Performans Laboratuvarı

Hakkında

Performans Laboratuvarı, Spor Bilimleri Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana mevcuttur. Laboratuvar, 117 metrekarelik bir alana kurulmuş olup ihtiyaç duyulduğunda ilgili ekipmanların açık ve kapalı diğer mekanlara taşınmasıyla saha ortamında da analizlerin yapılmasına imkan vermektedir. Bu laboratuvarın amacı, Spor ve Hareket Bilimlerinin temel çalışma alanlarından birisi olan Egzersiz Fizyolojisi ve Antrenman Bilimi konularında araştırmalar yapmaktır. Performans Laboratuvarı, Kinantropometri ve Egzersiz Fizyolojisi olmak üzere iki bölümde yapılandırılmıştır. Kinantropometri bölümünde vücut yapı ve komposizyonunu değerlendirecek analiz sistemleri mevcuttur. Egzersiz Fizyolojisi bölümünde ise güç, kuvvet, sürat, çeviklik, esneklik, aerobik ve anaerobik kapasite gibi sportif performansla bağlantılı fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili test ve ölçümler yapılmaktadır. Mevcut ekipman listesi Laboratuvarda fiziksel ve fizyolojik düzeyde antrenmana akut ve kronik uyumlarla ilgili araştırmaların yanında, takım ve bireysel sporlarda atletik performansın değerlendirilmesi yoluyla antrenör ve sporcuya yapılan antrenmanların etkinliği, yeni antrenman stratejilerinin geliştirilmesi, takip edilmesi konularında destek sağlanmaktadır.

Performans laboratuvarında lisans öğrencilerine atletik performansın değerlendirilmesiyle ilgili laboratuvar uygulamaları ile ölçme ve değerlendirme konularında temel bilgiler yanı sıra sonuçları değerlendirme ve yorumlama becerisi de kazandırılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora seviyelerinde ise, diğer laboratuvarların olanaklarından da yararlanarak performansı etkileyen fizyolojik faktörlerin araştırılmasına yönelik akademik çalışmalar sürdürülmektedir.

Araştırma Olanakları

•    Yerleşik Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi (Quark Cpet, Cosmed)
•    İki adet Portatif Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi (K4b2,Cosmed)
•    İzokinetik Dinamometre (Humac Norm, CSMİ)  
•    Koşu Bandı (Monark)
•    Beş Adet Bisiklet Egometresi (Ergomedic 894 E, 2 Adet Ergomedic 834 E, Cosmed; Torqualizer, Hp Cosmos; Ergo Select 200, Cosmed)
•    Fotosel Telemetrik Zamanlayıci (Smart Speed Elite, Fusion Sport)
•    İki adet Ayaktan Ayağa Biyoelektrik İmpedans Analizörü (TBF 401 A, DC 360 Tanita)
•    Yirmibeş Adet Telemetrik Kalp Atım Monitörü ( M400, M430, RS 400, Polar)
•    Dört Adet Laktik Asit Analizörü  (Lactate Plus, Lactate Scout)
•    İki adet Skinfold Kaliper     
•    Portatif Denge Ölçer (Biodex, Biosway)  
•    Kuvvet Platformu 60x50 cm (3d Portatif, Kitler)     
•    On üç adet Akselerometre: (W-GT3X-BT, Actigraph)                                         

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
•    Prof. Dr. Tahir HAZIR
•    Doç. Dr. Alpan CİNEMRE
•    Arş. Gör. Gören KÖSE
•    Arş. Gör. Evrim ÜNVER
•    Arş. Gör. Yunus Emre EKİNCİ

Devam Eden Projeler

 • BAP Hızlı Destek: Yüzücülerde Farklı Antrenman Bölgeleri ile Maksimal Yüzme Hızı ve Zirve Oksijen Tüketimi İlişkisinin İncelenmesi THD-2022-19347, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • BAP Hızlı Destek: Derinlik Sıçraması Sırasında Gerilme Kısalma Döngüsünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (219S813 no’lu TÜBİTAK 1001 projesine ek bütçe desteği) THD-2022-19909, Proje Yöneticisi Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE.
 • BAP Hızlı Destek: Akut Yüzme Egzersizinin Serum Miyokin Düzeylerine Etkisi THD-2022-19899, Proje Yöneticisi Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE.
 • Derinlik Sıçraması Sırasında Gerilme Kısalma Döngüsünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi TUBİTAK 1001. 219S813, Proje Yöneticisi Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE.
 • BAP Hızlı Destek: Akut Egzersizin Menstrüal Döngü ve Sirkadiyen Ritme Göre Biyoelektrik İmpedans Yöntemi ile Belirlenen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi THD-2019-18090, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR

 

Tamamlanan Projeler

 • BAP Hızlı Destek: Farklı Tekrarlı Sprint Protokollerinde Enerji Sistemlerinin Katkısı Cinsiyetler Arası Karşılaştırma THD-2020-18689, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • BAP Hızlı Destek: Aktivasyon Sonrası Potansiyasyonun Sürat Performansına Etkisinin Sirkadiyen Ritme Göre İncelenmesi THD-2020-18706, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Bap Hızlı Destek: Farklı Tekrarlı Sprint Protokollerinde Enerji Sistemlerinin Katkısı Cinsiyetler Arası Karşılaştırma THD-2020-18689, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • BAP Hızlı Destek: Aktivasyon Sonrası Potansiyasyonun Sürat Performansına Etkisinin Sirkadiyen Ritme Göre İncelenmesi, THD-2020-18706, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Farklı Tekrarlı Sprint Protokollerinde Enerji Sistemlerinin Katkısı: Yüklenme Dinlenme Oranlarının Etkisi THD-2019-17883, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Seçme ve Yerleştirme Sınavının Geliştirilmesi TAY-2019-17786, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Farklı Menstrüal Döngü Fazlarında Sirkadiyen Ritme Göre Tekrarlı Sprint Performans Değişimlerinin İncelenmesi TDK-2018-17487, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Ampüte Futbol Maçına Verilen Fizyolojik Yanıtların ve Hareket Profillerinin İncelenmesi TDK-2018-17418, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunlarına Verilen Fizyolojik ve Kinematik Yanıtların İncelenmesi THD-2017-13822, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Genç Futbolcularda bir Saha Testi olarak RAST’ın Anaerobik Güç ve Kapasitenin Değerlendirilmesinde Geçerliği THD-2016-9398, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Menstrual döngü esnasında farklı seviyede enerji harcamasının değerlendirilmesinde SenseWear Armband’ın geçerliği THD-2016-9082, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Laboratuvarı: Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Niteliğinin Artırılması Altyapı Projesi, TAY-2016-7561, Araştırmacı Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Postmenopozal obez kadınlarda 12 haftalık aerobik egzersizin serum osteokalsin adipositokinler ve glukoz dengesi üzerine etkisi, THD-2016-7280, Araştırmacı Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi, BAP Araştırma Proje, 014-D05-407-001-623, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE
 • 7-11 Yaş Arası Erkek Çocuklarda Denge Düzeyinin Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi. BAP Araştırma Projesi, TSA-2015-5467, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE

Yayınlar

 • Koşar, ŞN, Güzel Y., Köse, MG., Kin-İşler, A. Hazir, T. (2022) Whole and segmental body composition changes during mid-follicular and mid-luteal phases of the menstrual cycle in recreationally active young women, Annals of Human Biology, https://doi.org/10.1080/03014460.2022.2088857
 • Esatbeyoğlu, F., Peyre-Tartaruga, LA., Kin-İşler, A. (2022) Examination of the Relationship among Balance, Physical Activity and Anthropometry in Athletes with Visual Impairment. Journal of Blindness and Visual Impairment. 116(1): 103-109.
 • Ulupınar, S., Hazır, T., & Kin İşler, A. (2021). The Contribution of Energy Systems in Repeated-Sprint Protocols: The Effect of Distance, Rest, and Repetition. Research Quarterly for Exercise and Sport, 1-7.
 • Göveli, H., Köse, MG., Hazir, T., Kin-İşler, A. (2021) Performance, physiological and perceptual responses to different repeated sprint tests in basketball players. Medicina Dello Sport. 74(4):579-589. (SCI-Expanded).
 • Ergen, E., Hazir, T., Çelebi, M., Kin-İşler, A., Arıtan, S., Yaylıoğlu, VD, Güner, R., Açıkada, C., Cinemre, ŞA. (2021). Effects of beta-blockers on archery performance, body sway and aiming behaviour. BMJ Open Sports & Exercise Medicine. 7:e001071. doi:10.1136 (ESCI).
 • Esatbeyoğlu, F., Kin-İşler, A. (2021) Gender differences in postural balance, physical activity level, BMI, and body composition in athletes with visual impairment. British Journal of Visual Impairment. (ESCI).
 • Ünver, E., Celik H., Avsar, Arpınar, Yıldız, A. Elçin, Cinemre, SA. (2021). Relationship Between Architecture of Triceps Surae Muscle-Tendon Unit and Kinetic and Kinematic Responses to Optimal-Height Drop Jumps. Pre-recorded Oral Presentation. Abstract-ID:690. (Eds). Dela, F., Helge, J.W., Müller, E., Tsolakidis, E., 26 th Annual Congress of European College of Sport Science. 8-10 September. Pp.108.
 • Köse, MG, Yıldırım, E., Kin-İşler, A. (2021) Genç Futbolcularda Statik ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Tekrarlı Sprint Performansına Etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 26(3): 347-359. (TR-dizin).
 • Küçükkubaş, N., Aytar, S. H., Açıkada, C., & Hazır, T. (2020). Bioelectric impedance analyses for young male athletes: A validation study. Isokinetics and Exercise Science, 28(1), 49-58.
 • Demirci, N., Karaca A., Cinemre, ŞA., Ünver, E. (2020). Do children engaged in organized sports meet the recommended levels of step counts? Hacettepe J. of Sport Sciences 31 (4), 174-184.
 • Hazır, T., Köse, M. G., Esatbeyoğlu, F., Ekinci, Y. E., & İşler, A. K. (2020). Effects of High Intensity Exercise on Body Composition Measured by Bioelectrical Impedance Analysis. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 55(2)
 • Cinemre, A., Ünver, E., Ünlü, H. K., & Demirci, N. (2020). A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 55(2).
 • Hazır, T., İşler, A. K., Kadıoğlu, M., & Ünver, E. (2019). Reliability of Performance Outputs and Formulas Related with Fatigue Index in 10 x 20 m Repeated Sprint Test. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 54(4).
 • Özcebe, H., Bilir, N., Ünlü, H. K., İşler, A. K., & Koşar, Ş. N. (2019). Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 17(3), 324-334.
 • Köse, M. G., Özkan, A., Aytar, A., Alvurdu, S., & İşler, A. K. (2019). Futsal Oyuncularında Tekrarlı Sprint Yeteneği, İzokinetik Bacak Kuvveti ve Anaerobik Performans Arasındaki İlişki. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 190-200.
 • Ünver, E., & Cinemre, Ş. A. (2019). The effect of circadian rhythm on drop jump performance. Isokinetics and Exercise Science, 27(4), 333-339.
 • Dokumacı, B., & Hazır, T. (2019). Effects of the Menstrual Cycle on Running Economy: Oxygen Cost Versus Caloric Cost. Research quarterly for exercise and sport, 90(3), 318-326.
 • Hazır, T., Esatbeyoğlu, F., Ekinci, Y. E., & İşler, A. K. (2019). Genç Erkeklerde Bir Tekrar Maksimal Kuvvetin Kestirilmesinde Kullanılan Formüllerin Geçerliliği. Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 11(3).
 • Açıkada, C., Hazır, T., Asçı, A., Aytar, S. H., & Tınazcı, C. (2019). Effect of heart rate on shooting performance in elite archers. Heliyon, 5(3), e01428.
 • Ünver, E., Demirci, N., Ünlü, H. K., & Cinemre, Ş. A. (2019). Erkek Çocuklarda Denge Düzeyi, Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite İlişkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 30(2), 53-62.
 • Esatbeyoğlu, F., & Kin İşler, A. (2018). Physical Activity Levels, BMI and Healthy Life Style Behaviors in Adolescents Living in a Rural District. Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 10(1).
 • Hazır, T., Denizli, G., Ulupınar, S., Özgören, N., Eser, M. C., Dumankaya, F. B., & İşler, A. K. (2018). Effect of Postural Changes on Resting Metabolic Rate and Substrate Utilization. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 53(4).
 • Hazir, T., Kose, M. G., & Kin-Isler, A. (2018). The validity of running anaerobic sprint test to assess anaerobic power in young soccer players. Isokinetics and Exercise Science, 26(3), 201-209.
 • Soydan, T. A., Hazir, T., Ozkan, A., & Kin-Isler, A. (2018). Gender differences in repeated sprint ability. Isokinetics and Exercise Science, 26(1), 73-80.
 • Arslan, E., Alemdaroglu, U., Koklu, Y., Hazir, T., Muniroglu, S., & Karakoc, B. (2017). Effects of passive and active rest on physiological responses and time motion characteristics in different small sided soccer games. Journal of human kinetics, 60(1), 123-132.
 • Atakan, M. M., Unver, E., Demirci, N., Cinemre, A., Bulut, S., & Turnagol, H. H. (2017). Effect of body composition on fitness performance in young male football players. Turkish Journal of Sport and Exercise, 19(1), 54-59.
 • Hazır, T., İşler, A. K., Köse, M. G., Atabey, C. İ., Coşkun, B., & Esatbeyoğlu, F. (2017). MET sistemi ve dinlenik metabolik hızın kestirilmesinde Sensewear Pro3 Armband’ın geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 28(3), 128-134.
 • Ünver, E., Cinemre Ş.A., (2017). Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda 6 Dakika Yürüme Testinin Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi. Spor Bilimleri Dergisi 28 (4), s. 194-204.
 • Cinemre Ş.A., Physical Activity Intensities During School Time in Healthy Prepubertal Boys and BMI. (2015). The Turkish Journal of Pediatrics. 57 (6), 657-662. 
 • Kulaksız, T. N., Koşar, Ş. N., Bulut, S., Güzel, Y., Willems, M. E. T., Hazir, T., & Turnagöl, H. H. (2016). Mouth rinsing with maltodextrin solutions fails to improve time trial endurance cycling performance in recreational athletes. Nutrients, 8(5), 269.
 • Karsten, B., Larumbe-Zabala, E., Kandemir, G., Hazir, T., Klose, A., & Naclerio, F. (2016). The effects of a 6-week strength training on critical velocity, anaerobic running distance, 30-M sprint and Yo-Yo intermittent running test performances in male soccer players. PloS one, 11(3), e0151448.
 • Açıkada, C., & Hazır, T. (2016). Uzun Süreli Sporcu Gelişim Programları: Hangi Bilimsel Temellere Oturuyor?. Spor Bilimleri Dergisi, 27(2), 84-99.
 • Örer, G. E., Cinemre, A., Şahin, Z., & Pense, M. (2016). Bayan Basketbolculara Uygulanan 100 m Dairesel ve 20 m Modifiye Mekik Testine Verilen Fizyolojik Cevapların Karşılaştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1), 13-23.
 • Yılmaz, A., Soydan, T. A., Özkan, A., & İşler, A. K. (2016). Farklı toparlanma sürelerinin tekrarlı sprint performansına etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 27(2), 59-68.

Bağlantılar

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu
 • Türkiye Su Topu Federasyonu
 • Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği
 • Spor Bilimleri Derneği

Hakkında

Performans Laboratuvarı, Spor Bilimleri Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana mevcuttur. Laboratuvar, 117 metrekarelik bir alana kurulmuş olup ihtiyaç duyulduğunda ilgili ekipmanların açık ve kapalı diğer mekanlara taşınmasıyla saha ortamında da analizlerin yapılmasına imkan vermektedir. Bu laboratuvarın amacı, Spor ve Hareket Bilimlerinin temel çalışma alanlarından birisi olan Egzersiz Fizyolojisi ve Antrenman Bilimi konularında araştırmalar yapmaktır. Performans Laboratuvarı, Kinantropometri ve Egzersiz Fizyolojisi olmak üzere iki bölümde yapılandırılmıştır. Kinantropometri bölümünde vücut yapı ve komposizyonunu değerlendirecek analiz sistemleri mevcuttur. Egzersiz Fizyolojisi bölümünde ise güç, kuvvet, sürat, çeviklik, esneklik, aerobik ve anaerobik kapasite gibi sportif performansla bağlantılı fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili test ve ölçümler yapılmaktadır. Mevcut ekipman listesi Laboratuvarda fiziksel ve fizyolojik düzeyde antrenmana akut ve kronik uyumlarla ilgili araştırmaların yanında, takım ve bireysel sporlarda atletik performansın değerlendirilmesi yoluyla antrenör ve sporcuya yapılan antrenmanların etkinliği, yeni antrenman stratejilerinin geliştirilmesi, takip edilmesi konularında destek sağlanmaktadır.

Performans laboratuvarında lisans öğrencilerine atletik performansın değerlendirilmesiyle ilgili laboratuvar uygulamaları ile ölçme ve değerlendirme konularında temel bilgiler yanı sıra sonuçları değerlendirme ve yorumlama becerisi de kazandırılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora seviyelerinde ise, diğer laboratuvarların olanaklarından da yararlanarak performansı etkileyen fizyolojik faktörlerin araştırılmasına yönelik akademik çalışmalar sürdürülmektedir.

Araştırma Olanakları

•    Yerleşik Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi (Quark Cpet, Cosmed)
•    İki adet Portatif Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi (K4b2,Cosmed)
•    İzokinetik Dinamometre (Humac Norm, CSMİ)  
•    Koşu Bandı (Monark)
•    Beş Adet Bisiklet Egometresi (Ergomedic 894 E, 2 Adet Ergomedic 834 E, Cosmed; Torqualizer, Hp Cosmos; Ergo Select 200, Cosmed)
•    Fotosel Telemetrik Zamanlayıci (Smart Speed Elite, Fusion Sport)
•    İki adet Ayaktan Ayağa Biyoelektrik İmpedans Analizörü (TBF 401 A, DC 360 Tanita)
•    Yirmibeş Adet Telemetrik Kalp Atım Monitörü ( M400, M430, RS 400, Polar)
•    Dört Adet Laktik Asit Analizörü  (Lactate Plus, Lactate Scout)
•    İki adet Skinfold Kaliper     
•    Portatif Denge Ölçer (Biodex, Biosway)  
•    Kuvvet Platformu 60x50 cm (3d Portatif, Kitler)     
•    On üç adet Akselerometre: (W-GT3X-BT, Actigraph)                                         

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
•    Prof. Dr. Tahir HAZIR
•    Doç. Dr. Alpan CİNEMRE
•    Arş. Gör. Gören KÖSE
•    Arş. Gör. Evrim ÜNVER
•    Arş. Gör. Yunus Emre EKİNCİ

Devam Eden Projeler

 • BAP Hızlı Destek: Yüzücülerde Farklı Antrenman Bölgeleri ile Maksimal Yüzme Hızı ve Zirve Oksijen Tüketimi İlişkisinin İncelenmesi THD-2022-19347, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • BAP Hızlı Destek: Derinlik Sıçraması Sırasında Gerilme Kısalma Döngüsünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (219S813 no’lu TÜBİTAK 1001 projesine ek bütçe desteği) THD-2022-19909, Proje Yöneticisi Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE.
 • BAP Hızlı Destek: Akut Yüzme Egzersizinin Serum Miyokin Düzeylerine Etkisi THD-2022-19899, Proje Yöneticisi Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE.
 • Derinlik Sıçraması Sırasında Gerilme Kısalma Döngüsünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi TUBİTAK 1001. 219S813, Proje Yöneticisi Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE.
 • BAP Hızlı Destek: Akut Egzersizin Menstrüal Döngü ve Sirkadiyen Ritme Göre Biyoelektrik İmpedans Yöntemi ile Belirlenen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi THD-2019-18090, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR

 

Tamamlanan Projeler

 • BAP Hızlı Destek: Farklı Tekrarlı Sprint Protokollerinde Enerji Sistemlerinin Katkısı Cinsiyetler Arası Karşılaştırma THD-2020-18689, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • BAP Hızlı Destek: Aktivasyon Sonrası Potansiyasyonun Sürat Performansına Etkisinin Sirkadiyen Ritme Göre İncelenmesi THD-2020-18706, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Bap Hızlı Destek: Farklı Tekrarlı Sprint Protokollerinde Enerji Sistemlerinin Katkısı Cinsiyetler Arası Karşılaştırma THD-2020-18689, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • BAP Hızlı Destek: Aktivasyon Sonrası Potansiyasyonun Sürat Performansına Etkisinin Sirkadiyen Ritme Göre İncelenmesi, THD-2020-18706, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Farklı Tekrarlı Sprint Protokollerinde Enerji Sistemlerinin Katkısı: Yüklenme Dinlenme Oranlarının Etkisi THD-2019-17883, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Seçme ve Yerleştirme Sınavının Geliştirilmesi TAY-2019-17786, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Farklı Menstrüal Döngü Fazlarında Sirkadiyen Ritme Göre Tekrarlı Sprint Performans Değişimlerinin İncelenmesi TDK-2018-17487, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Ampüte Futbol Maçına Verilen Fizyolojik Yanıtların ve Hareket Profillerinin İncelenmesi TDK-2018-17418, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunlarına Verilen Fizyolojik ve Kinematik Yanıtların İncelenmesi THD-2017-13822, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Genç Futbolcularda bir Saha Testi olarak RAST’ın Anaerobik Güç ve Kapasitenin Değerlendirilmesinde Geçerliği THD-2016-9398, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER
 • Menstrual döngü esnasında farklı seviyede enerji harcamasının değerlendirilmesinde SenseWear Armband’ın geçerliği THD-2016-9082, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Laboratuvarı: Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Niteliğinin Artırılması Altyapı Projesi, TAY-2016-7561, Araştırmacı Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Postmenopozal obez kadınlarda 12 haftalık aerobik egzersizin serum osteokalsin adipositokinler ve glukoz dengesi üzerine etkisi, THD-2016-7280, Araştırmacı Prof. Dr. Tahir HAZIR
 • Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi, BAP Araştırma Proje, 014-D05-407-001-623, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE
 • 7-11 Yaş Arası Erkek Çocuklarda Denge Düzeyinin Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi. BAP Araştırma Projesi, TSA-2015-5467, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ş. Alpan CİNEMRE

Yayınlar

 • Koşar, ŞN, Güzel Y., Köse, MG., Kin-İşler, A. Hazir, T. (2022) Whole and segmental body composition changes during mid-follicular and mid-luteal phases of the menstrual cycle in recreationally active young women, Annals of Human Biology, https://doi.org/10.1080/03014460.2022.2088857
 • Esatbeyoğlu, F., Peyre-Tartaruga, LA., Kin-İşler, A. (2022) Examination of the Relationship among Balance, Physical Activity and Anthropometry in Athletes with Visual Impairment. Journal of Blindness and Visual Impairment. 116(1): 103-109.
 • Ulupınar, S., Hazır, T., & Kin İşler, A. (2021). The Contribution of Energy Systems in Repeated-Sprint Protocols: The Effect of Distance, Rest, and Repetition. Research Quarterly for Exercise and Sport, 1-7.
 • Göveli, H., Köse, MG., Hazir, T., Kin-İşler, A. (2021) Performance, physiological and perceptual responses to different repeated sprint tests in basketball players. Medicina Dello Sport. 74(4):579-589. (SCI-Expanded).
 • Ergen, E., Hazir, T., Çelebi, M., Kin-İşler, A., Arıtan, S., Yaylıoğlu, VD, Güner, R., Açıkada, C., Cinemre, ŞA. (2021). Effects of beta-blockers on archery performance, body sway and aiming behaviour. BMJ Open Sports & Exercise Medicine. 7:e001071. doi:10.1136 (ESCI).
 • Esatbeyoğlu, F., Kin-İşler, A. (2021) Gender differences in postural balance, physical activity level, BMI, and body composition in athletes with visual impairment. British Journal of Visual Impairment. (ESCI).
 • Ünver, E., Celik H., Avsar, Arpınar, Yıldız, A. Elçin, Cinemre, SA. (2021). Relationship Between Architecture of Triceps Surae Muscle-Tendon Unit and Kinetic and Kinematic Responses to Optimal-Height Drop Jumps. Pre-recorded Oral Presentation. Abstract-ID:690. (Eds). Dela, F., Helge, J.W., Müller, E., Tsolakidis, E., 26 th Annual Congress of European College of Sport Science. 8-10 September. Pp.108.
 • Köse, MG, Yıldırım, E., Kin-İşler, A. (2021) Genç Futbolcularda Statik ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Tekrarlı Sprint Performansına Etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 26(3): 347-359. (TR-dizin).
 • Küçükkubaş, N., Aytar, S. H., Açıkada, C., & Hazır, T. (2020). Bioelectric impedance analyses for young male athletes: A validation study. Isokinetics and Exercise Science, 28(1), 49-58.
 • Demirci, N., Karaca A., Cinemre, ŞA., Ünver, E. (2020). Do children engaged in organized sports meet the recommended levels of step counts? Hacettepe J. of Sport Sciences 31 (4), 174-184.
 • Hazır, T., Köse, M. G., Esatbeyoğlu, F., Ekinci, Y. E., & İşler, A. K. (2020). Effects of High Intensity Exercise on Body Composition Measured by Bioelectrical Impedance Analysis. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 55(2)
 • Cinemre, A., Ünver, E., Ünlü, H. K., & Demirci, N. (2020). A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 55(2).
 • Hazır, T., İşler, A. K., Kadıoğlu, M., & Ünver, E. (2019). Reliability of Performance Outputs and Formulas Related with Fatigue Index in 10 x 20 m Repeated Sprint Test. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 54(4).
 • Özcebe, H., Bilir, N., Ünlü, H. K., İşler, A. K., & Koşar, Ş. N. (2019). Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 17(3), 324-334.
 • Köse, M. G., Özkan, A., Aytar, A., Alvurdu, S., & İşler, A. K. (2019). Futsal Oyuncularında Tekrarlı Sprint Yeteneği, İzokinetik Bacak Kuvveti ve Anaerobik Performans Arasındaki İlişki. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 190-200.
 • Ünver, E., & Cinemre, Ş. A. (2019). The effect of circadian rhythm on drop jump performance. Isokinetics and Exercise Science, 27(4), 333-339.
 • Dokumacı, B., & Hazır, T. (2019). Effects of the Menstrual Cycle on Running Economy: Oxygen Cost Versus Caloric Cost. Research quarterly for exercise and sport, 90(3), 318-326.
 • Hazır, T., Esatbeyoğlu, F., Ekinci, Y. E., & İşler, A. K. (2019). Genç Erkeklerde Bir Tekrar Maksimal Kuvvetin Kestirilmesinde Kullanılan Formüllerin Geçerliliği. Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 11(3).
 • Açıkada, C., Hazır, T., Asçı, A., Aytar, S. H., & Tınazcı, C. (2019). Effect of heart rate on shooting performance in elite archers. Heliyon, 5(3), e01428.
 • Ünver, E., Demirci, N., Ünlü, H. K., & Cinemre, Ş. A. (2019). Erkek Çocuklarda Denge Düzeyi, Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite İlişkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 30(2), 53-62.
 • Esatbeyoğlu, F., & Kin İşler, A. (2018). Physical Activity Levels, BMI and Healthy Life Style Behaviors in Adolescents Living in a Rural District. Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 10(1).
 • Hazır, T., Denizli, G., Ulupınar, S., Özgören, N., Eser, M. C., Dumankaya, F. B., & İşler, A. K. (2018). Effect of Postural Changes on Resting Metabolic Rate and Substrate Utilization. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 53(4).
 • Hazir, T., Kose, M. G., & Kin-Isler, A. (2018). The validity of running anaerobic sprint test to assess anaerobic power in young soccer players. Isokinetics and Exercise Science, 26(3), 201-209.
 • Soydan, T. A., Hazir, T., Ozkan, A., & Kin-Isler, A. (2018). Gender differences in repeated sprint ability. Isokinetics and Exercise Science, 26(1), 73-80.
 • Arslan, E., Alemdaroglu, U., Koklu, Y., Hazir, T., Muniroglu, S., & Karakoc, B. (2017). Effects of passive and active rest on physiological responses and time motion characteristics in different small sided soccer games. Journal of human kinetics, 60(1), 123-132.
 • Atakan, M. M., Unver, E., Demirci, N., Cinemre, A., Bulut, S., & Turnagol, H. H. (2017). Effect of body composition on fitness performance in young male football players. Turkish Journal of Sport and Exercise, 19(1), 54-59.
 • Hazır, T., İşler, A. K., Köse, M. G., Atabey, C. İ., Coşkun, B., & Esatbeyoğlu, F. (2017). MET sistemi ve dinlenik metabolik hızın kestirilmesinde Sensewear Pro3 Armband’ın geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 28(3), 128-134.
 • Ünver, E., Cinemre Ş.A., (2017). Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda 6 Dakika Yürüme Testinin Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi. Spor Bilimleri Dergisi 28 (4), s. 194-204.
 • Cinemre Ş.A., Physical Activity Intensities During School Time in Healthy Prepubertal Boys and BMI. (2015). The Turkish Journal of Pediatrics. 57 (6), 657-662. 
 • Kulaksız, T. N., Koşar, Ş. N., Bulut, S., Güzel, Y., Willems, M. E. T., Hazir, T., & Turnagöl, H. H. (2016). Mouth rinsing with maltodextrin solutions fails to improve time trial endurance cycling performance in recreational athletes. Nutrients, 8(5), 269.
 • Karsten, B., Larumbe-Zabala, E., Kandemir, G., Hazir, T., Klose, A., & Naclerio, F. (2016). The effects of a 6-week strength training on critical velocity, anaerobic running distance, 30-M sprint and Yo-Yo intermittent running test performances in male soccer players. PloS one, 11(3), e0151448.
 • Açıkada, C., & Hazır, T. (2016). Uzun Süreli Sporcu Gelişim Programları: Hangi Bilimsel Temellere Oturuyor?. Spor Bilimleri Dergisi, 27(2), 84-99.
 • Örer, G. E., Cinemre, A., Şahin, Z., & Pense, M. (2016). Bayan Basketbolculara Uygulanan 100 m Dairesel ve 20 m Modifiye Mekik Testine Verilen Fizyolojik Cevapların Karşılaştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1), 13-23.
 • Yılmaz, A., Soydan, T. A., Özkan, A., & İşler, A. K. (2016). Farklı toparlanma sürelerinin tekrarlı sprint performansına etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 27(2), 59-68.

Bağlantılar

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu
 • Türkiye Su Topu Federasyonu
 • Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği
 • Spor Bilimleri Derneği