Nöroloji Anabilim Dalı EEG Laboratuvarları

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    1 Taşınabilir dijital EEG cihazı
•    3 Dijital EEG cihazı
•    Bilgisayarlar, tarayıcı ve yazıcılar

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Serap Saygı
•    Prof. Dr. F. İrsel Tezer Filik PhD

Devam Eden Projeler

•    İktal ağlama
•    Epilepsi cerrahisi ve psikojenik nonepileptik nöbetler-videoEEG kayıtlamaları yapılan 2 bin hasta ve cerrahiye giden 500 civarındaki hasta tabanlı
•    Rutin EEG lerde interiktal hızlı ritmik aktiviteler
•    VideoEEG yapılan ve cerrahi düşünülen hastalarda temporal ensefalosel
•    Rutin EEG de semptomatik fokal epilepsi ve Fixation off sensitivitesi
•    İktal ve periiktal oksijen saturasyonu değişiklikleri, EEG-Klinik ilişkisi
•    Video-EEG sırasında subklinik nöbetlerin sıklığı, klinikle ilişkisi, önemi
•    Epilepsi cerrahisi yapılan ekstratemporal lob epilepsisi olan vakalarda prognoz
•    Sentetik MRG ile temporal ensefalosel ve HS olan vakaların karşılaştırılması

Tamamlanan Projeler

•    Uyanıklık ve uykudaki nöbetlerin serum öreksin seviyesi ile ilişkisi (Dr. Gökçe Ayhan’ın uzmanlık tezi)
•    Bacak otomatizmalarının lateralizasyon-lokalizasyon değeri
•    Ilaca dirençli temporal lob epilepsi nedeni ile temporal lobektomi ve amigdalahipokampektomi yapılan hastalarda epilepsi gelisiminde etkili olabilecek immünolojik nedenlerin doku örneklerinde immünhistokimya yöntemi ile incelenmesi
•    Nöbet başlangıcınn uyanma ve arousal ile ilişkisi
•    Son histopatolojik sınıflandırmaya göre TLE-HS olan vakaların EEG-Klinik özellikleri
•    AEİ kullanımı ile ilşkili deri döküntüsü geliştiren hastalarda HLA araştırması
•    Epilepsi Görüntülemesinde Modaliteler Arası Uyum (MRG_PET_Klinik_EEG)
•    SREDA sıklığı, klinik önemi
•    Afazik status, EEG-Klinik özellikler
•    TLE’de apne sıklığı
•    Epilepsi polikliniğine başvuran hastaların uyku hastalığı belirtileri-anket çalışması (Dr. Vefa İsmayilova’nın uzmanlık tezi)
•    StereoEEG ile uyku ve epilepsi (Alt yapı projesi)
•    Intraoperative Neurophysiologic Examination in Central Nervous System Tumor Surgery
•    Dirençli temporal lob epilepsisisnde İstirahat sırasında fonksiyonel MRG ve Difüzyon Tensor MRG
•    Bulgularının Cerrahi Sonuçlarıyla Değerlendirilmesi
•    VEMÜ’de takip edilen ilginç vakaların bildirimi (Postoperatif NMDA –herpesensefaliti, nörofibromatozis ve HS, iktal lakrimasyon.)

Yayınlar

•    Vural G, Irsel Tezer F, SAYGI S. Ictal movements mimicking Islamic praying rituals: localizing value in a series of 12 patients. EPILEPSY BEHAV 2015 Dec;53:92-7
•    Nar Şenol P, Tezer FI, SAYGI S. Eyelid myoclomia seizures in adults: An alternate look at the syndrome paradox EPILEPSY BEHAVIOR 2015 Apr;45:265-70
•    Soylemezoglu F, Himmetoglu C, Oguz KK, SAYGI S, Akalan N. A 41-Year-Old Man wıth Drug-Resıstant Complex Partıal Seızures. Brain Pathol. 2015 Jul;25(4):511-2.
•    Yildiz FG, Tezer FI, SAYGI S. Temporal lobe epilepsy is a predisposing factor for sleep apnea: A questionnaire study in video-EEG monitoring unit. EPILEPSY BEHAV 2015 Jul;48:1-3.
•    Erdener ŞE, Dericioğlu N, SAYGI S. Lacrimation during seizure: a case report. CLIN EEG NEUROSCI 2015 Jul;46(3):243-6
•    Güngör, M. Acar Arslan, E., Tezer Fılık, F.İ., SAYGI S.SUDEP: The first case series in Turkey. ARCH NEUROPSYCHIATRY Volume 53, Issue 1, March 2016, Pages 64-68
•    Titiz AP, Tezer I, SAYGI S.  Speaking Foreign Language With Expressive Aphasia of Native Language During Postictal Period. J NEUROLOGICAL SCIENCES 33:(1): 47; 147-154, 2016
•    Erdener ŞE, Tezer FI, Oğuz KK, Kamışlı Ö, Ergün EL, Söylemezoğlu F, SAYGI S. Reflex Seizures Triggered by Exposure to Characters With Numerical Value: A Case With Right Temporal Cortical Dysplasia. CLIN EEG NEUROSCI  2016 Jul;47(3):220-3.
•    Gumusyayla S, Erdal A, Tezer FI, SAYGI S. The temporal relation between seizure onset and arousal-awakening in temporal lobe seizures. SEIZURE. 2016 Jul;39:24-7.
•    Ergün EL, SAYGI S, Yalnizoglu D, Oguz KK, Erbas B. SPECT-PET in Epilepsy and Clinical Approach in Evaluation. SEMIN NUCL MED 2016 Jul;46(4):294-307.
•    Kursun O, Karatas H, Dericioglu N, SAYGI S. Refractory Lesional Parietal Lobe Epilepsy: Clinical, Electroencephalographic and Neurodiagnostic Findings. ARCH NEUROPSYCHIATRY 2016; 53: 213-221.
•    Tezer I, Xasiyev F, Söylemezoglu F, Bilginer B, Oguz KK, SAYGI S.  Clinical and Electrophysiological Findings in Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal Sclerosis, Based on the Recent Histopathological Classifications EPILEPSY RESEARCH  2016 Nov;127:50-54.
•    Erkent I, Gocmen R, Tezer FI, Oguz KK, Kucuksahin N, Soylemezoglu F, Bilginer B, SAYGI S. Postherpetic Anti-N-methyl-D-aspartate Receptor Encephalitis after Hemispherotomy in a Patient with Intractable Startle Epilepsy. NEUROPEDIATRICS. 2018 Feb;49(1):63-67. doi: 10.1055/s-0037-1606640. Epub 2017 Sep 22
•    SAYGI S. İnvaziv EEG ve haritalama. Türkiye Klinikleri, EEG özel sayısı 2017
•    Tezer FI, Firat A, Tuzun E, Unal I, Soylemezoglu F, Bilginer B, Kaymaz F, Oguz KK, SAYGI S.  Immunopathology in Drug Resistant Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Different Types of Hippocampal Sclerosis. INT J NEUROSCI. 2018 May;128(5):421-428. doi: 10.1080/00207454.2017.1389928.
•    Büyüköztürk S, Kekik Ç, Gökyiğit A.Z. , Tezer Filik F.İ., Karakaya G, SAYGI S, A.B. Dursun, S. Kirbaş, A. Tüfekçi, A.Z. Sin, İ. Aydoğdu, M.H. Sorgun, N. Aydin, A. Gelincik, B. Çolakoğlu, G. Çelik, F. Oğuz Cutaneous drug reactions to antiepileptic drugs and relation with HLA alleles in the Turkish population. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2018 Jan;50(1):36-41. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.23.
•    Urgen BM, Topac Y; Ustun FS; Demirayak P; Oguz KK ; Kansu T; SAYGI S; Ozcelik T; Boyaci H; Doerschner K. Homozygous LAMC3 mutation links to structural and functional changes in visual attention Networks NEUROIMAGE 2018 Apr 4. pii: S1053-8119(18)30287-8.  doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.03.077.
•    Angın Dİ, Tezer İF, Oguz KK, Bilginer B, Söylemezoğlu F, SAYGI S Pharmacoresistant seizures in neurofibromatosis type 1 related to hippocampal sclerosis: Three case presentation and review J of Clin Neurosci 2019 Jun;64:14-17. doi: 10.1016/j.jocn.2019.03.055 .
•    Güneş A, Tezer FI, Yalnızoğlu D, Günbey C, Volkan Salancı B, Söylemezoğlu F, Bilginer B, Lay Ergun E, Turanlı G, Erbaş B, Topçu M, Saygı S,Karlı Oğuz K Intertechnique Agreement in Epilepsy Imaging - Epilepsi Görüntülemesinde Modaliteler Arası Uyum, Turkısh Journal of Pediatric Disease 2019, 4: 292-301  DOI: 10.12956/tchd.541114
•    Khasiyev F, Tezer FI, SAYGI S. Lower limb automatism in surgically treated temporal lobe epilepsy patients: Clinical and electrophysiological features. J CLIN NEUROSCI 2019 Nov;69:51-54. doi: 10.1016/j.jocn.2019.08.038.
•    Azman Iste F, Tezer Filik FI, SAYGI S. SREDA: A Rare but Confusing Benign EEG Variant. J CLIN NEUROPHYSIOL 2019 Aug 5. doi: 10.1097/WNP.0000000000000623. Epub ahead of print]
•    Yon MI, Azman F, Tezer FI, SAYGI S The coexistence of psychogenic nonepileptic and epileptic seizures in the same patient is more frequent than expected: Is there any clinical feature for defining these patients? EPILEPSY BEHAV. 2020 Apr;105:106940. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.106940.
•    Yalnizoglu D, Ardicli D, Bilginer B, Konuskan B, Karli Oguz K, Akalan N, Turanli G, SAYGI S, Topcu  M. Long-term effects of vagus nerve stimulation in refractory pediatric epilepsy: A single-center experience Epilepsy Behav. 2020 Sep;110:107147. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107147. Epub 2020 Jun 27.
•    Azman Iste F, Tezer Filik FI, SAYGI S. Aphasic status epilepticus in a tertiary referral center in Turkey: Clinical features, etiology, and outcome. EPILEPSY RESEARCH. 2020 Nov;167:106479. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106479.
•    YILDIZ SARIKAYA FATMA GÖKÇEM,TEZER FILIK FADIME IRSEL,MUT ASKUN MELIKE,VARLI KUBILAY (2017). Intraoperative Neurophysiologic Examination in Central Nervous System Tumor Surgery: Four-year Single-institution Experience. Turkish Journal Of Neurology, 23(3), 112-116., Doi: 10.4274/tnd.75418
Kitap – Kitap Bölümü
•    UZUN SÜRELİ VİDEO EEG MONİTORİZASYON, SERAP SAYGI, Klinik Nörofizyoloji Derneği Yayınları, 2020 İZMİR
•    EEG, SERAP SAYGI. NÖROLOJİ Ders Kitabı-Hacettepe Kitabevi, Ankara,1. Baskı 2019
•    Epilepsi, SERAP SAYGI. Nöroloji Ders Kitabı- Hacettepe Kitabevi, Ankara, 1. Baskı,2019
•    Ekstratemporal lop epilepilerinde cerrahi, Serap Saygı.  (Bora İH, editör). Epilepside Tedavi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.40-6.
•    NÖROLOJIDE AYIRICI TANI, Bölüm adı: Senkron Yavas Dalgaların Altında Yatan Etyolojiler) TEZER FILIK FADIME IRSEL, O’xxTIP KITABEVI, Editör: BEBEK NERSES, KOCASOY ORHAN ELIF, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-84320-0-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), EEG Ayırıcı Tanı, (2017).,)
•    Epilpsi, Bölüm adı:(enfeksiyöz ve enflamatuar epilepsiler) (2018)., TEZER FILIK FADIME IRSEL, TÜZÜN ERDEM, Kınay Demet, Nobel, Editör: Ibrahim Bora, Naz Yeni, Candan Gürses, Basım Sayısı: 2, ISBN:978-605-335-376-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2899642)
•    Cannabinoid pharmacology in seizures, status and epilepsy. Olcay Meriç, Nalan Küçükşahin, İrsel Tezer (Ed. Oğuz Erdinç) Türkiye Klinikleri 2016
•    Türkiye Klinikleri Epilepside Tedavi Bölüm Adı: Epilepsi ve Komorbid Durumlarda Tedavi, Filiz Azman, İrsel Tezer, (Ed. İbrahim Bora 2019)

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    1 Taşınabilir dijital EEG cihazı
•    3 Dijital EEG cihazı
•    Bilgisayarlar, tarayıcı ve yazıcılar

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Serap Saygı
•    Prof. Dr. F. İrsel Tezer Filik PhD

Devam Eden Projeler

•    İktal ağlama
•    Epilepsi cerrahisi ve psikojenik nonepileptik nöbetler-videoEEG kayıtlamaları yapılan 2 bin hasta ve cerrahiye giden 500 civarındaki hasta tabanlı
•    Rutin EEG lerde interiktal hızlı ritmik aktiviteler
•    VideoEEG yapılan ve cerrahi düşünülen hastalarda temporal ensefalosel
•    Rutin EEG de semptomatik fokal epilepsi ve Fixation off sensitivitesi
•    İktal ve periiktal oksijen saturasyonu değişiklikleri, EEG-Klinik ilişkisi
•    Video-EEG sırasında subklinik nöbetlerin sıklığı, klinikle ilişkisi, önemi
•    Epilepsi cerrahisi yapılan ekstratemporal lob epilepsisi olan vakalarda prognoz
•    Sentetik MRG ile temporal ensefalosel ve HS olan vakaların karşılaştırılması

Tamamlanan Projeler

•    Uyanıklık ve uykudaki nöbetlerin serum öreksin seviyesi ile ilişkisi (Dr. Gökçe Ayhan’ın uzmanlık tezi)
•    Bacak otomatizmalarının lateralizasyon-lokalizasyon değeri
•    Ilaca dirençli temporal lob epilepsi nedeni ile temporal lobektomi ve amigdalahipokampektomi yapılan hastalarda epilepsi gelisiminde etkili olabilecek immünolojik nedenlerin doku örneklerinde immünhistokimya yöntemi ile incelenmesi
•    Nöbet başlangıcınn uyanma ve arousal ile ilişkisi
•    Son histopatolojik sınıflandırmaya göre TLE-HS olan vakaların EEG-Klinik özellikleri
•    AEİ kullanımı ile ilşkili deri döküntüsü geliştiren hastalarda HLA araştırması
•    Epilepsi Görüntülemesinde Modaliteler Arası Uyum (MRG_PET_Klinik_EEG)
•    SREDA sıklığı, klinik önemi
•    Afazik status, EEG-Klinik özellikler
•    TLE’de apne sıklığı
•    Epilepsi polikliniğine başvuran hastaların uyku hastalığı belirtileri-anket çalışması (Dr. Vefa İsmayilova’nın uzmanlık tezi)
•    StereoEEG ile uyku ve epilepsi (Alt yapı projesi)
•    Intraoperative Neurophysiologic Examination in Central Nervous System Tumor Surgery
•    Dirençli temporal lob epilepsisisnde İstirahat sırasında fonksiyonel MRG ve Difüzyon Tensor MRG
•    Bulgularının Cerrahi Sonuçlarıyla Değerlendirilmesi
•    VEMÜ’de takip edilen ilginç vakaların bildirimi (Postoperatif NMDA –herpesensefaliti, nörofibromatozis ve HS, iktal lakrimasyon.)

Yayınlar

•    Vural G, Irsel Tezer F, SAYGI S. Ictal movements mimicking Islamic praying rituals: localizing value in a series of 12 patients. EPILEPSY BEHAV 2015 Dec;53:92-7
•    Nar Şenol P, Tezer FI, SAYGI S. Eyelid myoclomia seizures in adults: An alternate look at the syndrome paradox EPILEPSY BEHAVIOR 2015 Apr;45:265-70
•    Soylemezoglu F, Himmetoglu C, Oguz KK, SAYGI S, Akalan N. A 41-Year-Old Man wıth Drug-Resıstant Complex Partıal Seızures. Brain Pathol. 2015 Jul;25(4):511-2.
•    Yildiz FG, Tezer FI, SAYGI S. Temporal lobe epilepsy is a predisposing factor for sleep apnea: A questionnaire study in video-EEG monitoring unit. EPILEPSY BEHAV 2015 Jul;48:1-3.
•    Erdener ŞE, Dericioğlu N, SAYGI S. Lacrimation during seizure: a case report. CLIN EEG NEUROSCI 2015 Jul;46(3):243-6
•    Güngör, M. Acar Arslan, E., Tezer Fılık, F.İ., SAYGI S.SUDEP: The first case series in Turkey. ARCH NEUROPSYCHIATRY Volume 53, Issue 1, March 2016, Pages 64-68
•    Titiz AP, Tezer I, SAYGI S.  Speaking Foreign Language With Expressive Aphasia of Native Language During Postictal Period. J NEUROLOGICAL SCIENCES 33:(1): 47; 147-154, 2016
•    Erdener ŞE, Tezer FI, Oğuz KK, Kamışlı Ö, Ergün EL, Söylemezoğlu F, SAYGI S. Reflex Seizures Triggered by Exposure to Characters With Numerical Value: A Case With Right Temporal Cortical Dysplasia. CLIN EEG NEUROSCI  2016 Jul;47(3):220-3.
•    Gumusyayla S, Erdal A, Tezer FI, SAYGI S. The temporal relation between seizure onset and arousal-awakening in temporal lobe seizures. SEIZURE. 2016 Jul;39:24-7.
•    Ergün EL, SAYGI S, Yalnizoglu D, Oguz KK, Erbas B. SPECT-PET in Epilepsy and Clinical Approach in Evaluation. SEMIN NUCL MED 2016 Jul;46(4):294-307.
•    Kursun O, Karatas H, Dericioglu N, SAYGI S. Refractory Lesional Parietal Lobe Epilepsy: Clinical, Electroencephalographic and Neurodiagnostic Findings. ARCH NEUROPSYCHIATRY 2016; 53: 213-221.
•    Tezer I, Xasiyev F, Söylemezoglu F, Bilginer B, Oguz KK, SAYGI S.  Clinical and Electrophysiological Findings in Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal Sclerosis, Based on the Recent Histopathological Classifications EPILEPSY RESEARCH  2016 Nov;127:50-54.
•    Erkent I, Gocmen R, Tezer FI, Oguz KK, Kucuksahin N, Soylemezoglu F, Bilginer B, SAYGI S. Postherpetic Anti-N-methyl-D-aspartate Receptor Encephalitis after Hemispherotomy in a Patient with Intractable Startle Epilepsy. NEUROPEDIATRICS. 2018 Feb;49(1):63-67. doi: 10.1055/s-0037-1606640. Epub 2017 Sep 22
•    SAYGI S. İnvaziv EEG ve haritalama. Türkiye Klinikleri, EEG özel sayısı 2017
•    Tezer FI, Firat A, Tuzun E, Unal I, Soylemezoglu F, Bilginer B, Kaymaz F, Oguz KK, SAYGI S.  Immunopathology in Drug Resistant Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Different Types of Hippocampal Sclerosis. INT J NEUROSCI. 2018 May;128(5):421-428. doi: 10.1080/00207454.2017.1389928.
•    Büyüköztürk S, Kekik Ç, Gökyiğit A.Z. , Tezer Filik F.İ., Karakaya G, SAYGI S, A.B. Dursun, S. Kirbaş, A. Tüfekçi, A.Z. Sin, İ. Aydoğdu, M.H. Sorgun, N. Aydin, A. Gelincik, B. Çolakoğlu, G. Çelik, F. Oğuz Cutaneous drug reactions to antiepileptic drugs and relation with HLA alleles in the Turkish population. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2018 Jan;50(1):36-41. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.23.
•    Urgen BM, Topac Y; Ustun FS; Demirayak P; Oguz KK ; Kansu T; SAYGI S; Ozcelik T; Boyaci H; Doerschner K. Homozygous LAMC3 mutation links to structural and functional changes in visual attention Networks NEUROIMAGE 2018 Apr 4. pii: S1053-8119(18)30287-8.  doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.03.077.
•    Angın Dİ, Tezer İF, Oguz KK, Bilginer B, Söylemezoğlu F, SAYGI S Pharmacoresistant seizures in neurofibromatosis type 1 related to hippocampal sclerosis: Three case presentation and review J of Clin Neurosci 2019 Jun;64:14-17. doi: 10.1016/j.jocn.2019.03.055 .
•    Güneş A, Tezer FI, Yalnızoğlu D, Günbey C, Volkan Salancı B, Söylemezoğlu F, Bilginer B, Lay Ergun E, Turanlı G, Erbaş B, Topçu M, Saygı S,Karlı Oğuz K Intertechnique Agreement in Epilepsy Imaging - Epilepsi Görüntülemesinde Modaliteler Arası Uyum, Turkısh Journal of Pediatric Disease 2019, 4: 292-301  DOI: 10.12956/tchd.541114
•    Khasiyev F, Tezer FI, SAYGI S. Lower limb automatism in surgically treated temporal lobe epilepsy patients: Clinical and electrophysiological features. J CLIN NEUROSCI 2019 Nov;69:51-54. doi: 10.1016/j.jocn.2019.08.038.
•    Azman Iste F, Tezer Filik FI, SAYGI S. SREDA: A Rare but Confusing Benign EEG Variant. J CLIN NEUROPHYSIOL 2019 Aug 5. doi: 10.1097/WNP.0000000000000623. Epub ahead of print]
•    Yon MI, Azman F, Tezer FI, SAYGI S The coexistence of psychogenic nonepileptic and epileptic seizures in the same patient is more frequent than expected: Is there any clinical feature for defining these patients? EPILEPSY BEHAV. 2020 Apr;105:106940. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.106940.
•    Yalnizoglu D, Ardicli D, Bilginer B, Konuskan B, Karli Oguz K, Akalan N, Turanli G, SAYGI S, Topcu  M. Long-term effects of vagus nerve stimulation in refractory pediatric epilepsy: A single-center experience Epilepsy Behav. 2020 Sep;110:107147. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107147. Epub 2020 Jun 27.
•    Azman Iste F, Tezer Filik FI, SAYGI S. Aphasic status epilepticus in a tertiary referral center in Turkey: Clinical features, etiology, and outcome. EPILEPSY RESEARCH. 2020 Nov;167:106479. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106479.
•    YILDIZ SARIKAYA FATMA GÖKÇEM,TEZER FILIK FADIME IRSEL,MUT ASKUN MELIKE,VARLI KUBILAY (2017). Intraoperative Neurophysiologic Examination in Central Nervous System Tumor Surgery: Four-year Single-institution Experience. Turkish Journal Of Neurology, 23(3), 112-116., Doi: 10.4274/tnd.75418
Kitap – Kitap Bölümü
•    UZUN SÜRELİ VİDEO EEG MONİTORİZASYON, SERAP SAYGI, Klinik Nörofizyoloji Derneği Yayınları, 2020 İZMİR
•    EEG, SERAP SAYGI. NÖROLOJİ Ders Kitabı-Hacettepe Kitabevi, Ankara,1. Baskı 2019
•    Epilepsi, SERAP SAYGI. Nöroloji Ders Kitabı- Hacettepe Kitabevi, Ankara, 1. Baskı,2019
•    Ekstratemporal lop epilepilerinde cerrahi, Serap Saygı.  (Bora İH, editör). Epilepside Tedavi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.40-6.
•    NÖROLOJIDE AYIRICI TANI, Bölüm adı: Senkron Yavas Dalgaların Altında Yatan Etyolojiler) TEZER FILIK FADIME IRSEL, O’xxTIP KITABEVI, Editör: BEBEK NERSES, KOCASOY ORHAN ELIF, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-84320-0-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), EEG Ayırıcı Tanı, (2017).,)
•    Epilpsi, Bölüm adı:(enfeksiyöz ve enflamatuar epilepsiler) (2018)., TEZER FILIK FADIME IRSEL, TÜZÜN ERDEM, Kınay Demet, Nobel, Editör: Ibrahim Bora, Naz Yeni, Candan Gürses, Basım Sayısı: 2, ISBN:978-605-335-376-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2899642)
•    Cannabinoid pharmacology in seizures, status and epilepsy. Olcay Meriç, Nalan Küçükşahin, İrsel Tezer (Ed. Oğuz Erdinç) Türkiye Klinikleri 2016
•    Türkiye Klinikleri Epilepside Tedavi Bölüm Adı: Epilepsi ve Komorbid Durumlarda Tedavi, Filiz Azman, İrsel Tezer, (Ed. İbrahim Bora 2019)

Bağlantılar