Pharmaceutical Microbiology Department Research Laboratory

About

Research Infrastructure

•    Otoklav    
•    İnkübatör Dolabı    
•    Pastör fırını    
•    Hassas Terazi    
•    Çalkalamalı İnkübatör
•    Sonikatör    
•    Spektrofotometre    
•    Santrifüj
•    Mikrosantrifüj    
•    PCR çalışma kabini
•    Termal Döngü cihazı
•    Agaroz Jel Görüntüleme Sistemi
•    Elektroforez tankı    
•    Real Time –PCR cihazı    
•    İnverted Mikroskop, Thermo Scientific
•    Class-2 Biyogüvenlik kabini     
•    Nuve, karbondioksid kontrollü inkübatör
•    Su banyosu    
•    Vorteks

Researchers

•    Prof. Dr. Meral SAĞIROGLU    
•    Doç. Dr. Didem KART            
•    Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZKUL KOÇAK
•    Araş. Gör. Şeyma NİGİZ

Ongoing Projects

•    In vitro diyabetik yara modeli polimikrobiyal biyofilmlerin rolü
•    Toplumda yaygın kullanılan antidepresan ilaç etken maddeleri olan fluoksetin, sertralin ve amitriptilinin acinetobacter baumannii'de antibiyotik direnç gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması
•    Veteriner alanda dermal enfeksiyonların topikal yolla tedavisinde kullanılacak kombine ilaç içeren biyoadezif taşıyıcı sistem geliştirilmesi Proje No: THD-2020-18516

Completed Projects

•    Çeşitli Antimikrobiyal Ajanların Tek VeKombine Olarak, Hastane Enfeksiyonu Etkeni Bazı Patojenlerin Oluşturduğu Monomikrobiyal Ve Polimikrobiyal Biyofilm Modelleri Üzerine Etkilerinin Ve Polimikrobiyal Biyofilmlerdeki Türlerarası Etkileşimlerin Transkriptomik Ve Metabolomik Yöntemlerle Araştırılması
•    Poliüretan Üreteral Stentlerde Enfeksiyon Ve Taşlaşma Direncine Sahip Özgün Yüzeylerin Geliştirilmesi
•    İmidazol Halkası Taşıyan Yeni Oksim Eter Bileşiklerinin Sentez, Biyolojik Aktivite Ve Moleküler Modelleme Çalışmaları
•    Yeni 1-Fenil-/1-(4-Klorofenil)-2-(1h- Triazol-1-Il)Etil Ester Bileşiklerinin Sentezi ve Antikonvülsan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
•    İnsan Göbek Kordon Veni CD146+ Hücrelerin ve Bu Hücrelerden Elde Edilen Matriks Proteinlerinin in vitro Biyofilm Modellerinde Değerlendirilmesi
•    Bakteriyel Keratit Tedavisine Yönelik Besifloksasin HCl Yüklü Oküler İnsertlerin Elektro Eğirme Yöntemi ile Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Yardımcı Araştırmacı (15.06.2018-15.06.2019).
•    Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda bağırsak mikrobiyota üyelerinden Prevotella melaninogenica ve Ruminococcus torqueskarşılaştırılması, HÜ BAP Hızlı Destek (2016-2017).

Publications

•    Aytekin Aa, Tanriverdi St, Kose Fa, Kart D, Eroglu I, Ozer O. Propolis Loaded Liposomes: Evaluation Of Antimicrobial And Antioxidant Activities. . Journal Of Liposome Research, 2019 (Article İn Press). Doı: 10.1080/08982104.2019. 1599012.
•    Bozbey I, Salva E, Kart D, Karakurt A. P-Trifluoroacetophenone Oxime Ester Derivatives: Synthesis, Antimicrobial And Cytotoxic Evaluation, And Molecular Modeling Studies. Letters In Drug Design & Discovery, 2018,  Doı: 10.2174/1570180816666181128112249
•    Cankirili N.K, Kart D., Çelebi-Saltik B, “Evaluation Of The Biofilm Formation Of Staphylococcus Aureus And Pseudomonas Aeruginosa On Human Umbilical Cord Cd146+ Stem Cells And Stem Cell Based Decellularized Matrix.” Cell And Tissue Banking 2020.
•    Çağlan E, Nigiz Ş, Sancak B, Gür D. Resistance And Heteroresistance To Colistin Among Clinical İsolates Of Acinetobacter Baumannii. Acta Microbiol Immunol Hung. 2019 Dec 6:1-5. Doi: 10.1556/030.66.2019.021.
•    Dilem Doğan Ş, Buran S, Gözde Gündüz M, Özkul C, Siva Krishna V, Sriram D. Synthesis Of Disulfide-Bridged N-Phenyl-N'-(Alkyl/Aryl/Heteroaryl)Urea Derivatives And Evaluation Of Their Antimicrobial Activities. Chem Biodivers. 2019 Dec;16(12):E1900461
•    Dogan Is., Sarac S, Sarı S, Kart D,  Gokhan Se, Vural I, Dalkara S. New Azole Derivatives Showing Antimicrobial Effects And Their Mechanism Of Antifungal Activity By Molecular Modeling Studies. European Journal Of Medicinal Chemistry, 2017, Vol.130, 124-138.
•    E. Sarıgöl Et Al. , "Design And Evaluation Of Gamma-Sterilized Vancomycin Hydrochloride-Loaded Poly(Ɛ-Caprolactone) Microspheres For The Treatment Of Biofilm-Based Medical Device-Related Osteomyelitis," Pharmaceutical Development And Technology , Vol.22, Pp.706-714, 2017
•    Elif Sarıgöl, Melike Ekizoğlu, Sibel Bozdağ Pehlivan, Ebru Bodur, Meral Sağıroğlu, Sema Çalış, A Thermosensitive Gel Loaded With An Enzyme And An Antibiotic Drug For The Treatment Of Periprosthetic Joint İnfection, Journal Of Drug Delivery Science And Technology, 43,2018, 423-429,
•    Eroglu I, Aslan M, Yaman U, Gultekinoglu M, Calamak S, Kart D, Ulubayram K. Liposome-Based Combination Therapy For Acne Treatment. Journal Of Liposome Research, 2019 (Article İn Press). Doı: 10.1080/08982104.2019.1630646
•    G Mammadova, C Ozkul, S Yilmaz Isikhan, A Acikgoz, Bo Yildiz. Characterization Of Gut Microbiota İn Polycystic Ovary Syndrome: Findings From A Lean Population. European Journal Of Clinical Investigation 2020, E13417
•    Gultekinoglu M, Kurum B, Karahan S, Kart D, Sagıroglu M, Ertas N, Ozen A.H., Ulubayram K. Polyethyleneimine Brushes Effectively İnhibit Encrustation On Polyurethane Ureteral Stents Both İn Dynamic Bioreactor And İn Vivo. Materials Science And Engineering C, 2017, Vol. 71, 1166–1174
•    Gündüz Mg, Uğur Sb, Güney F, Özkul C, Krishna Vs, Kaya S  Ve Ark. 1, 3-Disubstituted Urea Derivatives: Synthesis, Antimicrobial Activity Evaluation And İn Silico Studies. Bioorg Chem. 2020; 102: 104.
•    Hazırolan G, Gundogdu A, Nigiz S, Altun B, Gur D. Presence Of Oxa-48 Gene İn A Clinical Isolate Of Lactobacillus Rhamnosus. 16(12), 840-43, 2.
•    Kahveci B, Doğan S, Menteşe E, Sellitepe He, Kart D. Synthesıs And Antıbacterıal And Antıfungal Actıvıty Of New Thıeno[2,3-D]Pyrımıdın-4(3h)-One Derıvatıves. Pharmaceutical Chemistry Journal, Vol. 54, No. 6, September, 2020.
•    Kart D, Çelebi-Saltik B. Microbial Stresses On Human Umbilical Cord Stem Cells. Current Stem Cell Research & Therapy, 2020. Doı: 10.2174/1574888x15666200309144334
•    Kart D, Kustimur As. Investigation Of Gelatinase Gene Expression And Growth Of Enterococcus Faecalis Clinical Isolates İn Biofilm Models. Turkish Journal Of Pharmaceutical Sciences, 2019;16;356-361.
•    Kart D, Sağıroğlu Meral, Kalkancı AyşE. Evaluation Of Antimicrobial Durability And Anti-Biofilm Effects İn Urinary Catheters Against Enterococcus Faecalis Clinical Isolates And Reference Strains, Balkan Medical Journal, 2017;34:546-52
•    Kart D. The Susceptibility Of Proteus Mirabilis And Enterococcus Faecalis To Various Antimicrobial Agents İn Polymicrobial Biofilms Formed Using A Drip Flow Reactor. Marmara Med J 2019;32(3): 137-143.
•    Kart D., Yabanoglu Ciftci S., Nemutlu E. Altered Metabolomic Profile Of Dual-Species Biofilm: Interactions Between Proteus Mirabilis And Candida Albicans. Microbiological Research. 2020. Doi: 10.1016/J.Micres.2019.126346
•    Melike Ekı̇ZoğLu, Meral SağIroğLu, Ekrem Kılıç, AyşE GüLşEn HasçElı̇K. An İnvestigation Of The Bactericidal Activity Of Chlorhexidine Digluconate Against Multidrug-Resistant Hospital İsolates. Turk J Med Sci (2016) 46: 903-909.
•    Mg Gündüz, Mn Tahir, S Armaković, Cö Koçak, Sj Armaković.  Design, Synthesis And Computational Analysis Of Novel Acridine-(Sulfadiazine/Sulfathiazole) Hybrids As Antibacterial Agents. 2019; Journal Of Molecular Structure
•    Ozkul C, Yalinay M., Karakan T., Yilmaz G. Determination Of Certain Bacterial Groups İn Gut Microbiota And Endotoxin Levels İn Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis. Turkish Journal Of Gastroenterology, Cilt.28, Ss.361-369, 2017
•    Özkul C, Ruiz Ve, Battaglia T, Xu J, Roubaud-Baudron C, Cadwell K Ve Ark. A Single Early-İn-Life Antibiotic Course İncreases Susceptibility To Dss-İnduced Colitis. Genome Med. 2020; 12 (1).
•    Özkul C, Yalınay M, Karakan T. Structural Changes İn Gut Microbiome After Ramadan Fasting: A Pilot Study. Benef Microbes. 2020; 11(3): 227-233.
•    Polat Hk, Pehlivan Sb, Özkul C, Calamak S, Öztürk N, Aytekin E Ve Ark. Development Of Besifloxacin Hcl Loaded Nanofibrous Ocular İnserts For The Treatment Of Bacterial Keratitis: In Vitro, Ex Vivo And İn Vivo Evaluation. Int J Pharm. 2020; 585: 119552.
•    Roubaud C, Ruiz V, Swan Jr A, Vallance B, Ozkul C, Pei Z, Li J, Battaglia T, Perez-Perez G, Blaser Mj. Long-Term Effects Of Early-Life Antibiotic Exposure On Resistance To Subsequent Bacterial İnfection. Mbio 2019;10(6): E02820-19. Doi: 10.1128/Mbio.02820-19.
•    Sakar F, Özer Ay, Erdogan S, Ekizoglu M, Kart D, Özalp M, Colak S, Zencir Y. Nano Drug Delivery Systems And Gamma Radiation Sterilization. Pharmaceutical Development And Technology, 2017 Sep;22(6):775-784.
•    Sari S, Avci A, Koçak E, Kart D, Sabuncuoglu S, Dogan Is, Özdemir Z, Bozbey I, Karakurt A, Saraç S, Dalkara S. Antibacterial Azole Derivatives: Antibacterial Activity, Cytotoxicity, And İn Silico Mechanistic Studies. Drug Development Research. 2020; 1–11. Doı: 10.1002/Ddr.21721.
•    Sari S, Kart D, Ozturk N, Kaynak F.B, Gencel M, Taskor G, Karakurt A, Sarac S, Essiz S, Dalkara S. Discovery Of New Azoles With Potent Activity Against Candida Spp. And Candida Albicans Biofilms Through Virtual Screening, European Journal Of Medicinal Chemisrty, 2019; 179; 634-648.
•    Sari, S, Koçak E, Kart D, Özdemir Z, Acar Mf, Sayoğlu B, Karakurt A, Dalkara S. Azole Derivatives With Naphthalene Showing Potent Antifungal Effects Against Planktonic And Biofilm Forms Of Candida Spp. An İn Vitro And İn Silico Study. International Microbiology. 2020. Https://Doi.Org/10.1007/S10123-020-00144-Y.
•    Ucar Bı, Erikci A, Kosemehmetoglu K, Ozkul C, Iskit, Ucar G Ve Ark. Effects Of Endothelin Receptor Blockade And Cox İnhibition On İntestinal I/R İnjury İn A Rat Model: Experimental Research. Int J Surg. 2020; 83:89-97.
•    Uzunoğlu, B., Wilson, C.G., Sağıroğlu, M. Et Al. Mucoadhesive Bilayered Buccal Platform For Antifungal Drug Delivery İnto The Oral Cavity. Drug Deliv. And Transl. Res. (2020). Https://Doi.Org/10.1007/S13346-020-00798-1

Links

About

Research Infrastructure

•    Otoklav    
•    İnkübatör Dolabı    
•    Pastör fırını    
•    Hassas Terazi    
•    Çalkalamalı İnkübatör
•    Sonikatör    
•    Spektrofotometre    
•    Santrifüj
•    Mikrosantrifüj    
•    PCR çalışma kabini
•    Termal Döngü cihazı
•    Agaroz Jel Görüntüleme Sistemi
•    Elektroforez tankı    
•    Real Time –PCR cihazı    
•    İnverted Mikroskop, Thermo Scientific
•    Class-2 Biyogüvenlik kabini     
•    Nuve, karbondioksid kontrollü inkübatör
•    Su banyosu    
•    Vorteks

Researchers

•    Prof. Dr. Meral SAĞIROGLU    
•    Doç. Dr. Didem KART            
•    Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZKUL KOÇAK
•    Araş. Gör. Şeyma NİGİZ

Ongoing Projects

•    In vitro diyabetik yara modeli polimikrobiyal biyofilmlerin rolü
•    Toplumda yaygın kullanılan antidepresan ilaç etken maddeleri olan fluoksetin, sertralin ve amitriptilinin acinetobacter baumannii'de antibiyotik direnç gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması
•    Veteriner alanda dermal enfeksiyonların topikal yolla tedavisinde kullanılacak kombine ilaç içeren biyoadezif taşıyıcı sistem geliştirilmesi Proje No: THD-2020-18516

Completed Projects

•    Çeşitli Antimikrobiyal Ajanların Tek VeKombine Olarak, Hastane Enfeksiyonu Etkeni Bazı Patojenlerin Oluşturduğu Monomikrobiyal Ve Polimikrobiyal Biyofilm Modelleri Üzerine Etkilerinin Ve Polimikrobiyal Biyofilmlerdeki Türlerarası Etkileşimlerin Transkriptomik Ve Metabolomik Yöntemlerle Araştırılması
•    Poliüretan Üreteral Stentlerde Enfeksiyon Ve Taşlaşma Direncine Sahip Özgün Yüzeylerin Geliştirilmesi
•    İmidazol Halkası Taşıyan Yeni Oksim Eter Bileşiklerinin Sentez, Biyolojik Aktivite Ve Moleküler Modelleme Çalışmaları
•    Yeni 1-Fenil-/1-(4-Klorofenil)-2-(1h- Triazol-1-Il)Etil Ester Bileşiklerinin Sentezi ve Antikonvülsan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
•    İnsan Göbek Kordon Veni CD146+ Hücrelerin ve Bu Hücrelerden Elde Edilen Matriks Proteinlerinin in vitro Biyofilm Modellerinde Değerlendirilmesi
•    Bakteriyel Keratit Tedavisine Yönelik Besifloksasin HCl Yüklü Oküler İnsertlerin Elektro Eğirme Yöntemi ile Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Yardımcı Araştırmacı (15.06.2018-15.06.2019).
•    Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda bağırsak mikrobiyota üyelerinden Prevotella melaninogenica ve Ruminococcus torqueskarşılaştırılması, HÜ BAP Hızlı Destek (2016-2017).

Publications

•    Aytekin Aa, Tanriverdi St, Kose Fa, Kart D, Eroglu I, Ozer O. Propolis Loaded Liposomes: Evaluation Of Antimicrobial And Antioxidant Activities. . Journal Of Liposome Research, 2019 (Article İn Press). Doı: 10.1080/08982104.2019. 1599012.
•    Bozbey I, Salva E, Kart D, Karakurt A. P-Trifluoroacetophenone Oxime Ester Derivatives: Synthesis, Antimicrobial And Cytotoxic Evaluation, And Molecular Modeling Studies. Letters In Drug Design & Discovery, 2018,  Doı: 10.2174/1570180816666181128112249
•    Cankirili N.K, Kart D., Çelebi-Saltik B, “Evaluation Of The Biofilm Formation Of Staphylococcus Aureus And Pseudomonas Aeruginosa On Human Umbilical Cord Cd146+ Stem Cells And Stem Cell Based Decellularized Matrix.” Cell And Tissue Banking 2020.
•    Çağlan E, Nigiz Ş, Sancak B, Gür D. Resistance And Heteroresistance To Colistin Among Clinical İsolates Of Acinetobacter Baumannii. Acta Microbiol Immunol Hung. 2019 Dec 6:1-5. Doi: 10.1556/030.66.2019.021.
•    Dilem Doğan Ş, Buran S, Gözde Gündüz M, Özkul C, Siva Krishna V, Sriram D. Synthesis Of Disulfide-Bridged N-Phenyl-N'-(Alkyl/Aryl/Heteroaryl)Urea Derivatives And Evaluation Of Their Antimicrobial Activities. Chem Biodivers. 2019 Dec;16(12):E1900461
•    Dogan Is., Sarac S, Sarı S, Kart D,  Gokhan Se, Vural I, Dalkara S. New Azole Derivatives Showing Antimicrobial Effects And Their Mechanism Of Antifungal Activity By Molecular Modeling Studies. European Journal Of Medicinal Chemistry, 2017, Vol.130, 124-138.
•    E. Sarıgöl Et Al. , "Design And Evaluation Of Gamma-Sterilized Vancomycin Hydrochloride-Loaded Poly(Ɛ-Caprolactone) Microspheres For The Treatment Of Biofilm-Based Medical Device-Related Osteomyelitis," Pharmaceutical Development And Technology , Vol.22, Pp.706-714, 2017
•    Elif Sarıgöl, Melike Ekizoğlu, Sibel Bozdağ Pehlivan, Ebru Bodur, Meral Sağıroğlu, Sema Çalış, A Thermosensitive Gel Loaded With An Enzyme And An Antibiotic Drug For The Treatment Of Periprosthetic Joint İnfection, Journal Of Drug Delivery Science And Technology, 43,2018, 423-429,
•    Eroglu I, Aslan M, Yaman U, Gultekinoglu M, Calamak S, Kart D, Ulubayram K. Liposome-Based Combination Therapy For Acne Treatment. Journal Of Liposome Research, 2019 (Article İn Press). Doı: 10.1080/08982104.2019.1630646
•    G Mammadova, C Ozkul, S Yilmaz Isikhan, A Acikgoz, Bo Yildiz. Characterization Of Gut Microbiota İn Polycystic Ovary Syndrome: Findings From A Lean Population. European Journal Of Clinical Investigation 2020, E13417
•    Gultekinoglu M, Kurum B, Karahan S, Kart D, Sagıroglu M, Ertas N, Ozen A.H., Ulubayram K. Polyethyleneimine Brushes Effectively İnhibit Encrustation On Polyurethane Ureteral Stents Both İn Dynamic Bioreactor And İn Vivo. Materials Science And Engineering C, 2017, Vol. 71, 1166–1174
•    Gündüz Mg, Uğur Sb, Güney F, Özkul C, Krishna Vs, Kaya S  Ve Ark. 1, 3-Disubstituted Urea Derivatives: Synthesis, Antimicrobial Activity Evaluation And İn Silico Studies. Bioorg Chem. 2020; 102: 104.
•    Hazırolan G, Gundogdu A, Nigiz S, Altun B, Gur D. Presence Of Oxa-48 Gene İn A Clinical Isolate Of Lactobacillus Rhamnosus. 16(12), 840-43, 2.
•    Kahveci B, Doğan S, Menteşe E, Sellitepe He, Kart D. Synthesıs And Antıbacterıal And Antıfungal Actıvıty Of New Thıeno[2,3-D]Pyrımıdın-4(3h)-One Derıvatıves. Pharmaceutical Chemistry Journal, Vol. 54, No. 6, September, 2020.
•    Kart D, Çelebi-Saltik B. Microbial Stresses On Human Umbilical Cord Stem Cells. Current Stem Cell Research & Therapy, 2020. Doı: 10.2174/1574888x15666200309144334
•    Kart D, Kustimur As. Investigation Of Gelatinase Gene Expression And Growth Of Enterococcus Faecalis Clinical Isolates İn Biofilm Models. Turkish Journal Of Pharmaceutical Sciences, 2019;16;356-361.
•    Kart D, Sağıroğlu Meral, Kalkancı AyşE. Evaluation Of Antimicrobial Durability And Anti-Biofilm Effects İn Urinary Catheters Against Enterococcus Faecalis Clinical Isolates And Reference Strains, Balkan Medical Journal, 2017;34:546-52
•    Kart D. The Susceptibility Of Proteus Mirabilis And Enterococcus Faecalis To Various Antimicrobial Agents İn Polymicrobial Biofilms Formed Using A Drip Flow Reactor. Marmara Med J 2019;32(3): 137-143.
•    Kart D., Yabanoglu Ciftci S., Nemutlu E. Altered Metabolomic Profile Of Dual-Species Biofilm: Interactions Between Proteus Mirabilis And Candida Albicans. Microbiological Research. 2020. Doi: 10.1016/J.Micres.2019.126346
•    Melike Ekı̇ZoğLu, Meral SağIroğLu, Ekrem Kılıç, AyşE GüLşEn HasçElı̇K. An İnvestigation Of The Bactericidal Activity Of Chlorhexidine Digluconate Against Multidrug-Resistant Hospital İsolates. Turk J Med Sci (2016) 46: 903-909.
•    Mg Gündüz, Mn Tahir, S Armaković, Cö Koçak, Sj Armaković.  Design, Synthesis And Computational Analysis Of Novel Acridine-(Sulfadiazine/Sulfathiazole) Hybrids As Antibacterial Agents. 2019; Journal Of Molecular Structure
•    Ozkul C, Yalinay M., Karakan T., Yilmaz G. Determination Of Certain Bacterial Groups İn Gut Microbiota And Endotoxin Levels İn Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis. Turkish Journal Of Gastroenterology, Cilt.28, Ss.361-369, 2017
•    Özkul C, Ruiz Ve, Battaglia T, Xu J, Roubaud-Baudron C, Cadwell K Ve Ark. A Single Early-İn-Life Antibiotic Course İncreases Susceptibility To Dss-İnduced Colitis. Genome Med. 2020; 12 (1).
•    Özkul C, Yalınay M, Karakan T. Structural Changes İn Gut Microbiome After Ramadan Fasting: A Pilot Study. Benef Microbes. 2020; 11(3): 227-233.
•    Polat Hk, Pehlivan Sb, Özkul C, Calamak S, Öztürk N, Aytekin E Ve Ark. Development Of Besifloxacin Hcl Loaded Nanofibrous Ocular İnserts For The Treatment Of Bacterial Keratitis: In Vitro, Ex Vivo And İn Vivo Evaluation. Int J Pharm. 2020; 585: 119552.
•    Roubaud C, Ruiz V, Swan Jr A, Vallance B, Ozkul C, Pei Z, Li J, Battaglia T, Perez-Perez G, Blaser Mj. Long-Term Effects Of Early-Life Antibiotic Exposure On Resistance To Subsequent Bacterial İnfection. Mbio 2019;10(6): E02820-19. Doi: 10.1128/Mbio.02820-19.
•    Sakar F, Özer Ay, Erdogan S, Ekizoglu M, Kart D, Özalp M, Colak S, Zencir Y. Nano Drug Delivery Systems And Gamma Radiation Sterilization. Pharmaceutical Development And Technology, 2017 Sep;22(6):775-784.
•    Sari S, Avci A, Koçak E, Kart D, Sabuncuoglu S, Dogan Is, Özdemir Z, Bozbey I, Karakurt A, Saraç S, Dalkara S. Antibacterial Azole Derivatives: Antibacterial Activity, Cytotoxicity, And İn Silico Mechanistic Studies. Drug Development Research. 2020; 1–11. Doı: 10.1002/Ddr.21721.
•    Sari S, Kart D, Ozturk N, Kaynak F.B, Gencel M, Taskor G, Karakurt A, Sarac S, Essiz S, Dalkara S. Discovery Of New Azoles With Potent Activity Against Candida Spp. And Candida Albicans Biofilms Through Virtual Screening, European Journal Of Medicinal Chemisrty, 2019; 179; 634-648.
•    Sari, S, Koçak E, Kart D, Özdemir Z, Acar Mf, Sayoğlu B, Karakurt A, Dalkara S. Azole Derivatives With Naphthalene Showing Potent Antifungal Effects Against Planktonic And Biofilm Forms Of Candida Spp. An İn Vitro And İn Silico Study. International Microbiology. 2020. Https://Doi.Org/10.1007/S10123-020-00144-Y.
•    Ucar Bı, Erikci A, Kosemehmetoglu K, Ozkul C, Iskit, Ucar G Ve Ark. Effects Of Endothelin Receptor Blockade And Cox İnhibition On İntestinal I/R İnjury İn A Rat Model: Experimental Research. Int J Surg. 2020; 83:89-97.
•    Uzunoğlu, B., Wilson, C.G., Sağıroğlu, M. Et Al. Mucoadhesive Bilayered Buccal Platform For Antifungal Drug Delivery İnto The Oral Cavity. Drug Deliv. And Transl. Res. (2020). Https://Doi.Org/10.1007/S13346-020-00798-1

Links