Prof. Dr. Yaşar Kemal Erdem Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Prof.Dr Yaşar Kemal Erdem Araştırma Laboratuvarı\\\'nda protein kimyası ve fonksiyonelliği üzerine yoğun olarak çalışılmaktadır. Çalışmalarımız, süt proteinlerinin fonksiyonel özelliklerini geliştirecek uygulamalar ve  fonksiyonel süt ürünleri üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. Protein-ligand etkileşimleri ve bu etkileşimlerin proses ve son ürün özellikleri üzerine etkisi farklı analitik yöntemler kullanılarak incelenmektedir. Ayrıca çeşitli kaynaklardan fenolik bileşiklerin farklı yöntemler (ultrasonik, mikrodalga ve süperkritik CO2) ile ekstraksiyonu ve karakterizasyonu ve fonksiyonel et ürünleride kullanım olanakları ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. 

Araştırma Olanakları

•    Yüksek performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
•    Fluoresans spektrofotometre
•    Elektroforez sistemi
•    Süperkritik karbondioksit ekstraksiyon sistemi  

Araştırmacılar

•    Prof.Dr. Halil Vural
•    Araş.Gör. Dr. Seda Elikoğlu
•    Araş.Gör. Özlem Şahin
 

Devam Eden Projeler

Kazeinin model gıda sistemi içinde SiO2 nanopartikülleri ile etkileşimi ve bu etkileşimlerin sindirilebilirlik ile biyoaktif peptitler üzerine etkisi - TÜBİTAK 1002 (2022- 2023)

Tamamlanan Projeler

•    Fenolik Bileşikler ile Süt Endüstrisi İçin Önem Taşıyan Proteolitik Enzimlerin Etkileşimleri ve Bu Etkileşimlerin Enzim Aktivitesi ile Sütün Enzimatik Pıhtılaşma ve Olgunlaşma Süreçlerine Etkileri (2017-2020)
•     Melocan Smilax excelsa L Bitkisinin Farklı Kısımlarının Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyonuyla Elde Edilen Bileşenlerinin Tanımlanması (2018-2019)
•    SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT EKSTRAKSİYONU İLE EKSTRAKTE EDİLEN MENENGİÇ Pistacia Terebinthus L EKSTRAKTININ VE VE YAĞININ TANIMLANMASI (2015-2016)  

Yayınlar

•    Subasi, B. G., Yildirim-Elikoğlu, S., Altay, İ., Jafarpour, A., Casanova, F., Mohammadifar, M. A., & Capanoglu, E. (2022). Influence of non-thermal microwave radiation on emulsifying properties of sunflower protein. Food Chemistry372, 131275.

•   Yildirim-Elikoglu, S., Vural, H., Erdem, Y.K. (2021). Effect of phenolic compounds on the activity of proteolytic enzymes during rennet induced coagulation of milk and ripening of miniature cheese. LWT 136(2): 110337.
•    Yildirim‐Elikoglu, S., & Vural, H. (2019). Binding characteristics of polyphenols as milk plasmin inhibitors. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99(15), 6922-6930.
•    Yildirim-Elikoglu, S. (2019). Interactions Between Milk Proteins and Polyphenols in
•    Model Systems or Complex Dairy Matrices. In: Melton, L., Shahidi, F., Varelis, P. (Eds.), Encyclopedia of Food Chemistry, vol. 2, pp. 554–559. Elsevier.
•    Yildirim-Elikoglu, S., & Erdem, Y. K. (2018). Interactions between milk proteins and polyphenols: Binding mechanisms, related changes, and the future trends in the dairy industry. Food reviews international, 34(7), 665-697.
•    Yildirim, S., & Erdem, Y. K. (2015). A tool for explaining the differences on renneting characteristics of milks from different origins: the surface hydrophobicity approach. Dairy Science & Technology, 95(5), 719-731.
•     HASTAOĞLU, E., CAN, Ö. P. , & VURAL, H., (2018). The Effects of Colorants Used in Hotel Kitchens in Tems of Child Health. European Journal of Science and Technology , 10-16.
•    EYİLER, E., & VURAL, H., (2018). DETERMINATION OF INTERACTIONS BETWEEN MEAT PROTEINS AND CARRAGEENANS WITH DIFFERANTIAL SCANNIND CALORIMETRY.  GIDA / THE JOURNAL OF FOOD , vol.43, 776-786.
•    HASTAOĞLU, E., & VURAL, H., (2018). New Approaches to Production of Turkish-type Dry-cured Meat Product "Pastirma": Salt Reduction and Different Drying Techniques.  KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES , vol.38, 224-239.
•    YILMAZ, E. E. , VURAL, H., & YADIGARI, R. J. , (2017). Thermal, microscopic, and quality properties of low-fat frankfurters and emulsions produced by addition of different hydrocolloids.  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES , vol.20, 1987-2002.
•    ÖZVURAL, E. B. , & VURAL, H., (2015). Fermented Sausages from Other Meats.  HANDBOOK OF FERMENTED MEAT AND POULTRY, 2ND EDITION , 339-343.
•    TOKUŞOĞLU, Ö., & VURAL, H., (2015). High-Pressure Processing for Freshness, Shelf-Life Quality of Meat Products and Value-Added Meat Products.  IMPROVING FOOD QUALITY WITH NOVEL FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES , 85-110.

Bağlantılar

Hakkında

Prof.Dr Yaşar Kemal Erdem Araştırma Laboratuvarı\\\'nda protein kimyası ve fonksiyonelliği üzerine yoğun olarak çalışılmaktadır. Çalışmalarımız, süt proteinlerinin fonksiyonel özelliklerini geliştirecek uygulamalar ve  fonksiyonel süt ürünleri üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. Protein-ligand etkileşimleri ve bu etkileşimlerin proses ve son ürün özellikleri üzerine etkisi farklı analitik yöntemler kullanılarak incelenmektedir. Ayrıca çeşitli kaynaklardan fenolik bileşiklerin farklı yöntemler (ultrasonik, mikrodalga ve süperkritik CO2) ile ekstraksiyonu ve karakterizasyonu ve fonksiyonel et ürünleride kullanım olanakları ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. 

Araştırma Olanakları

•    Yüksek performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
•    Fluoresans spektrofotometre
•    Elektroforez sistemi
•    Süperkritik karbondioksit ekstraksiyon sistemi  

Araştırmacılar

•    Prof.Dr. Halil Vural
•    Araş.Gör. Dr. Seda Elikoğlu
•    Araş.Gör. Özlem Şahin
 

Devam Eden Projeler

Kazeinin model gıda sistemi içinde SiO2 nanopartikülleri ile etkileşimi ve bu etkileşimlerin sindirilebilirlik ile biyoaktif peptitler üzerine etkisi - TÜBİTAK 1002 (2022- 2023)

Tamamlanan Projeler

•    Fenolik Bileşikler ile Süt Endüstrisi İçin Önem Taşıyan Proteolitik Enzimlerin Etkileşimleri ve Bu Etkileşimlerin Enzim Aktivitesi ile Sütün Enzimatik Pıhtılaşma ve Olgunlaşma Süreçlerine Etkileri (2017-2020)
•     Melocan Smilax excelsa L Bitkisinin Farklı Kısımlarının Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyonuyla Elde Edilen Bileşenlerinin Tanımlanması (2018-2019)
•    SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT EKSTRAKSİYONU İLE EKSTRAKTE EDİLEN MENENGİÇ Pistacia Terebinthus L EKSTRAKTININ VE VE YAĞININ TANIMLANMASI (2015-2016)  

Yayınlar

•    Subasi, B. G., Yildirim-Elikoğlu, S., Altay, İ., Jafarpour, A., Casanova, F., Mohammadifar, M. A., & Capanoglu, E. (2022). Influence of non-thermal microwave radiation on emulsifying properties of sunflower protein. Food Chemistry372, 131275.

•   Yildirim-Elikoglu, S., Vural, H., Erdem, Y.K. (2021). Effect of phenolic compounds on the activity of proteolytic enzymes during rennet induced coagulation of milk and ripening of miniature cheese. LWT 136(2): 110337.
•    Yildirim‐Elikoglu, S., & Vural, H. (2019). Binding characteristics of polyphenols as milk plasmin inhibitors. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99(15), 6922-6930.
•    Yildirim-Elikoglu, S. (2019). Interactions Between Milk Proteins and Polyphenols in
•    Model Systems or Complex Dairy Matrices. In: Melton, L., Shahidi, F., Varelis, P. (Eds.), Encyclopedia of Food Chemistry, vol. 2, pp. 554–559. Elsevier.
•    Yildirim-Elikoglu, S., & Erdem, Y. K. (2018). Interactions between milk proteins and polyphenols: Binding mechanisms, related changes, and the future trends in the dairy industry. Food reviews international, 34(7), 665-697.
•    Yildirim, S., & Erdem, Y. K. (2015). A tool for explaining the differences on renneting characteristics of milks from different origins: the surface hydrophobicity approach. Dairy Science & Technology, 95(5), 719-731.
•     HASTAOĞLU, E., CAN, Ö. P. , & VURAL, H., (2018). The Effects of Colorants Used in Hotel Kitchens in Tems of Child Health. European Journal of Science and Technology , 10-16.
•    EYİLER, E., & VURAL, H., (2018). DETERMINATION OF INTERACTIONS BETWEEN MEAT PROTEINS AND CARRAGEENANS WITH DIFFERANTIAL SCANNIND CALORIMETRY.  GIDA / THE JOURNAL OF FOOD , vol.43, 776-786.
•    HASTAOĞLU, E., & VURAL, H., (2018). New Approaches to Production of Turkish-type Dry-cured Meat Product "Pastirma": Salt Reduction and Different Drying Techniques.  KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES , vol.38, 224-239.
•    YILMAZ, E. E. , VURAL, H., & YADIGARI, R. J. , (2017). Thermal, microscopic, and quality properties of low-fat frankfurters and emulsions produced by addition of different hydrocolloids.  INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES , vol.20, 1987-2002.
•    ÖZVURAL, E. B. , & VURAL, H., (2015). Fermented Sausages from Other Meats.  HANDBOOK OF FERMENTED MEAT AND POULTRY, 2ND EDITION , 339-343.
•    TOKUŞOĞLU, Ö., & VURAL, H., (2015). High-Pressure Processing for Freshness, Shelf-Life Quality of Meat Products and Value-Added Meat Products.  IMPROVING FOOD QUALITY WITH NOVEL FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES , 85-110.

Bağlantılar