Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Laboratuvarımızda;
- Süt ve süt ürünlerinde fermantasyon, buna etki eden etmenler ve son ürün özelliklerine etkileri ile ilgili çalışmalar
- Süt ürünlerinde proses modifikasyonları ve bunun proteoliz, lipoliz ve aroma özelliklerine etkilieri ile ilgili çalışmalar
- Aroma ekstraksiyonları, peynirde temel lezzetlerin miktarının belirlenmesi ve aroma yapılandırılması ile ilgili çalışmalar
- Membran filtrasyon teknikleri ile yeni ürün geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar
- Hızlı analiz yöntemleri ve kemometrik analizler ile ilgili çalışmalar
yürütülmektedir.

 

Araştırma Olanakları

•    HPLC
•    GC-MS
•    Spektrofotometrik
•    Elektroforez
•    Etüv
•    Soğutmalı etüv
•    Derin dondurucu (-80)
•    Derin dondurucu (-20)
•    Genel laboratuvar ekipmanı (pH metre, terazi, vorteks, manyetik karıştıcı vb)  

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Ali TOPCU
•    Dr. Tuğba BULAT
•    Dr. Nur YAZGAN
•    Fuat GÖKBEL (Doktora öğrencisi)
•    Sattar EGHBALIAN (Doktora öğrencisi)
•    Dilek KELGÖKMEN (Y.Lisans öğrencisi)
•    Esra ÜNVER  (Y.Lisans öğrencisi)
•    Melisa YALÇIN  (Y.Lisans öğrencisi)
•    Çiğdem ESMERTAŞ  (Y.Lisans öğrencisi)
•    Cihan ÖZBIYIK (Y.Lisans öğrencisi)
•    Fatma ÖVEY (Y.Lisans öğrencisi)
•    Ece ÇELEBİ  (Y.Lisans öğrencisi)

Devam Eden Projeler

•    Tübitak TOVAG-117O949 “Isıl İşlem Uygulama Yöntemi ve Homojenizasyon Uygulama Sırasının UHT Sütlerde Protein Konformasyonu ve Sindirim/Emilim Etkinliği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”  

Tamamlanan Projeler

•    TAGEM-15/ARGE/38 “Ozon Gazı Uygulanmış Koyun Sütü Kullanılarak Geleneksel Yöntemle Üretilen Beyaz Peynirlerde Depolama Periyodunda Bazı Özelliklerdeki Değişimlerin Belirlenmesi” (araştırmacı)
•     Uluslararası (Supported by  Ajinomoto Foods Europe Sas), Project : “Optimization of The Conditions For Fresh Kashar Cheese Productıon In The Presence of mTG” (ortak yürütücü)
•    H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: FHD-2016-11071 “Ultrafiltre beyaz peynir üretiminde ticari ek kültür kullanımı ve bunun peynir özelliklerine etkisi” (yürütücü)
•    H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No:  FHD-2015-7793 “Beyaz Peynirde Sodyum Klorür Oranının Azaltılması ve Bunun Peynir Kalitesi Üzerine Etkileri” (yürütücü)
•    Tübitak TOVAG-213O133 “Termosonikasyon Uygulanmış Sütten Üretilen Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Esnasında Mikrobiyal Florada, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Özelliklerde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi” (Araştırmacı)
•    Tübitak TOVAG-213O289 “Uf Beyaz Peynirlerde Acılaşma Kusurunun önlenmesi” (Yürütücü)

Yayınlar

•    Q1 kapsamında 8 adet
•    Q2 kapsamında 2 adet

Bağlantılar

Hakkında

Laboratuvarımızda;
- Süt ve süt ürünlerinde fermantasyon, buna etki eden etmenler ve son ürün özelliklerine etkileri ile ilgili çalışmalar
- Süt ürünlerinde proses modifikasyonları ve bunun proteoliz, lipoliz ve aroma özelliklerine etkilieri ile ilgili çalışmalar
- Aroma ekstraksiyonları, peynirde temel lezzetlerin miktarının belirlenmesi ve aroma yapılandırılması ile ilgili çalışmalar
- Membran filtrasyon teknikleri ile yeni ürün geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar
- Hızlı analiz yöntemleri ve kemometrik analizler ile ilgili çalışmalar
yürütülmektedir.

 

Araştırma Olanakları

•    HPLC
•    GC-MS
•    Spektrofotometrik
•    Elektroforez
•    Etüv
•    Soğutmalı etüv
•    Derin dondurucu (-80)
•    Derin dondurucu (-20)
•    Genel laboratuvar ekipmanı (pH metre, terazi, vorteks, manyetik karıştıcı vb)  

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Ali TOPCU
•    Dr. Tuğba BULAT
•    Dr. Nur YAZGAN
•    Fuat GÖKBEL (Doktora öğrencisi)
•    Sattar EGHBALIAN (Doktora öğrencisi)
•    Dilek KELGÖKMEN (Y.Lisans öğrencisi)
•    Esra ÜNVER  (Y.Lisans öğrencisi)
•    Melisa YALÇIN  (Y.Lisans öğrencisi)
•    Çiğdem ESMERTAŞ  (Y.Lisans öğrencisi)
•    Cihan ÖZBIYIK (Y.Lisans öğrencisi)
•    Fatma ÖVEY (Y.Lisans öğrencisi)
•    Ece ÇELEBİ  (Y.Lisans öğrencisi)

Devam Eden Projeler

•    Tübitak TOVAG-117O949 “Isıl İşlem Uygulama Yöntemi ve Homojenizasyon Uygulama Sırasının UHT Sütlerde Protein Konformasyonu ve Sindirim/Emilim Etkinliği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”  

Tamamlanan Projeler

•    TAGEM-15/ARGE/38 “Ozon Gazı Uygulanmış Koyun Sütü Kullanılarak Geleneksel Yöntemle Üretilen Beyaz Peynirlerde Depolama Periyodunda Bazı Özelliklerdeki Değişimlerin Belirlenmesi” (araştırmacı)
•     Uluslararası (Supported by  Ajinomoto Foods Europe Sas), Project : “Optimization of The Conditions For Fresh Kashar Cheese Productıon In The Presence of mTG” (ortak yürütücü)
•    H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: FHD-2016-11071 “Ultrafiltre beyaz peynir üretiminde ticari ek kültür kullanımı ve bunun peynir özelliklerine etkisi” (yürütücü)
•    H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No:  FHD-2015-7793 “Beyaz Peynirde Sodyum Klorür Oranının Azaltılması ve Bunun Peynir Kalitesi Üzerine Etkileri” (yürütücü)
•    Tübitak TOVAG-213O133 “Termosonikasyon Uygulanmış Sütten Üretilen Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Esnasında Mikrobiyal Florada, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Özelliklerde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi” (Araştırmacı)
•    Tübitak TOVAG-213O289 “Uf Beyaz Peynirlerde Acılaşma Kusurunun önlenmesi” (Yürütücü)

Yayınlar

•    Q1 kapsamında 8 adet
•    Q2 kapsamında 2 adet

Bağlantılar