Fen Fakültesi Bölümler

Laboratuvarlar > Fen Fakültesi

Ali Celal Hoş İhtiyoloji Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı I
Fen Fakültesi
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı II
Fen Fakültesi
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı III
Fen Fakültesi
Arı Ürünleri ve Palinoloji Laboratuvarı
Palinoloji ve Arı Ürünleri Analiz Laboratuvarı, bal, propolis ve diğer bal arısı ürünleri ile ilgili palinolojik çalışmaların ve böcek-bitki etkileşimleri çerçevesinde başta arılar olmak üzere, polinasyonda rol oynayan böcekler ile ilgili tozlaşma çalışmalarının yürütüldüğü bir laboratuvardır.
Fen Fakültesi
Arkeobotanik Laboratuvarı
Arkeobotanik Laboratuvarında, tarih öncesi ve tarihi dönemlerde insanların bitkilerle etkileşimleri, kullanma şekilleri, tarım etkinlikleri, bitki örtüsü üzerine etkileri ve geçmişin iklim dinamikleri incelenmektedir.
Fen Fakültesi
Biosmart
2016 yılında kurulan araştırma grubu, (biyo)-Sensör/-Malzeme/-Analitik alanlarında yoğun olarak çalışmaktadır. Laboratuvar, Nanomalzemeler, moleküler baskılanmış polimerler, biyoarayüzeyler, biyosensörler ve kromatografik tekniklerle yaşam bilimleri konularına odaklanmaktadır.
Fen Fakültesi
Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Bitki Evrimi Araştırmaları Laboratuvarı (PERLab)
Labotuvarımızın başlıca çalışma konuları bitki sistematiği, moleküler taksonomi, etnobotanik, biyoçeşitlilik ve tarımsal biyoçeşitliliktir.
Fen Fakültesi
Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarları
Fen Fakültesi
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Laboratuvarları (BMBL)
Fen Fakültesi
Bitki Sitogenetiği Laboratuvarı
Bitki sitogenetiği laboratuvarımızda bitki kromozomlarının sayımı, karyotip analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda bitki sitogenetik çalışmaları sitolojik, sitogenetik, fizyoloji, palinolojik ve moleküler disiplinleri de kapsayacak şekilde multidipliner olarak yapılmaktadır. Ayrıca bitki kromozomları toksikojik çalışmalarında kullanılan son derece kullanılışlı hızlı ekonomik sonuç veren bioassayleri de kapsadığından laboratuarımızda genotoksisite çalışmaları da yapılmaktadır
Fen Fakültesi
Biyocoğrafya Araştırma Laboratuvarı
Biyocoğrafya Araştırma Laboratuvarı, 2013 yılından bu yana, saha çalışmaları, doğa tarihi müze koleksiyonları, moleküler biyoloji yöntemleri ve coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin yöntemleri kullanarak türlerin evrimsel tarihleri, ekolojileri, dağılımları ve korunmaları üzerine araştırmalar yürütmektedir. Yürüttüğümüz araştırmalarla Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Afrika biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik çıktılar elde ediyoruz.
Fen Fakültesi
Biyofizik Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Biyokriminal (Adli) Entomoloji Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Biyokromatografi ve Biyodiyagnostik Araştırma Grubu
Laboratuvarın ana araştırma alanları moleküler baskı teknolojileri, afinite kromatografisi, sentetik reseptör teknolojisine dayalı biyosensörler, farklı yüzey ve yığın özelliklerine sahip polimerlerin üretimi, şekil ve geometrileri, bu polimerlerin tıpta ve biyokimyada uygulanmasıdır.
Fen Fakültesi
Biyolojik İzleme Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Elektrokimya Elektroanaliz Elektrokataliz Araştırma Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Elektrokimya-Elektroaktif Polimerler ve Korozyon Araştırma Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Elektrokimyasal Arayüzeyler ve Biyomalzemeler Araştırma Grubu
Elektrokimyasal Arayüzeyler ve Biyomalzemeler Araştırma Grubu\\\'nun temel araştırma alanları; sensörler, yarı iletkenler, elektrokromik cihazlar ve nano ölçekli elektronikler gibi biyomedikal ve enerji uygulamaları için hızla gelişen elektrokimya ve biyomalzeme alanlarına odaklanmaktadır. Şu anda ilgilenilen konular, teşhis, gıda güvenliği ve çevresel izleme alanları için yarı iletkenlerin ve kimyasal/ biyolojik sensörlerin tasarımı ve imalatıdır.
Fen Fakültesi
Entomoloji Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Epitel Hücre Araştırma Grubu (ECRG)
Fen Fakültesi
Evrimsel Ekoloji Araştırma Laboratuvarları
Evrimsel Ekoloji Araştırma Laboratuvarı (EEAL), Evrimsel Ekoloji Araştırma Grubu’nun çalışmalarını yürüttüğü ve temel olarak evrimsel süreçler üzerinde etkili olan ekoloji temelli mekanizmaların araştırıldığı: 1) Moleküler Ekoloji, 2) Direnç Gelişimi, 3) Biyopestisit Araştırma ve 4) RS ve GIS şeklinde sayılabilecek laboratuvar modüllerinden oluşmaktadır.
Fen Fakültesi
Fonksiyonel Ekoloji Laboratuvarı (FEL)
Fonksiyonel Ekoloji Laboratuvarının ana araştırma alanlarını fonksiyonel ekoloji, yangın ekolojisi ve bitki ekolojisi konuları oluşturmaktadır. Laboratuvarda, fonksiyonel karakter temelli yaklaşımlar kullanılarak ekosistemlerdeki ekolojik ve evrimsel dinamikleri anlamaya yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Bu araştırmalarda, arazi örneklemeleri, laboratuvar deneyleri ve modelleme yaklaşımları sıklıkla bir arada kullanılmaktadır.
Fen Fakültesi
Genetik Varyasyon ve Adaptasyon Laboratuvarı (GenVA Lab)
GenVA laboratuvarı genetik çalışmalarda önemli bir model olan Drosophila türlerinde adaptasyon mekanizmaları ile ilgilenir. Araştırmalarımız, doğal popülasyonların kapsamlı örneklenmesi ve genomik seviye karakterizasyonları ile laboratuvara dayalı klasik deneyleri birleştirmektedir. Başlıca çalışma alanlarımızdan biri ise doğal popülasyonların mekânsal ve zamansal olarak değişen iklime ve iklimle ilişkili faktörlere tepki olarak nasıl adaptif bir şekilde evrimleştiğidir.
Fen Fakültesi
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Hücre Fizyolojisi Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Hücre Kültürü Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Kene Araştırmaları Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Kütle Spektrometrisi Araştırma Laboratuvarı (SAREG)
Kütle Spektrometrisi, dünya çapındaki keşifleri kapsayan ve çevremizdeki dünyayı anlamak için ayrılmaz bir rol oynayan dinamik ve sürekli gelişen bir disiplindir. Öncelikli amacımız, günümüz bilim ve teknolojisinin artan hızına ulaşabilecek genç bilim insanları yetiştirmektir.
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji Hücre Kültürü Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Moleküler Bitki Sistematiği Laboratuvarı (MOBİS)
Fen Fakültesi
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Moleküler Sistematik Entomoloji Laboratuvarı (MOSEL)
Fen Fakültesi
Nadir Hastalıkların Moleküler Patolojisi Araştırma Grubu
Fen Fakültesi
Olefin Metatez Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı II (ORGSEN)
Fen Fakültesi
Palinoloji Laboratuvarı
Lisansüstü ve özel çalışma öğrencilerinin aktif olarak çalışmalarda yer aldığı laboratuvar, ülkemizde palinoloji alanında öncü laboratuvarlardandır. Laboratuvar bünyesinde bulunan ve referans preparatlardan oluşan polen koleksiyonu sayıca ve çeşit açısından ülkemizin en kapsamlı koleksiyonudur.
Fen Fakültesi
Protozooloji Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Sentetik Biyofiziksel Sistemler Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Su Kimyası Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Sucul Yaşam Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Tatlı Su Balıkları Biyolojisi ve Ekolojisi Laboratuvarı (TABBEL)
Fen Fakültesi
Teorik Kimya Araştırma Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Tıbbi ve Endüstriyel Biyoteknoloji Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Toksikoloji Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Uygulamalı Entomoloji Laboratuvarı
Fen Fakültesi
Vector Ecology Research Group Laboratory (VERG)
The Vector Ecology Research Group Laboratory (VERG) works on basic ecology, evolutionary ecology, population genetics and dynamism, taxonomy and population modeling on vector organisms that threaten human and animal health and the pathogens they carry. The laboratory, which has a modern molecular biology unit and geometric morphometry unit, contains the largest mosquito and sandfly collection and gene bank in the Western Palearctic.
Fen Fakültesi