Nörosonoloji Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    TRANSKRANİALDOPPLER ULTRASONOGRAFİ (dwl-MULTİDOP 4X, MULTİDOP t, dwl 6 1.JENERASYON)
•    Ultrasonografi (Siemens X100,GE P6,GE p100).

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu
•    Prof. Dr. E. Murat Arsava

Devam Eden Projeler

•    Demansta VMR (KA Etik no: KA 19007 )
•    İnmede osteosarkopeni (Dr D.D. Öge tez),
 

Tamamlanan Projeler

•    Migrende VMR (F. Hasiyev tez)
•    Nörolojik hastalıklarda Sarkopeni (Ezgi Yılmaz Tez)

Yayınlar

•    Neurol Res 2020 Sep;42(9):795-804. doi: 0.1080/01616412.2020.1775015. Epub 2020 Jun 4. Cerebral vasomotor reactivity in migraine: effect of patent foramen ovale and aerogenic microembolism Farid Khasiyev, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topcuoglu
•    Topçuoğlu MA, Yetim Arsava E, Yılmaz E, Arsava EM. Transtemporal akustik kemik pencere yeterliliği B-mod sonografi ile saptanabilir: 375 nörolojik olarak asemptomatik gönüllüde prospektif transkranial B-mod ve renkli Doppler ultrasonografi çalışması. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2019; 25 (3): 164-170. doi: 10.5505/tbdhd.2019.57615

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    TRANSKRANİALDOPPLER ULTRASONOGRAFİ (dwl-MULTİDOP 4X, MULTİDOP t, dwl 6 1.JENERASYON)
•    Ultrasonografi (Siemens X100,GE P6,GE p100).

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu
•    Prof. Dr. E. Murat Arsava

Devam Eden Projeler

•    Demansta VMR (KA Etik no: KA 19007 )
•    İnmede osteosarkopeni (Dr D.D. Öge tez),
 

Tamamlanan Projeler

•    Migrende VMR (F. Hasiyev tez)
•    Nörolojik hastalıklarda Sarkopeni (Ezgi Yılmaz Tez)

Yayınlar

•    Neurol Res 2020 Sep;42(9):795-804. doi: 0.1080/01616412.2020.1775015. Epub 2020 Jun 4. Cerebral vasomotor reactivity in migraine: effect of patent foramen ovale and aerogenic microembolism Farid Khasiyev, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topcuoglu
•    Topçuoğlu MA, Yetim Arsava E, Yılmaz E, Arsava EM. Transtemporal akustik kemik pencere yeterliliği B-mod sonografi ile saptanabilir: 375 nörolojik olarak asemptomatik gönüllüde prospektif transkranial B-mod ve renkli Doppler ultrasonografi çalışması. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2019; 25 (3): 164-170. doi: 10.5505/tbdhd.2019.57615

Bağlantılar