Radyoimmün Test (RIA) Laboratuvarı

Hakkında

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyoimmün Test (RIA) Laboratuvarında Iyot-125 (I-125) radyoizotopu kullanılarak serum, plazma, BOS sıvılarında bulunan hormon, enzim ve peptidlerin biyokimyasal olarak kantitatif analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda rutin test çalışmalarının yanında araştırma çalışmaları da yapılabilmektedir. Aynı zamanda Gama Sayacı ile çeşitli radyoizotopların CPM(Count Per Minute) radyoaktif doz miktarlarının ölçümü gerçekleştirilmektedir.

Araştırma Olanakları

• Gama Sayacı (12 kuyu)

• Orbital Çalkalayıcı

• Etüv (inkübatör)

• Su banyosu

• Masa Üstü Santrifüj

• Zaman / Sıcaklık Ayarlı Santrifüj

• Derin dondurucu-buzdolabı

• Mikropipetler

 

Araştırmacılar

Prof Dr M. Fani BOZKURT-Anabilim Dalı Başkanı

Prof Dr Meltem ÇAĞLAR TUNCALI

Prof Dr Ömer UĞUR

Prof Dr Pınar ÖZGEN KIRATLI

Prof Dr Eser LAY ERGÜN

Prof Dr Murat TUNCEL

Doç Dr Bilge VOLKAN SALANCI

Uzm. Kimyager Gökhan ERDOĞAN

 Fatma BAL

 Levent Erman KINAY

 Bülent SÖĞÜT

 Ümit YILMAZ

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

Bağlantılar

Hakkında

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyoimmün Test (RIA) Laboratuvarında Iyot-125 (I-125) radyoizotopu kullanılarak serum, plazma, BOS sıvılarında bulunan hormon, enzim ve peptidlerin biyokimyasal olarak kantitatif analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda rutin test çalışmalarının yanında araştırma çalışmaları da yapılabilmektedir. Aynı zamanda Gama Sayacı ile çeşitli radyoizotopların CPM(Count Per Minute) radyoaktif doz miktarlarının ölçümü gerçekleştirilmektedir.

Araştırma Olanakları

• Gama Sayacı (12 kuyu)

• Orbital Çalkalayıcı

• Etüv (inkübatör)

• Su banyosu

• Masa Üstü Santrifüj

• Zaman / Sıcaklık Ayarlı Santrifüj

• Derin dondurucu-buzdolabı

• Mikropipetler

 

Araştırmacılar

Prof Dr M. Fani BOZKURT-Anabilim Dalı Başkanı

Prof Dr Meltem ÇAĞLAR TUNCALI

Prof Dr Ömer UĞUR

Prof Dr Pınar ÖZGEN KIRATLI

Prof Dr Eser LAY ERGÜN

Prof Dr Murat TUNCEL

Doç Dr Bilge VOLKAN SALANCI

Uzm. Kimyager Gökhan ERDOĞAN

 Fatma BAL

 Levent Erman KINAY

 Bülent SÖĞÜT

 Ümit YILMAZ

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Yayınlar

Bağlantılar