Yağ Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Yüksek Basınçlı Likit Kromotografi Cihazı (UHPLC)
•    Oksitest (İndüksiyon Periyodu)
•    Gaz Kromotografisi Cihazı (GC)
•    Konsantratör
•    Etüv
•    Üstten Kefeli Terazi
•    Sonikatör    

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Dilek Sivri Özay
•    Ar. Gör. Kamil Urgun
•    Gizem Göker (Doktora Öğrencisi)
•    Dilek Kaçar (Doktora Öğrencisi)
•    Ecem Gökçe Özçelik (Doktora Öğrencisi)
•    Kübra Kahriman (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Dilara Demirtaş (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Fatma Sazak (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Büşra Uysal (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Dilan Sayan (Yüksek Lisans Öğrencisi)      

Devam Eden Projeler

•    Raman Spektroskopisinin Kakao Yağında Tağşişin Belirlenmesinde Kullanım İmkanları Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP) Projesi, Sivri Özay, D., Kaçar D.,  (2015-   )   

Tamamlanan Projeler

•    Türk Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağların Raman Spektroskopisi ile Karakterizasyonu, Sivri Özay, D., Boyacı, İ. H., Üçüncüoğlu, D., Ghanbarishendi, E., T. C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, (TAGEM-12 ARGE-26), 2013-2015.
•    Kuzey Ege Bölgesi Sızma Zeytinyağı Uçucu Bileşenlerinin SPME-GC/MS İle Karakterize Edilmesi, Sivri Özay, D., Üçüncüoğlu, D. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP) Projesi (4 D07 602 002-68) (2014-2016).
•    İnsan Beslenmesine Uygun Yulaf Çeşitlerinin Geliştirilmesi,  TÜBİTAK 1003 (No:214O041) 2015-2018.
•    Zeytin gen kaynaklarının kendi ekolojisinde çeşit özellikleri korunarak değerlendirme olanaklarının geliştirilmesi, T. C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (SANTEZ 0560-STZ-2013-2), 2014-2016.  

Yayınlar

•    Üçüncüoğlu, D. and Sivri Özay, D. Geographical origin impact on volatile composition and some quality parameters of virgin olive oils extracted from the“Ayvalık”variety. Heliyon, 6, 2020.
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, Characterization Of Turkish Extra Virgin Olive Oils According To The Their Fatty Acid Profile; Journal of Food Science and Technology-Ukraine 2019, 13 (4).  
•    Kacar D., and Sivri Özay D. Olive oil shortenings as an alternative to commercial shortenings in cake production: physical and sensory properties, Journal of Food Measurement and Characterization, 2019, 13 (4), 2846-2852.
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, on chemical composition and sensory properties olive oil extracted from Beylik cultivar, Quality Assurance and Safety Crops & Foods, 2019, 11 (1) 31:41.
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Chemical characterization and storage stability of extra virgin olive oil extracted from Derik Halhalı cultivar, Crotian Jornal of Food Science and Technology, 2019 11 (1) 52-58.
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Effects of filtration process and storage time on chemical changes and sensory properties of olive oil extracted from Uslu cultivar, Journal of Food Science and Technology-Ukraine, 2019, 13 (1), 31-41
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Change in occuring in chemical composition and oxidative stability of olive oil during storage, OCL-Oilseeds, Fats, Crops and Lipids, 2018, 25 (6).  
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Determinatıon of some chemical and quality parameters  in Turkish Sarı Ulak monocultivar extra virgin olive oil during 12 months of storage, Chemistry of Food Products and Materials, 2018, 12 (3).
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Monitoring of Some Chemical Changes in Turkish Uslu Monocultivar EVOO During 12 Months of Storage, J. Food Pharm. Sci, 2018, 6 (2), 28-34.
•    Kacar D., Erinç H. and Sivri Özay D. Development of fats based on olive oil by chemical interesterification and its utilization in cookie production, Acta Alimentaria, 47(5), 154-161.
•    Olanca B. and Sivri Özay D. Effects of Natural Protease Inhibitors on High Protease Activity Flours, Journal of Cereal Science, 65:290-297, 2016. (DOI: 10.1016/j.jcs.2015.08.007)

Bağlantılar

Hakkında

Araştırma Olanakları

•    Yüksek Basınçlı Likit Kromotografi Cihazı (UHPLC)
•    Oksitest (İndüksiyon Periyodu)
•    Gaz Kromotografisi Cihazı (GC)
•    Konsantratör
•    Etüv
•    Üstten Kefeli Terazi
•    Sonikatör    

Araştırmacılar

•    Prof. Dr. Dilek Sivri Özay
•    Ar. Gör. Kamil Urgun
•    Gizem Göker (Doktora Öğrencisi)
•    Dilek Kaçar (Doktora Öğrencisi)
•    Ecem Gökçe Özçelik (Doktora Öğrencisi)
•    Kübra Kahriman (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Dilara Demirtaş (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Fatma Sazak (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Büşra Uysal (Yüksek Lisans Öğrencisi)
•    Dilan Sayan (Yüksek Lisans Öğrencisi)      

Devam Eden Projeler

•    Raman Spektroskopisinin Kakao Yağında Tağşişin Belirlenmesinde Kullanım İmkanları Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP) Projesi, Sivri Özay, D., Kaçar D.,  (2015-   )   

Tamamlanan Projeler

•    Türk Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağların Raman Spektroskopisi ile Karakterizasyonu, Sivri Özay, D., Boyacı, İ. H., Üçüncüoğlu, D., Ghanbarishendi, E., T. C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, (TAGEM-12 ARGE-26), 2013-2015.
•    Kuzey Ege Bölgesi Sızma Zeytinyağı Uçucu Bileşenlerinin SPME-GC/MS İle Karakterize Edilmesi, Sivri Özay, D., Üçüncüoğlu, D. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP) Projesi (4 D07 602 002-68) (2014-2016).
•    İnsan Beslenmesine Uygun Yulaf Çeşitlerinin Geliştirilmesi,  TÜBİTAK 1003 (No:214O041) 2015-2018.
•    Zeytin gen kaynaklarının kendi ekolojisinde çeşit özellikleri korunarak değerlendirme olanaklarının geliştirilmesi, T. C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (SANTEZ 0560-STZ-2013-2), 2014-2016.  

Yayınlar

•    Üçüncüoğlu, D. and Sivri Özay, D. Geographical origin impact on volatile composition and some quality parameters of virgin olive oils extracted from the“Ayvalık”variety. Heliyon, 6, 2020.
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, Characterization Of Turkish Extra Virgin Olive Oils According To The Their Fatty Acid Profile; Journal of Food Science and Technology-Ukraine 2019, 13 (4).  
•    Kacar D., and Sivri Özay D. Olive oil shortenings as an alternative to commercial shortenings in cake production: physical and sensory properties, Journal of Food Measurement and Characterization, 2019, 13 (4), 2846-2852.
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, on chemical composition and sensory properties olive oil extracted from Beylik cultivar, Quality Assurance and Safety Crops & Foods, 2019, 11 (1) 31:41.
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Chemical characterization and storage stability of extra virgin olive oil extracted from Derik Halhalı cultivar, Crotian Jornal of Food Science and Technology, 2019 11 (1) 52-58.
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Effects of filtration process and storage time on chemical changes and sensory properties of olive oil extracted from Uslu cultivar, Journal of Food Science and Technology-Ukraine, 2019, 13 (1), 31-41
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Change in occuring in chemical composition and oxidative stability of olive oil during storage, OCL-Oilseeds, Fats, Crops and Lipids, 2018, 25 (6).  
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Determinatıon of some chemical and quality parameters  in Turkish Sarı Ulak monocultivar extra virgin olive oil during 12 months of storage, Chemistry of Food Products and Materials, 2018, 12 (3).
•    Shendi G. E., D. Sivri-Ozay, M.T. Ozkaya, N.F. Ustunel, Monitoring of Some Chemical Changes in Turkish Uslu Monocultivar EVOO During 12 Months of Storage, J. Food Pharm. Sci, 2018, 6 (2), 28-34.
•    Kacar D., Erinç H. and Sivri Özay D. Development of fats based on olive oil by chemical interesterification and its utilization in cookie production, Acta Alimentaria, 47(5), 154-161.
•    Olanca B. and Sivri Özay D. Effects of Natural Protease Inhibitors on High Protease Activity Flours, Journal of Cereal Science, 65:290-297, 2016. (DOI: 10.1016/j.jcs.2015.08.007)

Bağlantılar