Eczacılık Fakültesi Bölümler

Laboratuvarlar > Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Fakültesi
Biyoanalitik ve Omiks Laboratuvarı
Günümüzde yenilikçi teknolojiler sayesinde Omiks (genomiks, transkriptomiks, proteomiks, ve fluksomiks) analizlerinden elde edilen detaylı bilgi; hastalıkların mekanizması anlamak, onların erken teşhisini kolaylaştırıcı, bireysel tedavi stratejilerinin seçilmesi ve bunların etkinliğini değerlendirmek için büyük bir potansiyele sahiptir.
Eczacılık Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarında rekombinant enzim üretimi ve saflaştırılması; kanser ve Alzheimer hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek yeni moleküllerin keşfi ve araştırılması, ilaç yeniden konumlandırma; hücre ölümü mekanizmaları, çoklu ilaç direnci; etken madde yüklü yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin hücre kültürü ve hayvan modelinde etkilerinin değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı ve Herbaryum
Laboratuvarımızda; tıbbi ve aromatik bitkiler ile zehirli ve zararlı bitkilerin teşhisi, morfolojik ve anatomik çalışmaları, farmakope analizleri ile kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Geleneksel olarak kullanılan ve potansiyel ilaç adayı moleküllerini bünyesinde barındıran bitkilerden elde edilen ekstreler, fraksiyonlar ve saf maddeler üzerinde in vitro biyolojik aktivite çalışmaları yürütülmektedir.
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Anabilim dalımız araştırma laboratuvarında biyolojik etki potansiyeline sahip yeni moleküllerin rasyonel tasarım, sentez, saflaştırma ve yapı aydınlatma çalışmaları ile kalitatif ve kantitatif analizleri yapılmaktadır. Sentezi gerçekleştirilen bileşiklerin biyolojik aktivite, toksisite ve farmakokinetik çalışmaları yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleri ile gerçekleştirilmektedir.
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı, konvansiyonel dozaj şekillerinin yanı sıra yenilikçi ilaç taşıyıcı sistemler ve ilaç içeren implantların tasarımı, optimizasyonu, karakterizasyonu, in vitro/in vivo analizler, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak güçlü bir cihaz altyapısına, teknolojiye ve alanında deneyimli araştırmacı kadrosuna sahiptir
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Fakültesi
İlaç ve Kozmetik Ar-Ge ve Kalite Kontrol Laboratuvarı (HÜNİKAL)
Eczacılık Fakültesi
Radyofarmasi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Fakültesi