Pediatrik Translasyonel Tıp Laboratuvarları

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Flow Sitometri
•    ELISA reader (450, 540, 570, 630, 650nm filtrelerle)
•    ELISA washer
•    Shaker
•    Vorteks
•    Laminar hood
•    Biyogüvenlik kabini
•    Santrifüj
•    Buzdolabı -80
•    Buzdolabı -30
•    Buzdolabı
•    Mikrosantrifüj
•    Pipet-Multichanel
•    Mikroskop
•    İnkübatör
•    Sıcak su banyosu
•    Otoklav
•    CO2 tüpleri (2 adet)
•    Pipet Seti
•    Çoklu pipet
•    Pipet Seti

Araştırmacılar

•    Prof Dr Seza Özen
•    Prof Dr Yelda Bilginer
•    Uzm Dr Erdal Sağ
•    Doç Dr Özge Başaran
•    Uzm Dr Zeynep Balık
 

Devam Eden Projeler

•    Effect of T-cell exhaustion profiles of synovial fluid and peripheral blood from JIA patients on disease pathogenesis and prognosis, FOREUM Foundation for Research in Rheumatology; International Exchange Fellowship Grant 2018-2021, Aarhus Üniversitesi ile işbirliği projesi
•    TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı başvurusu – değerlendirmede, Otulipenia hastalarında ve aile bireylerinde hastalık bulguları varlığı ve hastalığa sebep olan otulin geninin fonksiyonel analizi. Zheijang Üniversitesi (Çin) ve Rockefeller Üniversitesi (ABD) ile iş birliği projesi
•    Sting aracılı immün baskılamanın SAVI (STING-associated vasculopathy of infancy) hastalarının mononükleer hücrelerindeki inflamasyona etkilerinin deneysel ortamda (in vitro) analizi, Tokyo Üniversitesi (Japonya) ve ODTÜ ile işbirliği projesi
•    Adenozin Deaminaz-2 eksikliği olan vakalarda vaskülitik ve hematolojik fenotipler arasındaki farkın proteomik çalışmalarla değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1002 değerlendirmede
•    Ailevi Akdeniz ateşi ve makrofaj aktivasyon sendromunda sitokin ve periferik inflamatuvar hücre profillerinin değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1002-değerlendirmede
•    “Çocukluk çağı sistemik lupus eritematozus hastalarında tükenmiş T hücrelerin etkilerinin incelenmesi” Araş Gör Kübra Yüksel, Hacettepe Üniversitesi BAP Hızlı Destek projesi. (THD-2020-18803)
•    “Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının atak anındaki ve remisyondaki plazma metabolomik analiz sonuçlarının farklarının incelenmesi" Araş Gör Armağan Keskin (ETH Zürih Üniversitesi işbirliği projesi)
•    “Çocukluk Çağında Ailesel Akdeniz Ateşi ve Sıklıkla Eşlik Eden Hastalıklarda Tükenmiş T Hücrelerin İncelenmesi” Araş Gör Sena Bocutcu

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

•    Erdal Sag, Selcan Demir, Maithri Aspari, Morten Aagaard Nielsen, Cæcilie Skejø, Malene Hvid, Egemen Turhan, Yelda Bilginer, Stinne Greisen, Seza Ozen, Bent Deleuran, LAG-3 IS A CENTRAL IMMUNE RECEPTOR IN OLIGOARTICULAR JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS., Frontiers in Immunology- değerlendirmede
•    Erdal Sag, Selcan Demir, Yelda Bilginer, Seza Ozen, CAN WE PREDICT THE DEVELOPMENT OF NEPHRITIS IN PEDIATRIC IGA VASCULITIS PATIENTS?, Rheumatology Internaitonal- değerlendirmede
•    Kubra Yuksel, Erdal Sag, Selcan Demir, Semanur Özdel, Ummusen Akca Kaya, Erdal Atalay, Muserref Kasap Cuceoglu, Rezan Topaloglu, Yelda Bilginer, Seza Ozen, PLASMA CHECKPOINT PROTEIN LEVELS AND GALECTIN-9 IN JUVENILE SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS, Lupus, değerlendirmede

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Flow Sitometri
•    ELISA reader (450, 540, 570, 630, 650nm filtrelerle)
•    ELISA washer
•    Shaker
•    Vorteks
•    Laminar hood
•    Biyogüvenlik kabini
•    Santrifüj
•    Buzdolabı -80
•    Buzdolabı -30
•    Buzdolabı
•    Mikrosantrifüj
•    Pipet-Multichanel
•    Mikroskop
•    İnkübatör
•    Sıcak su banyosu
•    Otoklav
•    CO2 tüpleri (2 adet)
•    Pipet Seti
•    Çoklu pipet
•    Pipet Seti

Araştırmacılar

•    Prof Dr Seza Özen
•    Prof Dr Yelda Bilginer
•    Uzm Dr Erdal Sağ
•    Doç Dr Özge Başaran
•    Uzm Dr Zeynep Balık
 

Devam Eden Projeler

•    Effect of T-cell exhaustion profiles of synovial fluid and peripheral blood from JIA patients on disease pathogenesis and prognosis, FOREUM Foundation for Research in Rheumatology; International Exchange Fellowship Grant 2018-2021, Aarhus Üniversitesi ile işbirliği projesi
•    TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı başvurusu – değerlendirmede, Otulipenia hastalarında ve aile bireylerinde hastalık bulguları varlığı ve hastalığa sebep olan otulin geninin fonksiyonel analizi. Zheijang Üniversitesi (Çin) ve Rockefeller Üniversitesi (ABD) ile iş birliği projesi
•    Sting aracılı immün baskılamanın SAVI (STING-associated vasculopathy of infancy) hastalarının mononükleer hücrelerindeki inflamasyona etkilerinin deneysel ortamda (in vitro) analizi, Tokyo Üniversitesi (Japonya) ve ODTÜ ile işbirliği projesi
•    Adenozin Deaminaz-2 eksikliği olan vakalarda vaskülitik ve hematolojik fenotipler arasındaki farkın proteomik çalışmalarla değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1002 değerlendirmede
•    Ailevi Akdeniz ateşi ve makrofaj aktivasyon sendromunda sitokin ve periferik inflamatuvar hücre profillerinin değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1002-değerlendirmede
•    “Çocukluk çağı sistemik lupus eritematozus hastalarında tükenmiş T hücrelerin etkilerinin incelenmesi” Araş Gör Kübra Yüksel, Hacettepe Üniversitesi BAP Hızlı Destek projesi. (THD-2020-18803)
•    “Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının atak anındaki ve remisyondaki plazma metabolomik analiz sonuçlarının farklarının incelenmesi" Araş Gör Armağan Keskin (ETH Zürih Üniversitesi işbirliği projesi)
•    “Çocukluk Çağında Ailesel Akdeniz Ateşi ve Sıklıkla Eşlik Eden Hastalıklarda Tükenmiş T Hücrelerin İncelenmesi” Araş Gör Sena Bocutcu

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

•    Erdal Sag, Selcan Demir, Maithri Aspari, Morten Aagaard Nielsen, Cæcilie Skejø, Malene Hvid, Egemen Turhan, Yelda Bilginer, Stinne Greisen, Seza Ozen, Bent Deleuran, LAG-3 IS A CENTRAL IMMUNE RECEPTOR IN OLIGOARTICULAR JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS., Frontiers in Immunology- değerlendirmede
•    Erdal Sag, Selcan Demir, Yelda Bilginer, Seza Ozen, CAN WE PREDICT THE DEVELOPMENT OF NEPHRITIS IN PEDIATRIC IGA VASCULITIS PATIENTS?, Rheumatology Internaitonal- değerlendirmede
•    Kubra Yuksel, Erdal Sag, Selcan Demir, Semanur Özdel, Ummusen Akca Kaya, Erdal Atalay, Muserref Kasap Cuceoglu, Rezan Topaloglu, Yelda Bilginer, Seza Ozen, PLASMA CHECKPOINT PROTEIN LEVELS AND GALECTIN-9 IN JUVENILE SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS, Lupus, değerlendirmede

Bağlantılar