Sporda Toplumsal Araştırmalar Grubu (STOAG)

Hakkında

İçinde yaşadığımız sosyal ve kültürel dünyanın bir parçası olarak spor, sadece fiziksel performans ve elde edilen rekorlardan/derecelerden ya da sadece eğlenmek, gelir elde etmek amacıyla gönüllü olarak katıldığımız fiziksel etkinliklerden ibaret değildir. Spor, toplumun sosyal ve kültürel yapısından etkilenen ve bu yapıyı etkileyen, farklı konumlarda katılan bireylerin (sporcu, antrenör, yönetici, seyirci vb.) yaşamlarını biçimlendiren bir toplumsal olgudur. Spor, aileden eğitime; ekonomiden siyasete; sosyal sınıftan fırsat eşitsizliğine; engelli gruplardan toplumsal cinsiyete; milliyetçilikten ırkçılığa; ulusaldan ulus ötesine uzanan geniş bir yelpazenin parçasıdır.

Bu çerçevede Sporda Toplumsal Araştırma Grubu (STOAG), sporu (aynı zamanda fiziksel aktivite ve egzersizi)  toplumsal hayatın önemli bir kültürel pratiği olarak kabul etmekte ve bu pratiği bütünlüklü bir yaklaşımla anlamaya çalışan araştırmalar gerçekleştirmektedir. STOAG çalışmalarında sosyoloji ile birlikte tarih, kültürel çalışmalar, medya çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından yararlanmaktadır.

Araştırma Olanakları

•    Bir Lcd Ekran (LG)
•    Bir siyah beyaz laser yazıcı (Samsung)
•    Bir 120x200 cm ayaklı beyaz yazı tahtası

Araştırmacılar

•    Prof.Dr. Canan Koca Arıtan
•    Dr. Öğr Üyesi Pınar Öztürk
•    Öğr. Gör. Dr. Merve Altun Ekinci
•    Arş. Gör. Mine Kızılgüneş
•    Lisansüstü öğrencileri: Kerim Akbaş, Tuğçe Teke, Arzum Ercan, Selvihan Günaydın, Hülya Cin

Devam Eden Projeler

  • Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk, Prof. Dr. Canan Koca Arıtan, Doç. Dr. İrem Kavasoğlu (2022): Sporda Taciz Ve İstismar Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Ulusal Sporcu Koruma Politikasının Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001 Projesi

Tamamlanan Projeler

•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan - Arş. Gör. Beyza Canbaz Kılıç – Ayda Karaca – Şevkat Bahar Özvarış (2020): Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Göçmen Kadınların Güçlenmelerinde ve Toplumsal Entegrasyonunda Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Fiziksel Aktivitenin Kullanılması (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Destekli Proje)
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan – Öğr. Gör. Dr. Merve Altun Ekinci – Öğr. Gör. Dr. İrem Kavasoğlu – Arş. Gör. Beyza Canbaz Kılıç – Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (2020): Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları- KASFAD (Eğitim Programı Geliştirme)- Sosyal Sorumluluk Projesi.
•    Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (2020): Futbolun Sınırsızlığı: Almanya’da Yaşayan Türkiyeli Kadın Futbolcuların Deneyimleri (TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Burs Destekli Proje)
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Tematik Alan Uzmanı) – Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (Eğitmen) (2018): Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması (Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Projesi)
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Proje Yürütücüsü) – Doç. Dr. Ş. Nazan Koşar – Arş. Gör. Dr. Yasemin Güzel – N. Tuğba Güngör - Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (Yardımcı Araştırmacılar) (2015): Kadın sporcu üçlemesinin fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel etmenler bağlamında incelenmesi (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Destekli Proje)
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Saha ve Eğitim Sorumlusu) (2015): Suskunluğun çığlığı projesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı. TR 2009/0136.02-02/062.
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Araştırmacı) (2015): Üniversitede Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM).
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Proje Yürütücüsü) -  Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (2015): Kadınların egzersize katılımlarında etkili olan psikolojik, davranışsal ve çevresel faktörlerin Kendini-Belirleme Kuramı çerçevesinde etnografik incelenmesi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA).

Yayınlar

•    Koca, C. (2021). Analysis of women and sport in Turkey. De D'Amico, R. L., Jahromi, M. K., & Guinto, M. L. M. (Eds.) Women and Sport in Asia. Routledge
•    Koca, C. (Ed). (2020). Sporda Psikososyal Alanlar I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
•    Koca, C. (2020). Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Haritalama ve İzleme Çalışması: 2018- 2020 Güncelleme. CEID Yayınları: Ankara.
•    Kavasoglu, İ. & Koca, C. (2020). Gendered body of Turkish bikini fitness athletes on Instagram. Communication & Sport. https://doi.org/10.1177/2167479520961370
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2020 basımda). Gender still matters in women’s football in Turkey. Sociology of Sport Journal.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2020). “The club management ignores us”: Gender-power relations in women’s football in Turkey. Sociology of Sport Journal (Ahead Print). https://doi.org/10.1123/ssj.2019-0120
•    Koca, C., Karaca, A., Canbaz, B. & Özvarış, Ş.B. (2020). Göçmen ve Mülteci Kadınlar için Fiziksel Aktivite Rehberi. Hacettepe Üniversitesi Yayınları
•    Canbaz, B. & Koca, C. (2020). Suriyeli mülteci kadınların fiziksel aktivite deneyimlerinin sosyoekolojik model çerçevesinde incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 31, 121-139.
•    Duman, Ö. & Koca, C. (2020). Modern yoganın analizi: Cinsiyetlendirilmiş bir sosyal alan analizi. FE Dergi: Feminist Eleştiri, 12, 2, 59-73.
•    Müftüler, M. & Koca, C. (2020). Yenilenen beden eğitimi ve spor öğretimi programlarının uluslararası politikalar kapsamında analizi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2), 159-176.
•    Emir, E. & Koca, C. (2020 Basımda). Experiences of elite women boxers in Turkey. In Mac Ross (Eds.) Edited Collection on Women Boxing. Lexington Books.
•    Koca, C. (2020). Sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet. Taşdemir-Afşar, S. & Özateş, Ö.S. (Ed.) Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Şiddetle Mücadelede Uğraklar. Ankara: INKA Yayınları.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2019). Generational analysis of leisure time physical activity participation of women in Turkey. Leisure Studies, 38(2), 232-244.
•    Sarıkulak, İ. & Koca, C. (2019). Futbol taraftarlığı alanında kadınları marjinalleştiren doxalar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 246-263
•    Kavasoğlu, İ. & Koca, C. (2019). Kadın sporcuların bikini Fitness aracılığıyla güçlenme ve baskılanma deneyimleri. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 289-307.
•    Karaçam, M. S. & Koca, C. (2019). Men’s resistance to gender equality in sport leadership: Turkey’s case. In J. Hovden, A. Elling & A. Knoppers. (Ed.). Progress and Stagnation of Gender Diversity in European Sport Leadership. Routledge Publication.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2018). Uluslararası politika belgeleri kapsamında spor ve toplumsal cinsiyet     politikaları. Spor Bilimleri Dergisi, 29(3), 114-130.
•    Öztürk, P. & Koca,C. (2018). Futbolda kadınlar: Bir sosyal alan olarak kadın futbol takımının analizi.  Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 150-163.
•  Özen, G., Emir, E. & Koca, C. (2018). Türkiye’de sporcuların cinsel taciz algıları ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 29, 4, 157-177.
•    Koca, C. & Hünük D. (2018). Sports science graduate students’ experience with qualitative research learning and application process. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12, 2, 99-118.
•    Öztürk, P. (2018). Feminist intervention in Sport Science in Turkey. In J. Mansfield, J. Caudwell, B. Wheaton & R. Watson (eds.), Handbook of feminisms in sport, leisure and physical education (p. 747-756). Palgrave Macmillan.
•    Koca, C. (2018). Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması, CEİD YAYINLARI: 11, ISBN: 978-605-69015-0-8.
•    Koca, C. & Erturan İlker, G. (2018). Eylem araştırmasında veri analizi nasıl yapılır? Editörler: Erturan İlker, G. & Hünük, Deniz. Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen. Pegem Akademi, ISBN 978-605-241-529-
•    Koca, C. (2017). Spor bilimlerinde nitel araştırma yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 28, 1, 30-48.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2017). Sporcu ergen kızların spora katılımlarının sosyoekolojik kuram ve toplumsal cinsiyet yaklaşımı çerçevesinde incelenmesi. Spormetre, 15, 3, 139-148. •    Taşdemir Afşar, S., Görgün Baran, A. & Koca Arıtan, C. (2017). Şiddet gören kadınların sığınma evlerine erişimini engelleyen etmenler. Fe Dergi, 9, 1, 134-150
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2017). Women's exercise experiences in women-only gyms: An examination within the framework of self-determination theory. Women in Sport and Physical Activity Journal, 25(2), 118-124.
•    Koca, C. & Öztürk, P. (2017). The meaning of physical activity in Turkish women’s lives. In History of Women & Sport: From Past to Future. The Qatar Olympic and Sports Museum and Media Collection, Doha at the Museum of Islamic Art, Qatar.
•    Gallardo L., Felipe, J.L., García-Unanue’ J., Burillo P., Ubago-Uisado, E., Fernández-Luna, A., Altun M., Sánchez-Sánchez, J., Calabuig, F. (2017) Influence of quality attributes on general satisfaction of the participants in the European sporting event, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1),248 – 253.
•    Guzel, Y., Gungor, T.N., Ozturk, P., Koca, C. & Koşar, S.N. (2016). Risk factors for the female athlete triad in athletes and non-athletes, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 26, S13.
•    Yazıcı, T., Altun, M., Sözeri, B., & Koçak, S. (2016). Understanding college student’s motivation for physical activity participation: The role of gender, sport type and activity level, Journal of Human Sciences, 13(3), 5189-5200.
•    Koca, C. (2016) (Eds). Inspiring Women in Asia: Making a Difference in Physical Education, Sport and Dance. Publisher NGIME (Grupo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância) / Universidade Federal de Juiz de Fora –UFJF-, Juiz de Fora: Brazil. ISBN 978-85-67380-52-0
•    Koca, C. & Arslan, B. (2016). “When there is a will, there is a way”: Inspiring stories of successful women in Turkey. Koca, C. (Eds.). Inspiring Women in Asia: Making a Difference in Physical Education, Sport and Dance. Publisher NGIME (Grupo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância) / Universidade Federal de Juiz de Fora –UFJF-, Juiz de Fora: Brazil. (Pp. 247-264). ISBN 978-85-67380-52-0
•    Benn, T., Talbot, M., Koushkie, M. & Koca, C. (2016). International developments in policy and practice for equity: girls and women in physical education and sport. In D’Amico, R. L., Pfister, G. & Benn, T. (Eds.). Women and Sport in Latin America. United Kingdom: Routledge International Publishing Series in 2016. //www.tandf.net/books/details/9781138832503/ ISBN: 9781138832503
•    Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9
•    Taşdelen, P. & Koca, C. (2016). Viktorya Dönemi İngiltere’sinde ve İngiliz sömürgelerinde ilk kadın sporcular. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri. (S. 78-93). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
•    Çevik, A., Perdahlı, C., Hünük, D., Alagül, Ö., Öztürk, P., Müftüler, M., Gürsel, F. & Koca, C. (2016). Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri (S. 150-165).  Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
•    Karaçam, M. & Koca, C. (2016). Bedenden hiyerarşiye uzanan bir erkekleşme süreci olarak vücut geliştirme. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri (S. 116-132). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
•    Karaçam, M.S. & Koca, C. (2016). Genç erkekler arasında kaslılık fenomeni ve öznel anlamları. İçinde Aylin Görgün Baran & Mehmet Çakır (Ed.) İnter-disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri (S. 377-390). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi. ISBN: 978-975-491-437-5
•    Öztürk, P. (2016). Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel seyri. İçinde C. Koca (ed.),     Sporun toplumsal cinsiyet halleri (sy., 38-55). Ankara: Spor Yayınevi.
•    Karaçam, M. Ş. & Öztürk, P. (2016). Sporda cinsiyet (testi) politikaları. İçinde C. Koca (ed.),     Sporun toplumsal cinsiyet halleri (sy., 214-229). Ankara: Spor Yayınevi.
•    Koca, C. & Öztürk, P. (2016). Spor ve fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri: Anneanneler, anneler ve torunlar. İçinde Ç. Kağıtçıbaşı, H. Şimga, D. Barlas, M. Önok & Z. G. Göker. (Ed.), Kadın Odaklı (S. 119-149). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5250-91-1
•    Karacam, M.S. & Koca, C. (2015). Strategies of women managers in sport organizations: A way of subversion or reproduction of existing gendered field? In Tatlı A., Özbilgin, M. & Karatas-Ozkan, M. (Eds.) Bourdieu, Organisation and Management. Routledge Studies in Management, Organizations, and Society series. (Pp. 207-228). ISBN: 978-0415737265
•    Koca, C., & Öztürk, P. (2015). Under-representation of women in management positions in Turkish sport Organizations, European Sport Management Quarterly, 15, 3, 381-406.
•    Koca, C. & Öztürk, P. (2015). Gendered perceptions about female managers in Turkish sport organizations. European Sport Management Quarterly, 15(3), 381-406.
•    Emir, E., Karaçam, M. Ş. & Koca, C. (2015). Kadın boksörler: boks ringinde ve ringin dışında sürekli eldiven giymek. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 26, 4, 136-153.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2015). Futbolun “ötekisi” kadınlar, fotoğrafın “ötekisi” fotoromanı yazıyor. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Moment Dergi, 2(2), 157-183.
•    Altun, M., & Koçak, S. (2015). Türkiye’nin sportif başarı açısından değerlendirilmesi: Bakü Avrupa Oyunları örneği. Spor Bilimleri Dergisi, 26(3), 114-128.
•    Baran, A., Taşdemir Afşar, S. & Koca, C. (2015). Kadın Sığınma Evlerine Çoklu Bakış. Konak Kırtasiye. ISBN: 978-605-84192-0-9

Bağlantılar

Resmi Web Adresi
stoag.hacettepe.edu.tr

Araştırma Grubu Resmi Twitter Hesabı

https://twitter.com/sstoag

 

Hakkında

İçinde yaşadığımız sosyal ve kültürel dünyanın bir parçası olarak spor, sadece fiziksel performans ve elde edilen rekorlardan/derecelerden ya da sadece eğlenmek, gelir elde etmek amacıyla gönüllü olarak katıldığımız fiziksel etkinliklerden ibaret değildir. Spor, toplumun sosyal ve kültürel yapısından etkilenen ve bu yapıyı etkileyen, farklı konumlarda katılan bireylerin (sporcu, antrenör, yönetici, seyirci vb.) yaşamlarını biçimlendiren bir toplumsal olgudur. Spor, aileden eğitime; ekonomiden siyasete; sosyal sınıftan fırsat eşitsizliğine; engelli gruplardan toplumsal cinsiyete; milliyetçilikten ırkçılığa; ulusaldan ulus ötesine uzanan geniş bir yelpazenin parçasıdır.

Bu çerçevede Sporda Toplumsal Araştırma Grubu (STOAG), sporu (aynı zamanda fiziksel aktivite ve egzersizi)  toplumsal hayatın önemli bir kültürel pratiği olarak kabul etmekte ve bu pratiği bütünlüklü bir yaklaşımla anlamaya çalışan araştırmalar gerçekleştirmektedir. STOAG çalışmalarında sosyoloji ile birlikte tarih, kültürel çalışmalar, medya çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından yararlanmaktadır.

Araştırma Olanakları

•    Bir Lcd Ekran (LG)
•    Bir siyah beyaz laser yazıcı (Samsung)
•    Bir 120x200 cm ayaklı beyaz yazı tahtası

Araştırmacılar

•    Prof.Dr. Canan Koca Arıtan
•    Dr. Öğr Üyesi Pınar Öztürk
•    Öğr. Gör. Dr. Merve Altun Ekinci
•    Arş. Gör. Mine Kızılgüneş
•    Lisansüstü öğrencileri: Kerim Akbaş, Tuğçe Teke, Arzum Ercan, Selvihan Günaydın, Hülya Cin

Devam Eden Projeler

  • Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk, Prof. Dr. Canan Koca Arıtan, Doç. Dr. İrem Kavasoğlu (2022): Sporda Taciz Ve İstismar Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Ulusal Sporcu Koruma Politikasının Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001 Projesi

Tamamlanan Projeler

•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan - Arş. Gör. Beyza Canbaz Kılıç – Ayda Karaca – Şevkat Bahar Özvarış (2020): Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Göçmen Kadınların Güçlenmelerinde ve Toplumsal Entegrasyonunda Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Fiziksel Aktivitenin Kullanılması (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Destekli Proje)
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan – Öğr. Gör. Dr. Merve Altun Ekinci – Öğr. Gör. Dr. İrem Kavasoğlu – Arş. Gör. Beyza Canbaz Kılıç – Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (2020): Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları- KASFAD (Eğitim Programı Geliştirme)- Sosyal Sorumluluk Projesi.
•    Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (2020): Futbolun Sınırsızlığı: Almanya’da Yaşayan Türkiyeli Kadın Futbolcuların Deneyimleri (TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Burs Destekli Proje)
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Tematik Alan Uzmanı) – Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (Eğitmen) (2018): Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması (Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Projesi)
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Proje Yürütücüsü) – Doç. Dr. Ş. Nazan Koşar – Arş. Gör. Dr. Yasemin Güzel – N. Tuğba Güngör - Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (Yardımcı Araştırmacılar) (2015): Kadın sporcu üçlemesinin fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel etmenler bağlamında incelenmesi (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Destekli Proje)
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Saha ve Eğitim Sorumlusu) (2015): Suskunluğun çığlığı projesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı. TR 2009/0136.02-02/062.
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Araştırmacı) (2015): Üniversitede Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM).
•    Prof. Dr. Canan Koca Arıtan (Proje Yürütücüsü) -  Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk (2015): Kadınların egzersize katılımlarında etkili olan psikolojik, davranışsal ve çevresel faktörlerin Kendini-Belirleme Kuramı çerçevesinde etnografik incelenmesi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA).

Yayınlar

•    Koca, C. (2021). Analysis of women and sport in Turkey. De D'Amico, R. L., Jahromi, M. K., & Guinto, M. L. M. (Eds.) Women and Sport in Asia. Routledge
•    Koca, C. (Ed). (2020). Sporda Psikososyal Alanlar I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
•    Koca, C. (2020). Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Haritalama ve İzleme Çalışması: 2018- 2020 Güncelleme. CEID Yayınları: Ankara.
•    Kavasoglu, İ. & Koca, C. (2020). Gendered body of Turkish bikini fitness athletes on Instagram. Communication & Sport. https://doi.org/10.1177/2167479520961370
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2020 basımda). Gender still matters in women’s football in Turkey. Sociology of Sport Journal.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2020). “The club management ignores us”: Gender-power relations in women’s football in Turkey. Sociology of Sport Journal (Ahead Print). https://doi.org/10.1123/ssj.2019-0120
•    Koca, C., Karaca, A., Canbaz, B. & Özvarış, Ş.B. (2020). Göçmen ve Mülteci Kadınlar için Fiziksel Aktivite Rehberi. Hacettepe Üniversitesi Yayınları
•    Canbaz, B. & Koca, C. (2020). Suriyeli mülteci kadınların fiziksel aktivite deneyimlerinin sosyoekolojik model çerçevesinde incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 31, 121-139.
•    Duman, Ö. & Koca, C. (2020). Modern yoganın analizi: Cinsiyetlendirilmiş bir sosyal alan analizi. FE Dergi: Feminist Eleştiri, 12, 2, 59-73.
•    Müftüler, M. & Koca, C. (2020). Yenilenen beden eğitimi ve spor öğretimi programlarının uluslararası politikalar kapsamında analizi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2), 159-176.
•    Emir, E. & Koca, C. (2020 Basımda). Experiences of elite women boxers in Turkey. In Mac Ross (Eds.) Edited Collection on Women Boxing. Lexington Books.
•    Koca, C. (2020). Sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet. Taşdemir-Afşar, S. & Özateş, Ö.S. (Ed.) Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Şiddetle Mücadelede Uğraklar. Ankara: INKA Yayınları.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2019). Generational analysis of leisure time physical activity participation of women in Turkey. Leisure Studies, 38(2), 232-244.
•    Sarıkulak, İ. & Koca, C. (2019). Futbol taraftarlığı alanında kadınları marjinalleştiren doxalar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 246-263
•    Kavasoğlu, İ. & Koca, C. (2019). Kadın sporcuların bikini Fitness aracılığıyla güçlenme ve baskılanma deneyimleri. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 289-307.
•    Karaçam, M. S. & Koca, C. (2019). Men’s resistance to gender equality in sport leadership: Turkey’s case. In J. Hovden, A. Elling & A. Knoppers. (Ed.). Progress and Stagnation of Gender Diversity in European Sport Leadership. Routledge Publication.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2018). Uluslararası politika belgeleri kapsamında spor ve toplumsal cinsiyet     politikaları. Spor Bilimleri Dergisi, 29(3), 114-130.
•    Öztürk, P. & Koca,C. (2018). Futbolda kadınlar: Bir sosyal alan olarak kadın futbol takımının analizi.  Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 150-163.
•  Özen, G., Emir, E. & Koca, C. (2018). Türkiye’de sporcuların cinsel taciz algıları ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 29, 4, 157-177.
•    Koca, C. & Hünük D. (2018). Sports science graduate students’ experience with qualitative research learning and application process. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12, 2, 99-118.
•    Öztürk, P. (2018). Feminist intervention in Sport Science in Turkey. In J. Mansfield, J. Caudwell, B. Wheaton & R. Watson (eds.), Handbook of feminisms in sport, leisure and physical education (p. 747-756). Palgrave Macmillan.
•    Koca, C. (2018). Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması, CEİD YAYINLARI: 11, ISBN: 978-605-69015-0-8.
•    Koca, C. & Erturan İlker, G. (2018). Eylem araştırmasında veri analizi nasıl yapılır? Editörler: Erturan İlker, G. & Hünük, Deniz. Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen. Pegem Akademi, ISBN 978-605-241-529-
•    Koca, C. (2017). Spor bilimlerinde nitel araştırma yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 28, 1, 30-48.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2017). Sporcu ergen kızların spora katılımlarının sosyoekolojik kuram ve toplumsal cinsiyet yaklaşımı çerçevesinde incelenmesi. Spormetre, 15, 3, 139-148. •    Taşdemir Afşar, S., Görgün Baran, A. & Koca Arıtan, C. (2017). Şiddet gören kadınların sığınma evlerine erişimini engelleyen etmenler. Fe Dergi, 9, 1, 134-150
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2017). Women's exercise experiences in women-only gyms: An examination within the framework of self-determination theory. Women in Sport and Physical Activity Journal, 25(2), 118-124.
•    Koca, C. & Öztürk, P. (2017). The meaning of physical activity in Turkish women’s lives. In History of Women & Sport: From Past to Future. The Qatar Olympic and Sports Museum and Media Collection, Doha at the Museum of Islamic Art, Qatar.
•    Gallardo L., Felipe, J.L., García-Unanue’ J., Burillo P., Ubago-Uisado, E., Fernández-Luna, A., Altun M., Sánchez-Sánchez, J., Calabuig, F. (2017) Influence of quality attributes on general satisfaction of the participants in the European sporting event, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1),248 – 253.
•    Guzel, Y., Gungor, T.N., Ozturk, P., Koca, C. & Koşar, S.N. (2016). Risk factors for the female athlete triad in athletes and non-athletes, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 26, S13.
•    Yazıcı, T., Altun, M., Sözeri, B., & Koçak, S. (2016). Understanding college student’s motivation for physical activity participation: The role of gender, sport type and activity level, Journal of Human Sciences, 13(3), 5189-5200.
•    Koca, C. (2016) (Eds). Inspiring Women in Asia: Making a Difference in Physical Education, Sport and Dance. Publisher NGIME (Grupo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância) / Universidade Federal de Juiz de Fora –UFJF-, Juiz de Fora: Brazil. ISBN 978-85-67380-52-0
•    Koca, C. & Arslan, B. (2016). “When there is a will, there is a way”: Inspiring stories of successful women in Turkey. Koca, C. (Eds.). Inspiring Women in Asia: Making a Difference in Physical Education, Sport and Dance. Publisher NGIME (Grupo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância) / Universidade Federal de Juiz de Fora –UFJF-, Juiz de Fora: Brazil. (Pp. 247-264). ISBN 978-85-67380-52-0
•    Benn, T., Talbot, M., Koushkie, M. & Koca, C. (2016). International developments in policy and practice for equity: girls and women in physical education and sport. In D’Amico, R. L., Pfister, G. & Benn, T. (Eds.). Women and Sport in Latin America. United Kingdom: Routledge International Publishing Series in 2016. //www.tandf.net/books/details/9781138832503/ ISBN: 9781138832503
•    Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9
•    Taşdelen, P. & Koca, C. (2016). Viktorya Dönemi İngiltere’sinde ve İngiliz sömürgelerinde ilk kadın sporcular. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri. (S. 78-93). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
•    Çevik, A., Perdahlı, C., Hünük, D., Alagül, Ö., Öztürk, P., Müftüler, M., Gürsel, F. & Koca, C. (2016). Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri (S. 150-165).  Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
•    Karaçam, M. & Koca, C. (2016). Bedenden hiyerarşiye uzanan bir erkekleşme süreci olarak vücut geliştirme. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri (S. 116-132). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
•    Karaçam, M.S. & Koca, C. (2016). Genç erkekler arasında kaslılık fenomeni ve öznel anlamları. İçinde Aylin Görgün Baran & Mehmet Çakır (Ed.) İnter-disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri (S. 377-390). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi. ISBN: 978-975-491-437-5
•    Öztürk, P. (2016). Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel seyri. İçinde C. Koca (ed.),     Sporun toplumsal cinsiyet halleri (sy., 38-55). Ankara: Spor Yayınevi.
•    Karaçam, M. Ş. & Öztürk, P. (2016). Sporda cinsiyet (testi) politikaları. İçinde C. Koca (ed.),     Sporun toplumsal cinsiyet halleri (sy., 214-229). Ankara: Spor Yayınevi.
•    Koca, C. & Öztürk, P. (2016). Spor ve fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri: Anneanneler, anneler ve torunlar. İçinde Ç. Kağıtçıbaşı, H. Şimga, D. Barlas, M. Önok & Z. G. Göker. (Ed.), Kadın Odaklı (S. 119-149). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5250-91-1
•    Karacam, M.S. & Koca, C. (2015). Strategies of women managers in sport organizations: A way of subversion or reproduction of existing gendered field? In Tatlı A., Özbilgin, M. & Karatas-Ozkan, M. (Eds.) Bourdieu, Organisation and Management. Routledge Studies in Management, Organizations, and Society series. (Pp. 207-228). ISBN: 978-0415737265
•    Koca, C., & Öztürk, P. (2015). Under-representation of women in management positions in Turkish sport Organizations, European Sport Management Quarterly, 15, 3, 381-406.
•    Koca, C. & Öztürk, P. (2015). Gendered perceptions about female managers in Turkish sport organizations. European Sport Management Quarterly, 15(3), 381-406.
•    Emir, E., Karaçam, M. Ş. & Koca, C. (2015). Kadın boksörler: boks ringinde ve ringin dışında sürekli eldiven giymek. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 26, 4, 136-153.
•    Öztürk, P. & Koca, C. (2015). Futbolun “ötekisi” kadınlar, fotoğrafın “ötekisi” fotoromanı yazıyor. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Moment Dergi, 2(2), 157-183.
•    Altun, M., & Koçak, S. (2015). Türkiye’nin sportif başarı açısından değerlendirilmesi: Bakü Avrupa Oyunları örneği. Spor Bilimleri Dergisi, 26(3), 114-128.
•    Baran, A., Taşdemir Afşar, S. & Koca, C. (2015). Kadın Sığınma Evlerine Çoklu Bakış. Konak Kırtasiye. ISBN: 978-605-84192-0-9

Bağlantılar

Resmi Web Adresi
stoag.hacettepe.edu.tr

Araştırma Grubu Resmi Twitter Hesabı

https://twitter.com/sstoag