Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyofarmasi Laboratuvarı (Sıcak Lab)

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Doz kalibratörü (radyoaktivite doz ölçüm cihazı- kuyu tipi)

Araştırmacılar

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Doz kalibratörü (radyoaktivite doz ölçüm cihazı- kuyu tipi)

Araştırmacılar

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

Bağlantılar