Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Mikrobiyoloji çalışmaları için gerekli temel alet ekipmanlar
•    Real Time-PCR (Light Cycler)
•    Biyogüvenlik Kabini
•    Thermal Cycler PCR ve Jel Görüntüleme Sistemi
•    Etüv-İnkübatör
•    Buzdolapları
•    Su banyoları
•    Hassas Terazi
•    Sterilizatör
•    Etüv
•    Soğutmalı inkübatör
•    Çalkalamalı su banyoları
•    Muhtelif kapasiteli santrifüjler
•    Laminar flow kabin
•    Otoklavlar
•    Vorteks
•    Isı döngü cihazları
•    Elektroforez sistemleri
•    Mini UV kabini
•    Elektroforez görüntüleme kabini
•    Mini API cihazı ve densitometresi
•    Fotoğraf makineli mikroskop
•    pH metre
•    Homojenizatör
•    Katı meyve sıkacağı
•    Blender
•    Spektrofotometre
•    Terazi
•    Hassas terazi

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. S. Aykut Aytaç
•    Prof. Dr. Z. Yeşim Özbaş
•    Prof. Dr. M. Tijen Bozdemir (Kimya Mühendisliği Bölümü)
•    Aslı Deniz Pehlivan (Gıda Mühendisi, Yüksek lisans öğrencisi)
•    Fazilet Mıdık (MSc) (Gıda Mühendisi, Doktora öğrencisi)
•    Gizem Yalgın (Yük. Lis. Tez Öğrencisi)
•    Ece Konuralp (Yük. Lis. Tez Öğrencisi)
•    Gizem Kezer Özdemir (Yük. Lis. Öğrencisi)
•    Şilan Tüllük (Yük. Lis. Tez Öğrencisi)

Devam Eden Projeler

•    "Süt ve Süt Ürünlerinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Varlığı ve Moleküler Karakterizasyonu" Ank. Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü tarafından yürütülmektedir
•    “Aureobasidium pullulans  ile liamocin (ağır yağ) üretiminin incelenmesi” (Münferit proje)

Tamamlanan Projeler

•    Ekşi hamurlardan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve bu mikroorganizmaların invitro toksisitelerinin belirlenmesi (BAP Proje ID:15455)
•    Aureobasidium pullulans ile pullulan üretimine etki eden çeşitli parametrelerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 5305 no’ lu proje, 2015-2018 (Proje yürütücüsü)
•    Yöresel ekşi hamurlardan Saccharomyces cerevisiae suşlarının izolasyonu, tanımlanması ve multifonksiyonel özelliklerinin belirlenerek endüstriyel öneme sahip suşların saptanması. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FBA-2015-8028 no.’lu proje, 2015-2018 (Proje yürütücüsü)
•    Rhodotorula cinsine ait bazı maya türlerinin beta-karoten üretimlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FUK- 2016-9048 no.’lu proje, 2016-2018 (Proje yürütücüsü)

Yayınlar

SCI Kapsamındaki Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
•     Karasu-Yalcin, S., Ergul-Senses, S., Ozbas, Z. Y. 2019. Yeast strains with technological and probiotic traits isolated from Mihalic cheese.  International Food Research Journal, 26, 4, 1359-1370.
•    Mujdeci, G., Arevalo-Villena, M., Ozbas, Z. Y., Perez, A. B. 2018. Yeast identification during fermentation of Turkish Gemlik olives. Journal of Food Sciences, 83, 5, 1321-1325.
•    Karasu-Yalcin, S., Ergul, Ş. S., Ozbaş, Z. Y. 2017. Enzymatic characterization of yeast strains originated from traditional Mihalic cheese. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 6, 5, 1152-1156.
•    Ergul-Senses, S., Ozbas, Z. Y. 2016. Characterization of some indigenous Saccharomyces cerevisiae isolates obtained during vinification of “Kalecik Karasi” and “Emir” grapes grown in central Anatolia. Ciência e Técnica Vitivinícola, 31, 2, 51-62.
•    Taban B., Aytaç S.A. (2019).  An evaluation of immunomagnetic separation-real-time PCR (IMS-RTiPCR) combined assay for rapid and specific detection of Escherichia coli O157:H7 in raw milk and ground beef.  Food Science and Technology, 39(4), 955-961., Doi: 10.1590/fst.15818 (Yayın No: 5187090)
•    Yucebay M, Karsli G.S, Taban B, Aytaç S.A., Özer H.B., Gursoy A., Akçelik M. (2019).  The effects of autochthonous probiotic strains of Lactobacillus brevis and Pediococcus pentosaceus on Staphylococcus aureus during production and ripening of white-pickled cheeses.  JOURNAL OF FOOD SAFETY AND FOOD QUALITY-ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, 70(1), 4-9., Doi: 10.2376/0003-925X-70-4
•    Çolaklar M, Taban B., Aytaç S.A., Özer H.B., Gürsoy A., Akçelik N. (2019).  Application of Bacteriocin-Like Inhibitory Substances (BLIS)- Producing Probiotic Strain of Lactobacillus plantarum in Control of Staphylococcus aureus in White-Brined Cheese Production.  Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 25(4), 401-408., Doi: 10.15832/ankutbd.499129 (Yayın No: 5187108)
Diğer Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleler (SCI ve SSCI'ya girmeyen/Uluslararası Indekslerce Taranan)
•    Oktay Akdeniz B., Özbaş, Z. Y. 2020. Fermente Gıdaların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Gıda, 45, 6, 1215-1226.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
•     Seda Karasu Yalcin and Z. Yesim Ozbas, 2017. Yeasts from Traditional Cheses for Potential Applications. Global Food Security and Wellness. G. V. Barbosa-Canovas, G. M. Pastore, K. Candoğan, I. G. M. Menza, S. C. S. Lannes, K. Buckle, R. Y. Yada, A. Rosenthal (Eds.), Springer. 277-293.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler
•    Mujdeci, G. N., Bozdemir, M. T., Özbaş, Z. Y. 2017. “Mikrobiyel bir polisakkarit: Pullulan ve uygulama alanları”.  10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, 9-11 Kasım 2017. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi bildiri özetleri kitabı, sf 149.
•    Solak, B., Özbaş, Z. Y. 2017. Starter kültür olarak kullanılacak endojen mayalar için seçim kriterleri”. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, 9-11 Kasım 2017. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi bildiri özetleri kitabı, sf 141.
•    Mıdık, F., Bozdemir, M. T., Özbaş, Z. Y. 2017. Mikrobiyel karatenoid üretimi. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, 9-11 Kasım 2017. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi bildiri özetleri kitabı, sf 150.
•    Özbaş, Z. Y, Kara, G. N., Bozdemir, M. T. 2016. “Aureobasidium pullulans: Biyoteknolojik önemi”, Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Bildiri Özetleri, 271.
•    Özbaş, Z. Y, Bozdemir, M. T. Mıdık, F. 2016. “Mikrobiyel fabrika hücresi: Rhodotorula glutinis”, Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Bildiri Özetleri, 268.
•    Özbaş, Z. Y, Kirişcioğlu, B. 2016. “Ekşi hamur mikroflorasında laktik asit bakterileri ve mayaların önemi”, Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Bildiri Özetleri, 264.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler
•    Akdeniz Oktay, B., Bozdemir, M. T., Özbaş, Z. Y., 2020.  Potential use of hazelnut husk for pullulan production by Aureobasidium pullulans AZ-6, FEMS Online Conference on Microbiology, 28-31 October, 2020, Belgrade, Serbia. (sözlü sunum)
•    Müjdeci, G, N., Bozdemir, M, T., Özbaş, Z, Y., 2020. Effects of various nitrogen source combinations on growth and pullulan production characteristics of Aureobasidium pullulans AZ-6. FEMS Online Conference on Microbiology, 28-31 October 2020, Belgrade, Serbia.
•    Mıdık, F., Bozdemir, M. T. Özbaş, Z. Y., 2017. A comparative study on β–carotene production of some Rhodotorula strains. 10th Balkan Cogress of Microbiology. Microbiologia Balkanica’ 2017, Sofia, Bulgaria, November 16-18.
•    Solak, B., Özbaş, Z. Y., 2017. Determination of carbon assimilation profiles for identification of Saccharomyces cerevisae strains isolated from Turkish sourdoughs. 10th Balkan Cogress of Microbiology. Microbiologia Balkanica’ 2017, Sofia, Bulgaria, November 16-18.
•    Mujdeci, G. N., Bozdemir, M. T. Özbaş, Z. Y., 2017. Effects of various substrates on growth and pullulan production characteristics of Aureobasidium pullulans AZ-6. 10th Balkan Cogress of Microbiology. Microbiologia Balkanica’ 2017, Sofia, Bulgaria, November 16-18.
•    Kara G. N., Bozdemir, M. T. Özbaş, Z. Y., 2017. A comparative study on pullulan production by various Aureobasidium pullulans strains. FEMS 2017-7th Congress of European Microbiologists, Valencia, Spain, June 9-13.
•    Karasu Yalçın, S., Bozdemir, M. T., Özbaş, Z. Y., 2015. Influences of  different minerals on the growth and citric acid production of Yarrowia lipolytica. FEMS 2015-6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, June 8-11.
•    Kara G. N., Özbaş, Z. Y., 2015. Determination of killer activities of the yeast strains isolated from natural fermentation media of Gemlik cultivar black olives. FEMS 2015-6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, June 8-11.

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Mikrobiyoloji çalışmaları için gerekli temel alet ekipmanlar
•    Real Time-PCR (Light Cycler)
•    Biyogüvenlik Kabini
•    Thermal Cycler PCR ve Jel Görüntüleme Sistemi
•    Etüv-İnkübatör
•    Buzdolapları
•    Su banyoları
•    Hassas Terazi
•    Sterilizatör
•    Etüv
•    Soğutmalı inkübatör
•    Çalkalamalı su banyoları
•    Muhtelif kapasiteli santrifüjler
•    Laminar flow kabin
•    Otoklavlar
•    Vorteks
•    Isı döngü cihazları
•    Elektroforez sistemleri
•    Mini UV kabini
•    Elektroforez görüntüleme kabini
•    Mini API cihazı ve densitometresi
•    Fotoğraf makineli mikroskop
•    pH metre
•    Homojenizatör
•    Katı meyve sıkacağı
•    Blender
•    Spektrofotometre
•    Terazi
•    Hassas terazi

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. S. Aykut Aytaç
•    Prof. Dr. Z. Yeşim Özbaş
•    Prof. Dr. M. Tijen Bozdemir (Kimya Mühendisliği Bölümü)
•    Aslı Deniz Pehlivan (Gıda Mühendisi, Yüksek lisans öğrencisi)
•    Fazilet Mıdık (MSc) (Gıda Mühendisi, Doktora öğrencisi)
•    Gizem Yalgın (Yük. Lis. Tez Öğrencisi)
•    Ece Konuralp (Yük. Lis. Tez Öğrencisi)
•    Gizem Kezer Özdemir (Yük. Lis. Öğrencisi)
•    Şilan Tüllük (Yük. Lis. Tez Öğrencisi)

Devam Eden Projeler

•    "Süt ve Süt Ürünlerinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Varlığı ve Moleküler Karakterizasyonu" Ank. Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü tarafından yürütülmektedir
•    “Aureobasidium pullulans  ile liamocin (ağır yağ) üretiminin incelenmesi” (Münferit proje)

Tamamlanan Projeler

•    Ekşi hamurlardan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve bu mikroorganizmaların invitro toksisitelerinin belirlenmesi (BAP Proje ID:15455)
•    Aureobasidium pullulans ile pullulan üretimine etki eden çeşitli parametrelerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 5305 no’ lu proje, 2015-2018 (Proje yürütücüsü)
•    Yöresel ekşi hamurlardan Saccharomyces cerevisiae suşlarının izolasyonu, tanımlanması ve multifonksiyonel özelliklerinin belirlenerek endüstriyel öneme sahip suşların saptanması. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FBA-2015-8028 no.’lu proje, 2015-2018 (Proje yürütücüsü)
•    Rhodotorula cinsine ait bazı maya türlerinin beta-karoten üretimlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FUK- 2016-9048 no.’lu proje, 2016-2018 (Proje yürütücüsü)

Yayınlar

SCI Kapsamındaki Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
•     Karasu-Yalcin, S., Ergul-Senses, S., Ozbas, Z. Y. 2019. Yeast strains with technological and probiotic traits isolated from Mihalic cheese.  International Food Research Journal, 26, 4, 1359-1370.
•    Mujdeci, G., Arevalo-Villena, M., Ozbas, Z. Y., Perez, A. B. 2018. Yeast identification during fermentation of Turkish Gemlik olives. Journal of Food Sciences, 83, 5, 1321-1325.
•    Karasu-Yalcin, S., Ergul, Ş. S., Ozbaş, Z. Y. 2017. Enzymatic characterization of yeast strains originated from traditional Mihalic cheese. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 6, 5, 1152-1156.
•    Ergul-Senses, S., Ozbas, Z. Y. 2016. Characterization of some indigenous Saccharomyces cerevisiae isolates obtained during vinification of “Kalecik Karasi” and “Emir” grapes grown in central Anatolia. Ciência e Técnica Vitivinícola, 31, 2, 51-62.
•    Taban B., Aytaç S.A. (2019).  An evaluation of immunomagnetic separation-real-time PCR (IMS-RTiPCR) combined assay for rapid and specific detection of Escherichia coli O157:H7 in raw milk and ground beef.  Food Science and Technology, 39(4), 955-961., Doi: 10.1590/fst.15818 (Yayın No: 5187090)
•    Yucebay M, Karsli G.S, Taban B, Aytaç S.A., Özer H.B., Gursoy A., Akçelik M. (2019).  The effects of autochthonous probiotic strains of Lactobacillus brevis and Pediococcus pentosaceus on Staphylococcus aureus during production and ripening of white-pickled cheeses.  JOURNAL OF FOOD SAFETY AND FOOD QUALITY-ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, 70(1), 4-9., Doi: 10.2376/0003-925X-70-4
•    Çolaklar M, Taban B., Aytaç S.A., Özer H.B., Gürsoy A., Akçelik N. (2019).  Application of Bacteriocin-Like Inhibitory Substances (BLIS)- Producing Probiotic Strain of Lactobacillus plantarum in Control of Staphylococcus aureus in White-Brined Cheese Production.  Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 25(4), 401-408., Doi: 10.15832/ankutbd.499129 (Yayın No: 5187108)
Diğer Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleler (SCI ve SSCI'ya girmeyen/Uluslararası Indekslerce Taranan)
•    Oktay Akdeniz B., Özbaş, Z. Y. 2020. Fermente Gıdaların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Gıda, 45, 6, 1215-1226.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
•     Seda Karasu Yalcin and Z. Yesim Ozbas, 2017. Yeasts from Traditional Cheses for Potential Applications. Global Food Security and Wellness. G. V. Barbosa-Canovas, G. M. Pastore, K. Candoğan, I. G. M. Menza, S. C. S. Lannes, K. Buckle, R. Y. Yada, A. Rosenthal (Eds.), Springer. 277-293.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler
•    Mujdeci, G. N., Bozdemir, M. T., Özbaş, Z. Y. 2017. “Mikrobiyel bir polisakkarit: Pullulan ve uygulama alanları”.  10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, 9-11 Kasım 2017. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi bildiri özetleri kitabı, sf 149.
•    Solak, B., Özbaş, Z. Y. 2017. Starter kültür olarak kullanılacak endojen mayalar için seçim kriterleri”. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, 9-11 Kasım 2017. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi bildiri özetleri kitabı, sf 141.
•    Mıdık, F., Bozdemir, M. T., Özbaş, Z. Y. 2017. Mikrobiyel karatenoid üretimi. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, 9-11 Kasım 2017. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi bildiri özetleri kitabı, sf 150.
•    Özbaş, Z. Y, Kara, G. N., Bozdemir, M. T. 2016. “Aureobasidium pullulans: Biyoteknolojik önemi”, Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Bildiri Özetleri, 271.
•    Özbaş, Z. Y, Bozdemir, M. T. Mıdık, F. 2016. “Mikrobiyel fabrika hücresi: Rhodotorula glutinis”, Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Bildiri Özetleri, 268.
•    Özbaş, Z. Y, Kirişcioğlu, B. 2016. “Ekşi hamur mikroflorasında laktik asit bakterileri ve mayaların önemi”, Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Bildiri Özetleri, 264.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler
•    Akdeniz Oktay, B., Bozdemir, M. T., Özbaş, Z. Y., 2020.  Potential use of hazelnut husk for pullulan production by Aureobasidium pullulans AZ-6, FEMS Online Conference on Microbiology, 28-31 October, 2020, Belgrade, Serbia. (sözlü sunum)
•    Müjdeci, G, N., Bozdemir, M, T., Özbaş, Z, Y., 2020. Effects of various nitrogen source combinations on growth and pullulan production characteristics of Aureobasidium pullulans AZ-6. FEMS Online Conference on Microbiology, 28-31 October 2020, Belgrade, Serbia.
•    Mıdık, F., Bozdemir, M. T. Özbaş, Z. Y., 2017. A comparative study on β–carotene production of some Rhodotorula strains. 10th Balkan Cogress of Microbiology. Microbiologia Balkanica’ 2017, Sofia, Bulgaria, November 16-18.
•    Solak, B., Özbaş, Z. Y., 2017. Determination of carbon assimilation profiles for identification of Saccharomyces cerevisae strains isolated from Turkish sourdoughs. 10th Balkan Cogress of Microbiology. Microbiologia Balkanica’ 2017, Sofia, Bulgaria, November 16-18.
•    Mujdeci, G. N., Bozdemir, M. T. Özbaş, Z. Y., 2017. Effects of various substrates on growth and pullulan production characteristics of Aureobasidium pullulans AZ-6. 10th Balkan Cogress of Microbiology. Microbiologia Balkanica’ 2017, Sofia, Bulgaria, November 16-18.
•    Kara G. N., Bozdemir, M. T. Özbaş, Z. Y., 2017. A comparative study on pullulan production by various Aureobasidium pullulans strains. FEMS 2017-7th Congress of European Microbiologists, Valencia, Spain, June 9-13.
•    Karasu Yalçın, S., Bozdemir, M. T., Özbaş, Z. Y., 2015. Influences of  different minerals on the growth and citric acid production of Yarrowia lipolytica. FEMS 2015-6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, June 8-11.
•    Kara G. N., Özbaş, Z. Y., 2015. Determination of killer activities of the yeast strains isolated from natural fermentation media of Gemlik cultivar black olives. FEMS 2015-6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, June 8-11.

Bağlantılar