Endokrinoloji Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Hitachi Ultrasonografi (tiroid, paratiroid ve lenf nodu görüntüleme ve İİAB için)
•    Foot Scan
•    Datex Ohmeda s5 (bazal metabolizma)
•    Elisa Yıkayıcı
•    Tanita
•    Ambulatuvar kan basıncı (2 adet - Tracker ve Oscar)
•    Santrifüj NF 800R
•    Santrifüj 800, Revco (-80 derece)
•    Sanyo (-80 derece), Frigor (-20 derece), Bosch (-30 derece)

Araştırmacılar

•    Tomris Erbaş
•    Alper Gürlek
•    Bülent Okan Yıldız
•    Selçuk Dağdelen
•    Uğur Ünlütürk
•    Süleyman Nahit Şendur
•    Seda Oğuz
•    Burçin Gönül İremli
•    Banu Ertürk
•    Damla Eyüpoğlu

Devam Eden Projeler

•    Primer hiper paratiroidi hastalarında foot scan ile ayak basınç parametrelerinin değerlendirilmesi
•    PKOS’lu kadınlarda kas kuvvetinin vücut kompozisyonu ve hormonal değişikliklerle ilişkisi (Seren Aksun -TEZ)
•    Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş kalp yetmezliğinde Galectin-3 ve diğer marker seviyelerinin vitamin D ile ilişkisinin kesitsel olarak incelenmesi (Mehmet Erdevir - TEZ)
•    Prolaktinoma ve akromegali hastalarının takibinde non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, sarkopeni ve serum angiopoetin-like protein-8 düzeyinin değerlendirilmesi (İmdat Eroğlu - TEZ)
•    Obez bireylerde egzersiz kapasitesi ve kas kütlesinin adipokin ve mykoin profili (Selin Tekin - TEZ)
•    Papiller tiroid kanserinde immün kontrol noktası molekül ekspresyonunun klinikopatolojik etkisi (Berçemhan Yazırlı - TEZ)

Tamamlanan Projeler

•    Akromegali ve prolaktinoma tanılı hastalarda kardiyak steatozis, kardiyovasküler risk ve ilişkili biyomarkerlar (Büşra Fırlatan - 2020 - TEZ)
•    Diyabetik ayak gelişen hastalarda Angiopoietin benzeri protein-4 ve Follistatin benzeri 1 protein düzeyleri ile Angiopoietin benzeri protein-4 gen polimorfizmi (Rıza Gökhan Baykal - 2019 - TEZ)
•    Tip 2 diabetes mellitus'ta periodontal hastalıkların gelişimi üzerinde HIF-1α, VEGF, TNF-α genlerinin rolü (Selin Küçükyurt Kaya - 2015 - TEZ)
•    Polikistik over sendromu tanılı hastalarla, polikistik over sendromu tanısı olmayan sağlıklı kadınların beyin manyetik rezonans görüntülerinin karşılaştırılması, vücut kitle indeksi ve hormon düzeyleri ile ilişkilerinin belirlenmesi (Başak Özgen Saydam - 2015 - TEZ)
•    PKOS tanısı olan obez ve obez olmayan hastaların klinik ya da biyokimyasal hiperandrojenizm tablosuna bağlı olarak kas kuvveti, kas kalitesi ve toplam vücut yağ dağılımındaki değişimlerin obez ve obez olmayan kontrol gruplarıyla karşılaştırılarak incelenmesi (Ezgi Çalışkan Güzelce - 2019 - TEZ)
•    Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda bağırsak mikrobiyota üyelerinden prevotella melaninogenica, ruminococcus torques ve clostridium difficile karşılaştırılması (Gülnar Mammadova - 2017 - TEZ)
•    PKOS’lu kadınlarda yeme davranışı ve tat duyusunun değerlendirilmesi (Sıla Çetik - 2020 - TEZ)
•    Tip 2 diyabetli hastalarda farklı yüksek şiddette aralıklı egzersiz eğitimi protokollerinin kardiyorespiratuar parametreler üzerine etkisi (Cemile Bozdemir - 2020 - Doktora Tezi)
•    Sağlıklı gençlerde kronik hastalıklara yatkınlıkla ilişkili yaşam tarzının biyolojik kökenleri. (Dr. Mert Satılmış - 2019 -TEZ)
•    Tip 2 diyabetli, prediyabetik ve sağlıklı bireylerde kardiyorespiratuar uygunluk parametrelerinin karşılaştırılması. (Beyza Nur Karadüz - 2019 - TEZ)
•    Sağlıklı gençlerde tad duyusunun inkretin sistem üzerine etkileri
•    Taste sensitivity is related to incretin response to oral glucose challenge, dietary habits and body composition: A novel link with energy metabolism
•    Effect of new onset diabetes after renal transplantation on cardiovascular disease and mortalıty
•    Endocrinological evaluation of adult thalassemia patients
•    Circulating gut microbiota metabolite trimethylamine N-oxide and oral contraceptive use in polycystic ovary syndrome.
•    Microbiota and oral contraceptive use in overweight and obese patients with polycystic ovary syndrome.
•    Effect of subclinical hypothyroidisim on plasma oxysterols by auto-oxidation
•    Otoimmun tiroid hastalıklarında period3 gen polimorfizmi ve GH/IGF-1/IGFBP3 sistemi ve hipotalamopitüiter adrenal aks üzerine etkileri
•    Metabolik sendromlu hastalarda plazma makrofaj apopitoz inhibitör (AIM) ve plazma monosit kemotaktik protein-1 (MKP-1) düzeylerinin değerlendirilmesi

Yayınlar

•    Helvaci N, Kabacam S, Dagdelen S, Lay I, Karabulut E, Mut M, Alikasifoglu M, Erbas T. Klotho gene G395A and C1818T polymorphisms in acromegaly: Association with clinical presentation and comorbidities. Clin Endocrinol (Oxf). 2020 Dec 9. doi: 10.1111/cen.14380. Epub ahead of print. PMID: 33296101.
•    Isgin-Atici K, Alsulami S, Turan-Demirci B, Surendran S, Sendur SN, Lay I, Karabulut E, Ellahi B, Lovegrove JA, Alikasifoglu M, Erbas T, Vimaleswaran KS, Buyuktuncer Z. FTO gene-lifestyle interactions on serum adiponectin concentrations and central obesity in a Turkish population. Int J Food Sci Nutr. 2020 Aug 4:1-11. doi: 10.1080/09637486.2020.1802580. Epub ahead of print. PMID: 32746650.
•    Sendur SN, Koray Ergunay K, Akyon Y, Brinkmann A, Serdar M, Dagdelen D, Erbas T, Nitsche A, E. Yılmaz. Probable alterations in fecal bacterial microbiota by somatostatin receptor analogs in acromegaly Turkish Journal of Biochemistry, 22 Oct 2020.
•    Sendur SN, Oguz S, Dagdelen S, Erbas T. Assessment of static and dynamic plantar data of patients with acromegaly. Pituitary. 2019 Aug;22(4):373-380. doi: 10.1007/s11102-019-00964-w. PMID: 31025226.
•    Ozer FF, Dagdelen S, Erbas T. Relation of RANKL and OPG Levels with Bone Resorption in Patients with Acromegaly and Prolactinoma. Horm Metab Res. 2018 Jul;50(7):562-567. doi: 10.1055/a-0630-1529. Epub 2018 Jun 12. PMID: 29895074.
•    Erbas T, Cinar N, Dagdelen S, Gedik A, Yorgun H, Canpolat U, Kabakci G, Alikasifoglu M. Association between ACE and AGT polymorphism and cardiovascular risk in acromegalic patients. Pituitary. 2017 Oct;20(5):569-577. doi: 10.1007/s11102-017-0819-5. PMID: 28712073.
•    Cinar N, Dagdelen S, Yorgun H, Canpolat U, Kabakçı G, Erbas T. The clinical and cardiometabolic effects of d3-growth hormone receptor polymorphism in acromegaly. Pituitary. 2015 Feb;18(1):116-25. doi: 10.1007/s11102-014-0564-y. PMID: 24706164.
•    Ozgen Saydam B, Has AC, Bozdag G, Oguz KK, Yildiz BO. Structural imaging of the brain reveals decreased total brain and total gray matter volumes in obese but not in lean women with polycystic ovary syndrome compared to body mass index-matched counterparts. Gynecol Endocrinol. 2017 Jul;33(7):519-523.( Başak Özgen Saydam – TEZ)
•    Caliskan Guzelce E, Eyupoglu D, Torgutalp S, Aktoz F, Portakal O, Demirel H, Yildiz BO. Is muscle mechanical function altered in polycystic ovary syndrome? Arch Gynecol Obstet. 2019 Sep;300(3):771-776. (Ezgi Çalışkan Güzelce - TEZ)
•    Mammadova G, Ozkul C, Yilmaz Isikhan S, Acikgoz A, Yildiz BO. Characterization of Gut Microbiota in Polycystic Ovary Syndrome: Findings from a Lean Population. Eur J Clin Invest. 2020 Sep 2:e13417. (Gülnar Mammadova - TEZ)
•    Eyupoglu ND, Caliskan Guzelce E, Acikgoz A, Uyanik E, Bjørndal B, Berge RK, Svardal A, Yildiz BO. Circulating gut microbiota metabolite trimethylamine N-oxide and oral contraceptive use in polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 2019 Dec;91(6):810-815.
•    Eyupoglu ND, Ergunay K, Acikgoz A, Akyon Y, Yilmaz E, Yildiz BO. Gut Microbiota and Oral Contraceptive Use in Overweight and Obese Patients with Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Dec 1;105(12):dgaa600.
•    Savaş EM, Oğuz SH, Samadi A, Yılmaz Işıkhan S, Ünlütürk U, Lay İ, Gürlek A. Apoptosis Inhibitor of Macrophage, Monocyte Chemotactic Protein-1, and C-Reactive Protein Levels Are Increased in Patients with Metabolic Syndrome: A Pilot Study. Metab Syndr Relat Disord. 2020 May;18(4):197-205.
•    Samadi A, Gurlek A, Sendur SN, Karahan S, Akbiyik F, Lay I. Oxysterol species: reliable markers of oxidative stress in diabetes mellitus. J Endocrinol Invest. 2019 Jan;42(1):7-17
•    Helvaci N, Oguz SH, Kabacam S, Karabulut E, Akbiyik F, Alikasifoglu M, Gurlek A. Clock gene PERIOD3 polymorphism is associated with susceptibility to Graves' disease but not to Hashimoto's thyroiditis. Chronobiol Int. 2019 Oct;36(10):1343-1350.
•    Aydın K, Canpolat U, Akın Ş, Dural M, Karakaya J, Aytemir K, Özer N, Gürlek A. Chemerin is not associated with subclinical atherosclerosis markers in prediabetes and diabetes. Anatol J Cardiol. 2016 Oct;16(10):749-755
•    Kilic MK, Yesilkaya Y, Tezcan K, Cinar N, Akin S, Karakaya J, Akata D, Usman A, Gurlek A. The association between thyroid volume, L-thyroxine therapy and hepatocyte growth factor levels among patients with euthyroid and hypothyroid goitrous and non-goitrous Hashimoto's thyroiditis versus healthy subjects. Endocr Res. 2016 May;41(2):110-5.
•    Gurses KM, Tokgozoglu L, Yalcin MU, Kocyigit D, Evranos B, Yorgun H, Sahiner L, Kaya EB, Kabakci G, Gurlek A, Ozer N, Aytemir K. Epicardial Fat Thickness is Increased in Vitamin D Deficient Premenopausal Women and does not Decrease after Short-term Replacement. J Atheroscler Thromb. 2015;22(6):582-9.

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Hitachi Ultrasonografi (tiroid, paratiroid ve lenf nodu görüntüleme ve İİAB için)
•    Foot Scan
•    Datex Ohmeda s5 (bazal metabolizma)
•    Elisa Yıkayıcı
•    Tanita
•    Ambulatuvar kan basıncı (2 adet - Tracker ve Oscar)
•    Santrifüj NF 800R
•    Santrifüj 800, Revco (-80 derece)
•    Sanyo (-80 derece), Frigor (-20 derece), Bosch (-30 derece)

Araştırmacılar

•    Tomris Erbaş
•    Alper Gürlek
•    Bülent Okan Yıldız
•    Selçuk Dağdelen
•    Uğur Ünlütürk
•    Süleyman Nahit Şendur
•    Seda Oğuz
•    Burçin Gönül İremli
•    Banu Ertürk
•    Damla Eyüpoğlu

Devam Eden Projeler

•    Primer hiper paratiroidi hastalarında foot scan ile ayak basınç parametrelerinin değerlendirilmesi
•    PKOS’lu kadınlarda kas kuvvetinin vücut kompozisyonu ve hormonal değişikliklerle ilişkisi (Seren Aksun -TEZ)
•    Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş kalp yetmezliğinde Galectin-3 ve diğer marker seviyelerinin vitamin D ile ilişkisinin kesitsel olarak incelenmesi (Mehmet Erdevir - TEZ)
•    Prolaktinoma ve akromegali hastalarının takibinde non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, sarkopeni ve serum angiopoetin-like protein-8 düzeyinin değerlendirilmesi (İmdat Eroğlu - TEZ)
•    Obez bireylerde egzersiz kapasitesi ve kas kütlesinin adipokin ve mykoin profili (Selin Tekin - TEZ)
•    Papiller tiroid kanserinde immün kontrol noktası molekül ekspresyonunun klinikopatolojik etkisi (Berçemhan Yazırlı - TEZ)

Tamamlanan Projeler

•    Akromegali ve prolaktinoma tanılı hastalarda kardiyak steatozis, kardiyovasküler risk ve ilişkili biyomarkerlar (Büşra Fırlatan - 2020 - TEZ)
•    Diyabetik ayak gelişen hastalarda Angiopoietin benzeri protein-4 ve Follistatin benzeri 1 protein düzeyleri ile Angiopoietin benzeri protein-4 gen polimorfizmi (Rıza Gökhan Baykal - 2019 - TEZ)
•    Tip 2 diabetes mellitus'ta periodontal hastalıkların gelişimi üzerinde HIF-1α, VEGF, TNF-α genlerinin rolü (Selin Küçükyurt Kaya - 2015 - TEZ)
•    Polikistik over sendromu tanılı hastalarla, polikistik over sendromu tanısı olmayan sağlıklı kadınların beyin manyetik rezonans görüntülerinin karşılaştırılması, vücut kitle indeksi ve hormon düzeyleri ile ilişkilerinin belirlenmesi (Başak Özgen Saydam - 2015 - TEZ)
•    PKOS tanısı olan obez ve obez olmayan hastaların klinik ya da biyokimyasal hiperandrojenizm tablosuna bağlı olarak kas kuvveti, kas kalitesi ve toplam vücut yağ dağılımındaki değişimlerin obez ve obez olmayan kontrol gruplarıyla karşılaştırılarak incelenmesi (Ezgi Çalışkan Güzelce - 2019 - TEZ)
•    Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda bağırsak mikrobiyota üyelerinden prevotella melaninogenica, ruminococcus torques ve clostridium difficile karşılaştırılması (Gülnar Mammadova - 2017 - TEZ)
•    PKOS’lu kadınlarda yeme davranışı ve tat duyusunun değerlendirilmesi (Sıla Çetik - 2020 - TEZ)
•    Tip 2 diyabetli hastalarda farklı yüksek şiddette aralıklı egzersiz eğitimi protokollerinin kardiyorespiratuar parametreler üzerine etkisi (Cemile Bozdemir - 2020 - Doktora Tezi)
•    Sağlıklı gençlerde kronik hastalıklara yatkınlıkla ilişkili yaşam tarzının biyolojik kökenleri. (Dr. Mert Satılmış - 2019 -TEZ)
•    Tip 2 diyabetli, prediyabetik ve sağlıklı bireylerde kardiyorespiratuar uygunluk parametrelerinin karşılaştırılması. (Beyza Nur Karadüz - 2019 - TEZ)
•    Sağlıklı gençlerde tad duyusunun inkretin sistem üzerine etkileri
•    Taste sensitivity is related to incretin response to oral glucose challenge, dietary habits and body composition: A novel link with energy metabolism
•    Effect of new onset diabetes after renal transplantation on cardiovascular disease and mortalıty
•    Endocrinological evaluation of adult thalassemia patients
•    Circulating gut microbiota metabolite trimethylamine N-oxide and oral contraceptive use in polycystic ovary syndrome.
•    Microbiota and oral contraceptive use in overweight and obese patients with polycystic ovary syndrome.
•    Effect of subclinical hypothyroidisim on plasma oxysterols by auto-oxidation
•    Otoimmun tiroid hastalıklarında period3 gen polimorfizmi ve GH/IGF-1/IGFBP3 sistemi ve hipotalamopitüiter adrenal aks üzerine etkileri
•    Metabolik sendromlu hastalarda plazma makrofaj apopitoz inhibitör (AIM) ve plazma monosit kemotaktik protein-1 (MKP-1) düzeylerinin değerlendirilmesi

Yayınlar

•    Helvaci N, Kabacam S, Dagdelen S, Lay I, Karabulut E, Mut M, Alikasifoglu M, Erbas T. Klotho gene G395A and C1818T polymorphisms in acromegaly: Association with clinical presentation and comorbidities. Clin Endocrinol (Oxf). 2020 Dec 9. doi: 10.1111/cen.14380. Epub ahead of print. PMID: 33296101.
•    Isgin-Atici K, Alsulami S, Turan-Demirci B, Surendran S, Sendur SN, Lay I, Karabulut E, Ellahi B, Lovegrove JA, Alikasifoglu M, Erbas T, Vimaleswaran KS, Buyuktuncer Z. FTO gene-lifestyle interactions on serum adiponectin concentrations and central obesity in a Turkish population. Int J Food Sci Nutr. 2020 Aug 4:1-11. doi: 10.1080/09637486.2020.1802580. Epub ahead of print. PMID: 32746650.
•    Sendur SN, Koray Ergunay K, Akyon Y, Brinkmann A, Serdar M, Dagdelen D, Erbas T, Nitsche A, E. Yılmaz. Probable alterations in fecal bacterial microbiota by somatostatin receptor analogs in acromegaly Turkish Journal of Biochemistry, 22 Oct 2020.
•    Sendur SN, Oguz S, Dagdelen S, Erbas T. Assessment of static and dynamic plantar data of patients with acromegaly. Pituitary. 2019 Aug;22(4):373-380. doi: 10.1007/s11102-019-00964-w. PMID: 31025226.
•    Ozer FF, Dagdelen S, Erbas T. Relation of RANKL and OPG Levels with Bone Resorption in Patients with Acromegaly and Prolactinoma. Horm Metab Res. 2018 Jul;50(7):562-567. doi: 10.1055/a-0630-1529. Epub 2018 Jun 12. PMID: 29895074.
•    Erbas T, Cinar N, Dagdelen S, Gedik A, Yorgun H, Canpolat U, Kabakci G, Alikasifoglu M. Association between ACE and AGT polymorphism and cardiovascular risk in acromegalic patients. Pituitary. 2017 Oct;20(5):569-577. doi: 10.1007/s11102-017-0819-5. PMID: 28712073.
•    Cinar N, Dagdelen S, Yorgun H, Canpolat U, Kabakçı G, Erbas T. The clinical and cardiometabolic effects of d3-growth hormone receptor polymorphism in acromegaly. Pituitary. 2015 Feb;18(1):116-25. doi: 10.1007/s11102-014-0564-y. PMID: 24706164.
•    Ozgen Saydam B, Has AC, Bozdag G, Oguz KK, Yildiz BO. Structural imaging of the brain reveals decreased total brain and total gray matter volumes in obese but not in lean women with polycystic ovary syndrome compared to body mass index-matched counterparts. Gynecol Endocrinol. 2017 Jul;33(7):519-523.( Başak Özgen Saydam – TEZ)
•    Caliskan Guzelce E, Eyupoglu D, Torgutalp S, Aktoz F, Portakal O, Demirel H, Yildiz BO. Is muscle mechanical function altered in polycystic ovary syndrome? Arch Gynecol Obstet. 2019 Sep;300(3):771-776. (Ezgi Çalışkan Güzelce - TEZ)
•    Mammadova G, Ozkul C, Yilmaz Isikhan S, Acikgoz A, Yildiz BO. Characterization of Gut Microbiota in Polycystic Ovary Syndrome: Findings from a Lean Population. Eur J Clin Invest. 2020 Sep 2:e13417. (Gülnar Mammadova - TEZ)
•    Eyupoglu ND, Caliskan Guzelce E, Acikgoz A, Uyanik E, Bjørndal B, Berge RK, Svardal A, Yildiz BO. Circulating gut microbiota metabolite trimethylamine N-oxide and oral contraceptive use in polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 2019 Dec;91(6):810-815.
•    Eyupoglu ND, Ergunay K, Acikgoz A, Akyon Y, Yilmaz E, Yildiz BO. Gut Microbiota and Oral Contraceptive Use in Overweight and Obese Patients with Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Dec 1;105(12):dgaa600.
•    Savaş EM, Oğuz SH, Samadi A, Yılmaz Işıkhan S, Ünlütürk U, Lay İ, Gürlek A. Apoptosis Inhibitor of Macrophage, Monocyte Chemotactic Protein-1, and C-Reactive Protein Levels Are Increased in Patients with Metabolic Syndrome: A Pilot Study. Metab Syndr Relat Disord. 2020 May;18(4):197-205.
•    Samadi A, Gurlek A, Sendur SN, Karahan S, Akbiyik F, Lay I. Oxysterol species: reliable markers of oxidative stress in diabetes mellitus. J Endocrinol Invest. 2019 Jan;42(1):7-17
•    Helvaci N, Oguz SH, Kabacam S, Karabulut E, Akbiyik F, Alikasifoglu M, Gurlek A. Clock gene PERIOD3 polymorphism is associated with susceptibility to Graves' disease but not to Hashimoto's thyroiditis. Chronobiol Int. 2019 Oct;36(10):1343-1350.
•    Aydın K, Canpolat U, Akın Ş, Dural M, Karakaya J, Aytemir K, Özer N, Gürlek A. Chemerin is not associated with subclinical atherosclerosis markers in prediabetes and diabetes. Anatol J Cardiol. 2016 Oct;16(10):749-755
•    Kilic MK, Yesilkaya Y, Tezcan K, Cinar N, Akin S, Karakaya J, Akata D, Usman A, Gurlek A. The association between thyroid volume, L-thyroxine therapy and hepatocyte growth factor levels among patients with euthyroid and hypothyroid goitrous and non-goitrous Hashimoto's thyroiditis versus healthy subjects. Endocr Res. 2016 May;41(2):110-5.
•    Gurses KM, Tokgozoglu L, Yalcin MU, Kocyigit D, Evranos B, Yorgun H, Sahiner L, Kaya EB, Kabakci G, Gurlek A, Ozer N, Aytemir K. Epicardial Fat Thickness is Increased in Vitamin D Deficient Premenopausal Women and does not Decrease after Short-term Replacement. J Atheroscler Thromb. 2015;22(6):582-9.

Bağlantılar