Aşı Ar-Ge Laboratuvarı

Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesindeki Aşı Ar-Ge Laboratuvarı, 01 Nisan 2019 tarihinden bu yana Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Aşı Teknolojisi Anabilim Dalı ile ortak kullanılmaktadır. Aşı Ar-Ge laboratuvarı kuruluşundan günümüze, bünyesinde yürütülen projeler ile aşı üretimi için yukarı akış ve saflaştırma basamakları için gerekli alt yapıya sahiptir.   Laboratuvarımız rekombinant DNA/protein, toksoid ve viral vektör aşılarının üretilebilmesi için genetik materyallerin hazırlanması, klonlanması ve analizleri için gerekli alt yapıya sahiptir. Ayrıca, günümüzde sağlık alanında tanı ve/veya tedavide farklı amaçlarla kullanılan nanoteknoloji ve nanoboyutlu taşıyıcı sistemlerin aşı teknolojisine uygulanabilmesi için gerekli alt yapı olanaklarına sahip kapsamlı bir araştırma laboratuvarıdır.

Araştırma Olanakları

 • Sıvı azot taşıyıcı
 • Çeker ocak (Mipro)
 • Otoklav Cihazı (Systec DX 200)
 • -80C derin dondurucu (Esco Lexicon)
 • Mini Protean TetraCell Sistemi (Bio-Rad)
 • Kimyasal dolabı (Mipro)
 • Liyofilizatör (Christ Alpha-14LSC Plus)
 • Homojenizatör (Dyno-Mill)
 • İnkübatör (JeioTech)
 • Variocool (Lauda VC5000)
 • ELISA Absorbans okuyucu (BioRad)
 • C plus fermentör (Biostat)
 • Absorbans,lüminisans, florasans Okuyucu (Spectramax ID3)
 • Speed Digaster (Buchi)
 • Immunowash Eliza plate yıkayıcı (BioRad)
 • pH metre (Mettler-Toledo)
 • Soğutmalı santrifüj (Proresearch Centurion Scientific)
 • Hassas terazi (ANT)
 • NGC Kromatografi Sistemi (Bio-Rad)
 • Jel görüntüleme sistemi (Biorad Chemidoc)
 • Yüksek hızlı ultrasantrifüj (Hitachi CR12N)
 • Yatay elektroforez Sistemi ( Biorad)
 • Ultrasantrifüj (Hitachi CP100NX)
 • Realtime PCR ( Biorad CFX Connect Touch)
 • Vortex (Jeiotech)
 • Gradient Konvansiyonel PCR ( Applied Biyosytem ve Biorad)
 • Manyetik karıştırıcı (Lab Companion)
 • Western Blot Transfer Sistemi  (Biorad Trans –Blot Turbo)
 • Biyoreaktör (Sartorius Sartoflow)
 • Biyogüvenlik kabini (Esco BSL 2)
 • Fermentör (Aterma)
 • Nucleofector Sistem (Lonza Transfeksiyon)
 • Buzdolabı (-20 ve +40C)
 • Ultrasonik çalkalayıcılı su banyosu (Thermo)
 • Anaerob culture chamberı
 • Nikon Inverted Mikroskop (Florasan ataçmanlı)
 • Saf su cihazı
 • Işık Mikroskobu (Leica CME)
 • İnkübatör (WTW)
 • Juli Hücre görüntüleme cihazı
 • Laminar flow (Esco)
 • Masaüstü Soğutmalı Santrifüj (Thermo)
 • Çalkalayıcı inkübatör (Lab Companion)
 • Nanodrop Spektrofotometer (Thermo)
 • Manyetik karıştırıcı
 • Partikül büyüklüğü ölçüm cihazı (Malvern Zetasizer)

Araştırmacılar

•    Doç. Dr. Sezer OKAY

•    Doç Dr.  Semra AYDIN

•    Dr. Öğr. Üyesi Gamze VARAN

Devam Eden Projeler

Yerli Aşı Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, HÜ BAP Altyapı Projesi 08.10.2021-10.10.2022 Prof. Dr. Serhat Ünal (Yürütücü) Araştırmacı: Prof.Dr. Zafer Çalışkan, Prof.Dr. Ülfet Pinar Erkekoğlu, Prof.Dr. Levent Akin, Dr.Öğr.Üyesi Gamze Varan, Dr.Öğr.Üyesi Semra Aydin, Prof.Dr. Emirhan Nemutlu

COVID19 aşısı uygulanan kanser hastalarında aşının etkinliğinin COVID19 antikor düzeyi ölçülerek değerlendirilmesi, Prof.Dr. Serhat Ünal (Araştırmacı), HÜ BAP Hızlı Destek, 28.10.2021- 28.04.2022

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları servislerinde yeni Coronavirus COVID19 tanısı ile yatan hastaların immünolojik özelliklerinin ve genetik yatkınlıklarının varlığının araştırılması, Prof.Dr. Serhat Ünal (Araştırmacı), HÜ BAP Öncelikli Alan, 14.05.2020-14.11.2022

Production of antigen based COVID-19 vaccine candidate with Nicotiana benthamiana as short time expression system, Tübitak 1005, Doç.Dr. Semra Aydın (Araştırmacı),

Sirkadiyen Ritmin Aşı ile Edinilen Bağışıklık Yanıtına Etkisinin CRISPR/CAS) Tekniğiyle Araştırılması, Hacettepe BAP Tez Projesi,Doç.Dr. Semra Aydın (Yürütücü),

Non-Hodgkin Lenfoma Tedavisinde İlaç Direncini Yenmek Amacıyla Aktif Hedeflendirilmiş, Çoklu ilaç Yüklü Nanopartiküllerin Geliştirilmesi ve in vitroin vivo Etkinlik ve Güvenliliğinin Değerlendirilmesi, Tübitak 1001, Dr. Öğr. Ü. Gamze Varan (Araştırmacı), 15.3.2021- 15.03.2024

Hepatoselüler Karsinom Tedavisinde Kullanılmak Üzere Eksozom ve Lipozom Bazlı Nanoveziküler Sorafenib Taşıyıcı Sistemlerin Hazırlanması ve in vitro-in vivo Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1001-122Z774, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Varan Araştırmacı, 1.12.2022-1.12.2025

Aktif Hedeflendirilmiş Gemsitabin ve Paklitaksel yüklü Siklodekstrin Nanopartiküllerin Pankreas Kanserindeki Etkinliğinin in vitro ve in vivo Değerlendirilmesi, HÜ BAP Kapsamlı Araştırma Projesi, Dr. Öğr. Ü. Gamze Varan (Araştırmacı), , 15.03.2021-15.03.2023

Tamamlanan Projeler

Covid-19’a Karşı Peptit Temelli Aşı Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları, TÜSEB 2020-AG/AR-GE-2020, 1 .06.2020 – 1.12. 2021, Prof. Dr. Serhat Ünal (Yürütücü) Araştırmacı: Prof.Dr. Levent Akın, Dr.Öğr.Üyesi Semra Aydın, Prof.Dr. Ülfet Pınar Erkekoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Gamze Varan

Yayınlar

•    Varan, G. Varan, C., Öztürk, S.C., Benito, J.M., Esendağlı, G., Bilensoy, E. Therapeutic efficacy and biodistribution of paclitaxel-bound amphiphilic cyclodextrin nanoparticles: Analyses in 3D tumor culture and tumor-bearing animals in vivo, Nanomaterials, 11 (2): 1-18 (2021)
•    Çelebier M., Ercan A., Oncul S., Varan G., Kocak E., Bilensoy E. Polycationic Cyclodextrin Nanoparticles Induced Cell Death on Hepatocellular Carcinoma Cells: An Evaluation at The Molecular Level, International Journal of Pharmaceutics, 598:120379 (2021)
•    Varan G., Akkın S., Demirtürk N., Benito J., Bilensoy E. Erlotinib Entrapped to Cyclodextrin Nanoparticles Shows Improved Antitumoral Efficacy in 3D Spheroid Tumors of the Lung and Liver. Journal of Drug Targeting (2020)
•    Ercan A., Çelebier M., Varan G., Öncül S., Nenni M, Kaplan, O., Bilensoy E. Global Omics Strategies to Investigate the Effect of Cyclodextrin Nanoparticles on MCF-7 Breast Cancer Cells, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 123:377-386 (2018)
•    Varan G., Patrulea V., Borchard G., Bilensoy E. Cellular Interaction and Tumoral Penetration Properties of Cyclodextrin Nanoparticles on 3D Breast Tumor Model, Nanomaterials, 8 (2): 67 (2018)
•    Erdoğar N., Varan G., Bilensoy E. Amphiphilic Cyclodextrin Derivatives for Targeted Drug Delivery to Tumors, Current Topics in Medicinal Chemistry, 17: 1-8 (2017)
•    Varan G., Varan C., Erdoğar N., Bilensoy E. Amphiphilic Cyclodextrin Nanoparticles, International Journal of Pharmaceutics, 531-2: 457-469 (2017)
•    Varan G., Benito J.M., Mellet C.O., Bilensoy E. Development of Polycationic Amphiphilic Cyclodextrin Nanoparticles for Anticancer Drug Delivery, Beilstein Journal of Nanotechnology, 8, 1457–1468 (2017)
•    Varan G., Öncül S., Ercan A., Benito J.M., Mellet C.O., Bilensoy E. Anticancer and Apoptotic Effects of Anionic and Polycationic Cyclodextrin Nanoparticles for Tumor Targeted Drug Delivery, Journal of Pharmaceutical Science, 105 (10), 3172-82 (2016)
•    Kılıç N, Derici MK, Büyük İ, Aydın SS, Aras S, Cansaran-Duman D. Evaluation of in vitro Anticancer Activity of Vulpinic Acid and its Apoptotic Potential Using Gene Expression and Protein Analysis. Indian J of Pharmaceutical Education and Research. 2017;51(2S):S46-S53
•    Soydam Aydın, S., Büyük, İ, Gökçe E., Büyük B.P., Kandemir İ., Cansaran-Duman D., Aras, S.Effects of lead (Pb) and cadmium (Cd) elements on lipid peroxidation, catalase enzyme activity and catalase gene expression profile in Lycopersicum esculentum L." Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2016- 22(4).
•    Okay, S. (2016). In silico characterization of the citrate synthase family in Mycobacterium tuberculosis. Turkish Journal of Biochemistry 41 (2): 118–126. DOI: 10.1515/tjb-2016-0019.
•    Kurt Kızıldoğan, A., Abanoz, B., Okay, S.* (2017). Global transcriptome analysis of Halolamina sp. to decipher the salt tolerance in extremely halophilic archaea. Gene 601: 56-64. DOI: 10.1016/j.gene.2016.11.042.  
•    Abanoz, B., Okay, S., Kurt-Kızıldoğan, A. (2017). Highly active and stable protease production by an extreme halophilic archaeon Haloarcula sp. TG1 isolated from Lake Tuz, Turkey. Turkish Journal of Biochemistry. 42 (3): 307-315. DOI: 10.1515/tjb-2016-0191
•    Merzoug, A., Chikhi, A., Bensegueni, A., Boucherit, H., Okay S. (2017). Virtual screening approach of bacterial peptide deformylase inhibitors results in new antibiotics. Molecular Informatics. 36: 1700087. DOI: 10.1002/minf.201700087
•    Okay, S.*, Sezgin, M. (2018). Transgenic plants for the production of immunogenic proteins. AIMS Bioengineering. 5(3): 151–161. DOI: 10.3934/bioeng.2018.3.151
•    Okay, S.*, Çetin, R., Karabulut, F., Doğan, C., Sürücüoğlu, S., Kurt Kızıldoğan, A. (2019). Immune responses elicited by the recombinant Erp, HspR, LppX, MmaA4, and OmpA proteins from Mycobacterium tuberculosis in mice. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 66(2): 219–234. DOI: 10.1556/030.65.2018.048
•    Rahman, A., Siddiqui, S.A., Oke-Altuntas, F., Okay, S., Gül, F., Demirtas, I. (2019). Phenolic profile, essential oil composition and bioactivity of Lasia spinosa (L.) Thwaites. Brazilian Archives of Biology and Technology. 62: e19170757. DOI: 10.1590/1678-4324-2019170757  
•    Okay, S., (2020). Single-molecule characterization of drug delivery systems. ASSAY and Drug Development Technologies. 18 (1): 56-63. DOI: 10.1089/adt.2018.903
•    Okay, S.,Yildirim, V., Büttner, K., Becher, D., Özcengiz, G. (2020). Dynamic proteomic analysis of Phanerochaete chrysosporium under copper stres. Ecotoxicology and Environmental Safety 198: 110694. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2020.110694
•    Okay, S.*, Alshehri, W. A. (2020). Overexpression of chitinase A gene from Serratia marcescens in Bacillus subtilis and characterization of enhanced chitinolytic activity. Brazilian Archives of Biology and Technology. 63: e20200061. DOI: 10.1590/1678-4324-2020200061
•    Düzenli, Ö. F., Okay, S. (2020). Promoter engineering for the recombinant protein production in prokaryotic systems. AIMS Bioengineering. 7 (2): 62–81. DOI: 10.3934/bioeng.2020007
•    Okay, S.*, Özcan, Ö. Ö., Karahan, M. (2020). Nanoparticle-based delivery platforms for mRNA vaccine development. AIMS Biophysics. 7 (4): 323–338. DOI: 10.3934/biophy.2020023
•    Öztürk, S., Okay, S., Yıldırım, A. (2020). Synthesis, anticorrosion, antibacterial, and antifungal activity of new amphiphilic compounds possessing quinazolin-4(3H)-one scaffold. Russian Chemical Bulletin. 69 (11): 2205—2214.

Bağlantılar

Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesindeki Aşı Ar-Ge Laboratuvarı, 01 Nisan 2019 tarihinden bu yana Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Aşı Teknolojisi Anabilim Dalı ile ortak kullanılmaktadır. Aşı Ar-Ge laboratuvarı kuruluşundan günümüze, bünyesinde yürütülen projeler ile aşı üretimi için yukarı akış ve saflaştırma basamakları için gerekli alt yapıya sahiptir.   Laboratuvarımız rekombinant DNA/protein, toksoid ve viral vektör aşılarının üretilebilmesi için genetik materyallerin hazırlanması, klonlanması ve analizleri için gerekli alt yapıya sahiptir. Ayrıca, günümüzde sağlık alanında tanı ve/veya tedavide farklı amaçlarla kullanılan nanoteknoloji ve nanoboyutlu taşıyıcı sistemlerin aşı teknolojisine uygulanabilmesi için gerekli alt yapı olanaklarına sahip kapsamlı bir araştırma laboratuvarıdır.

Araştırma Olanakları

 • Sıvı azot taşıyıcı
 • Çeker ocak (Mipro)
 • Otoklav Cihazı (Systec DX 200)
 • -80C derin dondurucu (Esco Lexicon)
 • Mini Protean TetraCell Sistemi (Bio-Rad)
 • Kimyasal dolabı (Mipro)
 • Liyofilizatör (Christ Alpha-14LSC Plus)
 • Homojenizatör (Dyno-Mill)
 • İnkübatör (JeioTech)
 • Variocool (Lauda VC5000)
 • ELISA Absorbans okuyucu (BioRad)
 • C plus fermentör (Biostat)
 • Absorbans,lüminisans, florasans Okuyucu (Spectramax ID3)
 • Speed Digaster (Buchi)
 • Immunowash Eliza plate yıkayıcı (BioRad)
 • pH metre (Mettler-Toledo)
 • Soğutmalı santrifüj (Proresearch Centurion Scientific)
 • Hassas terazi (ANT)
 • NGC Kromatografi Sistemi (Bio-Rad)
 • Jel görüntüleme sistemi (Biorad Chemidoc)
 • Yüksek hızlı ultrasantrifüj (Hitachi CR12N)
 • Yatay elektroforez Sistemi ( Biorad)
 • Ultrasantrifüj (Hitachi CP100NX)
 • Realtime PCR ( Biorad CFX Connect Touch)
 • Vortex (Jeiotech)
 • Gradient Konvansiyonel PCR ( Applied Biyosytem ve Biorad)
 • Manyetik karıştırıcı (Lab Companion)
 • Western Blot Transfer Sistemi  (Biorad Trans –Blot Turbo)
 • Biyoreaktör (Sartorius Sartoflow)
 • Biyogüvenlik kabini (Esco BSL 2)
 • Fermentör (Aterma)
 • Nucleofector Sistem (Lonza Transfeksiyon)
 • Buzdolabı (-20 ve +40C)
 • Ultrasonik çalkalayıcılı su banyosu (Thermo)
 • Anaerob culture chamberı
 • Nikon Inverted Mikroskop (Florasan ataçmanlı)
 • Saf su cihazı
 • Işık Mikroskobu (Leica CME)
 • İnkübatör (WTW)
 • Juli Hücre görüntüleme cihazı
 • Laminar flow (Esco)
 • Masaüstü Soğutmalı Santrifüj (Thermo)
 • Çalkalayıcı inkübatör (Lab Companion)
 • Nanodrop Spektrofotometer (Thermo)
 • Manyetik karıştırıcı
 • Partikül büyüklüğü ölçüm cihazı (Malvern Zetasizer)

Araştırmacılar

•    Doç. Dr. Sezer OKAY

•    Doç Dr.  Semra AYDIN

•    Dr. Öğr. Üyesi Gamze VARAN

Devam Eden Projeler

Yerli Aşı Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, HÜ BAP Altyapı Projesi 08.10.2021-10.10.2022 Prof. Dr. Serhat Ünal (Yürütücü) Araştırmacı: Prof.Dr. Zafer Çalışkan, Prof.Dr. Ülfet Pinar Erkekoğlu, Prof.Dr. Levent Akin, Dr.Öğr.Üyesi Gamze Varan, Dr.Öğr.Üyesi Semra Aydin, Prof.Dr. Emirhan Nemutlu

COVID19 aşısı uygulanan kanser hastalarında aşının etkinliğinin COVID19 antikor düzeyi ölçülerek değerlendirilmesi, Prof.Dr. Serhat Ünal (Araştırmacı), HÜ BAP Hızlı Destek, 28.10.2021- 28.04.2022

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları servislerinde yeni Coronavirus COVID19 tanısı ile yatan hastaların immünolojik özelliklerinin ve genetik yatkınlıklarının varlığının araştırılması, Prof.Dr. Serhat Ünal (Araştırmacı), HÜ BAP Öncelikli Alan, 14.05.2020-14.11.2022

Production of antigen based COVID-19 vaccine candidate with Nicotiana benthamiana as short time expression system, Tübitak 1005, Doç.Dr. Semra Aydın (Araştırmacı),

Sirkadiyen Ritmin Aşı ile Edinilen Bağışıklık Yanıtına Etkisinin CRISPR/CAS) Tekniğiyle Araştırılması, Hacettepe BAP Tez Projesi,Doç.Dr. Semra Aydın (Yürütücü),

Non-Hodgkin Lenfoma Tedavisinde İlaç Direncini Yenmek Amacıyla Aktif Hedeflendirilmiş, Çoklu ilaç Yüklü Nanopartiküllerin Geliştirilmesi ve in vitroin vivo Etkinlik ve Güvenliliğinin Değerlendirilmesi, Tübitak 1001, Dr. Öğr. Ü. Gamze Varan (Araştırmacı), 15.3.2021- 15.03.2024

Hepatoselüler Karsinom Tedavisinde Kullanılmak Üzere Eksozom ve Lipozom Bazlı Nanoveziküler Sorafenib Taşıyıcı Sistemlerin Hazırlanması ve in vitro-in vivo Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1001-122Z774, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Varan Araştırmacı, 1.12.2022-1.12.2025

Aktif Hedeflendirilmiş Gemsitabin ve Paklitaksel yüklü Siklodekstrin Nanopartiküllerin Pankreas Kanserindeki Etkinliğinin in vitro ve in vivo Değerlendirilmesi, HÜ BAP Kapsamlı Araştırma Projesi, Dr. Öğr. Ü. Gamze Varan (Araştırmacı), , 15.03.2021-15.03.2023

Tamamlanan Projeler

Covid-19’a Karşı Peptit Temelli Aşı Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları, TÜSEB 2020-AG/AR-GE-2020, 1 .06.2020 – 1.12. 2021, Prof. Dr. Serhat Ünal (Yürütücü) Araştırmacı: Prof.Dr. Levent Akın, Dr.Öğr.Üyesi Semra Aydın, Prof.Dr. Ülfet Pınar Erkekoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Gamze Varan

Yayınlar

•    Varan, G. Varan, C., Öztürk, S.C., Benito, J.M., Esendağlı, G., Bilensoy, E. Therapeutic efficacy and biodistribution of paclitaxel-bound amphiphilic cyclodextrin nanoparticles: Analyses in 3D tumor culture and tumor-bearing animals in vivo, Nanomaterials, 11 (2): 1-18 (2021)
•    Çelebier M., Ercan A., Oncul S., Varan G., Kocak E., Bilensoy E. Polycationic Cyclodextrin Nanoparticles Induced Cell Death on Hepatocellular Carcinoma Cells: An Evaluation at The Molecular Level, International Journal of Pharmaceutics, 598:120379 (2021)
•    Varan G., Akkın S., Demirtürk N., Benito J., Bilensoy E. Erlotinib Entrapped to Cyclodextrin Nanoparticles Shows Improved Antitumoral Efficacy in 3D Spheroid Tumors of the Lung and Liver. Journal of Drug Targeting (2020)
•    Ercan A., Çelebier M., Varan G., Öncül S., Nenni M, Kaplan, O., Bilensoy E. Global Omics Strategies to Investigate the Effect of Cyclodextrin Nanoparticles on MCF-7 Breast Cancer Cells, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 123:377-386 (2018)
•    Varan G., Patrulea V., Borchard G., Bilensoy E. Cellular Interaction and Tumoral Penetration Properties of Cyclodextrin Nanoparticles on 3D Breast Tumor Model, Nanomaterials, 8 (2): 67 (2018)
•    Erdoğar N., Varan G., Bilensoy E. Amphiphilic Cyclodextrin Derivatives for Targeted Drug Delivery to Tumors, Current Topics in Medicinal Chemistry, 17: 1-8 (2017)
•    Varan G., Varan C., Erdoğar N., Bilensoy E. Amphiphilic Cyclodextrin Nanoparticles, International Journal of Pharmaceutics, 531-2: 457-469 (2017)
•    Varan G., Benito J.M., Mellet C.O., Bilensoy E. Development of Polycationic Amphiphilic Cyclodextrin Nanoparticles for Anticancer Drug Delivery, Beilstein Journal of Nanotechnology, 8, 1457–1468 (2017)
•    Varan G., Öncül S., Ercan A., Benito J.M., Mellet C.O., Bilensoy E. Anticancer and Apoptotic Effects of Anionic and Polycationic Cyclodextrin Nanoparticles for Tumor Targeted Drug Delivery, Journal of Pharmaceutical Science, 105 (10), 3172-82 (2016)
•    Kılıç N, Derici MK, Büyük İ, Aydın SS, Aras S, Cansaran-Duman D. Evaluation of in vitro Anticancer Activity of Vulpinic Acid and its Apoptotic Potential Using Gene Expression and Protein Analysis. Indian J of Pharmaceutical Education and Research. 2017;51(2S):S46-S53
•    Soydam Aydın, S., Büyük, İ, Gökçe E., Büyük B.P., Kandemir İ., Cansaran-Duman D., Aras, S.Effects of lead (Pb) and cadmium (Cd) elements on lipid peroxidation, catalase enzyme activity and catalase gene expression profile in Lycopersicum esculentum L." Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2016- 22(4).
•    Okay, S. (2016). In silico characterization of the citrate synthase family in Mycobacterium tuberculosis. Turkish Journal of Biochemistry 41 (2): 118–126. DOI: 10.1515/tjb-2016-0019.
•    Kurt Kızıldoğan, A., Abanoz, B., Okay, S.* (2017). Global transcriptome analysis of Halolamina sp. to decipher the salt tolerance in extremely halophilic archaea. Gene 601: 56-64. DOI: 10.1016/j.gene.2016.11.042.  
•    Abanoz, B., Okay, S., Kurt-Kızıldoğan, A. (2017). Highly active and stable protease production by an extreme halophilic archaeon Haloarcula sp. TG1 isolated from Lake Tuz, Turkey. Turkish Journal of Biochemistry. 42 (3): 307-315. DOI: 10.1515/tjb-2016-0191
•    Merzoug, A., Chikhi, A., Bensegueni, A., Boucherit, H., Okay S. (2017). Virtual screening approach of bacterial peptide deformylase inhibitors results in new antibiotics. Molecular Informatics. 36: 1700087. DOI: 10.1002/minf.201700087
•    Okay, S.*, Sezgin, M. (2018). Transgenic plants for the production of immunogenic proteins. AIMS Bioengineering. 5(3): 151–161. DOI: 10.3934/bioeng.2018.3.151
•    Okay, S.*, Çetin, R., Karabulut, F., Doğan, C., Sürücüoğlu, S., Kurt Kızıldoğan, A. (2019). Immune responses elicited by the recombinant Erp, HspR, LppX, MmaA4, and OmpA proteins from Mycobacterium tuberculosis in mice. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 66(2): 219–234. DOI: 10.1556/030.65.2018.048
•    Rahman, A., Siddiqui, S.A., Oke-Altuntas, F., Okay, S., Gül, F., Demirtas, I. (2019). Phenolic profile, essential oil composition and bioactivity of Lasia spinosa (L.) Thwaites. Brazilian Archives of Biology and Technology. 62: e19170757. DOI: 10.1590/1678-4324-2019170757  
•    Okay, S., (2020). Single-molecule characterization of drug delivery systems. ASSAY and Drug Development Technologies. 18 (1): 56-63. DOI: 10.1089/adt.2018.903
•    Okay, S.,Yildirim, V., Büttner, K., Becher, D., Özcengiz, G. (2020). Dynamic proteomic analysis of Phanerochaete chrysosporium under copper stres. Ecotoxicology and Environmental Safety 198: 110694. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2020.110694
•    Okay, S.*, Alshehri, W. A. (2020). Overexpression of chitinase A gene from Serratia marcescens in Bacillus subtilis and characterization of enhanced chitinolytic activity. Brazilian Archives of Biology and Technology. 63: e20200061. DOI: 10.1590/1678-4324-2020200061
•    Düzenli, Ö. F., Okay, S. (2020). Promoter engineering for the recombinant protein production in prokaryotic systems. AIMS Bioengineering. 7 (2): 62–81. DOI: 10.3934/bioeng.2020007
•    Okay, S.*, Özcan, Ö. Ö., Karahan, M. (2020). Nanoparticle-based delivery platforms for mRNA vaccine development. AIMS Biophysics. 7 (4): 323–338. DOI: 10.3934/biophy.2020023
•    Öztürk, S., Okay, S., Yıldırım, A. (2020). Synthesis, anticorrosion, antibacterial, and antifungal activity of new amphiphilic compounds possessing quinazolin-4(3H)-one scaffold. Russian Chemical Bulletin. 69 (11): 2205—2214.

Bağlantılar