Pediatrik Enfeksiyon Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Pediatri Enfeksiyon Laboratuvarımızda bakteri kültürü, nükleik asit ekstraksiyonu, PCR ve Real-Time PCR yöntemleri, ELISA, PFGE gibi pek çok deney yürütülmektedir.

Araştırma Olanakları

•    Portatif Jeneratörler 1360511 Güç Kaynağı Consort Marka
•    Dondurucular 5107133 Derin Dondurucu(Freezer) -20
•    Dondurucular Dik Tip Buzdolabı
•    Teraziler 1812136 Terazi Analitik Elektronik
•    Teraziler 2206022 Terazi Üstten Kefeli
•    Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler 1141155 Bio-Rad Marka Chef Dr Iı Chiller Ve Gel Doc Xr Elektroforez Sistemi
•    Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler 1141156 Bio-Rad Marka Chef Dr Iı Chiller Ve Gel Doc Xr Elektroforez Sistemi İçin: Görüntüleme İçin
•    Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler Laminar Flow Kabini Class Iı Bioair Marka
•    Mikro Biyoloji ve Gen Transfer Cihazları 1605930 Pipet Otomatik 0.5-10 Ul Gilson Marka
•    Mikro Biyoloji ve Gen Transfer Cihazları Pipet Dağıtıcı 1-1250(03.03.2009)
•    Moleküler Biyoloji Özel Çalışma Cihazları 1389911 Isıtıcı Blok İçin 220 V. 5 Hz. Stuart Marka Sht. 10 Madel
•    Göğüs Hastalıkları Teşhis ve Tedavi Cihaz 1846921 Vorteks Hızlı Otomatik Stuart Marka Sa2 Model Ayarlanabilir
•    Çocuk Servisi Teşhis ve Tedavi Cihaz ve L Prc Cihazı Real Tıme 5 Kanallı Hrm (31.03.2009)
•    Biyolojik Araştırmada Kullanılan Cihaz ve / 1606911 Pipet Çok Kanallı
•    Biyolojik Araştırmada Kullanılan Cihaz ve / 1607111 Pipet Otomatik
•    Biyolojik Araştırmada Kullanılan Cihaz ve / 1607271 Pipet Otomatik 30-200 Ul (Gilson Marka)
•    Biyolojik Araştırmada Kullanılan Cihaz ve / 1607414 Pipet Otomatik 1 Ml - 5 Ml Lik Gilson Marka
•    Diğer İhtisas Bölümlerinde Kullanılan Tıbb 1387961 İnnokulator Denley Marka A400 Model Multıpoınt %15
•    Diğer İhtisas Bölümlerinde Kullanılan Tıbb 2179891 MULTIVVASH AUTO BINS Elisa Cıhazı Elx808 Bio Tek Marka
•    Diğer ihtisas Bölümlerinde Kullanılan Tıbb Elektroforez Cihazı Yatay Midi Jel(26.03.09)
•    Mor Ötesi UV-Vısıbl Spektrofotometreleri 1773411 Spektrofotometre Uv-Vıs Du 530 Model Beckman Coulter Marka 517601
•    PH Ölçme Cihazları 1575611 P.H. Metre
•    Sürtünme Test Cihazları 1157311 Centurfuge Mod. K 230 2939 Bll Nüve Marka
•    Sürtünme Test Cihazları 1683311 Santrifüj Rotina 380r
•    İnkübatörler 1387741 İNKÜBATÖR HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRLERİ Elektromag Marka
•    Inkübatörler 70379 İnkübatör Karbondioksitli 188 Lt. İç Hacim Paslanmaz Çelik Heraus Marka
•    Çalkalıyıcı-Karıştırıcı inkübatörler 1228411 Çalkalacı Mikrotlip Sbs-Marka-Avo-1-Model
•    Su Saflaştırma Cihazları 2119725 Cihaz Reverse Osmos Ve Ultra Saf Su Arıtma Tka Marka
•    Mikro Santrifüjler 1191911 Cihaz Mikrosanfürüj
•    Diğer Kimyasal, Fiziksel ve Fiziko Kimyasa 1400511 Karıştırıcı Vartex Mikser 220 V. Cyc Sn:12315-12279-12254-12302
•    Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcılar 1400211 Karıştırıcı Manyetik Isıtıcılı Stuart Marka Sm-3-Model
•    Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcılar 1400811 Karştırıcı (Manyetik)
•    Su Banyoları 1793781 Su Banyosu Thelco Model 83,
•    Binoküler Mikroskoplar 1528011 Mikroskop Muhtelif Marka
•    Derin Dondurucular Derin Dondurucu Sanyo -80
•    Derin Dondurucular Dik Tip Derin Dondurucu Thermo Revco Marka (13.01.09)
•    Biyoloji Çalışma veya Aktivite Setleri 1174511 Cihaz Elektroforez Bio-Rad-Marka -Mini-Prokan
•    Çocuk Servisi Teşhis ve Tedavi Cihaz ve L Gene Amp Pcr Sistem 9700

Araştırmacılar

•    Dr. Mehmet Ceyhan
•    Dr. Yasemin Özsürekci
•    Uzm. Biyolog A. Emre Aycan

Devam Eden Projeler

•    Menenjite sebep olan bakteriyel ajanlar ve Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae type b ve Streptococcus pneumoniae'nin farklı serogruplarının prevelansı: çokmerkezli, prospektif bir çalışma
•    Türkiye'de Çocuklarda İnvaziv Hastalıklara Sebep Olan Streptococcus pneumoniae'nin Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılığı: Çok Merkezli, Retrospektif Laboratuvar Çalışması
•    Sağlıklı bebeklerde Güvenlilik, Tolerabilite ve İmmünojenisite Açısından V114 ve Prevnar 13 Birbirinin Yerine Kullanılabilirliğini Değerlendiren Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör Çalışma (PNEU-DIRECTION)” başlıklı ve “V-114-027 (Bakanlık kodu:18-MSD-07)
 

Tamamlanan Projeler

•    A phase III clinical trial to study the tolerability and immunogenicity of V503, a multivalent human papillomavirus (HPV) L1 virus-like particle (VLP) vaccine, in 16- to 26- year-old men and 16- to 26-year-old women
•    A phase III, randomised, open, controlled, multicenter, primary vaccination study to evaluate the immunogenicity and persistence of 1 and 2 doses of MenACWY-TT in toddlers (up to 5 years) and to demonstrate non-inferiority of co-administration of MenACWY-TT and Prevenar-13 versus separate administration of the 2 vaccines
•    Türkiye’de menenjite sebep olan bakteriyel ajanlar ve Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae type b and Streptococcus pneumoniae’nin farklı serogruplarının prevelansı; çok merkezli, prospektif bir çalışma
•    Türkiye’de çocuklarda invaziv hastalıklara sebep olan Streptococcus pneumoniae’nın serotip dağılımı ve antibiyotik duyarlılığı: çok merkezli çalışma
•    Türkiye’de invaziv meningokokkal hastalıklara neden olan Neisseria meningitidis suşlarının serogruplandırılması, prevalansı, yaşlara göre dağılımı ve Mats töntemi ile tiplendirilmesi: çok merkezli prospektif çalışma
•    Genç kadınlara (16 ile 26 yaş) kıyasla ergenlik öncesi dönemdekilere ve ergenlere (9 ile 14 yaş) uygulanan multivalan insan papillomavirüs (HPV) L1 virüs benzeri partikül (VLP) aşısı V503’ün 2 dozlu rejiminin tolere edilebilirliğini ve immünojenitesini inceleyen Faz III klinik çalışma
•    Türkiye’deki Brusella İzolatlarının Multiple-Locus Variable-Number Tandem-Repeat Analizi veya Whole Genome Sequencing Yöntemleriyle Genotiplendirilmesi: Çok Merkezli Prospektif Laboratuvar Çalışması
•    Çocuklarda invaziv Staphylococcus aureus enfeksiyonlarında PVL sıklığı ve klinik bulgular üzerine etkisi

Yayınlar

•    Özsürekci Y, Birdsell DN, Çelik M, Karadağ-Öncel E, Johansson A, Forsman M, Vogler AJ, Keim P, Ceyhan M, Wagner DM. Diverse Francisella tularensis strains cause oropharyngeal tularemia in Turkey. Emerg Infect Dis. 2015; 21:173-5.
•    Ceyhan M, Ozsurekci Y, Aydin MM, Akcali KC, Talim B, Celik M, Karadag Oncel E, Gurbuz V, Aycan AE, Onbasilar I, Buzgan T. Determination of the presence of Diphtheria toxin in the myocardial tissue of rabbits and a female subject by using an immunofluorescent antibody method. J Clin Med Res. 2015; 7: 472-478.
•    Ceyhan M, Ozsurekci Y, Gürler N, Öksüz L, Aydemir S, Ozkan S, Yuksekkaya S, Emiroglu MK, Gültekin M, Yaman A, Kiremitci A, Yanık K, Karli A, Ozcinar H, Aydin F, Bayramoglu G, Zer Y, Gulay Z, Gayyurhan ED, Gül M, Özakın C, Güdücüoğlu H, Perçin D, Akpolat N, Ozturk C, Camcıoğlu Y, Öncel EK, Çelik M, Şanal L, Uslu H. Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae in children with invasive diseases in Turkey: 2008-2014. Hum Vaccin Immunother. 2016;1:308-13.
•    Ozsurekci Y, Arikan KO, Bayhan C, Karadag Oncel E, Aycan AE, Gurbuz V, Hascelik G, Ceyhan M. Can procalcitonin be a diagnostic marker for catheter-related bloodstream infection in children? J Pediatr 2016;92:414-20.
•    Ceyhan M, Ozsurekci Y, Gurler N, Karadag Oncel E, Camcioglu Y, Salman N, et al. Bacterial agents causing meningitis during 2013-2014 in Turkey: A multi-center hospital-based prospective surveillance study. Hum Vaccin Immunother 2016;12:2940-2945.
•    Tanır G, Ozsurekci Y, Lucidarme J, Durmuş SY, Lekshmi A, Akişoğlu Ö, Aycan AE, Borrow R, Ceyhan M. Neisseria meningitidis Serogroup X ST-5799 (ST-22 complex) in Turkey: A unique pediatric case. Human Vaccin Immunother 2018;14:209-2012.
•    Birdsell DN, Ozsurekci Y, Rawat A, Aycan AE, Mitchell CL, Sahl JW, Johansson A, Colman RE, Schupp JM, Ceyhan M, Keim PS, Wagner DM. Coinfections identified from metagenomic analysis of cervical lymph nodes from tularemia patients. BMC Infect Dis 2018;18:319.
•    Karadag Oncel E, Ceyhan M, Tanır Basaranoglu S, Gurbuz V, Aycan AE, Ozsurekci Y, Kurugol Z, Keser Emiroglu M, Devrim I, Karbuz A, Altay Akisoglu HO, Gurler N. Surveillance of penicillin resistance of Neisseria meningitidis strains from invasive infections between 2013 and 2018 in Turkey. J Chemother 2020 Fe 7: 1-4. doi: 10.1080/1120009X.2020.1721176.
•    Ceyhan M, Ozsurekci Y, Tanır Basaranoglu S, et al. Multicenter Hospital-Based Prospective Surveillance Study of Bacterial Agents Causing Meningitis and Seroprevalence of Different Serogroups of Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza Type B, and Streptococcus pneumonia during 2015 to 2018 in Turkey. mSphere. 2020 Mar 25;5(2). doi: 10.1128/mSphere.00060-20
•    Ceyhan M, Aykac K, Gurler N, Ozsurekci Y, et al. Serotype distribution of Streptococcus pneumonia in children with invasive disease in Turkey: 2015-2018. Hum Vaccin Immunother 2020 Jun 12:1-6.
•    Cura Yayla BC, Ozsurekci Y, Aykac K, et al. Characteristics and Management of Children with COVID-19 in Turkey. Balkan Med J 2020 Aug 31.
•    Aykac K, Ozsurekci Y, Tanir Basaranoglu S, Demir OO, et a. Oxidant and antioxidant balance in children with bacteremia. Minerva Pediatr 2020 Sep 3.
•    Akca UK, Kesici S, Ozsurekci Y, et al. Kawasaki-like disease in children with COVID-19. Rheumatol Int 2020 Sep 16.

Bağlantılar

Hakkında

Pediatri Enfeksiyon Laboratuvarımızda bakteri kültürü, nükleik asit ekstraksiyonu, PCR ve Real-Time PCR yöntemleri, ELISA, PFGE gibi pek çok deney yürütülmektedir.

Araştırma Olanakları

•    Portatif Jeneratörler 1360511 Güç Kaynağı Consort Marka
•    Dondurucular 5107133 Derin Dondurucu(Freezer) -20
•    Dondurucular Dik Tip Buzdolabı
•    Teraziler 1812136 Terazi Analitik Elektronik
•    Teraziler 2206022 Terazi Üstten Kefeli
•    Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler 1141155 Bio-Rad Marka Chef Dr Iı Chiller Ve Gel Doc Xr Elektroforez Sistemi
•    Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler 1141156 Bio-Rad Marka Chef Dr Iı Chiller Ve Gel Doc Xr Elektroforez Sistemi İçin: Görüntüleme İçin
•    Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler Laminar Flow Kabini Class Iı Bioair Marka
•    Mikro Biyoloji ve Gen Transfer Cihazları 1605930 Pipet Otomatik 0.5-10 Ul Gilson Marka
•    Mikro Biyoloji ve Gen Transfer Cihazları Pipet Dağıtıcı 1-1250(03.03.2009)
•    Moleküler Biyoloji Özel Çalışma Cihazları 1389911 Isıtıcı Blok İçin 220 V. 5 Hz. Stuart Marka Sht. 10 Madel
•    Göğüs Hastalıkları Teşhis ve Tedavi Cihaz 1846921 Vorteks Hızlı Otomatik Stuart Marka Sa2 Model Ayarlanabilir
•    Çocuk Servisi Teşhis ve Tedavi Cihaz ve L Prc Cihazı Real Tıme 5 Kanallı Hrm (31.03.2009)
•    Biyolojik Araştırmada Kullanılan Cihaz ve / 1606911 Pipet Çok Kanallı
•    Biyolojik Araştırmada Kullanılan Cihaz ve / 1607111 Pipet Otomatik
•    Biyolojik Araştırmada Kullanılan Cihaz ve / 1607271 Pipet Otomatik 30-200 Ul (Gilson Marka)
•    Biyolojik Araştırmada Kullanılan Cihaz ve / 1607414 Pipet Otomatik 1 Ml - 5 Ml Lik Gilson Marka
•    Diğer İhtisas Bölümlerinde Kullanılan Tıbb 1387961 İnnokulator Denley Marka A400 Model Multıpoınt %15
•    Diğer İhtisas Bölümlerinde Kullanılan Tıbb 2179891 MULTIVVASH AUTO BINS Elisa Cıhazı Elx808 Bio Tek Marka
•    Diğer ihtisas Bölümlerinde Kullanılan Tıbb Elektroforez Cihazı Yatay Midi Jel(26.03.09)
•    Mor Ötesi UV-Vısıbl Spektrofotometreleri 1773411 Spektrofotometre Uv-Vıs Du 530 Model Beckman Coulter Marka 517601
•    PH Ölçme Cihazları 1575611 P.H. Metre
•    Sürtünme Test Cihazları 1157311 Centurfuge Mod. K 230 2939 Bll Nüve Marka
•    Sürtünme Test Cihazları 1683311 Santrifüj Rotina 380r
•    İnkübatörler 1387741 İNKÜBATÖR HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRLERİ Elektromag Marka
•    Inkübatörler 70379 İnkübatör Karbondioksitli 188 Lt. İç Hacim Paslanmaz Çelik Heraus Marka
•    Çalkalıyıcı-Karıştırıcı inkübatörler 1228411 Çalkalacı Mikrotlip Sbs-Marka-Avo-1-Model
•    Su Saflaştırma Cihazları 2119725 Cihaz Reverse Osmos Ve Ultra Saf Su Arıtma Tka Marka
•    Mikro Santrifüjler 1191911 Cihaz Mikrosanfürüj
•    Diğer Kimyasal, Fiziksel ve Fiziko Kimyasa 1400511 Karıştırıcı Vartex Mikser 220 V. Cyc Sn:12315-12279-12254-12302
•    Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcılar 1400211 Karıştırıcı Manyetik Isıtıcılı Stuart Marka Sm-3-Model
•    Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcılar 1400811 Karştırıcı (Manyetik)
•    Su Banyoları 1793781 Su Banyosu Thelco Model 83,
•    Binoküler Mikroskoplar 1528011 Mikroskop Muhtelif Marka
•    Derin Dondurucular Derin Dondurucu Sanyo -80
•    Derin Dondurucular Dik Tip Derin Dondurucu Thermo Revco Marka (13.01.09)
•    Biyoloji Çalışma veya Aktivite Setleri 1174511 Cihaz Elektroforez Bio-Rad-Marka -Mini-Prokan
•    Çocuk Servisi Teşhis ve Tedavi Cihaz ve L Gene Amp Pcr Sistem 9700

Araştırmacılar

•    Dr. Mehmet Ceyhan
•    Dr. Yasemin Özsürekci
•    Uzm. Biyolog A. Emre Aycan

Devam Eden Projeler

•    Menenjite sebep olan bakteriyel ajanlar ve Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae type b ve Streptococcus pneumoniae'nin farklı serogruplarının prevelansı: çokmerkezli, prospektif bir çalışma
•    Türkiye'de Çocuklarda İnvaziv Hastalıklara Sebep Olan Streptococcus pneumoniae'nin Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılığı: Çok Merkezli, Retrospektif Laboratuvar Çalışması
•    Sağlıklı bebeklerde Güvenlilik, Tolerabilite ve İmmünojenisite Açısından V114 ve Prevnar 13 Birbirinin Yerine Kullanılabilirliğini Değerlendiren Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör Çalışma (PNEU-DIRECTION)” başlıklı ve “V-114-027 (Bakanlık kodu:18-MSD-07)
 

Tamamlanan Projeler

•    A phase III clinical trial to study the tolerability and immunogenicity of V503, a multivalent human papillomavirus (HPV) L1 virus-like particle (VLP) vaccine, in 16- to 26- year-old men and 16- to 26-year-old women
•    A phase III, randomised, open, controlled, multicenter, primary vaccination study to evaluate the immunogenicity and persistence of 1 and 2 doses of MenACWY-TT in toddlers (up to 5 years) and to demonstrate non-inferiority of co-administration of MenACWY-TT and Prevenar-13 versus separate administration of the 2 vaccines
•    Türkiye’de menenjite sebep olan bakteriyel ajanlar ve Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae type b and Streptococcus pneumoniae’nin farklı serogruplarının prevelansı; çok merkezli, prospektif bir çalışma
•    Türkiye’de çocuklarda invaziv hastalıklara sebep olan Streptococcus pneumoniae’nın serotip dağılımı ve antibiyotik duyarlılığı: çok merkezli çalışma
•    Türkiye’de invaziv meningokokkal hastalıklara neden olan Neisseria meningitidis suşlarının serogruplandırılması, prevalansı, yaşlara göre dağılımı ve Mats töntemi ile tiplendirilmesi: çok merkezli prospektif çalışma
•    Genç kadınlara (16 ile 26 yaş) kıyasla ergenlik öncesi dönemdekilere ve ergenlere (9 ile 14 yaş) uygulanan multivalan insan papillomavirüs (HPV) L1 virüs benzeri partikül (VLP) aşısı V503’ün 2 dozlu rejiminin tolere edilebilirliğini ve immünojenitesini inceleyen Faz III klinik çalışma
•    Türkiye’deki Brusella İzolatlarının Multiple-Locus Variable-Number Tandem-Repeat Analizi veya Whole Genome Sequencing Yöntemleriyle Genotiplendirilmesi: Çok Merkezli Prospektif Laboratuvar Çalışması
•    Çocuklarda invaziv Staphylococcus aureus enfeksiyonlarında PVL sıklığı ve klinik bulgular üzerine etkisi

Yayınlar

•    Özsürekci Y, Birdsell DN, Çelik M, Karadağ-Öncel E, Johansson A, Forsman M, Vogler AJ, Keim P, Ceyhan M, Wagner DM. Diverse Francisella tularensis strains cause oropharyngeal tularemia in Turkey. Emerg Infect Dis. 2015; 21:173-5.
•    Ceyhan M, Ozsurekci Y, Aydin MM, Akcali KC, Talim B, Celik M, Karadag Oncel E, Gurbuz V, Aycan AE, Onbasilar I, Buzgan T. Determination of the presence of Diphtheria toxin in the myocardial tissue of rabbits and a female subject by using an immunofluorescent antibody method. J Clin Med Res. 2015; 7: 472-478.
•    Ceyhan M, Ozsurekci Y, Gürler N, Öksüz L, Aydemir S, Ozkan S, Yuksekkaya S, Emiroglu MK, Gültekin M, Yaman A, Kiremitci A, Yanık K, Karli A, Ozcinar H, Aydin F, Bayramoglu G, Zer Y, Gulay Z, Gayyurhan ED, Gül M, Özakın C, Güdücüoğlu H, Perçin D, Akpolat N, Ozturk C, Camcıoğlu Y, Öncel EK, Çelik M, Şanal L, Uslu H. Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae in children with invasive diseases in Turkey: 2008-2014. Hum Vaccin Immunother. 2016;1:308-13.
•    Ozsurekci Y, Arikan KO, Bayhan C, Karadag Oncel E, Aycan AE, Gurbuz V, Hascelik G, Ceyhan M. Can procalcitonin be a diagnostic marker for catheter-related bloodstream infection in children? J Pediatr 2016;92:414-20.
•    Ceyhan M, Ozsurekci Y, Gurler N, Karadag Oncel E, Camcioglu Y, Salman N, et al. Bacterial agents causing meningitis during 2013-2014 in Turkey: A multi-center hospital-based prospective surveillance study. Hum Vaccin Immunother 2016;12:2940-2945.
•    Tanır G, Ozsurekci Y, Lucidarme J, Durmuş SY, Lekshmi A, Akişoğlu Ö, Aycan AE, Borrow R, Ceyhan M. Neisseria meningitidis Serogroup X ST-5799 (ST-22 complex) in Turkey: A unique pediatric case. Human Vaccin Immunother 2018;14:209-2012.
•    Birdsell DN, Ozsurekci Y, Rawat A, Aycan AE, Mitchell CL, Sahl JW, Johansson A, Colman RE, Schupp JM, Ceyhan M, Keim PS, Wagner DM. Coinfections identified from metagenomic analysis of cervical lymph nodes from tularemia patients. BMC Infect Dis 2018;18:319.
•    Karadag Oncel E, Ceyhan M, Tanır Basaranoglu S, Gurbuz V, Aycan AE, Ozsurekci Y, Kurugol Z, Keser Emiroglu M, Devrim I, Karbuz A, Altay Akisoglu HO, Gurler N. Surveillance of penicillin resistance of Neisseria meningitidis strains from invasive infections between 2013 and 2018 in Turkey. J Chemother 2020 Fe 7: 1-4. doi: 10.1080/1120009X.2020.1721176.
•    Ceyhan M, Ozsurekci Y, Tanır Basaranoglu S, et al. Multicenter Hospital-Based Prospective Surveillance Study of Bacterial Agents Causing Meningitis and Seroprevalence of Different Serogroups of Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza Type B, and Streptococcus pneumonia during 2015 to 2018 in Turkey. mSphere. 2020 Mar 25;5(2). doi: 10.1128/mSphere.00060-20
•    Ceyhan M, Aykac K, Gurler N, Ozsurekci Y, et al. Serotype distribution of Streptococcus pneumonia in children with invasive disease in Turkey: 2015-2018. Hum Vaccin Immunother 2020 Jun 12:1-6.
•    Cura Yayla BC, Ozsurekci Y, Aykac K, et al. Characteristics and Management of Children with COVID-19 in Turkey. Balkan Med J 2020 Aug 31.
•    Aykac K, Ozsurekci Y, Tanir Basaranoglu S, Demir OO, et a. Oxidant and antioxidant balance in children with bacteremia. Minerva Pediatr 2020 Sep 3.
•    Akca UK, Kesici S, Ozsurekci Y, et al. Kawasaki-like disease in children with COVID-19. Rheumatol Int 2020 Sep 16.

Bağlantılar