Laboratuvarlar > Enstitüler

Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Laboratuvar alt yapısı, aşı geliştirmede preklinik çalışmalar için planlanmıştır. Aşı Enstitüsü ile Eczacılık Fakültesi tarafından ortak kullanılmaktadır. Çalışmalara Tıp Fakültesi de destek vermektedir. Şu anda peptit temelli COVID-19 aşısı ve rekombinant tüberküloz aşısı geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.
Enstitüler
Biyoinformatik Ana Bilim Dalı Laboratuvarları
Biyoinformatik Anabilim Dalı, alanında öncü bir eğitim ve araştırma programına sahiptir. Programımızda yüksek lisans ve doktora seviyesinde lisansüstü eğitim verilmekte ve disiplinlerarası araştırmalar yürütülmektedir. Programımız, öğrencilerine her geçen gün üretimi artan büyük biyolojik veriye erişmek, bu verileri işlemek ve yorumlamak için çözüm üretme yetkinliğini kazandırmaktadır.
Enstitüler
Biyomühendislik Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik yöntemlerinin tıp, biyoloji ve fen bilimleri ilkelerine adapte edilmesiyle problem çözme misyonuna sahip bir mühendislik dalıdır. Biyomühendisler biyolojik sistemleri taklit etmeye, geliştirmeye-değiştirmeye ve kontrol etmeye çalışırlar. Laboratuvarımız özellikle hücre kültür ve doku mühendisliği çalışmaları, biyobozunur biyomalzemelerin geliştirilmesi, kornea, sinir, kıkırdak, aorta, kas vb. gibi yumuşak dokuların onarımı için doku iskeleleri ve malzemeler geliştirilmesine odaklanmaktadır.
Enstitüler
Nanoteknoloji-Nanotıp Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarları
Sağlık, mühendislik ve fen bilimlerini aynı çatı altında barındıran Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp araştırma laboratuvarlarında farklı disiplinlerden araştırmacılar ileri malzemeler, sensör teknolojileri, enerji depolama, biyomalzeme ve biyoteknoloji alanlarında araştırmalarını gerçekleştirmektedirler.
Enstitüler
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Laboratuvarı
Enstitüler
Temel Onkoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları
Enstitüler