Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyofarmasi Laboratuvarı (Sıcak Laboratuvar)

Hakkında

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyofarmasi Laboratuvarı (Sıcak Lab) Nükleer Tıp uygulamalarında kullanılan tanısal ve tedavi edici radyofarmasötik üretimlerinin, kalite kontrollerinin ve dozlama işlemlerinin yapıldığı laboratuvardır. Nükleer tıp rutin tanısal uygulamalarda en sık kullanılan radyofarmasötikler Tc99m radyonüklidi ile işaretli radyofarmasötikler olup, Tc99m Mo-99/Tc99m jeneratöründen elde edilmektedir. Sıcak laboratuarda bulunan jeneratörden sağılan Tc99m-perteknetat serbest halde tiroid sintigrafisinde kullanılmaktadır. Bunun yanısıra hazır ticari kitler kullanılarak Tc99m işaretli rutinde kullanımda olan Tc99m-DTPA, Tc99m-MAG3, Tc99m-MAA, Tc99m-nanokolloid vb pek çok radyofarmasötik de sıcak laboratuvarda hazırlanmaktadır. Radyofarmasötik bağlandıktan sonra sıcak laboratuarda bir dizi kalite kontrol analizlerinden geçmektedir. Kalite kontrol testleri uygun olması halinde de uygulanacak hastaya göre belirlenmiş aktivite dozları sıcak laboratuarda bulunan doz kalibratörlerinde yapılan ölçümlerle belirlenip, hastalara verilmek üzere enjektörlere çekilmektedir. Radyofarmasötik çekili enjektörler özel kurşun zırhlarda enjeksiyonun gerçekleştirileceği odalara taşınmaktadır. Enjeksiyon sonrası boş enjektör radyoaktivite sayımları da sıcak laboratuarda bulunan doz kalibratörlerinde gerçekleştirilip, kaydedilmektedir. Kullanılmış enjektör ve vial atıkları, sıcak laboratuarda  bulunan zırhlı çöp kutularında muhafaza edilmekte ve sıcak atık deposuna gönderilmektedir. Sıcak laboratuarda kontaminasyon önlemlerine hassasiyetle uyulmakta olup; kontaminasyon kontrolü için alan sayaçları ile devamlı radyasyon monitörizasyonu yapılmaktadır. Laboratuarda görevli tüm personel açık radyasyon kaynakları ile çalışma yetkinliğine sahip olup, yasa gereği dozimetre taşımaları ve devamlı radyasyon maruziyet ölçümüne tabi olmaları gerekmektedir. 

Araştırma Olanakları

•    Nükler tıp radyofarmasi sıcak laboratuarında radyofarmasötik üretimi, kalite kontol basamakları ve biyodağılımı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılabilmektedir.

Radyofarmasötik aktivite ölçümlerinin yapılabildiği doz kalibratörü-kuyu tipi sayaç, gama counter cihazı ve kalite kontrol işlemleri için gerekli ITLC malzemeleri bulunmaktadır.

Araştırmacılar

Prof Dr M. Fani BOZKURT-Anabilim Dalı Başkanı

Prof Dr Meltem ÇAĞLAR TUNCALI

Prof Dr Ömer UĞUR

Prof Dr Pınar ÖZGEN KIRATLI

Prof Dr Eser LAY ERGÜN

Prof Dr Murat TUNCEL

Doç Dr Bilge VOLKAN SALANCI

Uzm. Kimyager Gökhan ERDOĞAN

Kimyager Fatma BAL

Biyolog Levent Erman KINAY

Biyolog Bülent ÇAKIR

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

1. Bozkurt MFKiratli PO, Konyali D, Metin F. Quality control of instant kit 99mTc-mercapto acetyl triglycine with inter- and intra-operator measurements. Hell J Nucl Med. 2009 Jan-Apr;12(1):59-62.

Bağlantılar

Hakkında

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyofarmasi Laboratuvarı (Sıcak Lab) Nükleer Tıp uygulamalarında kullanılan tanısal ve tedavi edici radyofarmasötik üretimlerinin, kalite kontrollerinin ve dozlama işlemlerinin yapıldığı laboratuvardır. Nükleer tıp rutin tanısal uygulamalarda en sık kullanılan radyofarmasötikler Tc99m radyonüklidi ile işaretli radyofarmasötikler olup, Tc99m Mo-99/Tc99m jeneratöründen elde edilmektedir. Sıcak laboratuarda bulunan jeneratörden sağılan Tc99m-perteknetat serbest halde tiroid sintigrafisinde kullanılmaktadır. Bunun yanısıra hazır ticari kitler kullanılarak Tc99m işaretli rutinde kullanımda olan Tc99m-DTPA, Tc99m-MAG3, Tc99m-MAA, Tc99m-nanokolloid vb pek çok radyofarmasötik de sıcak laboratuvarda hazırlanmaktadır. Radyofarmasötik bağlandıktan sonra sıcak laboratuarda bir dizi kalite kontrol analizlerinden geçmektedir. Kalite kontrol testleri uygun olması halinde de uygulanacak hastaya göre belirlenmiş aktivite dozları sıcak laboratuarda bulunan doz kalibratörlerinde yapılan ölçümlerle belirlenip, hastalara verilmek üzere enjektörlere çekilmektedir. Radyofarmasötik çekili enjektörler özel kurşun zırhlarda enjeksiyonun gerçekleştirileceği odalara taşınmaktadır. Enjeksiyon sonrası boş enjektör radyoaktivite sayımları da sıcak laboratuarda bulunan doz kalibratörlerinde gerçekleştirilip, kaydedilmektedir. Kullanılmış enjektör ve vial atıkları, sıcak laboratuarda  bulunan zırhlı çöp kutularında muhafaza edilmekte ve sıcak atık deposuna gönderilmektedir. Sıcak laboratuarda kontaminasyon önlemlerine hassasiyetle uyulmakta olup; kontaminasyon kontrolü için alan sayaçları ile devamlı radyasyon monitörizasyonu yapılmaktadır. Laboratuarda görevli tüm personel açık radyasyon kaynakları ile çalışma yetkinliğine sahip olup, yasa gereği dozimetre taşımaları ve devamlı radyasyon maruziyet ölçümüne tabi olmaları gerekmektedir. 

Araştırma Olanakları

•    Nükler tıp radyofarmasi sıcak laboratuarında radyofarmasötik üretimi, kalite kontol basamakları ve biyodağılımı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılabilmektedir.

Radyofarmasötik aktivite ölçümlerinin yapılabildiği doz kalibratörü-kuyu tipi sayaç, gama counter cihazı ve kalite kontrol işlemleri için gerekli ITLC malzemeleri bulunmaktadır.

Araştırmacılar

Prof Dr M. Fani BOZKURT-Anabilim Dalı Başkanı

Prof Dr Meltem ÇAĞLAR TUNCALI

Prof Dr Ömer UĞUR

Prof Dr Pınar ÖZGEN KIRATLI

Prof Dr Eser LAY ERGÜN

Prof Dr Murat TUNCEL

Doç Dr Bilge VOLKAN SALANCI

Uzm. Kimyager Gökhan ERDOĞAN

Kimyager Fatma BAL

Biyolog Levent Erman KINAY

Biyolog Bülent ÇAKIR

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

1. Bozkurt MFKiratli PO, Konyali D, Metin F. Quality control of instant kit 99mTc-mercapto acetyl triglycine with inter- and intra-operator measurements. Hell J Nucl Med. 2009 Jan-Apr;12(1):59-62.

Bağlantılar