Edebiyat Fakültesi Bölümler

Laboratuvarlar > Edebiyat Fakültesi

Arkeolojik Çizim ve Değerlendirme Laboratuvarı
Edebiyat Fakültesi
Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı (BİPUL)
Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı (BİPUL) faaliyetleri AR-GE ve Bilimsel Kurslar/Eğitimler/Toplantılar düzenlemek olarak iki koldan devam etmektedir. İlgi alanları: İnsanda bilişsel süreçlerin incelenmesine yönelik deneysel araştırmalar, nöropsikolojik testlerin standardizasyonu, bilgisayar temelli bilişsel egzersiz programları, disiplinlerarası sinirbilim çalışmalarıdır. Temel amacımız, bilimsel bilgi birikimini ve çalışma sonuçlarını ilgililerle paylaşmaktır.
Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Murat Kocaaslan Araştırma Grubu
Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Vahit Macit Tekinalp Araştırma Grubu
Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ünal Araç Araştırma Grubu
Edebiyat Fakültesi
Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı
Laboratuvarımızda insan gelişimi çalışmaları farklı yaşam dönemlerini içerecek şekilde, geniş bir perspektifle yürütülmektedir. Araştırma ekibimiz, son yıllarda ağırlıklı olarak çocukluk, ergenlik ve beliren yetişkinlik dönemleri ile ana babalık, akran zorbalığı, sanal zorbalık, aile ve kültür kavramlarını incelemektedir.
Edebiyat Fakültesi
Hacettepe İskelet Biyoloji Laboratuvarı (Husbio_L)
Türkiye’de sürdürülen arkeolojik ve antropolojik kazılardan gün ışığına çıkartılan insan iskelet kalıntılarını barındıran bir laboratuvardır. Laboratuvarda 50’den fazla arkeolojik yerleşmeden, bölümümüz öğrenci ve öğretim elemanlarının katkısıyla kazılan 12.000’den fazla insan iskelet kalıntıları üzerinde ölü gömme, popülasyon tarihi, demografi, beslenme, hastalıklar, gündelik aktivite gibi biyoarkeolojinin çeşitli alanlarında güncel ve öncü araştırmalar yürütülmektedir.
Edebiyat Fakültesi
Hacettepe Moleküler Antropoloji Grup (Human_G)
Türkiye’nin tek antik aDNA laboratuvarıdır. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinden insan, hayvan ve sediman kalıntılarında korunmuş olan antik DNA izole edilerek genom analizleriyle geçmişi daha iyi anlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yerleşik yaşama geçiş, bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi, kentleşme, mobilite, kültürel yayılma, aile ve akrabalık ilişkileri, mikroplar, genetik ve kazanılan hastalıklar, hayvan-insan ilişkisi gibi konularda araştırmalar sürdürülmektedir
Edebiyat Fakültesi
Kemik Kimyası Laboratuvarı (HUKEK_L)
İnsan ve hayvan kemiğinden kolajeni özütleme laboratuvarıdır. Kemik kolajeninin yapısında bulunan ve beslenme modeline göre farklılaşan karbon, azot ve kükürt gibi elementlerin sabit izotop oranlarının analiz edilmesiyle birlikte eski insan topluluklarının beslenme örüntüleri, geçmiş insan ve hayvan harekeliliği ile hayvancılık pratikleri üzerine bilgiler elde edilmektedir.
Edebiyat Fakültesi
Klinik Psikoloji Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (Klinik AR-GE)
Edebiyat Fakültesi
Klinik Psikolojide Deneysel Araştırmalar Laboratuvarı
Edebiyat Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Çiler Buket Tosun Araştırma Grubu
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Sema Doğan Araştırma Grubu
Edebiyat Fakültesi
Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü AR-GE Laboratuvarı
Tarih ve diğer sosyal bilimler alanlarında eğitim ve araştırmada kullanılabilecek bilgisayara dayalı metotlar üzerinde araştırma ve geliştirme yapmak üzere kurulmuştur. Bu çerçevede geliştirilen kaynakca.info (kaynakca.hacettepe.edu.tr), adlı web platformu ağırlıklı olarak Türkiye\\\'de olmak üzere bütün dünyadan öğrenciler ve araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır.
Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Kazı Alanı
Edebiyat Fakültesi