderi N, Irannejad H. Synthesis And Anticancer Activity Of Benzimidazole/Benzoxazole Substituted Triazolotriazines İn Hepatocellular Carcinoma. Anticancer Agents Med Chem. 2019;19(17):2120-9.
•    Dadashpour, S., Et Al., Discovery Of Novel 1,2,4-Triazolo-1,2,4-Triazines With Thiomethylpyridine Hinge Binders As Potent C-Met Kinase İnhibitors. Future Medicinal Chemistry, 2019. 11(10): P. 1119-1136.
•    Ercan A, Çelebier M, Varan G, Öncül S, Nenni M, Kaplan O, Et Al. Global Omics Strategies To İnvestigate The Effect Of Cyclodextrin Nanoparticles On Mcf-7 Breast Cancer Cells. Eur J Pharm Sci. 2018;123:377-86.
•    Ercan A, Oncul S, Karakaya G, Aytemir M. An Allomaltol Derivative Triggers Distinct Death Pathways İn Luminal A And Triple-Negative Breast Cancer Subtypes. Bioorg Chem. 2020;105:104403.
•    Erikci A, Ucar Bı, Baysal I Et Al. Protective Effects Of New Selective Cox-2 İnhibitors On A Rat Model Of Severe Acute Pancreatitis. Febs Journal 283, 246-246, 2016
•    Erikci A, Ucar G, Yabanoglu-Ciftci S. Role Of Serotonin İn The Regulation Of Renal Proximal Tubular Epithelial Cells. Renal Failure 38, 1141-1150, 2016.
•    Eroglu I , Gultekinoglu, M, Bayram C, Erikci A, Ciftci Sy, Aksoy Ea, Ulubayram, K. 2019. Gel Network Comprising Uv Crosslinked Plga-B-Peg-Ma Nanoparticles For İbuprofen Topical Delivery. Pharmaceutical Development And Technology. 24; 9: 1144-1154.
•    Evranos-Aksoz B, Ucar G, Tas St Aksoz E, Yelekci K, Erikci A, Sara Y, Iskit Ab. New Human Monoamine Oxidase-A Inhibitors With Potential Anti-Depressant Activity: Design, Synthesis, Biological Screening And Evaluation Of Pharmacological Activity, Combinatorial Chem High Throughput Screening, 20 (6), 461-473, 2017.
•    Evranos-Aksoz B, Ucar G, Yelekci K. Design, Synthesis And Hmao Inhibitory Screening Of Novel 2-Pyrazoline Analogues. Combinatorial Chem High Throughput Screening, 20 (6), 510-521, 2017.
•    Gencer A, Duraloglu C, Ozbay S, Ciftci Tt, Yabanoglu-Ciftci S, Arica B. Recent Advances in Treatment of Lung Cancer: Nanoparticle-Based Drug And Sirna Delivery Systems. Curr Drug Deliv (Ahead of Print).
•    Ghasemi, M; Alpsoy, S; Turk, S; Malkan, Ü.Y; Atakan, Ş; Haznedaroğlu, İ.C; Güneş, G; Gündüz, M; Yılmaz, B; Etgül, S; Aydın, S; Aslan, T; Sayınalp, N; Aksu, S; Demiroğlu, H; Özcebe, İ.O; Büyükaşık, Y; Göker, H. Expression Profile Of The Individual Genes Corresponding To The Genes Generated By The Cytotoxicity Experiments Of Bortezomib İn Multiple Myeloma. Turkish Journal Of Hematology. 2016 Dec 1;33(4):286-292.
•    Ghasemi, M; Okay, M; Malkan Uy; Turk, S; Jabbar J; Hocaoglu H; Haznedaroglu Ic. Ankaferd Hemostat Affects Etoposide Resistance Of The Malignant Melanoma Cells. International Journal Of Hematology And Oncology. 2020 Apr 30;(1)43-53.
•    Ghasemi, M; Okay, M; Turk, S; Naeemaee, R; Guver, E; Malkan, Uy; Aksu, S; Sayınalp, N; Haznedaroglu, Ic. The Impact Of At1r Inhibition Via Losartan On The Anti-Leukemic Effects Of Doxorubicin İn Acute Myeloid Leukemia. Journal Of Renin Angiotensin Aldosterone System. 2019 Apr-Jun; 20(2).
•    Goksen Us, Sarigul S, Bultinck P, Herrebout W, Dogan I, Yelekci K, Ucar G, Kelekci Ng, Absolute Configuration And Biological Profile Of Pyrazoline Enantiomers As Mao İnhibitory Activity, Chirality, 2019 (31), 21-33.
•    Gunal Se, Tuncel St, Gokhan-Kelekci N, Ucar G, Dursun By, Sag-Erdem S, Dogan I. Asymmetric Synthesis, Molecular Modeling And Biological Evaluation Of 5-Methyl-3-Aryloxazolidine-2,4-Dione Enantiomers As Monoamine Oxidase (Mao) İnhibitors. Bioorg Chem 77, 608–618, 2018.
•    Işık S, Şengül N, Töre F, Aydın C, Aslan A, Uçar G, Fırat T, Kükner A, Bayram R, Demirbağ Ae, Oruğ T. Trimetazidine İncreases Cell Survival And İnhibits The Activation Of İnflammatory Response İn Sodium Taurocholate-İnduced Acute Pancreatitis, Int Surg Ntsurg-D-17-00122r2, 2017.
•    Jalili-Baleh, L., Et Al., Design, Synthesis And Evaluation Of Novel Multi-Target-Directed Ligands For Treatment Of Alzheimer's Disease Based On Coumarin And Lipoic Acid Scaffolds. European Journal Of Medicinal Chemistry, 2018. 152: P. 600-614.
•    Jalili-Baleh, L., Et Al., Novel 3-Phenylcoumarin–Lipoic Acid Conjugates As Multi-Functional Agents For Potential Treatment Of Alzheimer's Disease. Bioorganic Chemistry, 2018. 79: P. 223-234.
•    Kaplan O, Oncul S, Ercan A, Celebier M. Comparison Of Cell Lysis Techniques Via Q-Tof Lc/Ms. Mass Spectrom Lett. 2020; 11(2):36-40.
•    Karabey-Akyurek Y, Gurcay Ag, Gurca, O, Turkoglu Of, Yabanoglu-Ciftci S, Eroglu H, Sargon Mf, Bilensoy E, Oner L. 2017. Localized Delivery Of Methylprednisolone Sodium Succinate With Polymeric Nanoparticles İn Experimental İnjured Spinal Cord Model. Pharmaceutical Development And Technology.  22; 8: 972-981.
•    Karakaya G, Ercan A, Oncul S, Aytemir Md. Kojic Acid Derivatives As Potential Anticancer Agents: Synthesis And Cytotoxic Evaluation On A375 Human Malignant Melanoma Cells. J Res Pharm. 2019; 23(4): 596-607.
•    Karakaya G, Ercan A, Oncul S, Aytemir Md. Synthesis And Cytotoxic Evaluation Of Kojic Acid Derivatives With Inhibitory Activity On Melanogenesis İn Human Melanoma Cells. Anticancer Agents Med Chem. 2018;18(15):2137-48.
•    Karakaya G, Türe A, Ercan A, Öncül S, Aytemir Md. Synthesis, Computational Molecular Docking Analysis And Effectiveness On Tyrosinase İnhibition Of Kojic Acid Derivatives. Bioorg Chem. 2019;88:102950.
•    Kart D, Ciftci Sy, Nemutlu E. 2020. Altered Metabolomic Profile Of Dual-Species Biofilm: Interactions Between Proteus Mirabilis And Candida Albicans. Mıcrobıologıcal Research. 230; 126346.
•    Mathew B, Adeniyi Aa, Dev S, Joy M, Ucar G, Mathew Ge, Singh-Pillay A, Soliman Mes. Pharmacophore-Based 3d-Qsar Analysis Of Thienyl Chalcones As A New Class Of Human Mao-B Inhibitors: Investigation Of Combined Quantum Chemical And Molecular Dynamics Approach, J Physical Chem 121 (6), 1186-1203, 2017.
•    Mathew B, Haridas A, Ucar G. Et Al. Exploration Of Chlorinated Thienyl Chalcones: A New Class Of Monoamine Oxidase-B İnhibitors. International Journal Of Biological Macromolecules 91, 680-695, 2016
•    Mathew B, Haridas A, Ucar G. Et Al. Synthesis, Biochemistry, And Computational Studies Of Brominated Thienyl Chalcones: A New Class Of Reversible Mao-B Inhibitors. Chemmedchem 11, 1161-1171, 2016
•    Mathew B, Mathew Ge, Ucar G Et Al. Potent And Selective Monoamine Oxidase-B Inhibitory Activity: Fluoro- Vs. Trifluoromethyl-4-Hydroxylated Chalcone Derivatives. Chemistry & Biodiversity 13, 1046-1052, 2016
•    Mathew B, Mathew Ge, Ucar G, Joy M, Nafna Ek, Lohidakshane Kk, Suresh J. Monoamine Oxidase İnhibitory Activity Of Methoxy-Substituted Chalcones, Int J Biol Macromol 104, 1321-1329, 2017.
•    Mathew B, Uçar G, Rapheal C, Mathew Ge, Joy M, Machaba Ke, Soliman Mes. Characterization Of Thienylchalcones As Hmao-B Inhibitors: Synthesis, Biochemistry And Molecular Dynamics Studies, Chemistryselect 2(34), 11113-11119, 2017.
•    Mathew Bijo, Ucar G, Mathew Ge Et Al. Monoamine Oxidase Inhibitory Activity: Methyl- Versus Chlorochalcone Derivatives. Chemmedchem 11, 2649-2655, 2016.
•    Muris Humo, Beyza Ayazgök, Léa J. Becker, Elisabeth Waltisperger, Tomi Rantamäki, Ipek Yalcin. 2020. Ketamine İnduces Rapid And Sustained Antidepressant-Like Effects İn Chronic Pain İnduced Depression: Role Of Mapk Signaling Pathway. Progress İn Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry 100 (2020) 109898
•    Nath C, Badavath Vn, Thakur A, Ucar G, Acevedo O, Siddique Mum, Jayaprakash V.  Curcumin-Based Pyrazoline Analogues As Selective İnhibitors Of Human Monoamine Oxidase A.  Medchemcomm 9, 1164-1171, 2018.
•    Oncul S, Afshar-Kharghan V. The İnteraction Between The Complement System And Hemostatic Factors. Curr Opin Hematol. 2020;27(5):341-52.
•    Oncul S, Amero P, Rodriguez-Aguayo C, Calin Ga, Sood Ak, Lopez-Berestein G. Long Non-Coding Rnas İn Ovarian Cancer: Expression Profile And Functional Spectrum. Rna Biol. 2020;17(11):1523-34.
•    Oncul S, Ercan A. Discrimination Of The Effects Of Doxorubicin On Two Different Breast Cancer Cell Lines On Account Of Multidrug Resistance And Apoptosis. Indian J Pharm Sci. 2017;79(4):599-607.
•    Oncul S, Karakaya G, Dilsiz Aytemir M, Ercan A. A Kojic Acid Derivative Promotes İntrinsic Apoptotic Pathway Of Hepatocellular Carcinoma Cells Without İncurring Drug Resistance. Chem Biol Drug Des. 2019;94(6):2084-93.
•    Onder S, Biberoglu K, Tacal O.The Kinetics Of İnhibition Of Human Acetylcholinesterase And Butyrylcholinesterase By Methylene Violet 3rax. Chem Biol Interact. 2019 Dec 1;314:108845. Doi: 10.1016/J.Cbi.2019.108845
•    Onder S, Dafferner Aj, Schopfer Lm, Xiao G, Yerramalla U, Tacal O, Blake Ta, Johnson Rc, Lockridge O. Monoclonal Antibody That Recognizes Diethoxyphosphotyrosine-Modified Proteins And Peptides Independent Of Surrounding Amino Acids. Chem Res Toxicol. 2017 Dec 18;30(12):2218-2228. Doi: 10.1021/Acs.Chemrestox.7b00288.
•    Onder S, David E, Tacal O, Schopfer Lm, Lockridge O. Hupresin Retains Binding Capacity For Butyrylcholinesterase And Acetylcholinesterase After Sanitation With Sodium Hydroxide. Front Pharmacol. 2017 Oct 10;8:713. Doi:10.3389/Fphar.2017.00713.
•    Onder S, Schopfer Lm, Cashman Jr, Tacal O, Johnson Rc, Blake Ta, Lockridge O.Use Of Hupresin To Capture Red Blood Cell Acetylcholinesterase For Detection Of Soman Exposure. Anal Chem. 2018 Jan 2;90(1):974-979. Doi:10.1021/Acs.Analchem.7b04160.
•    Onder S, Schopfer Lm, Tacal O, Blake Ta, Johnson Rc, Lockridge O. Mass Spectral Detection Of Diethoxyphospho-Tyrosine Adducts On Proteins From Hek293 Cells Using Monoclonal Antibody Depy For Enrichment. Chem Res Toxicol. 2018 Jun 18;31(6):520-530. Doi: 10.1021/Acs.Chemrestox.8b00083.
•    Onder S, Tacal O, Lockridge O. (2018). Delipidation Of Plasma Has Minimal Effects On Human Butyrylcholinesterase. Front Pharmacol. 2018, 5;9:117.
•    Ozadali-Sari, K., Et Al., Novel Multi-Targeted Agents For Alzheimer's Disease: Synthesis, Biological Evaluation, And Molecular Modeling Of Novel 2-[4-(4-Substitutedpiperazin-1-Yl)Phenyl]Benzimidazoles. Bioorganic Chemistry, 2017. 72: P. 208-214.
•    Ozcelik B, Erikci A, Bilgic E, Eroglu I, Iskit Ab, Ucar G. Hypoxia-İnduced Epithelial-Mesenchymal Transition Enhanced Glutathione-S-Transferase Expression İn Ht-29 Cell Line, Febs Open Bıo, 8 (Suppl 1), 289, 2018.
•    Ozdemir Z, Alagoz Ma, Uslu H, Karakurt A, Erikci A, Ucar G Ve Ark. Synthesis, Molecular Modelling And Biological Activity Of Some Pyridazinone Derivatives As Selective Human Monoamine Oxidase-B İnhibitors. Pharmacologıcal Reports. 2020;72(3):692-704.
•    Razaghi, M., Et Al., Highly Fluorinated Graphene Oxide Nanosheets For Anticancer Linoleic-Curcumin Conjugate Delivery And T2-Weighted Magnetic Resonance İmaging: In Vitro And İn Vivo Studies. Journal Of Drug Delivery Science And Technology, 2020. 60: P. 101967.
•    Riazimontazer, E., Et Al., Design, Synthesis And Biological Activity Of Novel Tacrine-İsatin Schiff Base Hybrid Derivatives. Bioorganic Chemistry, 2019. 89.
•    Sakineh, D., Et Al., Synthesis And Anticancer Activity Of Benzimidazole/Benzoxazole Substituted Triazolotriazines İn Hepatocellular Carcinoma. Anti-Cancer Agents İn Medicinal Chemistry, 2019. 19(17): P. 2120-2129.
•    Salehi, N., Et Al., Synthesis And Biological Evaluation Of New N-Benzylpyridinium-Based Benzoheterocycles As Potential Anti-Alzheimer's Agents. Bioorganic Chemistry, 2019. 83: P. 559-568.
•    Salehian, F., Et Al., A Review: Biologically Active 3,4-Heterocycle-Fused Coumarins. European Journal Of Medicinal Chemistry, 2020: P. 113034.
•    Sasidharan R, Manju Sl, Ucar G. Et Al. Identification Of Indole-Based Chalcones: Discovery Of A Potent, Selective, And Reversible Class Of Mao-B Inhibitors. Archiv Der Pharmazie 349, 627-637, 2016
•    Turk S, Baysal I, Ucar G., Glutathione S-Transferase-Π Levels Of In Vitro Generated Epithelial Mesenchymal Transition Model İn Caco-2 Cell Line, Hacettepe University Journal Of The Faculty Of Pharmacy, 39, 1, 2019 10-16.
•    Turk S, Ghasemi M, Malkan Uy Et Al. Determination Of Chemoterapoetic Drug Sensitivity Subgroups Of Acute Leukemia. Febs Journal 283, 373-374, 2016
•    Turk S, Turk C, Akbar Mw, Kucukkaraduman B, Isbilen M, Demirkol S Ve Ark. Renin Angiotensin System Genes Are Biomarkers For Personalized Treatment Of Acute Myeloid Leukemia With Doxorubicin As Well As Etoposide. Plos One. 2020;25;15(11):E0242497.
•    Turk, C; Okay, M; Turk, S; Temirci, E.S; Jawad, O; Aksu, S; Sayınalp, N; Haznedaroglu, I.C; The Impact Of Jak/Stat Inhibitor Ruxolutinib On The Genesis Of Lymphoproliferative Diseases. Turkish Journal Of Medical Sciences. 2019 Mar 3;18;49(2):661-674.
•    Turk, S; Malkan, U; Ghasemi, M; Hocaoglu, H; Mutlu, D; Gunes, G; Aksu, S; Haznedaroglu, Ic. Growth Inhibitory Activity Of Ankaferd Hemostat On Primary Melanoma Cells And Cell Lines. Sage Open Medicine. 2017 Feb 10;5;1-7.
•    Tuylu Kucukkilinc, T., Et Al., Synthesis And Neuroprotective Activity Of Novel 1,2,4-Triazine Derivatives With Ethyl Acetate Moiety Against H<İnf>2O<İnf>2 And Aβ-İnduced Neurotoxicity. Medicinal Chemistry Research, 2017. 26(11): P. 3057-3071.
•    Ucar Bı,  Erikci A, Kosemehmetoglu K, Ozkul C, Iskit Ab, Ucar G, Zeren S.  Effects Of Endothelin Receptor Blockade And Cox İnhibition On İntestinal I/R İnjury İn A Rat Model: Experimental Research,  Int J Surg, 83 (2020) 89–97.
•    Unsal-Tan, O., Et Al., Novel 2-Arylbenzimidazole Derivatives As Multi-Targeting Agents To Treat Alzheimer’s Disease. Medicinal Chemistry Research, 2017. 26(7): P. 1506-1515.
•    Unsal-Tan, O., Et Al., Synthesis, Molecular Docking, And Biological Evaluation Of Novel 2-Pyrazoline Derivatives As Multifunctional Agents For The Treatment Of Alzheimer's Disease. Medchemcomm, 2019. 10(6): P. 1018-1026.
•    Valipour, M., Et Al., Synthesis And Biological Assessment Of 2-Hydroxyiminoethanones As Anti-Inflammatory And Beta-Amyloid Aggregation Inhibitors. Iranian Journal Of Pharmaceutical Research, 2019. 18(3): P. 1288-1298.
•    Varan G, Öncül S, Ercan A, Benito Jm, Ortiz Mellet C, Bilensoy E. Cholesterol-Targeted Anticancer And Apoptotic Effects Of Anionic And Polycationic Amphiphilic Cyclodextrin Nanoparticles. J Pharm Sci. 2016;105(10):3172-82.
•    Yabanoglu-Ciftci S, Baysal I, Erikci A, Arica B, Ucar G. Transforming Growth Factor-Β3 (Tgf-Β3) Loaded Plga-B-Peg Nanoparticles: Efficacy İn Preventing Cardiac Fibrosis İnduced By Tgf-Β1, J Drug Delivery Sci Technology 48: 223–234, 2018.
•    Yasacan M, Erikci A, Eylem Cc, Ciftci Sy, Nemutlu E, Ulubayram K, Eroglu I. 2020. Aaps Pharmscitech. 21; 8: 308.
•    Yuksel M, Biberoglu K, Onder S, Akbulut Kg, Tacal O.Effects Of Phenothiazine-Structured Compounds On App Processing İn Alzheimer's Disease Cellular Model. Biochimie. 2017 Jul; 138:82-89. Doi: 10.1016/J.Biochi.2017.04.012.
•    Yuksel M, Biberoglu K, Onder S, Akbulut Kg, Tacal O.Toluidine Blue O Modifies Hippocampal Amyloid Pathology İn A Transgenic Mouse Model Of Alzheimer's Disease.  Biochimie. 2018
•    Yuksel M, Tacal O. Trafficking And Proteolytic Processing Of Amyloid Precursor Protein And Secretases İn Alzheimer's Disease Development: An Up-To-Date Review. Eur J Pharmacol. 2019 Aug 5;856:172415. Doi: 10.1016/J.Ejphar.2019.172415.
•    Zengin, M., Et Al., Design And Synthesis Of 2-Substitutedphenyl Benzo[D]Thiazole Derivatives And Their Β-Amyloid Aggregation And Cholinesterase Inhibitory Activities. Pharmaceutical Chemistry Journal, 2019. 53(4): P. 322-328.

Links

About

Research Infrastructure

•    Buz Makinesi Scotsman Af80    
•    Çalkalayıcı Heidolph Unimax 1010
•    Çalkalayıcılı İnkübatör Shellab    
•    Çalkayıcı Benchmark Bench Rocker 2d    
•    Çeker Ocak    
•    CO2 İnkübatör, Panasonic Mco-18 Ac-Pe    
•    CO2 İnkübatör,  Sanyo    
•    Dik Tip Derin Dondurucu (- 86°C )
•    Panasonic Mdf-U5386s-Pe    
•    Dik Tip Derin Dondurucu (- 86°C )
•    Sanyo Ultra Low    
•    Dik Tip Otoklav Alp Glg-40m    
•    Elısa Plaka Okuyucu Biotek Powerwave Xs    
•    Elısa Plaka Okuyucu Bmg Labtech  Fluostar Omega    
•    Güç Kaynağı Invitrogen Dual Power Supply    
•    Hassas Terazi Mettler Toledo Ag135
•    Homojenizatör Kıka    
•    Hplc Kromatografi Cihazı Dionex
•    Işık Mikroskobu Nikon Eclipse Ts100
•    Işık Mikroskobu Floresan Ataşmanı Nikon    
•    Isıtıcı Stuart Block Heater Sbh13od
•    Jel Görüntüleme Cihazı Gel Logic 200 Imaging System     
•    Doç. Dr. Zekiye Tuba Tüylü Küçükkılınç
•    Jel Görüntüleme Cihazı Bio-Rad Chemidoc™ Xrs+     
•    Kabin Buzdolabı (4°C) Revco    
•    Karıştırıcı Hiedolph Mr1000    
•    Laminar Akış Kabini Clean Air Techniek    
•    Mikrofüj Biosan Msc 6000    
•    Multi Karıştırıcı Velp Scientific
•    Orbital Çalkalayıcı Biosan     
•    Orbital Çalkalayıcı Nbiotek Nb-101s
•    Otomatik Mikroplaka Yıkayıcı Biotek Elx50    
•    Ph Metre Orion 520a    
•    Profesyonel Bulaşık Makinesi Miele
•    Qpcr Cihazı Applied Biosystems Viia 7    
•    Saf Su Cihazı Mes Mp Minipure, Felis Can
•    Santrifüj Hettich Rotina 35r D78532
•    Santrifüj Hettich Universal 32r D-78532    
•    Santrifüj Biofuge A Heraeus Sepatech
•    Sıcak Su Banyosu Memmert Wb 14
•    Sıcak Su Banyosu Memmert    
•    Sıcak Su Banyosu Edelstahl    
•    Soğutmalı Sirkülatör Banyosu Thermo Haake K15    
•    Space Cleaning System Sanyo     
•    Spektroflorometre Rf-5301 Pc Schimadzu     
•    Standart Pcr Cihazı Applied Biosystems 9902    
•    Teflon Başlıklı Homojenizatör Schütt
•    Terazi Sartorius    
•    Thermal Cycler Biorad C1000    
•    Ultra Saf Su Cihazı Elga Pf3xxxxm1 Purelab Flex    
•    Ultrasantrifüj Beckman Caulter Max Xp     
•    Ultrasonikatör Soniks Vc750    
•    Uv Kabin Biosan Uvc/T-Ar    
•    Uv Spektrofotometre Shimadzu Uv-1800    
•    Uv Spektrofotometre Shimadzu Uv-1601    
•    Uv Spektrofotometre Shimadzu Uv-1700    
•    Vorteks Kika Vibrofix Vf1    
•    Vorteks Hiedolph Reax 2000    
•    Vorteks Biosan U-1 Plus

Researchers

•    Prof. Dr. Gülberk UÇAR
•    Prof. Dr. Özden TACAL
•    Prof. Dr. Samiye YABANOĞLU ÇİFTÇİ
•    Doç. Dr. Ayşe ERCAN
•    Dr. Öğr. Üyesi Kevser BİBEROĞLU
•    Arş. Gör. Dr.Ecz. Beyza AYAZGÖK
•    Arş. Gör. Dr.Bio. Selin ÖNCÜL
•    Arş. Gör. Dr.Bio. Melike YÜKSEL
•    Arş. Gör. Dr.Ecz. Seda ÖNDER
•    Arş. Gör. Ecz. Hamide Sena ÖZBAY
•    Öğr. Gör. Dr. Bio. Seyhan TÜRK
•    Esin ÖZ
•    Dr. Bercis İmge UÇAR
•    Hatice YANPAR
•    Dr. Faruk PEKGÜL
•    Rıdvan BOZKIR

Ongoing Projects

•    Bap Çağrılı Proje 18096, Tçp-2019-18096; Stafilokokal Enterotoksinler Sea Ve Seb Varlığında Akut Miyeloid Lösemi (Aml) Hücre Hatlarının İlaç Yanıtı Profilinin Ve Kemoterapiye Yanıtının Belirlenmesi, Dr. Seyhan Türk,  Dr. Öğr.Üyesi Can Türk,  Prof.Dr. Gülberk Uçar,   Öğr.Gör. Seçil Demirkol Canlı,  Prof.Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu
•    Tübitak 1001 118s578; Nadir Bir Hastalık Olan Sistinozis Tanısında Ve İzleminde Kullanılabilecek Yeni Biyobelirteçlerin Araştırılması: Klinik Ve İn Vitro Temelli Multiomik (Genomik, Proteomik, Metabolomik Ve Fluksomik) Çalışmalar, Prof. Dr. Rezan Topaloğlu (Yürütücü), Prof. Dr. Gülberk Uçar, Doç.Dr. Fatih Özaltın, Doç.Dr. Bora Gülhan, Doç.Dr. E. Timuçin, Prof. Dr. E.Uğur Sezerman, Prof. Dr. Kezban Ulubayram (Danışman), Doç.Dr. Emirhan Nemutlu (Danışman).
•    Tübitak 1001 19z128; Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Çoklu Hedefli Yeni Amit/Karbamat Türevlerinin Tasarımı, Sentezi Ve İnhibitör Özelliklerinin Belirlenmesi; Prof.Dr. Hatice İlknur Doğan (Yürütücü); Prof.Dr.Safiye Erdem, Prof.Dr.Nesrin Gökhan Kelekçi, Dr.Öğr.Üy. Şule Erol, Prof.Dr.Gülberk Uçar, Dr.Öğr.Üyesi İpek Baysal
•    Hübab Kapsamlı  Proje No. Tsa-2019-17288; Fenotiyazin Yapısındaki Kolinesteraz İnhibitörlerinin Amiloid Prekürsör Protein Metabolizması Ve Tau Üzerindeki Etki Mekanizmalarının Araştırılması. Prof. Dr. Özden Tacal (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu, Dr. Melike Yüksel, Dr. Seda Önder (2019, Devam Ediyor).
•    Hübab Kapsamlı  Proje No Tsa-2017-13929; İnsan Pankreas Kanseri Hücre Hattında Fenotiyazin Yapılı Bileşiklerin Amiloid Prekürsör Benzeri Protein 2 Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu, Dr. Melike Yüksel,  Dr. Seda Önder, Prof. Dr. Özden Tacal (2017, Devam Ediyor).
•    Tübitak 1002, Hızlı Destek Projesi, Proje No: 119s905; Kolon Kanserinin Tedavisinde Fenotiyazin Yapılı Bileşiklerin Kullanımlarının Değerlendirilmesi Ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu (Yürütücü), Dr. Seda Önder (2019).
•    Tübitak 1002 Proje No. 318s259; Organofosfat Pestisitlerin Protein Agregasyonu İle İlişkili Nörotoksisite Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Dr. Seda Önder (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu, Prof. Dr. Özden Tacal (2019, Devam Ediyor).
•    Hübap Hızlı Destek Projesi; Konsantrik Ve İzometrik İskelet Kası Kasılması Öncesi Ve Sonrasında Kan İrisin Fndc5 Ve Pgc1 Düzeylerinin İncelenmesi. (2019 – 2021).
•    Hübap Hızlı Destek Projesi; Yeni Sentezlenen Antitirozinaz Aktiviteye Sahip Kojik Asit Türevlerinin A375 Malin Melanoma Hücre Hattında Sitotoksisite Ve Hücre Ölümü Üzerine Etkisinin Aydınlatılması. (2019 – 2021).
•    Hübap Hızlı Destek Projesi; Klorokojik Asit Türevi Mannich Bazı Bileşiğinin Uv İle İndüklenmiş Melanoma Karşı Koruyucu Etkisinin Değerlendirilmesi. (2019 – 2020).
•    Tubıtak 1001 118s452; K-Ras Mutant Akciğer Kanseri Tedavisinde Kullanılmak Üzere K-Ras Genini Susturucu Sirna Taşıyıcı, Cd44 Yüzey Proteinini Hedefleyen Polimerik Nanopartiküllerin Geliştirilmesi, Gen Taşıyıcı, Gen Susturucu Ve Tedavi Edici Etkinliklerinin İn Vitro Değerlendirilmesi Danışman: Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu-Çiftçi
•    Tubitak 1001 120z600; Kanser Hücre Hatlarında Kiralomiks Çalışmalar: Kiral Metabolit Ve Lipitlerin Iki Modüllü Sabit Faz Kolonlar Ile Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Ile Analizleri Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu (Araştırmacı)
•    Tubitak 1002 219s986; Glioblastomanın Görüntüleme Ve Fotodinamik Tedavisi İçin Ir780 İçeren, Ga-68 İşaretli Multifonksiyonel Teranostik Lipozomların Geliştirilmesi Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu (Araştırmacı)
•    Hübap Kapsamlı Araştırma Projesi; Coq10 Nefropatisinde Koenzim Q10 İçerikli Nanoterapötiklerin Tedavi Etkinliğinin Araştırılması Ve İn Vitro Modelde Mitokondriyal Fonksiyonlarının Karşılaştırılması.
•    Hübap; Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni 1,2,4-Triazol Türevi Bileşiklerin Sentez Ve Aktivite Çalışmaları. Koordinator: Erhan Palaska, 2019-Devam Ediyor.

Completed Projects

•    Bap Hızlı Destek, Thd-2016-10597; Kemoterapötiklere Dirençli Kanser Hücrelerine Yönlendirilmek Üzere Gst İnhibitörü Eta Yüklü Nanopartiküllerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu, Prof. Dr. Gülberk Uçar (Yürütücü), Dr. Öğr.Üyesi İpek Baysal,  Prof. Dr. İpek Eroğlu,  Dr. Burçin Özçelik, 2017.
•    Bap Hızlı Destek, Tbb-2016-11332; Caco2 Hücrelerde Epitelyal Mezenkimal Geçiş Emt Modelinde Gst Nin Aşırı İfadelenmesi Ve Hypericine İle İnhibisyonunun Etkisi, Prof. Dr. Gülberk Uçar (Yürütücü), Öğ. Gör. Dr. Seyhan Türk, 2017.
•    Bap Kapsamlı, Tsa-2017-15520; Kolorektal Kanserde Epitelyal Mezenkimal Geçiş Emt Modellemesinde Glutatyon S Transferazın Rolü Ve Glutatyon S Transferaz İnhibitörü Hedeflenerek Adjuvan Terapi Etkinliğinin İn Vivo Şartlarda Arttırılması,  Prof.Dr. Alper Bektaş İskit (Yürütücü), Prof. Dr. Gülberk Uçar; Doç. Dr. İpek Eroğlu; Doç. Dr. Kemal Kösemehmetoğlu; Dr. Açelya Erikçi; Dr. Burçin Özçelik, 2019.
•    İnsan Göbek Kordon Veni Cd146+E156 HüCrelerin Ve Bu HüCrelerden Elde Edilen Matriks Proteinlerinin İn Vitro Biyofilm Modellerinde Değerlendirilmesi
•    Tubıtak 1001 116s350; Akut Lösemilerde İlaç Hassasiyet Altgruplarının Belirlenmesi; Prof. Dr. Nilgün Sayınalp (Yürütücü); Dr. Ümit Yavuz Malkan, Dr. Gürsel Güneş, Dr. Açelya Erikçi, Prof. Dr. Ali Osmay Güre, Öğr. Gör. Dr. Seyhan Türk, Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Prof. Dr. Gülberk Uçar, 2020.
•    Tübitak 115s456; Sistem Biyolojisi Yaklaşımıyla Siklodekstrin Nanopartiküllerin Mcf7 Hücreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Doç.Dr. Mustafa Çelebier (Yürütücü), Prof.Dr. Erem Bilensoy, Doç.Dr. Ayşe Ercan, Prof. Dr. Gülberk Uçar, Prof.Dr. Sacide Altınöz, 2018.
•    Tübitak 1001, 114z172; Yeni 2-İmino-Tiyazolidin-4-On Ve Oksazolidindion Türevlerinin Asimetrik Sentezi, Antimikrobiyal Ve Monoamin Oksidaz (Mao) İnhibitör Aktivitelerinin Tayini, Prof. Dr. Hatice İlknur Doğan (Yürütücü), Prof. Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi, Prof. Dr. Gülberk Uçar, Yrd. Doç. Dr. Melike Ekizoğlu, Dr. Şule Erol Günal, 2016.
•    Tübitak 1001, 116s347; Kolorektal Kanserde Epitelyal Mezenkimal Geçiş (Emt) Modellemesinde Glutatyon-S-Transferaz'ın Rolü Ve Glutatyon-S-Transferaz Inhibitörü Hedeflenerek Adjuvan Terapi Etkinliğinin Arttırılması, Prof. Dr. Gülberk Uçar (Yürütücü), Prof.Dr. Pergin Atilla, Doç. Dr. İpek Eroğlu,  Dr.Öğr.Üy. Elif Bilgiç Arş.Gör.Dr. Açelya Erikçi, Prof.Dr. Alper B.İskit, Prof.Dr. Kezban Ulubayram, 2019.
•    Hübap; Anjiyotensin Iı Sitokininin Aml’de Losartan İlacı İçin Prognostik Biyobelirteç Olarak Kullanılması, 2018.
•    Hübap; Ankaferd Hemostatın Primer Melanoma Hücreleri Ve Hücre Hatlarının Üzerine Etkileri, 2016.
•    Tübitak 1001 Sbag Proje No. 113s256; Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Fenoksazin Ve Fenotiyazin Yapılı Bileşiklerin Kullanımlarının Değerlendirilmesi Ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması. Prof. Dr. Özden Tacal (Yürütücü), Prof. Dr. Gonca Akbulut, Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu, Dr. Melike Yüksel (Bursiyer), Dr. Seda Önder (Bıdeb Bursiyeri), Arzu Keskin Aktan (Bursiyer), 2016.
•    Hubab Proje No. Tdk-2017-14607; Fenotiyazin Yapılı Bileşiklerin Amiloid Prekürsör Protein Ve Amiloid Beta Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Prof. Dr. Özden Tacal (Yürütücü), Dr. Melike Yüksel, 2017.
•    Tübitak 1001 Sbag Proje No. 114s500; Ankaferd Bloodstopper Kanama Durdurucu Nun Kolon Kanseri Üzerine Iyilestirici Etkisinin Moleküler Düzeyde Incelenmesi. Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu (Yürütücü), Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Özden Tacal, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, 2018.  
•    Hübap Hızlı Destek Projesi; Yeni Sentezlenen Bir Antrasiklin Türevinin Meme Kanseri Hücrelerinde P53 Apoptoz Yolağı Ve Çoklu İlaç Direnci Üzerine Etkisi, 2018.
•    Tubıtak 1001 Projesi; Sistem Biyolojisi Yaklaşımıyla Siklodekstrin Nanopartiküllerin Mcf-7 Hücreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2018.
•    Tubıtak Araştırma Projesi; Yeni Mannich Bazlarının Tirozinaz İnhibitörü Etkileri Ve A375 İnsan Melanoma Hücreleri Üzerine Hücre Canlılıklarının Değerlendirilmesi, 2017.
•    Hübap Altyapı Destek Projesi; Ecf385 Biyokimya Iıı Laboratuvar Ders İçeriğinin Klinik Biyokimya Yöntemleri İle Zenginleştirilerek Güncellenmesi, 2016.
•    Tubıtak Araştırma Projesi; Allomaltol Türevi Yeni Mannich Bazlarının Sentezi Ve Tirozinaz İnhibitörü Etkilerinin Değerlendirilmesi, 2016.
•    Tubitak 1001- 116z292; Oksijen18 İşaretlemeye Dayalı Yolak Analizleri İçin Analitik Yöntemlerin Geliştirilmesi Ve Bu Yöntemlerle Caco-2 İnsan Kolon Adenokarsinom Hücrelerinde Kematerapötiklere Karşı Gelişen Direncin Araştırılması Araştırmacı:Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu-Çiftçi.
•    Thd-2018-16569; 2-Fenilbenzotiyazol Türevleri Üzerinde Çalışmalar.
•    Tbı-2018-17569 Bap Uluslararasi Isbirlig; Farklı Anterior Singulat Korteks Hücre Tiplerinin Depresyondaki Rolü.
•    Hübap; Bisfenol A'nın Hepg2 Hücrelerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, 2020.
•    Hübap; Rıpk1 Rıpk3 Fibril Oluşumunda Asetilkolinesterazın Olası Rolü, 2018.
•    Hübap; Bpanın Shs5y Neuroblastoma Hücrelerinde Ache Ve Bche Protein Ekspresyonuna Olan Etkilerinin İncelenmesi, 2017.
•    Hübap [322926]; Ts En Iso/Iec 17025 Standardı Kapsamında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç Ve Kozmetik Ar-Ge Ve Kalite Kontrol Laboratuvarının (Hünikal) Akreditasyonu Projesi, 2016.
•    Tubıtak, Sbag [114s374]; Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Çoklu Hedefe Yönelik Etki Göstermesi Beklenen Yeni 2-Pirazolin Ve Benzimidazol Türevlerinin Moleküler Modelleme, Sentez Ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları, 2016.

Publications

•    Abdshahzadeh, H., Et Al., 3-Aryl Coumarin Derivatives Bearing Aminoalkoxy Moiety As Multi-Target-Directed Ligands Against Alzheimer's Disease. Chemistry And Biodiversity, 2019. 16(5).
•    Abedinifar, F., Et Al., Synthesis And Cholinesterase İnhibitory Activity Of New 2-Benzofuran Carboxamide-Benzylpyridinum Salts. Bioorganic Chemistry, 2018. 80: P. 180-188.
•    Arifagaoglu O, Oncul S, Ercan A, Olcay O, Ersu B. Hgf-1 Proliferation On Titanium Dental İmplants Treated With Laser Melting Technology. Niger J Clin Pract. 2019;22(2):251-7.
•    Arihan O, Ciftci Sy, Ucar G, Falkmarken Nk, Effects Of Two Selected Ssrıs On Hemorheological Parameters İn Rats, Clin Hemorheology Microcirculation, 71, 27-38, 2019.
•    Ayazgok, B. And T.T. Kucukkilinc, Big Effects Of Low Dose Bisphenol A. Fabad Journal Of Pharmaceutical Sciences, 2017. 42(2): P. 139-150.
•    Ayazgök, B. And T. Tüylü Küçükkılınç, Low-Dose Bisphenol A İnduces Rıpk1-Mediated Necroptosis İn Sh-Sy5y Cells: Effects On Tnf-Α And Acetylcholinesterase. Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology, 2019. 33(1).
•    Ayazgök, B. And T. Tüylü Küçükkilinç, Neurotoxic Effects Of Bisphenol A On Sh-Sy5y Neuroblastoma Cells Via Nitric Oxide. Marmara Pharmaceutical Journal, 2019. 23(3): P. 354-359.
•    Badavath Vn, Baysal I, Ucar G. Et Al. Monoamine Oxidase Inhibitory Activity Of Ferulic Acid Amides: Curcumin-Based Design And Synthesis. Archiv Der Pharmazie 349,  9-19, 2016
•    Badavath Vn, Baysal I, Ucar G. Et Al. Monoamine Oxidase Inhibitory Activity Of  Novel Pyrazoline Analogues: Curcumin Based Design And Synthesis. Acs Medicinal Chemistry Letters 7, 56-61, 2016
•    Badavath Vn, Nath C, Ganrta Nm, Ucar G, Sinha Bn, Jayaprakash V. Design, Synthesis And Mao İnhibitory Activity Of 2-(Arylmethylidene)- 2,3-Dihydro-1-Benzofuran-3-One Derivatives, Chinese Chem Lett 28, 1528–1532, 2017.
•    Badavath Vn, Ucar G, Sinha Bn, Mondal Sk, Jayakrapash V. Monoamine Oxidase Inhibitory Activity Of Novel Pyrazoline Analogues: Curcumin Based Design And Synthesis-Iı. Chemistryselect 1, 5879-5884, 2016.
•    Baysal I, Ucar G, Gultekinoglu M, Ulubayram K, Yabanoglu-Ciftci S. Donepezil Loaded Plga-B-Peg Nanoparticles: Their Ability To İnduce Destabilization Of Amyloid Fibrils And To Cross Blood Brain Barrier İn Vitro, J Neural Transm, 124, 33-44, 2017.
•    Biberoglu K, Schopfer Lm, Tacal O, Lockridge O. Characteristic Fragment İons Associated With Dansyl Cadaverine And Biotin Cadaverine Adducts On Glutamine. Anal Biochem. 2020 Jul 1;600:113718. Doi: 10.1016/J.Ab.2020.113718.
•    Biberoglu K, Tacal O, Schopfer Lm, Lockridge O. Chlorpyrifos Oxon-Induced Isopeptide Bond Formation İn Human Butyrylcholinesterase.  Molecules. 2020 Jan 25;25(3):533. Doi: 10.3390/Molecules25030533.
•    Biberoglu K, Tek My, Ghasemi St, Tacal O. Toluidine Blue O İs A Potent İnhibitor Of Human Cholinesterases. Arch Biochem Biophys. 2016 Aug 15;604:57-62. Doi: 10.1016/J.Abb.2016.06.005
•    Biberoglu K, Yuksel M, Tacal O. Azure B Affects Amyloid Precursor Protein Metabolism İn Ps70 Cells.  Chem Biol Interact. 2019 Feb 1;299:88-93. Doi: 10.1016/J.Cbi.2018.11.023
•    C Turk; S Turk; Uy Malkan; Ic Haznedaroglu. Three Critical Clinicobiological Phases Of The Human Sars-Associated Coronavirus İnfections. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020; 24; 8606-8620.
•    Choubdar, N., Et Al., New Classes Of Carbazoles As Potential Multi-Functional Anti-Alzheimer’s Agents. Bioorganic Chemistry, 2019. 91: P. 103164.
•    Dadashpour S, Küçükkılınç Tt, Ercan A, Hosseinimehr Sj, Naderi N, Irannejad H. Synthesis And Anticancer Activity Of Benzimidazole/Benzoxazole Substituted Triazolotriazines İn Hepatocellular Carcinoma. Anticancer Agents Med Chem. 2019;19(17):2120-9.
•    Dadashpour, S., Et Al., Discovery Of Novel 1,2,4-Triazolo-1,2,4-Triazines With Thiomethylpyridine Hinge Binders As Potent C-Met Kinase İnhibitors. Future Medicinal Chemistry, 2019. 11(10): P. 1119-1136.
•    Ercan A, Çelebier M, Varan G, Öncül S, Nenni M, Kaplan O, Et Al. Global Omics Strategies To İnvestigate The Effect Of Cyclodextrin Nanoparticles On Mcf-7 Breast Cancer Cells. Eur J Pharm Sci. 2018;123:377-86.
•    Ercan A, Oncul S, Karakaya G, Aytemir M. An Allomaltol Derivative Triggers Distinct Death Pathways İn Luminal A And Triple-Negative Breast Cancer Subtypes. Bioorg Chem. 2020;105:104403.
•    Erikci A, Ucar Bı, Baysal I Et Al. Protective Effects Of New Selective Cox-2 İnhibitors On A Rat Model Of Severe Acute Pancreatitis. Febs Journal 283, 246-246, 2016
•    Erikci A, Ucar G, Yabanoglu-Ciftci S. Role Of Serotonin İn The Regulation Of Renal Proximal Tubular Epithelial Cells. Renal Failure 38, 1141-1150, 2016.
•    Eroglu I , Gultekinoglu, M, Bayram C, Erikci A, Ciftci Sy, Aksoy Ea, Ulubayram, K. 2019. Gel Network Comprising Uv Crosslinked Plga-B-Peg-Ma Nanoparticles For İbuprofen Topical Delivery. Pharmaceutical Development And Technology. 24; 9: 1144-1154.
•    Evranos-Aksoz B, Ucar G, Tas St Aksoz E, Yelekci K, Erikci A, Sara Y, Iskit Ab. New Human Monoamine Oxidase-A Inhibitors With Potential Anti-Depressant Activity: Design, Synthesis, Biological Screening And Evaluation Of Pharmacological Activity, Combinatorial Chem High Throughput Screening, 20 (6), 461-473, 2017.
•    Evranos-Aksoz B, Ucar G, Yelekci K. Design, Synthesis And Hmao Inhibitory Screening Of Novel 2-Pyrazoline Analogues. Combinatorial Chem High Throughput Screening, 20 (6), 510-521, 2017.
•    Gencer A, Duraloglu C, Ozbay S, Ciftci Tt, Yabanoglu-Ciftci S, Arica B. Recent Advances in Treatment of Lung Cancer: Nanoparticle-Based Drug And Sirna Delivery Systems. Curr Drug Deliv (Ahead of Print).
•    Ghasemi, M; Alpsoy, S; Turk, S; Malkan, Ü.Y; Atakan, Ş; Haznedaroğlu, İ.C; Güneş, G; Gündüz, M; Yılmaz, B; Etgül, S; Aydın, S; Aslan, T; Sayınalp, N; Aksu, S; Demiroğlu, H; Özcebe, İ.O; Büyükaşık, Y; Göker, H. Expression Profile Of The Individual Genes Corresponding To The Genes Generated By The Cytotoxicity Experiments Of Bortezomib İn Multiple Myeloma. Turkish Journal Of Hematology. 2016 Dec 1;33(4):286-292.
•    Ghasemi, M; Okay, M; Malkan Uy; Turk, S; Jabbar J; Hocaoglu H; Haznedaroglu Ic. Ankaferd Hemostat Affects Etoposide Resistance Of The Malignant Melanoma Cells. International Journal Of Hematology And Oncology. 2020 Apr 30;(1)43-53.
•    Ghasemi, M; Okay, M; Turk, S; Naeemaee, R; Guver, E; Malkan, Uy; Aksu, S; Sayınalp, N; Haznedaroglu, Ic. The Impact Of At1r Inhibition Via Losartan On The Anti-Leukemic Effects Of Doxorubicin İn Acute Myeloid Leukemia. Journal Of Renin Angiotensin Aldosterone System. 2019 Apr-Jun; 20(2).
•    Goksen Us, Sarigul S, Bultinck P, Herrebout W, Dogan I, Yelekci K, Ucar G, Kelekci Ng, Absolute Configuration And Biological Profile Of Pyrazoline Enantiomers As Mao İnhibitory Activity, Chirality, 2019 (31), 21-33.
•    Gunal Se, Tuncel St, Gokhan-Kelekci N, Ucar G, Dursun By, Sag-Erdem S, Dogan I. Asymmetric Synthesis, Molecular Modeling And Biological Evaluation Of 5-Methyl-3-Aryloxazolidine-2,4-Dione Enantiomers As Monoamine Oxidase (Mao) İnhibitors. Bioorg Chem 77, 608–618, 2018.
•    Işık S, Şengül N, Töre F, Aydın C, Aslan A, Uçar G, Fırat T, Kükner A, Bayram R, Demirbağ Ae, Oruğ T. Trimetazidine İncreases Cell Survival And İnhibits The Activation Of İnflammatory Response İn Sodium Taurocholate-İnduced Acute Pancreatitis, Int Surg Ntsurg-D-17-00122r2, 2017.
•    Jalili-Baleh, L., Et Al., Design, Synthesis And Evaluation Of Novel Multi-Target-Directed Ligands For Treatment Of Alzheimer's Disease Based On Coumarin And Lipoic Acid Scaffolds. European Journal Of Medicinal Chemistry, 2018. 152: P. 600-614.
•    Jalili-Baleh, L., Et Al., Novel 3-Phenylcoumarin–Lipoic Acid Conjugates As Multi-Functional Agents For Potential Treatment Of Alzheimer's Disease. Bioorganic Chemistry, 2018. 79: P. 223-234.
•    Kaplan O, Oncul S, Ercan A, Celebier M. Comparison Of Cell Lysis Techniques Via Q-Tof Lc/Ms. Mass Spectrom Lett. 2020; 11(2):36-40.
•    Karabey-Akyurek Y, Gurcay Ag, Gurca, O, Turkoglu Of, Yabanoglu-Ciftci S, Eroglu H, Sargon Mf, Bilensoy E, Oner L. 2017. Localized Delivery Of Methylprednisolone Sodium Succinate With Polymeric Nanoparticles İn Experimental İnjured Spinal Cord Model. Pharmaceutical Development And Technology.  22; 8: 972-981.
•    Karakaya G, Ercan A, Oncul S, Aytemir Md. Kojic Acid Derivatives As Potential Anticancer Agents: Synthesis And Cytotoxic Evaluation On A375 Human Malignant Melanoma Cells. J Res Pharm. 2019; 23(4): 596-607.
•    Karakaya G, Ercan A, Oncul S, Aytemir Md. Synthesis And Cytotoxic Evaluation Of Kojic Acid Derivatives With Inhibitory Activity On Melanogenesis İn Human Melanoma Cells. Anticancer Agents Med Chem. 2018;18(15):2137-48.
•    Karakaya G, Türe A, Ercan A, Öncül S, Aytemir Md. Synthesis, Computational Molecular Docking Analysis And Effectiveness On Tyrosinase İnhibition Of Kojic Acid Derivatives. Bioorg Chem. 2019;88:102950.
•    Kart D, Ciftci Sy, Nemutlu E. 2020. Altered Metabolomic Profile Of Dual-Species Biofilm: Interactions Between Proteus Mirabilis And Candida Albicans. Mıcrobıologıcal Research. 230; 126346.
•    Mathew B, Adeniyi Aa, Dev S, Joy M, Ucar G, Mathew Ge, Singh-Pillay A, Soliman Mes. Pharmacophore-Based 3d-Qsar Analysis Of Thienyl Chalcones As A New Class Of Human Mao-B Inhibitors: Investigation Of Combined Quantum Chemical And Molecular Dynamics Approach, J Physical Chem 121 (6), 1186-1203, 2017.
•    Mathew B, Haridas A, Ucar G. Et Al. Exploration Of Chlorinated Thienyl Chalcones: A New Class Of Monoamine Oxidase-B İnhibitors. International Journal Of Biological Macromolecules 91, 680-695, 2016
•    Mathew B, Haridas A, Ucar G. Et Al. Synthesis, Biochemistry, And Computational Studies Of Brominated Thienyl Chalcones: A New Class Of Reversible Mao-B Inhibitors. Chemmedchem 11, 1161-1171, 2016
•    Mathew B, Mathew Ge, Ucar G Et Al. Potent And Selective Monoamine Oxidase-B Inhibitory Activity: Fluoro- Vs. Trifluoromethyl-4-Hydroxylated Chalcone Derivatives. Chemistry & Biodiversity 13, 1046-1052, 2016
•    Mathew B, Mathew Ge, Ucar G, Joy M, Nafna Ek, Lohidakshane Kk, Suresh J. Monoamine Oxidase İnhibitory Activity Of Methoxy-Substituted Chalcones, Int J Biol Macromol 104, 1321-1329, 2017.
•    Mathew B, Uçar G, Rapheal C, Mathew Ge, Joy M, Machaba Ke, Soliman Mes. Characterization Of Thienylchalcones As Hmao-B Inhibitors: Synthesis, Biochemistry And Molecular Dynamics Studies, Chemistryselect 2(34), 11113-11119, 2017.
•    Mathew Bijo, Ucar G, Mathew Ge Et Al. Monoamine Oxidase Inhibitory Activity: Methyl- Versus Chlorochalcone Derivatives. Chemmedchem 11, 2649-2655, 2016.
•    Muris Humo, Beyza Ayazgök, Léa J. Becker, Elisabeth Waltisperger, Tomi Rantamäki, Ipek Yalcin. 2020. Ketamine İnduces Rapid And Sustained Antidepressant-Like Effects İn Chronic Pain İnduced Depression: Role Of Mapk Signaling Pathway. Progress İn Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry 100 (2020) 109898
•    Nath C, Badavath Vn, Thakur A, Ucar G, Acevedo O, Siddique Mum, Jayaprakash V.  Curcumin-Based Pyrazoline Analogues As Selective İnhibitors Of Human Monoamine Oxidase A.  Medchemcomm 9, 1164-1171, 2018.
•    Oncul S, Afshar-Kharghan V. The İnteraction Between The Complement System And Hemostatic Factors. Curr Opin Hematol. 2020;27(5):341-52.
•    Oncul S, Amero P, Rodriguez-Aguayo C, Calin Ga, Sood Ak, Lopez-Berestein G. Long Non-Coding Rnas İn Ovarian Cancer: Expression Profile And Functional Spectrum. Rna Biol. 2020;17(11):1523-34.
•    Oncul S, Ercan A. Discrimination Of The Effects Of Doxorubicin On Two Different Breast Cancer Cell Lines On Account Of Multidrug Resistance And Apoptosis. Indian J Pharm Sci. 2017;79(4):599-607.
•    Oncul S, Karakaya G, Dilsiz Aytemir M, Ercan A. A Kojic Acid Derivative Promotes İntrinsic Apoptotic Pathway Of Hepatocellular Carcinoma Cells Without İncurring Drug Resistance. Chem Biol Drug Des. 2019;94(6):2084-93.
•    Onder S, Biberoglu K, Tacal O.The Kinetics Of İnhibition Of Human Acetylcholinesterase And Butyrylcholinesterase By Methylene Violet 3rax. Chem Biol Interact. 2019 Dec 1;314:108845. Doi: 10.1016/J.Cbi.2019.108845
•    Onder S, Dafferner Aj, Schopfer Lm, Xiao G, Yerramalla U, Tacal O, Blake Ta, Johnson Rc, Lockridge O. Monoclonal Antibody That Recognizes Diethoxyphosphotyrosine-Modified Proteins And Peptides Independent Of Surrounding Amino Acids. Chem Res Toxicol. 2017 Dec 18;30(12):2218-2228. Doi: 10.1021/Acs.Chemrestox.7b00288.
•    Onder S, David E, Tacal O, Schopfer Lm, Lockridge O. Hupresin Retains Binding Capacity For Butyrylcholinesterase And Acetylcholinesterase After Sanitation With Sodium Hydroxide. Front Pharmacol. 2017 Oct 10;8:713. Doi:10.3389/Fphar.2017.00713.
•    Onder S, Schopfer Lm, Cashman Jr, Tacal O, Johnson Rc, Blake Ta, Lockridge O.Use Of Hupresin To Capture Red Blood Cell Acetylcholinesterase For Detection Of Soman Exposure. Anal Chem. 2018 Jan 2;90(1):974-979. Doi:10.1021/Acs.Analchem.7b04160.
•    Onder S, Schopfer Lm, Tacal O, Blake Ta, Johnson Rc, Lockridge O. Mass Spectral Detection Of Diethoxyphospho-Tyrosine Adducts On Proteins From Hek293 Cells Using Monoclonal Antibody Depy For Enrichment. Chem Res Toxicol. 2018 Jun 18;31(6):520-530. Doi: 10.1021/Acs.Chemrestox.8b00083.
•    Onder S, Tacal O, Lockridge O. (2018). Delipidation Of Plasma Has Minimal Effects On Human Butyrylcholinesterase. Front Pharmacol. 2018, 5;9:117.
•    Ozadali-Sari, K., Et Al., Novel Multi-Targeted Agents For Alzheimer's Disease: Synthesis, Biological Evaluation, And Molecular Modeling Of Novel 2-[4-(4-Substitutedpiperazin-1-Yl)Phenyl]Benzimidazoles. Bioorganic Chemistry, 2017. 72: P. 208-214.
•    Ozcelik B, Erikci A, Bilgic E, Eroglu I, Iskit Ab, Ucar G. Hypoxia-İnduced Epithelial-Mesenchymal Transition Enhanced Glutathione-S-Transferase Expression İn Ht-29 Cell Line, Febs Open Bıo, 8 (Suppl 1), 289, 2018.
•    Ozdemir Z, Alagoz Ma, Uslu H, Karakurt A, Erikci A, Ucar G Ve Ark. Synthesis, Molecular Modelling And Biological Activity Of Some Pyridazinone Derivatives As Selective Human Monoamine Oxidase-B İnhibitors. Pharmacologıcal Reports. 2020;72(3):692-704.
•    Razaghi, M., Et Al., Highly Fluorinated Graphene Oxide Nanosheets For Anticancer Linoleic-Curcumin Conjugate Delivery And T2-Weighted Magnetic Resonance İmaging: In Vitro And İn Vivo Studies. Journal Of Drug Delivery Science And Technology, 2020. 60: P. 101967.
•    Riazimontazer, E., Et Al., Design, Synthesis And Biological Activity Of Novel Tacrine-İsatin Schiff Base Hybrid Derivatives. Bioorganic Chemistry, 2019. 89.
•    Sakineh, D., Et Al., Synthesis And Anticancer Activity Of Benzimidazole/Benzoxazole Substituted Triazolotriazines İn Hepatocellular Carcinoma. Anti-Cancer Agents İn Medicinal Chemistry, 2019. 19(17): P. 2120-2129.
•    Salehi, N., Et Al., Synthesis And Biological Evaluation Of New N-Benzylpyridinium-Based Benzoheterocycles As Potential Anti-Alzheimer's Agents. Bioorganic Chemistry, 2019. 83: P. 559-568.
•    Salehian, F., Et Al., A Review: Biologically Active 3,4-Heterocycle-Fused Coumarins. European Journal Of Medicinal Chemistry, 2020: P. 113034.
•    Sasidharan R, Manju Sl, Ucar G. Et Al. Identification Of Indole-Based Chalcones: Discovery Of A Potent, Selective, And Reversible Class Of Mao-B Inhibitors. Archiv Der Pharmazie 349, 627-637, 2016
•    Turk S, Baysal I, Ucar G., Glutathione S-Transferase-Π Levels Of In Vitro Generated Epithelial Mesenchymal Transition Model İn Caco-2 Cell Line, Hacettepe University Journal Of The Faculty Of Pharmacy, 39, 1, 2019 10-16.
•    Turk S, Ghasemi M, Malkan Uy Et Al. Determination Of Chemoterapoetic Drug Sensitivity Subgroups Of Acute Leukemia. Febs Journal 283, 373-374, 2016
•    Turk S, Turk C, Akbar Mw, Kucukkaraduman B, Isbilen M, Demirkol S Ve Ark. Renin Angiotensin System Genes Are Biomarkers For Personalized Treatment Of Acute Myeloid Leukemia With Doxorubicin As Well As Etoposide. Plos One. 2020;25;15(11):E0242497.
•    Turk, C; Okay, M; Turk, S; Temirci, E.S; Jawad, O; Aksu, S; Sayınalp, N; Haznedaroglu, I.C; The Impact Of Jak/Stat Inhibitor Ruxolutinib On The Genesis Of Lymphoproliferative Diseases. Turkish Journal Of Medical Sciences. 2019 Mar 3;18;49(2):661-674.
•    Turk, S; Malkan, U; Ghasemi, M; Hocaoglu, H; Mutlu, D; Gunes, G; Aksu, S; Haznedaroglu, Ic. Growth Inhibitory Activity Of Ankaferd Hemostat On Primary Melanoma Cells And Cell Lines. Sage Open Medicine. 2017 Feb 10;5;1-7.
•    Tuylu Kucukkilinc, T., Et Al., Synthesis And Neuroprotective Activity Of Novel 1,2,4-Triazine Derivatives With Ethyl Acetate Moiety Against H<İnf>2O<İnf>2 And Aβ-İnduced Neurotoxicity. Medicinal Chemistry Research, 2017. 26(11): P. 3057-3071.
•    Ucar Bı,  Erikci A, Kosemehmetoglu K, Ozkul C, Iskit Ab, Ucar G, Zeren S.  Effects Of Endothelin Receptor Blockade And Cox İnhibition On İntestinal I/R İnjury İn A Rat Model: Experimental Research,  Int J Surg, 83 (2020) 89–97.
•    Unsal-Tan, O., Et Al., Novel 2-Arylbenzimidazole Derivatives As Multi-Targeting Agents To Treat Alzheimer’s Disease. Medicinal Chemistry Research, 2017. 26(7): P. 1506-1515.
•    Unsal-Tan, O., Et Al., Synthesis, Molecular Docking, And Biological Evaluation Of Novel 2-Pyrazoline Derivatives As Multifunctional Agents For The Treatment Of Alzheimer's Disease. Medchemcomm, 2019. 10(6): P. 1018-1026.
•    Valipour, M., Et Al., Synthesis And Biological Assessment Of 2-Hydroxyiminoethanones As Anti-Inflammatory And Beta-Amyloid Aggregation Inhibitors. Iranian Journal Of Pharmaceutical Research, 2019. 18(3): P. 1288-1298.
•    Varan G, Öncül S, Ercan A, Benito Jm, Ortiz Mellet C, Bilensoy E. Cholesterol-Targeted Anticancer And Apoptotic Effects Of Anionic And Polycationic Amphiphilic Cyclodextrin Nanoparticles. J Pharm Sci. 2016;105(10):3172-82.
•    Yabanoglu-Ciftci S, Baysal I, Erikci A, Arica B, Ucar G. Transforming Growth Factor-Β3 (Tgf-Β3) Loaded Plga-B-Peg Nanoparticles: Efficacy İn Preventing Cardiac Fibrosis İnduced By Tgf-Β1, J Drug Delivery Sci Technology 48: 223–234, 2018.
•    Yasacan M, Erikci A, Eylem Cc, Ciftci Sy, Nemutlu E, Ulubayram K, Eroglu I. 2020. Aaps Pharmscitech. 21; 8: 308.
•    Yuksel M, Biberoglu K, Onder S, Akbulut Kg, Tacal O.Effects Of Phenothiazine-Structured Compounds On App Processing İn Alzheimer's Disease Cellular Model. Biochimie. 2017 Jul; 138:82-89. Doi: 10.1016/J.Biochi.2017.04.012.
•    Yuksel M, Biberoglu K, Onder S, Akbulut Kg, Tacal O.Toluidine Blue O Modifies Hippocampal Amyloid Pathology İn A Transgenic Mouse Model Of Alzheimer's Disease.  Biochimie. 2018
•    Yuksel M, Tacal O. Trafficking And Proteolytic Processing Of Amyloid Precursor Protein And Secretases İn Alzheimer's Disease Development: An Up-To-Date Review. Eur J Pharmacol. 2019 Aug 5;856:172415. Doi: 10.1016/J.Ejphar.2019.172415.
•    Zengin, M., Et Al., Design And Synthesis Of 2-Substitutedphenyl Benzo[D]Thiazole Derivatives And Their Β-Amyloid Aggregation And Cholinesterase Inhibitory Activities. Pharmaceutical Chemistry Journal, 2019. 53(4): P. 322-328.

Links