Kaya Mekaniği ve Havalandırma Laboratuvarı

Hakkında

Kaya Mekaniği Laboratuvarında, kaya kütlesi ve kaya malzemesinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi için standartlara uygun deney yapılabilecek ekipmanlar bulunmaktadır. Kaya kesme, blok malzemeden karot alma, basınç dayanımı, üç eksenli basınç dayanımı ve deformabilite deneyleri standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarda taneli malzemeler ile ilgili agrega deneyleri de yapılmaktadır.

Yer altı maden işletmelerinde havalandırma sistemi tasarımında kullanılan ölçüm yöntemleri için laboratuvar ortamında “Havalandırma simülatörü” kullanılmaktadır. Eğitim amaçlı kullanılan bu simülatör üzerinde 2 adet fan ve hava basıncı ve miktarı ölçümlerinde kullanılan pitot-tüpü ve anemometreler bulunmaktadır.

Araştırma Olanakları

•    300 ton kapasiteli servo motorlu elektronik press
•    Elektronik mesafe ölçer (LVDT)
•    Üç eksenli deney yanal basınç ünitesi
•    Üç eksenli deney hücresi (NX ve BX ebatlarında)
•    Nokta yükleme deney aleti
•    Kaya makaslama kutusu
•    Suda dağılmaya karşı dayanım (slake durability)
•    Birim hacim ölçer tel sepet düzeneği
•    Zemin Üç eksenli (CD) deney ekipmanı
•    Üç eksenli hücre
•    Üç eksenli yanal basınç ünitesi
•    Üç eksenli hacimsel değişim ölçer ünitesi
•    Zemin Konsolidasyon aleti
•    CBR (Kalifornia taşıma kapasitesi) aleti
•    Standart proktor deney düzeneği
•    Etüv
•    Terazi
•    Los Angeles aşındırma aleti
•    Micro-Deval aşındırma aleti
•    Beton mikseri
•    Beton kür havuzu
•    Beton hava miktarı ölçer aleti
•    Mikro dalga ölçme test cihazı
•    Bileme makinesi
•    Sıcaklık, iletkenlik ve pH ölçer
•    Optik mikroskop
•    Kesme makinesi (Giyotin)
•    Fırın
•    Beton test tabancası
•    Kalibrasyon cihazı
•    Havalandırma fan düzeneği

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER
•    Prof. Dr. Erhan TERCAN
•    Prof. Dr. Yılmaz ÖZÇELİK
•    Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN
•    Dr. Öğretim Üyesi Fırat ATALAY
•    Dr. Öğr. Üye. Emre YILMAZKAYA
•    Dr. Ar. Gör. Mehmet Suphi ÜNAL
•    Dr. Ar. Gör. Süleyman Yasin KILLIOĞLU

Devam Eden Projeler

•    “Karbonatlı Kayaçların Mikrodalga Destekli Kazısının Araştırılması”, Avrupa Birliği (ERA-NET/ERA-MIN), 119M839
•     “Kollu Galeri Açma Makineleri Performansının Genel Değerlendirmesi”, Sair KAHRAMAN, TÜBİTAK, 217M740
•    Mikrodalga Destekli Küçük Ölçekli Kaya Kesme Makinesi Geliştirilmesi ve Sert Kayaçlarda Uygulamaları”, Sair Kahraman (Prof. Dr.), TÜBİTAK, 315M061 (Devam ediyor)

Tamamlanan Projeler

•    “Demirtuz İnş.Mad.San.ve Tic.A.Ş.’ye ait Çiçekdağı Kaya Tuzu Madeninin Jeoteknik Etüt Çalışması ve Oda-Topuk Yönteminin Modellenmesi” A. Kemal CENGİZ, Döner Sermaye İşl.Md., Sayı 27271848/18
•    “Sürkit Gıda Petrol Ürn.Uluslararası Taş. İç ve Dış Tic.A.Ş. ait Tuzluca Kaya Tuzu Madeninin Jeoteknik Etüd Çalışması ve Oda-Topuk Yönteminin Modellenmesi” A. Kemal CENGİZ, Döner Sermaye İşl.Md., Sayı 27271848/32
•    “Mikrodalgaya maruz bırakmanın granitik kayaçlarının mekanik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması”, Sair Kahraman, TÜBİTAK (216M003) , 2018.
•    “Mikrodalga Destekli Küçük Ölçekli Kaya Kesme Makinesi Geliştirilmesi ve Sert Kayaçlarda Uygulamaları” ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof. Dr.) (Yardımcı Araştırmacı), TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 315M061
•    ST ve Katraklarla Kesimi Problemli Olan Doğal Taşların Tektelli Blok Kesme Sistemiyle Kesiminin İncelenmesi, ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof. Dr.) (Proje Yürütücüsü), H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje Kodu, FHD-2016-8922. ) (Tamamlandı)
•    Tektelli Kesim Makinelerinde Mermer Kesme Veriminin Mermer Tozu Tane Boyu ile Kontrolü”, ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof. Dr.) (Yardımcı Araştırmacı), H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje Kodu, FHD-2016-8984. ) (Tamamlandı)
•    “Oğlaklar kömür havzasi (çan-çanakkale) alaninin jeolojik – yapisal özelliklerinin tespit edilmesi projesi” YEL ENERJİ, ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof.Dr.), (Proje Koordinatörü) (Tamamlandı)
•    Kollu Galeri Açma Makinelerinin Performans Tahmininde İğne Penetrometresinin Kullanılabilirliği.” KAHRAMAN, Sair (Prof. Dr.), TÜBİTAK (114M836), Proje Yürütücüsü, 2015.
•    Park Teknik A.Ş. Çayırhan İşletmesi Yeraltı Ocağı D ve G Sektörleri Tavan Taşı Dayanım Belirleme Çalışmaları”, Ünver, B. (Prof.)
•    Tektelli blok kesme sisteminde elmas boncuk çapının kesime etkisi ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof.Dr.), H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi, Proje No: FHD-2015-6136 (Proje Yürütücüsü) (Raporu 2015’de teslim edildi)
•    TKİ-ELİ Çan Linyit Açık Ocağı Şevlerindeki Duraylılık Mekanizmalarının Belirlenmesi ve Şev Tasarımlarına Yönelik AR-GE Danışmanlık Projesi, TKİ (Proje Koordinatörü)
•    Tektelli Blok Kesme Sisteminde Metredeki Boncuk Sayısının Kesime Etkisi, ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof. Dr.), Yılmazkaya, Emre(Dr.) (Yardımcı Araştırmacı), H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje Kodu, 014D06602002.

Yayınlar

•    Kahraman, S; Alber, M, "Electrical impedance spectroscopy measurements to estimate the uniaxial compressive strength of a fault breccia", B MATER SCI, Cilt 37, Baskı 6, Sayfa 1543-1550, 2014.
•    Kahraman, S; Alber, M; Gunaydin, O; Fener, M, "The usability of the Cerchar abrasivity index for the evaluation of the triaxial strength of Misis Fault Breccia", B ENG GEOL, Cilt 74, Baskı 1, Sayfa 163-170, 2015.
•    OZCELIK Yilmaz (Prof. Dr.), TERCAN, A. Erhan (Prof. Dr), YILMAZKAYA, Emre (Dr), “Assessment of Surface Quality of Stone Treated by Water Jet and Bush Hammering Using Geostatistical Simulations” Journal of Testing and Evaluation, DOI: 10.1520/JTE20140492, (2015).
•    Kahraman, S.; Aloğlu, A.S.; Aydın, B., "Predicting the Performance of Roadheaders from the Needle Penetration Resistance", Int. Conf. Civil and Envir. Eng., Sayfa 1531-1537, 2015.
•    Kahraman, S.; Sarıbıyık, M., "The Relation between Uniaxial Compressive Strength and Block Punch Index for Pyroclastic Rocks", 24th Int. Mining Congr. Exh.Turkey, Sayfa 630-636, 2015
•    YILMAZKAYA, Emre (Dr), OZCELIK Yilmaz (Prof. Dr.), “Development of cuttability chart for a limestone cutting with monowire cutting machine” 3rd International Conference on Stone and Concrete Machining, Germany, 2-3 November 2015.
•    YILMAZKAYA, Emre (Dr), Özçelik, Yılmaz (Prof. Dr.), “Development of Cuttability Chart for a Limestone Cutting with Monowire Cutting Machine”, 49th ARMA Symposium, 28 Haziran-01 Temmuz 2015, San Francisco/Amerika.
•    Rostami, J.; Kahraman, S.; Naeimipour A.;Collins C., "Rock characterization while drilling and application of roof bolter drilling data for evaluation of ground conditions", J Rock Mech. Geotechn. Eng., Cilt 7, Baskı 0, Sayfa 273-281, 2015
•    Rostami, J., Kahraman, S., Naeimipour A. and Collins C. (2015). Rock characterization while drilling and application of roof bolter drilling data for evaluation of ground conditions. J Rock Mech. Geotechn. Eng. 7, 273-281.
•    Kahraman, S., Alber, M., Fener, M. and Gunaydin, O. (2015). An assessment on the indirect determination of the volumetric block proportion of Misis fault breccia (Adana, Turkey). Bull. Eng. Geol. Environ .74, 899–907.   
•    Kahraman, S., Rostami, J. and Naeimipour, A.  (2016). Review of ground characterization by using instrumented drills for underground mining and construction. Rock Mech. Rock Eng. 49, 585–602.
•    Kahraman, S. (2016). Estimating the penetration rate in diamond drilling in laboratory works using the regression and artificial neural network analysis. Neural Processing Letters 43 (2), 523-535.
•    Kahraman, S., Fener, M. and Kilic, C.O. (2016). A preliminary study on the conversion factor used in the prediction of the UCS from the BPI for pyroclastic rocks. Bull. Eng. Geol. Environ. 75, 771-780.
•    Kahraman, S., Fener, M. Kasling, H. and Thuro, K. (2016). The influences of textural parameters of grains on the LCPC abrasivity of coarse-grained igneous rocks. Tunn. Undergr. Sp. Tech. 58, 216–223.
•    Yilmazkaya, E; Ozcelik, Y, "The Effects of Operational Parameters on a Mono-wire Cutting System: Efficiency in Marble Processing", ROCK MECH R, Cilt 49, Baskı 2, Sayfa 523-539, 2016
•    Kahraman, S., Fener, M. Kasling, H. and Thuro, K. (2015). The effect of textural parameters of grains on the LCPC abrasivity of coarse-grained igneous rocks. EUROCK 2015 & 64th Geomechanics Colloquium, 7-10 October, Salzburg. pp. 339-344.  
•    Kahraman, S. and Aykan, B. (2015). Predicting average block size of blasted rock in calcite quarries using regression and artificial neural networks analysis. 23rd International Symposium on Mine planning & Equipment Selection, 8-11 November, Johannesburg. pp.701-710.  
•    Kahraman, S., Yumsak, S.M. and Koyuncu, Y.A. (2016). The predictability of physico-mechanical properties of pyroclastic rocks from the needle penetration index. 50th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, Houston, USA, 26-29 June 2016, Paper No. ARMA16-809 (on CD).
•    Kahraman, S. and Toraman, O.Y. (2016). Estimating the rock strength from a crushability index. EUROCK 2016, 29-31 August, Cappadocia, Turkey. pp. 143-146.
•    Rostami, J., Kahraman, S., Yu, X., Copur, H., Balci, C., Bamford, W. and Asbury, B. (2016). The relation between uniaxial compressive and Brazilian tensile strength. EUROCK 2016, 29-31 August, Cappadocia, Turkey. pp. 147-152.
•    YILMAZKAYA, Emre (Dr), Özçelik, Yılmaz (Prof. Dr.), “Development of Cuttability Chart for a Marble Cutting with Monowire Cutting Machine”, 3rd International Conference on Stone and Concrete Machining-ICSCM, 2-3 Kasım 2015, Bochum /Almanya.
•    Kahraman S., Delibalta, M.S. and Comakli, R. and Fener, M (2016). Predicting the noise level in rock sawing from the physico-mechanical and mineralogical properties of rocks. Applied Acoustics 114, 244 – 251.
•    Kahraman, S., Fener, M. and Kilic, C.O. (2017). Estimating the wet-rock p-wave velocity from the dry-rock p-wave velocity for pyroclastic rocks. Pure Appl. Geophys. 174, 2621–2629.
•    Kahraman, S., Fener, M. and Gunaydin, O. (2017). Estimating the uniaxial compressive strength of pyroclastic rocks from the slake durability index. Bull. Eng. Geol. Environ. 76, 1107–1115.
•    Kahraman, E. and  Kahraman, S. (2016). The performance prediction of roadheaders from easy testing methods. Bull. Eng. Geol. Environ .75, 1585–1596.   
•    Ozcelik Y., Engin I, 2017,  Development of Cuttability Abacuses in Abrasive Waterjet Cutting With Regard to Depth of Cut and Roughness of Cut Surfaces, Journal of Testing and Evaluation, DOI: 10.1520/JTE20160366
•    OZCELIK, Yilmaz (Prof. Dr.), Abdullah Erhan Tercan (Prof. Dr.), Emre Yilmazkaya (Dr.), “Assessment of Surface Quality of Stone Treated by Water Jet and Bush Hammering Using Geostatistical Simulations”, Journal of Testing and Evaluation, doi:10.1520/JTE20140492, Vol. 44, No. 6, November 2016.
•    Kahraman, S., Aloglu, A. S., Aydın B., Saygın, E. (2016). Predicting the Performance of an Axial Roadheader in Mine Roadway Excavation from the Needle Penetration Index. 9th Asian Rock Mechanics Symposium. 18-20 October 2016, Bali, Indonesia. (On CD)
•    Kahraman, S., Aloglu, A. S., Aydın B., Saygın, E. (2016). The effect of clay content on the strength of clay-bearing rocks. 9th Asian Rock Mechanics Symposium. 18-20 October, Bali, Indonesia. (On CD)
•    Kahraman, S., Aloglu, A. S., Aydın B., Saygın, E. (2017). Estimating Roadheader Performance from the Point Load Index. 7th Int. Symp. Tunnels and Undergr. Structures in SEE, May 3-5, 2017, Zagreb, Croatia. pp. 70-77. (On CD)
•    Kahraman, S., Gunes, B., Gun, T.K. and Ince, I. (2017). Predicting the Physico-Mechanical Properties of Konya Pyroclastic Rocks from the Needle Penetration Index. 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, 11-14 April, Antalya. pp. 129-134. (On CD)
•    Kahraman, S., Aloglu, A. S., Aydın B., Saygın, E. (2016). The Effect of Clay Content on the Needle Penetration Index for Clay-Bearing Rocks. Int. Black Sea Mining & Tunnelling Symposium,  2-4 November  2016, Trabzon, Turkey. pp. 259-264.
•    Kahraman, S., Fener, M. Kasling, H. and Thuro, K. (2016). The effect of mineralogy on the abrasivity of rocks. 2nd Int. Conf. Tunnel Boring Machines in Difficult Grounds,  16–18 November 2016, Istanbul, Turkey. pp. 304-310.
•    YILMAZKAYA, Emre (Dr), Yılmaz Özçelik (Prof), Ediz Sadık Kanbir (Yrd. Doç. Dr.), “Investigation of the Effects of Number of Bead per Meter on Cutting in Monowire Block Cutting System”, 6th International Conference on Computer Applications in the Minerals Industries CAMI-2016, 5-7 October 2016, Istanbul.
•    KANBİR, Ediz Sadık (Yrd. Doç. Dr.), Yılmaz Özçelik (Prof. Dr.), Emre Yılmazkaya (Dr.), “Development of Cuttability Abacuses for Real Marble Rock Types in Diamond Wire Cutting Method”, 6th International Conference on Computer Applications in the Minerals Industries CAMI-2016, 5-7 October 2016, Istanbul.
•    S. Kahraman, M. Fener ve O. Gunaydin, “Estimating the uniaxial compressive strength of pyroclastic rocks from the slake durability index”. Bull. Eng. Geol. Environ. 76, 2017, 1107-1115. (SCI)
•    S. Kahraman, A.S. Aloglu, B. Aydın, E. Saygın, “The needle penetration test for predicting coal strength”. J. South Afr. Inst. Min. Metall. 117, 2017, 587-591. (SCI)
•    E. Yilmazkaya, G. Dagdelenler, Y. Ozcelik, H. Sonmez, “Prediction of mono-wire cutting machine performance parameters using artificial neural network and regression models”, Engineering Geology, 239, 2018, 96–108. (SCI)
•    S. Kahraman ve M. Sarıbıyık, “Indentation Hardness Test to Predict the Strength of Pyroclastic Rocks Used as Building Stones”, 9th International Marble and Natural Stones Congress, Antalya, 13-15 Aralık 2017, 331-336.
•    Yılmazkaya, Y. Özçelik, “Bilgisayar Kontrollü Tektelli Blok Kesme Sisteminin Tanıtılması”, 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, 18-21 Ekim 2017, 143-152.
•    E. Yılmazkaya, Y. Özçelik, “Effects of the Diameter of Diamond Beads on Cutting in Monowire Block Cutting System”, 9th International Marble and Natural Stones Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 13-15 Aralık 2017, 145-152.
•    S. Kahraman, A.S. Aloglu, B. Aydın, E. Saygın, The needle penetration index to estimate the performance of an axial type roadheader used in a coal mine. Geomech. Geophys. Geo-energ. Geo-resour. 5, 2019, 37–45. (E-SCI)
•    S. Kahraman, O.Y. Toraman, S. Cayirli, Predicting the strength and brittleness of rocks from a crushability index. Bull. Eng. Geol. Environ. 77, 2018, 1639–1645. (SCI)
•    S. Kahraman,  M. Ucurum, E. Yogurtcuoglu, M. Fener, Evaluating the grinding process of granitic rocks using the physico-mechanical and mineralogical properties. Journal of Metals, Materials and Minerals, 29 (2), 2019, 51-57. (SCI Expanded)
•    E. Yılmazkaya, O. Altun, Y. Özçelik, Tektelli Kesme Parametrelerinin Çamur Tane Boyuna Etkileri, 26th International Mininig Congress of Turkey (IMCET 2019),  April 2019, Antalya-Turkey, Proceedings of the 26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey.
•    E. Yilmazkaya, Y. Ozcelik, A. Ozguven, H. Sonmez, M. Ercanoglu, Effects of Temperature on Mechanıcal Properties of Some Carbonate Rocks From Turkey, 26th International Mininig Congress of Turkey (IMCET 2019),  April 2019, Antalya-Turkey, Proceedings of the 26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey
•    E. Yilmazkaya, O. Altun, Y. Özçelik, The effects of monowire cutting parameters on mean size of swarf [Tek telli kesme parametrelerinin çamur tane boyuna etkileri], 26. International Mining Congress of Turkey (IMCET 2019),  April 2019, Antalya-Turkey, Proceedings of the 26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey.
•    S. Kahraman, M. Fener, Karbonatlı Kayaçların Schmidt Çekici Değerleri Üzerinde Su İçeriğinin Etkisi. 4. Int. Conf. on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, 20-22 April 2019, Trabzon, Turkey, 151-157.
•    S. Kahraman, O. Gunaydin, Predicting the Design Parameters of The TBMs Using Regression and Artificial Neural Network Analysis. 4. Int. Conf. on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, 20-22 April 2019, Trabzon, Turkey.  854-664.
•    S. Kahraman, M. Rostami,  E. Saygın,  The Needle Penetration Index Test to Estimate the Performance of Transverse Type Roadheaders. 4th Int. Symp. on Underground Excavations, 13-14 September 2018, Istanbul, 193-197.
•    S. Kahraman, A.N. Canpolat, A. Çolak, Ş.A. Yurdacan, M. Fener, The Effect of Microwave Treatment on the Strength of Igneous Rocks. 4th Int. Symp. on Underground Excavations, 13-14 September 2018, Istanbul. 485-491.
•    S. Kahraman, E. Saygın, F.S. Sarbangholi, M. Fener, The Evaluation of the Abrasivity Characteristics of Igneous Rocks. 10th Asian Rock Mechanics Symposium. 29 October-03 November 2018, Singapore.

Bağlantılar

Hakkında

Kaya Mekaniği Laboratuvarında, kaya kütlesi ve kaya malzemesinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi için standartlara uygun deney yapılabilecek ekipmanlar bulunmaktadır. Kaya kesme, blok malzemeden karot alma, basınç dayanımı, üç eksenli basınç dayanımı ve deformabilite deneyleri standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarda taneli malzemeler ile ilgili agrega deneyleri de yapılmaktadır.

Yer altı maden işletmelerinde havalandırma sistemi tasarımında kullanılan ölçüm yöntemleri için laboratuvar ortamında “Havalandırma simülatörü” kullanılmaktadır. Eğitim amaçlı kullanılan bu simülatör üzerinde 2 adet fan ve hava basıncı ve miktarı ölçümlerinde kullanılan pitot-tüpü ve anemometreler bulunmaktadır.

Araştırma Olanakları

•    300 ton kapasiteli servo motorlu elektronik press
•    Elektronik mesafe ölçer (LVDT)
•    Üç eksenli deney yanal basınç ünitesi
•    Üç eksenli deney hücresi (NX ve BX ebatlarında)
•    Nokta yükleme deney aleti
•    Kaya makaslama kutusu
•    Suda dağılmaya karşı dayanım (slake durability)
•    Birim hacim ölçer tel sepet düzeneği
•    Zemin Üç eksenli (CD) deney ekipmanı
•    Üç eksenli hücre
•    Üç eksenli yanal basınç ünitesi
•    Üç eksenli hacimsel değişim ölçer ünitesi
•    Zemin Konsolidasyon aleti
•    CBR (Kalifornia taşıma kapasitesi) aleti
•    Standart proktor deney düzeneği
•    Etüv
•    Terazi
•    Los Angeles aşındırma aleti
•    Micro-Deval aşındırma aleti
•    Beton mikseri
•    Beton kür havuzu
•    Beton hava miktarı ölçer aleti
•    Mikro dalga ölçme test cihazı
•    Bileme makinesi
•    Sıcaklık, iletkenlik ve pH ölçer
•    Optik mikroskop
•    Kesme makinesi (Giyotin)
•    Fırın
•    Beton test tabancası
•    Kalibrasyon cihazı
•    Havalandırma fan düzeneği

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER
•    Prof. Dr. Erhan TERCAN
•    Prof. Dr. Yılmaz ÖZÇELİK
•    Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN
•    Dr. Öğretim Üyesi Fırat ATALAY
•    Dr. Öğr. Üye. Emre YILMAZKAYA
•    Dr. Ar. Gör. Mehmet Suphi ÜNAL
•    Dr. Ar. Gör. Süleyman Yasin KILLIOĞLU

Devam Eden Projeler

•    “Karbonatlı Kayaçların Mikrodalga Destekli Kazısının Araştırılması”, Avrupa Birliği (ERA-NET/ERA-MIN), 119M839
•     “Kollu Galeri Açma Makineleri Performansının Genel Değerlendirmesi”, Sair KAHRAMAN, TÜBİTAK, 217M740
•    Mikrodalga Destekli Küçük Ölçekli Kaya Kesme Makinesi Geliştirilmesi ve Sert Kayaçlarda Uygulamaları”, Sair Kahraman (Prof. Dr.), TÜBİTAK, 315M061 (Devam ediyor)

Tamamlanan Projeler

•    “Demirtuz İnş.Mad.San.ve Tic.A.Ş.’ye ait Çiçekdağı Kaya Tuzu Madeninin Jeoteknik Etüt Çalışması ve Oda-Topuk Yönteminin Modellenmesi” A. Kemal CENGİZ, Döner Sermaye İşl.Md., Sayı 27271848/18
•    “Sürkit Gıda Petrol Ürn.Uluslararası Taş. İç ve Dış Tic.A.Ş. ait Tuzluca Kaya Tuzu Madeninin Jeoteknik Etüd Çalışması ve Oda-Topuk Yönteminin Modellenmesi” A. Kemal CENGİZ, Döner Sermaye İşl.Md., Sayı 27271848/32
•    “Mikrodalgaya maruz bırakmanın granitik kayaçlarının mekanik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması”, Sair Kahraman, TÜBİTAK (216M003) , 2018.
•    “Mikrodalga Destekli Küçük Ölçekli Kaya Kesme Makinesi Geliştirilmesi ve Sert Kayaçlarda Uygulamaları” ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof. Dr.) (Yardımcı Araştırmacı), TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 315M061
•    ST ve Katraklarla Kesimi Problemli Olan Doğal Taşların Tektelli Blok Kesme Sistemiyle Kesiminin İncelenmesi, ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof. Dr.) (Proje Yürütücüsü), H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje Kodu, FHD-2016-8922. ) (Tamamlandı)
•    Tektelli Kesim Makinelerinde Mermer Kesme Veriminin Mermer Tozu Tane Boyu ile Kontrolü”, ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof. Dr.) (Yardımcı Araştırmacı), H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje Kodu, FHD-2016-8984. ) (Tamamlandı)
•    “Oğlaklar kömür havzasi (çan-çanakkale) alaninin jeolojik – yapisal özelliklerinin tespit edilmesi projesi” YEL ENERJİ, ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof.Dr.), (Proje Koordinatörü) (Tamamlandı)
•    Kollu Galeri Açma Makinelerinin Performans Tahmininde İğne Penetrometresinin Kullanılabilirliği.” KAHRAMAN, Sair (Prof. Dr.), TÜBİTAK (114M836), Proje Yürütücüsü, 2015.
•    Park Teknik A.Ş. Çayırhan İşletmesi Yeraltı Ocağı D ve G Sektörleri Tavan Taşı Dayanım Belirleme Çalışmaları”, Ünver, B. (Prof.)
•    Tektelli blok kesme sisteminde elmas boncuk çapının kesime etkisi ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof.Dr.), H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi, Proje No: FHD-2015-6136 (Proje Yürütücüsü) (Raporu 2015’de teslim edildi)
•    TKİ-ELİ Çan Linyit Açık Ocağı Şevlerindeki Duraylılık Mekanizmalarının Belirlenmesi ve Şev Tasarımlarına Yönelik AR-GE Danışmanlık Projesi, TKİ (Proje Koordinatörü)
•    Tektelli Blok Kesme Sisteminde Metredeki Boncuk Sayısının Kesime Etkisi, ÖZÇELİK, Yılmaz (Prof. Dr.), Yılmazkaya, Emre(Dr.) (Yardımcı Araştırmacı), H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje Kodu, 014D06602002.

Yayınlar

•    Kahraman, S; Alber, M, "Electrical impedance spectroscopy measurements to estimate the uniaxial compressive strength of a fault breccia", B MATER SCI, Cilt 37, Baskı 6, Sayfa 1543-1550, 2014.
•    Kahraman, S; Alber, M; Gunaydin, O; Fener, M, "The usability of the Cerchar abrasivity index for the evaluation of the triaxial strength of Misis Fault Breccia", B ENG GEOL, Cilt 74, Baskı 1, Sayfa 163-170, 2015.
•    OZCELIK Yilmaz (Prof. Dr.), TERCAN, A. Erhan (Prof. Dr), YILMAZKAYA, Emre (Dr), “Assessment of Surface Quality of Stone Treated by Water Jet and Bush Hammering Using Geostatistical Simulations” Journal of Testing and Evaluation, DOI: 10.1520/JTE20140492, (2015).
•    Kahraman, S.; Aloğlu, A.S.; Aydın, B., "Predicting the Performance of Roadheaders from the Needle Penetration Resistance", Int. Conf. Civil and Envir. Eng., Sayfa 1531-1537, 2015.
•    Kahraman, S.; Sarıbıyık, M., "The Relation between Uniaxial Compressive Strength and Block Punch Index for Pyroclastic Rocks", 24th Int. Mining Congr. Exh.Turkey, Sayfa 630-636, 2015
•    YILMAZKAYA, Emre (Dr), OZCELIK Yilmaz (Prof. Dr.), “Development of cuttability chart for a limestone cutting with monowire cutting machine” 3rd International Conference on Stone and Concrete Machining, Germany, 2-3 November 2015.
•    YILMAZKAYA, Emre (Dr), Özçelik, Yılmaz (Prof. Dr.), “Development of Cuttability Chart for a Limestone Cutting with Monowire Cutting Machine”, 49th ARMA Symposium, 28 Haziran-01 Temmuz 2015, San Francisco/Amerika.
•    Rostami, J.; Kahraman, S.; Naeimipour A.;Collins C., "Rock characterization while drilling and application of roof bolter drilling data for evaluation of ground conditions", J Rock Mech. Geotechn. Eng., Cilt 7, Baskı 0, Sayfa 273-281, 2015
•    Rostami, J., Kahraman, S., Naeimipour A. and Collins C. (2015). Rock characterization while drilling and application of roof bolter drilling data for evaluation of ground conditions. J Rock Mech. Geotechn. Eng. 7, 273-281.
•    Kahraman, S., Alber, M., Fener, M. and Gunaydin, O. (2015). An assessment on the indirect determination of the volumetric block proportion of Misis fault breccia (Adana, Turkey). Bull. Eng. Geol. Environ .74, 899–907.   
•    Kahraman, S., Rostami, J. and Naeimipour, A.  (2016). Review of ground characterization by using instrumented drills for underground mining and construction. Rock Mech. Rock Eng. 49, 585–602.
•    Kahraman, S. (2016). Estimating the penetration rate in diamond drilling in laboratory works using the regression and artificial neural network analysis. Neural Processing Letters 43 (2), 523-535.
•    Kahraman, S., Fener, M. and Kilic, C.O. (2016). A preliminary study on the conversion factor used in the prediction of the UCS from the BPI for pyroclastic rocks. Bull. Eng. Geol. Environ. 75, 771-780.
•    Kahraman, S., Fener, M. Kasling, H. and Thuro, K. (2016). The influences of textural parameters of grains on the LCPC abrasivity of coarse-grained igneous rocks. Tunn. Undergr. Sp. Tech. 58, 216–223.
•    Yilmazkaya, E; Ozcelik, Y, "The Effects of Operational Parameters on a Mono-wire Cutting System: Efficiency in Marble Processing", ROCK MECH R, Cilt 49, Baskı 2, Sayfa 523-539, 2016
•    Kahraman, S., Fener, M. Kasling, H. and Thuro, K. (2015). The effect of textural parameters of grains on the LCPC abrasivity of coarse-grained igneous rocks. EUROCK 2015 & 64th Geomechanics Colloquium, 7-10 October, Salzburg. pp. 339-344.  
•    Kahraman, S. and Aykan, B. (2015). Predicting average block size of blasted rock in calcite quarries using regression and artificial neural networks analysis. 23rd International Symposium on Mine planning & Equipment Selection, 8-11 November, Johannesburg. pp.701-710.  
•    Kahraman, S., Yumsak, S.M. and Koyuncu, Y.A. (2016). The predictability of physico-mechanical properties of pyroclastic rocks from the needle penetration index. 50th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, Houston, USA, 26-29 June 2016, Paper No. ARMA16-809 (on CD).
•    Kahraman, S. and Toraman, O.Y. (2016). Estimating the rock strength from a crushability index. EUROCK 2016, 29-31 August, Cappadocia, Turkey. pp. 143-146.
•    Rostami, J., Kahraman, S., Yu, X., Copur, H., Balci, C., Bamford, W. and Asbury, B. (2016). The relation between uniaxial compressive and Brazilian tensile strength. EUROCK 2016, 29-31 August, Cappadocia, Turkey. pp. 147-152.
•    YILMAZKAYA, Emre (Dr), Özçelik, Yılmaz (Prof. Dr.), “Development of Cuttability Chart for a Marble Cutting with Monowire Cutting Machine”, 3rd International Conference on Stone and Concrete Machining-ICSCM, 2-3 Kasım 2015, Bochum /Almanya.
•    Kahraman S., Delibalta, M.S. and Comakli, R. and Fener, M (2016). Predicting the noise level in rock sawing from the physico-mechanical and mineralogical properties of rocks. Applied Acoustics 114, 244 – 251.
•    Kahraman, S., Fener, M. and Kilic, C.O. (2017). Estimating the wet-rock p-wave velocity from the dry-rock p-wave velocity for pyroclastic rocks. Pure Appl. Geophys. 174, 2621–2629.
•    Kahraman, S., Fener, M. and Gunaydin, O. (2017). Estimating the uniaxial compressive strength of pyroclastic rocks from the slake durability index. Bull. Eng. Geol. Environ. 76, 1107–1115.
•    Kahraman, E. and  Kahraman, S. (2016). The performance prediction of roadheaders from easy testing methods. Bull. Eng. Geol. Environ .75, 1585–1596.   
•    Ozcelik Y., Engin I, 2017,  Development of Cuttability Abacuses in Abrasive Waterjet Cutting With Regard to Depth of Cut and Roughness of Cut Surfaces, Journal of Testing and Evaluation, DOI: 10.1520/JTE20160366
•    OZCELIK, Yilmaz (Prof. Dr.), Abdullah Erhan Tercan (Prof. Dr.), Emre Yilmazkaya (Dr.), “Assessment of Surface Quality of Stone Treated by Water Jet and Bush Hammering Using Geostatistical Simulations”, Journal of Testing and Evaluation, doi:10.1520/JTE20140492, Vol. 44, No. 6, November 2016.
•    Kahraman, S., Aloglu, A. S., Aydın B., Saygın, E. (2016). Predicting the Performance of an Axial Roadheader in Mine Roadway Excavation from the Needle Penetration Index. 9th Asian Rock Mechanics Symposium. 18-20 October 2016, Bali, Indonesia. (On CD)
•    Kahraman, S., Aloglu, A. S., Aydın B., Saygın, E. (2016). The effect of clay content on the strength of clay-bearing rocks. 9th Asian Rock Mechanics Symposium. 18-20 October, Bali, Indonesia. (On CD)
•    Kahraman, S., Aloglu, A. S., Aydın B., Saygın, E. (2017). Estimating Roadheader Performance from the Point Load Index. 7th Int. Symp. Tunnels and Undergr. Structures in SEE, May 3-5, 2017, Zagreb, Croatia. pp. 70-77. (On CD)
•    Kahraman, S., Gunes, B., Gun, T.K. and Ince, I. (2017). Predicting the Physico-Mechanical Properties of Konya Pyroclastic Rocks from the Needle Penetration Index. 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, 11-14 April, Antalya. pp. 129-134. (On CD)
•    Kahraman, S., Aloglu, A. S., Aydın B., Saygın, E. (2016). The Effect of Clay Content on the Needle Penetration Index for Clay-Bearing Rocks. Int. Black Sea Mining & Tunnelling Symposium,  2-4 November  2016, Trabzon, Turkey. pp. 259-264.
•    Kahraman, S., Fener, M. Kasling, H. and Thuro, K. (2016). The effect of mineralogy on the abrasivity of rocks. 2nd Int. Conf. Tunnel Boring Machines in Difficult Grounds,  16–18 November 2016, Istanbul, Turkey. pp. 304-310.
•    YILMAZKAYA, Emre (Dr), Yılmaz Özçelik (Prof), Ediz Sadık Kanbir (Yrd. Doç. Dr.), “Investigation of the Effects of Number of Bead per Meter on Cutting in Monowire Block Cutting System”, 6th International Conference on Computer Applications in the Minerals Industries CAMI-2016, 5-7 October 2016, Istanbul.
•    KANBİR, Ediz Sadık (Yrd. Doç. Dr.), Yılmaz Özçelik (Prof. Dr.), Emre Yılmazkaya (Dr.), “Development of Cuttability Abacuses for Real Marble Rock Types in Diamond Wire Cutting Method”, 6th International Conference on Computer Applications in the Minerals Industries CAMI-2016, 5-7 October 2016, Istanbul.
•    S. Kahraman, M. Fener ve O. Gunaydin, “Estimating the uniaxial compressive strength of pyroclastic rocks from the slake durability index”. Bull. Eng. Geol. Environ. 76, 2017, 1107-1115. (SCI)
•    S. Kahraman, A.S. Aloglu, B. Aydın, E. Saygın, “The needle penetration test for predicting coal strength”. J. South Afr. Inst. Min. Metall. 117, 2017, 587-591. (SCI)
•    E. Yilmazkaya, G. Dagdelenler, Y. Ozcelik, H. Sonmez, “Prediction of mono-wire cutting machine performance parameters using artificial neural network and regression models”, Engineering Geology, 239, 2018, 96–108. (SCI)
•    S. Kahraman ve M. Sarıbıyık, “Indentation Hardness Test to Predict the Strength of Pyroclastic Rocks Used as Building Stones”, 9th International Marble and Natural Stones Congress, Antalya, 13-15 Aralık 2017, 331-336.
•    Yılmazkaya, Y. Özçelik, “Bilgisayar Kontrollü Tektelli Blok Kesme Sisteminin Tanıtılması”, 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, 18-21 Ekim 2017, 143-152.
•    E. Yılmazkaya, Y. Özçelik, “Effects of the Diameter of Diamond Beads on Cutting in Monowire Block Cutting System”, 9th International Marble and Natural Stones Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 13-15 Aralık 2017, 145-152.
•    S. Kahraman, A.S. Aloglu, B. Aydın, E. Saygın, The needle penetration index to estimate the performance of an axial type roadheader used in a coal mine. Geomech. Geophys. Geo-energ. Geo-resour. 5, 2019, 37–45. (E-SCI)
•    S. Kahraman, O.Y. Toraman, S. Cayirli, Predicting the strength and brittleness of rocks from a crushability index. Bull. Eng. Geol. Environ. 77, 2018, 1639–1645. (SCI)
•    S. Kahraman,  M. Ucurum, E. Yogurtcuoglu, M. Fener, Evaluating the grinding process of granitic rocks using the physico-mechanical and mineralogical properties. Journal of Metals, Materials and Minerals, 29 (2), 2019, 51-57. (SCI Expanded)
•    E. Yılmazkaya, O. Altun, Y. Özçelik, Tektelli Kesme Parametrelerinin Çamur Tane Boyuna Etkileri, 26th International Mininig Congress of Turkey (IMCET 2019),  April 2019, Antalya-Turkey, Proceedings of the 26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey.
•    E. Yilmazkaya, Y. Ozcelik, A. Ozguven, H. Sonmez, M. Ercanoglu, Effects of Temperature on Mechanıcal Properties of Some Carbonate Rocks From Turkey, 26th International Mininig Congress of Turkey (IMCET 2019),  April 2019, Antalya-Turkey, Proceedings of the 26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey
•    E. Yilmazkaya, O. Altun, Y. Özçelik, The effects of monowire cutting parameters on mean size of swarf [Tek telli kesme parametrelerinin çamur tane boyuna etkileri], 26. International Mining Congress of Turkey (IMCET 2019),  April 2019, Antalya-Turkey, Proceedings of the 26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey.
•    S. Kahraman, M. Fener, Karbonatlı Kayaçların Schmidt Çekici Değerleri Üzerinde Su İçeriğinin Etkisi. 4. Int. Conf. on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, 20-22 April 2019, Trabzon, Turkey, 151-157.
•    S. Kahraman, O. Gunaydin, Predicting the Design Parameters of The TBMs Using Regression and Artificial Neural Network Analysis. 4. Int. Conf. on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, 20-22 April 2019, Trabzon, Turkey.  854-664.
•    S. Kahraman, M. Rostami,  E. Saygın,  The Needle Penetration Index Test to Estimate the Performance of Transverse Type Roadheaders. 4th Int. Symp. on Underground Excavations, 13-14 September 2018, Istanbul, 193-197.
•    S. Kahraman, A.N. Canpolat, A. Çolak, Ş.A. Yurdacan, M. Fener, The Effect of Microwave Treatment on the Strength of Igneous Rocks. 4th Int. Symp. on Underground Excavations, 13-14 September 2018, Istanbul. 485-491.
•    S. Kahraman, E. Saygın, F.S. Sarbangholi, M. Fener, The Evaluation of the Abrasivity Characteristics of Igneous Rocks. 10th Asian Rock Mechanics Symposium. 29 October-03 November 2018, Singapore.

Bağlantılar