Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Laboratuvarı

Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor ABD bünyesinde yer alan Öğretim Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı akademisyenlerin ve lisans/lisansüstü öğrencilerin eğitim odaklı projelerinde kullanabilecekleri öğretim teknolojilerini araştırma, geliştirme ve uygulama fırsatı bulabilecekleri 2007 yılında 25 metrekarelik alanda bir laboratuvar olarak kurulmuştur. Bilgi iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren aday beden eğitim öğretmenleri/lisansüstü öğrencilere ve öğretim tasarımcılarına katkı sağlayacak uygulama etkinlikleri ve projeler yapılmaktadır. Laboratuvar çalışma konularının başında çoklu ortam tasarımı, çevrim içi öğrenme ortamlarının tasarımı, sosyal ağ web siteleri ve sosyal ağların eğitimde kullanımları gelmektedir. Laboratuvar bünyesinde lisans derslerinde kullanılmak üzere öğretim yöntemleri, modellerin tanıtımına ait görsel materyaller de üretilmektedir.

Araştırma Olanakları

•    Masaüstü Bilgisayar (Hp 6060)
•    Macpro 2xquad-Core Intel Xean/8GB/4"750GB/SD
•    Ekran (Crt)
•    Apple Cinema Dısplay 23"HD
•    Apple Cinema Dısplay 23"HD
•    Taşınabilir Bilgisayar: MB Pro 15é 2.4GHZ/2GB/160GB/SD
•    Kamera Sony Pmw-Ex1 Sony Solid State Memory
•    Digital Analog Dönüştürücü Formac Studio Tvr
•    Fotograf Makinesi: Nikon D80, D90 Kit 18-155mm
•    Yakın Dinleme Hoparlörü
•    Mitsar-EEG LTM System

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan
•    Dr. Yeşim Bulca
•    Dr. Figen Altay
•    Ar. Gör. Emre Bilgin, Doktora Öğrencisi
•    Ar. Gör. Özgür Yaşar Akyar, Doktora Öğrencisi
•    Ar. Gör. Eslem Gökçek, Yüksek Lisans Öğrencisi
•    Yılmaz Yüksel, Doktora Öğrencisi
•    Ezel Nur Korur, Doktora Öğrencisi
•    Özkan Beyaz, Doktora Öğrencisi

Devam Eden Projeler

•    Çağlar, E., Demirhan, G. Elif Nursel Özmert, Erdem Karabulut, Sadettin Kirazcı, Mesut Çelebi, Mustafa Söğüt, Nigar Küçükkubaş. Türk Çocuklarının Büyüme ve Biyolojik Olgunlaşma Durumlarına Göre Motor Koordinasyon, Vücut Kompozisyonu, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk ve Fiziksel Benlik Algısındaki Farklılıkların İncelenmesi ve Norm Değerlerinin Oluşturulması. TÜBİTAK 1001 3446398, 29/05//2020 - 29/10/2022.
•    Demirhan, G., Bulca, Y., Şimşek. B., Akyar., Ö.,Y., Bilgin, E. & Yüksel, Y. Öğrenme ve Dahiletme Akıllı Ekosistemi (Smart Ecosystem for Learning and Inclusion) TUBİTAK ERANET-LAC-118K447,15.12.2018-15.12.2020.
•    Bulca, Y. Play Volleyball, grow with it-PVGW AB-Erasmus+ Proje No: 603122-EPP-1-2018-1-LU-SPO-SCP, 2019-2021.
•    Demirhan, G., Özsoy, ED., Yemişçi Özkan, M., Kocakulak, M., Yılmaz, M. Kocakulak, N., İpek, G. & Yörgüç, C. Egzersiz Fizyolojisi Yanıtlarını Belirleyen Genomik Elementlerin Drosophila Temelli Model Organizma Yaklaşımıyla Saptanması, HÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi, FBA-2018-16232 16232 02.04.2018- 02.04.2022.

Tamamlanan Projeler

•    Demirhan, G., Bulca, Y., Şimşek. B., Akyar., Ö.,Y., Bilgin, E. & Yüksel, Y. Öğrenme ve Dahil etme Akıllı Ekosistemi (Smart Ecosystem for Learning and Inclusion) TUBİTAK ERANET-LAC-118K447,15.12.2018-15.12.2020.
•    Bulca, Y. Play Volleyball, grow with it-PVGW AB-Erasmus+ Proje No: 603122-EPP-1-2018-1-LU-SPO-SCP, 2019-2021.

•    Demirhan, G., Bulca, Y.,  Akyar., Ö.,Y. Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity (IMPACT) AB-Erasmus+ Proje No: EAC-A04-2015, 2016-2019.

 •    Demirhan, G., Bulca, Y., Creative and Innovative Training based on Digital Materials and Games AB-Erasmus+ Proje No: TR 2015/1/TR01/K201/022167, 2015-2018.

•    Demirhan, G., Bulca, Y.,  Akyar., Ö.,Y. Development of Preschool Physical Activity Program for Strengthening of Grasroots Sports in EU AB-Erasmus+ Proje No: 590769-EPP-1-2017-1-TR-SPO-SSCP, 2018-2019.

•    Demirhan, G. & Bulca, Y. Development of Preschool Physical Activity Program for Strengthening Of Grassroots Sports in EU. AB-Erasmus+ Proje No: 590769-EPP- 1-2017-1-TR-SPO-SSCP, 2017-2019.
•    Demirhan, G., G., Bulca, Y. & Akyar, ÖY. (2016-2019). Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity (IMPACT) AB-Erasmus+ 2016-3714/001-001.
•    Hazır T., Koca Arıtan C., Kin İşler A. & Demirhan G., Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Seçme ve Yerleştirme Sınavının Geliştirilmesi. HÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi, Altyapı, TAY-2019-17786. 2019.
•    Demirhan, G., Bulca, Y. Identifying Best Practice Across Physical Education Teacher Education Programmes: A European Perspective. AB-Erasmus+2015/1- TR01/KA203 021768 2018, 2015-2018.
•    Altay, F. & Bulca, Y. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlara Ulaşmada WEB Destekli Öğretimin Fiziksel Uygunluk Gelişimi Üzerine Etkisi, Proje No: SHD - 2015- 9058, 2015-2017.
•    Akyar, ÖY. & Demirhan, G. Improving Para-Athlete Coaching and Training Careers in Sport, Grant Decision 2015-3372/001-001, 2017.
•    Demirhan, G., Bulca, Y., Bilgin, E. & Altay, F. Model Okul Geliştirme, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç), 2015-2017.
•    Demirhan, G., Bulca, Y., Bilgin, E., Akyar, ÖY. & Yüksel, Y. Creative and Innovative TrainingBbased on Digital Materials and Games. AB-Erasmus+ Proje No: 2015/1/TR01/K201/022167, 2015-2017.

Yayınlar

 • Bulca, Y. Bilgin E. Altay F. Demirhan G. (2022). Effects of a Short Video Physical Activity Program on Physical Fitness Among Physical Education Students ” is now published in Volume 129, Issue 3 of Perceptual and Motor Skills.

 • Akyar, O. Y., & Demirhan, G. (2022). Assessment of negotiation styles in higher education through a game-based assessment tool. Education and Information Technologies, 1-18. https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-021-10823-6

 • Akyar, O.Y., Rosa-Feliz, C., Sunday-Oyelere, S., & Muñoz, D. (2022). Special Education Teacher’s professional development through digital storytelling. Comunicar, 30(71), 93-104.http://eprints.rclis.org/42976/1/c7107en.pdf

 • Tannehill, D., Demirhan, G., Čaplová, P., & Avsar, Z. (2021). Continuing professional development for physical education teachers in Europe. European Physical Education Review, 27(1), 150-167.

 • Demirhan, G., & Bulca, Y. (2021). Spor Alanları, Pegem Akademi Yayıncılık

 • Simsek, B., Akyar, O. Y., Oyelere, S. S., & Demirhan, G. (2021). Reflections on inclusion and ICT in the context of smart ecosystem for learning and inclusion project. Hacettepe University.

 • Akyar, O.Y., Mercan, G., & Demirhan, G. (2020). Exploring needs of ICT for Enhancing Inclusive Education in Turkey: Challenges of ICT Integration in education through the views of experts from business, government and university sectors. Memorias y Boletines de la Universidad del Azuay, 146-185.

 • Akyar, O. Y., Demirhan, G., Oyelere, S. S., Flores, M., & Costas Jauregui, V. (2020, April). Digital storytelling in teacher education for inclusion. In World Conference on Information Systems and Technologies (pp. 367-376). Springer, Cham.

 • Akyar, O. Y., Yüksel, Y., Bilgin, E., Şimşek, B., & Demirhan, G. (2020). ICT IN LEARNING AND INCLUSION–TURKEY. ICT FOR LEARNING AND INCLUSION IN LATIN AMERICA AND EUROPE, 191.

 • Tomczyk, Ł., Jáuregui, V. C., de La Higuera Amato, C. A., Muñoz, D., Arteaga, M., Oyelere, S. S., Akyar, Ö. Y., & Porta, M. (2020). Are teachers techno- optimists or techno-pessimists? A pilot comparative among teachers in Bolivia, Brazil, the Dominican Republic, Ecuador, Finland, Poland, Turkey, and Uruguay. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10380-4

 • Tannehill, D., Demirhan, G., Čaplová,P. & Avsar, A. (2020). Continuing professional development for physical education teachers in Europe. European Physical Education Review, First Published 24 Jun. DOI: https://doi.org/10.1177/1356336X20931531

 • Bulca, Y., Ozdurak, RH. & Demirhan, G. (2020). The effects of digital physical exercise videos on the locomotor skill learning of pre-school children. European Early Childhood Education Research Journal , 28(2), 231-241.

 • Erturan-Ogut, E. & Demirhan, G. (2020). Leisure activities in Turkey during stay-at-home time. World Leisure Journal, 62(4), 349-351.

 • Bilgin, E., Bulca, Y. & Demirhan, G. (2020). Relationships Between Physical Activity Level, Health-Related Fitness, Academic Achievement, and Academic Self-Concept. Eucation and Science, 45(202), 311-325.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2019). Use of Personal and Social Responsibility Model in Bringing Responsibility Behaviors: Sample of TVF Sports High School. Education and Sciences, 44(199), 391-414.

 • Yıldızer, AG., Bilgin, E., Korur, EN., Novak, D. & Demirhan, G (2018). The Association Of Various Social Capital İndicators And Physical Activity Participation Among Turkish Adolescents, Journal of Sport and Health Science, 7, 27–33.

 • Uzunöz, F. S., & Demirhan, G. (2017). The effect of creative drama on critical thinking in preservice physical education teachers. Thinking Skills and Creativity, 24, 164-174.

 • MacPhail, A., Bulca, Y., Carraro, A. & Avşar Z. (2018). Initial Post-Primary Physical Education Teacher Education: A Comparative Exploration Across European Countries. International Journal of Sports and Physical Education, 4, 4. 1-8.

 • Mirzeoglu, A.D., Altay, F. & Agca, SS. (2017). Views, Achievements and Implementation of Preschool Teachers Regarding Movement Education Workshop. Journal of Education and Training Studies, 5, 6,202-213.

 • Altay, F. & Bozkurt, K. (2017). Assessment of Educational Game Materials and Poster Practices with Rubrics by Expert Educators and Students. Journal of Education and Training Studies, 5, 13, 79-83.

 • McBride, RE., Altunsöz, İH. Xiaoxia, S., Xiang, P. & Demirhan, G. (2016). Self- Regulated Learning and Perceived Health Among University Students Participating in Physical Activity Classes. The Physical Educator, 73, 352-372.

 • Edginton, C.R, Chin, M.K, Demirhan G., Asci H., Bulca, Y. & Ögut-Erturan E. (2016). Global Forum for Physical Education Pedagogy 2016- Technology, Networking and Best Practice in Physical Education and Health: Local to Golbal. International Journal of Physical Education, Volume LIII, Issues 3, 3rd Quarter, 28-48.

 • Bulca, Y. & Demirhan, G. (2020). Eğitsel Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı Edmodo’nun Fiziksel Aktivite Kavramlarını Öğrenmede Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 577-589.

 • Özler, CÖ., Doğan, BG., Bigin, E., Demirhan, G., Aras, D., Çetin, E., Şimşek,

 • H. & Tekçiçek, MU. (2020). What Do Turkish Sports Science Students Know About Dental Trauma and Mouthguards? A Descriptive Study. Acta Odontologica Turcica, 37(2), 29-35.

 • Bulca, Y., Bilgin, E. & Demirhan, G. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Pedometre İle Değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 31(1), 1-8.

 • Yıldızer, G., Bilgin, E., Korur, EN., Yüksel, Y. & Demirhan, G. (2019). Orta Okul Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 30(2), 63-73.

 • Yıldırım S., Yüksel Y., Bilgin E., Yıldız A., Akyar Ö.Y. & Koruç Z.

 • (2019). Dönüşümcü Öğretim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Doi: 10.9779/pauefd.456975

 • Uzunöz, FS., İlker, GE, Arslan, Y. & Demirhan, G. (2018). The effect of different teaching styles on critical thinking and achievement goals of prospective teachers. Spormetre, 17(2),80-95.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2018). Akademik ve spor başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spormetre, 17(2),138-152.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2018). Development and examination of personal and social responsibility behaviors scale. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(1);1-6.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2017). Antrenörlük davranışı değerlendirme ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Spormetre, 15/1, 1-10.

 • Kelgökmen, AH., Uzunöz, FS. & Demirhan, G. (2016). Beden Eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, 3, 1503-1516.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2016). Gençlik deneyimleri ölçeği (GDÖ) 3.1’in Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Üniv Spor Bil Fak, (14)1, 75-91.

 • Kayışoğlu, N. B. & Yüksel Y. (2016). Physical education and sports students education quality satisfaction level. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(1), Doi: 10.15314/tjse.85105 (Yayın No: 3266725).

 • Akyar, Ö. Y., Mercan, H., & Demirhan, G. (2020). Exploring needs of ICT for Enhancing Inclusive Education in Turkey:Challanges of ICT Integration in Education through the views of experts from government, business and university sectors. In M. Arteaga, L. Tomczyk, G. Barros, & S. S. Oyelere (Eds.), ICT and education in the perspective of experts from business, government, academia and NGOs (pp. 146–185). Universidad del Azuay.

 • Oyelere, S. S., Bin Qushem, U., Costas Jauregui, V., Akyar, Ö. Y., Tomczyk, Ł., Sanchez, G., Munoz, D., & Motz, R. (2020). Blockchain Technology to Support Smart Learning and Inclusion: Pre-service Teachers and Software Developers Viewpoints. In Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo, I. Orovic, & F. Moreira (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1161, pp. 357–366). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45697-9_35

 • Oyelere, S. S., Silveira, I. F., Martins, V. F., Eliseo, M. A., Akyar, Ö. Y., Costas Jauregui, V., Caussin, B., Motz, R., Suhonen, J., & Tomczyk, Ł. (2020). Digital Storytelling and Blockchain as Pedagogy and Technology to Support the Development of an Inclusive Smart Learning Ecosystem. In Á.

 • Rocha, H. Adeli, R. Luís Paulo, C. Sandra, O. Irena, & M. Fernando (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing: Vol. 1161 AISC (pp. 397–408). https://doi.org/10.1007/978-3-030-45697-9_39

 • Şimşek, B., & Akyar, Ö. Y. (2020). In Search of Active Life Through Digital Storytelling: Inclusion in Theory and Practice for the Physical Education Teachers. In Á. Rocha, H. Adeli, R. Luís Paulo, C. Sandra, O. Irena, & M. Fernando (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing: Vol. 1161 AISC (pp. 377–386). https://doi.org/10.1007/978-3-030-45697- 9_37

 • Akyar Ö.Y., Demirhan G., Oyelere S.S., Flores M., Costas Jauregui V. (2020) Digital Storytelling in Teacher Education for Inclusion. In: Rocha Á., Adeli H., Reis L., Costanzo S., Orovic I., Moreira F. (eds) Trends and Innovations in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1161. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45697-9_36.

 • Akyar, O., Yüksel, Y., Bilgin, E., Şimşek, B., & Demirhan, G. (2019). ICT in learning and inclusion - Turkey. In Tomczyk, Ł. & Oyelere, S. S. (eds.). ICT for learning and inclusion in Latin America and Europe. Cracow: Pedagogical University, of Cracow. DOI 10.24917/9788395373732.8.

 • Avşar, Z., Hünük, D. & Demirhan, G. (2019). Physical Education Teacher Education in Turkey. European Physical Education Teacher Education Practices (Eds. Ann MacPhail, Deborah Tannehill, Züleyha Avşar). Munich, Germany: Meyer & Meyer Sport, 397-219.

 • Durmuşoğlu, M.C., Bulca, Y., Yüksel, Y., Demirhan, G. (2019). Preschool Physical Education and Care in Turkey-National Literature Review. Physical Education in Early Childhood Education and Care: Researches-Best Practices-Situation (Eds. Antala Branislav, Demirhan Giyasettin, Carraro Attilio, Oktar

 • Cagla, Oz Hakan, Kaplánová Adriana). Bratislava, Slovakia: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport & FIEP Europe, 47-57.

 • Bulca, Y., Carraro, A., Antala, B., Smela, P., Gobbi, E., Yüksel, Y.,Demirhan, G. (2019). Parents’ View of Their Children’s Physical Activity in Five European Countries: An Exploratory Study. Physical Education in Early Childhood Education and Care Researches-Best Practice. (Eds. B. Antala, G. Demirhan, A. Carraro, C. Oktar, H. Oz, & A. Kaplánová). Bratislava, Slovakia: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport & FIEP Europe, 81-90.

 • Bulca, Y., Carraro, A., Pačesová, P., Kraček, S., Gobbi, E., Yüksel, Y., Demirhan, G. (2019). School Administrators, Pre-School Teachers, Parents and Sport Educators’ Views Regarding the Physical Activity Level. Early Childhood in Five European Countries Education in Early Childhood Education and CareResearches-Best Practices-Situation (Eds. B. Antala, G. Demirhan, A. Carraro, C. Oktar, H. Oz, & A. Kaplánová). Bratislava: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport & FIEP Europe, 91-98.

 • Çelenk, B. Hazır, S. & Demirhan, G. (2018) History of Volleyball in Turkey. History Of Volleyball in Europe. (Eds. Kristina M. Pantelić Babić Nenad Živanović Petar D. Pavlović Branislav Antala). Bratislava, Slovakia: FIEP Europe, & University of Priština, Faculty of Sport and Physical Education in Leposavić, 130-149.

 • Demirhan, G., Bilgin, E., Akyar, ÖY., Yüksel, Y., & İnce, ML. (2018). Secondary physical education in Turkey: Development and Current Situation. Physical Education in Secondary School: Research-Best Practice- Situation (Eds. Stevo Popoviç, Branislav Antala, Dusco Bjelica, Jovan Gardasevic). Italy: Pensa Multimeadia & FIEP Europe, 293-301.

 • Özbey, S. & Demirhan, G. (2017). History of Basketball in Turkey. Basketball in Europe. (Eds. Branislav Antala, Petar D. Pavlovic, Nenad Zivanovic, Kristina M. Pantelic Babic). FIEP Europe Historyof Physical Education and Sport Section, 157-177.

 • Bulca, Y. & Demirhan, G. (2017). Best Practices of Evaluation On Elementary School Students’ Learning The Concepts Of Movement and Sports Through Drawing Technique. Physical Education in Primary School (Eds. Dario Colella, Branislav Antala, Simona Epifani). Italy: University of Foggia, Pensa Multimedia. 213-221.

 • Konukman, F. & Demirhan, G. (2016). History of Football in Turkey. Football in Europe. (Eds. Petar D. Pavlovic, Nenad Zivanovic, Branislav Antala, Kristina M. Pantelic Babic). FIEP Europe-Historyof Physical Education and Sport Section, 114-124.

 • Bulca, Y. & Demirhan, G. (2019). Spor Merkezleri. Okul Dışı Öğrenme Ortamları (Ed. Aİ Şen). Ankara: PEGEM Akademi.

 • Yüksel, Y. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Teknolojileri: Yazılım. Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknolojileri (Eds. Y. Arslan & K. Semiz). Ankara:Pegem Akademi, 35-64.

 • İnce, ML., Saraç, L, Kılıç, & Demirhan, G. (2018). Eylem Araştırması Nedir? Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen (Eds. GE İlker & D. Hünük). Ankara: PEGEM Akademi, 1-12.

 • Aksoy, G., Alagül, Ö., Altay, F., Bulca, Y., Güneş, B., Gürsel, F., Hünük, D., Mirzeoğlu, A.D., Temel, C., Oğuzhan, N.S., (2017). Doğrudan Öğretim Modeli. Model Temelli Beden Eğitimi ve Öğretimi (Ed. Mirzeoğlu, AD). Ankara: Spor Yayınevi.

 • Bulca, Y. (2017). Araştırmaya Dayalı Öğrenme Modeli. Model Temelli Beden Eğitimi ve Öğretimi (Ed. Mirzeoğlu, AD). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi, 105- 208.

Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor ABD bünyesinde yer alan Öğretim Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı akademisyenlerin ve lisans/lisansüstü öğrencilerin eğitim odaklı projelerinde kullanabilecekleri öğretim teknolojilerini araştırma, geliştirme ve uygulama fırsatı bulabilecekleri 2007 yılında 25 metrekarelik alanda bir laboratuvar olarak kurulmuştur. Bilgi iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren aday beden eğitim öğretmenleri/lisansüstü öğrencilere ve öğretim tasarımcılarına katkı sağlayacak uygulama etkinlikleri ve projeler yapılmaktadır. Laboratuvar çalışma konularının başında çoklu ortam tasarımı, çevrim içi öğrenme ortamlarının tasarımı, sosyal ağ web siteleri ve sosyal ağların eğitimde kullanımları gelmektedir. Laboratuvar bünyesinde lisans derslerinde kullanılmak üzere öğretim yöntemleri, modellerin tanıtımına ait görsel materyaller de üretilmektedir.

Araştırma Olanakları

•    Masaüstü Bilgisayar (Hp 6060)
•    Macpro 2xquad-Core Intel Xean/8GB/4"750GB/SD
•    Ekran (Crt)
•    Apple Cinema Dısplay 23"HD
•    Apple Cinema Dısplay 23"HD
•    Taşınabilir Bilgisayar: MB Pro 15é 2.4GHZ/2GB/160GB/SD
•    Kamera Sony Pmw-Ex1 Sony Solid State Memory
•    Digital Analog Dönüştürücü Formac Studio Tvr
•    Fotograf Makinesi: Nikon D80, D90 Kit 18-155mm
•    Yakın Dinleme Hoparlörü
•    Mitsar-EEG LTM System

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan
•    Dr. Yeşim Bulca
•    Dr. Figen Altay
•    Ar. Gör. Emre Bilgin, Doktora Öğrencisi
•    Ar. Gör. Özgür Yaşar Akyar, Doktora Öğrencisi
•    Ar. Gör. Eslem Gökçek, Yüksek Lisans Öğrencisi
•    Yılmaz Yüksel, Doktora Öğrencisi
•    Ezel Nur Korur, Doktora Öğrencisi
•    Özkan Beyaz, Doktora Öğrencisi

Devam Eden Projeler

•    Çağlar, E., Demirhan, G. Elif Nursel Özmert, Erdem Karabulut, Sadettin Kirazcı, Mesut Çelebi, Mustafa Söğüt, Nigar Küçükkubaş. Türk Çocuklarının Büyüme ve Biyolojik Olgunlaşma Durumlarına Göre Motor Koordinasyon, Vücut Kompozisyonu, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk ve Fiziksel Benlik Algısındaki Farklılıkların İncelenmesi ve Norm Değerlerinin Oluşturulması. TÜBİTAK 1001 3446398, 29/05//2020 - 29/10/2022.
•    Demirhan, G., Bulca, Y., Şimşek. B., Akyar., Ö.,Y., Bilgin, E. & Yüksel, Y. Öğrenme ve Dahiletme Akıllı Ekosistemi (Smart Ecosystem for Learning and Inclusion) TUBİTAK ERANET-LAC-118K447,15.12.2018-15.12.2020.
•    Bulca, Y. Play Volleyball, grow with it-PVGW AB-Erasmus+ Proje No: 603122-EPP-1-2018-1-LU-SPO-SCP, 2019-2021.
•    Demirhan, G., Özsoy, ED., Yemişçi Özkan, M., Kocakulak, M., Yılmaz, M. Kocakulak, N., İpek, G. & Yörgüç, C. Egzersiz Fizyolojisi Yanıtlarını Belirleyen Genomik Elementlerin Drosophila Temelli Model Organizma Yaklaşımıyla Saptanması, HÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi, FBA-2018-16232 16232 02.04.2018- 02.04.2022.

Tamamlanan Projeler

•    Demirhan, G., Bulca, Y., Şimşek. B., Akyar., Ö.,Y., Bilgin, E. & Yüksel, Y. Öğrenme ve Dahil etme Akıllı Ekosistemi (Smart Ecosystem for Learning and Inclusion) TUBİTAK ERANET-LAC-118K447,15.12.2018-15.12.2020.
•    Bulca, Y. Play Volleyball, grow with it-PVGW AB-Erasmus+ Proje No: 603122-EPP-1-2018-1-LU-SPO-SCP, 2019-2021.

•    Demirhan, G., Bulca, Y.,  Akyar., Ö.,Y. Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity (IMPACT) AB-Erasmus+ Proje No: EAC-A04-2015, 2016-2019.

 •    Demirhan, G., Bulca, Y., Creative and Innovative Training based on Digital Materials and Games AB-Erasmus+ Proje No: TR 2015/1/TR01/K201/022167, 2015-2018.

•    Demirhan, G., Bulca, Y.,  Akyar., Ö.,Y. Development of Preschool Physical Activity Program for Strengthening of Grasroots Sports in EU AB-Erasmus+ Proje No: 590769-EPP-1-2017-1-TR-SPO-SSCP, 2018-2019.

•    Demirhan, G. & Bulca, Y. Development of Preschool Physical Activity Program for Strengthening Of Grassroots Sports in EU. AB-Erasmus+ Proje No: 590769-EPP- 1-2017-1-TR-SPO-SSCP, 2017-2019.
•    Demirhan, G., G., Bulca, Y. & Akyar, ÖY. (2016-2019). Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity (IMPACT) AB-Erasmus+ 2016-3714/001-001.
•    Hazır T., Koca Arıtan C., Kin İşler A. & Demirhan G., Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Seçme ve Yerleştirme Sınavının Geliştirilmesi. HÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi, Altyapı, TAY-2019-17786. 2019.
•    Demirhan, G., Bulca, Y. Identifying Best Practice Across Physical Education Teacher Education Programmes: A European Perspective. AB-Erasmus+2015/1- TR01/KA203 021768 2018, 2015-2018.
•    Altay, F. & Bulca, Y. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlara Ulaşmada WEB Destekli Öğretimin Fiziksel Uygunluk Gelişimi Üzerine Etkisi, Proje No: SHD - 2015- 9058, 2015-2017.
•    Akyar, ÖY. & Demirhan, G. Improving Para-Athlete Coaching and Training Careers in Sport, Grant Decision 2015-3372/001-001, 2017.
•    Demirhan, G., Bulca, Y., Bilgin, E. & Altay, F. Model Okul Geliştirme, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç), 2015-2017.
•    Demirhan, G., Bulca, Y., Bilgin, E., Akyar, ÖY. & Yüksel, Y. Creative and Innovative TrainingBbased on Digital Materials and Games. AB-Erasmus+ Proje No: 2015/1/TR01/K201/022167, 2015-2017.

Yayınlar

 • Bulca, Y. Bilgin E. Altay F. Demirhan G. (2022). Effects of a Short Video Physical Activity Program on Physical Fitness Among Physical Education Students ” is now published in Volume 129, Issue 3 of Perceptual and Motor Skills.

 • Akyar, O. Y., & Demirhan, G. (2022). Assessment of negotiation styles in higher education through a game-based assessment tool. Education and Information Technologies, 1-18. https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-021-10823-6

 • Akyar, O.Y., Rosa-Feliz, C., Sunday-Oyelere, S., & Muñoz, D. (2022). Special Education Teacher’s professional development through digital storytelling. Comunicar, 30(71), 93-104.http://eprints.rclis.org/42976/1/c7107en.pdf

 • Tannehill, D., Demirhan, G., Čaplová, P., & Avsar, Z. (2021). Continuing professional development for physical education teachers in Europe. European Physical Education Review, 27(1), 150-167.

 • Demirhan, G., & Bulca, Y. (2021). Spor Alanları, Pegem Akademi Yayıncılık

 • Simsek, B., Akyar, O. Y., Oyelere, S. S., & Demirhan, G. (2021). Reflections on inclusion and ICT in the context of smart ecosystem for learning and inclusion project. Hacettepe University.

 • Akyar, O.Y., Mercan, G., & Demirhan, G. (2020). Exploring needs of ICT for Enhancing Inclusive Education in Turkey: Challenges of ICT Integration in education through the views of experts from business, government and university sectors. Memorias y Boletines de la Universidad del Azuay, 146-185.

 • Akyar, O. Y., Demirhan, G., Oyelere, S. S., Flores, M., & Costas Jauregui, V. (2020, April). Digital storytelling in teacher education for inclusion. In World Conference on Information Systems and Technologies (pp. 367-376). Springer, Cham.

 • Akyar, O. Y., Yüksel, Y., Bilgin, E., Şimşek, B., & Demirhan, G. (2020). ICT IN LEARNING AND INCLUSION–TURKEY. ICT FOR LEARNING AND INCLUSION IN LATIN AMERICA AND EUROPE, 191.

 • Tomczyk, Ł., Jáuregui, V. C., de La Higuera Amato, C. A., Muñoz, D., Arteaga, M., Oyelere, S. S., Akyar, Ö. Y., & Porta, M. (2020). Are teachers techno- optimists or techno-pessimists? A pilot comparative among teachers in Bolivia, Brazil, the Dominican Republic, Ecuador, Finland, Poland, Turkey, and Uruguay. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10380-4

 • Tannehill, D., Demirhan, G., Čaplová,P. & Avsar, A. (2020). Continuing professional development for physical education teachers in Europe. European Physical Education Review, First Published 24 Jun. DOI: https://doi.org/10.1177/1356336X20931531

 • Bulca, Y., Ozdurak, RH. & Demirhan, G. (2020). The effects of digital physical exercise videos on the locomotor skill learning of pre-school children. European Early Childhood Education Research Journal , 28(2), 231-241.

 • Erturan-Ogut, E. & Demirhan, G. (2020). Leisure activities in Turkey during stay-at-home time. World Leisure Journal, 62(4), 349-351.

 • Bilgin, E., Bulca, Y. & Demirhan, G. (2020). Relationships Between Physical Activity Level, Health-Related Fitness, Academic Achievement, and Academic Self-Concept. Eucation and Science, 45(202), 311-325.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2019). Use of Personal and Social Responsibility Model in Bringing Responsibility Behaviors: Sample of TVF Sports High School. Education and Sciences, 44(199), 391-414.

 • Yıldızer, AG., Bilgin, E., Korur, EN., Novak, D. & Demirhan, G (2018). The Association Of Various Social Capital İndicators And Physical Activity Participation Among Turkish Adolescents, Journal of Sport and Health Science, 7, 27–33.

 • Uzunöz, F. S., & Demirhan, G. (2017). The effect of creative drama on critical thinking in preservice physical education teachers. Thinking Skills and Creativity, 24, 164-174.

 • MacPhail, A., Bulca, Y., Carraro, A. & Avşar Z. (2018). Initial Post-Primary Physical Education Teacher Education: A Comparative Exploration Across European Countries. International Journal of Sports and Physical Education, 4, 4. 1-8.

 • Mirzeoglu, A.D., Altay, F. & Agca, SS. (2017). Views, Achievements and Implementation of Preschool Teachers Regarding Movement Education Workshop. Journal of Education and Training Studies, 5, 6,202-213.

 • Altay, F. & Bozkurt, K. (2017). Assessment of Educational Game Materials and Poster Practices with Rubrics by Expert Educators and Students. Journal of Education and Training Studies, 5, 13, 79-83.

 • McBride, RE., Altunsöz, İH. Xiaoxia, S., Xiang, P. & Demirhan, G. (2016). Self- Regulated Learning and Perceived Health Among University Students Participating in Physical Activity Classes. The Physical Educator, 73, 352-372.

 • Edginton, C.R, Chin, M.K, Demirhan G., Asci H., Bulca, Y. & Ögut-Erturan E. (2016). Global Forum for Physical Education Pedagogy 2016- Technology, Networking and Best Practice in Physical Education and Health: Local to Golbal. International Journal of Physical Education, Volume LIII, Issues 3, 3rd Quarter, 28-48.

 • Bulca, Y. & Demirhan, G. (2020). Eğitsel Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı Edmodo’nun Fiziksel Aktivite Kavramlarını Öğrenmede Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 577-589.

 • Özler, CÖ., Doğan, BG., Bigin, E., Demirhan, G., Aras, D., Çetin, E., Şimşek,

 • H. & Tekçiçek, MU. (2020). What Do Turkish Sports Science Students Know About Dental Trauma and Mouthguards? A Descriptive Study. Acta Odontologica Turcica, 37(2), 29-35.

 • Bulca, Y., Bilgin, E. & Demirhan, G. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Pedometre İle Değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 31(1), 1-8.

 • Yıldızer, G., Bilgin, E., Korur, EN., Yüksel, Y. & Demirhan, G. (2019). Orta Okul Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 30(2), 63-73.

 • Yıldırım S., Yüksel Y., Bilgin E., Yıldız A., Akyar Ö.Y. & Koruç Z.

 • (2019). Dönüşümcü Öğretim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Doi: 10.9779/pauefd.456975

 • Uzunöz, FS., İlker, GE, Arslan, Y. & Demirhan, G. (2018). The effect of different teaching styles on critical thinking and achievement goals of prospective teachers. Spormetre, 17(2),80-95.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2018). Akademik ve spor başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spormetre, 17(2),138-152.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2018). Development and examination of personal and social responsibility behaviors scale. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(1);1-6.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2017). Antrenörlük davranışı değerlendirme ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Spormetre, 15/1, 1-10.

 • Kelgökmen, AH., Uzunöz, FS. & Demirhan, G. (2016). Beden Eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, 3, 1503-1516.

 • Filiz, B. & Demirhan, G. (2016). Gençlik deneyimleri ölçeği (GDÖ) 3.1’in Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Üniv Spor Bil Fak, (14)1, 75-91.

 • Kayışoğlu, N. B. & Yüksel Y. (2016). Physical education and sports students education quality satisfaction level. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(1), Doi: 10.15314/tjse.85105 (Yayın No: 3266725).

 • Akyar, Ö. Y., Mercan, H., & Demirhan, G. (2020). Exploring needs of ICT for Enhancing Inclusive Education in Turkey:Challanges of ICT Integration in Education through the views of experts from government, business and university sectors. In M. Arteaga, L. Tomczyk, G. Barros, & S. S. Oyelere (Eds.), ICT and education in the perspective of experts from business, government, academia and NGOs (pp. 146–185). Universidad del Azuay.

 • Oyelere, S. S., Bin Qushem, U., Costas Jauregui, V., Akyar, Ö. Y., Tomczyk, Ł., Sanchez, G., Munoz, D., & Motz, R. (2020). Blockchain Technology to Support Smart Learning and Inclusion: Pre-service Teachers and Software Developers Viewpoints. In Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo, I. Orovic, & F. Moreira (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1161, pp. 357–366). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45697-9_35

 • Oyelere, S. S., Silveira, I. F., Martins, V. F., Eliseo, M. A., Akyar, Ö. Y., Costas Jauregui, V., Caussin, B., Motz, R., Suhonen, J., & Tomczyk, Ł. (2020). Digital Storytelling and Blockchain as Pedagogy and Technology to Support the Development of an Inclusive Smart Learning Ecosystem. In Á.

 • Rocha, H. Adeli, R. Luís Paulo, C. Sandra, O. Irena, & M. Fernando (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing: Vol. 1161 AISC (pp. 397–408). https://doi.org/10.1007/978-3-030-45697-9_39

 • Şimşek, B., & Akyar, Ö. Y. (2020). In Search of Active Life Through Digital Storytelling: Inclusion in Theory and Practice for the Physical Education Teachers. In Á. Rocha, H. Adeli, R. Luís Paulo, C. Sandra, O. Irena, & M. Fernando (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing: Vol. 1161 AISC (pp. 377–386). https://doi.org/10.1007/978-3-030-45697- 9_37

 • Akyar Ö.Y., Demirhan G., Oyelere S.S., Flores M., Costas Jauregui V. (2020) Digital Storytelling in Teacher Education for Inclusion. In: Rocha Á., Adeli H., Reis L., Costanzo S., Orovic I., Moreira F. (eds) Trends and Innovations in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1161. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45697-9_36.

 • Akyar, O., Yüksel, Y., Bilgin, E., Şimşek, B., & Demirhan, G. (2019). ICT in learning and inclusion - Turkey. In Tomczyk, Ł. & Oyelere, S. S. (eds.). ICT for learning and inclusion in Latin America and Europe. Cracow: Pedagogical University, of Cracow. DOI 10.24917/9788395373732.8.

 • Avşar, Z., Hünük, D. & Demirhan, G. (2019). Physical Education Teacher Education in Turkey. European Physical Education Teacher Education Practices (Eds. Ann MacPhail, Deborah Tannehill, Züleyha Avşar). Munich, Germany: Meyer & Meyer Sport, 397-219.

 • Durmuşoğlu, M.C., Bulca, Y., Yüksel, Y., Demirhan, G. (2019). Preschool Physical Education and Care in Turkey-National Literature Review. Physical Education in Early Childhood Education and Care: Researches-Best Practices-Situation (Eds. Antala Branislav, Demirhan Giyasettin, Carraro Attilio, Oktar

 • Cagla, Oz Hakan, Kaplánová Adriana). Bratislava, Slovakia: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport & FIEP Europe, 47-57.

 • Bulca, Y., Carraro, A., Antala, B., Smela, P., Gobbi, E., Yüksel, Y.,Demirhan, G. (2019). Parents’ View of Their Children’s Physical Activity in Five European Countries: An Exploratory Study. Physical Education in Early Childhood Education and Care Researches-Best Practice. (Eds. B. Antala, G. Demirhan, A. Carraro, C. Oktar, H. Oz, & A. Kaplánová). Bratislava, Slovakia: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport & FIEP Europe, 81-90.

 • Bulca, Y., Carraro, A., Pačesová, P., Kraček, S., Gobbi, E., Yüksel, Y., Demirhan, G. (2019). School Administrators, Pre-School Teachers, Parents and Sport Educators’ Views Regarding the Physical Activity Level. Early Childhood in Five European Countries Education in Early Childhood Education and CareResearches-Best Practices-Situation (Eds. B. Antala, G. Demirhan, A. Carraro, C. Oktar, H. Oz, & A. Kaplánová). Bratislava: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport & FIEP Europe, 91-98.

 • Çelenk, B. Hazır, S. & Demirhan, G. (2018) History of Volleyball in Turkey. History Of Volleyball in Europe. (Eds. Kristina M. Pantelić Babić Nenad Živanović Petar D. Pavlović Branislav Antala). Bratislava, Slovakia: FIEP Europe, & University of Priština, Faculty of Sport and Physical Education in Leposavić, 130-149.

 • Demirhan, G., Bilgin, E., Akyar, ÖY., Yüksel, Y., & İnce, ML. (2018). Secondary physical education in Turkey: Development and Current Situation. Physical Education in Secondary School: Research-Best Practice- Situation (Eds. Stevo Popoviç, Branislav Antala, Dusco Bjelica, Jovan Gardasevic). Italy: Pensa Multimeadia & FIEP Europe, 293-301.

 • Özbey, S. & Demirhan, G. (2017). History of Basketball in Turkey. Basketball in Europe. (Eds. Branislav Antala, Petar D. Pavlovic, Nenad Zivanovic, Kristina M. Pantelic Babic). FIEP Europe Historyof Physical Education and Sport Section, 157-177.

 • Bulca, Y. & Demirhan, G. (2017). Best Practices of Evaluation On Elementary School Students’ Learning The Concepts Of Movement and Sports Through Drawing Technique. Physical Education in Primary School (Eds. Dario Colella, Branislav Antala, Simona Epifani). Italy: University of Foggia, Pensa Multimedia. 213-221.

 • Konukman, F. & Demirhan, G. (2016). History of Football in Turkey. Football in Europe. (Eds. Petar D. Pavlovic, Nenad Zivanovic, Branislav Antala, Kristina M. Pantelic Babic). FIEP Europe-Historyof Physical Education and Sport Section, 114-124.

 • Bulca, Y. & Demirhan, G. (2019). Spor Merkezleri. Okul Dışı Öğrenme Ortamları (Ed. Aİ Şen). Ankara: PEGEM Akademi.

 • Yüksel, Y. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Teknolojileri: Yazılım. Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknolojileri (Eds. Y. Arslan & K. Semiz). Ankara:Pegem Akademi, 35-64.

 • İnce, ML., Saraç, L, Kılıç, & Demirhan, G. (2018). Eylem Araştırması Nedir? Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen (Eds. GE İlker & D. Hünük). Ankara: PEGEM Akademi, 1-12.

 • Aksoy, G., Alagül, Ö., Altay, F., Bulca, Y., Güneş, B., Gürsel, F., Hünük, D., Mirzeoğlu, A.D., Temel, C., Oğuzhan, N.S., (2017). Doğrudan Öğretim Modeli. Model Temelli Beden Eğitimi ve Öğretimi (Ed. Mirzeoğlu, AD). Ankara: Spor Yayınevi.

 • Bulca, Y. (2017). Araştırmaya Dayalı Öğrenme Modeli. Model Temelli Beden Eğitimi ve Öğretimi (Ed. Mirzeoğlu, AD). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi, 105- 208.