Organik Kimya Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

 • Santrifüj
 • -80C dondurucu
 •  -20C dondurucu
 • Kül fırını
 • Etüv
 • Homojenizatör
 • Su banyosu
 • Bomba kalorimetre
 • Yakma ünitesi
 • Hot plate
 • Sonikatör
 • Isıtıcılı manyetik karıştırıcı
 • Çalkalayıcı
 • Azot tankı
 • Yangına dayanıklı kimyasal saklama dolabı
 • Genel kimyasal saklama dolabı

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. F. Gülhan Samur
•    Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel
•    Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
•    Prof. Dr. Aylin Ayaz
•    Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
•    Doç. Dr. Aslı Akyol Mutlu
•    Doç. Dr. Derya Dikmen
•    Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
•    Doç. Dr. Zeynep Göktaş
•    Doç. Dr. Pelin Bilgiç
•    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fisunoğlu
•    Dr. Öğr. Üyesi Aylin Açıkgöz
•    Dr. Öğr. Üyesi Merve Tengilimoğlu Metin
•    Dr. Öğr. Üyesi Nesli Ersoy
•    Öğr. Gör. Dr. İnci Türkoğlu
•    Arş. Gör. Dr. Funda Tamer
•    Arş. Gör. Dr. Aslıhan Özdemir
•    Arş. Gör. Dr. Arzu Kabasakal Çetin
•    Arş. Gör. Dr. Fatma Ilgaz
•    Arş. Gör. Dr. Damla Gümüş
•    Arş. Gör. Dr. Cansu Çetin
•    Arş. Gör. Damla Dedebayraktar
•    Arş. Gör. Ömer Faruk Karabulut
•    Arş. Gör. Sümeyra Öteleş
•    Arş. Gör. Sümeyra Sevim
•    Arş. Gör. Gülden Arman
•    Arş. Gör. Azad İlhan
•    Arş. Gör. Merve Özdemir
•    Arş. Gör. Yücel Büyükdere
•    Arş. Gör. Bengü Güzel
•    Arş. Gör. Burcu Özener
•    Arş. Gör. Lütfiye Parlak
•    Arş. Gör. Nagihan Kırcalı Haznedar
•    Arş. Gör. Eylem Ezgi Tüyben
•    Arş. Gör. Enes Mustafa Uçar
•    Arş. Gör. Tuğçe Tekin Güler
•    Arş. Gör. Dilem Tuğal
•    Arş. Gör. Neşe Alıç
•    Arş. Gör. Ece Yalçın
•    Arş. Gör. Elif Uluğ
•    Arş. Gör. Arife Macit
•    Arş. Gör. Gülbin Özüağ
•    Arş. Gör. Gülsüm Gizem Topal
•    Arş. Gör. Rümeysa Yeniçağ
•    Arş. Gör. Ayşe Şeyma Erdinç
•    Arş. Gör. Gizem Taban
•    Arş. Gör. Seray Akalın
•    Arş. Gör. Cansu Bekar
•    Arş. Gör. Aslıhan Ağaçdiken
•    Arş. Gör. Elif Tunçil
•    Arş. Gör. Ferhan Kesik
•    Arş. Gör. Hacer Yalçimin Öcal
•    Arş. Gör. Ayşe Aktaş
•    Arş. Gör. Tuba Nur Yıldız Kopuz
•    Arş. Gör. Ayşegül Deliloğlu
•    Arş. Gör. Öznur Aydın
•    Arş. Gör. Mehmet Haydaroğlu
•    Arş. Gör. Semra Bakır Angay
•    Arş. Gör. Betül Kişioğlu
•    Arş. Gör. Büşra Turan Demirci
•    Arş. Gör. Buket Gönen
•    Arş. Gör. Gülcan Uysal Yeler
•    Arş. Gör. Kübra Uçar
•    Arş. Gör. Nur Bengü Erdem
•    Arş. Gör. Hande Gül Ulusoy

Devam Eden Projeler

 • Prematüre telarşlı çocukların besin tüketim durumları ve iştah ile ilgili parametrelerin değerlendirmesi (2022)
 • Demans teşhisi konmuş bireylerde karadut (Morus nigra) tüketiminin bilişsel fonksiyonlara ve antioksidan kapasiteye etkisi (2021)
 • Tip II diyabetli hastalarda beslenme durumu ile kanda CD36 yağ asit transport düzeyi ve bazı inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (2021)
 • Doğal Antioksidan İçeren Propolis ve Yaban Mersini Ekstrelerinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri (BAP)
 • Beyaz çay ve oolong çayı ile marinasyonunun heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine etkisinin incelenmesi 
 • Yetişkin çölyak hastalarında glutensiz diyetin beslenme durumuna ve bazı inflamasyon parametrelerine etkisi 
 • Prebiyotik ve probiyotik takviyesinin majör depresyonu olan hastalarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör, kinürenin, triptofan ile yarışan dallı zincirli aminoasitler ve bağırsak mikrobiyomu üzerine etkileri (2020)
 • Ratlarda maternal obezite ve taurin suplementasyonunun gebelik, fetal büyüme ve gelişim üzerine etkileri (2020)
 • Kinoanın (chenopodium quinoa willd) kafeterya diyetiyle beslenen ratlarda glikoz homeostazına etkisi 
 • Diyetle alınan bazı heterosiklik aromatik amin türlerinin farelerde aterskleroz, kan lipid profili ve endotel disfonksiyon üzerine etkisi 
 • Kronik böbrek hastalığı oluşturulan ratlarda probiyotik tüketiminib bağırsak kaynaklı üremik toksinler ve hastalığının progresyonuna etkisi 
 • Yağlı Karaciğer Modelinde Soğuk İskeminin AMPK Regülasyonu Üzerine Etkileri (BAP)

Tamamlanan Projeler

 • Kardiyovasküler Hastalıklara Yeni Bir Bakış: Diyetle Alınan Karsinojenik Heterosiklik Aminlerin Kardiyovasküler Programlama Üzerine Etkileri (TÜBİTAK)
 • Obez Ve Obez Olmayan Annelerin Matür Anne Sütü Yağ Asidi İçeriği Ve İştah Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması (TÜBİTAK)
 • Kronik Böbrek Hastalığı Oluşturulan Ratlarda Prebiyotik Tüketiminin Bağırsak Kaynaklı Üremik Toksinler Ve Hastalığın Progresyonuna Etkisi (TÜBİTAK)
 • Farelerde Diyet Karbonhidrat Ve Yağının Karaciğerde İnflamasyon Ve Lipogenez Üzerine Olası Etkileri (TÜBİTAK)
 • Tip2 Diyabetli Bireylerde Diyetsel Faktörlerin İnflamatuar Belirteçler Ve Serum Adiponektin Düzeyi Üzerine Etkisi (BAP)
 • Sıçanlarda Kafeterya Diyeti Ve Yüksek Yağlı Diyetin Obezite İle İlişkili Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştıırlması (BAP)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü'nde Laboratuvar Güvenliğinin Sağlanması (BAP)
 • Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum D Vitamini Düzeyi İle D Vitamini Reseptör Polimorfizmi İlişkisinin Değerlendirilmesi (BAP)
 • Gebelik Ve Laktasyon Dönemlerinde Düşük Kaliteli Protein Diyetiyle Beslenen Ratlarda Plazma Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi (BAP)
 • Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastalarda Bağırsak Miktobiyotası Ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (BAP)

Yayınlar

 • Macit, A., & Kizil, M. (2022). Effect of olive leaf extract marination on heterocyclic aromatic amine formation in pan‐fried salmon. Journal of the Science of Food and Agriculture, 102(9), 3908-3915.
 • Gumus, D., & Kizil, M. (2022). Comparison of the reducing effects of blueberry and propolis extracts on heterocyclic aromatic amines formation in pan fried beef. Meat Science, 186, 108746.
 • Yalçın, T., Oğuz, S. H., Bayraktar, M., & Rakıcıoğlu, N. (2022). Anthropometric measurements and serum TNF-α, IL-6 and adiponectin in type 2 diabetes. Diabetology International, 13(2), 396-406.
 • Alkan, Ş. B., Artaç, M., & Rakıcıoğlu, N. (2022). Dietary Antioxidant Capacity and Serum Inflammatory Biomarkers Levels in Cancer Survivors. Nutrition and Cancer, 74(4), 1243-1251.
 • Toprak, K., Görpelioglu, S., Özsoy, A., Özdemir, S., & Ayaz, A. (2022). Does fetuin-A mediate the association between pro-inflammatory diet and type-2 diabetes mellitus risk?. Nutrición hospitalaria: Organo oficial de la Sociedad española de nutrición parenteral y enteral, 39(2), 383-392.
 • Bellikci-Koyu, E., Sarer-Yurekli, B. P., Karagozlu, C., Aydin-Kose, F., Ozgen, A. G., & Buyuktuncer, Z. (2022). Probiotic kefir consumption improves serum apolipoprotein A1 levels in metabolic syndrome patients: a randomized controlled clinical trial. Nutrition Research, 102, 59-70.
 • Isgin-Atici, K., Alathari, B. E., Turan-Demirci, B., Sendur, S. N., Lay, I., Ellahi, B., ... & Vimaleswaran, K. S. (2022). Interaction between dietary fat intake and metabolic genetic risk score on 25-hydroxyvitamin D concentrations in a Turkish adult population. Nutrients, 14(2), 382.
 • Guler, T. T., Koc, N., Uzun, A. K., & Fisunoglu, M. (2022). The association of pre-pregnancy BMI on leptin, ghrelin, adiponectin and insulin-like growth factor-1 in breast milk: a case–control study. British Journal of Nutrition, 127(11), 1675-1681.
 • Çiftçi, S., Yalçın, S. S., & Samur, G. (2021). Comparison of daily bisphenol A intake based on dietary and urinary levels in breastfeeding women. Reproductive Toxicology, 106, 9-17.
 • Aksan, A., Erdal, I., Yalcin, S. S., Stein, J., & Samur, G. (2021). Osteopontin levels in human milk are related to maternal nutrition and infant health and growth. Nutrients, 13(8), 2670.
 • Melekoglu, E., Cetinkaya, M. A., Kepekci-Tekkeli, S. E., Kul, O., & Samur, G. (2021). Effects of prebiotic oligofructose-enriched inulin on gut-derived uremic toxins and disease progression in rats with adenine-induced chronic kidney disease. PloS one, 16(10), e0258145.
 • Kepekci-Tekkeli, Ş. E., Melekoglu, E., Cetinkaya, M. A., Kul, O., & Samur, G. (2021). Effects of prebiotic oligofructose-enriched inulin on gut-derived uremic toxins and disease progression in rats with adenine-induced chronic kidney disease.
 • Çiftçi, S., Yalçın, S. S., & Samur, G. (2021). Bisphenol A Exposure in Exclusively Breastfed Infants and Lactating Women: An Observational Cross-sectional Study. Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 13(4), 375.
 • Tok, Ö., Kişioğlu, S. V., Ersöz, H. Ö., Kahveci, B., & Göktaş, Z. (2021). Effects of increased physical activity and/or weight loss diet on serum myokine and adipokine levels in overweight adults with impaired glucose metabolism. Journal of Diabetes and its Complications, 35(5), 107892.
 • Ors, E. D., & Goktas, Z. (2021). Herbal dietary interventions for weight loss among regularly exercising women in Turkey. Nutrition & Food Science.
 • Ulusoy, H. G., Sanlier, N., & Rakıcıoğlu, N. (2021). Do Rotating Night Shifts Change Nurses’ Nutritional Status? A Cross-Sectional Study. Journal of the American College of Nutrition, 1-9.
 • Yılmaz, S. K., Eskici, G., Mertoǧlu, C., & Ayaz, A. (2021). Effect of different protein diets on weight loss, inflammatory markers, and cardiometabolic risk factors in obese women. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences, 26.
 • Yılmaz, S. K., Mertoğlu, C., & Ayaz, A. (2021). Assessment of relationship between serum Vitamin D levels and metabolic syndrome components in hemodialysis patients. Galician medical journal, 28(1), E202113-E202113.
 • Ozturk, E. E., & Dikmen, D. (2021). Association between fat taste sensitivity and diet quality in healthy male Turkish adults. Food Science and Technology, 42.
 • Ozturk, E. E., & Dikmen, D. (2021). Is sonic hedgehog expression in saliva related to taste sensitivity in adults?. Physiology & behavior, 236, 113412.
 • Isgin-Atici, K., Alsulami, S., Turan-Demirci, B., Surendran, S., Sendur, S. N., Lay, I., ... & Buyuktuncer, Z. (2021). FTO gene–lifestyle interactions on serum adiponectin concentrations and central obesity in a Turkish population. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 72(3), 375-385.
 • Öztürk, E., Yıldırım, S., & Akyol, A. (2021). Determination of aluminum concentrations of parenteral nutrition solutions by HPLC. European Journal of Clinical Nutrition, 75(3), 567-569.
 • Çetin, A. K., Tuğ, T. A., Güleç, A., & Akyol, A. (2021). Effects of maternal taurine supplementation on maternal dietary intake, plasma metabolites and fetal growth and development in cafeteria diet fed rats. PeerJ, 9, e11547.

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

 • Santrifüj
 • -80C dondurucu
 •  -20C dondurucu
 • Kül fırını
 • Etüv
 • Homojenizatör
 • Su banyosu
 • Bomba kalorimetre
 • Yakma ünitesi
 • Hot plate
 • Sonikatör
 • Isıtıcılı manyetik karıştırıcı
 • Çalkalayıcı
 • Azot tankı
 • Yangına dayanıklı kimyasal saklama dolabı
 • Genel kimyasal saklama dolabı

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. F. Gülhan Samur
•    Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel
•    Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
•    Prof. Dr. Aylin Ayaz
•    Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
•    Doç. Dr. Aslı Akyol Mutlu
•    Doç. Dr. Derya Dikmen
•    Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
•    Doç. Dr. Zeynep Göktaş
•    Doç. Dr. Pelin Bilgiç
•    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fisunoğlu
•    Dr. Öğr. Üyesi Aylin Açıkgöz
•    Dr. Öğr. Üyesi Merve Tengilimoğlu Metin
•    Dr. Öğr. Üyesi Nesli Ersoy
•    Öğr. Gör. Dr. İnci Türkoğlu
•    Arş. Gör. Dr. Funda Tamer
•    Arş. Gör. Dr. Aslıhan Özdemir
•    Arş. Gör. Dr. Arzu Kabasakal Çetin
•    Arş. Gör. Dr. Fatma Ilgaz
•    Arş. Gör. Dr. Damla Gümüş
•    Arş. Gör. Dr. Cansu Çetin
•    Arş. Gör. Damla Dedebayraktar
•    Arş. Gör. Ömer Faruk Karabulut
•    Arş. Gör. Sümeyra Öteleş
•    Arş. Gör. Sümeyra Sevim
•    Arş. Gör. Gülden Arman
•    Arş. Gör. Azad İlhan
•    Arş. Gör. Merve Özdemir
•    Arş. Gör. Yücel Büyükdere
•    Arş. Gör. Bengü Güzel
•    Arş. Gör. Burcu Özener
•    Arş. Gör. Lütfiye Parlak
•    Arş. Gör. Nagihan Kırcalı Haznedar
•    Arş. Gör. Eylem Ezgi Tüyben
•    Arş. Gör. Enes Mustafa Uçar
•    Arş. Gör. Tuğçe Tekin Güler
•    Arş. Gör. Dilem Tuğal
•    Arş. Gör. Neşe Alıç
•    Arş. Gör. Ece Yalçın
•    Arş. Gör. Elif Uluğ
•    Arş. Gör. Arife Macit
•    Arş. Gör. Gülbin Özüağ
•    Arş. Gör. Gülsüm Gizem Topal
•    Arş. Gör. Rümeysa Yeniçağ
•    Arş. Gör. Ayşe Şeyma Erdinç
•    Arş. Gör. Gizem Taban
•    Arş. Gör. Seray Akalın
•    Arş. Gör. Cansu Bekar
•    Arş. Gör. Aslıhan Ağaçdiken
•    Arş. Gör. Elif Tunçil
•    Arş. Gör. Ferhan Kesik
•    Arş. Gör. Hacer Yalçimin Öcal
•    Arş. Gör. Ayşe Aktaş
•    Arş. Gör. Tuba Nur Yıldız Kopuz
•    Arş. Gör. Ayşegül Deliloğlu
•    Arş. Gör. Öznur Aydın
•    Arş. Gör. Mehmet Haydaroğlu
•    Arş. Gör. Semra Bakır Angay
•    Arş. Gör. Betül Kişioğlu
•    Arş. Gör. Büşra Turan Demirci
•    Arş. Gör. Buket Gönen
•    Arş. Gör. Gülcan Uysal Yeler
•    Arş. Gör. Kübra Uçar
•    Arş. Gör. Nur Bengü Erdem
•    Arş. Gör. Hande Gül Ulusoy

Devam Eden Projeler

 • Prematüre telarşlı çocukların besin tüketim durumları ve iştah ile ilgili parametrelerin değerlendirmesi (2022)
 • Demans teşhisi konmuş bireylerde karadut (Morus nigra) tüketiminin bilişsel fonksiyonlara ve antioksidan kapasiteye etkisi (2021)
 • Tip II diyabetli hastalarda beslenme durumu ile kanda CD36 yağ asit transport düzeyi ve bazı inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (2021)
 • Doğal Antioksidan İçeren Propolis ve Yaban Mersini Ekstrelerinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri (BAP)
 • Beyaz çay ve oolong çayı ile marinasyonunun heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine etkisinin incelenmesi 
 • Yetişkin çölyak hastalarında glutensiz diyetin beslenme durumuna ve bazı inflamasyon parametrelerine etkisi 
 • Prebiyotik ve probiyotik takviyesinin majör depresyonu olan hastalarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör, kinürenin, triptofan ile yarışan dallı zincirli aminoasitler ve bağırsak mikrobiyomu üzerine etkileri (2020)
 • Ratlarda maternal obezite ve taurin suplementasyonunun gebelik, fetal büyüme ve gelişim üzerine etkileri (2020)
 • Kinoanın (chenopodium quinoa willd) kafeterya diyetiyle beslenen ratlarda glikoz homeostazına etkisi 
 • Diyetle alınan bazı heterosiklik aromatik amin türlerinin farelerde aterskleroz, kan lipid profili ve endotel disfonksiyon üzerine etkisi 
 • Kronik böbrek hastalığı oluşturulan ratlarda probiyotik tüketiminib bağırsak kaynaklı üremik toksinler ve hastalığının progresyonuna etkisi 
 • Yağlı Karaciğer Modelinde Soğuk İskeminin AMPK Regülasyonu Üzerine Etkileri (BAP)

Tamamlanan Projeler

 • Kardiyovasküler Hastalıklara Yeni Bir Bakış: Diyetle Alınan Karsinojenik Heterosiklik Aminlerin Kardiyovasküler Programlama Üzerine Etkileri (TÜBİTAK)
 • Obez Ve Obez Olmayan Annelerin Matür Anne Sütü Yağ Asidi İçeriği Ve İştah Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması (TÜBİTAK)
 • Kronik Böbrek Hastalığı Oluşturulan Ratlarda Prebiyotik Tüketiminin Bağırsak Kaynaklı Üremik Toksinler Ve Hastalığın Progresyonuna Etkisi (TÜBİTAK)
 • Farelerde Diyet Karbonhidrat Ve Yağının Karaciğerde İnflamasyon Ve Lipogenez Üzerine Olası Etkileri (TÜBİTAK)
 • Tip2 Diyabetli Bireylerde Diyetsel Faktörlerin İnflamatuar Belirteçler Ve Serum Adiponektin Düzeyi Üzerine Etkisi (BAP)
 • Sıçanlarda Kafeterya Diyeti Ve Yüksek Yağlı Diyetin Obezite İle İlişkili Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştıırlması (BAP)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü'nde Laboratuvar Güvenliğinin Sağlanması (BAP)
 • Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum D Vitamini Düzeyi İle D Vitamini Reseptör Polimorfizmi İlişkisinin Değerlendirilmesi (BAP)
 • Gebelik Ve Laktasyon Dönemlerinde Düşük Kaliteli Protein Diyetiyle Beslenen Ratlarda Plazma Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi (BAP)
 • Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastalarda Bağırsak Miktobiyotası Ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (BAP)

Yayınlar

 • Macit, A., & Kizil, M. (2022). Effect of olive leaf extract marination on heterocyclic aromatic amine formation in pan‐fried salmon. Journal of the Science of Food and Agriculture, 102(9), 3908-3915.
 • Gumus, D., & Kizil, M. (2022). Comparison of the reducing effects of blueberry and propolis extracts on heterocyclic aromatic amines formation in pan fried beef. Meat Science, 186, 108746.
 • Yalçın, T., Oğuz, S. H., Bayraktar, M., & Rakıcıoğlu, N. (2022). Anthropometric measurements and serum TNF-α, IL-6 and adiponectin in type 2 diabetes. Diabetology International, 13(2), 396-406.
 • Alkan, Ş. B., Artaç, M., & Rakıcıoğlu, N. (2022). Dietary Antioxidant Capacity and Serum Inflammatory Biomarkers Levels in Cancer Survivors. Nutrition and Cancer, 74(4), 1243-1251.
 • Toprak, K., Görpelioglu, S., Özsoy, A., Özdemir, S., & Ayaz, A. (2022). Does fetuin-A mediate the association between pro-inflammatory diet and type-2 diabetes mellitus risk?. Nutrición hospitalaria: Organo oficial de la Sociedad española de nutrición parenteral y enteral, 39(2), 383-392.
 • Bellikci-Koyu, E., Sarer-Yurekli, B. P., Karagozlu, C., Aydin-Kose, F., Ozgen, A. G., & Buyuktuncer, Z. (2022). Probiotic kefir consumption improves serum apolipoprotein A1 levels in metabolic syndrome patients: a randomized controlled clinical trial. Nutrition Research, 102, 59-70.
 • Isgin-Atici, K., Alathari, B. E., Turan-Demirci, B., Sendur, S. N., Lay, I., Ellahi, B., ... & Vimaleswaran, K. S. (2022). Interaction between dietary fat intake and metabolic genetic risk score on 25-hydroxyvitamin D concentrations in a Turkish adult population. Nutrients, 14(2), 382.
 • Guler, T. T., Koc, N., Uzun, A. K., & Fisunoglu, M. (2022). The association of pre-pregnancy BMI on leptin, ghrelin, adiponectin and insulin-like growth factor-1 in breast milk: a case–control study. British Journal of Nutrition, 127(11), 1675-1681.
 • Çiftçi, S., Yalçın, S. S., & Samur, G. (2021). Comparison of daily bisphenol A intake based on dietary and urinary levels in breastfeeding women. Reproductive Toxicology, 106, 9-17.
 • Aksan, A., Erdal, I., Yalcin, S. S., Stein, J., & Samur, G. (2021). Osteopontin levels in human milk are related to maternal nutrition and infant health and growth. Nutrients, 13(8), 2670.
 • Melekoglu, E., Cetinkaya, M. A., Kepekci-Tekkeli, S. E., Kul, O., & Samur, G. (2021). Effects of prebiotic oligofructose-enriched inulin on gut-derived uremic toxins and disease progression in rats with adenine-induced chronic kidney disease. PloS one, 16(10), e0258145.
 • Kepekci-Tekkeli, Ş. E., Melekoglu, E., Cetinkaya, M. A., Kul, O., & Samur, G. (2021). Effects of prebiotic oligofructose-enriched inulin on gut-derived uremic toxins and disease progression in rats with adenine-induced chronic kidney disease.
 • Çiftçi, S., Yalçın, S. S., & Samur, G. (2021). Bisphenol A Exposure in Exclusively Breastfed Infants and Lactating Women: An Observational Cross-sectional Study. Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 13(4), 375.
 • Tok, Ö., Kişioğlu, S. V., Ersöz, H. Ö., Kahveci, B., & Göktaş, Z. (2021). Effects of increased physical activity and/or weight loss diet on serum myokine and adipokine levels in overweight adults with impaired glucose metabolism. Journal of Diabetes and its Complications, 35(5), 107892.
 • Ors, E. D., & Goktas, Z. (2021). Herbal dietary interventions for weight loss among regularly exercising women in Turkey. Nutrition & Food Science.
 • Ulusoy, H. G., Sanlier, N., & Rakıcıoğlu, N. (2021). Do Rotating Night Shifts Change Nurses’ Nutritional Status? A Cross-Sectional Study. Journal of the American College of Nutrition, 1-9.
 • Yılmaz, S. K., Eskici, G., Mertoǧlu, C., & Ayaz, A. (2021). Effect of different protein diets on weight loss, inflammatory markers, and cardiometabolic risk factors in obese women. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences, 26.
 • Yılmaz, S. K., Mertoğlu, C., & Ayaz, A. (2021). Assessment of relationship between serum Vitamin D levels and metabolic syndrome components in hemodialysis patients. Galician medical journal, 28(1), E202113-E202113.
 • Ozturk, E. E., & Dikmen, D. (2021). Association between fat taste sensitivity and diet quality in healthy male Turkish adults. Food Science and Technology, 42.
 • Ozturk, E. E., & Dikmen, D. (2021). Is sonic hedgehog expression in saliva related to taste sensitivity in adults?. Physiology & behavior, 236, 113412.
 • Isgin-Atici, K., Alsulami, S., Turan-Demirci, B., Surendran, S., Sendur, S. N., Lay, I., ... & Buyuktuncer, Z. (2021). FTO gene–lifestyle interactions on serum adiponectin concentrations and central obesity in a Turkish population. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 72(3), 375-385.
 • Öztürk, E., Yıldırım, S., & Akyol, A. (2021). Determination of aluminum concentrations of parenteral nutrition solutions by HPLC. European Journal of Clinical Nutrition, 75(3), 567-569.
 • Çetin, A. K., Tuğ, T. A., Güleç, A., & Akyol, A. (2021). Effects of maternal taurine supplementation on maternal dietary intake, plasma metabolites and fetal growth and development in cafeteria diet fed rats. PeerJ, 9, e11547.

Bağlantılar