Pharmacy Basic Sciences Research Laboratory

About

Research Infrastructure

•    Zeta Sizer
•    Rotary-Evaporatör
•    Santrifüj
•    Çalkalamalı Su Banyosu
•    Mikroplak Okuyucu
•    Vakum Etüvü
•    Laminar Akışlı Steril Kabin
•    Ultrasonik Banyo
•    Hassas Terazi
•    Karbondioksit İnkübatörü
•    Uv-Spektrofotometre
•    HPLC
•    Bet-Porozimetre
•    Derin Dondurucu
•    Otoklav

Researchers

•    Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM
•    Prof. Dr. Nezire SAYGILI
•    Doç. Dr. Eda Ayşe AKSOY
•    Doç. Dr. İpek EROĞLU
•    Dr.Öğr. Üyesi Merve G. BAYRAM
•    Araş. Gör. Dr. Semih ÇALAMAK
•    Öğr. Gör. Şükrü ÖZTÜRK
•    Minela ARSLAN
•    Halime SERİNÇAY
•    Dilek GÜNGÖR
•    Şeyma Nur TÜRKMEN KOÇ
•    Alkin ÖZGEN
•    Hadiye KESKİN
•    Burak İPEK
•    Günel AHMADZADA
•    Fatih EROĞLU
•    Melike AKMAN
•    Tuğba ÇAĞLAYAN

Ongoing Projects

•    Tubitak 120s910 - Ekstraselüler Veziküller İçeren Enjekte Edilebilir Hidrojellerin Geliştirilmesi Ve Testis Torsiyonu Hasarında Terapötik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Naciye Dilara Zeybek, Merve Gültekinoğlu Bayram, Naşide Mangır, İhsan Gürsel (2020-2023).
•    Tübitak 216s603 - Non-Melanom Cilt Kanseri Tedavisinde İlaç Ve Sirna İçeren Sinerjik Etkili Yenilikçi Nanolipozomların Geliştirilmesi. İpek Eroğlu (Yürütücü), Kezban Ulubayram, İbrahim Vargel, Naciye Dilara Zeybek (2018-2021).
•    Tübitak 118s578 - Nadir Bir Hastalık Olan Sistinozis Tanısında Ve İzleminde Kullanılabilecek Yeni Biyobelirteçlerin Araştırılması: Klinik Ve İn Vitro Temelli Multiomik (Genomik, Proteomik, Metabolomik Ve Fluksomik) Çalışmalar. Rezzan Topaloğlu (Yürütücü), Fatih Özaltın, Bora Gülhan, Sedef Kır, Gülberk Uçar, Timuçin Erol, Kezban Ulubayram, O.Uğur Sezerman, Emirhan Nemutlu (2018 - 2021).
•    Hubap 18115 - İlaç Araştırmaları İçin 3-Boyutlu Mikroakışkan Damar Modelinin Geliştirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü); Burak İpek (2019-2020).
•    Hubap 15397 - Fibroin Mikrojel Bazlı Biyoaktif Hemostatik Yara Örtülerinin Geliştirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), İbrahim Vargel, Naciye Dilara Zeybek, Samiye Yabanoğlu-Çiftçi,  Eda Ayşe Aksoy, Semih Çalamak (2017-2020).
•    Hubap 18377 - Vitiligo Tedavisine Yönelik Pimekrolimus Yüklü Lipozom Formülasyonlarının Geliştirilmesi. İpek Eroğlu (Yürütücü), Melike Akman, Şükrü Öztürk, Minela Aslan (2019-2020).
•    Hubap 18995 - Kök Kanal Tedavisinde Uygulanan Nanopartikül İçerikli İrrigasyon Protokolünün Dentinin Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi.  Selen Küçükkaya Eren (Yürütücü), Kezban Ulubayram, Şükrü Öztürk, Sena Nihan Şengül (2020-2021).

Completed Projects

•    Tübitak 213m685 - Konjenital Septal Defektlerin Onarımına Yönelik Perikard Bazlı Rejeneratif Kardiyak Yamaların Doku Mühendisliği Yöntemi İle Geliştirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Metin Demircin, Dilara Zeybek, Barış Kürüm, Eda Ayşe Aksoy (2014-2016).
•    Hubap 213 - Oksidatif Strese Karşı Tarapötik Nanosistemlerin Geliştirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Yeliz Tunç-Sarısözen, Hülya Mutlu, Ece Sarı,  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel (2010-2018).
•    Hubap 14725 - Poli(Poliol)Sebakat Bazlı Biyobozunur Elastomerlerin Sentezi Ve Jiro Eğrilmiş Fiber Destekli Hidrojel Doku İskelelerinin Geliştirilmesi.  Kezban Ulubayram (Yürücü), Merve Gültekinoğlu Bayram,  Hacettepe Üniversitesi (2017-2019). "
•    Hubap 15635 - Biyomedikal Uygulamalar İçin Biyobozunur Elastometik Poliüretan Sentezi Ve Optimizasyonu. Eda Ayşe Aksoy (Yürütücü) (2017-2018).
•    Hubap 14282 - Kombine Etkili Nanolipozomların Geliştirilmesi. İpek Eroğlu (Yürütücü), Kezban Ulubayram, Eda Ayşe Aksoy, Semih Çalamak, Merve Gültekinoğlu (2017-2018).
•    Hubap 718 - Nesil Biyobozunur Poliüretanların Geliştirilmesi. Eda Ayşe Aksoy (Yürütücü), Merve Gültekinoğlu, Filiz Kara, Gülce Taşkor (2015-2016).
•    Tübitak 116s347 - Kolorektal Kanserde Epitelyal Mezenkimal Geçiş (Emt) Modellemesinde Glutatyon-S-Transferaz’ın Rolü Ve Glutatyon-S-Transferaz İnhibitörü Hedeflenerek Adjuvan Terapi Etkinliğinin Arttırılması. Gülberk Uçar (Yürütücü), Kezban Ulubayram, İpek Eroğlu, Elif Bilgiç, Alper Bektaş İskit, Pergin Atilla, Açelya Erikçi (2016-2019).
•    Hubap 9329 - Topikal Nanojel Formülasyonlarının Geliştirilmesi.  İpek Eroğlu (Yürütücü), Kezban Ulubayram, Eda Ayşe Aksoy, Merve Gültekinoğlu (2016-2017).
•    Hubap 14757- Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin İnsan Kaynaklı Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Fonksiyonel Kardiyomiyositlere Farklılaştırılması. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Şükrü Öztürk, Dilara Zeybek, Minela Aslan (2017-2018).
•    Hubap 13521 - Farklı Şelatörlerle Muamele Edilmiş Dentin Yüzeyinin Diş Pulpa Kök Hücrelerinin Canlılığı Ve Farklılaşmasına Etkisi. Derya Deniz Sungur (Yürütücü), Hacer Aksel, Kezban Ulubayram, Zeliha Yılmaz (2017-2018).
•    Hubap 7924 - Kemik İliği Mezenşimal Kök Hücrelerin Kardiyomiyositlere Farklılaşmasında Kimyasal Ve Biyolojik Stimülatörlerin Sinerjik Etkisi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Şükrü Öztürk, Reza Shabazi (2015-2016).
•    Hubap 15770 - Yeni Platin(Iı) Komplekslerin 5-Pirimidinilferrosen Ligand İle Sentezi, Karakterizasyonu Ve Dna’ya Bağlanma Aktiviteleri. Nezire Saygılı (Yürütücü) (2017).
•    Hubap 14400 - Yerel Meyvelerden Biyoaktif İngrediyen Üretimi Nezire Saygılı (2017).
•    Hubap 12926 - Flurbiprofenin Amino Alkol Ve Amino Asitlerle Yeni Türevlerinin Sentezi Ve Bunların Nanosistemlerle Değerlendirilmesi. Nezire Saygılı (Yürütücü) (2017– 2018).
•    Hubap 11811 - Bazı Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların Yeni Türevlerinin Sentezi Ve Bunların Nanosistemler İle Değerlendirilmesi (2016).
•    Hubap 10798 - Yeni Oksazolidintiyonların Sentezi, X-Ray Analizi Ve Biyolojik Aktiviteleri (2016).
•    Hubap 7769 - Asetilsalisilik Asitin Amino Asitlerle Yeni Türevlerinin Sentezi (2015 - 2016).
•    Hubap 7664 - Vegf Ve Bmp-2 Yüklü Ha/Tcp Silindir Taşıyıcı Matrikslerin Dpsc'lerin Farklılaşması Üzerine Etkisi. Eda Ezgi Aslantaş (Yürütücü), Hacer Aksel, Kezban Ulubayram, Ahmet Sarper, Şükrü Öztürk (2015-2016).

Publications

•    Ahmed J, Gultekinoglu M, Edirisinghe M. Bacterial Cellulose Micro-Nano Fibres For Wound Healing Applications, Biotechnology Advances. 2020; 107549.
•    Aksel H, Mahjour F, Bosaid F, Calamak S, Azim Aa. Antimicrobial Activity And Biocompatibility Of Antibiotic-Loaded Chitosan Hydrogels As A Potential Scaffold İn Regenerative Endodontic Treatment. J. Endod. 2020;46(12):1867-1875.
•    Aksel H. Ozturk S. Serper A. Ulubayram K. Vegf/Bmp-2 Loaded Three-Dimensional Model For Enhanced Angiogenic And Odontogenic Potential Of Dental Pulp Stem Cells. International Endodontic Journal. 2018. 51(4):420-430
•    Aksoy E.A, Yagci B.S, Manap G, Eroglu I, Ozturk S, Ekizoglu M, Ulubayram K. Vancomycin Loaded Gelatin Microspheres Containing Wet Spun Poly(Ε-Caprolactone) Fibers And Films For Osteomyelitis Treatment. Fiber. Polym. 2019; 20(11): 2236-2246. (Doı 10.1007/S12221-019-9271-7)
•    Aksoy EA, Sezer Ua, Kara F, Hasirci N. Heparin/Chitosan/Alginate Complex Scaffolds As Wound Dressings: Characterization And Antibacterial Study Against S. Epidermidis, J. Biomater. Tissue Eng. 2015;5;1–10.
•    Aksoy EA, Taskor G, Gultekinoglu M, Kara F, Ulubayram K,. Synthesis Of Biodegradable Polyurethanes Chain-Extended With (2s)-Bis(2-Hydroxypropyl) 2-Aminopentane Dioate. Journal Of Applied Polymer Science. 2018: (135), 45764.
•    Aytekin AA, Tuncay Tanrıverdi S, Aydın Köse F, Kart D, Eroğlu İ, Özer Ö. Propolis Loaded Liposomes: Evaluation Of Antimicrobial And Antioxidant Activities, J Liposome Res. 2020;30(2);107-16.
•    Bayram C, Jiang X, Gultekinoglu M, Ozturk S,  Ulubayram K, Edirisinghe M. Biofabrication Of Gelatin Tissue Scaffolds With Üniform Pore Size Via Microbubble Assembly. Macromol Mater Eng. 2019;304(11):1900394.
•    Baysal, I.; Ucar, G.;  Gultekinoglu, M.;  Ulubayram, K.; Yabanoglu-Ciftci, S. Donepezil Loaded Plga-B-Peg Nanoparticles: Their Ability To İnduce Destabilization Of Amyloid Fibrils And To Cross Blood Brain Barrier İn Vitro. Journal Of Neural Transmission, 2017, 124 (1), 33-45
•    Calamak S, Aksoy E.A, Ertas N, Erdogdu C, Sagiroglu M, Ulubayram K. Ag/Silk Fibroin Nanofibers: Effect Of Fibroin Morphology On Ag+ Release And Antibacterial Activity. Eur. Polym. J. 2015;67:99-112.
•    Calamak S, Aksoy Ea, Erdogdu C, Sagıroglu M, Ulubayram K, Silver Nanoparticle Containing Silk Fibroin Bionanotextiles, J. Nanoparticle Res. 2015;17 (87); 1–9. 2015.
•    Calamak S, Ermis M, Sun H, Islam S, Sikora M, Nguyen M, Et Al. A Circulating Bioreactor Reprograms Cancer Cells Toward A More Mesenchymal Niche. Adv. Biosyst. 2020;4(2):1900139.
•    Calamak S. Sodium Polyacrylate Microparticle Containing Multifunctional Skin Patch For Sweat Analysis. Microchem. J. 2020;159:105473
•    Çetinkalp Ş, Gökçe Eh, Yıldırım Şimşir I, Tuncay Tanrıverdi S, Doğan F, Biray Avcı Ç, Eroglu, I., Utku, T., Gündüz, C., Ozer, O. Comparative Evaluation Of Clinical Efficacy And Safety Of Collagen Laminin Based Dermal Matrix Combined With Resveratrol Microparticles (Dermalix®) And Standard Wound Care For Diabetic Foot Ulcers. Int J Low Extrem Wounds. 2020; Doı: 10.1177/1534734620907773.
•    Demir Us, Shahbazi R, Calamak S, Ozturk S, Gultekinoglu M, Ulubayram K. Gold Nano‐Decorated Aligned Polyurethane Nanofibers For Enhancement Of Neurite Outgrowth And Elongation. Journal Of Biomedical Materials Research Part A. 2018;106(6):1604-1613.
•    Ergene E, Yagci S.B, Gokyer S, Eyidogan A, Aksoy E.A, Yilgor Huri P. A Novel Polyurethane-Based Biodegradable Elastomer As A Promising Material For Skeletal Muscle Tissue Engineering. Biomed. Mater. 2019; 14(2): 1-12  (Doı: Https://Doi.Org/10.1088/1748-605x/Ab007a)
•    Eroglu I, Gultekinoglu M, Bayram C, Erikci A, Yabanoglu Ciftci S, Aksoy E.A, Ulubayram K. Gel Network Comprising Uv Crosslinked Plga-B-Peg-Ma Nanoparticles For İbuprofen Topical Delivery. Pharm. Dev. Technol. 2019; 24 (9): 1144–1154
•    Eroğlu H, Haidar Mk, Nemutlu E, Öztürk Ş, Bayram C, Ulubayram K Ve Ark. Dual Release Behavior Of Atorvastatin And Alphalipoic Acid From Plga Microspheres For The Combination Therapy İn Peripheral Nerve İnjury. J Drug Deliv Sci Technol. 2017: 39: 455-466.
•    Eroğlu İ, Aslan M, Yaman Ü, Gültekinoğlu M, Çalamak S, Kart D Ve Ark. Liposome-Based Combination Therapy For Acne Treatment. J Liposome Res. 2020;30(3);263-73.
•    Eroğlu İ, E. Azizoğlu, M. Özyazıcı, M. Nenni, H. Gürer Orhan, S. Özbal, I. Tekmen, İ. Ertam, İ. Ünal, Ö. Özer. “Effective Topical Delivery Systems For Corticosteroids: Dermatological And Histological Evaluations”, Drug Delivery, 23(5): 1502-1513, 2016.
•    Eroğlu İ, E.H. Gökçe, N. Tsapis, S. Tuncay Tanrıverdi, G. Gökçe, E. Fattal, Ö. Özer. “Evaluation Of Characteristics And İn Vitro Antioxidant Properties Of Rsv Loaded Hyaluronic Acid-Dppc Microparticles As A Wound Healing System”, Colloids And Surfaces B: Biointerfaces, 126: 50-57, 2015.
•    Eroğlu İ, Ibrahim M. Liposome-Ligand Conjugates: A Review On The Current State Of Art. J Drug Target. 2020;28(3);225-44.
•    G. Tezel, S.S. Timur, İ. Bozkurt, Ö.F. Türkoğlu, İ. Eroğlu, E. Nemutlu, L. Öner, H. Eroğlu. “A Snapshot On The Current Status Of Alzheimer's Disease, Treatment Perspectives, İn-Vitro And İn-Vivo Research Studies And Future Opportunities”, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 67 (10), 1030-1041, 2019.
•    Gorgun C, Ozturk S, Gokalp S, Vatansever S, Deliloglu Gurhan Sı, Sendemır Urkmez A. Synergistic Role Of Three Dimensional Niche And Hypoxia On Conservation Of Cancer Stem Cell Phenotype. Int J Biol Macromol. 2016;90:20-26.
•    Gökçe EH, S. Tuncay Tanrıverdi, İ. Eroğlu, N. Tsapis, G. Gökçe, I. Tekmen, E. Fattal, Ö. Özer. “Wound Healing Effects Of Collagen-Laminin Dermal Matrix İmpregnated With Resveratrol Loaded Hyaluronic Acid-Dppc Microparticles İn Diabetic Rats”, European Journal Of Pharmaceutics And Biopharmaceutics, 119: 17–27, 2017.
•    Gultekinoglu M, Jiang X, Bayram C, Wu H, Ulubayram K, Edirisinghe M. Self-Assembled Micro-Stripe Patterning Of Sessile Polymeric Nanofluid Droplets. Journal Of Colloid And İnterface Science. 2020; 561:470-480.
•    Gultekinoglu M, Öztürk Ş, Chen B, Edirisinghe M, Ulubayram K. Preparation Of Poly(Glycerol Sebacate) Fibers For Tissue Engineeringapplications. Eur Polym J. 2019;121:109297.
•    Gultekinoglu M, Sarisozen Yt, Erdogdu C, Sagiroglu M, Aksoy Ea,  Oh Yj Ve Ark. Designing Of Dynamic Polyethyleneimine (Peı) Brushes On Polyurethane (Pu) Ureteral Stents To Prevent İnfections. Acta Biomater. 2015:21:44-54.
•    Gultekinoglu, M.;  Jiang, X.; Bayram, C.; Ulubayram, K.; Edirisinghe, M. Honeycomb-Like Plga-B-Peg Structure Creation With T-Junction Microdroplets. Langmuir, 2018, 34 (27), 7989-7997.
•    Gultekinoglu, M.; Kurum, B.; Karahan, S.; Kart, D.; Sagiroglu, M.; Ertaş, N.; Ozen, A.H.; Ulubayram, K. Polyethyleneimine Brushes Effectively İnhibit Encrustation On Polyurethane Ureteral Stents Both İn Dynamic Bioreactor And  İn Vivo. Materials Science And Engineering: C, 2017, 71, 1166-1174.
•    Gultekinoglu, M.; Oh, Y. J.; Hinterdorfer, P.; Duman, M.; Çatçat, D.; Ulubayram, K. Nanoscale Characteristics Of Antibacterial Cationic Polymeric Brushes And Single Bacterium İnteractions Probed By Force Microscopy. Rsc Advances, 2016, 6 (21), 17092-17099.
•    Haidar M.K., Timur S.S., Kazanci A, Turkoglu O.F., Gürsoy R.N., Nemutlu E, Sargon M.F., Bodur E, Gök M, Ulubayram K, Öner L, Eroğlu H. Composite Nanofibers Incorporating Alpha Lipoic Acid And Atorvastatin Provide Neuroprotection After Peripheral Nerve Injury İn Rats, European Journal Of Pharmaceutics And Biopharmaceutics. 2020; 153:1-13.
•    Kara F,  Aksoy Ea,  Calamak S, Hasirci N, Aksoy S. Immobilization Of Heparin On Chitosan-Grafted Polyurethane Films To Enhance Anti-Adhesive And Antibacterial Properties, J. Bioact. Compat. Polym. 2106:31(1):72-90.
•    Kara F, Aksoy Ea, Yuksekdag Z, Aksoy S, Hasirci N. Enhancement Of Antibacterial Properties Of Polyurethanes By Chitosan And Heparin İmmobilization, Appl. Surf. Sci. 2015;357; 1692–1702. (Doı: 10.1016/J.Apsusc.2015.09.227)
•    Khan A.H., Jiang X, Surwase S, Gultekinoglu M, Bayram C, Sathisaran I, Bhatia D, Ahmed J, Wu B, Ulubayram K, Edirisinghe M, Dalvi S.V. Effectiveness Of Oil-Layered Albumin Microbubbles Produced Using Microfluidic T-Junctions İn Series For İn Vitro İnhibition Of Tumor Cells, Langmuir. 2020; 36(39);11429-11441.
•    Nemutlu E, İ. Eroglu, H. Eroglu, S. Kır. “In Vitro Release Test Of Nano-Drug Delivery Systems Based On Analytical And Technological Perspectives”, Current Analytical Chemistry, 15(4):373-409, 2019.
•    Ozturk S, Aksel H, Aslantas E.E, Ulubayram K. Long-Term Release Profiles Of Growth Factors From Dpscs On Demineralized Dentin Under Osteogenic Environment And Their Effects On Odontogenic Differentation. Hacettepe University Journal Of The Faculty Of Pharmacy. 2020;40(1):11-19.
•    Ozturk S, Gorgun C, Gokalp S, Vatansever S, Sendemir A. Development And Characterization Of Cancer Stem Cell‐Based Tumoroids As An Osteosarcoma Model. Biotechnol Bioeng. 2020; 117:2527–2539.
•    Özyurt M.G, Bayır E, Doğan Ş, Öztürk Ş, Şendemir A. Coculture Model Of Blood–Brain Barrier On Electrospun Nanofibers. Turk J Biol. 2020;44(4):121-132.
•    Polat Hk, Pehlivan Sb, Özkul C, Çalamak S, Öztürk N, Aytekin E, Et Al. Development Of Besifloxacin Hcl Loaded Nanofibrous Ocular Inserts For The Treatment Of Bacterial Keratitis: In Vitro, Ex Vivo And In Vivo Evaluation. Int. J. Pharm. 2020; 585: 119552.
•    Razaghi M, Ramazani A, Khoobi M, Mortezazadeh T, Aksoy E.A, Küçükkılınç T.T. Highly Fluorinated Graphene Oxide Nanosheets For Anticancer Linoleic-Curcumin Conjugate Delivery And T2-Weighted Magnetic Resonance İmaging: In Vitro And İn Vivo Studies, J. Drug Deliv. Sci. Technol. 2020; 60: 101967
•    S. Calamak, R. Shahbazi, İ. Eroğlu, M. Gultekinoglu & K. Ulubayram. “An Overview Of Nanofiber-Based Antibacterıal Drug Design”, Expert Opinion On Drug Discovery, 12 (4): 391-406, 2017.
•    Sen G.T., Ozkemahli G, Shahbazi R, Erkekoglu P, Ulubayram K, Kocer-Gumusel B. The Effects Of Polymer Coating Of Gold Nanoparticles On Oxidative Stress And Dna Damage, International Journal Of Toxicology. 2020; 1091581820927646.
•    Simsolo EE, İ. Eroğlu, S. Tuncay Tanrıverdi, Ö. Özer. “Formulation And Evaluation Of Organogels Containing Hyaluronan Microparticles For Topical Delivery Of Caffeine”, Aaps Pharmscitech, 19 (3): 1367-1376, 2018.
•    Sungur D.D, Aksel H, Ozturk S,  Yılmaz Z, Ulubayram K, Effect Of Dentine Conditioning With Phytic Acid Or Etidronic Acid On Growth Factor Release, Dental Pulp Stem Cell Migration And Viability. Int Endod J. 2019;52(6):838–846.
•    Tezel G, Timur S.S., Kuralay F, Gürsoy R.N., Ulubayram K, Öner L, Eroğlu H. Current Status Of Micro/Nanomotors İn Drug Delivery, Journal Of Drug Targeting, 2020/8/5; 1-17.
•    Ulubayram K, S. Çalamak, R. Shahbazi, İ. Eroğlu. “Nanofibers Based Antibacterial Drug Design, Delivery And Applications”, Current Pharmaceutical Design, 21 (15): 1930-1943, 2015.
•    Yagci S.B, Odabas S, Aksoy E.A., Development Of Metformin Chain Extended Polyurethane Elastomers As Bone Regenerative Films. Eur. J. Pharm. 2019; 131: 84-92
•    Yaman Ü, Aslan M, Öztürk Ş, Ulubayram K, Eroğlu İ. Surface Modified Nanoliposome Formulations Provide Sustained Release For 5-Fu And İncrease Cytotoxicity On A431 Cell Line. Pharm Dev Technol. 2020;25(10):1192-1203.
•    Yaşacan M, Erikçi A, Eylem Cc, Yabanoğlu Çiftçi S, Nemutlu E, Ulubayram K, Eroglu, I. Polymeric Nanoparticle Versus Liposome Formulations: Comparative Physicochemical And Metabolomic Studies As L-Carnitine Delivery Systems. Aaps Pharmscitech.

Links

About

Research Infrastructure

•    Zeta Sizer
•    Rotary-Evaporatör
•    Santrifüj
•    Çalkalamalı Su Banyosu
•    Mikroplak Okuyucu
•    Vakum Etüvü
•    Laminar Akışlı Steril Kabin
•    Ultrasonik Banyo
•    Hassas Terazi
•    Karbondioksit İnkübatörü
•    Uv-Spektrofotometre
•    HPLC
•    Bet-Porozimetre
•    Derin Dondurucu
•    Otoklav

Researchers

•    Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM
•    Prof. Dr. Nezire SAYGILI
•    Doç. Dr. Eda Ayşe AKSOY
•    Doç. Dr. İpek EROĞLU
•    Dr.Öğr. Üyesi Merve G. BAYRAM
•    Araş. Gör. Dr. Semih ÇALAMAK
•    Öğr. Gör. Şükrü ÖZTÜRK
•    Minela ARSLAN
•    Halime SERİNÇAY
•    Dilek GÜNGÖR
•    Şeyma Nur TÜRKMEN KOÇ
•    Alkin ÖZGEN
•    Hadiye KESKİN
•    Burak İPEK
•    Günel AHMADZADA
•    Fatih EROĞLU
•    Melike AKMAN
•    Tuğba ÇAĞLAYAN

Ongoing Projects

•    Tubitak 120s910 - Ekstraselüler Veziküller İçeren Enjekte Edilebilir Hidrojellerin Geliştirilmesi Ve Testis Torsiyonu Hasarında Terapötik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Naciye Dilara Zeybek, Merve Gültekinoğlu Bayram, Naşide Mangır, İhsan Gürsel (2020-2023).
•    Tübitak 216s603 - Non-Melanom Cilt Kanseri Tedavisinde İlaç Ve Sirna İçeren Sinerjik Etkili Yenilikçi Nanolipozomların Geliştirilmesi. İpek Eroğlu (Yürütücü), Kezban Ulubayram, İbrahim Vargel, Naciye Dilara Zeybek (2018-2021).
•    Tübitak 118s578 - Nadir Bir Hastalık Olan Sistinozis Tanısında Ve İzleminde Kullanılabilecek Yeni Biyobelirteçlerin Araştırılması: Klinik Ve İn Vitro Temelli Multiomik (Genomik, Proteomik, Metabolomik Ve Fluksomik) Çalışmalar. Rezzan Topaloğlu (Yürütücü), Fatih Özaltın, Bora Gülhan, Sedef Kır, Gülberk Uçar, Timuçin Erol, Kezban Ulubayram, O.Uğur Sezerman, Emirhan Nemutlu (2018 - 2021).
•    Hubap 18115 - İlaç Araştırmaları İçin 3-Boyutlu Mikroakışkan Damar Modelinin Geliştirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü); Burak İpek (2019-2020).
•    Hubap 15397 - Fibroin Mikrojel Bazlı Biyoaktif Hemostatik Yara Örtülerinin Geliştirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), İbrahim Vargel, Naciye Dilara Zeybek, Samiye Yabanoğlu-Çiftçi,  Eda Ayşe Aksoy, Semih Çalamak (2017-2020).
•    Hubap 18377 - Vitiligo Tedavisine Yönelik Pimekrolimus Yüklü Lipozom Formülasyonlarının Geliştirilmesi. İpek Eroğlu (Yürütücü), Melike Akman, Şükrü Öztürk, Minela Aslan (2019-2020).
•    Hubap 18995 - Kök Kanal Tedavisinde Uygulanan Nanopartikül İçerikli İrrigasyon Protokolünün Dentinin Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi.  Selen Küçükkaya Eren (Yürütücü), Kezban Ulubayram, Şükrü Öztürk, Sena Nihan Şengül (2020-2021).

Completed Projects

•    Tübitak 213m685 - Konjenital Septal Defektlerin Onarımına Yönelik Perikard Bazlı Rejeneratif Kardiyak Yamaların Doku Mühendisliği Yöntemi İle Geliştirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Metin Demircin, Dilara Zeybek, Barış Kürüm, Eda Ayşe Aksoy (2014-2016).
•    Hubap 213 - Oksidatif Strese Karşı Tarapötik Nanosistemlerin Geliştirilmesi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Yeliz Tunç-Sarısözen, Hülya Mutlu, Ece Sarı,  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel (2010-2018).
•    Hubap 14725 - Poli(Poliol)Sebakat Bazlı Biyobozunur Elastomerlerin Sentezi Ve Jiro Eğrilmiş Fiber Destekli Hidrojel Doku İskelelerinin Geliştirilmesi.  Kezban Ulubayram (Yürücü), Merve Gültekinoğlu Bayram,  Hacettepe Üniversitesi (2017-2019). "
•    Hubap 15635 - Biyomedikal Uygulamalar İçin Biyobozunur Elastometik Poliüretan Sentezi Ve Optimizasyonu. Eda Ayşe Aksoy (Yürütücü) (2017-2018).
•    Hubap 14282 - Kombine Etkili Nanolipozomların Geliştirilmesi. İpek Eroğlu (Yürütücü), Kezban Ulubayram, Eda Ayşe Aksoy, Semih Çalamak, Merve Gültekinoğlu (2017-2018).
•    Hubap 718 - Nesil Biyobozunur Poliüretanların Geliştirilmesi. Eda Ayşe Aksoy (Yürütücü), Merve Gültekinoğlu, Filiz Kara, Gülce Taşkor (2015-2016).
•    Tübitak 116s347 - Kolorektal Kanserde Epitelyal Mezenkimal Geçiş (Emt) Modellemesinde Glutatyon-S-Transferaz’ın Rolü Ve Glutatyon-S-Transferaz İnhibitörü Hedeflenerek Adjuvan Terapi Etkinliğinin Arttırılması. Gülberk Uçar (Yürütücü), Kezban Ulubayram, İpek Eroğlu, Elif Bilgiç, Alper Bektaş İskit, Pergin Atilla, Açelya Erikçi (2016-2019).
•    Hubap 9329 - Topikal Nanojel Formülasyonlarının Geliştirilmesi.  İpek Eroğlu (Yürütücü), Kezban Ulubayram, Eda Ayşe Aksoy, Merve Gültekinoğlu (2016-2017).
•    Hubap 14757- Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin İnsan Kaynaklı Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Fonksiyonel Kardiyomiyositlere Farklılaştırılması. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Şükrü Öztürk, Dilara Zeybek, Minela Aslan (2017-2018).
•    Hubap 13521 - Farklı Şelatörlerle Muamele Edilmiş Dentin Yüzeyinin Diş Pulpa Kök Hücrelerinin Canlılığı Ve Farklılaşmasına Etkisi. Derya Deniz Sungur (Yürütücü), Hacer Aksel, Kezban Ulubayram, Zeliha Yılmaz (2017-2018).
•    Hubap 7924 - Kemik İliği Mezenşimal Kök Hücrelerin Kardiyomiyositlere Farklılaşmasında Kimyasal Ve Biyolojik Stimülatörlerin Sinerjik Etkisi. Kezban Ulubayram (Yürütücü), Şükrü Öztürk, Reza Shabazi (2015-2016).
•    Hubap 15770 - Yeni Platin(Iı) Komplekslerin 5-Pirimidinilferrosen Ligand İle Sentezi, Karakterizasyonu Ve Dna’ya Bağlanma Aktiviteleri. Nezire Saygılı (Yürütücü) (2017).
•    Hubap 14400 - Yerel Meyvelerden Biyoaktif İngrediyen Üretimi Nezire Saygılı (2017).
•    Hubap 12926 - Flurbiprofenin Amino Alkol Ve Amino Asitlerle Yeni Türevlerinin Sentezi Ve Bunların Nanosistemlerle Değerlendirilmesi. Nezire Saygılı (Yürütücü) (2017– 2018).
•    Hubap 11811 - Bazı Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların Yeni Türevlerinin Sentezi Ve Bunların Nanosistemler İle Değerlendirilmesi (2016).
•    Hubap 10798 - Yeni Oksazolidintiyonların Sentezi, X-Ray Analizi Ve Biyolojik Aktiviteleri (2016).
•    Hubap 7769 - Asetilsalisilik Asitin Amino Asitlerle Yeni Türevlerinin Sentezi (2015 - 2016).
•    Hubap 7664 - Vegf Ve Bmp-2 Yüklü Ha/Tcp Silindir Taşıyıcı Matrikslerin Dpsc'lerin Farklılaşması Üzerine Etkisi. Eda Ezgi Aslantaş (Yürütücü), Hacer Aksel, Kezban Ulubayram, Ahmet Sarper, Şükrü Öztürk (2015-2016).

Publications

•    Ahmed J, Gultekinoglu M, Edirisinghe M. Bacterial Cellulose Micro-Nano Fibres For Wound Healing Applications, Biotechnology Advances. 2020; 107549.
•    Aksel H, Mahjour F, Bosaid F, Calamak S, Azim Aa. Antimicrobial Activity And Biocompatibility Of Antibiotic-Loaded Chitosan Hydrogels As A Potential Scaffold İn Regenerative Endodontic Treatment. J. Endod. 2020;46(12):1867-1875.
•    Aksel H. Ozturk S. Serper A. Ulubayram K. Vegf/Bmp-2 Loaded Three-Dimensional Model For Enhanced Angiogenic And Odontogenic Potential Of Dental Pulp Stem Cells. International Endodontic Journal. 2018. 51(4):420-430
•    Aksoy E.A, Yagci B.S, Manap G, Eroglu I, Ozturk S, Ekizoglu M, Ulubayram K. Vancomycin Loaded Gelatin Microspheres Containing Wet Spun Poly(Ε-Caprolactone) Fibers And Films For Osteomyelitis Treatment. Fiber. Polym. 2019; 20(11): 2236-2246. (Doı 10.1007/S12221-019-9271-7)
•    Aksoy EA, Sezer Ua, Kara F, Hasirci N. Heparin/Chitosan/Alginate Complex Scaffolds As Wound Dressings: Characterization And Antibacterial Study Against S. Epidermidis, J. Biomater. Tissue Eng. 2015;5;1–10.
•    Aksoy EA, Taskor G, Gultekinoglu M, Kara F, Ulubayram K,. Synthesis Of Biodegradable Polyurethanes Chain-Extended With (2s)-Bis(2-Hydroxypropyl) 2-Aminopentane Dioate. Journal Of Applied Polymer Science. 2018: (135), 45764.
•    Aytekin AA, Tuncay Tanrıverdi S, Aydın Köse F, Kart D, Eroğlu İ, Özer Ö. Propolis Loaded Liposomes: Evaluation Of Antimicrobial And Antioxidant Activities, J Liposome Res. 2020;30(2);107-16.
•    Bayram C, Jiang X, Gultekinoglu M, Ozturk S,  Ulubayram K, Edirisinghe M. Biofabrication Of Gelatin Tissue Scaffolds With Üniform Pore Size Via Microbubble Assembly. Macromol Mater Eng. 2019;304(11):1900394.
•    Baysal, I.; Ucar, G.;  Gultekinoglu, M.;  Ulubayram, K.; Yabanoglu-Ciftci, S. Donepezil Loaded Plga-B-Peg Nanoparticles: Their Ability To İnduce Destabilization Of Amyloid Fibrils And To Cross Blood Brain Barrier İn Vitro. Journal Of Neural Transmission, 2017, 124 (1), 33-45
•    Calamak S, Aksoy E.A, Ertas N, Erdogdu C, Sagiroglu M, Ulubayram K. Ag/Silk Fibroin Nanofibers: Effect Of Fibroin Morphology On Ag+ Release And Antibacterial Activity. Eur. Polym. J. 2015;67:99-112.
•    Calamak S, Aksoy Ea, Erdogdu C, Sagıroglu M, Ulubayram K, Silver Nanoparticle Containing Silk Fibroin Bionanotextiles, J. Nanoparticle Res. 2015;17 (87); 1–9. 2015.
•    Calamak S, Ermis M, Sun H, Islam S, Sikora M, Nguyen M, Et Al. A Circulating Bioreactor Reprograms Cancer Cells Toward A More Mesenchymal Niche. Adv. Biosyst. 2020;4(2):1900139.
•    Calamak S. Sodium Polyacrylate Microparticle Containing Multifunctional Skin Patch For Sweat Analysis. Microchem. J. 2020;159:105473
•    Çetinkalp Ş, Gökçe Eh, Yıldırım Şimşir I, Tuncay Tanrıverdi S, Doğan F, Biray Avcı Ç, Eroglu, I., Utku, T., Gündüz, C., Ozer, O. Comparative Evaluation Of Clinical Efficacy And Safety Of Collagen Laminin Based Dermal Matrix Combined With Resveratrol Microparticles (Dermalix®) And Standard Wound Care For Diabetic Foot Ulcers. Int J Low Extrem Wounds. 2020; Doı: 10.1177/1534734620907773.
•    Demir Us, Shahbazi R, Calamak S, Ozturk S, Gultekinoglu M, Ulubayram K. Gold Nano‐Decorated Aligned Polyurethane Nanofibers For Enhancement Of Neurite Outgrowth And Elongation. Journal Of Biomedical Materials Research Part A. 2018;106(6):1604-1613.
•    Ergene E, Yagci S.B, Gokyer S, Eyidogan A, Aksoy E.A, Yilgor Huri P. A Novel Polyurethane-Based Biodegradable Elastomer As A Promising Material For Skeletal Muscle Tissue Engineering. Biomed. Mater. 2019; 14(2): 1-12  (Doı: Https://Doi.Org/10.1088/1748-605x/Ab007a)
•    Eroglu I, Gultekinoglu M, Bayram C, Erikci A, Yabanoglu Ciftci S, Aksoy E.A, Ulubayram K. Gel Network Comprising Uv Crosslinked Plga-B-Peg-Ma Nanoparticles For İbuprofen Topical Delivery. Pharm. Dev. Technol. 2019; 24 (9): 1144–1154
•    Eroğlu H, Haidar Mk, Nemutlu E, Öztürk Ş, Bayram C, Ulubayram K Ve Ark. Dual Release Behavior Of Atorvastatin And Alphalipoic Acid From Plga Microspheres For The Combination Therapy İn Peripheral Nerve İnjury. J Drug Deliv Sci Technol. 2017: 39: 455-466.
•    Eroğlu İ, Aslan M, Yaman Ü, Gültekinoğlu M, Çalamak S, Kart D Ve Ark. Liposome-Based Combination Therapy For Acne Treatment. J Liposome Res. 2020;30(3);263-73.
•    Eroğlu İ, E. Azizoğlu, M. Özyazıcı, M. Nenni, H. Gürer Orhan, S. Özbal, I. Tekmen, İ. Ertam, İ. Ünal, Ö. Özer. “Effective Topical Delivery Systems For Corticosteroids: Dermatological And Histological Evaluations”, Drug Delivery, 23(5): 1502-1513, 2016.
•    Eroğlu İ, E.H. Gökçe, N. Tsapis, S. Tuncay Tanrıverdi, G. Gökçe, E. Fattal, Ö. Özer. “Evaluation Of Characteristics And İn Vitro Antioxidant Properties Of Rsv Loaded Hyaluronic Acid-Dppc Microparticles As A Wound Healing System”, Colloids And Surfaces B: Biointerfaces, 126: 50-57, 2015.
•    Eroğlu İ, Ibrahim M. Liposome-Ligand Conjugates: A Review On The Current State Of Art. J Drug Target. 2020;28(3);225-44.
•    G. Tezel, S.S. Timur, İ. Bozkurt, Ö.F. Türkoğlu, İ. Eroğlu, E. Nemutlu, L. Öner, H. Eroğlu. “A Snapshot On The Current Status Of Alzheimer's Disease, Treatment Perspectives, İn-Vitro And İn-Vivo Research Studies And Future Opportunities”, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 67 (10), 1030-1041, 2019.
•    Gorgun C, Ozturk S, Gokalp S, Vatansever S, Deliloglu Gurhan Sı, Sendemır Urkmez A. Synergistic Role Of Three Dimensional Niche And Hypoxia On Conservation Of Cancer Stem Cell Phenotype. Int J Biol Macromol. 2016;90:20-26.
•    Gökçe EH, S. Tuncay Tanrıverdi, İ. Eroğlu, N. Tsapis, G. Gökçe, I. Tekmen, E. Fattal, Ö. Özer. “Wound Healing Effects Of Collagen-Laminin Dermal Matrix İmpregnated With Resveratrol Loaded Hyaluronic Acid-Dppc Microparticles İn Diabetic Rats”, European Journal Of Pharmaceutics And Biopharmaceutics, 119: 17–27, 2017.
•    Gultekinoglu M, Jiang X, Bayram C, Wu H, Ulubayram K, Edirisinghe M. Self-Assembled Micro-Stripe Patterning Of Sessile Polymeric Nanofluid Droplets. Journal Of Colloid And İnterface Science. 2020; 561:470-480.
•    Gultekinoglu M, Öztürk Ş, Chen B, Edirisinghe M, Ulubayram K. Preparation Of Poly(Glycerol Sebacate) Fibers For Tissue Engineeringapplications. Eur Polym J. 2019;121:109297.
•    Gultekinoglu M, Sarisozen Yt, Erdogdu C, Sagiroglu M, Aksoy Ea,  Oh Yj Ve Ark. Designing Of Dynamic Polyethyleneimine (Peı) Brushes On Polyurethane (Pu) Ureteral Stents To Prevent İnfections. Acta Biomater. 2015:21:44-54.
•    Gultekinoglu, M.;  Jiang, X.; Bayram, C.; Ulubayram, K.; Edirisinghe, M. Honeycomb-Like Plga-B-Peg Structure Creation With T-Junction Microdroplets. Langmuir, 2018, 34 (27), 7989-7997.
•    Gultekinoglu, M.; Kurum, B.; Karahan, S.; Kart, D.; Sagiroglu, M.; Ertaş, N.; Ozen, A.H.; Ulubayram, K. Polyethyleneimine Brushes Effectively İnhibit Encrustation On Polyurethane Ureteral Stents Both İn Dynamic Bioreactor And  İn Vivo. Materials Science And Engineering: C, 2017, 71, 1166-1174.
•    Gultekinoglu, M.; Oh, Y. J.; Hinterdorfer, P.; Duman, M.; Çatçat, D.; Ulubayram, K. Nanoscale Characteristics Of Antibacterial Cationic Polymeric Brushes And Single Bacterium İnteractions Probed By Force Microscopy. Rsc Advances, 2016, 6 (21), 17092-17099.
•    Haidar M.K., Timur S.S., Kazanci A, Turkoglu O.F., Gürsoy R.N., Nemutlu E, Sargon M.F., Bodur E, Gök M, Ulubayram K, Öner L, Eroğlu H. Composite Nanofibers Incorporating Alpha Lipoic Acid And Atorvastatin Provide Neuroprotection After Peripheral Nerve Injury İn Rats, European Journal Of Pharmaceutics And Biopharmaceutics. 2020; 153:1-13.
•    Kara F,  Aksoy Ea,  Calamak S, Hasirci N, Aksoy S. Immobilization Of Heparin On Chitosan-Grafted Polyurethane Films To Enhance Anti-Adhesive And Antibacterial Properties, J. Bioact. Compat. Polym. 2106:31(1):72-90.
•    Kara F, Aksoy Ea, Yuksekdag Z, Aksoy S, Hasirci N. Enhancement Of Antibacterial Properties Of Polyurethanes By Chitosan And Heparin İmmobilization, Appl. Surf. Sci. 2015;357; 1692–1702. (Doı: 10.1016/J.Apsusc.2015.09.227)
•    Khan A.H., Jiang X, Surwase S, Gultekinoglu M, Bayram C, Sathisaran I, Bhatia D, Ahmed J, Wu B, Ulubayram K, Edirisinghe M, Dalvi S.V. Effectiveness Of Oil-Layered Albumin Microbubbles Produced Using Microfluidic T-Junctions İn Series For İn Vitro İnhibition Of Tumor Cells, Langmuir. 2020; 36(39);11429-11441.
•    Nemutlu E, İ. Eroglu, H. Eroglu, S. Kır. “In Vitro Release Test Of Nano-Drug Delivery Systems Based On Analytical And Technological Perspectives”, Current Analytical Chemistry, 15(4):373-409, 2019.
•    Ozturk S, Aksel H, Aslantas E.E, Ulubayram K. Long-Term Release Profiles Of Growth Factors From Dpscs On Demineralized Dentin Under Osteogenic Environment And Their Effects On Odontogenic Differentation. Hacettepe University Journal Of The Faculty Of Pharmacy. 2020;40(1):11-19.
•    Ozturk S, Gorgun C, Gokalp S, Vatansever S, Sendemir A. Development And Characterization Of Cancer Stem Cell‐Based Tumoroids As An Osteosarcoma Model. Biotechnol Bioeng. 2020; 117:2527–2539.
•    Özyurt M.G, Bayır E, Doğan Ş, Öztürk Ş, Şendemir A. Coculture Model Of Blood–Brain Barrier On Electrospun Nanofibers. Turk J Biol. 2020;44(4):121-132.
•    Polat Hk, Pehlivan Sb, Özkul C, Çalamak S, Öztürk N, Aytekin E, Et Al. Development Of Besifloxacin Hcl Loaded Nanofibrous Ocular Inserts For The Treatment Of Bacterial Keratitis: In Vitro, Ex Vivo And In Vivo Evaluation. Int. J. Pharm. 2020; 585: 119552.
•    Razaghi M, Ramazani A, Khoobi M, Mortezazadeh T, Aksoy E.A, Küçükkılınç T.T. Highly Fluorinated Graphene Oxide Nanosheets For Anticancer Linoleic-Curcumin Conjugate Delivery And T2-Weighted Magnetic Resonance İmaging: In Vitro And İn Vivo Studies, J. Drug Deliv. Sci. Technol. 2020; 60: 101967
•    S. Calamak, R. Shahbazi, İ. Eroğlu, M. Gultekinoglu & K. Ulubayram. “An Overview Of Nanofiber-Based Antibacterıal Drug Design”, Expert Opinion On Drug Discovery, 12 (4): 391-406, 2017.
•    Sen G.T., Ozkemahli G, Shahbazi R, Erkekoglu P, Ulubayram K, Kocer-Gumusel B. The Effects Of Polymer Coating Of Gold Nanoparticles On Oxidative Stress And Dna Damage, International Journal Of Toxicology. 2020; 1091581820927646.
•    Simsolo EE, İ. Eroğlu, S. Tuncay Tanrıverdi, Ö. Özer. “Formulation And Evaluation Of Organogels Containing Hyaluronan Microparticles For Topical Delivery Of Caffeine”, Aaps Pharmscitech, 19 (3): 1367-1376, 2018.
•    Sungur D.D, Aksel H, Ozturk S,  Yılmaz Z, Ulubayram K, Effect Of Dentine Conditioning With Phytic Acid Or Etidronic Acid On Growth Factor Release, Dental Pulp Stem Cell Migration And Viability. Int Endod J. 2019;52(6):838–846.
•    Tezel G, Timur S.S., Kuralay F, Gürsoy R.N., Ulubayram K, Öner L, Eroğlu H. Current Status Of Micro/Nanomotors İn Drug Delivery, Journal Of Drug Targeting, 2020/8/5; 1-17.
•    Ulubayram K, S. Çalamak, R. Shahbazi, İ. Eroğlu. “Nanofibers Based Antibacterial Drug Design, Delivery And Applications”, Current Pharmaceutical Design, 21 (15): 1930-1943, 2015.
•    Yagci S.B, Odabas S, Aksoy E.A., Development Of Metformin Chain Extended Polyurethane Elastomers As Bone Regenerative Films. Eur. J. Pharm. 2019; 131: 84-92
•    Yaman Ü, Aslan M, Öztürk Ş, Ulubayram K, Eroğlu İ. Surface Modified Nanoliposome Formulations Provide Sustained Release For 5-Fu And İncrease Cytotoxicity On A431 Cell Line. Pharm Dev Technol. 2020;25(10):1192-1203.
•    Yaşacan M, Erikçi A, Eylem Cc, Yabanoğlu Çiftçi S, Nemutlu E, Ulubayram K, Eroglu, I. Polymeric Nanoparticle Versus Liposome Formulations: Comparative Physicochemical And Metabolomic Studies As L-Carnitine Delivery Systems. Aaps Pharmscitech.

Links