Geoteknik Laboratuvarı

Hakkında

Laboratuvar zeminlerin tabii malzemelere olmaları ve özelliklerinin yapı inşaa edilecek her proje sahası için deneysel olarak geoteknik açıdan belirlenmesi amacıyla temel olarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır. Laboratuvar modern test ekipmanlarını envanterinde bulundurmaktadır. Laboratuvarda zeminlerin indeks, sınıflandırma ve permeabilite, mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi için deneyler yapılabilmektedir.

Araştırma Olanakları

•    LİKİT LİMİT CİHAZI (Kasagrande) - ASTM
•    PLASTİK LİMİT SET
•    BİRİM AĞIRLIK KOVASI - 3 Lt
•    BİRİM AĞIRLIK KOVASI - 7 Lt
•    BİRİM AĞIRLIK KOVASI - 10 Lt
•    DİREK KESME TEST CİHAZI
•    ELEK SERİSİ - Zemin
•    ELEKTROMANYETİK ELEK SALLAMA CİHAZI, ANALOG - Ø 200 mm
•    ETÜV - 120 Lt
•    NUMUNE ÇIKARICI KRİKO
•    HİDROMETRE SET
•    KONSOLİDASYON
•    MİKRODALGA FIRIN
•    MODİFİYE PROKTOR KALIBI - ASTM
•    MODİFİYE PROKTOR TOKMAĞI - ASTM
•    ORGANİK MADDE TEST SETİ
•    ÖZGÜL AĞIRLIK SEHPASI
•    ELEKTRONİK TERAZİ - 30 kg / 0.5 g
•    SABİT SEVİYELİ PERMEABİLİTE SETİ - Ø 75 mm
•    PH METRE (Cep Tipi)
•    SU DİSTİLE CİHAZI - 4 lt/saat
•    STANDART PROKTOR KALIBI - ASTM
•    STANDART PROKTOR TOKMAĞI - ASTM
•    ELEKTRONİK TERAZİ - 600g / 0.01g
•    ELEKTRONİK TERAZİ – 6 kg / 0.1 g
•    ELEKTRONİK TERAZİ - 30 kg / 0.5 g
•    ÜNİVERSAL TEST CİHAZI (Servo Kontrollü)
•    BASINÇ AKTÜATÖRÜ T-333/A İÇİN
•    CEP TİPİ VANE CİHAZI

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Berna Unutmaz
•    Doç. Dr. Mustafa K. Koçkar
•    Doç. Dr. M. Abdullah Sandıkkaya
•    Hüseyin Ulugöl
•    Şaban Akduman

Devam Eden Projeler

•    Additive Manufacturing of Concrete for Sustainable Construction using Locally Developed Materials, 2556 - TUBITAK - QNRF Joint Funding Program, TÜBİTAK 119N030, 2020-2022, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Kamu Binalarında Havalandırma – Isıtma/Soğutma ve Sıhhi Tesisatlarda Alınması Gereken Önlemler Metodolojisinin Belirlenmesi, Uygulama Usul ve Esaslarının Oluşturulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), 2020, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Innovative Circular Economy Based solutions demonstrating the Efficient recovery of valuable material Resources from the Generation of representative End-of-Life building materials – ICEBERG, Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area' funded under the European Union's Framework Programme for Research and Innovation (HORIZON2020), (2020-2024) – Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Elektrostatik Yük Boşaltma Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Çimento Bağlayıcılı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1002 119M175, 2019-2020, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Düşük Maliyetli Konutlandırma için “Yeşil” Yapısal elemanların Lego İnşaat Sistemi, Uluslararası 2551-İngiltere-British Council Araştırma Projesi, TÜBİTAK 218M102, 2019-2021, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Sürdürülebilir Yapılar Çerçevesinde 3 Boyutlu Eklemeli İmalata Uygun İnşaat Yıkıntı Atıkları İçeren Jeopolimer Esaslı Yeni Nesil Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1001 119M630, 2019-2022, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Fotokatalitik Etkiye Sahip Bütüncül Tasarım Yaklaşımı Ile Geliştirilmiş Yeni Nesil Çok Fonksiyonlu Çimento Esaslı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 118M197, 2018-2021, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran. 

Tamamlanan Projeler

•    Sürdürülebilir Kalkınma için Nano Malzemelerle İyileştirilmiş Ekonomik Şekil Değiştirme Sertleşmesi Davranışı Sergileyen Çimento Esaslı Kompozitler, Kapsamlı Araştırma Projesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi, 15404, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2018-2020.
•    Kamu Binaları Deprem Risk Envanteri İçin Yöntem Geliştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.
•    Biyo-İlham Kendiliğinden İyileşme Kabiliyeti Için Nano Boyutta Modifiye Edilmiş Çimento Esaslı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 117M954, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2017-2018.
•    Karakaya HES Sosyal ve İdari Binalarında Performans Analizi Yapılması İşi, Elektrik Üretim A.Ş. – EÜAŞ (İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.
•    Kamu Binaları Deprem Risk Envanteri İçin Yöntem Geliştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.  

Yayınlar

•    Şahmaran, M., M. Al-Emam, G. Yildirim, Y.E. Şimşek, T.K. Erdem, M. Lachemi “High-Early-Strength Ductile Cementitious Composites with Characteristics of Low Early-Age Shrinkage for Repair of Infrastructures,” RILEM-Journal of Materials and Structures, 48 (5), 1389-1403  (2015).
•    Yıldırım G., M. Şahmaran, H.U. Ahmed “Influence of Hydrated Lime Addition on Self-healing Capability of High Volume Fly Ash Incorporated Cementitious Composites,” ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 27(6), 11pp. (2015).
•    Yıldırım G., M. Şahmaran, M.K.M. Al-Emam, R.K.H. Hameed, Y. Al-Najjar ve M. Lachemi “Effects of Compressive Strength, Autogenous Shrinkage and Testing Methods on the Bond Behavior of High-Early-Strength Engineered Cementitious Composites”, ACI Materials Journal, 112 (3), 409-418 (2015).
•    Alyousif A., M. Lachemi, G. Yildirim ve M. Şahmaran “Effect of Self-Healing on the Different Transport Properties of Cementitious Composites”, Journal of Advanced Concrete Technology, 13 (3), 112-123 (2015).
•    Siad, H., Lachemi, M., Bernard, S.K, Şahmaran, M., Hossain K.M.A. “Assessment of the Long-term Performance of SCC Incorporating Different Mineral Admixtures in a Magnesium Sulphate Environment”, Construction and Building Material, 80, 141-154 (2015).
•    Şahmaran, M., G. Yildirim, E. Özbay, M. Balçıkanlı ve M. Lachemi “Influence of Cracking and Healing on the Gas Permeability of Cementitious Composites”, Construction and Building Material, 85, 217-226 (2015).
•    Şahmaran, M., G. Yıldırım, R. Noori, E. Özbay ve M. Lachemi “Repeatability and Pervasiveness of Self-Healing in Engineered Cementitious Composites”, ACI Materials Journal, 112(4), 513-522 (2015).
•    Yeşilmen S., Y. Al-Najjar, M.H. Balav, M. Şahmaran, G. Yıldırım, M. Lachemi “Nano-modification to Improve the Ductility of Cementitious Composites” Cement and Concrete Research, 76, 170-179 (2015).
•    G. Yildirim, Alyousif A., M. Şahmaran, ve M. Lachemi “Assessing the Self-healing Capability of Cementitious Composites under Increasing Sustained Loading,” Advances in Cement Research, 27(10), 581-592 (2015).
•    Şahmaran, M., Ö. Anıl, M. Lachemi, G. Yıldırım, A.F. Ashour, F. Acar “Effect of Corrosion on Shear Behavior of Reinforced Engineered Cementitious Composite Beams”, ACI Structural Journal, 112(6), 771-782 (2015).
•    Alyousif A., O. Anil, M. Şahmaran, M. Lachemi, G. Yildirim ve A.F. Ashour “Tests of High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Beams with Different Shear Span-to-Depth Ratios and Main Longitudinal Reinforcement” Journal of Reinforced Plastics and Composites, 34(18), 1491-1505 (2015).
•    G. Yildirim, G. Haşıloğlu, M. Şahmaran, Q.S. Banyhussan ve M. Lachemi “Estimating the Self-healing Capability of Cementitious Composites through Non-destructive Electrical-Based Monitoring”, Journal of NDT & E International, 76, 26-37 (2015).
•    Siad, H., A. Alyousif, Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Influence of Limestone Powder on Mechanical, Physical and Self-Healing Behavior of Engineered Cementitious Composites”, Construction and Building Material, 99, 1-10 (2015).
•    G. Yildirim, Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, M. Şahmaran ve M. Lachemi “A Review of Intrinsic Self-healing Capability of Engineered Cementitious Composites: Recovery of Transport and Mechanical Properties”, Construction and Building Materials, 101, 10-21 (2015).
•    Al-Dahawi A., Öztürk O., Emami F., Yildirim G. ve M. Şahmaran “Effect of Mixing Methods on the Electrical Properties of Cementitious Composites Incorporating Different Carbon-Based Materials”, Construction and Building Materials, 104, 160-168 (2016).
•    Alyousif A., O. Anil, M. Lachemi, M. Şahmaran, G. Yildirim ve A.F. Ashour “Comparison of Shear Behavior of Engineered Cementitious Composite and Normal Concrete Beams with Different Shear Span Lengths,” Magazine of Concrete Research, 68(5), 217-228 (2016).
•    Alyousif A., M. Lachemi, G. Yildirim, G. Haşıloğlu ve M. Şahmaran “Influence of Cyclic Frost Deterioration on Water Sorptivity of Microcracked Cementitious Composites”, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 28(4) (2016).
•    Siad, H., M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Effect of Glass Powder on Sulfuric Acid Resistance of Cementitious Materials”, Construction and Building Materials, 113(15), 163-173 (2016).
•    Keskin S. B., Ö. Kasap Keskin, Ö. Anıl, M. Şahmaran, A. Alyousif, M. Lachemi, L. Amleh, A.F. Ashour “Self-healing Capability of Large-scale Engineered Cementitious Composites Beams”, Composites Part B, 101, 1-13 (2016).
•    Siad, H., M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Preconditioning Method for the Accelerated Testing of Concrete under Sulfate Attack”, ACI Materials Journal, 113(4), 493-504 (2016).
•    Banyhussan Q.S., G. Yıldırım, E. Bayraktar, S. Demirhan, ve M. Şahmaran “Deflection-hardening Hybrid Fiber Reinforced Concrete: The Effect of Aggregate Content”, Construction and Building Materials, 125, 41-52 (2016).
•    Al-Dahawi A., M. Sarwary, O. Öztürk, G. Yıldırım, A. Arslan, M. Şahmaran, M. Lachemi “Electrical Percolation Threshold of Cementitious Composites Possessing Self-Sensing Functionality Incorporating Different Carbon-Based Materials” Smart Materials and Structures, 25-15pp (2016).
•    Al-Najjar Y., S. Yeşilmen, A.M. Al-Dahawi, M. Şahmaran, G. Yıldırım, M. Lachemi, L. Amleh “Physical and Chemical Actions of Nano-Mineral Additives on the Properties of High Volume Fly Ash Engineered Cementitious Composites” ACI Materials Journal, 113(6), 791-801 (2016).
•    Şahmaran M., G. Yıldırım, G. Haşıloğlu, S.B. Keskin, Ö. K. Keskin, M. Lachemi “Self-healing of Cementitious Composites to Reduce High CO2 Emissions” ACI Materials Journal, 114(1), 93-104 (2017).
•    Al-Dahawi A., G. Yıldırım, O. Öztürk, M. Şahmaran “Assessment of Self-sensing Capability of Engineered Cementitious Composites within the Elastic and Plastic Ranges of Cyclic Flexural Loading” Construction and Building Materials, 145, 1-10 (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Hossain, K. M. A. “Mechanical, Physical and Self-healing behaviors of Engineered Cementitious Composites with Glass Powder,” Journal of Materials in Civil Engineering, 29(6), 12p. (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H, Hossain, K. M. A., Ozsunar, A. “Potential for Using Waste Recycled Glass Sand in Engineered Cementitious Composites,” Magazine of Concrete Research, 35 p, 69(17), 905-918 (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H, Hossain, K. M. A., “Use of Recycled Glass Powder to Improve the Performance Properties of High Volume Fly Ash-Engineered Cementitious Composites,” Construction and Building Materials, 163, 53-62 (2018).
•    Yıldırım G., Khiavi A.H., Yeşilmen S., M. Şahmaran “Self-healing Performance of Aged Cementitious Composites” Cement and Concrete Composites, 87, 172-186 (2018).
•    Gülsan M.E., A. Mohammedamean A., M. Şahmaran, Nis A., Alzeebaree R., Çevik A.“Effects of sulphuric acid on mechanical and durability properties of ECC confined by FRP fabrics” Advances in Concrete Construction, 6(2), 199-220 (2018).

Bağlantılar

Hakkında

Laboratuvar zeminlerin tabii malzemelere olmaları ve özelliklerinin yapı inşaa edilecek her proje sahası için deneysel olarak geoteknik açıdan belirlenmesi amacıyla temel olarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır. Laboratuvar modern test ekipmanlarını envanterinde bulundurmaktadır. Laboratuvarda zeminlerin indeks, sınıflandırma ve permeabilite, mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi için deneyler yapılabilmektedir.

Araştırma Olanakları

•    LİKİT LİMİT CİHAZI (Kasagrande) - ASTM
•    PLASTİK LİMİT SET
•    BİRİM AĞIRLIK KOVASI - 3 Lt
•    BİRİM AĞIRLIK KOVASI - 7 Lt
•    BİRİM AĞIRLIK KOVASI - 10 Lt
•    DİREK KESME TEST CİHAZI
•    ELEK SERİSİ - Zemin
•    ELEKTROMANYETİK ELEK SALLAMA CİHAZI, ANALOG - Ø 200 mm
•    ETÜV - 120 Lt
•    NUMUNE ÇIKARICI KRİKO
•    HİDROMETRE SET
•    KONSOLİDASYON
•    MİKRODALGA FIRIN
•    MODİFİYE PROKTOR KALIBI - ASTM
•    MODİFİYE PROKTOR TOKMAĞI - ASTM
•    ORGANİK MADDE TEST SETİ
•    ÖZGÜL AĞIRLIK SEHPASI
•    ELEKTRONİK TERAZİ - 30 kg / 0.5 g
•    SABİT SEVİYELİ PERMEABİLİTE SETİ - Ø 75 mm
•    PH METRE (Cep Tipi)
•    SU DİSTİLE CİHAZI - 4 lt/saat
•    STANDART PROKTOR KALIBI - ASTM
•    STANDART PROKTOR TOKMAĞI - ASTM
•    ELEKTRONİK TERAZİ - 600g / 0.01g
•    ELEKTRONİK TERAZİ – 6 kg / 0.1 g
•    ELEKTRONİK TERAZİ - 30 kg / 0.5 g
•    ÜNİVERSAL TEST CİHAZI (Servo Kontrollü)
•    BASINÇ AKTÜATÖRÜ T-333/A İÇİN
•    CEP TİPİ VANE CİHAZI

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Berna Unutmaz
•    Doç. Dr. Mustafa K. Koçkar
•    Doç. Dr. M. Abdullah Sandıkkaya
•    Hüseyin Ulugöl
•    Şaban Akduman

Devam Eden Projeler

•    Additive Manufacturing of Concrete for Sustainable Construction using Locally Developed Materials, 2556 - TUBITAK - QNRF Joint Funding Program, TÜBİTAK 119N030, 2020-2022, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Kamu Binalarında Havalandırma – Isıtma/Soğutma ve Sıhhi Tesisatlarda Alınması Gereken Önlemler Metodolojisinin Belirlenmesi, Uygulama Usul ve Esaslarının Oluşturulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), 2020, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Innovative Circular Economy Based solutions demonstrating the Efficient recovery of valuable material Resources from the Generation of representative End-of-Life building materials – ICEBERG, Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area' funded under the European Union's Framework Programme for Research and Innovation (HORIZON2020), (2020-2024) – Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Elektrostatik Yük Boşaltma Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Çimento Bağlayıcılı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1002 119M175, 2019-2020, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Düşük Maliyetli Konutlandırma için “Yeşil” Yapısal elemanların Lego İnşaat Sistemi, Uluslararası 2551-İngiltere-British Council Araştırma Projesi, TÜBİTAK 218M102, 2019-2021, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Sürdürülebilir Yapılar Çerçevesinde 3 Boyutlu Eklemeli İmalata Uygun İnşaat Yıkıntı Atıkları İçeren Jeopolimer Esaslı Yeni Nesil Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1001 119M630, 2019-2022, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Fotokatalitik Etkiye Sahip Bütüncül Tasarım Yaklaşımı Ile Geliştirilmiş Yeni Nesil Çok Fonksiyonlu Çimento Esaslı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 118M197, 2018-2021, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran. 

Tamamlanan Projeler

•    Sürdürülebilir Kalkınma için Nano Malzemelerle İyileştirilmiş Ekonomik Şekil Değiştirme Sertleşmesi Davranışı Sergileyen Çimento Esaslı Kompozitler, Kapsamlı Araştırma Projesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi, 15404, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2018-2020.
•    Kamu Binaları Deprem Risk Envanteri İçin Yöntem Geliştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.
•    Biyo-İlham Kendiliğinden İyileşme Kabiliyeti Için Nano Boyutta Modifiye Edilmiş Çimento Esaslı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 117M954, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2017-2018.
•    Karakaya HES Sosyal ve İdari Binalarında Performans Analizi Yapılması İşi, Elektrik Üretim A.Ş. – EÜAŞ (İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.
•    Kamu Binaları Deprem Risk Envanteri İçin Yöntem Geliştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.  

Yayınlar

•    Şahmaran, M., M. Al-Emam, G. Yildirim, Y.E. Şimşek, T.K. Erdem, M. Lachemi “High-Early-Strength Ductile Cementitious Composites with Characteristics of Low Early-Age Shrinkage for Repair of Infrastructures,” RILEM-Journal of Materials and Structures, 48 (5), 1389-1403  (2015).
•    Yıldırım G., M. Şahmaran, H.U. Ahmed “Influence of Hydrated Lime Addition on Self-healing Capability of High Volume Fly Ash Incorporated Cementitious Composites,” ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 27(6), 11pp. (2015).
•    Yıldırım G., M. Şahmaran, M.K.M. Al-Emam, R.K.H. Hameed, Y. Al-Najjar ve M. Lachemi “Effects of Compressive Strength, Autogenous Shrinkage and Testing Methods on the Bond Behavior of High-Early-Strength Engineered Cementitious Composites”, ACI Materials Journal, 112 (3), 409-418 (2015).
•    Alyousif A., M. Lachemi, G. Yildirim ve M. Şahmaran “Effect of Self-Healing on the Different Transport Properties of Cementitious Composites”, Journal of Advanced Concrete Technology, 13 (3), 112-123 (2015).
•    Siad, H., Lachemi, M., Bernard, S.K, Şahmaran, M., Hossain K.M.A. “Assessment of the Long-term Performance of SCC Incorporating Different Mineral Admixtures in a Magnesium Sulphate Environment”, Construction and Building Material, 80, 141-154 (2015).
•    Şahmaran, M., G. Yildirim, E. Özbay, M. Balçıkanlı ve M. Lachemi “Influence of Cracking and Healing on the Gas Permeability of Cementitious Composites”, Construction and Building Material, 85, 217-226 (2015).
•    Şahmaran, M., G. Yıldırım, R. Noori, E. Özbay ve M. Lachemi “Repeatability and Pervasiveness of Self-Healing in Engineered Cementitious Composites”, ACI Materials Journal, 112(4), 513-522 (2015).
•    Yeşilmen S., Y. Al-Najjar, M.H. Balav, M. Şahmaran, G. Yıldırım, M. Lachemi “Nano-modification to Improve the Ductility of Cementitious Composites” Cement and Concrete Research, 76, 170-179 (2015).
•    G. Yildirim, Alyousif A., M. Şahmaran, ve M. Lachemi “Assessing the Self-healing Capability of Cementitious Composites under Increasing Sustained Loading,” Advances in Cement Research, 27(10), 581-592 (2015).
•    Şahmaran, M., Ö. Anıl, M. Lachemi, G. Yıldırım, A.F. Ashour, F. Acar “Effect of Corrosion on Shear Behavior of Reinforced Engineered Cementitious Composite Beams”, ACI Structural Journal, 112(6), 771-782 (2015).
•    Alyousif A., O. Anil, M. Şahmaran, M. Lachemi, G. Yildirim ve A.F. Ashour “Tests of High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Beams with Different Shear Span-to-Depth Ratios and Main Longitudinal Reinforcement” Journal of Reinforced Plastics and Composites, 34(18), 1491-1505 (2015).
•    G. Yildirim, G. Haşıloğlu, M. Şahmaran, Q.S. Banyhussan ve M. Lachemi “Estimating the Self-healing Capability of Cementitious Composites through Non-destructive Electrical-Based Monitoring”, Journal of NDT & E International, 76, 26-37 (2015).
•    Siad, H., A. Alyousif, Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Influence of Limestone Powder on Mechanical, Physical and Self-Healing Behavior of Engineered Cementitious Composites”, Construction and Building Material, 99, 1-10 (2015).
•    G. Yildirim, Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, M. Şahmaran ve M. Lachemi “A Review of Intrinsic Self-healing Capability of Engineered Cementitious Composites: Recovery of Transport and Mechanical Properties”, Construction and Building Materials, 101, 10-21 (2015).
•    Al-Dahawi A., Öztürk O., Emami F., Yildirim G. ve M. Şahmaran “Effect of Mixing Methods on the Electrical Properties of Cementitious Composites Incorporating Different Carbon-Based Materials”, Construction and Building Materials, 104, 160-168 (2016).
•    Alyousif A., O. Anil, M. Lachemi, M. Şahmaran, G. Yildirim ve A.F. Ashour “Comparison of Shear Behavior of Engineered Cementitious Composite and Normal Concrete Beams with Different Shear Span Lengths,” Magazine of Concrete Research, 68(5), 217-228 (2016).
•    Alyousif A., M. Lachemi, G. Yildirim, G. Haşıloğlu ve M. Şahmaran “Influence of Cyclic Frost Deterioration on Water Sorptivity of Microcracked Cementitious Composites”, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 28(4) (2016).
•    Siad, H., M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Effect of Glass Powder on Sulfuric Acid Resistance of Cementitious Materials”, Construction and Building Materials, 113(15), 163-173 (2016).
•    Keskin S. B., Ö. Kasap Keskin, Ö. Anıl, M. Şahmaran, A. Alyousif, M. Lachemi, L. Amleh, A.F. Ashour “Self-healing Capability of Large-scale Engineered Cementitious Composites Beams”, Composites Part B, 101, 1-13 (2016).
•    Siad, H., M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Preconditioning Method for the Accelerated Testing of Concrete under Sulfate Attack”, ACI Materials Journal, 113(4), 493-504 (2016).
•    Banyhussan Q.S., G. Yıldırım, E. Bayraktar, S. Demirhan, ve M. Şahmaran “Deflection-hardening Hybrid Fiber Reinforced Concrete: The Effect of Aggregate Content”, Construction and Building Materials, 125, 41-52 (2016).
•    Al-Dahawi A., M. Sarwary, O. Öztürk, G. Yıldırım, A. Arslan, M. Şahmaran, M. Lachemi “Electrical Percolation Threshold of Cementitious Composites Possessing Self-Sensing Functionality Incorporating Different Carbon-Based Materials” Smart Materials and Structures, 25-15pp (2016).
•    Al-Najjar Y., S. Yeşilmen, A.M. Al-Dahawi, M. Şahmaran, G. Yıldırım, M. Lachemi, L. Amleh “Physical and Chemical Actions of Nano-Mineral Additives on the Properties of High Volume Fly Ash Engineered Cementitious Composites” ACI Materials Journal, 113(6), 791-801 (2016).
•    Şahmaran M., G. Yıldırım, G. Haşıloğlu, S.B. Keskin, Ö. K. Keskin, M. Lachemi “Self-healing of Cementitious Composites to Reduce High CO2 Emissions” ACI Materials Journal, 114(1), 93-104 (2017).
•    Al-Dahawi A., G. Yıldırım, O. Öztürk, M. Şahmaran “Assessment of Self-sensing Capability of Engineered Cementitious Composites within the Elastic and Plastic Ranges of Cyclic Flexural Loading” Construction and Building Materials, 145, 1-10 (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Hossain, K. M. A. “Mechanical, Physical and Self-healing behaviors of Engineered Cementitious Composites with Glass Powder,” Journal of Materials in Civil Engineering, 29(6), 12p. (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H, Hossain, K. M. A., Ozsunar, A. “Potential for Using Waste Recycled Glass Sand in Engineered Cementitious Composites,” Magazine of Concrete Research, 35 p, 69(17), 905-918 (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H, Hossain, K. M. A., “Use of Recycled Glass Powder to Improve the Performance Properties of High Volume Fly Ash-Engineered Cementitious Composites,” Construction and Building Materials, 163, 53-62 (2018).
•    Yıldırım G., Khiavi A.H., Yeşilmen S., M. Şahmaran “Self-healing Performance of Aged Cementitious Composites” Cement and Concrete Composites, 87, 172-186 (2018).
•    Gülsan M.E., A. Mohammedamean A., M. Şahmaran, Nis A., Alzeebaree R., Çevik A.“Effects of sulphuric acid on mechanical and durability properties of ECC confined by FRP fabrics” Advances in Concrete Construction, 6(2), 199-220 (2018).

Bağlantılar