Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümler

Laboratuvarlar > Sağlık Bilimleri Fakültesi

Antropometri Laboratuvarı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Besin Kimyası Laboratuvarı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
Laboratuvarımızda, besin hazırlama, pişirme ve depolama gibi besin işleme yöntemleri gerçekleştirilebilmektedir. Laboratuvarda, besin işlemenin hedeflendiği tüm proje ve uygulama için gerekli araç ve teçhizat mevcuttur.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Elektrofizyoloji Laboratuvarı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İşitme Cihazı Laboratuvarı ve Kulak Kalıbı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İşitsel Algı Laboratuvarı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Konuşma ve Ses Laboratuvarı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Öğrenci Uygulama Odası
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Organik Kimya Laboratuvarı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Orhan Köksal Araştırma Laboratuvarı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Vestibüler Laboratuvar Kompleksi
Sağlık Bilimleri Fakültesi