Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranış Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    8 adet Actigraph-3xBT
•    1 adet Actilife 6 yazılım

Araştırmacılar

•    Doç. Dr. Ayda KARACA
•    Arş. gör. Necip DEMİRCİ

Devam Eden Projeler

•    TÜBİTAK 1001: Türk Çocuklarının Büyüme ve Biyolojik Olgunlaşma Durumlarına Göre Motor Koordinasyon, Vücut Kompozisyonu, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk ve Fiziksel Benlik Algısındaki Farklılıkların İncelenmesi ve Norm Değerlerinin Oluşturulması, Proje no: 120S480. Başlangıç tarihi:2020

Tamamlanan Projeler

•    Araştırma Altyapısı projesi: Aktif kampüs: Beytepe kampüsünde aktif ulaşım yoluyla fiziksel aktivitenin özendirilmesi projesi. Proje ID: 5414. Kapanış tarihi: 2020. (Ayda KARACA, Araştırmacı)
•    Kapsamlı araştırma projesi: Türkiyede yaşayan Suriyeli göçmen kadınların güçlenmelerinde ve toplumsal entegrasyonunda bir sosyal politika aracı olarak fiziksel aktivitenin kullanılması. Proje ID: 17029. Kapanış tarihi: 2020. (Ayda KARACA, Araştırmacı)
•    Hızlı Destek Projesi: Ev hanımlarının fiziksel aktivite ve sedanter davranışlarının incelenmesi. Proje ID: 17964. Kapanış tarihi: 2020. (Ayda KARACA, Yürütücü)

Yayınlar

•    Demirci, N., Yılmaz, R., Karaca, A.  (2021). Step count for 7th and 8th grade students in structured and unstructured physical education classes. Phys Activ Rev; 9(1): 54-61. doi: 10.16926/par.2021.09.07 (ESCI)  
•    Sağınç, S., Demirci, N., Karaca, A. (2020). Ev Hanımlarının Fiziksel Aktivite Şiddeti ve Alanlarına Göre Enerji Harcaması, Adım Sayısı ve Oturma Süresi. Spor Bilimleri Dergisi, 31(2), 54-68.
•    İşler, O.D., Demirci, N., Karaca, A. (2020). Çocuklar İçin Serbest Zaman Aktivite Anketi'nin Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi. 31(1), 9-19.
•    Ozturk Erol P, Eniseler N, Isik T, Karaca A. (2020). The analysis of step count in 12- and 13-year-old children attending all-day or double-shift school: Tekirdağ province sample. Turk J Sports Med.55(2):86-94.
•    Karaca, A., & Demirci, N. (2019). Adölesan Sedanter Aktivite Anketi (ASAA)'nin 11-14 Yaşları Arasındaki Adölesanlarda Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Validity and Reliability of the Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) in Adolescents Aged Between 11 and 14]. Spor Hekimliği Dergisi, 54(4), 255-266.
•    Can, S., & Karaca, A. (2019). Determination of musculoskeletal system pain, physical activity intensity, and prolonged sitting of university students using smartphone. Biomedical Human Kinetics, 11(1), 28-35. (ESCI)
•    Caglar, E., Bilgili, N., Karaca, A., & Deliceoglu, G. (2017). Screen Time Differences among Turkish University Students as an Indicator of Sedentary Lifestyle and Inactivity. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19(4), 1105-1130. (SSCI; Q4)
•    Can, S., Karaca, A., Arslan, E., & Biernat, E. (2017). Physical activity measurement by SWA in employees: weekdays and weekend. Physical Activity Review, 5, 167-175. (ESCI)

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    8 adet Actigraph-3xBT
•    1 adet Actilife 6 yazılım

Araştırmacılar

•    Doç. Dr. Ayda KARACA
•    Arş. gör. Necip DEMİRCİ

Devam Eden Projeler

•    TÜBİTAK 1001: Türk Çocuklarının Büyüme ve Biyolojik Olgunlaşma Durumlarına Göre Motor Koordinasyon, Vücut Kompozisyonu, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk ve Fiziksel Benlik Algısındaki Farklılıkların İncelenmesi ve Norm Değerlerinin Oluşturulması, Proje no: 120S480. Başlangıç tarihi:2020

Tamamlanan Projeler

•    Araştırma Altyapısı projesi: Aktif kampüs: Beytepe kampüsünde aktif ulaşım yoluyla fiziksel aktivitenin özendirilmesi projesi. Proje ID: 5414. Kapanış tarihi: 2020. (Ayda KARACA, Araştırmacı)
•    Kapsamlı araştırma projesi: Türkiyede yaşayan Suriyeli göçmen kadınların güçlenmelerinde ve toplumsal entegrasyonunda bir sosyal politika aracı olarak fiziksel aktivitenin kullanılması. Proje ID: 17029. Kapanış tarihi: 2020. (Ayda KARACA, Araştırmacı)
•    Hızlı Destek Projesi: Ev hanımlarının fiziksel aktivite ve sedanter davranışlarının incelenmesi. Proje ID: 17964. Kapanış tarihi: 2020. (Ayda KARACA, Yürütücü)

Yayınlar

•    Demirci, N., Yılmaz, R., Karaca, A.  (2021). Step count for 7th and 8th grade students in structured and unstructured physical education classes. Phys Activ Rev; 9(1): 54-61. doi: 10.16926/par.2021.09.07 (ESCI)  
•    Sağınç, S., Demirci, N., Karaca, A. (2020). Ev Hanımlarının Fiziksel Aktivite Şiddeti ve Alanlarına Göre Enerji Harcaması, Adım Sayısı ve Oturma Süresi. Spor Bilimleri Dergisi, 31(2), 54-68.
•    İşler, O.D., Demirci, N., Karaca, A. (2020). Çocuklar İçin Serbest Zaman Aktivite Anketi'nin Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi. 31(1), 9-19.
•    Ozturk Erol P, Eniseler N, Isik T, Karaca A. (2020). The analysis of step count in 12- and 13-year-old children attending all-day or double-shift school: Tekirdağ province sample. Turk J Sports Med.55(2):86-94.
•    Karaca, A., & Demirci, N. (2019). Adölesan Sedanter Aktivite Anketi (ASAA)'nin 11-14 Yaşları Arasındaki Adölesanlarda Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Validity and Reliability of the Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) in Adolescents Aged Between 11 and 14]. Spor Hekimliği Dergisi, 54(4), 255-266.
•    Can, S., & Karaca, A. (2019). Determination of musculoskeletal system pain, physical activity intensity, and prolonged sitting of university students using smartphone. Biomedical Human Kinetics, 11(1), 28-35. (ESCI)
•    Caglar, E., Bilgili, N., Karaca, A., & Deliceoglu, G. (2017). Screen Time Differences among Turkish University Students as an Indicator of Sedentary Lifestyle and Inactivity. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19(4), 1105-1130. (SSCI; Q4)
•    Can, S., Karaca, A., Arslan, E., & Biernat, E. (2017). Physical activity measurement by SWA in employees: weekdays and weekend. Physical Activity Review, 5, 167-175. (ESCI)

Bağlantılar