Pediatrik Endokrinoloji Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Soğutmalı Santrifüj
•    Otomatik Çalkalıyıcı
•    Heating Blok
•    Normal Santrifüj
•    Elektroforez Cihazı
•    PH Metre
•    Gama Counter
•    Mikro Santrifüj
•    Mikro Santrifüj
•    Klima
•    Hassas Terazi
•    Spektrofotometre (Emici Üniteli)
•    Spektrofotometre
•    Buzdolabı, Etüv
•    Su Banyosu
•    Derin, Dondurucu
•    Bilgisayar
•    Azot Tüpü ve Manometre
•    Vortex
•    Otomatik Pipet
•    Kontaminasyon Mönitörü
•    Dispensör
•    Printer
•    Kurşun Varil

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
•    Prof. Dr. Z. Alev Özön
•    Prof. Dr. E. Nazlı Gönç
•    Dr. S. Dicle Canoruş Emet (tez çalışması için)
•    Dr. İrem İyigün (tez çalışması için)
•    Dyt. Nurcan Bağlam (doktora tez çalışması için)

Devam Eden Projeler

•    Uzm. Dyt. Nurcan Bağlam Tip 1 diyabetli adölesanlarda protein ve yağların postprandiyal glisemik yanıta etkisi ve bu yanıtın insülin rejimiyle yönetiminin incelenmesi. Proje Türü: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Hızlı Destek Projesi Proje Grubu: Tıp Sağlık, Proje ID: 18425 Proje Yütürücüsü Dr. Z. Alev Özön Yardımcı Araştırmacılar: Uzm. Dyt. Nurcan Bağlam, Dr. Hülya Gökmen Özel (Tez danışmanı); Dr. Elmas Nazlı Gönç, Dr. Ayfer Alikaşifoğlu, Dr. Oytun Portakal Doktora tez çalışması Devam ediyor

Tamamlanan Projeler

•    Dr. Ayça Kömürlüoğlu. Polikistik over sendromlu adolesanlarda antimüllerian hormon (AMH) ve insulin-like peptid 3 (INSL3) düzeylerinin belirlenmesi ve tanı belirteci olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi, 2015 Pediatri Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi BAP destekli, Tez Danışmanı: Prof. Dr Ayfer Alikaşifoğlu
•    Dr Ayşe Yeşbek Kaymaz. Spinal Müsküler Atrofi Hastalığında Görülen Fenotipik Çeşitliliğin İnsülin Benzeri Büyüme Faktörleri ve Bağlayıcı Protein Düzeyleri ile İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2013-2016. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi BAP destekli, proje no:1162, Tez Danışmanı: Prof. Dr Hayat Erdem
•    Dr. İrem İyigün. Hipotalamik obezite ile obstrüktif uyku apnesi ilişkisi, 2018   Pediatri Uzmanlık Tezi, 2018 Hacettepe Üniversitesi BAP destekli,   Tez Danışmanları: Prof. Dr Ayfer Alikaşifoğlu, Prof Dr Uğur Özçelik
•    Dr. Dicle Canoruç. Kraniyofarinjiyoma ilişkili hipotalamik obezitede leptin, alfa melanosit uyarıcı hormon ve beyin türevli nörotropik faktörün rolü. Pediatri Uzmanlık Tezi, 2017 Hacettepe Üniversitesi BAP destekli, Proje ID: 12502, Tez Danışmanı: Prof. Dr Nazlı Gönç
•    Dr. Elmas Nazlı Gönç. İntrauterin ve Postnatal Ciddi Boy Kısalığında IGF1R Gen Defektlerinin Araştırılması Yardımcı Araştırmacılar: Alikaşifoğlu A, Utine GE, Şimşek Kiper PÖ. Proje Türü: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Hızlı Destek Projesi, Proje Grubu: Tıp Sağlık, Proje ID: 13561, Başlama tarihi: 2017 Bitiş tarihi: 2018
•    Dr Eda Utine. Prader-Willi Sendromu hastalarında plazma ghrelin, oksitosin, beyin kökenli nörotrofik faktör (BDNF) seviyelerinin belirlenmesi. Proje Türü: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Hızlı Destek Projesi. Proje Yöneticisi: G. Eda Utine, Yardımcı Araştırmacılar: Özlem Akgün Doğan, Ayfer Alikaşifoğlu, Alev Özön., Proje No: 13114, 2016. Bitiş Tarihi: 2020
•    Dr. Banu Anlar. Nedeni bilinmeyen epilepsisi olan çocuk hastalarda serumda nörolojik otoantikorların araştırılması. Proje Yürütücüsü Dr. Banu Anlar Araştırmacılar: Dr. Dilek Yalnızoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Konuşkan, Dr. Ceren Günbey, Dr. Hatice Bektaş, Dr. Anar Tağıyev Proje Türü: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Hızlı Destek Projesi Proje Grubu: Tıp Sağlık, Proje ID: 16135 Başlama: 2018, Bitirme: 2020
•    Dr. Ebru Yalçın. Çocukluk çağı tüberküloz hastalığı latent tüberküloz enfeksiyonunda vitmin D ve katelisidin LL 37 düzeylerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü Dr. Ebru Yalçın Yardımcı araştırmacılar: Nagehan Emiralioğlu, Hava Oğuz, Nazlı Gönç, Ayşe Mete, Deniz Doğru Ersöz, Uğur Özçelik, Nural Kiper, Gökçen Tuğcu, Proje ID: 10763 Başlama 2017, Bitirme: 2019

Yayınlar

•    Canoruç-Emet D., Özön A, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Gönç N. Alpha-melanocyte-stimulating hormone is elevated in hypothalamic obesity associated with childhood craniopharyngioma. Obesity (Basıma kabul edildi).
•    Vurallı D, Kosukcu C, Taskıran E, Simsek–Kiper PO, Utine GE, Boduroglu K, Alikasifoglu A, Alikasifoglu M. Hyperinsulinemic Hypoglycemia in a Patient with Costello Syndrome: An Etiology to Consider in Hypoglycemia. Molecular Syndromology. 2020;11(4):207-216.
•    Celik  NB, Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu Rauch Treatment response to long term antiresorptive therapy in osteogenesis imperfecta type VI: does genotype matter? J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Oct 8 doi: 10.1515/jpem-2020-0260.
•    Iyigun I, Alikasifoglu A, Gonc N, Ozon A, Eryilmaz Polat S, Hizal M, Kiper N, Ozcelik U. Obstructive sleep apnea in children with hypothalamic obesity: Evaluation of possible related factors. Pediatric Pulmonology. 2020, 55(12)3532-3540. doi.org/10.1002/ppul.25097
•    Ozon ZA, Alikasifoglu A, Kandemir N, Aydin B, Gonc EN, Karaosmanoglu B, Celik NB, Eroglu-Ertugrul NG, Taskiran EZ, Haliloglu G, Oguz KK, Kiper PO, Yalnizoglu D, Utine GE, Alikasifoglu M. Novel insights into diabetes mellitus due to DNAJC3-defect: Evolution of neurological and endocrine phenotype in the pediatric age group Pediatr Diabetes. 2020 Aug 1. doi: 10.1111/pedi.13098. Pediatr Diabetes. 2020. PMID: 32738013
•    Vurallı D, Gonc EN, Alikasifoglu A, Kandemir N, Ozon ZA. Central nervous system imaging in girls with central precocious puberty: when is necessary? Arch Endocrinol Metab. 2020; 64(%):591-596. doi:10.20945/2359-3997000000259.
•    Gonc EN, Ozon ZA, Oguz S, Kabacam S, Taskiran EZ, Kiper POS, Utine GE, Alikasifoglu A, Kandemir N, Boduroglu OK, Alikasifoglu M. Genetic IGF1R defects: new cases expand the spectrum of clinical features. J Endocrinol Invest. 2020;43(12):1739-1748. doi: 10.1007/s40618-020-01264-y.
•    Vurallı D, Gönç EN, Özön ZA, Alikaşifoğlu A. Adequacy of basal luteinizing hormone levels in the diagnosis of central precocious puberty. Turkish Archives of Pediatrics. 2020;55(2):131-8.
•    Vurallı D, Gonc N, Ozon A, Kandemir N, Alikasifoglu A. Gender-related differences in etiology of organic central precocious puberty. Turk J Pediatr. 2020;62 (5): 763-769
•    Unal S, Alikasifoglu A, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. Effect of long-term glucocorticoid therapy on bone mineral density of the patients with congenital adrenal hyperplasia. Turk J Pediatr. 2020;62(3):359-366. doi: 10.24953/turkjped.2020.03.002.
•    Iscan AT, Ozsin Ozler C, Ileri Keceli T, Guciz Dogan B, Alikasifoglu A, Uzamis Tekcicek M. Oral health and halitosis among Type 1 diabetic and healthy children. J Breath Res. 2020; 14(3):. doi: 10.1088/1752-7163/ab8d8b.
•    Alexandra Dumitrescu, Jiao Fu, Manassawee Korwutthikulrangsri, E. Nazli Gönç, Laura Sillers, Xiao-Hui Liao, Ayfer Alikasifoglu, Nurgün Kandemir, Maria Belen Menucci, Kenneth D. Burman, Roy E. Weiss. Clinical and Molecular Analysis in Two Families with Novel Compound Heterozygous SBP2 (SECISBP2) Mutations. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2020;105(3):1-6. doi: 10.1210/clinem/dgz169.
•    Vuralli D, Ozon ZA, Gonc EN, Alikasifoglu A, Kandemir N.Long-term effects of GnRH agonist treatment on body mass index in girls with idiopathic central precocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metabolism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Jan 28;33(1):99-105. doi: 10.1515/jpem-2019-0214
•    Vuralli D, Alikasifoglu A, Iyigun I, Canoruc D, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. Treatment with depot leuprolide acetate in girls with idiopathic precocious puberty: What is the best parameter to decide the initial dose? J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Mar 19;12(1):37-44. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2019.2019.0060.
•    Simsek-Kiper PO, Taskiran E, Kosukcu C, Arslan UE, Cormier-Daire V, Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N, Utine GE, Alanay Y, Alikasifoglu M, Boduroglu K. Further expanding the mutational spectrum and investigation of genotype-phenotype correlation in 3M syndrome. Am J Med Genet A. 2019;179(7):1157-1172.
•    Eroglu FK, Ozaltın F, Gonc N, Nalcacıoglu H, Ozcakar ZB, Yalnizoglu D, Gucer S, Orhan D, Eminoglu FT, Gocmen R, Alikasifoglu A, Topaloglu R, Düzova A. Response to erly coenzyme Q10 supplementation is not sustained in CoQ10 deficiency caused by CoQ2 mutation. Pediatric Neurology. 2018; 88:71-74., Doi 10.1016/j.pediatrneurol.2018.07.008
•    Akgül S, Alikasifoglu A, Özon A, Gönç N, Düzçeker Y, Örs S, Derman O, Kanbur N. Can having a sibling with type 1 diabetes cause disordered eating behaviors? J Pediatr Endocrinol Metab. 2018;31(7):711-716. doi: 10.1515/jpem-2017-0533.
•    Gonc EN, Ozon A, Buyukyilmaz G, Alikasifoglu A, Simsek OP, Kandemir N. Acquired resistance to pamidronate treated effectively with zoledronate in juvenile Paget's disease. Osteoporos Int. 2018; 29:1471-1474. doi: 10.1007/s00198-018-4443-7.
•    Vurallı D, Kandemir N, Clark G, Orhan D, Alikasifoglu A, Gönç N, Ekinci S, Özön A. A pheochromocytoma case diagnosed as adrenal incidentaloma. Turk J Pediatr. 2017;59(2):200-206. doi: 10.24953/turkjped.2017.02.015
•    Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Long term follow-up of a case with proprotein convertase 1/3 deficiency: Transient diabetes mellitus with intervening diabetic ketoacidosis during growth hormone therapy. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017; Jun 7. doi: 10.4274/jcrpe.3986
•    Vurallı D, Gonc EN, Ozon ZA, Alikasifoglu A, Kandemir N. Clinical and laboratory parameters predicting a requirement fort he reevaluation of growth hormone status during growth hormone treatment: retesting early in the course of GH treatment. Growth Horm IGF Res. 2017 Jun;34:31-37. doi: 10.1016/j.ghir.2017.05.003.
•    Ahmed Khattab, Shozeb Haider, Ameet Kumar, Samarth Dhawan, Dauood Alam, Raquel Romero, James Burns, Di Li, Jessica Estatico, Simran Rahi, Saleel Fatima, Ali Alzahrani, Mona Hafez, Noha Musa, Maryam Razzghy Azar, Najoua Khaloul, Moez Gribaa, Ali Saad, Ilhem Ben Charfeddine, Berenice Bilharinho de Mendonçah, Alicia Belgoroskyi, Katja Dumicj, Miroslav Dumic, Javier Aisenberg, Nurgun Kandemir, Ayfer Alikasifoglu, Alev Ozon, Nazli Gonc, Tina Cheng, Ursula Kuhnle-Krahl, Marco Cappa, Paul-Martin Holterhus, Munier A. Nour, Daniele Pacaud, Assaf Holtzman, Sun Li, Mone Zaidi, Tony Yuen, and Maria I. New. Clinical, genetic, and structural basis of congenital adrenal hyperplasia due to 11β-hydroxylase deficiency. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017; Mar 7;114(10):E1933-E1940. doi: 10.1073/pnas.
•    Kandemir N, Yilmaz DY, Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Dursun A, Ozgul RK. Novel and prevalent CYP11B1 gene mutations in Turkish patients with 11- β hydroxylase deficiency. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017;165(PtA)57-63. doi.org/10.1016/j.jsbmb.2016.03.006
•    Soyer T, Karnak İ, Tuncel M, Ekinci S, Andıran F, Çiftçi AÖ, Akçören Z, Orhan D, Alikaşifoğlu A, Özön A, Tanyel FC. Results of intraoperative gamma probe survey and frozen section in surgical treatment of parathyroid adenoma in children. Journal of Pediatric Surgery. Pediatr Surg. 2016;51(9):1492-5. doi: 10.1016/j.j pedsurg.2016.04.007
•    Zengin Akkus P, Çetinkaya A, Ayvaz D, Alikasifoglu M, Alikasifoglu A, Kandemir N, Tezcan I, Utine GE, Boduroglu K. An adult patient with monosomy 18p, growth hormone deficiency and selective IgA deficiency. J Genet Syndr Gene Ther 2016;7(2) http:/dx.doi.org/10.4172/2157-7412.1000287
•    Vuralli D, Gonc EN, Vidaud D, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Growth Hormone Deficiency in a Child with Neurofibromatosis-Noonan Syndrome (NFNS).J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016; 8:96-100. doi: 10.4274/jcrpe.2070.
•    Pehlivantürk Kızılkan M, Kanbur N, Akgul S, Alikasifoglu A. An Adolescent Boy with Anorexia Nervosa and Hashimoto Thyroiditis. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016; 8:92-95. doi: 10.4274/jcrpe.2297.
•    Sag E, Gonc N, Alikasifoglu A, Kuşkonmaz B, Uckan D, Ozon A, Kandemir N. Hyperthyroidism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A report of four cases. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7 (4): 349-354.
•    Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Haliloglu M, Ellard S, Shaw-Smith C, Kandemir N. Variable phenotype of diabetes mellitus in siblings with a homozygous PTF1A enhancer mutation. Horm Res Paediatr. 2015; 84(3):206-11.
•    Alikasifoglu A, Vurallı D, Hiort O, Gonc EN, Ozon ZA, Kandemir N. Severe undervirilisation in a 46, XY case due to a novel mutation in HSD17B3 gene. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7 (1): 249-252.
•    Karadag-Oncel E, Gonc N, Altay O, Cengiz AB, Ozon A, Pinar A, Ceyhan M, Alikasifoglu A, Akyon Y, Kandemir N, Ozsurekci Y, Kara A. Prevalence of nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in children with diabetes mellitus: Trends between 2005 and 2013. American Journal of Infection Control. 2015; 43:1015-17.
•    Karadag-Oncel E, Cakir M, Kara A, Gonc N, Cengiz AB, Ozon A, Ciftci E, Alikasifoglu A, Ceyhan M, Kandemir N. Evaluation of hypothalamic-pituitary function in children following acute bacterial meningitis. Pituitary. 2015; 18:1-7
•    Alikasifoglu A, Vuralli D, Gonc E.N, Ozon A, Kandemir N. Changing Etiological Trends in Male Precocious Puberty: Evaluation of 100 Cases with Central Precocious Puberty over the Last Decade. Horm Res Pediatr. 2015;83:340-344.

Bildiriler
•    Dogus Vurallı, Cagman Tan, Hayriye Gulsen, Yagmur Unsal, Deniz Cagdas Ayvaz, Hulya Demir, Alev Ozon, Ayfer Alikasifoglu, Ilhan Tezcan. Unusual Presentation of Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 (APS1). Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):245. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna (P1-239)
•    Dogus Vuralli, E. Nazli Gonc, Z. Alev Ozon, Nurgun Kandemir, Ayfer Alikasifoglu. Improvement of final height in idiopathic central precocious puberty is associated with delay of bone maturation with GnRH agonist therapy under the age of 7 years. Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):330. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna (P1-404)
•    Dogus Vurallı, Pelin Ozlem Simsek Kiper, Eda Utine, Yagmur Unsal, Ayfer Alikasifoglu, Nurgun Kandemir. Spondyloocular syndrome: Presentation of two siblings diagnosed with the rare disease and the results of Pamidronate Therapy. Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):387. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna. (P2-59)
•    Dogus Vuralli, Z. Alev Ozon, E. Nazli Gonc, Ayfer Alikasifoglu, Nurgun Kandemir. Long term effects of GnRH agonist therapy on BMI in girls with idiopathic central precocious puberty. Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):464. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna. (P2-223)
•    Dogus Vuralli, E. Nazli Gonc, Ayfer Alikasifoglu, Nurgun Kandemir,Z. Alev Ozon To whom should central nervous system imaging be performed in girls with central precocious puberty. Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):465. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna (P2-224)
•    Vurallı D, Alikasifoglu A, İyigun I, Canoruc D, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. What is the best parameter to decide the initial dose of depot leuprolide acetate in girls with idiopathic central precocious puberty? 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (RFC9.3). Horm Res Paediatr 2018;90:99-100
•    Vurallı D, Yıldız Y, Sivri S, Alikasifoglu A. Hyperinsulinemic hypoglycemia in congenital disorder of glycosylation type-1a (CDG-1a). 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P2-P192). Horm Res Paediatr 2018;90:351
•    Vurallı D, Kosukcu C, Taskıran E, Simsek PO, Utine GE, Boduroglu K, Alikasifoglu A, Alikasifoglu M. A rare cause of hyperinsulinemic hypoglycemia: Costello syndrome. 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P2-P193). Horm Res Paediatr 2018;90:351-352.
•    Vurallı D, Ozon A, Gonc N, Kandemir N, Alikasifoglu A. Gender-related differences in etiological distribution of organic causes of central precocious puberty. 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P2-P329). Horm Res Paediatr 2018;90:501
•    Iyigun I, Alikasifoglu A, Ozon A, Gonc N, Hizal M, Eryilmaz S, Kiper N, Ozcelik U. The frequency of obstructive sleep apnea in children with hypothalamic and exogenous obesity. 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P1-P130). Horm Res Paediatr 2018;90:294.
•    Alikasifoglu A, Emet SD, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. Early onset GH replacement in GH deficiency:Is neonatal hypoglycemia important for long term follow-up ? 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P1-P153). Horm Res Paediatr 2018;90:373
•    Gonc EN, Ozon ZA, Kabacam S, Simsek OP, Utine GE, Alikasifoglu A, Kandemir N, Alikasifoglu M. IGF1 receptor deletion is a rare cause of prenatal onset short stature. 9th International Congress of the Growth Hormone Research & IGF Societies. September 14-17, 2018, Seattle-Washington (Oral presentation)
•    Portakal O, Gulal G, Gonc N, Sivri S, Alikasifoglu A, Yigit S, Pınar A, Ozon A, Coskun T. Biotin may lead to high free thyroxine levels in some immunoassay methods. 69th AACC Annual Scientific Meeting July 30-August 3, 2017. San Diego,CA.
•    Simsek Kiper PO, Ozon A, Gonc N, Alikasifoglu A, Utine GE, Boduroglu K, Alikasifoglu M. 17q24.3 duplication in a patient presenting with SRY-negative 46,XX disorsers of sex development. 50th Anniversary Meeting of The European Society of Human Genetics (ESHG), May 27-30, 2017. Copenhagen, Danmark.
•    Ozon A, Alikasifoglu A, Gonc N, Vuralli D, Büyükyılmaz G, Şimşek-Kiper PO, Utine GE, Orhan D, Soyer T, Akman O, Boduroğlu K, Alikasifoglu M. SOX9 gene dublication-related 46,XX ovotesticular disorder of sex development. P2-1531. 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology. September 14-17, 2017. Washington D.C.
•    Ozon ZA, Buyukyilmaz G, Alikasifoglu A, Gonc EN, Kurucu N, Akyüz C. Hypercalcemia developing in three cases following discontinuation of denosumab treatment. (P3-222). 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology. September 14-17, 2017. Washington D.C.
•    Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu A, Vuralli D, Kandemir N. Establishment of hormone control with dexamethasone in patients with classical congenital adrenal hyperplasia. After final height. P2-118. 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology. September 14-17, 2017. Washington D.C.
•    Yasbek Kaymaz A, Bal A, Bora-Tatar G, Ozon A, Alikasifoglu A, Topaloglu H, Erdem-Yurter H. Serum IGF-1 and IGFBP3 levels in SMA. 21st International Congress of the World Muscle Society. Granada, Spain. 4-8 th October 2026. Nuromuscular Disorders 2016: (26 Suppl 2):S105
•    Alikasifoglu A, Buyukyılmaz G, Gonc E.N., Ozon A, Kandemir N, Dundar M, Polat S, Pektaş E, Dursun A, Sivri S, Tokatlı A, Coskun T. A nonvirilized form of classic 3 β- hydroxysteroid dehydrogenase deficiency due to a homozygous S128P mutation in the HSD3B2 gene in a girl with classic phenylketonuria. 55th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE),10-12 September 2016. ESPE Abstracts 2016;86 P-P2-397.
•    Koca SB, Ozon A, Alikasifoglu A, Haliloglu G, Topaloglu H. Development of type 1 diabetes in a child with inherited CD59 deficiency treated with eculizumab. 55th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE),10-12 September 2016. ESPE Abstracts 2016;86 P-P1-196.
•    Simsek-Kiper PO, Taskiran EZ, Utine GE, Alikaşifoglu A, Kandemir N, Cormier-Daire V, Alanay Y, Alikaşifoglu M, Boduroglu K. Clinical and Molecular Analysis of 3M Syndrome Patients: A Study From Turkey Poster sunumu, Poster No: PP106, 28th International Congress of Pediatrics, 17-22 August 2016, Vancouver, Kanada.
•    Yasbek Kaymaz A, Bal AS, Bora-Tatar G, Ozon A, Alikasifoglu A, Topaloglu H, Yurter H. IGF system elements in SMA patients. 20th Annual Spinal Muscular Atrophy Researcher Meeting June 16-18 2016, Anaheim, CA, USA
•    Simsek-Kiper PO, Taskiran EZ, Arslan U, Kosukcu C, Akgun-Dogan O, Utine GE, Alikasifoglu A, Kandemir N, Cormier-Daire V, Alanay Y, Alikasifoglu M, Boduroglu K. OBSL1 Mutations Represent The Major Gene Defect In A Group Of 3M Syndrome Patients: A Study FromTurkey. Poster Sunumu, Poster No: P04.001, ESHG 2016, 21-25 May 2016, Barselona, İspanya.
•    Gonc EN, Ozon ZA, Buyukyılmaz G, Alikasifoglu A, Simsek O, Kandemir N. Long term effects of biphosphonate treatment in a case with infantile onset severe form of juvenile Paget’s disease. 54th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-4,2015, P3-645.
•    Ozon A, Alikasifoglu A, Ellard S, Flanagan S, Gonc N, Organ D, Ekinci S, Kandemir N. Severe congenital hyperinsulinism in a neonate homozygous for two novel missense mutations in the KCNJ11 gene. 54th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-4, 2015, P3-1080.
•    Buyukyılmaz G, Gonc N, Haliloglu G, Talim B, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandenir N. Diabetes mellitus and hypoparathyroidism in a girl with mitochondrial disease. 54th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-4, 2015, P2-244.
•    Coskun T, Pektas E, Buyukyilmaz G, Alikasifoglu A, Dursun A, Sivri S, Tokatli A. Coexistance of phenylketonuria and primary adrenal insufficiency. Annual Symposium of the Society for Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM). 1-4 September 2015, Lyon
•    Simsek Kiper PO, Taşkiran ZE, Utine GE, Alikasifoglu A, Kandemir N, Cormler-Daire V, Alanay Y, Alikasifoglu M, Boduroglu K. Clinical and molecular analysis of 3M syndrome in a group of Turkish patients. 12th International Skeletal Dysplasia Society Meeting. July 29-August 1, 2015, Istanbul
•    Z. Alev Ozon, Betul Yaman, E. Nazli Gonc, Ayfer Alikasifoglu, Nurgun Kandemir.Growth Hormone Therapy in Five Patients with Malignant Intracranial Tumors. Current Trends in Pediatric Endocrinology-II, 23-24 May 2014, İstanbul
•    Kandemir N, Vurallı D, Özön A, Gönç N, Ardıçlı D, Jalilova L, Gülçek ÖM, Alikaşifoğlu A. Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda epidemiyolojik ve klinik özellikler: 50 yıllık süreçteki değişiklikler. Sözel Bildiri. XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020.
•    Alikaşifoğlu A, Vurallı D, Gönç N, Özön A, Kandemir N. Konjenital hiperinsülinemik hipoglisemide genotip-tedavi ilişkisi. Sözel Bildiriç XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020
•    Canoruç Emet D, Özön ZA, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Gönç EN. Kraniyofarenjiyoma ilişkili hipotalamik obezite tanısında -MSH bir belirteç olabilir mi? Kısa Sözel Bildiri. XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020
•    Özön A, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Aydın B, Gönç N, Karaosmanoğlu B, Çelik NB, Taşkıran E, Haliloğlu G, Kiper ÖP, Yalnızoğlu D, Utine GE, Alikaşifoğlu M. Nadir bir diyabet tipi: DNAJC3 defektinde nörolojik ve endokrinolojik bulguların seyri. Kısa Sözel Bildiri. XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020.
•    Özön ZA, Ünsal Y, Alikaşifoğlu A, Gönç EN, Vurallı D, Çelik B, Kandemir N. Büyüme hormonu tedavisi alan sendromik boy kısalıklarında uzun dönem tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Poster Bildiri. XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020
•    Vurallı D, Jalilova L, Alikaşifoğlu A, Özön A, Gönç N, Kandemir N. Tip 1 diyabetes mellituslu adölesanlarda cinsiyet kardiyovasküler risk faktörlerini etkiliyor mu? Sözel sunum. I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu. 3-5 Ekim 2019, Ankara
•    Gözmen O, Doğru-Ersöz D, Alikaşifoğlu A, Ademhan Tural D, Emiralioğlu N, Yalçın EE, Özçelik HU, Kiper EN. Kistik fibrozis tanılı hastalarda glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi. I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu. Sözel sunum. 3-5 Ekim 2019, Ankara
•    Çelik NB, Özsezen B, Özön A, Doğru-Ersöz D, Gönç EN, Kandemir N, Alikaşifoğlu A. Kistik fibrozis ilişkili glukoz metabolizma bozukluğu: İnsülin tedavisi ne zaman başlanmalı?Sözel sunum. I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu. 3-5 Ekim 2019, Ankara
•    Gönç EN, Özön ZA, Oğuz S, Kabaçam S, Şimşek ÖP, Utine E, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Alikaşifoğlu M. IGF-1 reseptör defektinin prenatal başlangıçlı büyüme geriliği olan olgulardaki sıklığı ve değişik klinik özellikleri. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Sözlü sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Gönç N, Özön ZA, Kandemir N, Alikaşifoğlu A. İdiyopatik santral puberte prekoks tanısı ile GnRH analog tedavisi alan kız çocuklarında erişkin boy ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Kısa sözel sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Gönç N, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Özön ZA. Santral puberte prekokslu kızlarda etyolojiye yönelik santral görüntüleme kimlere yapılmalıdır? XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Kısa sözel sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•     Vurallı D, Özön ZA, Gönç N, Alikaşifoğlu A, Kandemir N. İdiyopatik santral puberte prekokslu kız çocuklarında GnRH analog tedavisi vücut kitle indeksini etkiliyor mu? XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Kısa sözel sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Şimşek Kiper ÖP, Utine GE, Ünsal Y, Alikaşifoğlu A, Kandemir N. Spondilookuler sendrom: Pamidronat tedavisi sonuçları. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Çelik Ertaş NB, Ünsal Y, Alikaşifoğlu A, Kurucu N, Önder S, Akyüz C. Adölesan yaş grubunda hiperkalseminin nadir bir nedeni: PTHrP salgılayan over tümörü. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Tan Ç, Hızarcıoğlu Gülşen H, Ünsal Y, Çağdaş Ayvaz D, Demir H, Özön ZA, Alikaşifoğlu A, Tezcan İ. Alışılmışın dışında bulgularla başvuran otoimmün poliendokrinopati, ektodermal displazili (APECED) olgu. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Özön A, Gönç N, Kandemir N, Alikaşifoğlu A. Organik nedenlere bağlı santral puberte prekokslu olguların cinsiyet ilişkili farklılıkları. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Kısa sözel sunum. 18-22 Nisan 2018. Antalya.
•    Vurallı D, Alikaşifoğlu A, İyigün İ, Canoruç D, Özön A, Gönç N, Kandemir N. İdiopatik santral puberte prekokslu kızlarda löprolid asetat tedavi dozunu belirleyen faktörlerin incelenmesi. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Sözel sunum. 18-22 Nisan 2018. Antalya.
•    Gönç N, Çelik-Ertaş NB, Yaman B, Alikaşifoğlu A, Kandemir N. Osteogenez imperfekta tip VI tanılı olguda denosumab tedavisi. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster sunumu. 18-22 Nisan 2018. Antalya.
•    Vurallı D, Koşukçu C, Taşkıran E, Şimşek-Kiper PÖ, Utine GE, Boduroğlu K, Alikaşifoğlu A, Alikaşifoğlu M. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster Sunumu. 18-22 Nisan 2018. Antalya.
•    Özön A, Alikaşifoğlu A, Gönç N, Vurallı D, Büyükyılmaz G, Şimşek-Kiper PÖ, Utine GÜ, Orhan D, Soyer T, Akman O, Boduroğlu K, Alikaşifoğlu M. SOX9 gen dublikasyonuna bağlı 46,XX ovotestiküler cinsel farklılaşma bozukluğu. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 46, sayfa 116)
•    Akgül S, Alikaşifoğlu A, Örs S, Özön A, Gönç N, Düzçeker Y, Derman O, Kanbur N. Kardeşi Tip 1 Diabetes Mellitus tanısı ile izlenen sağlıklı ergenlerin yemetutumlarının değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 59, sayfa 129)
•    Özön ZA, Büyükyılmaz G, Akgül S, Aslan C, Alikaşifoğlu A, Gönç EN. Cinsiyet disforisi olan iki olgu sunumu. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 71, sayfa 141)
•    Alikaşifoğlu A, Yaman B, Gönç EN, Özön ZA, Karlı – Oğuz K, kandemir N. Konjenital hipofiz sapı kesisine bağlı çoklu hormon eksikliği ve Hiperprolaktinemi: Nadir Prezentasyon Galaktore. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 72, sayfa 142)
•    Özön ZA, Büyükyılmaz G, Alikaşifoğlu A, Gönç EN, Kurucu N, Akyüz C. Denosumab tedavisinin kesilmesini takiben üç olguda gelişen hiperkalsemi. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 86, sayfa 156)
•    Gönç N, Özön A, Alikaşifoğlu A, Vurallı D, Kandemir N. Erişkin boya erişen klasik konjenital adrenal hiperplazili olgularda hormon kontrolünün deksametazonla sağlanması. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 05, sayfa 75)
•    Gönç EN, Yaman B, Özön ZA, Alikaşifoğlu A. Septo-Optik Displazi (De Morsier Sendromu) ve çoklu hipofiz hormon eksikliği ile izlenen kız olguda puberte prekoks. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 159, sayfa 228)
•    Kömürlüoğlu A, Gönç EN, Özön ZA, Kandemir N, Özcan HN, Alikaşifoğlu A. Adölesanlarda polikistik over sendromu tanısında Anti-Mullerian Hormon (AMH) ve insülin like peptid-3 (INSL3)’ün tanısal değeri. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Kasım 2015, Antalya, (Sözel sunum)
•    Alikaşifoğlu A, Büyükyılmaz G, Gönç EN, Orhan D, Özön ZA, Kandemir NK. Çocuk ve adölesanlarda tiroid kanserlerinin tedavisi ve uzun süreli izlemi. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 22-15 Ekim 2015, İstanbul.
•    Soyer T, Karnak İ, Tuncel M, Ekinci S, Andıran F, Çiftçi AÖ, Akçören Z, Orhan D, Alikaşifoğlu A, Özön A, Tanyel FC. Çocuklarda paratiroid adenomları cerrahi sağaltımında intraoperatif gama prob kullanımı ve frozen inceleme sonuçları.Çocuk Cerrahi Dergisi (Kongre özel sayısı). 2015; 29 Ek sayı: 65 (Sözel sunum)

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Soğutmalı Santrifüj
•    Otomatik Çalkalıyıcı
•    Heating Blok
•    Normal Santrifüj
•    Elektroforez Cihazı
•    PH Metre
•    Gama Counter
•    Mikro Santrifüj
•    Mikro Santrifüj
•    Klima
•    Hassas Terazi
•    Spektrofotometre (Emici Üniteli)
•    Spektrofotometre
•    Buzdolabı, Etüv
•    Su Banyosu
•    Derin, Dondurucu
•    Bilgisayar
•    Azot Tüpü ve Manometre
•    Vortex
•    Otomatik Pipet
•    Kontaminasyon Mönitörü
•    Dispensör
•    Printer
•    Kurşun Varil

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
•    Prof. Dr. Z. Alev Özön
•    Prof. Dr. E. Nazlı Gönç
•    Dr. S. Dicle Canoruş Emet (tez çalışması için)
•    Dr. İrem İyigün (tez çalışması için)
•    Dyt. Nurcan Bağlam (doktora tez çalışması için)

Devam Eden Projeler

•    Uzm. Dyt. Nurcan Bağlam Tip 1 diyabetli adölesanlarda protein ve yağların postprandiyal glisemik yanıta etkisi ve bu yanıtın insülin rejimiyle yönetiminin incelenmesi. Proje Türü: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Hızlı Destek Projesi Proje Grubu: Tıp Sağlık, Proje ID: 18425 Proje Yütürücüsü Dr. Z. Alev Özön Yardımcı Araştırmacılar: Uzm. Dyt. Nurcan Bağlam, Dr. Hülya Gökmen Özel (Tez danışmanı); Dr. Elmas Nazlı Gönç, Dr. Ayfer Alikaşifoğlu, Dr. Oytun Portakal Doktora tez çalışması Devam ediyor

Tamamlanan Projeler

•    Dr. Ayça Kömürlüoğlu. Polikistik over sendromlu adolesanlarda antimüllerian hormon (AMH) ve insulin-like peptid 3 (INSL3) düzeylerinin belirlenmesi ve tanı belirteci olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi, 2015 Pediatri Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi BAP destekli, Tez Danışmanı: Prof. Dr Ayfer Alikaşifoğlu
•    Dr Ayşe Yeşbek Kaymaz. Spinal Müsküler Atrofi Hastalığında Görülen Fenotipik Çeşitliliğin İnsülin Benzeri Büyüme Faktörleri ve Bağlayıcı Protein Düzeyleri ile İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2013-2016. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi BAP destekli, proje no:1162, Tez Danışmanı: Prof. Dr Hayat Erdem
•    Dr. İrem İyigün. Hipotalamik obezite ile obstrüktif uyku apnesi ilişkisi, 2018   Pediatri Uzmanlık Tezi, 2018 Hacettepe Üniversitesi BAP destekli,   Tez Danışmanları: Prof. Dr Ayfer Alikaşifoğlu, Prof Dr Uğur Özçelik
•    Dr. Dicle Canoruç. Kraniyofarinjiyoma ilişkili hipotalamik obezitede leptin, alfa melanosit uyarıcı hormon ve beyin türevli nörotropik faktörün rolü. Pediatri Uzmanlık Tezi, 2017 Hacettepe Üniversitesi BAP destekli, Proje ID: 12502, Tez Danışmanı: Prof. Dr Nazlı Gönç
•    Dr. Elmas Nazlı Gönç. İntrauterin ve Postnatal Ciddi Boy Kısalığında IGF1R Gen Defektlerinin Araştırılması Yardımcı Araştırmacılar: Alikaşifoğlu A, Utine GE, Şimşek Kiper PÖ. Proje Türü: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Hızlı Destek Projesi, Proje Grubu: Tıp Sağlık, Proje ID: 13561, Başlama tarihi: 2017 Bitiş tarihi: 2018
•    Dr Eda Utine. Prader-Willi Sendromu hastalarında plazma ghrelin, oksitosin, beyin kökenli nörotrofik faktör (BDNF) seviyelerinin belirlenmesi. Proje Türü: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Hızlı Destek Projesi. Proje Yöneticisi: G. Eda Utine, Yardımcı Araştırmacılar: Özlem Akgün Doğan, Ayfer Alikaşifoğlu, Alev Özön., Proje No: 13114, 2016. Bitiş Tarihi: 2020
•    Dr. Banu Anlar. Nedeni bilinmeyen epilepsisi olan çocuk hastalarda serumda nörolojik otoantikorların araştırılması. Proje Yürütücüsü Dr. Banu Anlar Araştırmacılar: Dr. Dilek Yalnızoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Konuşkan, Dr. Ceren Günbey, Dr. Hatice Bektaş, Dr. Anar Tağıyev Proje Türü: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Hızlı Destek Projesi Proje Grubu: Tıp Sağlık, Proje ID: 16135 Başlama: 2018, Bitirme: 2020
•    Dr. Ebru Yalçın. Çocukluk çağı tüberküloz hastalığı latent tüberküloz enfeksiyonunda vitmin D ve katelisidin LL 37 düzeylerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü Dr. Ebru Yalçın Yardımcı araştırmacılar: Nagehan Emiralioğlu, Hava Oğuz, Nazlı Gönç, Ayşe Mete, Deniz Doğru Ersöz, Uğur Özçelik, Nural Kiper, Gökçen Tuğcu, Proje ID: 10763 Başlama 2017, Bitirme: 2019

Yayınlar

•    Canoruç-Emet D., Özön A, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Gönç N. Alpha-melanocyte-stimulating hormone is elevated in hypothalamic obesity associated with childhood craniopharyngioma. Obesity (Basıma kabul edildi).
•    Vurallı D, Kosukcu C, Taskıran E, Simsek–Kiper PO, Utine GE, Boduroglu K, Alikasifoglu A, Alikasifoglu M. Hyperinsulinemic Hypoglycemia in a Patient with Costello Syndrome: An Etiology to Consider in Hypoglycemia. Molecular Syndromology. 2020;11(4):207-216.
•    Celik  NB, Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu Rauch Treatment response to long term antiresorptive therapy in osteogenesis imperfecta type VI: does genotype matter? J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Oct 8 doi: 10.1515/jpem-2020-0260.
•    Iyigun I, Alikasifoglu A, Gonc N, Ozon A, Eryilmaz Polat S, Hizal M, Kiper N, Ozcelik U. Obstructive sleep apnea in children with hypothalamic obesity: Evaluation of possible related factors. Pediatric Pulmonology. 2020, 55(12)3532-3540. doi.org/10.1002/ppul.25097
•    Ozon ZA, Alikasifoglu A, Kandemir N, Aydin B, Gonc EN, Karaosmanoglu B, Celik NB, Eroglu-Ertugrul NG, Taskiran EZ, Haliloglu G, Oguz KK, Kiper PO, Yalnizoglu D, Utine GE, Alikasifoglu M. Novel insights into diabetes mellitus due to DNAJC3-defect: Evolution of neurological and endocrine phenotype in the pediatric age group Pediatr Diabetes. 2020 Aug 1. doi: 10.1111/pedi.13098. Pediatr Diabetes. 2020. PMID: 32738013
•    Vurallı D, Gonc EN, Alikasifoglu A, Kandemir N, Ozon ZA. Central nervous system imaging in girls with central precocious puberty: when is necessary? Arch Endocrinol Metab. 2020; 64(%):591-596. doi:10.20945/2359-3997000000259.
•    Gonc EN, Ozon ZA, Oguz S, Kabacam S, Taskiran EZ, Kiper POS, Utine GE, Alikasifoglu A, Kandemir N, Boduroglu OK, Alikasifoglu M. Genetic IGF1R defects: new cases expand the spectrum of clinical features. J Endocrinol Invest. 2020;43(12):1739-1748. doi: 10.1007/s40618-020-01264-y.
•    Vurallı D, Gönç EN, Özön ZA, Alikaşifoğlu A. Adequacy of basal luteinizing hormone levels in the diagnosis of central precocious puberty. Turkish Archives of Pediatrics. 2020;55(2):131-8.
•    Vurallı D, Gonc N, Ozon A, Kandemir N, Alikasifoglu A. Gender-related differences in etiology of organic central precocious puberty. Turk J Pediatr. 2020;62 (5): 763-769
•    Unal S, Alikasifoglu A, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. Effect of long-term glucocorticoid therapy on bone mineral density of the patients with congenital adrenal hyperplasia. Turk J Pediatr. 2020;62(3):359-366. doi: 10.24953/turkjped.2020.03.002.
•    Iscan AT, Ozsin Ozler C, Ileri Keceli T, Guciz Dogan B, Alikasifoglu A, Uzamis Tekcicek M. Oral health and halitosis among Type 1 diabetic and healthy children. J Breath Res. 2020; 14(3):. doi: 10.1088/1752-7163/ab8d8b.
•    Alexandra Dumitrescu, Jiao Fu, Manassawee Korwutthikulrangsri, E. Nazli Gönç, Laura Sillers, Xiao-Hui Liao, Ayfer Alikasifoglu, Nurgün Kandemir, Maria Belen Menucci, Kenneth D. Burman, Roy E. Weiss. Clinical and Molecular Analysis in Two Families with Novel Compound Heterozygous SBP2 (SECISBP2) Mutations. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2020;105(3):1-6. doi: 10.1210/clinem/dgz169.
•    Vuralli D, Ozon ZA, Gonc EN, Alikasifoglu A, Kandemir N.Long-term effects of GnRH agonist treatment on body mass index in girls with idiopathic central precocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metabolism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Jan 28;33(1):99-105. doi: 10.1515/jpem-2019-0214
•    Vuralli D, Alikasifoglu A, Iyigun I, Canoruc D, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. Treatment with depot leuprolide acetate in girls with idiopathic precocious puberty: What is the best parameter to decide the initial dose? J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Mar 19;12(1):37-44. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2019.2019.0060.
•    Simsek-Kiper PO, Taskiran E, Kosukcu C, Arslan UE, Cormier-Daire V, Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N, Utine GE, Alanay Y, Alikasifoglu M, Boduroglu K. Further expanding the mutational spectrum and investigation of genotype-phenotype correlation in 3M syndrome. Am J Med Genet A. 2019;179(7):1157-1172.
•    Eroglu FK, Ozaltın F, Gonc N, Nalcacıoglu H, Ozcakar ZB, Yalnizoglu D, Gucer S, Orhan D, Eminoglu FT, Gocmen R, Alikasifoglu A, Topaloglu R, Düzova A. Response to erly coenzyme Q10 supplementation is not sustained in CoQ10 deficiency caused by CoQ2 mutation. Pediatric Neurology. 2018; 88:71-74., Doi 10.1016/j.pediatrneurol.2018.07.008
•    Akgül S, Alikasifoglu A, Özon A, Gönç N, Düzçeker Y, Örs S, Derman O, Kanbur N. Can having a sibling with type 1 diabetes cause disordered eating behaviors? J Pediatr Endocrinol Metab. 2018;31(7):711-716. doi: 10.1515/jpem-2017-0533.
•    Gonc EN, Ozon A, Buyukyilmaz G, Alikasifoglu A, Simsek OP, Kandemir N. Acquired resistance to pamidronate treated effectively with zoledronate in juvenile Paget's disease. Osteoporos Int. 2018; 29:1471-1474. doi: 10.1007/s00198-018-4443-7.
•    Vurallı D, Kandemir N, Clark G, Orhan D, Alikasifoglu A, Gönç N, Ekinci S, Özön A. A pheochromocytoma case diagnosed as adrenal incidentaloma. Turk J Pediatr. 2017;59(2):200-206. doi: 10.24953/turkjped.2017.02.015
•    Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Long term follow-up of a case with proprotein convertase 1/3 deficiency: Transient diabetes mellitus with intervening diabetic ketoacidosis during growth hormone therapy. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017; Jun 7. doi: 10.4274/jcrpe.3986
•    Vurallı D, Gonc EN, Ozon ZA, Alikasifoglu A, Kandemir N. Clinical and laboratory parameters predicting a requirement fort he reevaluation of growth hormone status during growth hormone treatment: retesting early in the course of GH treatment. Growth Horm IGF Res. 2017 Jun;34:31-37. doi: 10.1016/j.ghir.2017.05.003.
•    Ahmed Khattab, Shozeb Haider, Ameet Kumar, Samarth Dhawan, Dauood Alam, Raquel Romero, James Burns, Di Li, Jessica Estatico, Simran Rahi, Saleel Fatima, Ali Alzahrani, Mona Hafez, Noha Musa, Maryam Razzghy Azar, Najoua Khaloul, Moez Gribaa, Ali Saad, Ilhem Ben Charfeddine, Berenice Bilharinho de Mendonçah, Alicia Belgoroskyi, Katja Dumicj, Miroslav Dumic, Javier Aisenberg, Nurgun Kandemir, Ayfer Alikasifoglu, Alev Ozon, Nazli Gonc, Tina Cheng, Ursula Kuhnle-Krahl, Marco Cappa, Paul-Martin Holterhus, Munier A. Nour, Daniele Pacaud, Assaf Holtzman, Sun Li, Mone Zaidi, Tony Yuen, and Maria I. New. Clinical, genetic, and structural basis of congenital adrenal hyperplasia due to 11β-hydroxylase deficiency. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017; Mar 7;114(10):E1933-E1940. doi: 10.1073/pnas.
•    Kandemir N, Yilmaz DY, Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Dursun A, Ozgul RK. Novel and prevalent CYP11B1 gene mutations in Turkish patients with 11- β hydroxylase deficiency. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017;165(PtA)57-63. doi.org/10.1016/j.jsbmb.2016.03.006
•    Soyer T, Karnak İ, Tuncel M, Ekinci S, Andıran F, Çiftçi AÖ, Akçören Z, Orhan D, Alikaşifoğlu A, Özön A, Tanyel FC. Results of intraoperative gamma probe survey and frozen section in surgical treatment of parathyroid adenoma in children. Journal of Pediatric Surgery. Pediatr Surg. 2016;51(9):1492-5. doi: 10.1016/j.j pedsurg.2016.04.007
•    Zengin Akkus P, Çetinkaya A, Ayvaz D, Alikasifoglu M, Alikasifoglu A, Kandemir N, Tezcan I, Utine GE, Boduroglu K. An adult patient with monosomy 18p, growth hormone deficiency and selective IgA deficiency. J Genet Syndr Gene Ther 2016;7(2) http:/dx.doi.org/10.4172/2157-7412.1000287
•    Vuralli D, Gonc EN, Vidaud D, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Growth Hormone Deficiency in a Child with Neurofibromatosis-Noonan Syndrome (NFNS).J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016; 8:96-100. doi: 10.4274/jcrpe.2070.
•    Pehlivantürk Kızılkan M, Kanbur N, Akgul S, Alikasifoglu A. An Adolescent Boy with Anorexia Nervosa and Hashimoto Thyroiditis. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016; 8:92-95. doi: 10.4274/jcrpe.2297.
•    Sag E, Gonc N, Alikasifoglu A, Kuşkonmaz B, Uckan D, Ozon A, Kandemir N. Hyperthyroidism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A report of four cases. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7 (4): 349-354.
•    Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Haliloglu M, Ellard S, Shaw-Smith C, Kandemir N. Variable phenotype of diabetes mellitus in siblings with a homozygous PTF1A enhancer mutation. Horm Res Paediatr. 2015; 84(3):206-11.
•    Alikasifoglu A, Vurallı D, Hiort O, Gonc EN, Ozon ZA, Kandemir N. Severe undervirilisation in a 46, XY case due to a novel mutation in HSD17B3 gene. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7 (1): 249-252.
•    Karadag-Oncel E, Gonc N, Altay O, Cengiz AB, Ozon A, Pinar A, Ceyhan M, Alikasifoglu A, Akyon Y, Kandemir N, Ozsurekci Y, Kara A. Prevalence of nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in children with diabetes mellitus: Trends between 2005 and 2013. American Journal of Infection Control. 2015; 43:1015-17.
•    Karadag-Oncel E, Cakir M, Kara A, Gonc N, Cengiz AB, Ozon A, Ciftci E, Alikasifoglu A, Ceyhan M, Kandemir N. Evaluation of hypothalamic-pituitary function in children following acute bacterial meningitis. Pituitary. 2015; 18:1-7
•    Alikasifoglu A, Vuralli D, Gonc E.N, Ozon A, Kandemir N. Changing Etiological Trends in Male Precocious Puberty: Evaluation of 100 Cases with Central Precocious Puberty over the Last Decade. Horm Res Pediatr. 2015;83:340-344.

Bildiriler
•    Dogus Vurallı, Cagman Tan, Hayriye Gulsen, Yagmur Unsal, Deniz Cagdas Ayvaz, Hulya Demir, Alev Ozon, Ayfer Alikasifoglu, Ilhan Tezcan. Unusual Presentation of Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 (APS1). Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):245. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna (P1-239)
•    Dogus Vuralli, E. Nazli Gonc, Z. Alev Ozon, Nurgun Kandemir, Ayfer Alikasifoglu. Improvement of final height in idiopathic central precocious puberty is associated with delay of bone maturation with GnRH agonist therapy under the age of 7 years. Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):330. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna (P1-404)
•    Dogus Vurallı, Pelin Ozlem Simsek Kiper, Eda Utine, Yagmur Unsal, Ayfer Alikasifoglu, Nurgun Kandemir. Spondyloocular syndrome: Presentation of two siblings diagnosed with the rare disease and the results of Pamidronate Therapy. Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):387. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna. (P2-59)
•    Dogus Vuralli, Z. Alev Ozon, E. Nazli Gonc, Ayfer Alikasifoglu, Nurgun Kandemir. Long term effects of GnRH agonist therapy on BMI in girls with idiopathic central precocious puberty. Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):464. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna. (P2-223)
•    Dogus Vuralli, E. Nazli Gonc, Ayfer Alikasifoglu, Nurgun Kandemir,Z. Alev Ozon To whom should central nervous system imaging be performed in girls with central precocious puberty. Horm Res Paediatr 2019;91(suppl1):465. DOI:10.1159/000501868. 58th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 2019, Vienna (P2-224)
•    Vurallı D, Alikasifoglu A, İyigun I, Canoruc D, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. What is the best parameter to decide the initial dose of depot leuprolide acetate in girls with idiopathic central precocious puberty? 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (RFC9.3). Horm Res Paediatr 2018;90:99-100
•    Vurallı D, Yıldız Y, Sivri S, Alikasifoglu A. Hyperinsulinemic hypoglycemia in congenital disorder of glycosylation type-1a (CDG-1a). 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P2-P192). Horm Res Paediatr 2018;90:351
•    Vurallı D, Kosukcu C, Taskıran E, Simsek PO, Utine GE, Boduroglu K, Alikasifoglu A, Alikasifoglu M. A rare cause of hyperinsulinemic hypoglycemia: Costello syndrome. 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P2-P193). Horm Res Paediatr 2018;90:351-352.
•    Vurallı D, Ozon A, Gonc N, Kandemir N, Alikasifoglu A. Gender-related differences in etiological distribution of organic causes of central precocious puberty. 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P2-P329). Horm Res Paediatr 2018;90:501
•    Iyigun I, Alikasifoglu A, Ozon A, Gonc N, Hizal M, Eryilmaz S, Kiper N, Ozcelik U. The frequency of obstructive sleep apnea in children with hypothalamic and exogenous obesity. 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P1-P130). Horm Res Paediatr 2018;90:294.
•    Alikasifoglu A, Emet SD, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. Early onset GH replacement in GH deficiency:Is neonatal hypoglycemia important for long term follow-up ? 57th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology. September 26-29, Athens, 2018 (P1-P153). Horm Res Paediatr 2018;90:373
•    Gonc EN, Ozon ZA, Kabacam S, Simsek OP, Utine GE, Alikasifoglu A, Kandemir N, Alikasifoglu M. IGF1 receptor deletion is a rare cause of prenatal onset short stature. 9th International Congress of the Growth Hormone Research & IGF Societies. September 14-17, 2018, Seattle-Washington (Oral presentation)
•    Portakal O, Gulal G, Gonc N, Sivri S, Alikasifoglu A, Yigit S, Pınar A, Ozon A, Coskun T. Biotin may lead to high free thyroxine levels in some immunoassay methods. 69th AACC Annual Scientific Meeting July 30-August 3, 2017. San Diego,CA.
•    Simsek Kiper PO, Ozon A, Gonc N, Alikasifoglu A, Utine GE, Boduroglu K, Alikasifoglu M. 17q24.3 duplication in a patient presenting with SRY-negative 46,XX disorsers of sex development. 50th Anniversary Meeting of The European Society of Human Genetics (ESHG), May 27-30, 2017. Copenhagen, Danmark.
•    Ozon A, Alikasifoglu A, Gonc N, Vuralli D, Büyükyılmaz G, Şimşek-Kiper PO, Utine GE, Orhan D, Soyer T, Akman O, Boduroğlu K, Alikasifoglu M. SOX9 gene dublication-related 46,XX ovotesticular disorder of sex development. P2-1531. 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology. September 14-17, 2017. Washington D.C.
•    Ozon ZA, Buyukyilmaz G, Alikasifoglu A, Gonc EN, Kurucu N, Akyüz C. Hypercalcemia developing in three cases following discontinuation of denosumab treatment. (P3-222). 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology. September 14-17, 2017. Washington D.C.
•    Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu A, Vuralli D, Kandemir N. Establishment of hormone control with dexamethasone in patients with classical congenital adrenal hyperplasia. After final height. P2-118. 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology. September 14-17, 2017. Washington D.C.
•    Yasbek Kaymaz A, Bal A, Bora-Tatar G, Ozon A, Alikasifoglu A, Topaloglu H, Erdem-Yurter H. Serum IGF-1 and IGFBP3 levels in SMA. 21st International Congress of the World Muscle Society. Granada, Spain. 4-8 th October 2026. Nuromuscular Disorders 2016: (26 Suppl 2):S105
•    Alikasifoglu A, Buyukyılmaz G, Gonc E.N., Ozon A, Kandemir N, Dundar M, Polat S, Pektaş E, Dursun A, Sivri S, Tokatlı A, Coskun T. A nonvirilized form of classic 3 β- hydroxysteroid dehydrogenase deficiency due to a homozygous S128P mutation in the HSD3B2 gene in a girl with classic phenylketonuria. 55th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE),10-12 September 2016. ESPE Abstracts 2016;86 P-P2-397.
•    Koca SB, Ozon A, Alikasifoglu A, Haliloglu G, Topaloglu H. Development of type 1 diabetes in a child with inherited CD59 deficiency treated with eculizumab. 55th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE),10-12 September 2016. ESPE Abstracts 2016;86 P-P1-196.
•    Simsek-Kiper PO, Taskiran EZ, Utine GE, Alikaşifoglu A, Kandemir N, Cormier-Daire V, Alanay Y, Alikaşifoglu M, Boduroglu K. Clinical and Molecular Analysis of 3M Syndrome Patients: A Study From Turkey Poster sunumu, Poster No: PP106, 28th International Congress of Pediatrics, 17-22 August 2016, Vancouver, Kanada.
•    Yasbek Kaymaz A, Bal AS, Bora-Tatar G, Ozon A, Alikasifoglu A, Topaloglu H, Yurter H. IGF system elements in SMA patients. 20th Annual Spinal Muscular Atrophy Researcher Meeting June 16-18 2016, Anaheim, CA, USA
•    Simsek-Kiper PO, Taskiran EZ, Arslan U, Kosukcu C, Akgun-Dogan O, Utine GE, Alikasifoglu A, Kandemir N, Cormier-Daire V, Alanay Y, Alikasifoglu M, Boduroglu K. OBSL1 Mutations Represent The Major Gene Defect In A Group Of 3M Syndrome Patients: A Study FromTurkey. Poster Sunumu, Poster No: P04.001, ESHG 2016, 21-25 May 2016, Barselona, İspanya.
•    Gonc EN, Ozon ZA, Buyukyılmaz G, Alikasifoglu A, Simsek O, Kandemir N. Long term effects of biphosphonate treatment in a case with infantile onset severe form of juvenile Paget’s disease. 54th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-4,2015, P3-645.
•    Ozon A, Alikasifoglu A, Ellard S, Flanagan S, Gonc N, Organ D, Ekinci S, Kandemir N. Severe congenital hyperinsulinism in a neonate homozygous for two novel missense mutations in the KCNJ11 gene. 54th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-4, 2015, P3-1080.
•    Buyukyılmaz G, Gonc N, Haliloglu G, Talim B, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandenir N. Diabetes mellitus and hypoparathyroidism in a girl with mitochondrial disease. 54th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-4, 2015, P2-244.
•    Coskun T, Pektas E, Buyukyilmaz G, Alikasifoglu A, Dursun A, Sivri S, Tokatli A. Coexistance of phenylketonuria and primary adrenal insufficiency. Annual Symposium of the Society for Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM). 1-4 September 2015, Lyon
•    Simsek Kiper PO, Taşkiran ZE, Utine GE, Alikasifoglu A, Kandemir N, Cormler-Daire V, Alanay Y, Alikasifoglu M, Boduroglu K. Clinical and molecular analysis of 3M syndrome in a group of Turkish patients. 12th International Skeletal Dysplasia Society Meeting. July 29-August 1, 2015, Istanbul
•    Z. Alev Ozon, Betul Yaman, E. Nazli Gonc, Ayfer Alikasifoglu, Nurgun Kandemir.Growth Hormone Therapy in Five Patients with Malignant Intracranial Tumors. Current Trends in Pediatric Endocrinology-II, 23-24 May 2014, İstanbul
•    Kandemir N, Vurallı D, Özön A, Gönç N, Ardıçlı D, Jalilova L, Gülçek ÖM, Alikaşifoğlu A. Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda epidemiyolojik ve klinik özellikler: 50 yıllık süreçteki değişiklikler. Sözel Bildiri. XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020.
•    Alikaşifoğlu A, Vurallı D, Gönç N, Özön A, Kandemir N. Konjenital hiperinsülinemik hipoglisemide genotip-tedavi ilişkisi. Sözel Bildiriç XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020
•    Canoruç Emet D, Özön ZA, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Gönç EN. Kraniyofarenjiyoma ilişkili hipotalamik obezite tanısında -MSH bir belirteç olabilir mi? Kısa Sözel Bildiri. XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020
•    Özön A, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Aydın B, Gönç N, Karaosmanoğlu B, Çelik NB, Taşkıran E, Haliloğlu G, Kiper ÖP, Yalnızoğlu D, Utine GE, Alikaşifoğlu M. Nadir bir diyabet tipi: DNAJC3 defektinde nörolojik ve endokrinolojik bulguların seyri. Kısa Sözel Bildiri. XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020.
•    Özön ZA, Ünsal Y, Alikaşifoğlu A, Gönç EN, Vurallı D, Çelik B, Kandemir N. Büyüme hormonu tedavisi alan sendromik boy kısalıklarında uzun dönem tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Poster Bildiri. XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi. 30 Ekim- 1 Kasım 2020
•    Vurallı D, Jalilova L, Alikaşifoğlu A, Özön A, Gönç N, Kandemir N. Tip 1 diyabetes mellituslu adölesanlarda cinsiyet kardiyovasküler risk faktörlerini etkiliyor mu? Sözel sunum. I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu. 3-5 Ekim 2019, Ankara
•    Gözmen O, Doğru-Ersöz D, Alikaşifoğlu A, Ademhan Tural D, Emiralioğlu N, Yalçın EE, Özçelik HU, Kiper EN. Kistik fibrozis tanılı hastalarda glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi. I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu. Sözel sunum. 3-5 Ekim 2019, Ankara
•    Çelik NB, Özsezen B, Özön A, Doğru-Ersöz D, Gönç EN, Kandemir N, Alikaşifoğlu A. Kistik fibrozis ilişkili glukoz metabolizma bozukluğu: İnsülin tedavisi ne zaman başlanmalı?Sözel sunum. I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu. 3-5 Ekim 2019, Ankara
•    Gönç EN, Özön ZA, Oğuz S, Kabaçam S, Şimşek ÖP, Utine E, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Alikaşifoğlu M. IGF-1 reseptör defektinin prenatal başlangıçlı büyüme geriliği olan olgulardaki sıklığı ve değişik klinik özellikleri. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Sözlü sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Gönç N, Özön ZA, Kandemir N, Alikaşifoğlu A. İdiyopatik santral puberte prekoks tanısı ile GnRH analog tedavisi alan kız çocuklarında erişkin boy ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Kısa sözel sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Gönç N, Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Özön ZA. Santral puberte prekokslu kızlarda etyolojiye yönelik santral görüntüleme kimlere yapılmalıdır? XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Kısa sözel sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•     Vurallı D, Özön ZA, Gönç N, Alikaşifoğlu A, Kandemir N. İdiyopatik santral puberte prekokslu kız çocuklarında GnRH analog tedavisi vücut kitle indeksini etkiliyor mu? XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Kısa sözel sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Şimşek Kiper ÖP, Utine GE, Ünsal Y, Alikaşifoğlu A, Kandemir N. Spondilookuler sendrom: Pamidronat tedavisi sonuçları. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Çelik Ertaş NB, Ünsal Y, Alikaşifoğlu A, Kurucu N, Önder S, Akyüz C. Adölesan yaş grubunda hiperkalseminin nadir bir nedeni: PTHrP salgılayan over tümörü. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Tan Ç, Hızarcıoğlu Gülşen H, Ünsal Y, Çağdaş Ayvaz D, Demir H, Özön ZA, Alikaşifoğlu A, Tezcan İ. Alışılmışın dışında bulgularla başvuran otoimmün poliendokrinopati, ektodermal displazili (APECED) olgu. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster sunum. 17-21 Nisan 2019. Antalya.
•    Vurallı D, Özön A, Gönç N, Kandemir N, Alikaşifoğlu A. Organik nedenlere bağlı santral puberte prekokslu olguların cinsiyet ilişkili farklılıkları. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Kısa sözel sunum. 18-22 Nisan 2018. Antalya.
•    Vurallı D, Alikaşifoğlu A, İyigün İ, Canoruç D, Özön A, Gönç N, Kandemir N. İdiopatik santral puberte prekokslu kızlarda löprolid asetat tedavi dozunu belirleyen faktörlerin incelenmesi. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Sözel sunum. 18-22 Nisan 2018. Antalya.
•    Gönç N, Çelik-Ertaş NB, Yaman B, Alikaşifoğlu A, Kandemir N. Osteogenez imperfekta tip VI tanılı olguda denosumab tedavisi. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster sunumu. 18-22 Nisan 2018. Antalya.
•    Vurallı D, Koşukçu C, Taşkıran E, Şimşek-Kiper PÖ, Utine GE, Boduroğlu K, Alikaşifoğlu A, Alikaşifoğlu M. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Poster Sunumu. 18-22 Nisan 2018. Antalya.
•    Özön A, Alikaşifoğlu A, Gönç N, Vurallı D, Büyükyılmaz G, Şimşek-Kiper PÖ, Utine GÜ, Orhan D, Soyer T, Akman O, Boduroğlu K, Alikaşifoğlu M. SOX9 gen dublikasyonuna bağlı 46,XX ovotestiküler cinsel farklılaşma bozukluğu. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 46, sayfa 116)
•    Akgül S, Alikaşifoğlu A, Örs S, Özön A, Gönç N, Düzçeker Y, Derman O, Kanbur N. Kardeşi Tip 1 Diabetes Mellitus tanısı ile izlenen sağlıklı ergenlerin yemetutumlarının değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 59, sayfa 129)
•    Özön ZA, Büyükyılmaz G, Akgül S, Aslan C, Alikaşifoğlu A, Gönç EN. Cinsiyet disforisi olan iki olgu sunumu. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 71, sayfa 141)
•    Alikaşifoğlu A, Yaman B, Gönç EN, Özön ZA, Karlı – Oğuz K, kandemir N. Konjenital hipofiz sapı kesisine bağlı çoklu hormon eksikliği ve Hiperprolaktinemi: Nadir Prezentasyon Galaktore. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 72, sayfa 142)
•    Özön ZA, Büyükyılmaz G, Alikaşifoğlu A, Gönç EN, Kurucu N, Akyüz C. Denosumab tedavisinin kesilmesini takiben üç olguda gelişen hiperkalsemi. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 86, sayfa 156)
•    Gönç N, Özön A, Alikaşifoğlu A, Vurallı D, Kandemir N. Erişkin boya erişen klasik konjenital adrenal hiperplazili olgularda hormon kontrolünün deksametazonla sağlanması. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 05, sayfa 75)
•    Gönç EN, Yaman B, Özön ZA, Alikaşifoğlu A. Septo-Optik Displazi (De Morsier Sendromu) ve çoklu hipofiz hormon eksikliği ile izlenen kız olguda puberte prekoks. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Poster 159, sayfa 228)
•    Kömürlüoğlu A, Gönç EN, Özön ZA, Kandemir N, Özcan HN, Alikaşifoğlu A. Adölesanlarda polikistik over sendromu tanısında Anti-Mullerian Hormon (AMH) ve insülin like peptid-3 (INSL3)’ün tanısal değeri. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Kasım 2015, Antalya, (Sözel sunum)
•    Alikaşifoğlu A, Büyükyılmaz G, Gönç EN, Orhan D, Özön ZA, Kandemir NK. Çocuk ve adölesanlarda tiroid kanserlerinin tedavisi ve uzun süreli izlemi. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 22-15 Ekim 2015, İstanbul.
•    Soyer T, Karnak İ, Tuncel M, Ekinci S, Andıran F, Çiftçi AÖ, Akçören Z, Orhan D, Alikaşifoğlu A, Özön A, Tanyel FC. Çocuklarda paratiroid adenomları cerrahi sağaltımında intraoperatif gama prob kullanımı ve frozen inceleme sonuçları.Çocuk Cerrahi Dergisi (Kongre özel sayısı). 2015; 29 Ek sayı: 65 (Sözel sunum)

Bağlantılar