Laboratuvarlar > Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

El Cerrahisi Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
FTR Proje Uygulama Birimi I
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Gelişimsel ve Erken Fizyoterapi Ünitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Kadın ve Erkek Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı
Ünitemiz 1992 yılından günümüze, dünya örneklerine benzer şekilde, geniş bir konu yelpazesi ile hizmet vermektedir. Ünitemizde, obstetrik ve jinekolojik, ürolojik, vasküler, gastrointestinal problemlerde; pediatrik, genç ve yaşlı popülasyon için koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlar uygulanmaktadır. Ayrıca, cinsel işlev bozuklukları, konnektif dokuyu ve otonom sinir sistemini etkileyen problemler de ele alınmaktadır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
Kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesinde, akut ve kronik kalp, dolaşım, solunum, metabolik ve sistemik problemleri olan neonatal, çocuk ve erişkin hastalarda değerlendirme yapılarak hastaların ihtiyaçlarına uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programı uygulanmaktadır. Ayrıca, sağlıklı kişilerin kardiyopulmoner sağlığının geliştirilmesine yönelik koruyucu sağlık hizmetleri verilmektedir. Bu konularda değerlendirme ve tedavi yöntemlerine yönelik eğitim ve araştırma çalışmaları da yapılmaktadır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Nörolojik Rehabilitasyon Okul Ünitesi Laboratuvarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi Hastane Laboratuvarı
Araştırma alanları beyin damar hastalıkları, hareket hastalıkları, nöro-immunolojik hastalıklar, nöromusküler hastalıklar, fonksiyonel nörolojik hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığın fizyoterapi değerlendirmeleri ve rehabilitasyonu ile ilgili güncel yaklaşımları içine almaktadır. Laboratuvarda gerçekleştirilen araştırmalar özellikle postüral kontrol, denge, yürüyüş ve hareket bozukluklarının objektif yöntemlerle değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Nöroşirurjide Fizyoterapi Ünitesi
1990 yılında çalışmalarına başlayan Nöroşirurjide Rehabilitasyon Ünitesi’nde H.Ü. Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda yatan ve/veya polikliniğine gelen erişkin ve pediatri hastalara rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır. Komplikasyonların engellenmesi, fonksiyonel kapasitenin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları uygulanmaktadır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Omurga Sağlığı Ünitesi
Omurga Sağlığı Ünitesi’nde omurga problemleri nedeniyle bel-boyun ağrısı yaşayan, günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanan ya da koruyucu sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireylere çeşitli tedavi ve önleyici yaklaşımlar uygulanmaktadır. Ünitemize başvuran bireylere, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra kişiye özel fizyoterapi ve rehabilitasyon programı uygulanmaktadır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Onkolojik Rehabilitasyon Laboratuvarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi Laboratuvarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Proje Laboratuvarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Protez-Ortez Atölyesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi
2004 yılından beri, erişkin ve pediatrik romatoloji alanında hizmet vermektedir. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit, osteoporoz, sistemik lupus eritematoz, skleroderma, fibromiyalji, juvenil idiyopatik artrit, juvenil dermatomiyozit, juvenil sistemik lupus eritematoz gördüğümüz başlıca tanılardır. Ünitemizde biyopsikososyal bir yaklaşım olan, tedavi merkezinde hastanın olduğu, Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı (BETY) kullanılmaktadır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Serebral Palsi ve Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı
Çocukluk çağına ait serebral palsi, travmatik beyin yaralanmaları, genetik ve metabolik hastalıklar, kromozom anomalileri, tortikollis, obstetrik brakiyal pleksus paralizisi gibi nörogelişimsel bozukluklara yönelik vücut yapı ve fonksiyonları, aktivite ve katılım temelinde değerlendirmeler sonucunda çocuğa ve aileye özel, kanıta dayalı rehabilitasyon programları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Sporcu Sağlığı Ünitesi
Sporcu Sağlığı Ünitesi, profesyonel sporcuların ve rekreasyonel olarak sporla ilgilenen kişilerin değerlendirildiği, spora özgü ihtiyaçlarına yönelik egzersiz programlarının verildiği, yaralanma sonrasında rehabilitasyon programına alındığı ve spora güvenli dönüşlerinin sağlandığı ünitedir. Ayrıca sağlıklı veya herhangi bir rahatsızlığı olan bireylerde, doğru egzersiz bilincinin yerleştirilmesi için kişiye özel çalışmalar yapılmaktadır. Spor fizyoterapistliği alanında pek çok akademik çalışma yapılmaktadır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Yanık Ünitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Yutma Bozuklukları Ünitesi Laboratuvarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi