Pediatrik İmmünoloji Laboratuvarları

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Lumınex
•    Flow Sitometri
•    Iseq
•    Nextseq
•    Ez1
•    ABI 3100
•    Elısa Reader
•    Washer
•    Thermal Cycler/-20

Araştırmacılar

•    Dr. Öğr. Üyesi Çağman Tan
•    Dr. Öğr. Gör Sevil Oskay Halaçlı
•    Arş. Gör. Dr. Hacer Neslihan Bildik
•    Arş. Gör Begüm Özbek
•    Arş. Gör İsmail Yaz

Devam Eden Projeler

•    1003 Tübitak “Doğal immünite defektleri, kombine immün yetmezlikler ve immün disregülasyonla giden primer İmmün yetmezliklerin genetik ve ileri immünolojik yöntemlerle araştırılması” Başlangıç: 01.08.2018 Bitiş: 01.02.2021
•    Proje Kodu: TOA-2020- 18791 Proje Türü: Öncelikli A. Baş.Tarihi: 14.05.2020 Bitiş Tarihi: 16.05.2022 Süresi: 24(ay) Başlık: Hacettepe Ün iversitesi Tıp Fakü ltesi Hastanesi İç Hastalıkları servislerin de yeni Coronaviru s COVID19 tan ısı ile yatan hastaların immünolojik özelliklerinin ve genetik yatkınlıklarının varlığının araştırılması
•    Proje Kodu: TKB -2020-18135 Proje Türü: Kariyer B. Baş.Tarihi: 20.05.2020 Bitiş Tarihi: 20.02.2021 Süresi: 9(ay) Başlık: STIM1 GENİ FONKSİYONEL ÇALIŞMASI Proje Kodu: TSA-2020-18443 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 19.03.2020 Bitiş Tarihi: 19.09.2022 Süresi: 24(ay) Başlık: Ankilozan Spon dilit Hastaların da Sistemik Secukinumab Tedavisi Sistemik ve Gözyaşı Proinflamatuar Sitokin ler ile Oküler Yüzey Bulgularının İlişkisi
•    TSA-2019-17812 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 11.06.2019 Bitiş Tarihi: 11.06.2020 Durumu: Yürüyen Süresi: 6(ay) Başlık: Aciklan amayan in fertilite h astalarin in endometrial microbiata sonuclari ile fertil hastaların en dometriyal microbiata sonuclarin in 16srRNA misequencing yöntemi ile karsilastirilmasi
•    Proje Kodu: TYL-2019-17774 Proje Türü: Y. Lisans Baş.Tarihi: 13.05.2019 Bitiş Tarihi: 13.05.2021 Yürüyen Süresi: 18(ay) Başlık: Erişkin lerde İnflamatuvar Barsak Hastalığı ve Çölyak Hastalığı Tanıları ile İzlenen Hastalarda LRBA LPS Responsive Beige Like Anchor Eksikliği ile İlişkili Primer İmmün Yetmezlik Varlığının Araştırılması
•    Proje Kodu: TSA-2019-17759 Proje Türü: K. Araştırma Baş. Tarihi: 27.06.2019 Bitiş Tarihi: 27.12.2021 Yürüyen Süresi: 24(ay) Başlık: Erken Başlangıçlı İn flamatu var Bağırsak Hastalığı ve İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Benzeri Kronik İshali Olan Çocukların Sorumlu Genler Açısından Araştırılması
•    Proje Kodu: TSA-2019-17276 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 19.02.2019 Bitiş Tarihi: 19.02.2021 Durumu: Yürüyen Süresi: 18(ay) Başlık: Ailesel Akdeniz Ateşi veya Sistemik Juvenil İdiopatik Artrit Hastalığı Olan Çocuklarda Den tal ve Periodon tal Du rum ile Sitokin Yanıtının Değerlendirilmesi

Tamamlanan Projeler

•    Proje Kodu: THD-2017-15876 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 28.11.2017 Bitiş Tarihi: 15.10.2018 Görevi: Yürütücü Durumu: Kapanan Süresi: 9(ay) Başlık: Kawasaki Hastalığı Olan Türk Çocuklarında HLA Allel Polimorfizmin in Araştırılması
•    Proje Kodu: THD-2017-14742 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 05.10.2017 Bitiş Tarihi: 15.08.2019 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 18(ay) Başlık: Ağır influenza virüs infeksiyonu görülen kişilerde IRF7 gen mutasyonu varlığının araştırılması
•    Proje Kodu: TSA-2017-15486 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 10.11.2017 Bitiş Tarihi: 21.04.2020 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 24(ay) Başlık: Hedef Gen Yen i Nesil Dizileme Yöntemi ile Subakut Sklerozan Panen sefalit (SSPE) Hastalığı İlişkili Gen Mutasyonlarının Tespiti Proje Kodu: TSA-2017-15449
•    Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 17.11.2017 Bitiş Tarihi: 04.02.2019 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapan an Süresi: 14(ay) Başlık: Un ilateral pterjium olgularında gözyaşi proin flamatuar ve antiinflamatuar sitokin seviyeleri ve büyüme faktörleri konsantrasyonlarındaki değişikliğinin araştırılması
•    Proje Kodu: TSA-2017-14152 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 14.06.2017 Bitiş Tarihi: 18.06.2019 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 24(ay) Başlık: Çocukluk çağında kistik fibrozis dışı bron şektazi hastaların damannoz bağlayıcı lektin gen polimorfizmin in hastalığın klinik ve laboratuvar bulguları ile ilişkisinin araştırılması
•    Proje Kodu: THD-2017-13454 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 23.03.2017 Bitiş Tarihi: 02.04.2019 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 18(ay) Başlık: Kistik fibrozisli hastalarda periodon tal du rum ve klinik immünolojik mikrobiyolojik verilerin değerlendirilmesi
•    Proje Kodu: THD-2017-13548 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 20.02.2017 Bitiş Tarihi: 22.12.2017 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 6(ay) Başlık: Akne vulgarisli hastalarda tümör nekrozis faktör 308 GA ve in terlökin 1 511 CT polimorfizmlerin in in celenmesi Proje Kodu: THD-2017-13157
•    Proje Türü: Hızlı Destek Baş. Tarihi: 24.03.2017 Bitiş Tarihi: 26.03.2018 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 6(ay) Başlık: Çeşitli Tip İmmün Yetmezlik Durumlarında Periodon tal Durumun Değerlendirilmesi ve Dişeti Oluğu Sıvısı Sitokin Profilin in Belirlenmesi
•    Proje Kodu: TB B -2016-12785 Proje Türü: B. B aşarı Baş.Tarihi: 22.11.2016 Bitiş Tarihi: 10.03.2017 Görevi: Yü rü tü cü Durumu: Kapan an Süresi: 3(ay) Başlık: FAS ve CASP8 Gen lerin deki Polimorfizmler ALPS Fen otipin in Gelişmesin e Katkıda Bulunabilir: Muhtemel ALPS düşünülen 25 Hasta
•    Proje Kodu: TED-2016-10394 Proje Türü: Etkin lik Katılım Baş.Tarihi: 28.04.2016 Bitiş Tarihi: 11.11.2016 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapan an Süresi: 3(ay) Başlık: Plağa Bağlı Gingivitis Tedavisinin Halitozis ve İmmünolojik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
•    Proje Kodu: THD-2016-5336 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 27.06.2016 Bitiş Tarihi: 31.07.2017 Görevi: Yürütücü Durumu: Kapanan Süresi: 12(ay) Başlık: MUHTEMEL ALPS TANISI ALAN HASTALARDA FAS GEN EKSPRESYONU TAYİNİ Proje Kodu: TSA-2016-9087 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 19.04.2016 Bitiş Tarihi: 27.10.2017 Görevi: Yürütücü Durumu: Kapanan Süresi: 18(ay) Başlık: Primer Antikor Eksikliğine İlişkin Genetik Hastalıkların Yeni Nesil Dizileme Yön temiyle Taranması

Yayınlar

•    Adenosine Deaminase Type II Deficiency: Severe Chronic Neutropenia, Lymphoid Infiltration in Bone Marrow, and Inflammatory Features, M Süleyman, Ç Tan, A Uner, Ç İnkaya, S Aytaç, Y Büyükaşık, K Boztug, Immunological Investigations, 1-9 2020
•    Evaluation of periodontal status and cytokine/chemokine profile of GCF in patients with severe congenital neutropenia     B Acar, DÇ Ayvaz, Ç Tan, B Özbek, İ Yaz, YD Yıldırım, C Özşin-Özler, Odontology, 1-9 2020        
•    Recurrent Oral Aphtha, Diarrhea, Pneumonia, And Respiratory Distress Since Infancy: STAT1 GOF defect ES Aytekin, Ç Tan, DC Ayvaz, N Kiper, I Tezcan Authorea Preprints 2020            
•    Recurrent Demyelinating Episodes as Sole Manifestation of Inherited CD59 Deficiency    I Solmaz, ES Aytekin, D Çağdaş, C Tan, I Tezcan, R Gocmen, G Haliloglu, Neuropediatrics 51 (03), 206-210 2020        
•    Frequency of HLA Class I and Class II Alleles in Patients with CVID from Turkey B Ozbek, C Tan, I Yaz, C Kosukcu, S Esenboga, PG Cetinkaya, D Cagdas, Immunological Investigations, 1-9 2020        
•    Autoinflammation in addition to combined immunodeficiency: SLC29A3 gene defect D Çağdaş, N Sürücü, Ç Tan, B Kayaoğlu, RK Özgül, YZ Akkaya-Ulum, Molecular Immunology 121, 28-37 2020            
•    Impact of mannose‐binding lectin 2 gene polymorphisms on disease severity in noncystic fibrosis bronchiectasis in children D Dogru, SE Polat, Ç Tan, İ Tezcan, SS Yalçın, E Utine, B Oğuz, İ Yaz, Pediatric Pulmonology 55 (5), 1190-1198    2020        
•    A rare form of congenital neutropenia: VPS45 deficiency B Karaatmaca, D Cagdas, Ç Tan, S Aytaç, B Özbek, A Üner, F Gümrük, Scandinavian Journal of Immunology 91 (5), e12871 2020            
•    Elevated Interleukin‐17A expression in amlodipine‐induced gingival overgrowth SS Sume, E Berker, Y Ilarslan, O Ozer Yucel, C Tan, S Goyushov, Journal of Periodontal Research 2020        
•    Levels of pro-and anti-inflammatory cytokines in cystic fibrosis patients with or without gingivitis O Duruel, E Berker, C Özşin-Özler, M Gharibzadeh-Hızal, Ö Gürpınar, Cytokine 127, 154987 2020            
•    Lymphocyte Subgroups and KREC Numbers in Common Variable Immunodeficiency: A Single Center Study I Yaz, B Ozbek, YY Ng, PG Cetinkaya, SO Halacli, C Tan, M Kasikci, Journal of Clinical Immunology, 1-9 2020            
•    Characteristics of patients with C1 esterase inhibitor deficiency: a single center study. ES Aytekin, D Cagdas, C Tan, I Tezcan     European annals of allergy and clinical immunology 2020        
•    In case of recurrent wheezing and bronchiolitis: Think again, it may be a primary immunodeficiency B Ozbek, DC Ayvaz, S Esenboga, SO Halacli, ES Aytekin, I Yaz, C Tan, Hemoglobin (g/dL) 9, 10.9-15.0 2020            
•    A Spectrum of Clinical Findings from ALPS to CVID: Several Novel LRBA Defects     D Cagdas, SO Halaçlı, Ç Tan, B Lo, PG Çetinkaya, S Esenboğa, Journal of clinical immunology 39 (7), 726-738  2019        
•    Unusual Presentation of Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 (aps1) D Vuralli, C Tan, H Gulsen, Y Unsal, DC Ayvaz, H Demir, A Ozon,    58th Annual ESPE 92            
•    Effects of oral prophylaxis including tongue cleaning on halitosis and gingival inflammation in gingivitis patients—a randomized controlled clinical trial B Acar, E Berker, Ç Tan, YD İlarslan, M Tekçiçek, İ Tezcan Clinical Oral Investigations 23 (4), 1829-1836     2019        
•    Tumor necrosis factor α‐308 G/A and interleukin 1 β‐511 C/T gene polymorphisms in patients with scarring acne G Akoglu, C Tan, DC Ayvaz, I Tezcan Journal of Cosmetic Dermatology 18 (1), 395-400 2019        
•    ADA deficiency: evaluation of the clinical and laboratory features and the outcome D Cagdas, PG Cetinkaya, B Karaatmaca, S Esenboga, C Tan, T Yılmaz, Journal of clinical immunology 38 (4), 484-493 2018        
•    Tumor necrosis factor α-308 G/A and interleukin 1 ß-511 C/T gene polymorphisms in patients with scarring acne. G Akoglu, C Tan, DC Ayvaz, I Tezcan A| A 1 (2), 3            
•    Outcome of Patients with Severe Combined Immunodeficiency/Combined Immunodeficiency due to ADA Deficiency  DC Ayvaz, PG Cetinkaya, B Karaatmaca, S Esenboga, C Tan 2018            
•    Clinical and genetic features of IL12R beta 1 deficiency: Single center experience of 18 patients     C Tan, D Cagdas-Ayvaz, A Metin, O Keskin, İ Tezcan, O Sanal Turkish J Pediatrics 2016        
•    Polymorphisms in FAS and CASP8 genes may contribute to the development of ALPS phenotype: a study in 25 patients with probable ALPS C Tan, RK Özgül, D Cagdas-Ayvaz, I Tezcan, Ö Sanal The Turkish journal of pediatrics 57 (2), 141 2016

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Lumınex
•    Flow Sitometri
•    Iseq
•    Nextseq
•    Ez1
•    ABI 3100
•    Elısa Reader
•    Washer
•    Thermal Cycler/-20

Araştırmacılar

•    Dr. Öğr. Üyesi Çağman Tan
•    Dr. Öğr. Gör Sevil Oskay Halaçlı
•    Arş. Gör. Dr. Hacer Neslihan Bildik
•    Arş. Gör Begüm Özbek
•    Arş. Gör İsmail Yaz

Devam Eden Projeler

•    1003 Tübitak “Doğal immünite defektleri, kombine immün yetmezlikler ve immün disregülasyonla giden primer İmmün yetmezliklerin genetik ve ileri immünolojik yöntemlerle araştırılması” Başlangıç: 01.08.2018 Bitiş: 01.02.2021
•    Proje Kodu: TOA-2020- 18791 Proje Türü: Öncelikli A. Baş.Tarihi: 14.05.2020 Bitiş Tarihi: 16.05.2022 Süresi: 24(ay) Başlık: Hacettepe Ün iversitesi Tıp Fakü ltesi Hastanesi İç Hastalıkları servislerin de yeni Coronaviru s COVID19 tan ısı ile yatan hastaların immünolojik özelliklerinin ve genetik yatkınlıklarının varlığının araştırılması
•    Proje Kodu: TKB -2020-18135 Proje Türü: Kariyer B. Baş.Tarihi: 20.05.2020 Bitiş Tarihi: 20.02.2021 Süresi: 9(ay) Başlık: STIM1 GENİ FONKSİYONEL ÇALIŞMASI Proje Kodu: TSA-2020-18443 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 19.03.2020 Bitiş Tarihi: 19.09.2022 Süresi: 24(ay) Başlık: Ankilozan Spon dilit Hastaların da Sistemik Secukinumab Tedavisi Sistemik ve Gözyaşı Proinflamatuar Sitokin ler ile Oküler Yüzey Bulgularının İlişkisi
•    TSA-2019-17812 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 11.06.2019 Bitiş Tarihi: 11.06.2020 Durumu: Yürüyen Süresi: 6(ay) Başlık: Aciklan amayan in fertilite h astalarin in endometrial microbiata sonuclari ile fertil hastaların en dometriyal microbiata sonuclarin in 16srRNA misequencing yöntemi ile karsilastirilmasi
•    Proje Kodu: TYL-2019-17774 Proje Türü: Y. Lisans Baş.Tarihi: 13.05.2019 Bitiş Tarihi: 13.05.2021 Yürüyen Süresi: 18(ay) Başlık: Erişkin lerde İnflamatuvar Barsak Hastalığı ve Çölyak Hastalığı Tanıları ile İzlenen Hastalarda LRBA LPS Responsive Beige Like Anchor Eksikliği ile İlişkili Primer İmmün Yetmezlik Varlığının Araştırılması
•    Proje Kodu: TSA-2019-17759 Proje Türü: K. Araştırma Baş. Tarihi: 27.06.2019 Bitiş Tarihi: 27.12.2021 Yürüyen Süresi: 24(ay) Başlık: Erken Başlangıçlı İn flamatu var Bağırsak Hastalığı ve İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Benzeri Kronik İshali Olan Çocukların Sorumlu Genler Açısından Araştırılması
•    Proje Kodu: TSA-2019-17276 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 19.02.2019 Bitiş Tarihi: 19.02.2021 Durumu: Yürüyen Süresi: 18(ay) Başlık: Ailesel Akdeniz Ateşi veya Sistemik Juvenil İdiopatik Artrit Hastalığı Olan Çocuklarda Den tal ve Periodon tal Du rum ile Sitokin Yanıtının Değerlendirilmesi

Tamamlanan Projeler

•    Proje Kodu: THD-2017-15876 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 28.11.2017 Bitiş Tarihi: 15.10.2018 Görevi: Yürütücü Durumu: Kapanan Süresi: 9(ay) Başlık: Kawasaki Hastalığı Olan Türk Çocuklarında HLA Allel Polimorfizmin in Araştırılması
•    Proje Kodu: THD-2017-14742 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 05.10.2017 Bitiş Tarihi: 15.08.2019 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 18(ay) Başlık: Ağır influenza virüs infeksiyonu görülen kişilerde IRF7 gen mutasyonu varlığının araştırılması
•    Proje Kodu: TSA-2017-15486 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 10.11.2017 Bitiş Tarihi: 21.04.2020 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 24(ay) Başlık: Hedef Gen Yen i Nesil Dizileme Yöntemi ile Subakut Sklerozan Panen sefalit (SSPE) Hastalığı İlişkili Gen Mutasyonlarının Tespiti Proje Kodu: TSA-2017-15449
•    Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 17.11.2017 Bitiş Tarihi: 04.02.2019 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapan an Süresi: 14(ay) Başlık: Un ilateral pterjium olgularında gözyaşi proin flamatuar ve antiinflamatuar sitokin seviyeleri ve büyüme faktörleri konsantrasyonlarındaki değişikliğinin araştırılması
•    Proje Kodu: TSA-2017-14152 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 14.06.2017 Bitiş Tarihi: 18.06.2019 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 24(ay) Başlık: Çocukluk çağında kistik fibrozis dışı bron şektazi hastaların damannoz bağlayıcı lektin gen polimorfizmin in hastalığın klinik ve laboratuvar bulguları ile ilişkisinin araştırılması
•    Proje Kodu: THD-2017-13454 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 23.03.2017 Bitiş Tarihi: 02.04.2019 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 18(ay) Başlık: Kistik fibrozisli hastalarda periodon tal du rum ve klinik immünolojik mikrobiyolojik verilerin değerlendirilmesi
•    Proje Kodu: THD-2017-13548 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 20.02.2017 Bitiş Tarihi: 22.12.2017 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 6(ay) Başlık: Akne vulgarisli hastalarda tümör nekrozis faktör 308 GA ve in terlökin 1 511 CT polimorfizmlerin in in celenmesi Proje Kodu: THD-2017-13157
•    Proje Türü: Hızlı Destek Baş. Tarihi: 24.03.2017 Bitiş Tarihi: 26.03.2018 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapanan Süresi: 6(ay) Başlık: Çeşitli Tip İmmün Yetmezlik Durumlarında Periodon tal Durumun Değerlendirilmesi ve Dişeti Oluğu Sıvısı Sitokin Profilin in Belirlenmesi
•    Proje Kodu: TB B -2016-12785 Proje Türü: B. B aşarı Baş.Tarihi: 22.11.2016 Bitiş Tarihi: 10.03.2017 Görevi: Yü rü tü cü Durumu: Kapan an Süresi: 3(ay) Başlık: FAS ve CASP8 Gen lerin deki Polimorfizmler ALPS Fen otipin in Gelişmesin e Katkıda Bulunabilir: Muhtemel ALPS düşünülen 25 Hasta
•    Proje Kodu: TED-2016-10394 Proje Türü: Etkin lik Katılım Baş.Tarihi: 28.04.2016 Bitiş Tarihi: 11.11.2016 Görevi: Araştırmacı Durumu: Kapan an Süresi: 3(ay) Başlık: Plağa Bağlı Gingivitis Tedavisinin Halitozis ve İmmünolojik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
•    Proje Kodu: THD-2016-5336 Proje Türü: Hızlı Destek Baş.Tarihi: 27.06.2016 Bitiş Tarihi: 31.07.2017 Görevi: Yürütücü Durumu: Kapanan Süresi: 12(ay) Başlık: MUHTEMEL ALPS TANISI ALAN HASTALARDA FAS GEN EKSPRESYONU TAYİNİ Proje Kodu: TSA-2016-9087 Proje Türü: K. Araştırma Baş.Tarihi: 19.04.2016 Bitiş Tarihi: 27.10.2017 Görevi: Yürütücü Durumu: Kapanan Süresi: 18(ay) Başlık: Primer Antikor Eksikliğine İlişkin Genetik Hastalıkların Yeni Nesil Dizileme Yön temiyle Taranması

Yayınlar

•    Adenosine Deaminase Type II Deficiency: Severe Chronic Neutropenia, Lymphoid Infiltration in Bone Marrow, and Inflammatory Features, M Süleyman, Ç Tan, A Uner, Ç İnkaya, S Aytaç, Y Büyükaşık, K Boztug, Immunological Investigations, 1-9 2020
•    Evaluation of periodontal status and cytokine/chemokine profile of GCF in patients with severe congenital neutropenia     B Acar, DÇ Ayvaz, Ç Tan, B Özbek, İ Yaz, YD Yıldırım, C Özşin-Özler, Odontology, 1-9 2020        
•    Recurrent Oral Aphtha, Diarrhea, Pneumonia, And Respiratory Distress Since Infancy: STAT1 GOF defect ES Aytekin, Ç Tan, DC Ayvaz, N Kiper, I Tezcan Authorea Preprints 2020            
•    Recurrent Demyelinating Episodes as Sole Manifestation of Inherited CD59 Deficiency    I Solmaz, ES Aytekin, D Çağdaş, C Tan, I Tezcan, R Gocmen, G Haliloglu, Neuropediatrics 51 (03), 206-210 2020        
•    Frequency of HLA Class I and Class II Alleles in Patients with CVID from Turkey B Ozbek, C Tan, I Yaz, C Kosukcu, S Esenboga, PG Cetinkaya, D Cagdas, Immunological Investigations, 1-9 2020        
•    Autoinflammation in addition to combined immunodeficiency: SLC29A3 gene defect D Çağdaş, N Sürücü, Ç Tan, B Kayaoğlu, RK Özgül, YZ Akkaya-Ulum, Molecular Immunology 121, 28-37 2020            
•    Impact of mannose‐binding lectin 2 gene polymorphisms on disease severity in noncystic fibrosis bronchiectasis in children D Dogru, SE Polat, Ç Tan, İ Tezcan, SS Yalçın, E Utine, B Oğuz, İ Yaz, Pediatric Pulmonology 55 (5), 1190-1198    2020        
•    A rare form of congenital neutropenia: VPS45 deficiency B Karaatmaca, D Cagdas, Ç Tan, S Aytaç, B Özbek, A Üner, F Gümrük, Scandinavian Journal of Immunology 91 (5), e12871 2020            
•    Elevated Interleukin‐17A expression in amlodipine‐induced gingival overgrowth SS Sume, E Berker, Y Ilarslan, O Ozer Yucel, C Tan, S Goyushov, Journal of Periodontal Research 2020        
•    Levels of pro-and anti-inflammatory cytokines in cystic fibrosis patients with or without gingivitis O Duruel, E Berker, C Özşin-Özler, M Gharibzadeh-Hızal, Ö Gürpınar, Cytokine 127, 154987 2020            
•    Lymphocyte Subgroups and KREC Numbers in Common Variable Immunodeficiency: A Single Center Study I Yaz, B Ozbek, YY Ng, PG Cetinkaya, SO Halacli, C Tan, M Kasikci, Journal of Clinical Immunology, 1-9 2020            
•    Characteristics of patients with C1 esterase inhibitor deficiency: a single center study. ES Aytekin, D Cagdas, C Tan, I Tezcan     European annals of allergy and clinical immunology 2020        
•    In case of recurrent wheezing and bronchiolitis: Think again, it may be a primary immunodeficiency B Ozbek, DC Ayvaz, S Esenboga, SO Halacli, ES Aytekin, I Yaz, C Tan, Hemoglobin (g/dL) 9, 10.9-15.0 2020            
•    A Spectrum of Clinical Findings from ALPS to CVID: Several Novel LRBA Defects     D Cagdas, SO Halaçlı, Ç Tan, B Lo, PG Çetinkaya, S Esenboğa, Journal of clinical immunology 39 (7), 726-738  2019        
•    Unusual Presentation of Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 (aps1) D Vuralli, C Tan, H Gulsen, Y Unsal, DC Ayvaz, H Demir, A Ozon,    58th Annual ESPE 92            
•    Effects of oral prophylaxis including tongue cleaning on halitosis and gingival inflammation in gingivitis patients—a randomized controlled clinical trial B Acar, E Berker, Ç Tan, YD İlarslan, M Tekçiçek, İ Tezcan Clinical Oral Investigations 23 (4), 1829-1836     2019        
•    Tumor necrosis factor α‐308 G/A and interleukin 1 β‐511 C/T gene polymorphisms in patients with scarring acne G Akoglu, C Tan, DC Ayvaz, I Tezcan Journal of Cosmetic Dermatology 18 (1), 395-400 2019        
•    ADA deficiency: evaluation of the clinical and laboratory features and the outcome D Cagdas, PG Cetinkaya, B Karaatmaca, S Esenboga, C Tan, T Yılmaz, Journal of clinical immunology 38 (4), 484-493 2018        
•    Tumor necrosis factor α-308 G/A and interleukin 1 ß-511 C/T gene polymorphisms in patients with scarring acne. G Akoglu, C Tan, DC Ayvaz, I Tezcan A| A 1 (2), 3            
•    Outcome of Patients with Severe Combined Immunodeficiency/Combined Immunodeficiency due to ADA Deficiency  DC Ayvaz, PG Cetinkaya, B Karaatmaca, S Esenboga, C Tan 2018            
•    Clinical and genetic features of IL12R beta 1 deficiency: Single center experience of 18 patients     C Tan, D Cagdas-Ayvaz, A Metin, O Keskin, İ Tezcan, O Sanal Turkish J Pediatrics 2016        
•    Polymorphisms in FAS and CASP8 genes may contribute to the development of ALPS phenotype: a study in 25 patients with probable ALPS C Tan, RK Özgül, D Cagdas-Ayvaz, I Tezcan, Ö Sanal The Turkish journal of pediatrics 57 (2), 141 2016

Bağlantılar