Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Laboratuvarı

Hakkında

Egzersizde Beslenme, sağlıgın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sportif performansın optimal düzeye çıkarılmasının temel bileşenleridir. “Egzersiz metabolizması ve beslenme”, beslenmenin ve ergojenik desteğin insan sağlığı ve metabolizması üzerine etkileri kadar vücut kompozisyonu, egzersiz kapasitesi ve sportif performans üzerine etkilerini inceleyen teorik ve uygulamalı bir uzmanlık alanıdır. Bu alandaki lisansüstü araştırmalar beslenme, metabolizma, egzersiz fizyolojisi ve egzersiz biyokimyası alanlarındaki bilginin sentezlenmesini gerektirir. Temel çalısma konuları arasında beslenme ve ergojenik desteğin rekreasyonel katılımdan elit sporculara kadar sportif performansın optimizasyonuna olan etkileri yanı sıra, özel gruplarda (çocuklar, yaslılar, sporcular vb.) metabolik etkilerinin araştırılması yer almaktadır. Başlıca araştırma konuları sunlardır: Egzersiz ve beslenmenin insulin direnci, sedanter yaşam, obezite ve yaşlılık ile ilişkili metabolik sendrom üzerine etkileri; beslenmenin iskelet kası ve adipoz doku düzeyinde egzersize adaptasyon üzerine etkisi; besin alımı ve besin desteklerinin enerji metabolizması ve egzersiz sırasında temel fizyolojik fonksiyonlar üzerine etkisi; egzersiz sonrası besin alımının toparlanma ve performans gelisimi üzerine etkisi. 

Araştırma Olanakları

•    10 Polar M430 Akıllı Saat
•    6 Beslenme Bilgi Sistemi (Bebis) Bilgisayar Programı
•    2 Adet Spektrofotometre
•    2 Graphpad Grafik Çizim Programı
•    2 pH metre    
•    Torqualizer Bisiklet Ergometresi
•    Cosmed Kardiyo-Pulmoner Bisiklet Ergometresi
•    Kemik Dansitometre Sistemi-DEXA
•    ABL9 Radiometre Kan Gazları Analizörü
•    Kan Saklama Dolabı (-25)
•    Mikrosantrifüj
•    Çok Amaçlı Santrifüj
•    Elektronik Hassas Terazi
•    Otomatik Mikropipet Seti
•    Projeksiyon cihazı
•    Multimode Mikroplaka ve Küvet Okuyucu
•    Saf Su Sistemi    
•    Kalp Atım Hızı Monitörü (Polar saat)
•    Dikey Tip Ultra Derin Dondurucu (-80)
•    Bio Elektirik Empedans Cihazı
 

Araştırmacılar

•    Doç. Dr. Hüseyin Hüsrev Turnagöl
•    Doç. Dr. Şükran Nazan Koşar
•    Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Bulut
•    Dr. Araştırma Görevlisi Yasemin Güzel
•    Dr. Araştırma Görevlisi Muhammed Mustafa Atakan
•    Araştırma Görevlisi Selin Aktitiz
•    AHMET CÖMERT Doktora
•    HİLAL ERYİĞİT Doktora
•    EYÜP UMUT    APAYDIN Doktora
•    İBRAHİM TÜRKEL Doktora
•    BERKAY ÖZERKLİĞ Doktora
•    GÖZDE AĞCA Yüksek Lisans
•    GÖZDE NUR    ARTIKOĞLU Yüksek Lisans
•    HALE    ENGİN     Yüksek Lisans
•    BEDRİYE EYLEM BAŞAKCİOĞLU Yüksek Lisans
•    DOĞUHAN ESGİN Yüksek Lisans
•    GİZEM     ÇANKAYA Yüksek Lisans
•    ŞULE İREM BALTÜRK Yüksek Lisans
•    FATMANUR GÜNEY Yüksek Lisans
•    ZÜLFÜYE ERBAŞ Yüksek Lisans
•    DERYA CANAN KORUR Yüksek Lisans
•    MESUDE NESLİŞAH    TORTOP Yüksek Lisans
•    SELİN    AKTİTİZ Yüksek Lisans
•    DİLARA KURU Yüksek Lisans
•    PELİN    AKAN    Yüksek Lisans
•    İREM GÜNGÖR Yüksek Lisans
•    NİLAY    GÖKTEPE Yüksek Lisans
•    MELDA ACAR Yüksek Lisans

Devam Eden Projeler

Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Hüsrev Turnagöl, Haydar A. Demirel, Süleyman Bulut, Selin Aktitiz. Ardışık Günlerde Düşük Doz Sodyum Bikarbonat Tüketiminin Yüksek Şiddetli Uzun Süreli Egzersiz Performansına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Proje, Proje No: TSA-2020-18686, ₺83.724,50 (TL), Devam Eden Proje.
Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Hüsrev Turnagöl, Haydar A. Demirel, Süleyman Bulut, Selin Aktitiz, Dilara Kuru. Akut Sodyum Sitrat Tüketiminin Tekrarlı Sprint Performansı Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Proje No: TYL-2020-18521, ₺20.486,83 (TL), Devam Eden Proje.
Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Muhammed Mustafa Atakan, Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar. Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenmanın Enerji Metabolizması ile İrisin, Preptin, Adropin Düzeyleri Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Proje, Proje No: 16811, ₺120.556,45 (TL), Devam Eden Proje.

Tamamlanan Projeler

Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Tahir Hazır, Hüseyin Hüsrev Turnagöl. Postmenopozal Obez Kadınlarda 12 Haftalık Aerobik Egzersizin Serum Osteokalsin Adipositokinler ve Glukoz Dengesi Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Hızlı Destek Projesi, Proje No: 7280, 2015-2017


Ali Haydar Demirel (Yürütücü) Şenay Akın, Şükran Nazan Koşar (Araştırmacı) Uzun süreli yüzme egzersizinin genç ve yaşlı sıçanlarda kalp kası antioksidan savunma mekanizması ve sitokinler üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje no: 014 D01 407 001-501, 17.01.2014 - 30.09.2016.


Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Süleyman Bulut, Vücut Glikojen Depo Düzeylerinin Akut Egzersiz Metabolizmasına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Doktora Tez Araştırma Destek Projesi, Proje No: 013D09407001, 2013-2015


Hüseyin Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar, Tahir Hazır. Farklı Konsantrasyonlardaki Karbonhidrat Çözeltilerinin Ağızda Çalkalanmasının Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Proje No: 529,  2013-2015


Canan Koca (Yürütücü), Şükran Nazan Koşar, Pınar Öztürk, Yasemin Önür. Kadın sporcu üçlemesinin fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel boyutlarıyla incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 01 Nisan 2013 – 01 Nisan 2014.


Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Süleyman Bulut (Araştırmacı), Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Araştırma Laboratuvarının (EBMAL)  Kurulumu – Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Altyapı Projesi, Proje No: 09A407002,  21.07.2009-26.04.2016

Yayınlar

Turnagöl H.H., Koşar Ş.N., Güzel Y., Aktitiz S., Atakan M.M. (2022). Nutritional considerations for injury prevention and recovery in combat sports. Nutrients, 14,53. https://doi.org/10.3390/nu14010053.
Atakan, M. M., Li, Y., Koşar, Ş. N., Turnagöl, H. H., & Yan, X. (2021). Evidence-Based Effects of High-Intensity Interval Training on Exercise Capacity and Health: A Review with Historical Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(13), 7201.
Atakan, M. M., Koşar, Ş. N., Güzel, Y., Tin, H. T., & Yan, X. (2021). The Role of Exercise, Diet, and Cytokines in Preventing Obesity and Improving Adipose Tissue. Nutrients, 13(5), 1459.
Atakan, MM, Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Nazan Ş. Koşar, Glenn K. McConell, Hüseyin H. Turnagöl. (2020) Six HIIT sessions over just 5 days increases VO2max, endurance capacity and sub-maximal exercise fat oxidation as much as 2 weeks of HIIT sessions, Journal of Sport and Health Science, doi.org/10.1016/j.jshs.2020.06.008.
Li J, Li Y, Atakan MM, et al. The Molecular Adaptive Responses of Skeletal Muscle to High-Intensity Exercise/Training and Hypoxia. Antioxidants (Basel). 2020;9(8):E656. Published 2020 Jul 24. doi:10.3390/antiox9080656
Atakan M. M., ; Karavelioğlu M.B. , Harmancı H,; Cook M., Bulut S. (2018). Short Term Creatine Loading Without Weight Gain Improves Sprint, Agility And Leg Strength Performance In Female Futsal Players. Science&Sports. Sci sports, https://doi.org/10.1016/j.scispo.2018.11.003
Chuckravanen D., Bulut S., Kürklü B.G., Yapali G. (2018). Review of exercise-induced physiological control models to explain the development of fatigue to improve sports performance and future trend. Science&Sports. Sci sports, https://doi.org/10.1016/j.scispo.2018.10.017
Azadpour N.., Tartibian B., Koşar Ş.N. (2017). Effects of aerobic exercise training on ACE and ADRB2 gene expression, plasma angiotensin II level, and flow-mediated dilation: a study on obese postmenopausal women with prehypertension. Menopause: The Journal of the North American Menopause Society, 24(3). (SCI, EF:2.733, Q2)
Guzel, Y., Gungor, T.N., Ozturk, P., Koca, C. & Koşar, S.N. (2016). Risk factors for the female athlete triad in athletes and non-athletes, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 26, S13.
Turnagöl H. H. (2016). Body composition and bone mineral density of collegiate American football players. Journal of Human Kinetics, 51(1), 131-140. Doi: 10.1515/hukin-2015-0164131
Kulaksız TN., Koşar ŞN., Bulut S., Güzel Y.,  Willems ME., Hazir T., Turnagol HH (2016). Mouth Rinsing with Maltodextrin Solutions Fails to Improve Time Trial Endurance Cycling Performance in Recreational Athletes. Nutrients, 8(5), 269; doi:10.3390/nu8050269
Koşar Ş.N. (2016). Associations of lean and fat mass measures with whole body bone mineral content and bone mineral density in female adolescent weightlifters and swimmers. Turkish Journal of Pediatrics, 58(1), 79-85.
Tartibian B., Nouri H., Azadpour N., Koşar Ş.N., Massart A., Filaire E. (2016). Eight weeks judo training increases oxidative stress biomarkers and creatine kinase in male judoka. Indian Journal of Biochemisrty and Biophysics, 52:281-288.
Onarıcı Güngör E., Cerrah A.O., Yılmaz İ., Turnagöl H. H., Goger F, Başer K (2015). Effect of coffee consumption on anaerobic performance. The Swedish Journal of Scientific Research, 2(12), 14-17
Yavuz H.U., Turnagöl H.H., Demirel A.H. (2014). Pre-exercise arginine supplementation increases time to exhaustion in elite male wrestlers. Biology of Sport, 31(3), 187-191. Doi: 10.5604/20831862.1111436
Bulut S., Bodur E., Çolak R., Turnagöl H.H. (2013). Effects of conjugated linoleic acid supplementation and exercise on post-heparin lipoprotein lipase, butyrylcholinesterase, blood lipid profile and glucose metabolism in young men. Chemico- Biological Interactions, 203(1), 323-329. Doi: 10.1016/j.cbi.2012.09.022
Fitzgerald N., Turnagöl H.H., Başoğlu S., Koşar Ş.N. (2013). Gender-specific associations of socioeconomic factors and obesity among urban adults in Turkey. FASEB J, 360-8.
Pense M., Turnagöl H.H. (2011).  Effects of Glycerol-Induced Hyperhydration on Cardiovascular Functions and Endurance Performance in Athletes During the Course of Treadmill Exercise Performed at High Temperatures. World Applied Sciences Journal, 12(7), 1114-1124.

Bağlantılar

Hakkında

Egzersizde Beslenme, sağlıgın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sportif performansın optimal düzeye çıkarılmasının temel bileşenleridir. “Egzersiz metabolizması ve beslenme”, beslenmenin ve ergojenik desteğin insan sağlığı ve metabolizması üzerine etkileri kadar vücut kompozisyonu, egzersiz kapasitesi ve sportif performans üzerine etkilerini inceleyen teorik ve uygulamalı bir uzmanlık alanıdır. Bu alandaki lisansüstü araştırmalar beslenme, metabolizma, egzersiz fizyolojisi ve egzersiz biyokimyası alanlarındaki bilginin sentezlenmesini gerektirir. Temel çalısma konuları arasında beslenme ve ergojenik desteğin rekreasyonel katılımdan elit sporculara kadar sportif performansın optimizasyonuna olan etkileri yanı sıra, özel gruplarda (çocuklar, yaslılar, sporcular vb.) metabolik etkilerinin araştırılması yer almaktadır. Başlıca araştırma konuları sunlardır: Egzersiz ve beslenmenin insulin direnci, sedanter yaşam, obezite ve yaşlılık ile ilişkili metabolik sendrom üzerine etkileri; beslenmenin iskelet kası ve adipoz doku düzeyinde egzersize adaptasyon üzerine etkisi; besin alımı ve besin desteklerinin enerji metabolizması ve egzersiz sırasında temel fizyolojik fonksiyonlar üzerine etkisi; egzersiz sonrası besin alımının toparlanma ve performans gelisimi üzerine etkisi. 

Araştırma Olanakları

•    10 Polar M430 Akıllı Saat
•    6 Beslenme Bilgi Sistemi (Bebis) Bilgisayar Programı
•    2 Adet Spektrofotometre
•    2 Graphpad Grafik Çizim Programı
•    2 pH metre    
•    Torqualizer Bisiklet Ergometresi
•    Cosmed Kardiyo-Pulmoner Bisiklet Ergometresi
•    Kemik Dansitometre Sistemi-DEXA
•    ABL9 Radiometre Kan Gazları Analizörü
•    Kan Saklama Dolabı (-25)
•    Mikrosantrifüj
•    Çok Amaçlı Santrifüj
•    Elektronik Hassas Terazi
•    Otomatik Mikropipet Seti
•    Projeksiyon cihazı
•    Multimode Mikroplaka ve Küvet Okuyucu
•    Saf Su Sistemi    
•    Kalp Atım Hızı Monitörü (Polar saat)
•    Dikey Tip Ultra Derin Dondurucu (-80)
•    Bio Elektirik Empedans Cihazı
 

Araştırmacılar

•    Doç. Dr. Hüseyin Hüsrev Turnagöl
•    Doç. Dr. Şükran Nazan Koşar
•    Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Bulut
•    Dr. Araştırma Görevlisi Yasemin Güzel
•    Dr. Araştırma Görevlisi Muhammed Mustafa Atakan
•    Araştırma Görevlisi Selin Aktitiz
•    AHMET CÖMERT Doktora
•    HİLAL ERYİĞİT Doktora
•    EYÜP UMUT    APAYDIN Doktora
•    İBRAHİM TÜRKEL Doktora
•    BERKAY ÖZERKLİĞ Doktora
•    GÖZDE AĞCA Yüksek Lisans
•    GÖZDE NUR    ARTIKOĞLU Yüksek Lisans
•    HALE    ENGİN     Yüksek Lisans
•    BEDRİYE EYLEM BAŞAKCİOĞLU Yüksek Lisans
•    DOĞUHAN ESGİN Yüksek Lisans
•    GİZEM     ÇANKAYA Yüksek Lisans
•    ŞULE İREM BALTÜRK Yüksek Lisans
•    FATMANUR GÜNEY Yüksek Lisans
•    ZÜLFÜYE ERBAŞ Yüksek Lisans
•    DERYA CANAN KORUR Yüksek Lisans
•    MESUDE NESLİŞAH    TORTOP Yüksek Lisans
•    SELİN    AKTİTİZ Yüksek Lisans
•    DİLARA KURU Yüksek Lisans
•    PELİN    AKAN    Yüksek Lisans
•    İREM GÜNGÖR Yüksek Lisans
•    NİLAY    GÖKTEPE Yüksek Lisans
•    MELDA ACAR Yüksek Lisans

Devam Eden Projeler

Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Hüsrev Turnagöl, Haydar A. Demirel, Süleyman Bulut, Selin Aktitiz. Ardışık Günlerde Düşük Doz Sodyum Bikarbonat Tüketiminin Yüksek Şiddetli Uzun Süreli Egzersiz Performansına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Proje, Proje No: TSA-2020-18686, ₺83.724,50 (TL), Devam Eden Proje.
Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Hüsrev Turnagöl, Haydar A. Demirel, Süleyman Bulut, Selin Aktitiz, Dilara Kuru. Akut Sodyum Sitrat Tüketiminin Tekrarlı Sprint Performansı Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Proje No: TYL-2020-18521, ₺20.486,83 (TL), Devam Eden Proje.
Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Muhammed Mustafa Atakan, Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar. Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenmanın Enerji Metabolizması ile İrisin, Preptin, Adropin Düzeyleri Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Proje, Proje No: 16811, ₺120.556,45 (TL), Devam Eden Proje.

Tamamlanan Projeler

Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Tahir Hazır, Hüseyin Hüsrev Turnagöl. Postmenopozal Obez Kadınlarda 12 Haftalık Aerobik Egzersizin Serum Osteokalsin Adipositokinler ve Glukoz Dengesi Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Hızlı Destek Projesi, Proje No: 7280, 2015-2017


Ali Haydar Demirel (Yürütücü) Şenay Akın, Şükran Nazan Koşar (Araştırmacı) Uzun süreli yüzme egzersizinin genç ve yaşlı sıçanlarda kalp kası antioksidan savunma mekanizması ve sitokinler üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje no: 014 D01 407 001-501, 17.01.2014 - 30.09.2016.


Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Süleyman Bulut, Vücut Glikojen Depo Düzeylerinin Akut Egzersiz Metabolizmasına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Doktora Tez Araştırma Destek Projesi, Proje No: 013D09407001, 2013-2015


Hüseyin Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar, Tahir Hazır. Farklı Konsantrasyonlardaki Karbonhidrat Çözeltilerinin Ağızda Çalkalanmasının Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Proje No: 529,  2013-2015


Canan Koca (Yürütücü), Şükran Nazan Koşar, Pınar Öztürk, Yasemin Önür. Kadın sporcu üçlemesinin fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel boyutlarıyla incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 01 Nisan 2013 – 01 Nisan 2014.


Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Süleyman Bulut (Araştırmacı), Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Araştırma Laboratuvarının (EBMAL)  Kurulumu – Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Altyapı Projesi, Proje No: 09A407002,  21.07.2009-26.04.2016

Yayınlar

Turnagöl H.H., Koşar Ş.N., Güzel Y., Aktitiz S., Atakan M.M. (2022). Nutritional considerations for injury prevention and recovery in combat sports. Nutrients, 14,53. https://doi.org/10.3390/nu14010053.
Atakan, M. M., Li, Y., Koşar, Ş. N., Turnagöl, H. H., & Yan, X. (2021). Evidence-Based Effects of High-Intensity Interval Training on Exercise Capacity and Health: A Review with Historical Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(13), 7201.
Atakan, M. M., Koşar, Ş. N., Güzel, Y., Tin, H. T., & Yan, X. (2021). The Role of Exercise, Diet, and Cytokines in Preventing Obesity and Improving Adipose Tissue. Nutrients, 13(5), 1459.
Atakan, MM, Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Nazan Ş. Koşar, Glenn K. McConell, Hüseyin H. Turnagöl. (2020) Six HIIT sessions over just 5 days increases VO2max, endurance capacity and sub-maximal exercise fat oxidation as much as 2 weeks of HIIT sessions, Journal of Sport and Health Science, doi.org/10.1016/j.jshs.2020.06.008.
Li J, Li Y, Atakan MM, et al. The Molecular Adaptive Responses of Skeletal Muscle to High-Intensity Exercise/Training and Hypoxia. Antioxidants (Basel). 2020;9(8):E656. Published 2020 Jul 24. doi:10.3390/antiox9080656
Atakan M. M., ; Karavelioğlu M.B. , Harmancı H,; Cook M., Bulut S. (2018). Short Term Creatine Loading Without Weight Gain Improves Sprint, Agility And Leg Strength Performance In Female Futsal Players. Science&Sports. Sci sports, https://doi.org/10.1016/j.scispo.2018.11.003
Chuckravanen D., Bulut S., Kürklü B.G., Yapali G. (2018). Review of exercise-induced physiological control models to explain the development of fatigue to improve sports performance and future trend. Science&Sports. Sci sports, https://doi.org/10.1016/j.scispo.2018.10.017
Azadpour N.., Tartibian B., Koşar Ş.N. (2017). Effects of aerobic exercise training on ACE and ADRB2 gene expression, plasma angiotensin II level, and flow-mediated dilation: a study on obese postmenopausal women with prehypertension. Menopause: The Journal of the North American Menopause Society, 24(3). (SCI, EF:2.733, Q2)
Guzel, Y., Gungor, T.N., Ozturk, P., Koca, C. & Koşar, S.N. (2016). Risk factors for the female athlete triad in athletes and non-athletes, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 26, S13.
Turnagöl H. H. (2016). Body composition and bone mineral density of collegiate American football players. Journal of Human Kinetics, 51(1), 131-140. Doi: 10.1515/hukin-2015-0164131
Kulaksız TN., Koşar ŞN., Bulut S., Güzel Y.,  Willems ME., Hazir T., Turnagol HH (2016). Mouth Rinsing with Maltodextrin Solutions Fails to Improve Time Trial Endurance Cycling Performance in Recreational Athletes. Nutrients, 8(5), 269; doi:10.3390/nu8050269
Koşar Ş.N. (2016). Associations of lean and fat mass measures with whole body bone mineral content and bone mineral density in female adolescent weightlifters and swimmers. Turkish Journal of Pediatrics, 58(1), 79-85.
Tartibian B., Nouri H., Azadpour N., Koşar Ş.N., Massart A., Filaire E. (2016). Eight weeks judo training increases oxidative stress biomarkers and creatine kinase in male judoka. Indian Journal of Biochemisrty and Biophysics, 52:281-288.
Onarıcı Güngör E., Cerrah A.O., Yılmaz İ., Turnagöl H. H., Goger F, Başer K (2015). Effect of coffee consumption on anaerobic performance. The Swedish Journal of Scientific Research, 2(12), 14-17
Yavuz H.U., Turnagöl H.H., Demirel A.H. (2014). Pre-exercise arginine supplementation increases time to exhaustion in elite male wrestlers. Biology of Sport, 31(3), 187-191. Doi: 10.5604/20831862.1111436
Bulut S., Bodur E., Çolak R., Turnagöl H.H. (2013). Effects of conjugated linoleic acid supplementation and exercise on post-heparin lipoprotein lipase, butyrylcholinesterase, blood lipid profile and glucose metabolism in young men. Chemico- Biological Interactions, 203(1), 323-329. Doi: 10.1016/j.cbi.2012.09.022
Fitzgerald N., Turnagöl H.H., Başoğlu S., Koşar Ş.N. (2013). Gender-specific associations of socioeconomic factors and obesity among urban adults in Turkey. FASEB J, 360-8.
Pense M., Turnagöl H.H. (2011).  Effects of Glycerol-Induced Hyperhydration on Cardiovascular Functions and Endurance Performance in Athletes During the Course of Treadmill Exercise Performed at High Temperatures. World Applied Sciences Journal, 12(7), 1114-1124.

Bağlantılar