Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Çeker ocak Cryostat, -80°C derin dondurucu, pH-metre, Hassas terazi, Etüv, Buzdolabı, Vorteks, Isıtıcıblok, Mikrotom (yarı ince kesitler için), Mikroskop Floresan ataçmanlı Çok başlıklı ışık mikroskobu Sıvı azot taşıma tankı Kantitatif duyu testi
•    Bilgisayar Yazıcı, Hastalık teşhisine yönelik kas-deri ve sinir biyopsilerinden immünhistokimya, immünfloresan ve histolopatoloji boyama deneyleri yapılmaktadır.
•    Ayrıca sinir örneklerinden yarı ince kesit incelemeleri için gerekli deneyler yapılmaktadır.

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Ersin Tan
•    Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar
•    Doç. Dr. Can Ebru Kurt
•    Dr. Öğr. Gör. Zeynep Ergül Ülger (PhD)
 

Devam Eden Projeler

•    Timopoez ve germinal merkez hücresel komponentlerinin Miyastenia Gravis ile ilişkili timektomi materyallerinde ve periferik kanda incelenmesi
•    Motor nöron hastalıklarında yüksek kapasiteli ko-kültür sistemi oluşturmaya yönelik uyarılmış pluripotent kök hücre eldesi ve detaylı karakterizasyonu
•    Miyastenik kötüleşmede/krizde tedavi öncesi ve sonrasında sitokin düzeylerinin incelenmesi
•    Parkinson Hastalığı ve Atipik Parkinsonizm Sendromlarında Periferik Nöropatik Ağrının Multimodal İncelenmesi

Tamamlanan Projeler

•    İnflamasyon ile İlişkili Nöromüskuler Hastalıklarda Dolaşımdaki Mitokondriyal DNA’nın Araştırılması
•    Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki İn me Hastalarında Yoğun Bakım Ünitesinde Edinilmiş Güçsüzlüğün (YB Ü EG) Multimodal İncelemesi
•    Guillain -Barre Hastalarında Vektör Kaynaklı Viral Enfeksiyonlar
•    Amiyotrofik Lateral Skleroz hastalarının deri biyopsilerinde Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) ve
•    Keratinosit Büyüme Faktörünün (KGF) ekspresyonunun değerlendirilmesi
•    Amiyotrofik Lateral Skleroz Patogenezinde İskelet Kasında Gözlenen Hasarın Mitokondri Dinamiği ile İlişkisinin Araştırılması
•    Multiple skleroz hastalarında ince liflerin histopatolojik olarak değerlendirilmesi

Yayınlar

•    Bora-Tatar G, Yesbek-Kaymaz A, Bekircan-Kurt CE, Erdem-Özdamar S, Erdem-Yurter H. Spinal Muscular Atrophy Type III: Molecular Genetic Characterization of Turkish Patients. Eur J Med Genet. 2015 Nov 5. doi: 10.1016/j.ejmg.2015.11.002. (SCI, SCIE)
•    Bekircan-Kurt CE, Güneş HN, Yildiz FG, Saka E, Tan E, Erdem-Ozdamar S. New mutations and genotype– phenotype correlation in late-onset Pompe patients. Acta Neurol Belg DOI 10.1007/s13760-016-0738-7 [Epub ahead of print] (SCIE)
•    Bekircan-Kurt CE, Şimşek-Kiper PÖ, Boduroğlu K, Dericioğlu N. A novel de novo mutation involving the MLL2 gene in a Kabuki syndrome patient presenting with seizures. Turkish Journal of Pediatrics. 2016;58(1):97-100. (SCIE)
•    Bora-Tatar G, Yesbek-Kaymaz A, Bekircan-Kurt CE, Erdem-Özdamar S, Erdem-Yurter H. Spinal Muscular Atrophy Type III: Molecular Genetic Characterization of Turkish Patients. Eur J Med Genet. 2015 Nov 5. doi: 10.1016/j.ejmg.2015.11.002. (SCI, SCIE)
•    Bekircan-Kurt CE, Kurne Tuncer A. İmmünolojik bakış açısı ile kan-beyin bariyeri. (Immunological Perspective of the Blood-Brain Barrier) Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2015;8(4):1-7
•    Üçeyler N, Braunsdorf S, Kunze E, Riediger N, Scheytt S, Divisova Š, Bekircan-Kurt CE, Toyka KV, Sommer C. Cellular infiltrates in skin and sural nerve of patients with polyneuropathies. Muscle Nerve. 2016 Jul 7. doi: 10.1002/mus.25240. [Epub ahead of print]. (SCI, SCIE)
•    Bekircan-Kurt CE, Güneş HN, Yildiz FG, Saka E, Tan E, Erdem-Ozdamar S. New mutations and genotype– phenotype correlation in late-onset Pompe patients. Acta Neurol Belg DOI 10.1007/s13760-016-0738-7 [Epub ahead of print] (SCIE)
•    Yildiz FG, Bekircan-Kurt CE, Varlı K. Single-pulse Transcranial Magnetic Stimulation in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Experience of a single institution. Journal of Neurological Sciences 34:(1) 57; 70-75, 2017 (SCIE)
•    Inal-Gültekin G, Toptaş-Hekimoğlu B, Görmez Z, Gelişin Ö, Durmuş H, Ergüner B, Demirci H, Sağıroğlu MŞ, Parman Y, Deymeer F, Yılmaz-Aydoğan H, Pençe S, Bekircan-Kurt CE, Tan E, Erdem-Özdamar S, Üstek D, Giger U, Öztürk O, Serdaroğlu-Oflazer P. Myophosphorylase (PYGM) mutations determined by next generation sequencing in a cohort from Turkey with McArdle disease. Neuromuscul Disord. 2017 Jun 16. pii: S0960-8966(17)30368-1.
•    Güneş HN, Bekircan-Kurt CE, Tan E, Erdem-Özdamar S. The histopathological evaluation of small fiber neuropathy in patients with vitamin B12 deficiency. Acta Neurol Belg. 2017 Oct 19. doi: 10.1007/s13760-017-0847-y (SCIE)
•    Howard JF Jr, Utsugisawa K, Benatar M, Murai H, Barohn RJ, Illa I, Jacob S, Vissing J, Burns TM, Kissel JT, Muppidi S, Nowak RJ, O'Brien F, Wang JJ, Mantegazza R; REGAIN Study Group. Safety and efficacy of eculizumab in antiacetylcholine receptor antibody-positive refractory generalised myasthenia gravis (REGAIN): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre study. Lancet Neurol. 2017 Oct 20. pii: S1474-4422(17)30369-1. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30369-1(SCI, SCIE)
•    Tunca C, Akçimen F, Coşkun C, Gündoğdu-Eken A, Kocoglu C, Çevik B, Bekircan-Kurt CE, Tan E, Başak AN. ERLIN1 mutations cause teenage-onset slowly progressive ALS in a large Turkish pedigree. Eur J Hum Genet. 2018 May;26(5):745-748. doi: 10.1038/s41431-018-0107-5. Epub 2018 Feb 16. (SCI, SCIE)
•    Erkan Turan K, Kocabeyoglu S, Bekircan-Kurt CE, Bezci F, Erdem-Ozdamar S, Irkec M. Ocular surface alterations and in vivo confocal microscopic characteristics of corneas in patients with myasthenia gravis. Eur J Ophthalmol. 2018 Sep;28(5):541-546.
•    Balci-Hayta B, Bekircan-Kurt CE, Aksu E, Dayangac-Erden D, Tan E, Erdem-Ozdamar S. Establishment of primary myoblast cell cultures from cryopreserved skeletal muscle biopsies to serve as a tool in related research & development studies. J Neurol Sci. 2018 Oct 15; 393:100-104. doi: 10.1016/j.jns.2018.08.018. Epub 2018 Aug 18. (SCIE)
•    Salci Y, Karanfil E, Balkan AF, Kütükçü EÇ, Ceren AN, Ayvat F, Bekircan-Kurt CE, Armutlu K. Functional exercise capacity evaluated by timed walk tests in myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2018 Sep 19.
•    Bora G, Yeşbek-Kaymaz A, Bekircan-Kurt CE, Haliloğlu VG, Topaloğlu HA, Erdem-Yurter H, Erdem-Özdamar S. Recent therapeutic developments in spinal muscular atrophy. Turk J Med Sci (2018) 48: 203-211.
•    Bekircan-Kurt CE, Erdem-Ozdamar SE. The clinical feature of generalized myasthenia gravis. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2019, 21-6
•    Muppidi S, Utsugisawa K, Benatar M, Murai H, Barohn RJ, Illa I, Jacob S, Vissing J, Burns TM, Kissel JT, Nowak RJ, Andersen H, Casasnovas C, de Bleecker JL, Vu TH, Mantegazza R, O'Brien FL, Wang JJ, Fujita KP, Howard JF Jr; Regain Study Group. Long-term safety and efficacy of eculizumab in generalized myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2019 Feb 14.
•    Andersen H, Mantegazza R, Wang JJ, O'Brien F, Patra K, Howard JF Jr; REGAIN Study Group. Eculizumab improves fatigue in refractory generalized myasthenia gravis. Qual Life Res. 2019 Mar 23.
•    Kurt E, Bekircan-Kurt CE, Konuşkan B, Erkent İ, Tan E, Anlar B. Two sisters with anti-MuSK-positive myasthenia gravis. Clinical Neurology and Neurosurgery 182 (2019) 17–18
•    Calik-Kutukcu E, Salci Y, Karanfil E, Fil-Balkan A, Bekircan-Kurt CE, Armutlu K. Expiratory muscle strength as a predictor of functional exercise capacity in generalized myasthenia gravis. Neurosciences (Riyadh). 2019 Apr;24(2):95-100.
•    İnan B, Bekircan Kurt CE, Yıldız FG, Erdem Özdamar S, Temuçin ÇM, Tan E. Giant cell myositis associated with myasthenia gravis and thymoma. Neurol Sci Neurophysiol 2019; 36(4): 236-7
•    Murai H, Uzawa A, Suzuki Y, Imai T, Shiraishi H, Suzuki H, Okumura M, O'Brien F, Wang JJ, Fujita KP, Utsugisawa K; REGAIN Study Group.Long-term efficacy and safety of eculizumab in Japanese patients with generalized myasthenia gravis: A subgroup analysis of the REGAIN open-label extension study. J Neurol Sci. 2019 Dec 15;407:116419.
•    Okar SV, Bekircan-Kurt CE, Hacıoğlu S, Erdem-Özdamar S, Özkul A, Ergünay K. Toscana virus associated with Guillain-Barré syndrome: a case-control study. Acta Neurol Belg. 2020 Jan 22. doi: 10.1007/s13760-020-01279-5.
•    Bulduk BK, Kiliç HB, Bekircan-Kurt CE, Haliloğlu G, Erdem Özdamar S, Topaloğlu H, Kocaefe YÇ. A Novel Amplification-Refractory Mutation System-PCR Strategy to Screen MT-TL1 Pathogenic Variants in Patient Repositories. Genet Test Mol Biomarkers. 2020 Mar;24(3):165-170.
•    Vissing J, Jacob S, Fujita KP, O'Brien F, Howard JF; REGAIN study group.'Minimal symptom expression' in patients with acetylcholine receptor antibody-positive refractory generalized myasthenia gravis treated with eculizumab. J Neurol. 2020 Jul;267(7):1991-2001. doi: 10.1007/s00415-020-09770-y.
•    Mantegazza R, O'Brien FL, Yountz M, Howard JF Jr; REGAIN study group. Consistent improvement with eculizumab across muscle groups in myasthenia gravis. Ann Clin Transl Neurol. 2020 Jul 22.
•    Koc G, Odabasi Z, Tan E. Myasthenic Syndrome Caused by Hydroxychloroquine Used for COVID-19 Prophylaxis. J Clin Neuromuscul Dis. 2020 Sep;22(1):60-62.
•    Vural A, Göçmen R, Kurne AT, Oğuz KK, Temuçin ÇM, Tan E, Karabudak R, Meinl E, Erdem Özdamar S., Fulminant Central Plus Peripheral Nervous System Demyelination without Antibodies to Neurofascin. Can J Neurol Sci. 2016 Jan;43(1):149-56.
•    Yasrebi S, Yaman A, Tn E, Özçakar L. Multifocal Acquired Demyelinating Sensory and Motor Neuropathy: Unexpected Diagnosis After Ultrasound Imaging for a Humeral Fracture. Am J Phys Med Rehabil. 2016 Dec;95(12):e206.
•    Tunca C, Şeker T, Akçimen F, Coşkun C, Bayraktar E, Palvadeau R, Zor S, Koçoğlu C, Kartal E, Şen NE, Hamzeiy H, Özoğuz Erimiş A, Norman U, Karakahya O, Olgun G, Akgün T, Durmuş H, Şahin E, Çakar A, Başar Gürsoy E, Babacan Yıldız G, İşak B, Uluç K, Hanağası H, Bilgiç B, Turgut N, Aysal F, Ertaş M, Boz C, Kotan D, İdrisoğlu H, Soysal A, Uzun Adatepe N, Akalın MA, Koç F, Tan E, Oflazer P, Deymeer F, Taştan Ö, Çiçek AE, Kavak E, Parman Y, Başak AN. Revisiting the complex architecture of ALS in Turkey: Expanding genotypes, shared phenotypes, molecular networks, and a public variant database. Hum Mutat. 2020 Aug;41(8):e7-e45.
•    Laššuthová P, Vill K, Erdem-Ozdamar S, Schröder JM, Topaloglu H, Horvath R, Müller-Felber W, Bansagi B, Schlotter-Weigel B, Gläser D, Neupauerová J, Sedláčková L, Staněk D, Mazanec R, Weis J, Seeman P, Senderek J. Novel SBF2 mutations and clinical spectrum of Charcot-Marie-Tooth neuropathy type 4B2. Clin Genet. 2018 Nov;94(5):467-472.
•    Dayangac-Erden D, Gur-Dedeoglu B, Eskici FN, Oztemur-Islakoglu Y, Erdem-Ozdamar S. Do Perineuronal Net Elements Contribute to Pathophysiology of Spinal Muscular Atrophy? In Vitro and Transcriptomics Insights. OMICS. 2018 Sep;22(9):598-606
•    Yener İH, Topaloglu H, Erdem-Özdamar S, Dayangac-Erden D. Transcript levels of plastin 3 and neuritin 1 modifier genes in spinal muscular atrophy siblings. Pediatr Int. 2017 Jan;59(1):53-56.
•    Eskici NF, Erdem-Ozdamar S, Dayangac-Erden D. The altered expression of perineuronal net elements during neural differentiation. Cell Mol Biol Lett. 2018 Feb 13;23:5.

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Çeker ocak Cryostat, -80°C derin dondurucu, pH-metre, Hassas terazi, Etüv, Buzdolabı, Vorteks, Isıtıcıblok, Mikrotom (yarı ince kesitler için), Mikroskop Floresan ataçmanlı Çok başlıklı ışık mikroskobu Sıvı azot taşıma tankı Kantitatif duyu testi
•    Bilgisayar Yazıcı, Hastalık teşhisine yönelik kas-deri ve sinir biyopsilerinden immünhistokimya, immünfloresan ve histolopatoloji boyama deneyleri yapılmaktadır.
•    Ayrıca sinir örneklerinden yarı ince kesit incelemeleri için gerekli deneyler yapılmaktadır.

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Ersin Tan
•    Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar
•    Doç. Dr. Can Ebru Kurt
•    Dr. Öğr. Gör. Zeynep Ergül Ülger (PhD)
 

Devam Eden Projeler

•    Timopoez ve germinal merkez hücresel komponentlerinin Miyastenia Gravis ile ilişkili timektomi materyallerinde ve periferik kanda incelenmesi
•    Motor nöron hastalıklarında yüksek kapasiteli ko-kültür sistemi oluşturmaya yönelik uyarılmış pluripotent kök hücre eldesi ve detaylı karakterizasyonu
•    Miyastenik kötüleşmede/krizde tedavi öncesi ve sonrasında sitokin düzeylerinin incelenmesi
•    Parkinson Hastalığı ve Atipik Parkinsonizm Sendromlarında Periferik Nöropatik Ağrının Multimodal İncelenmesi

Tamamlanan Projeler

•    İnflamasyon ile İlişkili Nöromüskuler Hastalıklarda Dolaşımdaki Mitokondriyal DNA’nın Araştırılması
•    Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki İn me Hastalarında Yoğun Bakım Ünitesinde Edinilmiş Güçsüzlüğün (YB Ü EG) Multimodal İncelemesi
•    Guillain -Barre Hastalarında Vektör Kaynaklı Viral Enfeksiyonlar
•    Amiyotrofik Lateral Skleroz hastalarının deri biyopsilerinde Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) ve
•    Keratinosit Büyüme Faktörünün (KGF) ekspresyonunun değerlendirilmesi
•    Amiyotrofik Lateral Skleroz Patogenezinde İskelet Kasında Gözlenen Hasarın Mitokondri Dinamiği ile İlişkisinin Araştırılması
•    Multiple skleroz hastalarında ince liflerin histopatolojik olarak değerlendirilmesi

Yayınlar

•    Bora-Tatar G, Yesbek-Kaymaz A, Bekircan-Kurt CE, Erdem-Özdamar S, Erdem-Yurter H. Spinal Muscular Atrophy Type III: Molecular Genetic Characterization of Turkish Patients. Eur J Med Genet. 2015 Nov 5. doi: 10.1016/j.ejmg.2015.11.002. (SCI, SCIE)
•    Bekircan-Kurt CE, Güneş HN, Yildiz FG, Saka E, Tan E, Erdem-Ozdamar S. New mutations and genotype– phenotype correlation in late-onset Pompe patients. Acta Neurol Belg DOI 10.1007/s13760-016-0738-7 [Epub ahead of print] (SCIE)
•    Bekircan-Kurt CE, Şimşek-Kiper PÖ, Boduroğlu K, Dericioğlu N. A novel de novo mutation involving the MLL2 gene in a Kabuki syndrome patient presenting with seizures. Turkish Journal of Pediatrics. 2016;58(1):97-100. (SCIE)
•    Bora-Tatar G, Yesbek-Kaymaz A, Bekircan-Kurt CE, Erdem-Özdamar S, Erdem-Yurter H. Spinal Muscular Atrophy Type III: Molecular Genetic Characterization of Turkish Patients. Eur J Med Genet. 2015 Nov 5. doi: 10.1016/j.ejmg.2015.11.002. (SCI, SCIE)
•    Bekircan-Kurt CE, Kurne Tuncer A. İmmünolojik bakış açısı ile kan-beyin bariyeri. (Immunological Perspective of the Blood-Brain Barrier) Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2015;8(4):1-7
•    Üçeyler N, Braunsdorf S, Kunze E, Riediger N, Scheytt S, Divisova Š, Bekircan-Kurt CE, Toyka KV, Sommer C. Cellular infiltrates in skin and sural nerve of patients with polyneuropathies. Muscle Nerve. 2016 Jul 7. doi: 10.1002/mus.25240. [Epub ahead of print]. (SCI, SCIE)
•    Bekircan-Kurt CE, Güneş HN, Yildiz FG, Saka E, Tan E, Erdem-Ozdamar S. New mutations and genotype– phenotype correlation in late-onset Pompe patients. Acta Neurol Belg DOI 10.1007/s13760-016-0738-7 [Epub ahead of print] (SCIE)
•    Yildiz FG, Bekircan-Kurt CE, Varlı K. Single-pulse Transcranial Magnetic Stimulation in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Experience of a single institution. Journal of Neurological Sciences 34:(1) 57; 70-75, 2017 (SCIE)
•    Inal-Gültekin G, Toptaş-Hekimoğlu B, Görmez Z, Gelişin Ö, Durmuş H, Ergüner B, Demirci H, Sağıroğlu MŞ, Parman Y, Deymeer F, Yılmaz-Aydoğan H, Pençe S, Bekircan-Kurt CE, Tan E, Erdem-Özdamar S, Üstek D, Giger U, Öztürk O, Serdaroğlu-Oflazer P. Myophosphorylase (PYGM) mutations determined by next generation sequencing in a cohort from Turkey with McArdle disease. Neuromuscul Disord. 2017 Jun 16. pii: S0960-8966(17)30368-1.
•    Güneş HN, Bekircan-Kurt CE, Tan E, Erdem-Özdamar S. The histopathological evaluation of small fiber neuropathy in patients with vitamin B12 deficiency. Acta Neurol Belg. 2017 Oct 19. doi: 10.1007/s13760-017-0847-y (SCIE)
•    Howard JF Jr, Utsugisawa K, Benatar M, Murai H, Barohn RJ, Illa I, Jacob S, Vissing J, Burns TM, Kissel JT, Muppidi S, Nowak RJ, O'Brien F, Wang JJ, Mantegazza R; REGAIN Study Group. Safety and efficacy of eculizumab in antiacetylcholine receptor antibody-positive refractory generalised myasthenia gravis (REGAIN): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre study. Lancet Neurol. 2017 Oct 20. pii: S1474-4422(17)30369-1. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30369-1(SCI, SCIE)
•    Tunca C, Akçimen F, Coşkun C, Gündoğdu-Eken A, Kocoglu C, Çevik B, Bekircan-Kurt CE, Tan E, Başak AN. ERLIN1 mutations cause teenage-onset slowly progressive ALS in a large Turkish pedigree. Eur J Hum Genet. 2018 May;26(5):745-748. doi: 10.1038/s41431-018-0107-5. Epub 2018 Feb 16. (SCI, SCIE)
•    Erkan Turan K, Kocabeyoglu S, Bekircan-Kurt CE, Bezci F, Erdem-Ozdamar S, Irkec M. Ocular surface alterations and in vivo confocal microscopic characteristics of corneas in patients with myasthenia gravis. Eur J Ophthalmol. 2018 Sep;28(5):541-546.
•    Balci-Hayta B, Bekircan-Kurt CE, Aksu E, Dayangac-Erden D, Tan E, Erdem-Ozdamar S. Establishment of primary myoblast cell cultures from cryopreserved skeletal muscle biopsies to serve as a tool in related research & development studies. J Neurol Sci. 2018 Oct 15; 393:100-104. doi: 10.1016/j.jns.2018.08.018. Epub 2018 Aug 18. (SCIE)
•    Salci Y, Karanfil E, Balkan AF, Kütükçü EÇ, Ceren AN, Ayvat F, Bekircan-Kurt CE, Armutlu K. Functional exercise capacity evaluated by timed walk tests in myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2018 Sep 19.
•    Bora G, Yeşbek-Kaymaz A, Bekircan-Kurt CE, Haliloğlu VG, Topaloğlu HA, Erdem-Yurter H, Erdem-Özdamar S. Recent therapeutic developments in spinal muscular atrophy. Turk J Med Sci (2018) 48: 203-211.
•    Bekircan-Kurt CE, Erdem-Ozdamar SE. The clinical feature of generalized myasthenia gravis. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2019, 21-6
•    Muppidi S, Utsugisawa K, Benatar M, Murai H, Barohn RJ, Illa I, Jacob S, Vissing J, Burns TM, Kissel JT, Nowak RJ, Andersen H, Casasnovas C, de Bleecker JL, Vu TH, Mantegazza R, O'Brien FL, Wang JJ, Fujita KP, Howard JF Jr; Regain Study Group. Long-term safety and efficacy of eculizumab in generalized myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2019 Feb 14.
•    Andersen H, Mantegazza R, Wang JJ, O'Brien F, Patra K, Howard JF Jr; REGAIN Study Group. Eculizumab improves fatigue in refractory generalized myasthenia gravis. Qual Life Res. 2019 Mar 23.
•    Kurt E, Bekircan-Kurt CE, Konuşkan B, Erkent İ, Tan E, Anlar B. Two sisters with anti-MuSK-positive myasthenia gravis. Clinical Neurology and Neurosurgery 182 (2019) 17–18
•    Calik-Kutukcu E, Salci Y, Karanfil E, Fil-Balkan A, Bekircan-Kurt CE, Armutlu K. Expiratory muscle strength as a predictor of functional exercise capacity in generalized myasthenia gravis. Neurosciences (Riyadh). 2019 Apr;24(2):95-100.
•    İnan B, Bekircan Kurt CE, Yıldız FG, Erdem Özdamar S, Temuçin ÇM, Tan E. Giant cell myositis associated with myasthenia gravis and thymoma. Neurol Sci Neurophysiol 2019; 36(4): 236-7
•    Murai H, Uzawa A, Suzuki Y, Imai T, Shiraishi H, Suzuki H, Okumura M, O'Brien F, Wang JJ, Fujita KP, Utsugisawa K; REGAIN Study Group.Long-term efficacy and safety of eculizumab in Japanese patients with generalized myasthenia gravis: A subgroup analysis of the REGAIN open-label extension study. J Neurol Sci. 2019 Dec 15;407:116419.
•    Okar SV, Bekircan-Kurt CE, Hacıoğlu S, Erdem-Özdamar S, Özkul A, Ergünay K. Toscana virus associated with Guillain-Barré syndrome: a case-control study. Acta Neurol Belg. 2020 Jan 22. doi: 10.1007/s13760-020-01279-5.
•    Bulduk BK, Kiliç HB, Bekircan-Kurt CE, Haliloğlu G, Erdem Özdamar S, Topaloğlu H, Kocaefe YÇ. A Novel Amplification-Refractory Mutation System-PCR Strategy to Screen MT-TL1 Pathogenic Variants in Patient Repositories. Genet Test Mol Biomarkers. 2020 Mar;24(3):165-170.
•    Vissing J, Jacob S, Fujita KP, O'Brien F, Howard JF; REGAIN study group.'Minimal symptom expression' in patients with acetylcholine receptor antibody-positive refractory generalized myasthenia gravis treated with eculizumab. J Neurol. 2020 Jul;267(7):1991-2001. doi: 10.1007/s00415-020-09770-y.
•    Mantegazza R, O'Brien FL, Yountz M, Howard JF Jr; REGAIN study group. Consistent improvement with eculizumab across muscle groups in myasthenia gravis. Ann Clin Transl Neurol. 2020 Jul 22.
•    Koc G, Odabasi Z, Tan E. Myasthenic Syndrome Caused by Hydroxychloroquine Used for COVID-19 Prophylaxis. J Clin Neuromuscul Dis. 2020 Sep;22(1):60-62.
•    Vural A, Göçmen R, Kurne AT, Oğuz KK, Temuçin ÇM, Tan E, Karabudak R, Meinl E, Erdem Özdamar S., Fulminant Central Plus Peripheral Nervous System Demyelination without Antibodies to Neurofascin. Can J Neurol Sci. 2016 Jan;43(1):149-56.
•    Yasrebi S, Yaman A, Tn E, Özçakar L. Multifocal Acquired Demyelinating Sensory and Motor Neuropathy: Unexpected Diagnosis After Ultrasound Imaging for a Humeral Fracture. Am J Phys Med Rehabil. 2016 Dec;95(12):e206.
•    Tunca C, Şeker T, Akçimen F, Coşkun C, Bayraktar E, Palvadeau R, Zor S, Koçoğlu C, Kartal E, Şen NE, Hamzeiy H, Özoğuz Erimiş A, Norman U, Karakahya O, Olgun G, Akgün T, Durmuş H, Şahin E, Çakar A, Başar Gürsoy E, Babacan Yıldız G, İşak B, Uluç K, Hanağası H, Bilgiç B, Turgut N, Aysal F, Ertaş M, Boz C, Kotan D, İdrisoğlu H, Soysal A, Uzun Adatepe N, Akalın MA, Koç F, Tan E, Oflazer P, Deymeer F, Taştan Ö, Çiçek AE, Kavak E, Parman Y, Başak AN. Revisiting the complex architecture of ALS in Turkey: Expanding genotypes, shared phenotypes, molecular networks, and a public variant database. Hum Mutat. 2020 Aug;41(8):e7-e45.
•    Laššuthová P, Vill K, Erdem-Ozdamar S, Schröder JM, Topaloglu H, Horvath R, Müller-Felber W, Bansagi B, Schlotter-Weigel B, Gläser D, Neupauerová J, Sedláčková L, Staněk D, Mazanec R, Weis J, Seeman P, Senderek J. Novel SBF2 mutations and clinical spectrum of Charcot-Marie-Tooth neuropathy type 4B2. Clin Genet. 2018 Nov;94(5):467-472.
•    Dayangac-Erden D, Gur-Dedeoglu B, Eskici FN, Oztemur-Islakoglu Y, Erdem-Ozdamar S. Do Perineuronal Net Elements Contribute to Pathophysiology of Spinal Muscular Atrophy? In Vitro and Transcriptomics Insights. OMICS. 2018 Sep;22(9):598-606
•    Yener İH, Topaloglu H, Erdem-Özdamar S, Dayangac-Erden D. Transcript levels of plastin 3 and neuritin 1 modifier genes in spinal muscular atrophy siblings. Pediatr Int. 2017 Jan;59(1):53-56.
•    Eskici NF, Erdem-Ozdamar S, Dayangac-Erden D. The altered expression of perineuronal net elements during neural differentiation. Cell Mol Biol Lett. 2018 Feb 13;23:5.

Bağlantılar