Optimizasyon ve Simülasyon Laboratuvarı

Hakkında

Enerji, Finans, Yüksek Öğrenim ve Sağlık sektörleri ağırlıklı olmak üzere, büyük ölçekli planlama problemlerinin tanımlanması, modellenmesi ve çözülmesine odaklanıyoruz. Yöneylem Araştırması ve İş Analitiği bilim alanlarında yer alan Normatif Analitikler, Matematiksel Programlama, Rotalama ve Çizelgeleme Problemleri, Çok Kriterli Karar Analizi, Performans Değerlendirme, Portföy Optimizasyonu, Proje Yönetimi, Gurobi/Python Modelleme, VBA ile Elektronik Tablo Modellemesi ilgi alanımızdadır.

Araştırma Olanakları

•    8 Bilgisayar

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Aydın Ulucan
•    Doç. Dr. Kazım Barış Atıcı
•    Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çimen
•    Ar. Gör. Seda Büşra Saraç
•    Ar. Gör. Ergül Toğrul
•    Ar. Gör. Bilge Meydan

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

•    Engin P., Atici, K.B., Ulucan, A. (2020) “Measuring the Effects of Energy Efficiency Policies: Evidence from Turkish Manufacturing” in Dorsman, A., Arslan-Apaydin, Ö., Thewissen J. (eds), Financial Implications of Regulations in the Energy Industry, Springer, New York.
•    Atici, K.B., Yasayacak, G., Yildiz, Y., Ulucan A. (2020) Green University and Academic Performance: An Empirical Study on UI GreenMetric and World University Rankings, Journal of Cleaner Production, Accepted.
•    Ozbilge, A., Ulucan, A., Atici, K.B. (2020) Elective course assignment problem: a revenue management based approach, INFOR: Information Systems and Operational Research, Accepted.
•    Meydan B., Ulucan, A., Atici, K.B. (2020) Evaluation of Regional Development with Banking and Finance Data, Journal of Urban and Regional Analysis, Accepted.
•    Şahin, M., Ulucan, A., & Yurdugül, H., (2020). Learner classification based on interaction data in E-learning environments: the ELECTRE TRI method. Education and Information Technologies, Accepted .
•    Bahceci, A., Atici, K.B., Ulucan, A. (2020) Regional Efficiency and Potential Evaluation within Government-University-Industry Collaboration (GUIC), Maliye Dergisi, 178, 289-312.
•    Soysal, M., Çimen, M., & Belbağ, S., (2020). Pickup and delivery with electric vehicles under stochastic battery depletion. Computers and Industrial Engineering , vol.146.
•    Soysal, M., Çimen, M., Belbağ, S., & Toğrul, E., (2019). A review on sustainable inventory routing. Computers and Industrial Engineering , vol.132, 395-411.
•    Kara, M., Ulucan, A., Atici, K.B. (2019) A hybrid approach for generating investor views in Black–Litterman model, Expert Systems with Applications, 128, 256-270.
•    Atici, K.B., Ulucan, A., Uzun-Bayar, I. (2018) The measurement of agricultural productivity change in OECD countries with fuzzy data, RAIRO-Operations Research, 52, 1003–1017.
•    Ulucan, A., Atici, K.B., Ozkan, A. (2018) Benchmarking in Higher Education Using Data Envelopment Analysis and the Bologna Process Data, Croatian Operational Research Review, 9(2), 301–316.
•    Sosyal, M., Çimen, M., & Demir, E., (2018). On the mathematical modeling of green one-to-one pickup and delivery problem with road segmentation. Journal of Cleaner Production , vol.174, 1664-1678.
•    Soysal, M., & Çimen, M., (2017). A Simulation Based Restricted Dynamic Programming approach for the Green Time Dependent Vehicle Routing Problem. Computers and Operations Research , vol.88, 297-305.
•    Sel, Ç., Soysal, M., & Çimen, M., (2017). A green model for the catering industry under demand uncertainty. Journal of Cleaner Production , vol.167, 459-472.
•    Çimen, M., & Soysal, M., (2017). Time-dependent green vehicle routing problem with stochastic vehicle speeds: An approximate dynamic programming algorithm. Transportation Research Part D: Transport and Environment , vol.54, 82-98.
•    Çimen, M., & Kirkbride, C., (2017). Approximate dynamic programming algorithms for multidimensional flexible production-inventory problems. International Journal of Production Research, vol.55, 2034-2050.
•    Atici, K.B., Simsek, A.B., Ulucan, A., Tosun M.U. (2015) A GIS-based Multiple Criteria Decision Analysis Approach for Wind Power Plant Site Selection, Utilities Policy, 37, 86–96.

Bağlantılar

Hakkında

Enerji, Finans, Yüksek Öğrenim ve Sağlık sektörleri ağırlıklı olmak üzere, büyük ölçekli planlama problemlerinin tanımlanması, modellenmesi ve çözülmesine odaklanıyoruz. Yöneylem Araştırması ve İş Analitiği bilim alanlarında yer alan Normatif Analitikler, Matematiksel Programlama, Rotalama ve Çizelgeleme Problemleri, Çok Kriterli Karar Analizi, Performans Değerlendirme, Portföy Optimizasyonu, Proje Yönetimi, Gurobi/Python Modelleme, VBA ile Elektronik Tablo Modellemesi ilgi alanımızdadır.

Araştırma Olanakları

•    8 Bilgisayar

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Aydın Ulucan
•    Doç. Dr. Kazım Barış Atıcı
•    Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çimen
•    Ar. Gör. Seda Büşra Saraç
•    Ar. Gör. Ergül Toğrul
•    Ar. Gör. Bilge Meydan

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

•    Engin P., Atici, K.B., Ulucan, A. (2020) “Measuring the Effects of Energy Efficiency Policies: Evidence from Turkish Manufacturing” in Dorsman, A., Arslan-Apaydin, Ö., Thewissen J. (eds), Financial Implications of Regulations in the Energy Industry, Springer, New York.
•    Atici, K.B., Yasayacak, G., Yildiz, Y., Ulucan A. (2020) Green University and Academic Performance: An Empirical Study on UI GreenMetric and World University Rankings, Journal of Cleaner Production, Accepted.
•    Ozbilge, A., Ulucan, A., Atici, K.B. (2020) Elective course assignment problem: a revenue management based approach, INFOR: Information Systems and Operational Research, Accepted.
•    Meydan B., Ulucan, A., Atici, K.B. (2020) Evaluation of Regional Development with Banking and Finance Data, Journal of Urban and Regional Analysis, Accepted.
•    Şahin, M., Ulucan, A., & Yurdugül, H., (2020). Learner classification based on interaction data in E-learning environments: the ELECTRE TRI method. Education and Information Technologies, Accepted .
•    Bahceci, A., Atici, K.B., Ulucan, A. (2020) Regional Efficiency and Potential Evaluation within Government-University-Industry Collaboration (GUIC), Maliye Dergisi, 178, 289-312.
•    Soysal, M., Çimen, M., & Belbağ, S., (2020). Pickup and delivery with electric vehicles under stochastic battery depletion. Computers and Industrial Engineering , vol.146.
•    Soysal, M., Çimen, M., Belbağ, S., & Toğrul, E., (2019). A review on sustainable inventory routing. Computers and Industrial Engineering , vol.132, 395-411.
•    Kara, M., Ulucan, A., Atici, K.B. (2019) A hybrid approach for generating investor views in Black–Litterman model, Expert Systems with Applications, 128, 256-270.
•    Atici, K.B., Ulucan, A., Uzun-Bayar, I. (2018) The measurement of agricultural productivity change in OECD countries with fuzzy data, RAIRO-Operations Research, 52, 1003–1017.
•    Ulucan, A., Atici, K.B., Ozkan, A. (2018) Benchmarking in Higher Education Using Data Envelopment Analysis and the Bologna Process Data, Croatian Operational Research Review, 9(2), 301–316.
•    Sosyal, M., Çimen, M., & Demir, E., (2018). On the mathematical modeling of green one-to-one pickup and delivery problem with road segmentation. Journal of Cleaner Production , vol.174, 1664-1678.
•    Soysal, M., & Çimen, M., (2017). A Simulation Based Restricted Dynamic Programming approach for the Green Time Dependent Vehicle Routing Problem. Computers and Operations Research , vol.88, 297-305.
•    Sel, Ç., Soysal, M., & Çimen, M., (2017). A green model for the catering industry under demand uncertainty. Journal of Cleaner Production , vol.167, 459-472.
•    Çimen, M., & Soysal, M., (2017). Time-dependent green vehicle routing problem with stochastic vehicle speeds: An approximate dynamic programming algorithm. Transportation Research Part D: Transport and Environment , vol.54, 82-98.
•    Çimen, M., & Kirkbride, C., (2017). Approximate dynamic programming algorithms for multidimensional flexible production-inventory problems. International Journal of Production Research, vol.55, 2034-2050.
•    Atici, K.B., Simsek, A.B., Ulucan, A., Tosun M.U. (2015) A GIS-based Multiple Criteria Decision Analysis Approach for Wind Power Plant Site Selection, Utilities Policy, 37, 86–96.

Bağlantılar