İleri Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için kurulmuş olan laboratuvarımızda, yapı malzemelerinin (çelik, beton, kompozit ve bu malzemelerin ana bileşenlerinin) makro ve mikro yapısal özelliklerinin araştırılması, çeşitli yüklemeler altında davranışlarının incelenmesi, farklı çevresel etkiler karşısında performans özelliklerinin belirlenmesi, benzerlik ve farklılıkların tayin edilmesi ve yeni malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla deneyler ve tasarımlar yapılmaktadır.

Araştırma Olanakları

•    Deformasyon Kontrollü Eğilme Test Cihazı
•    Donma-Çözülme Cihazı
•    Bilyalı Öğütücü
•    İklimlendirme Kabini
•    Reometre
•    NOx Analiz Ünitesi
•    Etüv
•    Tartı Tip 1
•    Tartı Tip 2
•    Tartı Tip 3
•    Birim Ağırlık Tip 1
•    Birim Ağırlık Tip 2
•    Birim Ağırlık Tip 3
•    Birim Ağırlık Tip 4
•    Özgül Ağırlık Ekipman Seti
•    Elek Analiz Seti
•    Elek Sallama Cihazı
•    Slump Test Seti
•    Beton Mikseri
•    Büyük Kür Tankı
•    Vibrasyon Masası
•    Deformasyon Kontrollü Universal Test Sistemi
•    Averaging Axial Extensometer
•    Circumferential Extensometers
•    Silindir Başlıklama Çerçevesi
•    Beton Karot Alma Ekipmanı
•    Beton Numune ve Karot Düzeltme Aparatı
•    El Tipi Donatı Tespit Cihazı
•    Numune Tepsisi Tip 1
•    Numune Tepsisi Tip 2
•    Numune Tepsisi Tip 3
•    Numune Tepsisi Tip 4
•    Numune Kutusu
•    Su Terazisi Tip 1
•    Su Terazisi Tip 2
•    Su Terazisi Tip 3
•    Su Terazisi Tip 4
•    Elektronik Vinç Tipi Kantar
•    Dolu Takım Dolabı
•    Örs
•    Delici Kırıcı Tip 1
•    Delici Kırıcı Tip 2
•    Matkap
•    Matkap Uçları
•    Delici Kırıcı Uçları Tip 1
•    Delici Kırıcı Uçları Tip 2
•    Hava Kompresörü
•    Hava Kompresörü Hortumu
•    Hava Kompresörü Tabancası
•    Şarjlı Vidalama
•    Şarjlı Vidalama Uç Takımı
•    El Testeresi Tip 1
•    Dijital Kantar
•    Veri Toplama Sistemi
•    Transpalet
•    El arabası

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Mustafa Şahmaran
•    Doç. Dr. Gürkan Yıldırım
•    Hüseyin Ulugöl
•    Anıl Kul
•    Hüseyin İlcan
•    Merve Sönmez
•    Emircan Özçelikci
•    Nazım Çağatay Demiral
•    Mehmet Özkan Ekinci
•    Muhammed Faruk Günal
•    Damla Nur Çelik
•    Atakan Oskay
•    Emine Özdoğru

Devam Eden Projeler

•    Additive Manufacturing of Concrete for Sustainable Construction using Locally Developed Materials, 2556 - TUBITAK - QNRF Joint Funding Program, TÜBİTAK 119N030, 2020-2022, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Kamu Binalarında Havalandırma – Isıtma/Soğutma ve Sıhhi Tesisatlarda Alınması Gereken Önlemler Metodolojisinin Belirlenmesi, Uygulama Usul ve Esaslarının Oluşturulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), 2020, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Innovative Circular Economy Based solutions demonstrating the Efficient recovery of valuable material Resources from the Generation of representative End-of-Life building materials – ICEBERG, Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area' funded under the European Union's Framework Programme for Research and Innovation (HORIZON2020), (2020-2024) – Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Elektrostatik Yük Boşaltma Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Çimento Bağlayıcılı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1002 119M175, 2019-2020, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Düşük Maliyetli Konutlandırma için “Yeşil” Yapısal elemanların Lego İnşaat Sistemi, Uluslararası 2551-İngiltere-British Council Araştırma Projesi, TÜBİTAK 218M102, 2019-2021, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Sürdürülebilir Yapılar Çerçevesinde 3 Boyutlu Eklemeli İmalata Uygun İnşaat Yıkıntı Atıkları İçeren Jeopolimer Esaslı Yeni Nesil Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1001 119M630, 2019-2022, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Fotokatalitik Etkiye Sahip Bütüncül Tasarım Yaklaşımı Ile Geliştirilmiş Yeni Nesil Çok Fonksiyonlu Çimento Esaslı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 118M197, 2018-2021, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.  

Tamamlanan Projeler

•    Sürdürülebilir Kalkınma için Nano Malzemelerle İyileştirilmiş Ekonomik Şekil Değiştirme Sertleşmesi Davranışı Sergileyen Çimento Esaslı Kompozitler, Kapsamlı Araştırma Projesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi, 15404, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2018-2020.
•    Kamu Binaları Deprem Risk Envanteri İçin Yöntem Geliştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.
•    Biyo-İlham Kendiliğinden İyileşme Kabiliyeti Için Nano Boyutta Modifiye Edilmiş Çimento Esaslı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 117M954, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2017-2018.
•    Karakaya HES Sosyal ve İdari Binalarında Performans Analizi Yapılması İşi, Elektrik Üretim A.Ş. – EÜAŞ (İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.
•    Kamu Binaları Deprem Risk Envanteri İçin Yöntem Geliştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.  

Yayınlar

•    Şahmaran, M., M. Al-Emam, G. Yildirim, Y.E. Şimşek, T.K. Erdem, M. Lachemi “High-Early-Strength Ductile Cementitious Composites with Characteristics of Low Early-Age Shrinkage for Repair of Infrastructures,” RILEM-Journal of Materials and Structures, 48 (5), 1389-1403  (2015).
•    Yıldırım G., M. Şahmaran, H.U. Ahmed “Influence of Hydrated Lime Addition on Self-healing Capability of High Volume Fly Ash Incorporated Cementitious Composites,” ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 27(6), 11pp. (2015).
•    Yıldırım G., M. Şahmaran, M.K.M. Al-Emam, R.K.H. Hameed, Y. Al-Najjar ve M. Lachemi “Effects of Compressive Strength, Autogenous Shrinkage and Testing Methods on the Bond Behavior of High-Early-Strength Engineered Cementitious Composites”, ACI Materials Journal, 112 (3), 409-418 (2015).
•    Alyousif A., M. Lachemi, G. Yildirim ve M. Şahmaran “Effect of Self-Healing on the Different Transport Properties of Cementitious Composites”, Journal of Advanced Concrete Technology, 13 (3), 112-123 (2015).
•    Siad, H., Lachemi, M., Bernard, S.K, Şahmaran, M., Hossain K.M.A. “Assessment of the Long-term Performance of SCC Incorporating Different Mineral Admixtures in a Magnesium Sulphate Environment”, Construction and Building Material, 80, 141-154 (2015).
•    Şahmaran, M., G. Yildirim, E. Özbay, M. Balçıkanlı ve M. Lachemi “Influence of Cracking and Healing on the Gas Permeability of Cementitious Composites”, Construction and Building Material, 85, 217-226 (2015).
•    Şahmaran, M., G. Yıldırım, R. Noori, E. Özbay ve M. Lachemi “Repeatability and Pervasiveness of Self-Healing in Engineered Cementitious Composites”, ACI Materials Journal, 112(4), 513-522 (2015).
•    Yeşilmen S., Y. Al-Najjar, M.H. Balav, M. Şahmaran, G. Yıldırım, M. Lachemi “Nano-modification to Improve the Ductility of Cementitious Composites” Cement and Concrete Research, 76, 170-179 (2015).
•    G. Yildirim, Alyousif A., M. Şahmaran, ve M. Lachemi “Assessing the Self-healing Capability of Cementitious Composites under Increasing Sustained Loading,” Advances in Cement Research, 27(10), 581-592 (2015).
•    Şahmaran, M., Ö. Anıl, M. Lachemi, G. Yıldırım, A.F. Ashour, F. Acar “Effect of Corrosion on Shear Behavior of Reinforced Engineered Cementitious Composite Beams”, ACI Structural Journal, 112(6), 771-782 (2015).
•    Alyousif A., O. Anil, M. Şahmaran, M. Lachemi, G. Yildirim ve A.F. Ashour “Tests of High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Beams with Different Shear Span-to-Depth Ratios and Main Longitudinal Reinforcement” Journal of Reinforced Plastics and Composites, 34(18), 1491-1505 (2015).
•    G. Yildirim, G. Haşıloğlu, M. Şahmaran, Q.S. Banyhussan ve M. Lachemi “Estimating the Self-healing Capability of Cementitious Composites through Non-destructive Electrical-Based Monitoring”, Journal of NDT & E International, 76, 26-37 (2015).
•    Siad, H., A. Alyousif, Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Influence of Limestone Powder on Mechanical, Physical and Self-Healing Behavior of Engineered Cementitious Composites”, Construction and Building Material, 99, 1-10 (2015).
•    G. Yildirim, Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, M. Şahmaran ve M. Lachemi “A Review of Intrinsic Self-healing Capability of Engineered Cementitious Composites: Recovery of Transport and Mechanical Properties”, Construction and Building Materials, 101, 10-21 (2015).
•    Al-Dahawi A., Öztürk O., Emami F., Yildirim G. ve M. Şahmaran “Effect of Mixing Methods on the Electrical Properties of Cementitious Composites Incorporating Different Carbon-Based Materials”, Construction and Building Materials, 104, 160-168 (2016).
•    Alyousif A., O. Anil, M. Lachemi, M. Şahmaran, G. Yildirim ve A.F. Ashour “Comparison of Shear Behavior of Engineered Cementitious Composite and Normal Concrete Beams with Different Shear Span Lengths,” Magazine of Concrete Research, 68(5), 217-228 (2016).
•    Alyousif A., M. Lachemi, G. Yildirim, G. Haşıloğlu ve M. Şahmaran “Influence of Cyclic Frost Deterioration on Water Sorptivity of Microcracked Cementitious Composites”, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 28(4) (2016).
•    Siad, H., M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Effect of Glass Powder on Sulfuric Acid Resistance of Cementitious Materials”, Construction and Building Materials, 113(15), 163-173 (2016).
•    Keskin S. B., Ö. Kasap Keskin, Ö. Anıl, M. Şahmaran, A. Alyousif, M. Lachemi, L. Amleh, A.F. Ashour “Self-healing Capability of Large-scale Engineered Cementitious Composites Beams”, Composites Part B, 101, 1-13 (2016).
•    Siad, H., M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Preconditioning Method for the Accelerated Testing of Concrete under Sulfate Attack”, ACI Materials Journal, 113(4), 493-504 (2016).
•    Banyhussan Q.S., G. Yıldırım, E. Bayraktar, S. Demirhan, ve M. Şahmaran “Deflection-hardening Hybrid Fiber Reinforced Concrete: The Effect of Aggregate Content”, Construction and Building Materials, 125, 41-52 (2016).
•    Al-Dahawi A., M. Sarwary, O. Öztürk, G. Yıldırım, A. Arslan, M. Şahmaran, M. Lachemi “Electrical Percolation Threshold of Cementitious Composites Possessing Self-Sensing Functionality Incorporating Different Carbon-Based Materials” Smart Materials and Structures, 25-15pp (2016).
•    Al-Najjar Y., S. Yeşilmen, A.M. Al-Dahawi, M. Şahmaran, G. Yıldırım, M. Lachemi, L. Amleh “Physical and Chemical Actions of Nano-Mineral Additives on the Properties of High Volume Fly Ash Engineered Cementitious Composites” ACI Materials Journal, 113(6), 791-801 (2016).
•    Şahmaran M., G. Yıldırım, G. Haşıloğlu, S.B. Keskin, Ö. K. Keskin, M. Lachemi “Self-healing of Cementitious Composites to Reduce High CO2 Emissions” ACI Materials Journal, 114(1), 93-104 (2017).
•    Al-Dahawi A., G. Yıldırım, O. Öztürk, M. Şahmaran “Assessment of Self-sensing Capability of Engineered Cementitious Composites within the Elastic and Plastic Ranges of Cyclic Flexural Loading” Construction and Building Materials, 145, 1-10 (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Hossain, K. M. A. “Mechanical, Physical and Self-healing behaviors of Engineered Cementitious Composites with Glass Powder,” Journal of Materials in Civil Engineering, 29(6), 12p. (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H, Hossain, K. M. A., Ozsunar, A. “Potential for Using Waste Recycled Glass Sand in Engineered Cementitious Composites,” Magazine of Concrete Research, 35 p, 69(17), 905-918 (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H, Hossain, K. M. A., “Use of Recycled Glass Powder to Improve the Performance Properties of High Volume Fly Ash-Engineered Cementitious Composites,” Construction and Building Materials, 163, 53-62 (2018).
•    Yıldırım G., Khiavi A.H., Yeşilmen S., M. Şahmaran “Self-healing Performance of Aged Cementitious Composites” Cement and Concrete Composites, 87, 172-186 (2018).
•    Gülsan M.E., A. Mohammedamean A., M. Şahmaran, Nis A., Alzeebaree R., Çevik A.“Effects of sulphuric acid on mechanical and durability properties of ECC confined by FRP fabrics” Advances in Concrete Construction, 6(2), 199-220 (2018).
•    Yıldırım G., M.H. Sarwary, A. Al-Dahawi, O. Öztürk, Ö. Anıl, M. Şahmaran “Piezoresistive behavior of CF- and CNT-based reinforced concrete beams subjected to static flexural loading: Shear failure investigation” Construction and Building Materials, 168, 266-279 (2018).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H A., Hossain, K. M. A., “Advanced engineered cementitious composites with combined self-sensing and self-healing functionalities,” Construction and Building Materials, 176, 313-322 (2018).
•    Yıldırım G., B. Dündar, B. Alam, İ.Ö. Yaman, M. Şahmaran “Role of Nanosilica on the Early-Age Performance of Natural Pozzolan-Based Blended Cement” ACI Materials Journal, 115(6), 969-980 (2018).
•    Banyhussan Q.S., G. Yıldırım, Ö. Anıl, R.T. Erdem, A. Ashour, M. Şahmaran, “Impact Resistance of Deflection‐Hardening Fiber Reinforced Concretes with Different Mixture Parameters,” Structural Concrete, 20(3), 1036-1050 (2019).
•    Sarwary M.H., G. Yıldırım, A. Al-Dahawi, Ö. Anıl, K.A. Khiavi, K. Toklu, M. Şahmaran “Self-Sensing of Flexural Damage in Large-Scale Steel-Reinforced Mortar Beams” ACI Materials Journal, 116(4), 209-221 (2019).
•    Siad, H., Lachemi, M.K. Ismail, M.A.A. Sherir, M., Sahmaran, A.A.A. Hassan “Effect of Rubber Aggregate and Binary Mineral Admixtures on Long-Term Properties of Structural Engineered Cementitious Composites,” Journal of Materials in Civil Engineering, 31(11), 12p. (2019).
•    Dadsetan S., H. Siad, M. Lachemi, M. Şahmaran “Construction and Demolition Waste in Geopolymer Concrete Technology: A review,” Magazine of Concrete Research, 71(23), 1232-1252 (2019).
•    Yıldırım G., O. Öztürk, A. Al-Dahawi, A. A. Ulu, M. Şahmaran, “Self-Sensing Capability of Engineered Cementitious Composites: Effects of Aging and Loading Condition,” Construction and Building Materials, 231, 1-16 (2020).
•    Demirhan S., G. Yıldırım, Q.S. Banyhussan, K. Koca, Ö. Anıl, R. T. Erdem, M. Şahmaran “Impact Behaviour of Nanomodified Deflection-Hardening Fibre-Reinforced Concretes,” Magazine of Concrete Research, 35 p, In Press (2019).
•    Yıldırım G., F.E. Khiavi, Ö. Anıl, O. Şahin, M. Şahmaran, R.T. Erdem “Performance of Engineered Cementitious Composites under Drop-weight Impact: Effect of Different Mixture Parameters,” Structural Concrete, In Press 20(3), 1036-1050 (2019).
•    Mahmoodi, O., Siad, H., Lachemi, M., Dadsetan, S., & Sahmaran, M. (2020). Optimization of brick waste-based geopolymer binders at ambient temperature and pre-targeted chemical parameters. Journal of Cleaner Production, 122285.
•    Mahmoodi, O., Siad, H., Lachemi, M., Dadsetan, S., & Sahmaran, M. (2020). Development of ceramic tile waste geopolymer binders based on pre-targeted chemical ratios and ambient curing. Construction and Building Materials, 258, 120297.
•    Mahmoodi, O., Siad, H., Lachemi, M., Dadsetan, S., & Sahmaran, M. Development of normal and very high strength geopolymer binders based on concrete waste at ambient environment. Journal of Cleaner Production, 279, 123436.
•    Ulugöl, H., Kul, A., Yıldırım, G., Şahmaran, M., Aldemir, A., Figueira, D., & Ashour, A. (2020). Mechanical and microstructural characterization of geopolymers from assorted construction and demolition waste-based masonry and glass. Journal of Cleaner Production, 280, 124358.
•    Yıldırım, G., Kul, A., Özçelikci, E., Şahmaran, M., Aldemir, A., Figueira, D., & Ashour, A. Development of alkali-activated binders from recycled mixed masonry-originated waste. Journal of Building Engineering, 33, 101690.
•    Şahmaran, M., Ö. Kasap, K. Duru ve İ. Ö. Yaman, “Çimento Kompozisyonu ve Su-Çimento Oranının Harçların Sülfat Direncine Etkileri,” Çimento ve Beton Dünyası, 10 (59), 66-77 (2006).
•    Kasap, Ö., M. Şahmaran, K. Duru ve İ. Ö Yaman., “Katkılı Çimentolu Hamur, Harç ve Betonların Sülfat Direnci,” Çimento ve Beton Dünyası, 12 (69), 52-63 (2007).
•    Şahmaran, M., İ. Ö. Yaman ve M. Tokyay, “Yeni Nesil Yüksek Akışkanlaştırıcı Katkı Maddeleri ile Yüksek Hacimde Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Beton,” Hazır Beton Dergisi, Türkiye Hazır Beton Birliği, 14 (79), 70-74 (2007).
•    Şahmaran, M., G. Yıldırım, “Engineered Cementitious Composites for Durable Construction: Recent Developments and Applications,” Çimento ve Beton Dünyası, 16 (91), 82-103 (2011).
•    Ö. Anıl, M.K. Koçkar, M. Şahmaran, “Field Applications for Risk Assessment Methods of Urban Transformation Law No. 6306: A Case Study of Beyoğlu,” Disaster Science and Engineering, 4 (2), 54-64 (2018).
•    Mustafa Şahmaran ve Gürkan Yıldırım “Yeni Nesil Çatlaksız Onarım Malzemesi”, Türk Patent Enstitüsü (Patent No: 2013/15174), 2018.
•    Mustafa Şahmaran, Mucip Tapan ve Ete İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. “Yüksek Isıl Dirence Sahip ve Depreme Dayanıklı Tasarlanmış Yapı Bloğu”, Türk Patent Enstitüsü (Patent No: 2014/05194 B), 2019.  

Bağlantılar

Hakkında

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için kurulmuş olan laboratuvarımızda, yapı malzemelerinin (çelik, beton, kompozit ve bu malzemelerin ana bileşenlerinin) makro ve mikro yapısal özelliklerinin araştırılması, çeşitli yüklemeler altında davranışlarının incelenmesi, farklı çevresel etkiler karşısında performans özelliklerinin belirlenmesi, benzerlik ve farklılıkların tayin edilmesi ve yeni malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla deneyler ve tasarımlar yapılmaktadır.

Araştırma Olanakları

•    Deformasyon Kontrollü Eğilme Test Cihazı
•    Donma-Çözülme Cihazı
•    Bilyalı Öğütücü
•    İklimlendirme Kabini
•    Reometre
•    NOx Analiz Ünitesi
•    Etüv
•    Tartı Tip 1
•    Tartı Tip 2
•    Tartı Tip 3
•    Birim Ağırlık Tip 1
•    Birim Ağırlık Tip 2
•    Birim Ağırlık Tip 3
•    Birim Ağırlık Tip 4
•    Özgül Ağırlık Ekipman Seti
•    Elek Analiz Seti
•    Elek Sallama Cihazı
•    Slump Test Seti
•    Beton Mikseri
•    Büyük Kür Tankı
•    Vibrasyon Masası
•    Deformasyon Kontrollü Universal Test Sistemi
•    Averaging Axial Extensometer
•    Circumferential Extensometers
•    Silindir Başlıklama Çerçevesi
•    Beton Karot Alma Ekipmanı
•    Beton Numune ve Karot Düzeltme Aparatı
•    El Tipi Donatı Tespit Cihazı
•    Numune Tepsisi Tip 1
•    Numune Tepsisi Tip 2
•    Numune Tepsisi Tip 3
•    Numune Tepsisi Tip 4
•    Numune Kutusu
•    Su Terazisi Tip 1
•    Su Terazisi Tip 2
•    Su Terazisi Tip 3
•    Su Terazisi Tip 4
•    Elektronik Vinç Tipi Kantar
•    Dolu Takım Dolabı
•    Örs
•    Delici Kırıcı Tip 1
•    Delici Kırıcı Tip 2
•    Matkap
•    Matkap Uçları
•    Delici Kırıcı Uçları Tip 1
•    Delici Kırıcı Uçları Tip 2
•    Hava Kompresörü
•    Hava Kompresörü Hortumu
•    Hava Kompresörü Tabancası
•    Şarjlı Vidalama
•    Şarjlı Vidalama Uç Takımı
•    El Testeresi Tip 1
•    Dijital Kantar
•    Veri Toplama Sistemi
•    Transpalet
•    El arabası

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Mustafa Şahmaran
•    Doç. Dr. Gürkan Yıldırım
•    Hüseyin Ulugöl
•    Anıl Kul
•    Hüseyin İlcan
•    Merve Sönmez
•    Emircan Özçelikci
•    Nazım Çağatay Demiral
•    Mehmet Özkan Ekinci
•    Muhammed Faruk Günal
•    Damla Nur Çelik
•    Atakan Oskay
•    Emine Özdoğru

Devam Eden Projeler

•    Additive Manufacturing of Concrete for Sustainable Construction using Locally Developed Materials, 2556 - TUBITAK - QNRF Joint Funding Program, TÜBİTAK 119N030, 2020-2022, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Kamu Binalarında Havalandırma – Isıtma/Soğutma ve Sıhhi Tesisatlarda Alınması Gereken Önlemler Metodolojisinin Belirlenmesi, Uygulama Usul ve Esaslarının Oluşturulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), 2020, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Innovative Circular Economy Based solutions demonstrating the Efficient recovery of valuable material Resources from the Generation of representative End-of-Life building materials – ICEBERG, Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area' funded under the European Union's Framework Programme for Research and Innovation (HORIZON2020), (2020-2024) – Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Elektrostatik Yük Boşaltma Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Çimento Bağlayıcılı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1002 119M175, 2019-2020, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Düşük Maliyetli Konutlandırma için “Yeşil” Yapısal elemanların Lego İnşaat Sistemi, Uluslararası 2551-İngiltere-British Council Araştırma Projesi, TÜBİTAK 218M102, 2019-2021, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Sürdürülebilir Yapılar Çerçevesinde 3 Boyutlu Eklemeli İmalata Uygun İnşaat Yıkıntı Atıkları İçeren Jeopolimer Esaslı Yeni Nesil Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1001 119M630, 2019-2022, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.
•    Fotokatalitik Etkiye Sahip Bütüncül Tasarım Yaklaşımı Ile Geliştirilmiş Yeni Nesil Çok Fonksiyonlu Çimento Esaslı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 118M197, 2018-2021, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran.  

Tamamlanan Projeler

•    Sürdürülebilir Kalkınma için Nano Malzemelerle İyileştirilmiş Ekonomik Şekil Değiştirme Sertleşmesi Davranışı Sergileyen Çimento Esaslı Kompozitler, Kapsamlı Araştırma Projesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi, 15404, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2018-2020.
•    Kamu Binaları Deprem Risk Envanteri İçin Yöntem Geliştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.
•    Biyo-İlham Kendiliğinden İyileşme Kabiliyeti Için Nano Boyutta Modifiye Edilmiş Çimento Esaslı Kompozitler, Araştırma Projesi, TÜBİTAK 117M954, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2017-2018.
•    Karakaya HES Sosyal ve İdari Binalarında Performans Analizi Yapılması İşi, Elektrik Üretim A.Ş. – EÜAŞ (İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.
•    Kamu Binaları Deprem Risk Envanteri İçin Yöntem Geliştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, 2019.  

Yayınlar

•    Şahmaran, M., M. Al-Emam, G. Yildirim, Y.E. Şimşek, T.K. Erdem, M. Lachemi “High-Early-Strength Ductile Cementitious Composites with Characteristics of Low Early-Age Shrinkage for Repair of Infrastructures,” RILEM-Journal of Materials and Structures, 48 (5), 1389-1403  (2015).
•    Yıldırım G., M. Şahmaran, H.U. Ahmed “Influence of Hydrated Lime Addition on Self-healing Capability of High Volume Fly Ash Incorporated Cementitious Composites,” ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 27(6), 11pp. (2015).
•    Yıldırım G., M. Şahmaran, M.K.M. Al-Emam, R.K.H. Hameed, Y. Al-Najjar ve M. Lachemi “Effects of Compressive Strength, Autogenous Shrinkage and Testing Methods on the Bond Behavior of High-Early-Strength Engineered Cementitious Composites”, ACI Materials Journal, 112 (3), 409-418 (2015).
•    Alyousif A., M. Lachemi, G. Yildirim ve M. Şahmaran “Effect of Self-Healing on the Different Transport Properties of Cementitious Composites”, Journal of Advanced Concrete Technology, 13 (3), 112-123 (2015).
•    Siad, H., Lachemi, M., Bernard, S.K, Şahmaran, M., Hossain K.M.A. “Assessment of the Long-term Performance of SCC Incorporating Different Mineral Admixtures in a Magnesium Sulphate Environment”, Construction and Building Material, 80, 141-154 (2015).
•    Şahmaran, M., G. Yildirim, E. Özbay, M. Balçıkanlı ve M. Lachemi “Influence of Cracking and Healing on the Gas Permeability of Cementitious Composites”, Construction and Building Material, 85, 217-226 (2015).
•    Şahmaran, M., G. Yıldırım, R. Noori, E. Özbay ve M. Lachemi “Repeatability and Pervasiveness of Self-Healing in Engineered Cementitious Composites”, ACI Materials Journal, 112(4), 513-522 (2015).
•    Yeşilmen S., Y. Al-Najjar, M.H. Balav, M. Şahmaran, G. Yıldırım, M. Lachemi “Nano-modification to Improve the Ductility of Cementitious Composites” Cement and Concrete Research, 76, 170-179 (2015).
•    G. Yildirim, Alyousif A., M. Şahmaran, ve M. Lachemi “Assessing the Self-healing Capability of Cementitious Composites under Increasing Sustained Loading,” Advances in Cement Research, 27(10), 581-592 (2015).
•    Şahmaran, M., Ö. Anıl, M. Lachemi, G. Yıldırım, A.F. Ashour, F. Acar “Effect of Corrosion on Shear Behavior of Reinforced Engineered Cementitious Composite Beams”, ACI Structural Journal, 112(6), 771-782 (2015).
•    Alyousif A., O. Anil, M. Şahmaran, M. Lachemi, G. Yildirim ve A.F. Ashour “Tests of High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Beams with Different Shear Span-to-Depth Ratios and Main Longitudinal Reinforcement” Journal of Reinforced Plastics and Composites, 34(18), 1491-1505 (2015).
•    G. Yildirim, G. Haşıloğlu, M. Şahmaran, Q.S. Banyhussan ve M. Lachemi “Estimating the Self-healing Capability of Cementitious Composites through Non-destructive Electrical-Based Monitoring”, Journal of NDT & E International, 76, 26-37 (2015).
•    Siad, H., A. Alyousif, Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Influence of Limestone Powder on Mechanical, Physical and Self-Healing Behavior of Engineered Cementitious Composites”, Construction and Building Material, 99, 1-10 (2015).
•    G. Yildirim, Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, M. Şahmaran ve M. Lachemi “A Review of Intrinsic Self-healing Capability of Engineered Cementitious Composites: Recovery of Transport and Mechanical Properties”, Construction and Building Materials, 101, 10-21 (2015).
•    Al-Dahawi A., Öztürk O., Emami F., Yildirim G. ve M. Şahmaran “Effect of Mixing Methods on the Electrical Properties of Cementitious Composites Incorporating Different Carbon-Based Materials”, Construction and Building Materials, 104, 160-168 (2016).
•    Alyousif A., O. Anil, M. Lachemi, M. Şahmaran, G. Yildirim ve A.F. Ashour “Comparison of Shear Behavior of Engineered Cementitious Composite and Normal Concrete Beams with Different Shear Span Lengths,” Magazine of Concrete Research, 68(5), 217-228 (2016).
•    Alyousif A., M. Lachemi, G. Yildirim, G. Haşıloğlu ve M. Şahmaran “Influence of Cyclic Frost Deterioration on Water Sorptivity of Microcracked Cementitious Composites”, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 28(4) (2016).
•    Siad, H., M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Effect of Glass Powder on Sulfuric Acid Resistance of Cementitious Materials”, Construction and Building Materials, 113(15), 163-173 (2016).
•    Keskin S. B., Ö. Kasap Keskin, Ö. Anıl, M. Şahmaran, A. Alyousif, M. Lachemi, L. Amleh, A.F. Ashour “Self-healing Capability of Large-scale Engineered Cementitious Composites Beams”, Composites Part B, 101, 1-13 (2016).
•    Siad, H., M. Lachemi, M. Şahmaran, Hossain K.M.A. “Preconditioning Method for the Accelerated Testing of Concrete under Sulfate Attack”, ACI Materials Journal, 113(4), 493-504 (2016).
•    Banyhussan Q.S., G. Yıldırım, E. Bayraktar, S. Demirhan, ve M. Şahmaran “Deflection-hardening Hybrid Fiber Reinforced Concrete: The Effect of Aggregate Content”, Construction and Building Materials, 125, 41-52 (2016).
•    Al-Dahawi A., M. Sarwary, O. Öztürk, G. Yıldırım, A. Arslan, M. Şahmaran, M. Lachemi “Electrical Percolation Threshold of Cementitious Composites Possessing Self-Sensing Functionality Incorporating Different Carbon-Based Materials” Smart Materials and Structures, 25-15pp (2016).
•    Al-Najjar Y., S. Yeşilmen, A.M. Al-Dahawi, M. Şahmaran, G. Yıldırım, M. Lachemi, L. Amleh “Physical and Chemical Actions of Nano-Mineral Additives on the Properties of High Volume Fly Ash Engineered Cementitious Composites” ACI Materials Journal, 113(6), 791-801 (2016).
•    Şahmaran M., G. Yıldırım, G. Haşıloğlu, S.B. Keskin, Ö. K. Keskin, M. Lachemi “Self-healing of Cementitious Composites to Reduce High CO2 Emissions” ACI Materials Journal, 114(1), 93-104 (2017).
•    Al-Dahawi A., G. Yıldırım, O. Öztürk, M. Şahmaran “Assessment of Self-sensing Capability of Engineered Cementitious Composites within the Elastic and Plastic Ranges of Cyclic Flexural Loading” Construction and Building Materials, 145, 1-10 (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Hossain, K. M. A. “Mechanical, Physical and Self-healing behaviors of Engineered Cementitious Composites with Glass Powder,” Journal of Materials in Civil Engineering, 29(6), 12p. (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H, Hossain, K. M. A., Ozsunar, A. “Potential for Using Waste Recycled Glass Sand in Engineered Cementitious Composites,” Magazine of Concrete Research, 35 p, 69(17), 905-918 (2017).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H, Hossain, K. M. A., “Use of Recycled Glass Powder to Improve the Performance Properties of High Volume Fly Ash-Engineered Cementitious Composites,” Construction and Building Materials, 163, 53-62 (2018).
•    Yıldırım G., Khiavi A.H., Yeşilmen S., M. Şahmaran “Self-healing Performance of Aged Cementitious Composites” Cement and Concrete Composites, 87, 172-186 (2018).
•    Gülsan M.E., A. Mohammedamean A., M. Şahmaran, Nis A., Alzeebaree R., Çevik A.“Effects of sulphuric acid on mechanical and durability properties of ECC confined by FRP fabrics” Advances in Concrete Construction, 6(2), 199-220 (2018).
•    Yıldırım G., M.H. Sarwary, A. Al-Dahawi, O. Öztürk, Ö. Anıl, M. Şahmaran “Piezoresistive behavior of CF- and CNT-based reinforced concrete beams subjected to static flexural loading: Shear failure investigation” Construction and Building Materials, 168, 266-279 (2018).
•    Siad, H., Lachemi, M., Sahmaran, M., Mesbah, H A., Hossain, K. M. A., “Advanced engineered cementitious composites with combined self-sensing and self-healing functionalities,” Construction and Building Materials, 176, 313-322 (2018).
•    Yıldırım G., B. Dündar, B. Alam, İ.Ö. Yaman, M. Şahmaran “Role of Nanosilica on the Early-Age Performance of Natural Pozzolan-Based Blended Cement” ACI Materials Journal, 115(6), 969-980 (2018).
•    Banyhussan Q.S., G. Yıldırım, Ö. Anıl, R.T. Erdem, A. Ashour, M. Şahmaran, “Impact Resistance of Deflection‐Hardening Fiber Reinforced Concretes with Different Mixture Parameters,” Structural Concrete, 20(3), 1036-1050 (2019).
•    Sarwary M.H., G. Yıldırım, A. Al-Dahawi, Ö. Anıl, K.A. Khiavi, K. Toklu, M. Şahmaran “Self-Sensing of Flexural Damage in Large-Scale Steel-Reinforced Mortar Beams” ACI Materials Journal, 116(4), 209-221 (2019).
•    Siad, H., Lachemi, M.K. Ismail, M.A.A. Sherir, M., Sahmaran, A.A.A. Hassan “Effect of Rubber Aggregate and Binary Mineral Admixtures on Long-Term Properties of Structural Engineered Cementitious Composites,” Journal of Materials in Civil Engineering, 31(11), 12p. (2019).
•    Dadsetan S., H. Siad, M. Lachemi, M. Şahmaran “Construction and Demolition Waste in Geopolymer Concrete Technology: A review,” Magazine of Concrete Research, 71(23), 1232-1252 (2019).
•    Yıldırım G., O. Öztürk, A. Al-Dahawi, A. A. Ulu, M. Şahmaran, “Self-Sensing Capability of Engineered Cementitious Composites: Effects of Aging and Loading Condition,” Construction and Building Materials, 231, 1-16 (2020).
•    Demirhan S., G. Yıldırım, Q.S. Banyhussan, K. Koca, Ö. Anıl, R. T. Erdem, M. Şahmaran “Impact Behaviour of Nanomodified Deflection-Hardening Fibre-Reinforced Concretes,” Magazine of Concrete Research, 35 p, In Press (2019).
•    Yıldırım G., F.E. Khiavi, Ö. Anıl, O. Şahin, M. Şahmaran, R.T. Erdem “Performance of Engineered Cementitious Composites under Drop-weight Impact: Effect of Different Mixture Parameters,” Structural Concrete, In Press 20(3), 1036-1050 (2019).
•    Mahmoodi, O., Siad, H., Lachemi, M., Dadsetan, S., & Sahmaran, M. (2020). Optimization of brick waste-based geopolymer binders at ambient temperature and pre-targeted chemical parameters. Journal of Cleaner Production, 122285.
•    Mahmoodi, O., Siad, H., Lachemi, M., Dadsetan, S., & Sahmaran, M. (2020). Development of ceramic tile waste geopolymer binders based on pre-targeted chemical ratios and ambient curing. Construction and Building Materials, 258, 120297.
•    Mahmoodi, O., Siad, H., Lachemi, M., Dadsetan, S., & Sahmaran, M. Development of normal and very high strength geopolymer binders based on concrete waste at ambient environment. Journal of Cleaner Production, 279, 123436.
•    Ulugöl, H., Kul, A., Yıldırım, G., Şahmaran, M., Aldemir, A., Figueira, D., & Ashour, A. (2020). Mechanical and microstructural characterization of geopolymers from assorted construction and demolition waste-based masonry and glass. Journal of Cleaner Production, 280, 124358.
•    Yıldırım, G., Kul, A., Özçelikci, E., Şahmaran, M., Aldemir, A., Figueira, D., & Ashour, A. Development of alkali-activated binders from recycled mixed masonry-originated waste. Journal of Building Engineering, 33, 101690.
•    Şahmaran, M., Ö. Kasap, K. Duru ve İ. Ö. Yaman, “Çimento Kompozisyonu ve Su-Çimento Oranının Harçların Sülfat Direncine Etkileri,” Çimento ve Beton Dünyası, 10 (59), 66-77 (2006).
•    Kasap, Ö., M. Şahmaran, K. Duru ve İ. Ö Yaman., “Katkılı Çimentolu Hamur, Harç ve Betonların Sülfat Direnci,” Çimento ve Beton Dünyası, 12 (69), 52-63 (2007).
•    Şahmaran, M., İ. Ö. Yaman ve M. Tokyay, “Yeni Nesil Yüksek Akışkanlaştırıcı Katkı Maddeleri ile Yüksek Hacimde Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Beton,” Hazır Beton Dergisi, Türkiye Hazır Beton Birliği, 14 (79), 70-74 (2007).
•    Şahmaran, M., G. Yıldırım, “Engineered Cementitious Composites for Durable Construction: Recent Developments and Applications,” Çimento ve Beton Dünyası, 16 (91), 82-103 (2011).
•    Ö. Anıl, M.K. Koçkar, M. Şahmaran, “Field Applications for Risk Assessment Methods of Urban Transformation Law No. 6306: A Case Study of Beyoğlu,” Disaster Science and Engineering, 4 (2), 54-64 (2018).
•    Mustafa Şahmaran ve Gürkan Yıldırım “Yeni Nesil Çatlaksız Onarım Malzemesi”, Türk Patent Enstitüsü (Patent No: 2013/15174), 2018.
•    Mustafa Şahmaran, Mucip Tapan ve Ete İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. “Yüksek Isıl Dirence Sahip ve Depreme Dayanıklı Tasarlanmış Yapı Bloğu”, Türk Patent Enstitüsü (Patent No: 2014/05194 B), 2019.  

Bağlantılar