Analiz Laboratuvarı

Hakkında

Analiz laboratuvarında, kimyasal analizler için kullanılan 2 adet çeker ocak ve asitlerle eritiş yapılmasını sağlayan ısıtıcı tablaları (hot plate) bulunmaktadır. Burada çözeltiye alınan çok sayıdaki katyonların, yine laboratuvarda bulunan Varian AA240FS marka Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) ve Thermo Elemental Iris Intrepid marka Endüktif Olarak Eşleşmiş Plazma (ICP) Spektrometresi ile hızlı ve hassas (ppm ve ppb düzeyinde) ölçümü sağlanabilmektedir. Ayrıca yine laboratuvarda bulunan ve sudaki anyonları ölçmeyi sağlayan Dionex ICS-3000 marka İyon Kromotografisi cihazı analiz olanakları arasında bulunmaktadır. Shimadzu marka bir adet UV Visible Spektrofotometre bulunmaktadır.

Laboratuvarda 2 adet hassas terazi, zeta potansiyel ölçümü için kullanılan zeta metre 3.0 cihazı, Struers marka parlak kesit hazırlama ve Clemex ile görüntü analizi yapmamızı sağlayan görüntü analiz sistemleri de mevcuttur. Ayrıca yüzey analizinde kullanılan 1 adet Gamry marka potansiyostat-galvanostat ve 1 adet UCT mikroflotasyon cihazı da bulunmaktadır. 

Araştırma Olanakları

Araştırmacılar

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

Bağlantılar

Hakkında

Analiz laboratuvarında, kimyasal analizler için kullanılan 2 adet çeker ocak ve asitlerle eritiş yapılmasını sağlayan ısıtıcı tablaları (hot plate) bulunmaktadır. Burada çözeltiye alınan çok sayıdaki katyonların, yine laboratuvarda bulunan Varian AA240FS marka Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) ve Thermo Elemental Iris Intrepid marka Endüktif Olarak Eşleşmiş Plazma (ICP) Spektrometresi ile hızlı ve hassas (ppm ve ppb düzeyinde) ölçümü sağlanabilmektedir. Ayrıca yine laboratuvarda bulunan ve sudaki anyonları ölçmeyi sağlayan Dionex ICS-3000 marka İyon Kromotografisi cihazı analiz olanakları arasında bulunmaktadır. Shimadzu marka bir adet UV Visible Spektrofotometre bulunmaktadır.

Laboratuvarda 2 adet hassas terazi, zeta potansiyel ölçümü için kullanılan zeta metre 3.0 cihazı, Struers marka parlak kesit hazırlama ve Clemex ile görüntü analizi yapmamızı sağlayan görüntü analiz sistemleri de mevcuttur. Ayrıca yüzey analizinde kullanılan 1 adet Gamry marka potansiyostat-galvanostat ve 1 adet UCT mikroflotasyon cihazı da bulunmaktadır. 

Araştırma Olanakları

Araştırmacılar

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

Bağlantılar