Nöromusküler Kontrol Laboratuvarı

Hakkında

NMLab (Nöromusküler Kontrol Labotaruvarı) araştırmacıları, insan hareketlerinin gerçekleşmesinde kas iskelet ve sinir sisteminin karmaşık ilişkisini, dinamik yükler altında oluşan mekanik ve fizyolojik yanıtları, çok eklemli hareketlerde kaslar arası koordinasyonu anlama uğraşısında araştırmalar yürütmektedir.

Araştırma Olanakları

•    8 kameralı Görüntü Yakalama Temelli Hareket Analizi Sistemi (OptiTrack)
•    16 Kanal Kablosuz Yüzeyel EMG sistemi (DELSYS)
•    6-dof Kuvvet Platformu (AMTI)
•    Bisiklet Ergometresi (SRM)
•    Elektronik Açı Ölçer, Kuvvet ve IMU sensörleri
•    Hacettepe Lisanslı Yazılımlar: Visual 3D, Matlab, Labview

Araştırmacılar

•    Dr. Hüseyin Çelik (Dr.Öğr.Üy.)
•    Dr. Pınar Arpınar Avşar (Doç.Dr.)
•    Uğur Çelik (Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD)
•    Yüksek Lisans: Tuğba Çelik (Fzt., ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Böl.)
•    Yüksek Lisans: Doruk Orallı (Mekatronik, Hacettepe Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD)
•    Doktora: Emrah Korkmaz (Fzt., Hacettepe Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD)

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

•    Proje Koordinatörü / 2018- 2019. Hareket Kinematiği ve Biyolojik Geri Bildirim Temelli Performans Değerlendirme, TUBITAK 1512, 39.000 $ (işbirliği: ODTÜ, Makina Müh.Böl.)
•    Proje Koordinatörü / 2015-2017. Çok Eklemli Vücut Hareketlerinin Gerçekleştirilmesinde Motor Kontrol Mekanizmaların İncelenmesi. TUBITAK, 3501-SAG-115S535, 122.350 $ (işbirliği İstanbul Üniversitesi, Makina Müh.Böl.)
•    Proje Koordinatörü / 2018-2019. Kuvvet ve Yorgunluğun Dinamik Alt Ekstremite Hareketleri Kontrolüne Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe BAB, THD-2018-16658, 8000 $
 

Yayınlar

•    Arpinar Avşar P. , Çelik H. Does minimizing co-contraction increase agility test performance? Isokinetics And Exercise Science, cilt.28, ss.111-118, 2020
•    Akyuz B., Arpinar Avşar P. , Bilge M., Deliceoğlu G., Korkusuz F.Skeletal muscle fatigue does not affect shooting accuracy of handball players. Isokinetics And Exercise Science, cilt.27, ss.253-259, 2019
•    YILMAZ U. , ÇELİK H. , ARPINAR AVŞAR P. Yere İniş Hareketinin Kinetik Analizi: Voleybol Oyuncuları ve Sedanter Katılımcıların Karşılaştırması. Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.29, ss.1-14, 2018
•    ÇELİK H. , ARSLAN Y. Z. , ARPINAR AVŞAR P. İstemli hareketler öncesinde postüral kontrol mekanizmasının incelenmesi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, cilt.28, ss.83, 2017
•    YILMAZ U. , ARPINAR AVŞAR P. , ÇELİK H. Ayak tercihi ve kuvvetin yere iniş kinetiği ve dinamik postural stabilite üzerine etkisi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, cilt.28, ss.71, 2017
•    Yılmaz U, Arpınar-Avşar P, Çelik H. Tek Ayak Dikey Sıçramada Zaman Kısıtlamasının Kinetik ve Kinematik Değişkenler Üzerine Etkisi. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.7-9 Kasım 2020.
•    Tezcan D., Bayır Ç, Arpınar-Avşar P., Çelik H.. Tek ayak üzerinde statik ve dinamik denge performansının değerlendirilmesi. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.7-9 Kasım 2020.
•    Arpinar-Avsar P, Arslan YZ, Celik H. Dinamik Alt Ekstremite Hareketleri Sırasında Çoklu Kas Sinerjilerinin İncelenmesi. 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi. 6-9 Eylül 2017, Istanbul.
•    Arpinar-Avsar P, Celik H. Expert-novice differences in muscle synergies during recovery of posture after a drop jump. 11th Progress in Motor Control, 18-23 July 2017, Miami, ABD.
•    Celik H, Arslan YZ, Arpinar-Avsar P. Rambling and trembling in the analysis of postural adjustments prior to the self-selected and reaction time tasks, 27th Annual Meeting of the Society for the Neural Control of Movement, 2-4 May 2017, Dublin, Ireland.
•    Arpinar-Avsar P. Dinamik hareketler sırasında postural kontrolde kas sinerjileri kuramı (Konuşma)  , 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Ankara.
•    Yilmaz U, Arpinar-Avsar P, Celik H. Ayak Tercihi ve Kuvvetin Yere İniş Kinetiği ve Dinamik Postural Stabilite Üzerine Etkisi, 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Ankara.
•    Celik H, Arslan YZ, Arpinar-Avsar P. İstemli Hareketler Öncesinde Postural Kontrol Mekanizmasının İncelenmesi, 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Ankara.
•    Yilmaz U, Celik H, Arpinar-Avsar P. Yere Düşüş Hareketinin Kinetik Açıdan İncelenmesi: Sedanter ve Voleybol Oyuncuları Karşılaştırması, Spor Bilimleri Kongresi, 11-18 Kasım 2017, Antalya.
•    Arpinar-Avsar P. Maksimal ve Sabit Yük Emg Normalizasyon Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1-3 Kasım 2016, Antalya.
•    Celik H, Arpinar-Avsar P, Arslan YZ. Açık ve kapalı becerilerde harekete hazırlık safhasında vücut salınımı değişimlerinin incelenmesi, 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 20 Ekim 2016, Ankara
•    Arpinar-Avsar P, Celik H. Çeviklik testlerinde performans ve kassal koordinasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 20 Ekim 2016, Ankara
•    Gürsoy H., Arpinar-Avşar P. , Çelik H.Üst Ekstremitede Farklı Yükler İle Yapılan Kuvvet Egzersizinde Kassal Simetrinin İncelenmesi.Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 2017
•    Gürsoy H., Erdogan E. M. , Arpinar-Avşar P. Merdiven ve Yürüme Egzersizlerinin Alt Ekstremite Kas Aktivitesi Bakımından İncelenmesi.Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016
•    Danışman, 2017-2019. Harekete hazırlık safhasında postür kontrolünün incelenmesi, Uğur Yılmaz Hacettepe Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD
•    Yardımcı Danışman, 2017-2019 Bilişsel Görevin Postür Kontrolüne Etkisi, Zeren Bampatzimopoulos Y.L Tez Çalışması (ODTÜ, Beden Eğt.ve Spor Böl.)
•    Hazar Gürsoy (2018) Eş Zamanlı Bilateral Üst Ekstremite Hareketlerinde Kassal Simetrinin Incelenmesi”
•    Sinem Beril Sertoğlu (2018) Bisiklet Sürme Becerisinin Öğrenilmesi Sürecinin Incelenmesi

Bağlantılar

Resmi Web Adresi
nmlab.org

Hakkında

NMLab (Nöromusküler Kontrol Labotaruvarı) araştırmacıları, insan hareketlerinin gerçekleşmesinde kas iskelet ve sinir sisteminin karmaşık ilişkisini, dinamik yükler altında oluşan mekanik ve fizyolojik yanıtları, çok eklemli hareketlerde kaslar arası koordinasyonu anlama uğraşısında araştırmalar yürütmektedir.

Araştırma Olanakları

•    8 kameralı Görüntü Yakalama Temelli Hareket Analizi Sistemi (OptiTrack)
•    16 Kanal Kablosuz Yüzeyel EMG sistemi (DELSYS)
•    6-dof Kuvvet Platformu (AMTI)
•    Bisiklet Ergometresi (SRM)
•    Elektronik Açı Ölçer, Kuvvet ve IMU sensörleri
•    Hacettepe Lisanslı Yazılımlar: Visual 3D, Matlab, Labview

Araştırmacılar

•    Dr. Hüseyin Çelik (Dr.Öğr.Üy.)
•    Dr. Pınar Arpınar Avşar (Doç.Dr.)
•    Uğur Çelik (Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD)
•    Yüksek Lisans: Tuğba Çelik (Fzt., ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Böl.)
•    Yüksek Lisans: Doruk Orallı (Mekatronik, Hacettepe Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD)
•    Doktora: Emrah Korkmaz (Fzt., Hacettepe Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD)

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

•    Proje Koordinatörü / 2018- 2019. Hareket Kinematiği ve Biyolojik Geri Bildirim Temelli Performans Değerlendirme, TUBITAK 1512, 39.000 $ (işbirliği: ODTÜ, Makina Müh.Böl.)
•    Proje Koordinatörü / 2015-2017. Çok Eklemli Vücut Hareketlerinin Gerçekleştirilmesinde Motor Kontrol Mekanizmaların İncelenmesi. TUBITAK, 3501-SAG-115S535, 122.350 $ (işbirliği İstanbul Üniversitesi, Makina Müh.Böl.)
•    Proje Koordinatörü / 2018-2019. Kuvvet ve Yorgunluğun Dinamik Alt Ekstremite Hareketleri Kontrolüne Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe BAB, THD-2018-16658, 8000 $
 

Yayınlar

•    Arpinar Avşar P. , Çelik H. Does minimizing co-contraction increase agility test performance? Isokinetics And Exercise Science, cilt.28, ss.111-118, 2020
•    Akyuz B., Arpinar Avşar P. , Bilge M., Deliceoğlu G., Korkusuz F.Skeletal muscle fatigue does not affect shooting accuracy of handball players. Isokinetics And Exercise Science, cilt.27, ss.253-259, 2019
•    YILMAZ U. , ÇELİK H. , ARPINAR AVŞAR P. Yere İniş Hareketinin Kinetik Analizi: Voleybol Oyuncuları ve Sedanter Katılımcıların Karşılaştırması. Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.29, ss.1-14, 2018
•    ÇELİK H. , ARSLAN Y. Z. , ARPINAR AVŞAR P. İstemli hareketler öncesinde postüral kontrol mekanizmasının incelenmesi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, cilt.28, ss.83, 2017
•    YILMAZ U. , ARPINAR AVŞAR P. , ÇELİK H. Ayak tercihi ve kuvvetin yere iniş kinetiği ve dinamik postural stabilite üzerine etkisi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, cilt.28, ss.71, 2017
•    Yılmaz U, Arpınar-Avşar P, Çelik H. Tek Ayak Dikey Sıçramada Zaman Kısıtlamasının Kinetik ve Kinematik Değişkenler Üzerine Etkisi. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.7-9 Kasım 2020.
•    Tezcan D., Bayır Ç, Arpınar-Avşar P., Çelik H.. Tek ayak üzerinde statik ve dinamik denge performansının değerlendirilmesi. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.7-9 Kasım 2020.
•    Arpinar-Avsar P, Arslan YZ, Celik H. Dinamik Alt Ekstremite Hareketleri Sırasında Çoklu Kas Sinerjilerinin İncelenmesi. 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi. 6-9 Eylül 2017, Istanbul.
•    Arpinar-Avsar P, Celik H. Expert-novice differences in muscle synergies during recovery of posture after a drop jump. 11th Progress in Motor Control, 18-23 July 2017, Miami, ABD.
•    Celik H, Arslan YZ, Arpinar-Avsar P. Rambling and trembling in the analysis of postural adjustments prior to the self-selected and reaction time tasks, 27th Annual Meeting of the Society for the Neural Control of Movement, 2-4 May 2017, Dublin, Ireland.
•    Arpinar-Avsar P. Dinamik hareketler sırasında postural kontrolde kas sinerjileri kuramı (Konuşma)  , 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Ankara.
•    Yilmaz U, Arpinar-Avsar P, Celik H. Ayak Tercihi ve Kuvvetin Yere İniş Kinetiği ve Dinamik Postural Stabilite Üzerine Etkisi, 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Ankara.
•    Celik H, Arslan YZ, Arpinar-Avsar P. İstemli Hareketler Öncesinde Postural Kontrol Mekanizmasının İncelenmesi, 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Ankara.
•    Yilmaz U, Celik H, Arpinar-Avsar P. Yere Düşüş Hareketinin Kinetik Açıdan İncelenmesi: Sedanter ve Voleybol Oyuncuları Karşılaştırması, Spor Bilimleri Kongresi, 11-18 Kasım 2017, Antalya.
•    Arpinar-Avsar P. Maksimal ve Sabit Yük Emg Normalizasyon Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1-3 Kasım 2016, Antalya.
•    Celik H, Arpinar-Avsar P, Arslan YZ. Açık ve kapalı becerilerde harekete hazırlık safhasında vücut salınımı değişimlerinin incelenmesi, 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 20 Ekim 2016, Ankara
•    Arpinar-Avsar P, Celik H. Çeviklik testlerinde performans ve kassal koordinasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 20 Ekim 2016, Ankara
•    Gürsoy H., Arpinar-Avşar P. , Çelik H.Üst Ekstremitede Farklı Yükler İle Yapılan Kuvvet Egzersizinde Kassal Simetrinin İncelenmesi.Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 2017
•    Gürsoy H., Erdogan E. M. , Arpinar-Avşar P. Merdiven ve Yürüme Egzersizlerinin Alt Ekstremite Kas Aktivitesi Bakımından İncelenmesi.Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016
•    Danışman, 2017-2019. Harekete hazırlık safhasında postür kontrolünün incelenmesi, Uğur Yılmaz Hacettepe Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD
•    Yardımcı Danışman, 2017-2019 Bilişsel Görevin Postür Kontrolüne Etkisi, Zeren Bampatzimopoulos Y.L Tez Çalışması (ODTÜ, Beden Eğt.ve Spor Böl.)
•    Hazar Gürsoy (2018) Eş Zamanlı Bilateral Üst Ekstremite Hareketlerinde Kassal Simetrinin Incelenmesi”
•    Sinem Beril Sertoğlu (2018) Bisiklet Sürme Becerisinin Öğrenilmesi Sürecinin Incelenmesi

Bağlantılar

Resmi Web Adresi
nmlab.org