Orhan Köksal Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Orhan Köksal Araştırma Laboratuvarları, her türlü besin analizini yapabilecek teknik donanıma sahiptir. Laboratuvarlar, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin yapacakları tez, araştırma ve projeler için kullanıma açıktır.

Araştırma Olanakları

•    HPLC
•    GC
•    ICP-MS
•    Flow-Sitometri cihazı
•    ELISA plaka okuyucu
•    Çok amaçlı mikroplaka okuyucu
•    pH metre
•    Etüv
•    Su banyosu
•    Santrifüj
•    Homojenizatör
•    Balon ısıtıcı fırın
•    Manyetik karıştırıcı
•    ICP kül fırını
•    Kül fırını
•    Kum banyosu
•    Dijital kuru blok ısıtıcı
•    Çalkalayıcı
•    Isıtıcılı mikroplaka çalkalayıcı
•    Jel membran transfer cihazı
•    Çekerocak
•    Yangına dayanıklı kimyasal saklama dolabı
•    Genel kimyasal saklama dolabı
•    Biyolojik emniyet kabini
•    Mikroskop
•    Nem ölçer

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. F. Gülhan Samur
•    Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel
•    Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
•    Prof. Dr. Aylin Ayaz
•    Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
•    Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
•    Doç. Dr. Aslı Akyol Mutlu
•    Doç. Dr. Derya Dikmen
•    Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
•    Doç. Dr. Zeynep Göktaş
•    Doç. Dr. Pelin Bilgiç
•    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fisunoğlu
•    Dr. Öğr. Üyesi Aylin Açıkgöz
•    Dr. Öğr. Üyesi Merve Tengilimoğlu Metin
•    Dr. Öğr. Üyesi Nesli Ersoy
•    Öğr. Gör. Dr. İnci Türkoğlu
•    Arş. Gör. Dr. Funda Tamer
•    Arş. Gör. Dr. Aslıhan Özdemir
•    Arş. Gör. Dr. Arzu Kabasakal Çetin
•    Arş. Gör. Dr. Fatma Ilgaz
•    Arş. Gör. Dr. Damla Gümüş
•    Arş. Gör. Dr. Cansu Çetin
•    Arş. Gör. Damla Dedebayraktar
•    Arş. Gör. Ömer Faruk Karabulut
•    Arş. Gör. Sümeyra Sevim
•    Arş. Gör. Gülden Arman
•    Arş. Gör. Azad İlhan
•    Arş. Gör. Merve Özdemir
•    Arş. Gör. Yücel Büyükdere
•    Arş. Gör. Bengü Güzel
•    Arş. Gör. Burcu Özener
•    Arş. Gör. Lütfiye Parlak
•    Arş. Gör. Nagihan Kırcalı Haznedar
•    Arş. Gör. Eylem Ezgi Tüyben
•    Arş. Gör. Enes Mustafa Uçar
•    Arş. Gör. Tuğçe Tekin Güler
•    Arş. Gör. Dilem Tuğal
•    Arş. Gör. Neşe Alıç
•    Arş. Gör. Ece Yalçın
•    Arş. Gör. Elif Uluğ
•    Arş. Gör. Arife Macit
•    Arş. Gör. Gülbin Özüağ
•    Arş. Gör. Gülsüm Gizem Topal
•    Arş. Gör. Rümeysa Yeniçağ
•    Arş. Gör. Ayşe Şeyma Erdinç
•    Arş. Gör. Gizem Taban
•    Arş. Gör. Seray Akalın
•    Arş. Gör. Cansu Bekar
•    Arş. Gör. Aslıhan Ağaçdiken
•    Arş. Gör. Elif Tunçil
•    Arş. Gör. Ferhan Kesik
•    Arş. Gör. Hacer Yalçimin Öcal
•    Arş. Gör. Ayşe Aktaş
•    Arş. Gör. Tuba Nur Yıldız Kopuz
•    Arş. Gör. Ayşegül Deliloğlu
•    Arş. Gör. Öznur Aydın
•    Arş. Gör. Mehmet Haydaroğlu
•    Arş. Gör. Semra Bakır Angay
•    Arş. Gör. Betül Kişioğlu
•    Arş. Gör. Büşra Turan Demirci
•    Arş. Gör. Buket Gönen
•    Arş. Gör. Gülcan Uysal Yeler
•    Arş. Gör. Kübra Uçar
•    Arş. Gör. Nur Bengü Erdem
•    Arş. Gör. Hande Gül Ulusoy

Devam Eden Projeler

•    Demans Teşhisi Konmuş Bireylerde Karadut (Morus Nigra) Tüketiminin Bilişsel Fonksiyonlara ve Antioksidan Kapasiteye Etkisi (TÜBİTAK)
•    Doğal Antioksidan İçeren Propolis ve Yaban Mersini Ekstrelerinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri (BAP)
•    El Hijyeni Eğitimi Uygulamalarında Sanal Gerçeklik Yönteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK)
•    Farklı Yöntemler İle Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin İn Vivo ve İn Vitro Etkinliğinin Belirlenmesi (BAP)
•    Fındık Alerjeninin Çapraz Kontaminasyon Yolaklarının Değerlendirilmesi (BAP)
•    Profesyonel Voleybolcularda Serum 25-OH D Vitamini Düzeyi İle Beslenme Durumu Ve Fiziksel Performans İlişkisi (BAP)
•    Chia Tohumunun (Salviahispanica L) Ratlarda Kafeterya Diyeti İle İndüklenen Obezite Üzerine Etkisi (BAP)
•    Yağlı Karaciğer Modelinde Soğuk İskeminin AMPK Regülasyonu Üzerine Etkileri (BAP)

Tamamlanan Projeler

•    Kardiyovasküler Hastalıklara Yeni Bir Bakış: Diyetle Alınan Karsinojenik Heterosiklik Aminlerin Kardiyovasküler Programlama Üzerine Etkileri (TÜBİTAK)
•    Ratlarda Maternal Obezite Ve Taurin Suplemantasyonunun Gebelik Fetal Büyüme Ve Gelişim Üzerine Etkileri (BAP)
•    Sağlıklı Ve Obez Bireylerde Hindistan Cevizi Yağı Ve Zeytinyağı Alımının Açlık Ve Tokluk Üzerine Akut Etkilerinin Değerlendirilmesi (BAP)
•    Obezitede Fto Gen Varyantlarının Diyet Bileşenleri İle İlişkileri (TÜBİTAK)
•    Tip 2 Diyabet Ve İnsülin Direnci Olan Bireylerde Beslenme Ve Egzersiz Tedavisinin Bazı Serum Miyokin Ve Adipokin Düzeyleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK)
•    Obez Ve Obez Olmayan Annelerin Matür Anne Sütü Yağ Asidi İçeriği Ve İştah Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması (TÜBİTAK)
•    Kronik Böbrek Hastalığı Oluşturulan Ratlarda Prebiyotik Tüketiminin Bağırsak Kaynaklı Üremik Toksinler Ve Hastalığın Progresyonuna Etkisi (TÜBİTAK)
•    Disfaji Diyetinde Kullanılan Zantan Gamı Ve Modifiye Mısır Nişastasının İn Vivo İlaç Salımı Üzerindeki Etkileri (BAP)
•    Obez Adölesanlarda Besin İnsülin İndeksinin Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi (TÜBİTAK)
•    Farelerde Diyet Karbonhidrat Ve Yağının Karaciğerde İnflamasyon Ve Lipogenez Üzerine Olası Etkileri (TÜBİTAK)
•    Tip2 Diyabetli Bireylerde Diyetsel Faktörlerin İnflamatuar Belirteçler Ve Serum Adiponektin Düzeyi Üzerine Etkisi (BAP)
•    Prebiyotik Probiyotik Ve Simbiyotiklerin Kısa Ve Uzun Dönemde Tokluk Ve Besin Tüketimi Üzerine Etkisi (BAP)
•    Maternal Diyette Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Ve Sükrozun İnsülin Ve Lipogenez Üzerine Etkileri (BAP)
•    Sıçanlarda Kafeterya Diyeti Ve Yüksek Yağlı Diyetin Obezite İle İlişkili Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştıırlması (BAP)
•    Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü'nde Laboratuvar Güvenliğinin Sağlanması (BAP)
•    Yoğurtta Ve İn Vitro Modelde Probiyotik Bakteriler Ve İnülini Naflatoksin M1 Seviyesini Azaltıcı Etkisinin İncelenmesi (BAP)
•    Tip1 Diyabetli Çocuk Hastalarda Diyetin İnflamatuar İndeksiyle Bazı Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (BAP)
•    Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum D Vitamini Düzeyi İle D Vitamini Reseptör Polimorfizmi İlişkisinin Değerlendirilmesi (BAP)
•    Gebelik Ve Laktasyon Dönemlerinde Düşük Kaliteli Protein Diyetiyle Beslenen Ratlarda Plazma Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi (BAP)
•    Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Vakalarında Serum D Vitamini Düzeylerinin İncelenmesi (BAP)
•    Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastalarda Bağırsak Miktobiyotası Ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (BAP)

Yayınlar

•    Akalin, H., &Rakicioglu, N. (2020). The Relationship  Between Nutritional Status, Serum Folic Acid And Homocyteine Levels In Hemodialysis And Peritoneal Dialysis Patients. Progress In Nutrition, 22(1), 204-213.
•    Tekin, T., & Fisunoğlu, M. (2020). Dirençli Nişastanın İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Ve Mikrobiyota Üzerine Etkisi. Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 3(1), 99-106.
•    Inan-Eroglu, E., Ayaz, A., &Buyuktuncer, Z. (2020). Formation Of Advanced Glycation End Products In Foods During Cooking Process And Underlying Mechanisms: A Comprehensive Review Of Experimental Studies. Nutrition Research Reviews, 33(1), 77-89.
•    Kisioglu, B., &Nergiz-Unal, R. (2020). Potential Effect Of Maternal Dietary Sucrose Or Fructose Syrup On CD36, Leptin, And Ghrelin-Mediated Fetal Programming Of Obesity.  Nutritional Neuroscience, 23(3), 210-220.
•    Kurklu, N. S., Torun, N. K., Kucukcetin, I. O., & Akyol, A. (2020). Is There A Relationship Between The Dietary Inflammatory Index And Metabolic Syndrome Among Adolescents?.  Journal Of Pediatric Endocrinology And Metabolism, 33(4), 495-502.
•    Bhatnagar, P., Scarborough, P., Kaur, A., Dikmen, D., Adhikari, V., &Harrington, R. (2020). Are Food And Drink Available In Online And Physical Supermarkets The Same? A Comparison Of Product Availability, Price, Price Promotions And Nutritional Information. Public Health Nutrition, 1-19.
•    Aksoy, E. K., Sapmaz, F., Akpınar, M., Göktaş, Z., Uzman, M., &Nazlıgül, Y. (2019). Long-Term Follow-Up Results Of Patients With Percutaneous Endoscopic Gastrostomy And Factors Affecting Survival.  Journal Of Ankara Universityfaculty Of Medicine, 72(2), 179.
•    Aksoy, E. K., Akpınar, M. Y., Doğan, Ö., Göktaş, Z., Sapmaz, F. P., Şimşek, G. G. &Nazlıgül, Y. (2019). Clinical Significance Of Serum Vascular Endothelial Growth Factor, Pigment Epithelium–Derived Factor, Tumor Necrosis Factor Alpha, And Progranulin Levels In Patients With Gastric Cancer And Gastric Precancerous Lesions. Journal Of Gastrointestinal Cancer, 50(3), 537-542.
•    Aksoy, E. K., Göktaş, Z., Albuz, Ö., Akpınar, M. Y., Öztürk, D., Buluş, H., & Uzman, M. (2019). Effects Of Sleeve Gastrectomy On Liver Enzymes, Non-Alcoholicfattyliverdisease-Relatedfibrosisandsteatosisscores In Morbidly Obese Patients: First Year Follow-Up. Journal Of Laboratory Medicine, 43(2), 115-122.
•    Devrim-Lanpir, A., Kocahan, T., Deliceoğlu, G., Tortu, E., &Bilgic, P. (2019). Is There Any Predictive Equation To Determine Resting Metabolic Rate In Ultra-Endurance Athletes?. Progress In Nutrition, 21(1), 25-33.
•    Devrim, A., &Bilgic, P. (2019). Validity And Reliabilitystudy Of Turkish Version Of “Muscle Dysmorphic Disorder Inventory” And “Body Builder Imagegrid” Scales. Current Nutrition & Foodscience, 15(5), 517-524.
•    Haznedar, N. K., & Bilgiç, P. (2019). Evaluation Of Dietary Magnesium Intake And Its Association With Depression, Anxiety And Eating Behaviors?. Journal Of Human Sciences, 16(1), 345-354.
•    Turan, S., Samur, G., &Saglam, D. (2019). Assessment Of Vitamin D Status In Turkish Adolescents: Its Relation To Obesity, Cardiometabolic Risk Factors And Nutritional Status.
•    Toprak, K., & Samur, G. (2019). Low Appetite Child And Nutrition Therapy Approaches.
•    Arslan, S., Kadayifçilar, S., & Samur, G. (2019). The Potential Role Of Dietary Antioxidant Capacity In Preventing Age-Related Macular Degeneration. Journal Of The American College Of Nutrition, 38(5), 424-432.
•    Ede, G., Keskin, U., Cemal Yenen, M., & Samur, G. (2019). Lower Vitamin D Levels During The Second Trimester Are Associated With Developing Gestational Diabetes Mellitus: An Observational Cross-Sectional Study. Gynecologicalendocrinology, 35(6), 525-528.
•    Kuyumcu, A., Kuyumcu, M. S., Ozbay, M. B., Ertem, A. G., & Samur, G. (2019). Nesfatin-1: A Novel Regulatory Peptide Associated With Acute Myocardial Infarction And Mediterranean Diet. Peptides, 114, 10-16.
•    Ozcaliskanilkay, H., Sahin, H., Tanriverdi, F., & Samur, G. (2019). Association Between Magnesium Status, Dietary Magnesium Intake, And Metabolic Control In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Journal Of The American College Of Nutrition, 38(1), 31-39.
•    Ilgaz, F., Pinto, A., Gökmen-Özel, H., Rocha, J. C., Van Dam, E., Ahring, K. & Mac Donald, A. (2019). Long-Term Growth In Phenylketonuria: A Systematic Review  And Meta-Analysis. Nutrients, 11(9), 2070.
•    Rocha, J. C., Van Dam, E., Ahring, K., Almeida, M. F., Bélanger-Quintana, A., Dokoupil, K. &Macdonald, A. (2019). A Series Of Three Case Reports In Patients With Phenylketonuria Performing Regular Exercise: First Steps In Dietary Adjustment. Journal Of Pediatric Endocrinology And Metabolism, 32(6), 635-641.
•    Caferoglu, Z., Hatipoglu, N., &Ozel, H. G. (2019). Does Food Insülin Index In The Context Of Mixed Meals Affect Postprandial Metabolic Responses And Appetite In Obese Adolescents With Insülin Resistance? A Randomised Cross-Overtrial. British Journal Of Nutrition, 122(8), 942-950.
•    Kaya, N., Kurtoğlu, S., & Gökmen Özel, H. (2020). Does Meal‐Time Insülin Dosing Based On Fat‐Protein Counting Give Positive Results In Postprandial Glycaemic Profile After A High Protein‐Fat Meal In Adolescents Withtype 1 Diabetes: A Randomised Controlled Trial. Journal Of Human Nutritionanddietetics, 33(3), 396-403.
•    Eyupoglu, N. D., Caliskanguzelce, E., Acikgoz, A., Uyanik, E., Bjørndal, B., Berge, R. K. &Yildiz, B. O. (2019). Circulating Gut Microbiota Metabolite Trimethylamine N‐Oxide And Oral Contraceptive Use In Polycysticovary Syndrome. Clinical Endocrinology, 91(6), 810-815.
•    Mammadova, A., Yilmazisikhan, S., Acikgoz, A., &Yildiz, B. O. (2019). Prevalence Of Metabolics Yndrome And Its Relation To Physical Activity And Nutrition In Azerbaijan. Metabolic Syndrome And Related Disorders, 17(3), 160-166.
•    Buyuktuncer, Z., Akyol, A., Ayaz, A., Nergiz-Unal, R., Aksoy, B., Cosgun, E., ... & Besler, H. T. (2019). Turkish Version Of The Yale Food Addiction Scale: Preliminary Results Of Factorial Structure, Reliability, And Construct Validity. Journal Of Health, Population And Nutrition, 38(1), 42.
•    Inan-Eroglu, E., & Ayaz, A. (2019). Effects Of Food Additives On Gut Microbiota: Friend Or Foe?. Nutrition & Food Science.
•    Inan-Eroglu, E., Gulec, A., & Ayaz, A. (2019). Effects Of Different Ph, Temperature And Foils On Aluminum Leaching From Baked Fish By ICP-MS. Czech Journal Of Food Sciences, 37(3), 165-172.
•    Ozler, C. O., Inan-Eroglu, E., Tekcicek, M. U., &Buyuktuncer, Z. (2019). The Link Between Nutrition And Dental Erosion: What Do Students Know?. Nutrition&Foodscience.
•    Bellikci-Koyu, E., Sarer-Yurekli, B. P., Akyon, Y., Aydin-Kose, F., Karagozlu, C., Ozgen, A. G., ... &Buyuktuncer, Z. (2019). Effects Of Regular Kefir Consumption On Gut Microbiota In Patients With Metabolic Syndrome: A Parallel-Group, Randomized, Controlled Study. Nutrients, 11(9), 2089.
•    Düzçeker, Y., Akgül, S., Durmaz, Y., Yaman, M., Örs, S., Tüzün, Z., ... &Kanbur, N. (2019). Is Ramadan Fasting Correlated With Disordered Eating Behaviours In Adolescents?. Eating Disorders, 1-14.
•    Ersoy, N., Kalkan, I., & Ersoy, G. (2019). Assessment Of Nutritionstatus Of Turkish Elite Young Male Soccer Players In The Pre-Competition Period. Prog. Nutr, 21, 12-18.
•    Buyukdere, Y., Gulec, A., & Akyol, A. (2019). Cafeteria Diet Increased Adiposity In Comparison To High Fat Diet In Young Male Rats. Peer J, 7, E6656.
•    Akbay, G. D., Karakullukçu, E., Mutlu, A. A., & Besler, H. T. (2019). Determination Of Lipid Profile And Anthropometric Measurements Of Multiple Sclerosis Patients: A Controlled Descriptive Study. Turkish Journal Of Neurology/Turknoroloji Dergisi, 25(4).
•    Sevim, S., Topal, G. G., Tengilimoglu-Metin, M. M., Sancak, B., &Kizil, M. (2019). Effects Of Inulin And Lactic Acid Bacteria Strains On Aflatoxin M1 Detoxifica Tion In Yoghurt. Food Control, 100, 235-239.
•    Sevim, S., & Kızıl, M. (2019). Besin Karsinojenlerinin Detoksifikasyonunda Alternatif Yöntem: Probiyotikler. Food And Health, 5(3), 139-148.
•    Doruk, H., Ersoy, N., Tasci, I., Ozgurtas, T., Salih, B., &Rakicioglu, N. (2018). Effect Of Seasonal Changes On Nutritional Status And Biochemical Parameters In Turkish Older Adults.
•    Alkan, Ş. B., Artaç, M., &Rakıcıoğlu, N. (2018). The Relationship Between Nutritional Status And Handgrip Strength In Adult Cancer Patients: A Cross-Sectionalstudy. Supportive Care In Cancer, 26(7), 2441-2451.
•    Kucukerdonmez, O., &Rakıcıoglu, N. (2018). The Effect Of Seasonal Variations On Food Consumption, Dietary Habits, Anthropometric Measurements And Serum Vitamin Levels Of University Students. Progress In Nutrition, 20(2), 165-175.
•    Devrim, A., Bilgic, P., &Hongu, N. (2018). Is There Any Relationship Between Body Image Perception, Eating Disorders, And Muscle Dysmorphic Disorders In Male Body Builders?. American Journal Of Men's Health, 12(5), 1746-1758.
•    Vural, S. P., Borman, P., Bilgic, P., Kocaoglu, S., Dedebayraktar, D., Öteleş, S., & Sürer, H. Romatoidartritli Hastalarda Serum Adiponektin Ve Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin Hastalık Aktivitesi Ile Ilişkisi. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 51(3), 174-179.
•    Kuyumcu, M. S., Kuyumcu, A., Yayla, Ç., Özbay, M. B., Ünal, S., Açar, B., ... & Samur, G. (2018). The Relationship Between Nesfatin-1 Levels And SYNTAX Score In Patients With Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction. Acta Cardiologica Sinica, 34(5), 386.
•    Akyol, A., Ayaz, A., Inan-Eroglu, E., Cetin, C., & Samur, G. (2018). Impact Of Threedifferentplatecolours On Short-Term Satiety And Energy Intake: A Randomized Controlled Trial. Nutritionjournal, 17(1), 1-8.
•    Kuyumcu, M. S., Kuyumcu, A., Yayla, Ç., Özbay, M. B., Alagöz, M., Ünal, S., ... & Samur, G. (2018). Nesfatin-1 Levels In Patients With Slow Coronary Flow. Kardiologia Polska (Polishheartjournal), 76(2), 401-405.
•    Öztürk, Ş., Şen, H., Akyüz, C., & Özel, H. G. (2018). Yatarak Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Gelişiminin Beslenmeye Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(2), 125-135.
•    Yalcin, T., Yuruk, A. A., Turkoglu, I., Ilgaz, F., Acikgoz, A., Aksan, A., ... & Samur, G. (2018). Nutritional Status And Food Intake Are Related To Malnutrition Risk And Length Of Stay In Hospitalized Patients. Progress In Nutrition, 20(3), 438-446.
•    Fisunoğlu, M., Canyolu, B. A., Demirel, Z. B., Güven, G. S., Ünal, S., & Besler, H. T. (2018). Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(3), 257-265.
•    Madali, B., Gulec, A., & Ayaz, A. (2018). A Survey Of Aflatoxin M1 In Different Milk Types In Turkey: Risk Assessment Of Children’s Exposure. Prog. Nutr, 20, 659-664.
•    Akyol, A., Ayaz, A., Inan-Eroglu, E., Cetin, C., & Samur, G. (2018). Impact Of Three Different Plate Colours On Short-Term Satiety And Energy Intake: A Randomized Controlled Trial. Nutritionjournal, 17(1), 1-8.
•    Ayaz, A., Nergiz-Unal, R., Dedebayraktar, D., Akyol, A., Pekcan, A. G., Besler, H. T., & Buyuktuncer, Z. (2018). How Does Food Addiction Influence Dietary Intake Profile?. Plosone, 13(4), E0195541.
•    Ayaz, A., Akyol, A., Inan-Eroglu, E., Kabasakal Cetin, A., Samur, G., &Akbiyik, F. (2017). Chiaseed (Salvia Hispanica L.) Added Yoğurt Reduces Short-Term Food Intake And Increases Satiety: Randomised Controlled Trial. Nutrition Research And Practice, 11(5), 412-418.
•    Inan-Eroglu, E., Dedebayraktar, D., Ayaz, A., &Buyuktuncer, Z. (2017, January). The Effect Of Gender On Nutrition Facts Label Usage Of Certain Food Products. In Annals Of Nutrition And Metabolism (Vol. 71, Pp. 860-860).
•    Isgin-Atici, K., Buyuktuncer, Z., Akgül, S., &Kanbur, N. (2018). Adolescents With Premenstrual Syndrome: Not Only What You Eat But Also How You Eat Matters!. Journal Of Pediatric Endocrinology And Metabolism, 31(11), 1231-1239.
•    Fisunoğlu, M., Canyolu, B. A., Demirel, Z. B., Güven, G. S., Ünal, S., & Besler, H. T. (2018). Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(3), 257-265.
•    Ekici, M., Kisa, U., Durmaz, S. A., Ugur, E., & Nergiz-Unal, R. (2018). Fatty Acid Transport Receptor Soluble CD36 And Dietary Fatty Acid Pattern In Type 2 Diabetic Patients: A Comparative Study. The British Journal Of Nutrition, 119(2), 153.
•    Ersoy, N., Taşçi, İ., Özgürtaş, T., Salih, B., Doruk, H., & Rakicioğlu, N. (2018). Effect Of Seasonal Changes On Nutritional Status And Biochemical Parameters In Turkish Older Adults. Nutrition Research And Practice, 12(4), 315-323.
•    Çakmak, G., & Kızıl, M. (2018). Vardiyalı Çalışan İşçilerde Beslenme Durumu, Uyku Kalitesi Ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(3), 266-275.
•    Yalçın, T., Al, A., & Rakıcıoğlu, N. (2017). The Effects Of Meal Glycemic Load On Blood Glucose Levels Of Adults With Different Body Mass Indexes. Indian Journal Of Endocrinology And Metabolism, 21(1), 71.
•    Nergiz‐Unal, R., Akal Yildiz, E., Samur, G., Besler, H. T., & Rakicioğlu, N. (2017). Trends In Fluid Consumption And Beverage Choices Among Adults Reveal Preferences For Ayran And Black Tea In Central Turkey. Nutrition & Dietetics, 74(1), 74-81.
•    Aksoy, E. K., Sapmaz, F. P., Göktaş, Z., Uzman, M., & Nazlıgül, Y. (2017). Comparison Of Helicobacter Pylori Eradication Rates Of 2-Week Levofloxacin-Containing Triple Therapy, Levofloxacin-Containing Bismuth Quadruple Therapy, And Standard Bismuth Quadruple Therapy As A First-Line Regimen. Medical Principles And Practice, 26(6), 523-529.
•    Pekcan, A. Y. L. A., Samur, G., Dikmen, D., Kizil, M., Rakicioğlu, N., Yildiz, E., ... & Aksoy, B. (2017). Population Based Study Of Obesity In Turkey: Results Of The Turkey Nutrition And Health Survey (TNHS)-2010.
•    Ayaz, A., Akyol, A., Inan-Eroglu, E., Kabasakal Cetin, A., Samur, G., & Akbiyik, F. (2017). Chia Seed (Salvia Hispanica L.) Added Yogurt Reduces Short-Term Food Intake And Increases Satiety: Randomised Controlled Trial. Nutrition Research And Practice, 11(5), 412-418.
•    Adıgüzel, K. T., Gürsel, O., & Özel, H. G. (2017). Lösemili Çocuklarda Beslenme Durumu: Tedavi Dönemi Ile Tedavi Sonrası Dönem Farklı Mıdır?. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 45(2), 99-106.
•    Eroğlu, E. İ., Güleç, A., & Ayaz, A. (2017). Farklı Alüminyum Folyolarda Fırınlanan Et Türlerinin Tüketimi: Alüminyum Maruziyet Riskinin Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 45(2), 137-144.
•    İnan-Eroğlu, E., Özşin-Özler, C., Erçim, R. E., Büyüktuncer, Z., Uzamış-Tekçiçek, M., & Güçiz-Doğan, B. (2017). Is Diet Quality Associated With Early Childhood Caries In Preschool Children? A Descriptive Study. The Turkish Journal Of Pediatrics, 59(5), 537-547.
•    Eroglu, E. I., & Buyuktuncer, Z. (2017). The Effect Of Various Cooking Methods On Resistant Starch Content Of Foods. Nutrition & Food Science.
•    Yuruk, A. A., & Nergiz-Unal, R. (2017). Maternal Dietary Free Or Bound Fructose Diversely Influence Developmental Programming Of Lipogenesis. Lipids In Health And Disease, 16(1), 226.
•    Nergiz‐Unal, R., Akal Yildiz, E., Samur, G., Besler, H. T., & Rakicioğlu, N. (2017). Trends In Fluid Consumption And Beverage Choices Among Adults Reveal Preferences For Ayran And Black Tea In Central Turkey. Nutrition & Dietetics, 74(1), 74-81.
•    Audain, K., Carr, M., Dikmen, D., Zotor, F., & Ellahi, B. (2017). Exploring The Health Status Of Older Persons In Sub-Saharan Africa. Proceedings Of The Nutrition Society, 76(4), 574-579.
•    Tengilimoglu-Metin, M. M., & Kizil, M. (2017). Reducing Effect Of Artichoke Extract On Heterocyclic Aromatic Amine Formation In Beef And Chicken Breast Meat. Meat Science, 134, 68-75.
•    Tengilimoglu-Metin, M. M., Hamzalioglu, A., Gokmen, V., & Kizil, M. (2017). Inhibitory Effect Of Hawthorn Extract On Heterocyclic Aromatic Amine Formation In Beef And Chicken Breast Meat. Food Research International, 99, 586-595.
•    Metin, M. M. T., & Kızıl, M. (2017). Köftelerde Enginar Ekstraktının Heterosiklik Aromatik Aminlerin Oluşumu Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 45(3), 250-257.
•    Aksoy, B., Rakıcıoğlu, N., Özel, H. G., Samur, G., Yıldız, E., Bilgiç, P., ... & Karaağaoğlu, N. (2016). Yetişkin Bireylerde Plazma Serbest Yağ Asidi Düzeyleri: Yaşlanmanın Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 44(1), 24-29.
•    Aksoy, E. K., Dikmen, D., Goktas, Z., Suslu, I., Ozturk, O., & Koklu, S. (2016). Sa1290 Effect Of Diet On Endoscopic Mucosal Healing In Patients With Reflux Esophagitis. Gastroenterology, 150(4), S270.
•    Bilici, S., Saglam, F., Beyhan, Y., Barut-Uyar, B., Dikmen, D., Goktas, Z., ... & Uyar, M. F. (2016). Energy Expenditure And Nutritional Status Of Coal Miners: A Cross-Sectional Study. Archives Of Environmental & Occupational Health, 71(5), 293-299.
•    Göktaş, Z., Köklü, S., Dikmen, D., Öztürk, Ö., Yılmaz, B., Asıl, M., ... & Köklü, H. (2016). Nutritional Habits In Functional Dyspepsia And Its Subgroups: A Comparative Study. Scandinavian Journal Of Gastroenterology, 51(8), 903-907.
•    Aksoy, B., Rakıcıoğlu, N., Özel, H. G., Samur, G., Yıldız, E., Bilgiç, P., ... & Karaağaoğlu, N. (2016). Yetişkin Bireylerde Plazma Serbest Yağ Asidi Düzeyleri: Yaşlanmanın Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 44(1), 24-29.
•    Samur, G., Akkus, Ö. Ö., Ede, G., Ayaz, A., Akyol, A., Akkus, M., & Danisman, N. (2016). Nutritional Status Among Women With Preeclampsia And Healthy Pregnant Women. Progress In Nutrition, 18(4), 360-368.
•    Ersoy, N., Ersoy, G., & Kutlu, M. (2016). Assessment Of Hydration Status Of Elite Young Male Soccer Players With Different Methods And New Approach Method Of Substitute Urine Strip. Journal Of The International Society Of Sports Nutrition, 13(1), 34.
•    Oz, F., Kızıl, M., & Çelık, T. (2016). Effects Of Different Cooking Methods On The Formation Of Heterocyclic Aromatic Amines In Goose Meat. Journal Of Food Processing And Preservation, 40(5), 1047-1053.
•    Kizil, M., Tengilimoglu-Metin, M. M., Gumus, D., Sevim, S., Turkoglu, İ., & Mandiroglu, F. (2016). Dietary Inflammatory Index Is Associated With Serum C-Reactive Protein And Protein Energy Wasting In Hemodialysis Patients: A Cross-Sectional Study. Nutrition Research And Practice, 10(4), 404-410.
•    Oz, F., Kızıl, M., Zaman, A., & Turhan, S. (2016). The Effects Of Direct Addition Of Low And Medium Molecular Weight Chitosan On The Formation Of Heterocyclic Aromatic Amines In Beef Chop. LWT-Food Science And Technology, 65, 861-867.
•    Aksoy, B., Rakıcıoğlu, N., Özel, H. G., Samur, G., Yıldız, E., Bilgiç, P., ... & Karaağaoğlu, N. (2016). Yetişkin Bireylerde Plazma Serbest Yağ Asidi Düzeyleri: Yaşlanmanın Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 44(1), 24-29.

Bağlantılar

Hakkında

Orhan Köksal Araştırma Laboratuvarları, her türlü besin analizini yapabilecek teknik donanıma sahiptir. Laboratuvarlar, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin yapacakları tez, araştırma ve projeler için kullanıma açıktır.

Araştırma Olanakları

•    HPLC
•    GC
•    ICP-MS
•    Flow-Sitometri cihazı
•    ELISA plaka okuyucu
•    Çok amaçlı mikroplaka okuyucu
•    pH metre
•    Etüv
•    Su banyosu
•    Santrifüj
•    Homojenizatör
•    Balon ısıtıcı fırın
•    Manyetik karıştırıcı
•    ICP kül fırını
•    Kül fırını
•    Kum banyosu
•    Dijital kuru blok ısıtıcı
•    Çalkalayıcı
•    Isıtıcılı mikroplaka çalkalayıcı
•    Jel membran transfer cihazı
•    Çekerocak
•    Yangına dayanıklı kimyasal saklama dolabı
•    Genel kimyasal saklama dolabı
•    Biyolojik emniyet kabini
•    Mikroskop
•    Nem ölçer

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. F. Gülhan Samur
•    Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel
•    Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
•    Prof. Dr. Aylin Ayaz
•    Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
•    Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
•    Doç. Dr. Aslı Akyol Mutlu
•    Doç. Dr. Derya Dikmen
•    Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
•    Doç. Dr. Zeynep Göktaş
•    Doç. Dr. Pelin Bilgiç
•    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fisunoğlu
•    Dr. Öğr. Üyesi Aylin Açıkgöz
•    Dr. Öğr. Üyesi Merve Tengilimoğlu Metin
•    Dr. Öğr. Üyesi Nesli Ersoy
•    Öğr. Gör. Dr. İnci Türkoğlu
•    Arş. Gör. Dr. Funda Tamer
•    Arş. Gör. Dr. Aslıhan Özdemir
•    Arş. Gör. Dr. Arzu Kabasakal Çetin
•    Arş. Gör. Dr. Fatma Ilgaz
•    Arş. Gör. Dr. Damla Gümüş
•    Arş. Gör. Dr. Cansu Çetin
•    Arş. Gör. Damla Dedebayraktar
•    Arş. Gör. Ömer Faruk Karabulut
•    Arş. Gör. Sümeyra Sevim
•    Arş. Gör. Gülden Arman
•    Arş. Gör. Azad İlhan
•    Arş. Gör. Merve Özdemir
•    Arş. Gör. Yücel Büyükdere
•    Arş. Gör. Bengü Güzel
•    Arş. Gör. Burcu Özener
•    Arş. Gör. Lütfiye Parlak
•    Arş. Gör. Nagihan Kırcalı Haznedar
•    Arş. Gör. Eylem Ezgi Tüyben
•    Arş. Gör. Enes Mustafa Uçar
•    Arş. Gör. Tuğçe Tekin Güler
•    Arş. Gör. Dilem Tuğal
•    Arş. Gör. Neşe Alıç
•    Arş. Gör. Ece Yalçın
•    Arş. Gör. Elif Uluğ
•    Arş. Gör. Arife Macit
•    Arş. Gör. Gülbin Özüağ
•    Arş. Gör. Gülsüm Gizem Topal
•    Arş. Gör. Rümeysa Yeniçağ
•    Arş. Gör. Ayşe Şeyma Erdinç
•    Arş. Gör. Gizem Taban
•    Arş. Gör. Seray Akalın
•    Arş. Gör. Cansu Bekar
•    Arş. Gör. Aslıhan Ağaçdiken
•    Arş. Gör. Elif Tunçil
•    Arş. Gör. Ferhan Kesik
•    Arş. Gör. Hacer Yalçimin Öcal
•    Arş. Gör. Ayşe Aktaş
•    Arş. Gör. Tuba Nur Yıldız Kopuz
•    Arş. Gör. Ayşegül Deliloğlu
•    Arş. Gör. Öznur Aydın
•    Arş. Gör. Mehmet Haydaroğlu
•    Arş. Gör. Semra Bakır Angay
•    Arş. Gör. Betül Kişioğlu
•    Arş. Gör. Büşra Turan Demirci
•    Arş. Gör. Buket Gönen
•    Arş. Gör. Gülcan Uysal Yeler
•    Arş. Gör. Kübra Uçar
•    Arş. Gör. Nur Bengü Erdem
•    Arş. Gör. Hande Gül Ulusoy

Devam Eden Projeler

•    Demans Teşhisi Konmuş Bireylerde Karadut (Morus Nigra) Tüketiminin Bilişsel Fonksiyonlara ve Antioksidan Kapasiteye Etkisi (TÜBİTAK)
•    Doğal Antioksidan İçeren Propolis ve Yaban Mersini Ekstrelerinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri (BAP)
•    El Hijyeni Eğitimi Uygulamalarında Sanal Gerçeklik Yönteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK)
•    Farklı Yöntemler İle Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin İn Vivo ve İn Vitro Etkinliğinin Belirlenmesi (BAP)
•    Fındık Alerjeninin Çapraz Kontaminasyon Yolaklarının Değerlendirilmesi (BAP)
•    Profesyonel Voleybolcularda Serum 25-OH D Vitamini Düzeyi İle Beslenme Durumu Ve Fiziksel Performans İlişkisi (BAP)
•    Chia Tohumunun (Salviahispanica L) Ratlarda Kafeterya Diyeti İle İndüklenen Obezite Üzerine Etkisi (BAP)
•    Yağlı Karaciğer Modelinde Soğuk İskeminin AMPK Regülasyonu Üzerine Etkileri (BAP)

Tamamlanan Projeler

•    Kardiyovasküler Hastalıklara Yeni Bir Bakış: Diyetle Alınan Karsinojenik Heterosiklik Aminlerin Kardiyovasküler Programlama Üzerine Etkileri (TÜBİTAK)
•    Ratlarda Maternal Obezite Ve Taurin Suplemantasyonunun Gebelik Fetal Büyüme Ve Gelişim Üzerine Etkileri (BAP)
•    Sağlıklı Ve Obez Bireylerde Hindistan Cevizi Yağı Ve Zeytinyağı Alımının Açlık Ve Tokluk Üzerine Akut Etkilerinin Değerlendirilmesi (BAP)
•    Obezitede Fto Gen Varyantlarının Diyet Bileşenleri İle İlişkileri (TÜBİTAK)
•    Tip 2 Diyabet Ve İnsülin Direnci Olan Bireylerde Beslenme Ve Egzersiz Tedavisinin Bazı Serum Miyokin Ve Adipokin Düzeyleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK)
•    Obez Ve Obez Olmayan Annelerin Matür Anne Sütü Yağ Asidi İçeriği Ve İştah Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması (TÜBİTAK)
•    Kronik Böbrek Hastalığı Oluşturulan Ratlarda Prebiyotik Tüketiminin Bağırsak Kaynaklı Üremik Toksinler Ve Hastalığın Progresyonuna Etkisi (TÜBİTAK)
•    Disfaji Diyetinde Kullanılan Zantan Gamı Ve Modifiye Mısır Nişastasının İn Vivo İlaç Salımı Üzerindeki Etkileri (BAP)
•    Obez Adölesanlarda Besin İnsülin İndeksinin Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi (TÜBİTAK)
•    Farelerde Diyet Karbonhidrat Ve Yağının Karaciğerde İnflamasyon Ve Lipogenez Üzerine Olası Etkileri (TÜBİTAK)
•    Tip2 Diyabetli Bireylerde Diyetsel Faktörlerin İnflamatuar Belirteçler Ve Serum Adiponektin Düzeyi Üzerine Etkisi (BAP)
•    Prebiyotik Probiyotik Ve Simbiyotiklerin Kısa Ve Uzun Dönemde Tokluk Ve Besin Tüketimi Üzerine Etkisi (BAP)
•    Maternal Diyette Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Ve Sükrozun İnsülin Ve Lipogenez Üzerine Etkileri (BAP)
•    Sıçanlarda Kafeterya Diyeti Ve Yüksek Yağlı Diyetin Obezite İle İlişkili Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştıırlması (BAP)
•    Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü'nde Laboratuvar Güvenliğinin Sağlanması (BAP)
•    Yoğurtta Ve İn Vitro Modelde Probiyotik Bakteriler Ve İnülini Naflatoksin M1 Seviyesini Azaltıcı Etkisinin İncelenmesi (BAP)
•    Tip1 Diyabetli Çocuk Hastalarda Diyetin İnflamatuar İndeksiyle Bazı Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (BAP)
•    Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum D Vitamini Düzeyi İle D Vitamini Reseptör Polimorfizmi İlişkisinin Değerlendirilmesi (BAP)
•    Gebelik Ve Laktasyon Dönemlerinde Düşük Kaliteli Protein Diyetiyle Beslenen Ratlarda Plazma Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi (BAP)
•    Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Vakalarında Serum D Vitamini Düzeylerinin İncelenmesi (BAP)
•    Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastalarda Bağırsak Miktobiyotası Ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (BAP)

Yayınlar

•    Akalin, H., &Rakicioglu, N. (2020). The Relationship  Between Nutritional Status, Serum Folic Acid And Homocyteine Levels In Hemodialysis And Peritoneal Dialysis Patients. Progress In Nutrition, 22(1), 204-213.
•    Tekin, T., & Fisunoğlu, M. (2020). Dirençli Nişastanın İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Ve Mikrobiyota Üzerine Etkisi. Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 3(1), 99-106.
•    Inan-Eroglu, E., Ayaz, A., &Buyuktuncer, Z. (2020). Formation Of Advanced Glycation End Products In Foods During Cooking Process And Underlying Mechanisms: A Comprehensive Review Of Experimental Studies. Nutrition Research Reviews, 33(1), 77-89.
•    Kisioglu, B., &Nergiz-Unal, R. (2020). Potential Effect Of Maternal Dietary Sucrose Or Fructose Syrup On CD36, Leptin, And Ghrelin-Mediated Fetal Programming Of Obesity.  Nutritional Neuroscience, 23(3), 210-220.
•    Kurklu, N. S., Torun, N. K., Kucukcetin, I. O., & Akyol, A. (2020). Is There A Relationship Between The Dietary Inflammatory Index And Metabolic Syndrome Among Adolescents?.  Journal Of Pediatric Endocrinology And Metabolism, 33(4), 495-502.
•    Bhatnagar, P., Scarborough, P., Kaur, A., Dikmen, D., Adhikari, V., &Harrington, R. (2020). Are Food And Drink Available In Online And Physical Supermarkets The Same? A Comparison Of Product Availability, Price, Price Promotions And Nutritional Information. Public Health Nutrition, 1-19.
•    Aksoy, E. K., Sapmaz, F., Akpınar, M., Göktaş, Z., Uzman, M., &Nazlıgül, Y. (2019). Long-Term Follow-Up Results Of Patients With Percutaneous Endoscopic Gastrostomy And Factors Affecting Survival.  Journal Of Ankara Universityfaculty Of Medicine, 72(2), 179.
•    Aksoy, E. K., Akpınar, M. Y., Doğan, Ö., Göktaş, Z., Sapmaz, F. P., Şimşek, G. G. &Nazlıgül, Y. (2019). Clinical Significance Of Serum Vascular Endothelial Growth Factor, Pigment Epithelium–Derived Factor, Tumor Necrosis Factor Alpha, And Progranulin Levels In Patients With Gastric Cancer And Gastric Precancerous Lesions. Journal Of Gastrointestinal Cancer, 50(3), 537-542.
•    Aksoy, E. K., Göktaş, Z., Albuz, Ö., Akpınar, M. Y., Öztürk, D., Buluş, H., & Uzman, M. (2019). Effects Of Sleeve Gastrectomy On Liver Enzymes, Non-Alcoholicfattyliverdisease-Relatedfibrosisandsteatosisscores In Morbidly Obese Patients: First Year Follow-Up. Journal Of Laboratory Medicine, 43(2), 115-122.
•    Devrim-Lanpir, A., Kocahan, T., Deliceoğlu, G., Tortu, E., &Bilgic, P. (2019). Is There Any Predictive Equation To Determine Resting Metabolic Rate In Ultra-Endurance Athletes?. Progress In Nutrition, 21(1), 25-33.
•    Devrim, A., &Bilgic, P. (2019). Validity And Reliabilitystudy Of Turkish Version Of “Muscle Dysmorphic Disorder Inventory” And “Body Builder Imagegrid” Scales. Current Nutrition & Foodscience, 15(5), 517-524.
•    Haznedar, N. K., & Bilgiç, P. (2019). Evaluation Of Dietary Magnesium Intake And Its Association With Depression, Anxiety And Eating Behaviors?. Journal Of Human Sciences, 16(1), 345-354.
•    Turan, S., Samur, G., &Saglam, D. (2019). Assessment Of Vitamin D Status In Turkish Adolescents: Its Relation To Obesity, Cardiometabolic Risk Factors And Nutritional Status.
•    Toprak, K., & Samur, G. (2019). Low Appetite Child And Nutrition Therapy Approaches.
•    Arslan, S., Kadayifçilar, S., & Samur, G. (2019). The Potential Role Of Dietary Antioxidant Capacity In Preventing Age-Related Macular Degeneration. Journal Of The American College Of Nutrition, 38(5), 424-432.
•    Ede, G., Keskin, U., Cemal Yenen, M., & Samur, G. (2019). Lower Vitamin D Levels During The Second Trimester Are Associated With Developing Gestational Diabetes Mellitus: An Observational Cross-Sectional Study. Gynecologicalendocrinology, 35(6), 525-528.
•    Kuyumcu, A., Kuyumcu, M. S., Ozbay, M. B., Ertem, A. G., & Samur, G. (2019). Nesfatin-1: A Novel Regulatory Peptide Associated With Acute Myocardial Infarction And Mediterranean Diet. Peptides, 114, 10-16.
•    Ozcaliskanilkay, H., Sahin, H., Tanriverdi, F., & Samur, G. (2019). Association Between Magnesium Status, Dietary Magnesium Intake, And Metabolic Control In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Journal Of The American College Of Nutrition, 38(1), 31-39.
•    Ilgaz, F., Pinto, A., Gökmen-Özel, H., Rocha, J. C., Van Dam, E., Ahring, K. & Mac Donald, A. (2019). Long-Term Growth In Phenylketonuria: A Systematic Review  And Meta-Analysis. Nutrients, 11(9), 2070.
•    Rocha, J. C., Van Dam, E., Ahring, K., Almeida, M. F., Bélanger-Quintana, A., Dokoupil, K. &Macdonald, A. (2019). A Series Of Three Case Reports In Patients With Phenylketonuria Performing Regular Exercise: First Steps In Dietary Adjustment. Journal Of Pediatric Endocrinology And Metabolism, 32(6), 635-641.
•    Caferoglu, Z., Hatipoglu, N., &Ozel, H. G. (2019). Does Food Insülin Index In The Context Of Mixed Meals Affect Postprandial Metabolic Responses And Appetite In Obese Adolescents With Insülin Resistance? A Randomised Cross-Overtrial. British Journal Of Nutrition, 122(8), 942-950.
•    Kaya, N., Kurtoğlu, S., & Gökmen Özel, H. (2020). Does Meal‐Time Insülin Dosing Based On Fat‐Protein Counting Give Positive Results In Postprandial Glycaemic Profile After A High Protein‐Fat Meal In Adolescents Withtype 1 Diabetes: A Randomised Controlled Trial. Journal Of Human Nutritionanddietetics, 33(3), 396-403.
•    Eyupoglu, N. D., Caliskanguzelce, E., Acikgoz, A., Uyanik, E., Bjørndal, B., Berge, R. K. &Yildiz, B. O. (2019). Circulating Gut Microbiota Metabolite Trimethylamine N‐Oxide And Oral Contraceptive Use In Polycysticovary Syndrome. Clinical Endocrinology, 91(6), 810-815.
•    Mammadova, A., Yilmazisikhan, S., Acikgoz, A., &Yildiz, B. O. (2019). Prevalence Of Metabolics Yndrome And Its Relation To Physical Activity And Nutrition In Azerbaijan. Metabolic Syndrome And Related Disorders, 17(3), 160-166.
•    Buyuktuncer, Z., Akyol, A., Ayaz, A., Nergiz-Unal, R., Aksoy, B., Cosgun, E., ... & Besler, H. T. (2019). Turkish Version Of The Yale Food Addiction Scale: Preliminary Results Of Factorial Structure, Reliability, And Construct Validity. Journal Of Health, Population And Nutrition, 38(1), 42.
•    Inan-Eroglu, E., & Ayaz, A. (2019). Effects Of Food Additives On Gut Microbiota: Friend Or Foe?. Nutrition & Food Science.
•    Inan-Eroglu, E., Gulec, A., & Ayaz, A. (2019). Effects Of Different Ph, Temperature And Foils On Aluminum Leaching From Baked Fish By ICP-MS. Czech Journal Of Food Sciences, 37(3), 165-172.
•    Ozler, C. O., Inan-Eroglu, E., Tekcicek, M. U., &Buyuktuncer, Z. (2019). The Link Between Nutrition And Dental Erosion: What Do Students Know?. Nutrition&Foodscience.
•    Bellikci-Koyu, E., Sarer-Yurekli, B. P., Akyon, Y., Aydin-Kose, F., Karagozlu, C., Ozgen, A. G., ... &Buyuktuncer, Z. (2019). Effects Of Regular Kefir Consumption On Gut Microbiota In Patients With Metabolic Syndrome: A Parallel-Group, Randomized, Controlled Study. Nutrients, 11(9), 2089.
•    Düzçeker, Y., Akgül, S., Durmaz, Y., Yaman, M., Örs, S., Tüzün, Z., ... &Kanbur, N. (2019). Is Ramadan Fasting Correlated With Disordered Eating Behaviours In Adolescents?. Eating Disorders, 1-14.
•    Ersoy, N., Kalkan, I., & Ersoy, G. (2019). Assessment Of Nutritionstatus Of Turkish Elite Young Male Soccer Players In The Pre-Competition Period. Prog. Nutr, 21, 12-18.
•    Buyukdere, Y., Gulec, A., & Akyol, A. (2019). Cafeteria Diet Increased Adiposity In Comparison To High Fat Diet In Young Male Rats. Peer J, 7, E6656.
•    Akbay, G. D., Karakullukçu, E., Mutlu, A. A., & Besler, H. T. (2019). Determination Of Lipid Profile And Anthropometric Measurements Of Multiple Sclerosis Patients: A Controlled Descriptive Study. Turkish Journal Of Neurology/Turknoroloji Dergisi, 25(4).
•    Sevim, S., Topal, G. G., Tengilimoglu-Metin, M. M., Sancak, B., &Kizil, M. (2019). Effects Of Inulin And Lactic Acid Bacteria Strains On Aflatoxin M1 Detoxifica Tion In Yoghurt. Food Control, 100, 235-239.
•    Sevim, S., & Kızıl, M. (2019). Besin Karsinojenlerinin Detoksifikasyonunda Alternatif Yöntem: Probiyotikler. Food And Health, 5(3), 139-148.
•    Doruk, H., Ersoy, N., Tasci, I., Ozgurtas, T., Salih, B., &Rakicioglu, N. (2018). Effect Of Seasonal Changes On Nutritional Status And Biochemical Parameters In Turkish Older Adults.
•    Alkan, Ş. B., Artaç, M., &Rakıcıoğlu, N. (2018). The Relationship Between Nutritional Status And Handgrip Strength In Adult Cancer Patients: A Cross-Sectionalstudy. Supportive Care In Cancer, 26(7), 2441-2451.
•    Kucukerdonmez, O., &Rakıcıoglu, N. (2018). The Effect Of Seasonal Variations On Food Consumption, Dietary Habits, Anthropometric Measurements And Serum Vitamin Levels Of University Students. Progress In Nutrition, 20(2), 165-175.
•    Devrim, A., Bilgic, P., &Hongu, N. (2018). Is There Any Relationship Between Body Image Perception, Eating Disorders, And Muscle Dysmorphic Disorders In Male Body Builders?. American Journal Of Men's Health, 12(5), 1746-1758.
•    Vural, S. P., Borman, P., Bilgic, P., Kocaoglu, S., Dedebayraktar, D., Öteleş, S., & Sürer, H. Romatoidartritli Hastalarda Serum Adiponektin Ve Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin Hastalık Aktivitesi Ile Ilişkisi. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 51(3), 174-179.
•    Kuyumcu, M. S., Kuyumcu, A., Yayla, Ç., Özbay, M. B., Ünal, S., Açar, B., ... & Samur, G. (2018). The Relationship Between Nesfatin-1 Levels And SYNTAX Score In Patients With Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction. Acta Cardiologica Sinica, 34(5), 386.
•    Akyol, A., Ayaz, A., Inan-Eroglu, E., Cetin, C., & Samur, G. (2018). Impact Of Threedifferentplatecolours On Short-Term Satiety And Energy Intake: A Randomized Controlled Trial. Nutritionjournal, 17(1), 1-8.
•    Kuyumcu, M. S., Kuyumcu, A., Yayla, Ç., Özbay, M. B., Alagöz, M., Ünal, S., ... & Samur, G. (2018). Nesfatin-1 Levels In Patients With Slow Coronary Flow. Kardiologia Polska (Polishheartjournal), 76(2), 401-405.
•    Öztürk, Ş., Şen, H., Akyüz, C., & Özel, H. G. (2018). Yatarak Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Gelişiminin Beslenmeye Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(2), 125-135.
•    Yalcin, T., Yuruk, A. A., Turkoglu, I., Ilgaz, F., Acikgoz, A., Aksan, A., ... & Samur, G. (2018). Nutritional Status And Food Intake Are Related To Malnutrition Risk And Length Of Stay In Hospitalized Patients. Progress In Nutrition, 20(3), 438-446.
•    Fisunoğlu, M., Canyolu, B. A., Demirel, Z. B., Güven, G. S., Ünal, S., & Besler, H. T. (2018). Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(3), 257-265.
•    Madali, B., Gulec, A., & Ayaz, A. (2018). A Survey Of Aflatoxin M1 In Different Milk Types In Turkey: Risk Assessment Of Children’s Exposure. Prog. Nutr, 20, 659-664.
•    Akyol, A., Ayaz, A., Inan-Eroglu, E., Cetin, C., & Samur, G. (2018). Impact Of Three Different Plate Colours On Short-Term Satiety And Energy Intake: A Randomized Controlled Trial. Nutritionjournal, 17(1), 1-8.
•    Ayaz, A., Nergiz-Unal, R., Dedebayraktar, D., Akyol, A., Pekcan, A. G., Besler, H. T., & Buyuktuncer, Z. (2018). How Does Food Addiction Influence Dietary Intake Profile?. Plosone, 13(4), E0195541.
•    Ayaz, A., Akyol, A., Inan-Eroglu, E., Kabasakal Cetin, A., Samur, G., &Akbiyik, F. (2017). Chiaseed (Salvia Hispanica L.) Added Yoğurt Reduces Short-Term Food Intake And Increases Satiety: Randomised Controlled Trial. Nutrition Research And Practice, 11(5), 412-418.
•    Inan-Eroglu, E., Dedebayraktar, D., Ayaz, A., &Buyuktuncer, Z. (2017, January). The Effect Of Gender On Nutrition Facts Label Usage Of Certain Food Products. In Annals Of Nutrition And Metabolism (Vol. 71, Pp. 860-860).
•    Isgin-Atici, K., Buyuktuncer, Z., Akgül, S., &Kanbur, N. (2018). Adolescents With Premenstrual Syndrome: Not Only What You Eat But Also How You Eat Matters!. Journal Of Pediatric Endocrinology And Metabolism, 31(11), 1231-1239.
•    Fisunoğlu, M., Canyolu, B. A., Demirel, Z. B., Güven, G. S., Ünal, S., & Besler, H. T. (2018). Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(3), 257-265.
•    Ekici, M., Kisa, U., Durmaz, S. A., Ugur, E., & Nergiz-Unal, R. (2018). Fatty Acid Transport Receptor Soluble CD36 And Dietary Fatty Acid Pattern In Type 2 Diabetic Patients: A Comparative Study. The British Journal Of Nutrition, 119(2), 153.
•    Ersoy, N., Taşçi, İ., Özgürtaş, T., Salih, B., Doruk, H., & Rakicioğlu, N. (2018). Effect Of Seasonal Changes On Nutritional Status And Biochemical Parameters In Turkish Older Adults. Nutrition Research And Practice, 12(4), 315-323.
•    Çakmak, G., & Kızıl, M. (2018). Vardiyalı Çalışan İşçilerde Beslenme Durumu, Uyku Kalitesi Ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(3), 266-275.
•    Yalçın, T., Al, A., & Rakıcıoğlu, N. (2017). The Effects Of Meal Glycemic Load On Blood Glucose Levels Of Adults With Different Body Mass Indexes. Indian Journal Of Endocrinology And Metabolism, 21(1), 71.
•    Nergiz‐Unal, R., Akal Yildiz, E., Samur, G., Besler, H. T., & Rakicioğlu, N. (2017). Trends In Fluid Consumption And Beverage Choices Among Adults Reveal Preferences For Ayran And Black Tea In Central Turkey. Nutrition & Dietetics, 74(1), 74-81.
•    Aksoy, E. K., Sapmaz, F. P., Göktaş, Z., Uzman, M., & Nazlıgül, Y. (2017). Comparison Of Helicobacter Pylori Eradication Rates Of 2-Week Levofloxacin-Containing Triple Therapy, Levofloxacin-Containing Bismuth Quadruple Therapy, And Standard Bismuth Quadruple Therapy As A First-Line Regimen. Medical Principles And Practice, 26(6), 523-529.
•    Pekcan, A. Y. L. A., Samur, G., Dikmen, D., Kizil, M., Rakicioğlu, N., Yildiz, E., ... & Aksoy, B. (2017). Population Based Study Of Obesity In Turkey: Results Of The Turkey Nutrition And Health Survey (TNHS)-2010.
•    Ayaz, A., Akyol, A., Inan-Eroglu, E., Kabasakal Cetin, A., Samur, G., & Akbiyik, F. (2017). Chia Seed (Salvia Hispanica L.) Added Yogurt Reduces Short-Term Food Intake And Increases Satiety: Randomised Controlled Trial. Nutrition Research And Practice, 11(5), 412-418.
•    Adıgüzel, K. T., Gürsel, O., & Özel, H. G. (2017). Lösemili Çocuklarda Beslenme Durumu: Tedavi Dönemi Ile Tedavi Sonrası Dönem Farklı Mıdır?. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 45(2), 99-106.
•    Eroğlu, E. İ., Güleç, A., & Ayaz, A. (2017). Farklı Alüminyum Folyolarda Fırınlanan Et Türlerinin Tüketimi: Alüminyum Maruziyet Riskinin Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 45(2), 137-144.
•    İnan-Eroğlu, E., Özşin-Özler, C., Erçim, R. E., Büyüktuncer, Z., Uzamış-Tekçiçek, M., & Güçiz-Doğan, B. (2017). Is Diet Quality Associated With Early Childhood Caries In Preschool Children? A Descriptive Study. The Turkish Journal Of Pediatrics, 59(5), 537-547.
•    Eroglu, E. I., & Buyuktuncer, Z. (2017). The Effect Of Various Cooking Methods On Resistant Starch Content Of Foods. Nutrition & Food Science.
•    Yuruk, A. A., & Nergiz-Unal, R. (2017). Maternal Dietary Free Or Bound Fructose Diversely Influence Developmental Programming Of Lipogenesis. Lipids In Health And Disease, 16(1), 226.
•    Nergiz‐Unal, R., Akal Yildiz, E., Samur, G., Besler, H. T., & Rakicioğlu, N. (2017). Trends In Fluid Consumption And Beverage Choices Among Adults Reveal Preferences For Ayran And Black Tea In Central Turkey. Nutrition & Dietetics, 74(1), 74-81.
•    Audain, K., Carr, M., Dikmen, D., Zotor, F., & Ellahi, B. (2017). Exploring The Health Status Of Older Persons In Sub-Saharan Africa. Proceedings Of The Nutrition Society, 76(4), 574-579.
•    Tengilimoglu-Metin, M. M., & Kizil, M. (2017). Reducing Effect Of Artichoke Extract On Heterocyclic Aromatic Amine Formation In Beef And Chicken Breast Meat. Meat Science, 134, 68-75.
•    Tengilimoglu-Metin, M. M., Hamzalioglu, A., Gokmen, V., & Kizil, M. (2017). Inhibitory Effect Of Hawthorn Extract On Heterocyclic Aromatic Amine Formation In Beef And Chicken Breast Meat. Food Research International, 99, 586-595.
•    Metin, M. M. T., & Kızıl, M. (2017). Köftelerde Enginar Ekstraktının Heterosiklik Aromatik Aminlerin Oluşumu Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 45(3), 250-257.
•    Aksoy, B., Rakıcıoğlu, N., Özel, H. G., Samur, G., Yıldız, E., Bilgiç, P., ... & Karaağaoğlu, N. (2016). Yetişkin Bireylerde Plazma Serbest Yağ Asidi Düzeyleri: Yaşlanmanın Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 44(1), 24-29.
•    Aksoy, E. K., Dikmen, D., Goktas, Z., Suslu, I., Ozturk, O., & Koklu, S. (2016). Sa1290 Effect Of Diet On Endoscopic Mucosal Healing In Patients With Reflux Esophagitis. Gastroenterology, 150(4), S270.
•    Bilici, S., Saglam, F., Beyhan, Y., Barut-Uyar, B., Dikmen, D., Goktas, Z., ... & Uyar, M. F. (2016). Energy Expenditure And Nutritional Status Of Coal Miners: A Cross-Sectional Study. Archives Of Environmental & Occupational Health, 71(5), 293-299.
•    Göktaş, Z., Köklü, S., Dikmen, D., Öztürk, Ö., Yılmaz, B., Asıl, M., ... & Köklü, H. (2016). Nutritional Habits In Functional Dyspepsia And Its Subgroups: A Comparative Study. Scandinavian Journal Of Gastroenterology, 51(8), 903-907.
•    Aksoy, B., Rakıcıoğlu, N., Özel, H. G., Samur, G., Yıldız, E., Bilgiç, P., ... & Karaağaoğlu, N. (2016). Yetişkin Bireylerde Plazma Serbest Yağ Asidi Düzeyleri: Yaşlanmanın Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 44(1), 24-29.
•    Samur, G., Akkus, Ö. Ö., Ede, G., Ayaz, A., Akyol, A., Akkus, M., & Danisman, N. (2016). Nutritional Status Among Women With Preeclampsia And Healthy Pregnant Women. Progress In Nutrition, 18(4), 360-368.
•    Ersoy, N., Ersoy, G., & Kutlu, M. (2016). Assessment Of Hydration Status Of Elite Young Male Soccer Players With Different Methods And New Approach Method Of Substitute Urine Strip. Journal Of The International Society Of Sports Nutrition, 13(1), 34.
•    Oz, F., Kızıl, M., & Çelık, T. (2016). Effects Of Different Cooking Methods On The Formation Of Heterocyclic Aromatic Amines In Goose Meat. Journal Of Food Processing And Preservation, 40(5), 1047-1053.
•    Kizil, M., Tengilimoglu-Metin, M. M., Gumus, D., Sevim, S., Turkoglu, İ., & Mandiroglu, F. (2016). Dietary Inflammatory Index Is Associated With Serum C-Reactive Protein And Protein Energy Wasting In Hemodialysis Patients: A Cross-Sectional Study. Nutrition Research And Practice, 10(4), 404-410.
•    Oz, F., Kızıl, M., Zaman, A., & Turhan, S. (2016). The Effects Of Direct Addition Of Low And Medium Molecular Weight Chitosan On The Formation Of Heterocyclic Aromatic Amines In Beef Chop. LWT-Food Science And Technology, 65, 861-867.
•    Aksoy, B., Rakıcıoğlu, N., Özel, H. G., Samur, G., Yıldız, E., Bilgiç, P., ... & Karaağaoğlu, N. (2016). Yetişkin Bireylerde Plazma Serbest Yağ Asidi Düzeyleri: Yaşlanmanın Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 44(1), 24-29.

Bağlantılar