Pediatrik Alerji Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Spektrofotometre
•    PCR makinesi
•    İmmunocap cihazı
•    Santrifüj 3 adet
•    Otoklav
•    Hood kabin seviye 2
•    Karbondioksit inkübatörü
•    2 adet -80 buzdolabı
•    Etüv, -30 buzdolabı
•    Western Blot transfer ve jel tankı
•    UV görüntüleme cihazı
•    Mikroskop

Araştırmacılar

•    Uzm Biyolog Damla Yıldız
•    Uzm Biyolog Pınar Karacakaya

Devam Eden Projeler

•    Mastositoz cKit mutasyon analizleri
•    Herediter anjioödem FXII, PLASMİNOGEN ve anjiopoietin gen mutasyon analizlerinin Türk toplumunda taranması
•    Ekshale solunum havasında astım ve obesite ilişkili biyobelirteçlerin araştırılması
•    Mirna Atopik dermatit klinik şiddet korelasyonu araştırması
•    Astım ve atopi fenotipleri ile Mirna ilişkisinin araştırılması
•    Diyet inflamatuvar indeks ve astım kontrolü arasındaki ilişkinin araştırılması ve solunum havası biyobelirteçleri ile takibi
•    Sesamum indicum L (Susam) x Papaver somniferum L (Haşhaş) arasındaki çapraz reaksiyonların western blott yöntemi ile gösterilmesi
•    Astımlı okul çağı çocuklarının evlerinin mikrobiyal ve kimyasal kirleticiler açısından iç ortam çevresel kalitesinin tespiti ve hastalık kontrolüne etkilerinin belirlenmesi (TÜBİTAK 1001)
•    İleri glikasyon ürünleri (AGES) reseptörüne (RAGE) ait -374 T/A ve Gly 82 Ser polimorfizm sıklıklarının ve plazma sRAGE düzeylerinin astımlı ve sağlıklı çocuklarda karşılaştırılması (Hacettepe BAP).
•    Venom alerjilerinde tanı ve tedavinin etkinliğini değerlendirmede arı komponentleri, bazofil ve mast hücre belirteçleri ve tolerans mekanizmalarının araştırılması (TÜBİTAK 1001)
•    Buğday alerjilerinin klinik özellikleri ve prognozu ile spesifik IgE, deri testi ve omega-5-gliadin’in pozitif reaksiyonu öngörmedeki rolünün saptanması

Tamamlanan Projeler

•    Özefagus atrezisinde yoğunlaştıırlmış nefes havasında oksidatif stres belirteçleri ve miRNA
•    Baklagil Alerjilerinde Klinik Fenotiplendirme, Çapraz Reaktivite, Risk Faktörleri ve Prognoz
•    İntermittan Allerjik Rinitli Hastalarda Nazal Örneklemede soluble ST2 Reseptör (ST2) Düzeyi ile Semptom Şiddetinin Değerlendirilmesi
•    Rare occurrence of common filaggrin mutations in Turkish children with food allergy and atopic dermatitis.
•    IgE and IgG4 binding to lentil epitopes in children with red and green lentil allergy
•    The relationship between oxidative stress markers in exhaled breath condensate and respiratory problems in patients with repaired esophageal atresia
•    Factors that predict disease severity in atopic dermatitis: The role of serum basal tryptase
•    Basal serum tryptase as a risk factor for immediate-type drug hypersensitivity during childhood
•    Haplotype analysis of non-HLA immunogenetic loci in Turkish and worldwide populations
•    Allergy-specific Phenome-Wide Association Study for Immunogenes in Turkish Children

Yayınlar

•    Akarsu A, Soyer O, Sahiner UM, Valenta R, Sekerel BE. Improving thediagnostic utility of lip dose challenges to diagnose tree nut allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Sep 16:S2213-2198(20)30947-8. doi: 10.1016/j.jaip.2020.08.061. Epub ahead of print. PMID: 32947027.
•    Soyer T, Birben E, Türer ÖB, Kahveci M, Tuğcu GD, Soyer ÖU, Yalçın E, Doğru D, Özçelik U, Kiper N, Şekerel BE, Tanyel FC. MicroRNA Levels in Exhaled Breath Condensate of Patients with Esophageal Atresia. Dis Esophagus. 2020 Sep 1:doaa082. doi: 10.1093/dote/doaa082. Epub ahead of print. PMID: 32869085.
•    Vardar Acar N, Cavkaytar Ö, Arik Yilmaz E, Büyüktiryaki AB, Uysal Soyer Ö, Şahiner ÜM, Şekerel BE, Karaaslan IÇ, Saçkesen C. Rare occurrence of common filaggrin mutations in Turkish children with food allergy and atopic dermatitis. Turk J Med Sci. 2020 Dec 17;50(8):1865-1871. doi: 10.3906/sag-1910-162. PMID: 32536107.
•    Sackesen C, Erman B, Gimenez G, Grishina G, Yilmaz O, Yavuz ST, Sahiner UM, Buyuktiryaki B, Yilmaz EA, Cavkaytar O, Sampson HA. IgE and IgG4 binding to lentil epitopes in children with red and green lentil allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2020 Feb;31(2):158-166. doi: 10.1111/pai.13136. Epub 2019 Nov 4. PMID: 31598994.
•    Soyer T, Türer ÖB, Birben E, Kahveci M, Tuğcu GD, Soyer ÖU, Yalçın E, Doğru D, Özçelik U, Kiper N, Şekerel B, Tanyel FC. The relationship between oxidative stress markers in exhaled breath condensate and respiratory problems in patients with repaired esophageal atresia. J Pediatr Surg. 2020 Aug;55(8):1516-1521. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2019.06.007. Epub 2019 Jun 21. PMID: 31257017.
•    Shamji MH, Thomsen I, Layhadi JA, Kappen J, Holtappels G, Sahiner U, Switzer, A, Durham SR, Pabst O, Bachert C. Broad IgG repertoire in patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps regulates proinflammatory IgE responses. J Allergy Clin Immunol. 2019 Jun;143(6):2086-2094.e2. doi: 10.1016/j.jaci.2019.02.001. Epub 2019 Feb 11. PMID: 30763592.
•    Sahiner UM, Buyuktiryaki B, Gungor HE, Sahiner N, Turasan A, Torun YA, Sekerel BE. Factors that predict disease severity in atopic dermatitis: The role of serum basal tryptase. Allergy Asthma Proc. 2018 Sep 1;39(5):371-376. doi: 10.2500/aap.2018.39.4158. PMID: 30153887.
•    Cavkaytar O, Karaatmaca B, Arik Yilmaz E, Sahiner UM, Sackesen C, Sekerel BE, Soyer O. Basal serum tryptase is not a risk factor for immediate-type drug hypersensitivity during childhood. Pediatr Allergy Immunol. 2016 Nov;27(7):736-742. doi: 10.1111/pai.12604. Epub 2016 Jul 12. PMID: 27288661.
•    Karaca S, Karaca M, Civelek E, Ozgul RK, Sekerel BE, Polimanti R. Haplotype analysis of non-HLA immunogenetic loci in Turkish and worldwide populations. Gene. 2016 Aug 10;587(2):132-6. doi: 10.1016/j.gene.2016.04.050. Epub 2016 Apr 26. PMID: 27129937.
•    Karaca S, Civelek E, Karaca M, Sahiner UM, Ozgul RK, Kocabas CN, Polimanti, R, Sekerel BE. Allergy-specific Phenome-Wide Association Study for Immunogenes in Turkish Children. Sci Rep. 2016 Sep 14;6:33152. doi: 10.1038/srep33152. PMID: 27624002; PMCID: PMC5021980.
•    Schieck M, Schouten JP, Michel S, Suttner K, Toncheva AA, Gaertner VD, Illig, T, Lipinski S, Franke A, Klintschar M, Kalayci O, Sahiner UM, Birben E, Melén E, Pershagen G, Freidin MB, Ogorodova LM, Granell R, Henderson J, Brunekreef B, Smit HA, Vogelberg C, von Berg A, Bufe A, Heinzmann A, Laub O, Rietschel E, Simma B, Genuneit J, Jonigk D, Postma DS, Koppelman GH, Vonk JM, Timens W, Boezen HM, Kabesch M. Doublesex and mab-3 related transcription factor 1 (DMRT1) is a sex-specific genetic determinant of childhood-onset asthma and is expressed in testis and macrophages. J Allergy Clin Immunol. 2016 Aug;138(2):421-31. doi: 10.1016/j.jaci.2015.12.1305. Epub 2016 Feb 20. PMID: 26906082.
•    Buyuktiryaki B, Cavkaytar O, Sahiner UM, Yilmaz EA, Yavuz ST, Soyer O, Sekerel BE, Tuncer A, Sackesen C. Cor a 14, Hazelnut-Specific IgE, and SPT as a Reliable Tool in Hazelnut Allergy Diagnosis in Eastern Mediterranean Children. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 Mar-Apr;4(2):265-72.e3. doi: 10.1016/j.jaip.2015.12.012. Epub 2016 Feb 1. PMID: 26843406.
•    Arik Yilmaz E, Cavkaytar O, Buyuktiryaki B, Sekerel BE, Soyer O, Sackesen C., Factors associated with the course of egg allergy in children. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015 Nov;115(5):434-438.e1. doi: 10.1016/j.anai.2015.08.012. PMID: 26505933.
•    Buyuktiryaki B, Sahiner UM, Girgin G, Birben E, Soyer OU, Cavkaytar O, Cetin C, Arik Yilmaz E, Yavuz ST, Kalayci O, Baydar T, Sackesen C. Low indoleamine 2,3-dioxygenase activity in persistent food allergy in children. Allergy. 2016 Feb;71(2):258-66. doi: 10.1111/all.12785. Epub 2015 Nov 26. PMID: 6449488.
•    Eke Gungor H, Sahiner UM, Karakukcu C, Sahiner N, Altuner Torun Y. The plasma gelsolin levels in atopic dermatitis: Effect of atopy and disease severity. Allergol Immunopathol (Madr). 2016 May-Jun;44(3):221-5. doi: 10.1016/j.aller.2015.05.005. Epub 2015 Aug 28. PMID: 26318415.
•    Cavkaytar O, Vuralli D, Arik Yilmaz E, Buyuktiryaki B, Soyer O, Sahiner UM, Kandemir N, Sekerel BE. Evidence of hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression during moderate-to-high-dose inhaled corticosteroid use. Eur J Pediatr. 2015 Nov;174(11):1421-31. doi: 10.1007/s00431-015-2610-9. Epub 2015 Aug 9. PMID: 26255048.

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Spektrofotometre
•    PCR makinesi
•    İmmunocap cihazı
•    Santrifüj 3 adet
•    Otoklav
•    Hood kabin seviye 2
•    Karbondioksit inkübatörü
•    2 adet -80 buzdolabı
•    Etüv, -30 buzdolabı
•    Western Blot transfer ve jel tankı
•    UV görüntüleme cihazı
•    Mikroskop

Araştırmacılar

•    Uzm Biyolog Damla Yıldız
•    Uzm Biyolog Pınar Karacakaya

Devam Eden Projeler

•    Mastositoz cKit mutasyon analizleri
•    Herediter anjioödem FXII, PLASMİNOGEN ve anjiopoietin gen mutasyon analizlerinin Türk toplumunda taranması
•    Ekshale solunum havasında astım ve obesite ilişkili biyobelirteçlerin araştırılması
•    Mirna Atopik dermatit klinik şiddet korelasyonu araştırması
•    Astım ve atopi fenotipleri ile Mirna ilişkisinin araştırılması
•    Diyet inflamatuvar indeks ve astım kontrolü arasındaki ilişkinin araştırılması ve solunum havası biyobelirteçleri ile takibi
•    Sesamum indicum L (Susam) x Papaver somniferum L (Haşhaş) arasındaki çapraz reaksiyonların western blott yöntemi ile gösterilmesi
•    Astımlı okul çağı çocuklarının evlerinin mikrobiyal ve kimyasal kirleticiler açısından iç ortam çevresel kalitesinin tespiti ve hastalık kontrolüne etkilerinin belirlenmesi (TÜBİTAK 1001)
•    İleri glikasyon ürünleri (AGES) reseptörüne (RAGE) ait -374 T/A ve Gly 82 Ser polimorfizm sıklıklarının ve plazma sRAGE düzeylerinin astımlı ve sağlıklı çocuklarda karşılaştırılması (Hacettepe BAP).
•    Venom alerjilerinde tanı ve tedavinin etkinliğini değerlendirmede arı komponentleri, bazofil ve mast hücre belirteçleri ve tolerans mekanizmalarının araştırılması (TÜBİTAK 1001)
•    Buğday alerjilerinin klinik özellikleri ve prognozu ile spesifik IgE, deri testi ve omega-5-gliadin’in pozitif reaksiyonu öngörmedeki rolünün saptanması

Tamamlanan Projeler

•    Özefagus atrezisinde yoğunlaştıırlmış nefes havasında oksidatif stres belirteçleri ve miRNA
•    Baklagil Alerjilerinde Klinik Fenotiplendirme, Çapraz Reaktivite, Risk Faktörleri ve Prognoz
•    İntermittan Allerjik Rinitli Hastalarda Nazal Örneklemede soluble ST2 Reseptör (ST2) Düzeyi ile Semptom Şiddetinin Değerlendirilmesi
•    Rare occurrence of common filaggrin mutations in Turkish children with food allergy and atopic dermatitis.
•    IgE and IgG4 binding to lentil epitopes in children with red and green lentil allergy
•    The relationship between oxidative stress markers in exhaled breath condensate and respiratory problems in patients with repaired esophageal atresia
•    Factors that predict disease severity in atopic dermatitis: The role of serum basal tryptase
•    Basal serum tryptase as a risk factor for immediate-type drug hypersensitivity during childhood
•    Haplotype analysis of non-HLA immunogenetic loci in Turkish and worldwide populations
•    Allergy-specific Phenome-Wide Association Study for Immunogenes in Turkish Children

Yayınlar

•    Akarsu A, Soyer O, Sahiner UM, Valenta R, Sekerel BE. Improving thediagnostic utility of lip dose challenges to diagnose tree nut allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Sep 16:S2213-2198(20)30947-8. doi: 10.1016/j.jaip.2020.08.061. Epub ahead of print. PMID: 32947027.
•    Soyer T, Birben E, Türer ÖB, Kahveci M, Tuğcu GD, Soyer ÖU, Yalçın E, Doğru D, Özçelik U, Kiper N, Şekerel BE, Tanyel FC. MicroRNA Levels in Exhaled Breath Condensate of Patients with Esophageal Atresia. Dis Esophagus. 2020 Sep 1:doaa082. doi: 10.1093/dote/doaa082. Epub ahead of print. PMID: 32869085.
•    Vardar Acar N, Cavkaytar Ö, Arik Yilmaz E, Büyüktiryaki AB, Uysal Soyer Ö, Şahiner ÜM, Şekerel BE, Karaaslan IÇ, Saçkesen C. Rare occurrence of common filaggrin mutations in Turkish children with food allergy and atopic dermatitis. Turk J Med Sci. 2020 Dec 17;50(8):1865-1871. doi: 10.3906/sag-1910-162. PMID: 32536107.
•    Sackesen C, Erman B, Gimenez G, Grishina G, Yilmaz O, Yavuz ST, Sahiner UM, Buyuktiryaki B, Yilmaz EA, Cavkaytar O, Sampson HA. IgE and IgG4 binding to lentil epitopes in children with red and green lentil allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2020 Feb;31(2):158-166. doi: 10.1111/pai.13136. Epub 2019 Nov 4. PMID: 31598994.
•    Soyer T, Türer ÖB, Birben E, Kahveci M, Tuğcu GD, Soyer ÖU, Yalçın E, Doğru D, Özçelik U, Kiper N, Şekerel B, Tanyel FC. The relationship between oxidative stress markers in exhaled breath condensate and respiratory problems in patients with repaired esophageal atresia. J Pediatr Surg. 2020 Aug;55(8):1516-1521. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2019.06.007. Epub 2019 Jun 21. PMID: 31257017.
•    Shamji MH, Thomsen I, Layhadi JA, Kappen J, Holtappels G, Sahiner U, Switzer, A, Durham SR, Pabst O, Bachert C. Broad IgG repertoire in patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps regulates proinflammatory IgE responses. J Allergy Clin Immunol. 2019 Jun;143(6):2086-2094.e2. doi: 10.1016/j.jaci.2019.02.001. Epub 2019 Feb 11. PMID: 30763592.
•    Sahiner UM, Buyuktiryaki B, Gungor HE, Sahiner N, Turasan A, Torun YA, Sekerel BE. Factors that predict disease severity in atopic dermatitis: The role of serum basal tryptase. Allergy Asthma Proc. 2018 Sep 1;39(5):371-376. doi: 10.2500/aap.2018.39.4158. PMID: 30153887.
•    Cavkaytar O, Karaatmaca B, Arik Yilmaz E, Sahiner UM, Sackesen C, Sekerel BE, Soyer O. Basal serum tryptase is not a risk factor for immediate-type drug hypersensitivity during childhood. Pediatr Allergy Immunol. 2016 Nov;27(7):736-742. doi: 10.1111/pai.12604. Epub 2016 Jul 12. PMID: 27288661.
•    Karaca S, Karaca M, Civelek E, Ozgul RK, Sekerel BE, Polimanti R. Haplotype analysis of non-HLA immunogenetic loci in Turkish and worldwide populations. Gene. 2016 Aug 10;587(2):132-6. doi: 10.1016/j.gene.2016.04.050. Epub 2016 Apr 26. PMID: 27129937.
•    Karaca S, Civelek E, Karaca M, Sahiner UM, Ozgul RK, Kocabas CN, Polimanti, R, Sekerel BE. Allergy-specific Phenome-Wide Association Study for Immunogenes in Turkish Children. Sci Rep. 2016 Sep 14;6:33152. doi: 10.1038/srep33152. PMID: 27624002; PMCID: PMC5021980.
•    Schieck M, Schouten JP, Michel S, Suttner K, Toncheva AA, Gaertner VD, Illig, T, Lipinski S, Franke A, Klintschar M, Kalayci O, Sahiner UM, Birben E, Melén E, Pershagen G, Freidin MB, Ogorodova LM, Granell R, Henderson J, Brunekreef B, Smit HA, Vogelberg C, von Berg A, Bufe A, Heinzmann A, Laub O, Rietschel E, Simma B, Genuneit J, Jonigk D, Postma DS, Koppelman GH, Vonk JM, Timens W, Boezen HM, Kabesch M. Doublesex and mab-3 related transcription factor 1 (DMRT1) is a sex-specific genetic determinant of childhood-onset asthma and is expressed in testis and macrophages. J Allergy Clin Immunol. 2016 Aug;138(2):421-31. doi: 10.1016/j.jaci.2015.12.1305. Epub 2016 Feb 20. PMID: 26906082.
•    Buyuktiryaki B, Cavkaytar O, Sahiner UM, Yilmaz EA, Yavuz ST, Soyer O, Sekerel BE, Tuncer A, Sackesen C. Cor a 14, Hazelnut-Specific IgE, and SPT as a Reliable Tool in Hazelnut Allergy Diagnosis in Eastern Mediterranean Children. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 Mar-Apr;4(2):265-72.e3. doi: 10.1016/j.jaip.2015.12.012. Epub 2016 Feb 1. PMID: 26843406.
•    Arik Yilmaz E, Cavkaytar O, Buyuktiryaki B, Sekerel BE, Soyer O, Sackesen C., Factors associated with the course of egg allergy in children. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015 Nov;115(5):434-438.e1. doi: 10.1016/j.anai.2015.08.012. PMID: 26505933.
•    Buyuktiryaki B, Sahiner UM, Girgin G, Birben E, Soyer OU, Cavkaytar O, Cetin C, Arik Yilmaz E, Yavuz ST, Kalayci O, Baydar T, Sackesen C. Low indoleamine 2,3-dioxygenase activity in persistent food allergy in children. Allergy. 2016 Feb;71(2):258-66. doi: 10.1111/all.12785. Epub 2015 Nov 26. PMID: 6449488.
•    Eke Gungor H, Sahiner UM, Karakukcu C, Sahiner N, Altuner Torun Y. The plasma gelsolin levels in atopic dermatitis: Effect of atopy and disease severity. Allergol Immunopathol (Madr). 2016 May-Jun;44(3):221-5. doi: 10.1016/j.aller.2015.05.005. Epub 2015 Aug 28. PMID: 26318415.
•    Cavkaytar O, Vuralli D, Arik Yilmaz E, Buyuktiryaki B, Soyer O, Sahiner UM, Kandemir N, Sekerel BE. Evidence of hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression during moderate-to-high-dose inhaled corticosteroid use. Eur J Pediatr. 2015 Nov;174(11):1421-31. doi: 10.1007/s00431-015-2610-9. Epub 2015 Aug 9. PMID: 26255048.

Bağlantılar