Laboratuvarlar > İşletme Bölümü

Optimizasyon ve Simülasyon Laboratuvarı
Enerji, Finans, Yüksek Öğrenim ve Sağlık sektörleri ağırlıklı olmak üzere, büyük ölçekli planlama problemlerinin tanımlanması, modellenmesi ve çözülmesine odaklanıyoruz. Yöneylem Araştırması ve İş Analitiği bilim alanlarında yer alan Normatif Analitikler, Matematiksel Programlama, Rotalama ve Çizelgeleme Problemleri, Çok Kriterli Karar Analizi, Performans Değerlendirme, Portföy Optimizasyonu, Proje Yönetimi, Gurobi/Python Modelleme, VBA ile Elektronik Tablo Modellemesi ilgi alanımızdadır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi