Pediatrik Metabolizma Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    DNA Dizi Analizi Cihazı
•    Mikroarray Yıkama  İstasyonu
•    Hibridizasyon Fırını
•    Oksijen Kontrollü İnkübatör
•    Karbondioksitli inkübatör
•    -20 Derin dondurucu
•    İnverted Mikroskop Kameralı
•    Güvenlik kabini Class 2
•    -150 Derin Dondurucu
•    Görüntüleme Cihazı
•    Thermal Cycler 4 adet
•    Real Time Thermal Cycler
•    Floresans Reader
•    Mikrosantrifüjler 4 adet

Araştırmacılar

•    Prof.Dr.R. Köksal Özgül
•    Prof. Dr. Ali Dursun
•    Dr. Öğr . Üyesi Didem Yücel Yılmaz
•    Dr. Öğr. Gör. Selda Ayhan
•    Doktora Sonrası Araştırıcı Neşe Vardar Acar
•    Rukiye Karatepe (Danışman: Prof.Dr.R. Köksal Özgül )
•    Can Koşukcu (Danışman: Prof.Dr.R. Köksal Özgül )
•    Mümine Küçükdemir (Danışman: Prof.Dr.R. Köksal Özgül )
•    Hacer Esra Gürses Cila (Danışman: Prof.Dr.R. Köksal Özgül )
•    Eda Özaydın (Danışman: Prof.Dr.Ali Dursun )
•    Damla Aygün (Danışman Dr. Öğr . Üyesi Didem Yücel Yılmaz)

Devam Eden Projeler

•    TÜBİTAK-118S427 1001 - Araştırma Yeni Tanımlanan Metabolik/Nörometabolik Hastalıklarda Otofaji Mekanizmasının Araştırılması  01/12/2018 - 01/12/2021
•    TÜBİTAK-118S047 1003 - Öncelikli Alanlar , Fenilketonüri Hastalığının Erken Teşhisi ve Takibi İçin Bir Hasta Başı Tanı Sisteminin Geliştirilmesi Danışman 15/09/2018 - 15/09/2020
•    TÜBİTAK-117R057 1001 - Araştırma In Vitro Kültür Ortamında Kemik İliği Nişine Ait Örnek Model Geliştirilmesi Yürütücü 01/07/2018 - 01/07/2021
•    TÜBİTAK, 120Z784, 1002- Sinaptopati ile İlişkilendirilen UNC79 Aday Geni ve Bağlı Bulunduğu NALCN Kanal Komponentlerinin Drosophila melanogaster'da Modellenmesi ve Sinaps Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması 01/12/2020—01/07/2021

Tamamlanan Projeler

•    217S548 TÜBİTAK In Vitro Kültür Ortamında Kemik İliği Nişine Ait Örnek Model Geliştirilmesi
•    118S427 TÜBİTAK Yeni Tanımlanan Metabolik/Nörometabolik Hastalıklarda Otofaji Mekanizmasının Araştırılması
•    115S304 TÜBİTAK Kistik Fibrozisde Solunum Yolu Epitel Hücreleri Üzerine Ekzozomların Rolünün Araştırılması
•    315S132 TÜBİTAK Doğal İmmünite Defektleri, Kombine İmmün Yetmezlikler ve İmmün Disregülasyonla Giden Primer İmmün Yetmezliklerin Genetik ve İleri İmmünolojik Yöntemlerle Araştırılması
•    216S891 TÜBİTAK İnsan Kemik Iliği Hematopoetik Kök/Öncül Hücrelerin Metabolik Analizlerle Karakterizasyonu
•    213S025 TÜBİTAK Bronşial Hiperaktivite (BHR) ve Astımda Genotip – Fenotip İlişkisi
•    213S006 TÜBİTAK Metabolom ve Transkriptom Profillemesi ile İnsan Kemik İliğinde Hematopoetik Niş Karakterizasyonu
•    013 D09 103 001-307 Metabolom Analizleri ile İnsan Kemik İliği Hematopoetik Niş Karakterizasyonu
•    THD-2019-17639 Metabolik Hastalıklarda Mitokondriyal Disfonksiyon ve Oksidatif Stres İlişkisinin Araştırılması
•    THD-2018-16383 Androjen Reseptörü CAG Tekrar Polimorfizmi ve Pubertal Jinekomasti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
•    THD-2017-13786 Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Kompleman Faktör I Gen Polimorfizm Sıklığının Türk Popülasyonunda Değerlendirilmesi
•    THD-2016-12181 Mezenkimal Kök Hücrelerden Deselülerize Ekstraselüler Matriks Eldesi
 

Yayınlar

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    DNA Dizi Analizi Cihazı
•    Mikroarray Yıkama  İstasyonu
•    Hibridizasyon Fırını
•    Oksijen Kontrollü İnkübatör
•    Karbondioksitli inkübatör
•    -20 Derin dondurucu
•    İnverted Mikroskop Kameralı
•    Güvenlik kabini Class 2
•    -150 Derin Dondurucu
•    Görüntüleme Cihazı
•    Thermal Cycler 4 adet
•    Real Time Thermal Cycler
•    Floresans Reader
•    Mikrosantrifüjler 4 adet

Araştırmacılar

•    Prof.Dr.R. Köksal Özgül
•    Prof. Dr. Ali Dursun
•    Dr. Öğr . Üyesi Didem Yücel Yılmaz
•    Dr. Öğr. Gör. Selda Ayhan
•    Doktora Sonrası Araştırıcı Neşe Vardar Acar
•    Rukiye Karatepe (Danışman: Prof.Dr.R. Köksal Özgül )
•    Can Koşukcu (Danışman: Prof.Dr.R. Köksal Özgül )
•    Mümine Küçükdemir (Danışman: Prof.Dr.R. Köksal Özgül )
•    Hacer Esra Gürses Cila (Danışman: Prof.Dr.R. Köksal Özgül )
•    Eda Özaydın (Danışman: Prof.Dr.Ali Dursun )
•    Damla Aygün (Danışman Dr. Öğr . Üyesi Didem Yücel Yılmaz)

Devam Eden Projeler

•    TÜBİTAK-118S427 1001 - Araştırma Yeni Tanımlanan Metabolik/Nörometabolik Hastalıklarda Otofaji Mekanizmasının Araştırılması  01/12/2018 - 01/12/2021
•    TÜBİTAK-118S047 1003 - Öncelikli Alanlar , Fenilketonüri Hastalığının Erken Teşhisi ve Takibi İçin Bir Hasta Başı Tanı Sisteminin Geliştirilmesi Danışman 15/09/2018 - 15/09/2020
•    TÜBİTAK-117R057 1001 - Araştırma In Vitro Kültür Ortamında Kemik İliği Nişine Ait Örnek Model Geliştirilmesi Yürütücü 01/07/2018 - 01/07/2021
•    TÜBİTAK, 120Z784, 1002- Sinaptopati ile İlişkilendirilen UNC79 Aday Geni ve Bağlı Bulunduğu NALCN Kanal Komponentlerinin Drosophila melanogaster'da Modellenmesi ve Sinaps Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması 01/12/2020—01/07/2021

Tamamlanan Projeler

•    217S548 TÜBİTAK In Vitro Kültür Ortamında Kemik İliği Nişine Ait Örnek Model Geliştirilmesi
•    118S427 TÜBİTAK Yeni Tanımlanan Metabolik/Nörometabolik Hastalıklarda Otofaji Mekanizmasının Araştırılması
•    115S304 TÜBİTAK Kistik Fibrozisde Solunum Yolu Epitel Hücreleri Üzerine Ekzozomların Rolünün Araştırılması
•    315S132 TÜBİTAK Doğal İmmünite Defektleri, Kombine İmmün Yetmezlikler ve İmmün Disregülasyonla Giden Primer İmmün Yetmezliklerin Genetik ve İleri İmmünolojik Yöntemlerle Araştırılması
•    216S891 TÜBİTAK İnsan Kemik Iliği Hematopoetik Kök/Öncül Hücrelerin Metabolik Analizlerle Karakterizasyonu
•    213S025 TÜBİTAK Bronşial Hiperaktivite (BHR) ve Astımda Genotip – Fenotip İlişkisi
•    213S006 TÜBİTAK Metabolom ve Transkriptom Profillemesi ile İnsan Kemik İliğinde Hematopoetik Niş Karakterizasyonu
•    013 D09 103 001-307 Metabolom Analizleri ile İnsan Kemik İliği Hematopoetik Niş Karakterizasyonu
•    THD-2019-17639 Metabolik Hastalıklarda Mitokondriyal Disfonksiyon ve Oksidatif Stres İlişkisinin Araştırılması
•    THD-2018-16383 Androjen Reseptörü CAG Tekrar Polimorfizmi ve Pubertal Jinekomasti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
•    THD-2017-13786 Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Kompleman Faktör I Gen Polimorfizm Sıklığının Türk Popülasyonunda Değerlendirilmesi
•    THD-2016-12181 Mezenkimal Kök Hücrelerden Deselülerize Ekstraselüler Matriks Eldesi
 

Yayınlar

Bağlantılar