FoodOmics Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    RT-PCR cihazı (Roche Lightcycler 96)
•    PCR cihazı (Cubecycler, Nanobiz Ltd., Türkiye)
•    Jel Elektroforez (Obitek Mini-Power 100)
•    İnkübatör (Memmert Typ B30 Schwabach)
•    Santrifüj (Nüve NF 800)
•    Mikrosantrifüj (Neuation i Fuge BL08VT)
•    Plate Santrifüj (MiuLab MiniP-2500 Micro-plate Centrifuge)
•    Commercial Blender (Waring)
•    Hassas Terazi (Yıldırım KD-TBC 300 g (0.001 g))
•    Isıtıcı Blok (Major Science MD-01N)
•    Vorteks (Biosan Vortex V-1 Plus)
•    Manyetik karıştırıcı (Thermomac TM-12 Magnetic Stirrer)
•    Vakumlama Makinesi (Stilea Vs2140)  
•    Dikey Derin Dondurucu (Vestel CDE-M1102 W A+6 Çekmeceli)
•    Buzdolabı (2 adet, Vestel ve Arçelik)

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Remziye YILMAZ
•    Begüm Zeynep HANÇERLİOĞULLARI (Doktora Öğrencisi)
•    Özlem Işık DOĞAN (Doktora Öğrencisi)
•    Zeynep Görkem CERİT (Doktora Öğrencisi)
•    Sena ÇAKIR (MSc)
•    Ayşegül Bilge UĞUZ (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Elif Bircan MUYANLI (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Yeşim TAŞKIN (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Devam Eden Projeler

•    TÜBİTAK 219O033 - Lactobacillus rhamnosus GG ve Escherichia coli Nissle'ın Mikroenkapsülasyonu ve Probiyotik Meyve Suyunda Kullanımı (2020-2021)
•    TAGEM 18/AR-GE/31 & BAP FUK-2019-17669  - Beyaz Peynir ve Süt İşleme Tesisinden İzole Edilen Mikrobiotanın Karakterizasyonu Yerli Starter Kültür Eldesi ve Prototip Ürün Üretimi (2019-2021)
•    BAP-THD-2019-17899- Farklı Yöntemler ile Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin in vivo ve in vitro Etkinliğinin Belirlenmesi (2019-2021)
•    BAP-FUK-2019-17752-  Seçilen Yerel Buğday (Triticum spp.) Çeşitlerinde Bazı Biyoaktif Bileşenlerin Tanımlanması ve Karakterizasyonu (2019-2021)

Tamamlanan Projeler

•    Biyogüvenlik Çerçevesinin Oluşturulması Uygulama Projesi, Yürütücü ve Ulusal Danışman, UNEP/GEF, 2013-2017.
•    Yerel Meyvelerden Biyoaktif İngrediyen Üretimi,     Hacettepe Üniversitesi BAP, FBD-2017-14400, Yürütücü, 2017.    
•    Saccharomyces cerevisiae DNA barkodunun Elde Edilmesi, Hacettepe Üniversitesi BAP, FHD-2017-14645, Yürütücü,  2018.     
•    Genetik Modifiye Gıda ve Yem ürünlerinde Risk Analizinin Omik Teknolojiler Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi BAP,    FHD-2019-17720, Yürütücü, 2019-2020.    
•    Risk Analizinin Omik Teknolojiler Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, YÖK Mevlana, 862, Yönetici, 2018-2019.
•    Buğday, Mısır, Yulaf ve Çavdar İçeren Ürünlerde Bitki Spesifik Genler Kullanılarak 2012/2 Tebliğine Göre Modern Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Tağşişin Belirlenmesi, TÜBİTAK, Araştırmacı, 2016.
•    Konvansiyonel Metodlar ve Modern Biyoteknolojik Yöntemler Kullanarak Buğday Çeşitlerinde Kuraklık Toleransının Belirlenmesi ve Islah Programlarında Kullanılacak Dna Çip ve Markör Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Türkiye Tohum Gen Bankası, Araştırmacı, TAGEM, 2016.   

Yayınlar

•   Yılmaz R, Ünal TT. Genetik modifiye organizmalar: Gıda, yem, izlenebilirlik. Ögel ZB, editör. Gıda Biyoteknolojisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.17-21.
•    R. Yılmaz, Modern biotechnology breakthroughs to food and agricultural research in developing countries, GM crops & food 10 (1), 12-16, 2019.
•    R. Yılmaz, C Bayraç, A Başman, H Köksel, Development of SYBR green-based real time PCR assays for detection and quantification of adulteration in wheat-based composite breads and their in-house validation, Journal of cereal science 85, 91-97,2019.
•    D. Varol, V. Purutçuoğlu, R. Yılmaz, Transcriptomic analysis of the heat stress response for a commercial baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae, Genes & Genomics 40, 137-150, 2018.
•    R. Yılmaz, C. Bayraç, M. Yücel, Single laboratory method performance evaluation for the analysis of Roundup Ready® soy flour by qualitative and quantitative detection methods, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 9 (3), 303-311, 2017.
•    R. Yılmaz, Temiz, A., Açık, L., Keskin, A.Ç., Genetic Differentiation of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus Strains Isolated from Raw Milk Samples Collected from Different Regions of Turkey, Food Biotechnology, Volume 29,11 December 2015 - Issue 4, pp 335-355.
•    Ö Şenyurt, F Eyidoğan, R Yılmaz, MT Öz, VC Özalp, Y Arıca, HA Öktem, Development of a paper‐type tyrosinase biosensor for detection of phenolic compounds, Biotechnology and applied biochemistry, 62 (1), 132-136, 2015.
•    R. Yılmaz, E. Cabi, M. Doğan, Molecular Analyses of the Genera Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach and Agropyron Gaertner (Poaceae) by PCR Methods, PAK. J. BOTANY (ISI), 46(3): 769-774, 2014.
•    R. Yılmaz, C. Bayraç, Technical Guideline for the Risk Assessment of Genetically Engineering Crops and Derived Food and Feed, Ankara, TAGEM and UNEP-GEF, 2017, 1-66.
•    R.Yılmaz, C. Bayraç, Genetik Mühendisliği Ürünü Bitki, Gıda ve Yem için Risk Değerlendirme Teknik Rehberi, Ankara, TAGEM ve UNEP-GEF, 2017, 1-64.
•    R. Yılmaz, D. Lenz, Gıda Biyoteknolojisi : İletişim Rehberi (Çeviri), International Food Information Council Foundation (IFIC), 2017, 1-48.
•    R. Yılmaz, DNA barcoding for MPR fruits and vegetables, in Minimally Processed Refrigerated Fruits and Vegetables, Springer, 2017, pp 639-649.
•    R. Yılmaz, “Yüksek Teknoloji ve Gıda Sanayii”, Slow Cheese Bodrum 3. Uluslararası Peynir Festivali, Bodrum, Muğla, 11-14 Nisan 2019.
•    R. Yılmaz, “Gıda Biyoteknolojisi” Güçlü Bir Biyoekonomiye Doğru: Biyoteknolojide Öncelikler ve İşbirlikleri,  BIOEXPO, İstanbul, 18-19 Nisan 2019.
•    R. Yılmaz, “Food Biotechnology and Biosafety”, International Food Law Summer School, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 22-23 Temmuz 2019.
•    R. Yılmaz, “DNA Barkotlama ve Coğrafi İşaret” Coğrafi İşaretlerde Ticarileştirme ve İnovasyon Uygulamaları”, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Ankara, 19-21 Eylül 2019.
•    R. Yılmaz, “Gıda ve Tarım Araştırmaları İçin Modern Biyoteknoloji”, Karaman-Konya Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya, 25-26 Eylül 2019.
•    AN. Moğol, R. Yılmaz, HA. Öktem, “İlmiğe Dayalı İzotermal Çoğaltma (LAMP) ile GDO Tespitinde Üç Farklı Basit-Hızlı DNA İzolasyon Metodunun Karşılaştırılması”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 37.
•    ZG. Cerit, MC. Baloğlu, R. Yılmaz, “Culturomics: A New Approach To Identify The Lactococcus and Enterococcus Species Isolated From The Dairy Plant”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 49.
•    TT. Ünal, R. Yılmaz, “Mon87701 GD Soya Çeşidi DNA İzolasyonu ve RT-PCR ile Analiz Yönteminin Verifikasyonu ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 50.
•    EB. Muyanlı, R. Yılmaz, “Detection Of Suc2 Gene by Real Time PCR in Saccharomyces cerevisiae”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 53.
•    EB. Muyanlı, R. Yılmaz, “Aromatic Amino Transferase I Gene (aro8) in the Saccharomyces cerevisiae Strains”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 54.
•    Y. Taşkın, UC. Yılmaz, BZ. Hançerlioğulları, R. Yılmaz, “The Effect Of DNA Isolation Methods on PCR Inhibition in GMO Analysis of Vegan Foods”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 57.
•    AB. Uğuz, R. Yılmaz, “Structural Bioinformatics Analysis of Enzymes Involved in The Biosynthesis Pathway of Flavonoids in Bread Wheat”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 58.
•    M. Kurban, R. Yılmaz, “DNA Barcoding of Yeast Strains from Anatolia”, The 35th International Specialized Symposium on Yeasts, Antalya, 21-25 Ekim 2019, Proceedings Book, (Cukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Food Engineering, Ekim 2019), 37.
•    “M”. Kurban, “R”. Yılmaz, “Yeast DNA Barcode Database a Tool for the Repository for S. cerevisiae and Other Fungi”, The 35th International Specialized Symposium on Yeasts, Antalya, 21-25 Ekim 2019, Proceedings Book, (Cukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Food Engineering, Ekim 2019), 153.
•    R. Yılmaz, “Gıda Biyoteknolojisi ve Biyogüvenlik”, 9th Juiceful İstanbul Summit, İstanbul, 10 Mayıs 2018.
•    R. Yılmaz, “Genetik Modifiye Gıdalar ve Biyogüvenlik”, International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life, Ankara, 12-15 Temmuz 2018.
•    R. Yılmaz, “Genome Editing for Food Security” Review of Biosafety Regulatory Systems: Focus on Genome Editing and Compatibility with Relevant International Agreements, FAO Expert Consultation, Prag, Çek Cumhuriyeti, 28-30 Ağustos, 2018.
•    R. Yılmaz, Genome Editing and Food Security,  “Review of biosafety regulatory systems: focus on genome editing and compatibility with relevant international agreements” FAO expert consultation,  28-20 August 2018, Prague, Czechia
•    R. Yılmaz, Genomics for the identification and characterisation of microbial strains used in food and feed products, EFSA scientific colloquium “Omics in risk assessment: state-of-the-art and next steps” - 24-25 April 2018 - Berlin (Germany), 15.
•    R.  Yılmaz, Biotechnology and Biosafety in Food and Agricultural Sciences, International Food Biotechnology and Biosafety Workshop, October 9-11, 2017, Hacettepe University in collaboration with Michigan State University, Ankara, Turkey.
•    R. Yılmaz, C. Bayraç, Technical Guideline for the Risk Assessment of Genetically Engineering Crops and Derived Food and Feed, International Food Biotechnology and Biosafety Workshop, October 9-11, 2017, Hacettepe University in collaboration with Michigan State University, Ankara, Turkey.
•    R. Yılmaz, Biotechnology in Turkey: Hopes, Expectations and Reality, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA, April 20, 2016.
•    R. Yılmaz, Biotechnology and Biosafety Law in Turkey, Agricultural Biotechnology and Biosafety Workshop, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA, September 2-15, 2015.
•    R. Yılmaz, “Gıda Güvencesi ve Modern Biyoteknoloji”, 3. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 8 Aralık 2018.
•    R. Yılmaz, T.T. Ünal, İklim Değişikliği ile Gıda Güvencesi Hakkında Farkındalığın Ölçümü, Geliştirilmesi ve Çözüm Önerileri, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, 1-3 Aralık 2017, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, Biyoteknoloji Derneği, Aralık 2017, 77.
•    R. Yılmaz, C. Cansın Gazel, Genetik Modifiye Organizmaların Saptanması İçin GDO Analiz Temel Bilgi Sisteminin Oluşturulması, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, 1-3 Aralık 2017, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, Biyoteknoloji Derneği, Aralık 2017, 81.
•    R. Yılmaz, A.M. Büyükyazı, B. D. Karaduman, C. Cansın Gazel, Gıda Güvenliğinde Eşzamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyontekniğinin Kullanım Olanakları, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, 1-3 Aralık 2017, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, Biyoteknoloji Derneği, Aralık 2017, 90.
•    R. Yılmaz, GMO Analizleri ve Risk Değerlendirme, Biyogüvenlik Projesi -Değerlendirme Toplantısı,  04-08 Aralık 2017, Ankara, 100.
•    R. Yılmaz, Genetik Modifiye Organizmalar (GDO): Gıda ve Yem Ürünlerinin Analizi, Avrasya Doğal 2018, 12-15 Temmuz, Ankara, 95.
•    R. Yılmaz, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Analizleri, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Analizleri ve GDO Analiz Laboratuvarları İçin TS ISO EN 17025 Standardı Gereklilikleri Çalıştayı- 4, Ankara, 11-12 Aralık 2015, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, pp.
•    R. Yılmaz, Gıda, Yem ve Tohum Numunelerinden GDO Kantitasyonu için Event Spesifik Real Tıme PCR Yöntemi ve Ölçüm Belirsizliği, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Analizleri Ve GDO Analiz Laboratuvarları İçin TS ISO EN 17025 Standardı Gereklilikleri Çalıştayı- 4, Ankara, 11-12 Aralık 2015, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, pp.
•    R. Yılmaz, GDO Analiz Laboratuvarları için TS ISO EN 17025 Standardı Gereklilikleri, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Analizleri ve GDO Analiz Laboratuvarları İçin TS ISO EN 17025 Standardı Gereklilikleri Çalıştayı- 5, Ankara, 4-5 Ocak 2016, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, pp.
•    Cerit, Zeynep Görkem, Beyaz Peynir ve Süt İşleme Tesisinden İzole Edilen Mikrobiotanın Karakterizasyonu, Yüksek Lisans, 2020.
•    Moğol, Ayça Nazlı, Development of a Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Based Detection Platform For Genetically Modified Organism (GMO) Detection, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı, 2019 (Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem ile birlikte tamamlanmış).
•    Ünal, Taha Turgut, Gıda Ve Yem Ürünlerinde GDO Tespiti İçin Yeterlilik Test Kiti Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, (2019).
•    Tuğrul, C.Tuğçe, GDO Analiz Yöntemlerinde Ulusal Referans Malzeme Kullanımı ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi ile Doğrulanması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı, 2014- (Prof. Dr. Meral Yücel ile birlikte tamalanmış).
•    Varol, D., Comparative data analysis in one-channel microarrays Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, 2014 (Doç.Dr. Vilda Purutçuoğlu ile birlikte tamamlanmış).
•    Kurban, Mithat, Saccharomyces cerevisiae DNA Barkodunun Belirlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, (2019).
•  Çakır, Sena, Bazı Probiyotik Bakterilerin Mikroenkapsülasyonu ve Meyve Suyunda Kullanımının Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, (2021).

Bağlantılar

Resmi Web Adresi
foodomicslab.hacettepe.edu.tr

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    RT-PCR cihazı (Roche Lightcycler 96)
•    PCR cihazı (Cubecycler, Nanobiz Ltd., Türkiye)
•    Jel Elektroforez (Obitek Mini-Power 100)
•    İnkübatör (Memmert Typ B30 Schwabach)
•    Santrifüj (Nüve NF 800)
•    Mikrosantrifüj (Neuation i Fuge BL08VT)
•    Plate Santrifüj (MiuLab MiniP-2500 Micro-plate Centrifuge)
•    Commercial Blender (Waring)
•    Hassas Terazi (Yıldırım KD-TBC 300 g (0.001 g))
•    Isıtıcı Blok (Major Science MD-01N)
•    Vorteks (Biosan Vortex V-1 Plus)
•    Manyetik karıştırıcı (Thermomac TM-12 Magnetic Stirrer)
•    Vakumlama Makinesi (Stilea Vs2140)  
•    Dikey Derin Dondurucu (Vestel CDE-M1102 W A+6 Çekmeceli)
•    Buzdolabı (2 adet, Vestel ve Arçelik)

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Remziye YILMAZ
•    Begüm Zeynep HANÇERLİOĞULLARI (Doktora Öğrencisi)
•    Özlem Işık DOĞAN (Doktora Öğrencisi)
•    Zeynep Görkem CERİT (Doktora Öğrencisi)
•    Sena ÇAKIR (MSc)
•    Ayşegül Bilge UĞUZ (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Elif Bircan MUYANLI (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Yeşim TAŞKIN (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Devam Eden Projeler

•    TÜBİTAK 219O033 - Lactobacillus rhamnosus GG ve Escherichia coli Nissle'ın Mikroenkapsülasyonu ve Probiyotik Meyve Suyunda Kullanımı (2020-2021)
•    TAGEM 18/AR-GE/31 & BAP FUK-2019-17669  - Beyaz Peynir ve Süt İşleme Tesisinden İzole Edilen Mikrobiotanın Karakterizasyonu Yerli Starter Kültür Eldesi ve Prototip Ürün Üretimi (2019-2021)
•    BAP-THD-2019-17899- Farklı Yöntemler ile Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin in vivo ve in vitro Etkinliğinin Belirlenmesi (2019-2021)
•    BAP-FUK-2019-17752-  Seçilen Yerel Buğday (Triticum spp.) Çeşitlerinde Bazı Biyoaktif Bileşenlerin Tanımlanması ve Karakterizasyonu (2019-2021)

Tamamlanan Projeler

•    Biyogüvenlik Çerçevesinin Oluşturulması Uygulama Projesi, Yürütücü ve Ulusal Danışman, UNEP/GEF, 2013-2017.
•    Yerel Meyvelerden Biyoaktif İngrediyen Üretimi,     Hacettepe Üniversitesi BAP, FBD-2017-14400, Yürütücü, 2017.    
•    Saccharomyces cerevisiae DNA barkodunun Elde Edilmesi, Hacettepe Üniversitesi BAP, FHD-2017-14645, Yürütücü,  2018.     
•    Genetik Modifiye Gıda ve Yem ürünlerinde Risk Analizinin Omik Teknolojiler Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi BAP,    FHD-2019-17720, Yürütücü, 2019-2020.    
•    Risk Analizinin Omik Teknolojiler Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, YÖK Mevlana, 862, Yönetici, 2018-2019.
•    Buğday, Mısır, Yulaf ve Çavdar İçeren Ürünlerde Bitki Spesifik Genler Kullanılarak 2012/2 Tebliğine Göre Modern Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Tağşişin Belirlenmesi, TÜBİTAK, Araştırmacı, 2016.
•    Konvansiyonel Metodlar ve Modern Biyoteknolojik Yöntemler Kullanarak Buğday Çeşitlerinde Kuraklık Toleransının Belirlenmesi ve Islah Programlarında Kullanılacak Dna Çip ve Markör Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Türkiye Tohum Gen Bankası, Araştırmacı, TAGEM, 2016.   

Yayınlar

•   Yılmaz R, Ünal TT. Genetik modifiye organizmalar: Gıda, yem, izlenebilirlik. Ögel ZB, editör. Gıda Biyoteknolojisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.17-21.
•    R. Yılmaz, Modern biotechnology breakthroughs to food and agricultural research in developing countries, GM crops & food 10 (1), 12-16, 2019.
•    R. Yılmaz, C Bayraç, A Başman, H Köksel, Development of SYBR green-based real time PCR assays for detection and quantification of adulteration in wheat-based composite breads and their in-house validation, Journal of cereal science 85, 91-97,2019.
•    D. Varol, V. Purutçuoğlu, R. Yılmaz, Transcriptomic analysis of the heat stress response for a commercial baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae, Genes & Genomics 40, 137-150, 2018.
•    R. Yılmaz, C. Bayraç, M. Yücel, Single laboratory method performance evaluation for the analysis of Roundup Ready® soy flour by qualitative and quantitative detection methods, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 9 (3), 303-311, 2017.
•    R. Yılmaz, Temiz, A., Açık, L., Keskin, A.Ç., Genetic Differentiation of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus Strains Isolated from Raw Milk Samples Collected from Different Regions of Turkey, Food Biotechnology, Volume 29,11 December 2015 - Issue 4, pp 335-355.
•    Ö Şenyurt, F Eyidoğan, R Yılmaz, MT Öz, VC Özalp, Y Arıca, HA Öktem, Development of a paper‐type tyrosinase biosensor for detection of phenolic compounds, Biotechnology and applied biochemistry, 62 (1), 132-136, 2015.
•    R. Yılmaz, E. Cabi, M. Doğan, Molecular Analyses of the Genera Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach and Agropyron Gaertner (Poaceae) by PCR Methods, PAK. J. BOTANY (ISI), 46(3): 769-774, 2014.
•    R. Yılmaz, C. Bayraç, Technical Guideline for the Risk Assessment of Genetically Engineering Crops and Derived Food and Feed, Ankara, TAGEM and UNEP-GEF, 2017, 1-66.
•    R.Yılmaz, C. Bayraç, Genetik Mühendisliği Ürünü Bitki, Gıda ve Yem için Risk Değerlendirme Teknik Rehberi, Ankara, TAGEM ve UNEP-GEF, 2017, 1-64.
•    R. Yılmaz, D. Lenz, Gıda Biyoteknolojisi : İletişim Rehberi (Çeviri), International Food Information Council Foundation (IFIC), 2017, 1-48.
•    R. Yılmaz, DNA barcoding for MPR fruits and vegetables, in Minimally Processed Refrigerated Fruits and Vegetables, Springer, 2017, pp 639-649.
•    R. Yılmaz, “Yüksek Teknoloji ve Gıda Sanayii”, Slow Cheese Bodrum 3. Uluslararası Peynir Festivali, Bodrum, Muğla, 11-14 Nisan 2019.
•    R. Yılmaz, “Gıda Biyoteknolojisi” Güçlü Bir Biyoekonomiye Doğru: Biyoteknolojide Öncelikler ve İşbirlikleri,  BIOEXPO, İstanbul, 18-19 Nisan 2019.
•    R. Yılmaz, “Food Biotechnology and Biosafety”, International Food Law Summer School, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 22-23 Temmuz 2019.
•    R. Yılmaz, “DNA Barkotlama ve Coğrafi İşaret” Coğrafi İşaretlerde Ticarileştirme ve İnovasyon Uygulamaları”, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Ankara, 19-21 Eylül 2019.
•    R. Yılmaz, “Gıda ve Tarım Araştırmaları İçin Modern Biyoteknoloji”, Karaman-Konya Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya, 25-26 Eylül 2019.
•    AN. Moğol, R. Yılmaz, HA. Öktem, “İlmiğe Dayalı İzotermal Çoğaltma (LAMP) ile GDO Tespitinde Üç Farklı Basit-Hızlı DNA İzolasyon Metodunun Karşılaştırılması”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 37.
•    ZG. Cerit, MC. Baloğlu, R. Yılmaz, “Culturomics: A New Approach To Identify The Lactococcus and Enterococcus Species Isolated From The Dairy Plant”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 49.
•    TT. Ünal, R. Yılmaz, “Mon87701 GD Soya Çeşidi DNA İzolasyonu ve RT-PCR ile Analiz Yönteminin Verifikasyonu ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 50.
•    EB. Muyanlı, R. Yılmaz, “Detection Of Suc2 Gene by Real Time PCR in Saccharomyces cerevisiae”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 53.
•    EB. Muyanlı, R. Yılmaz, “Aromatic Amino Transferase I Gene (aro8) in the Saccharomyces cerevisiae Strains”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 54.
•    Y. Taşkın, UC. Yılmaz, BZ. Hançerlioğulları, R. Yılmaz, “The Effect Of DNA Isolation Methods on PCR Inhibition in GMO Analysis of Vegan Foods”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 57.
•    AB. Uğuz, R. Yılmaz, “Structural Bioinformatics Analysis of Enzymes Involved in The Biosynthesis Pathway of Flavonoids in Bread Wheat”, Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, (Ankara, Başkent Üniversitesi, Ekim 2019), 58.
•    M. Kurban, R. Yılmaz, “DNA Barcoding of Yeast Strains from Anatolia”, The 35th International Specialized Symposium on Yeasts, Antalya, 21-25 Ekim 2019, Proceedings Book, (Cukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Food Engineering, Ekim 2019), 37.
•    “M”. Kurban, “R”. Yılmaz, “Yeast DNA Barcode Database a Tool for the Repository for S. cerevisiae and Other Fungi”, The 35th International Specialized Symposium on Yeasts, Antalya, 21-25 Ekim 2019, Proceedings Book, (Cukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Food Engineering, Ekim 2019), 153.
•    R. Yılmaz, “Gıda Biyoteknolojisi ve Biyogüvenlik”, 9th Juiceful İstanbul Summit, İstanbul, 10 Mayıs 2018.
•    R. Yılmaz, “Genetik Modifiye Gıdalar ve Biyogüvenlik”, International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life, Ankara, 12-15 Temmuz 2018.
•    R. Yılmaz, “Genome Editing for Food Security” Review of Biosafety Regulatory Systems: Focus on Genome Editing and Compatibility with Relevant International Agreements, FAO Expert Consultation, Prag, Çek Cumhuriyeti, 28-30 Ağustos, 2018.
•    R. Yılmaz, Genome Editing and Food Security,  “Review of biosafety regulatory systems: focus on genome editing and compatibility with relevant international agreements” FAO expert consultation,  28-20 August 2018, Prague, Czechia
•    R. Yılmaz, Genomics for the identification and characterisation of microbial strains used in food and feed products, EFSA scientific colloquium “Omics in risk assessment: state-of-the-art and next steps” - 24-25 April 2018 - Berlin (Germany), 15.
•    R.  Yılmaz, Biotechnology and Biosafety in Food and Agricultural Sciences, International Food Biotechnology and Biosafety Workshop, October 9-11, 2017, Hacettepe University in collaboration with Michigan State University, Ankara, Turkey.
•    R. Yılmaz, C. Bayraç, Technical Guideline for the Risk Assessment of Genetically Engineering Crops and Derived Food and Feed, International Food Biotechnology and Biosafety Workshop, October 9-11, 2017, Hacettepe University in collaboration with Michigan State University, Ankara, Turkey.
•    R. Yılmaz, Biotechnology in Turkey: Hopes, Expectations and Reality, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA, April 20, 2016.
•    R. Yılmaz, Biotechnology and Biosafety Law in Turkey, Agricultural Biotechnology and Biosafety Workshop, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA, September 2-15, 2015.
•    R. Yılmaz, “Gıda Güvencesi ve Modern Biyoteknoloji”, 3. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 8 Aralık 2018.
•    R. Yılmaz, T.T. Ünal, İklim Değişikliği ile Gıda Güvencesi Hakkında Farkındalığın Ölçümü, Geliştirilmesi ve Çözüm Önerileri, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, 1-3 Aralık 2017, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, Biyoteknoloji Derneği, Aralık 2017, 77.
•    R. Yılmaz, C. Cansın Gazel, Genetik Modifiye Organizmaların Saptanması İçin GDO Analiz Temel Bilgi Sisteminin Oluşturulması, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, 1-3 Aralık 2017, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, Biyoteknoloji Derneği, Aralık 2017, 81.
•    R. Yılmaz, A.M. Büyükyazı, B. D. Karaduman, C. Cansın Gazel, Gıda Güvenliğinde Eşzamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyontekniğinin Kullanım Olanakları, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, 1-3 Aralık 2017, 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, Biyoteknoloji Derneği, Aralık 2017, 90.
•    R. Yılmaz, GMO Analizleri ve Risk Değerlendirme, Biyogüvenlik Projesi -Değerlendirme Toplantısı,  04-08 Aralık 2017, Ankara, 100.
•    R. Yılmaz, Genetik Modifiye Organizmalar (GDO): Gıda ve Yem Ürünlerinin Analizi, Avrasya Doğal 2018, 12-15 Temmuz, Ankara, 95.
•    R. Yılmaz, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Analizleri, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Analizleri ve GDO Analiz Laboratuvarları İçin TS ISO EN 17025 Standardı Gereklilikleri Çalıştayı- 4, Ankara, 11-12 Aralık 2015, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, pp.
•    R. Yılmaz, Gıda, Yem ve Tohum Numunelerinden GDO Kantitasyonu için Event Spesifik Real Tıme PCR Yöntemi ve Ölçüm Belirsizliği, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Analizleri Ve GDO Analiz Laboratuvarları İçin TS ISO EN 17025 Standardı Gereklilikleri Çalıştayı- 4, Ankara, 11-12 Aralık 2015, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, pp.
•    R. Yılmaz, GDO Analiz Laboratuvarları için TS ISO EN 17025 Standardı Gereklilikleri, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Analizleri ve GDO Analiz Laboratuvarları İçin TS ISO EN 17025 Standardı Gereklilikleri Çalıştayı- 5, Ankara, 4-5 Ocak 2016, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, pp.
•    Cerit, Zeynep Görkem, Beyaz Peynir ve Süt İşleme Tesisinden İzole Edilen Mikrobiotanın Karakterizasyonu, Yüksek Lisans, 2020.
•    Moğol, Ayça Nazlı, Development of a Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Based Detection Platform For Genetically Modified Organism (GMO) Detection, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı, 2019 (Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem ile birlikte tamamlanmış).
•    Ünal, Taha Turgut, Gıda Ve Yem Ürünlerinde GDO Tespiti İçin Yeterlilik Test Kiti Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, (2019).
•    Tuğrul, C.Tuğçe, GDO Analiz Yöntemlerinde Ulusal Referans Malzeme Kullanımı ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi ile Doğrulanması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı, 2014- (Prof. Dr. Meral Yücel ile birlikte tamalanmış).
•    Varol, D., Comparative data analysis in one-channel microarrays Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, 2014 (Doç.Dr. Vilda Purutçuoğlu ile birlikte tamamlanmış).
•    Kurban, Mithat, Saccharomyces cerevisiae DNA Barkodunun Belirlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, (2019).
•  Çakır, Sena, Bazı Probiyotik Bakterilerin Mikroenkapsülasyonu ve Meyve Suyunda Kullanımının Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, (2021).

Bağlantılar

Resmi Web Adresi
foodomicslab.hacettepe.edu.tr