Tıp Fakültesi Bölümler

Laboratuvarlar > Tıp Fakültesi

Ağrı Ünitesi Ağrı Araştırmaları Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı Karma Gerçeklik Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı Mikroskobik Anatomi Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı Plastinasyon Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı Temporal Kemik Diseksiyon Unitesi Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Androloji Ünitesi Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalı Kineziyoloji Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
EEG Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Endokrinoloji Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Hücre Elektrofizyolojisi ve Görüntüleme Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
İmmünoloji ve Allerji Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Klinik ve Girişimsel Elektrofizyoloji Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Moleküler Modelleme Laboratuvarı
Moleküler dinamik (MD) yöntemlerini kullanarak membran kanallarında iyon taşınmasının incelenmesi. Kristal ve/veya basitleştirilmiş (homolog) yapılar (örn. Potasyum, sodyum ve gramisidin kanalları) kullanarak iyon kanallarının modellenmesi. Çoklu iyon kanallarında geçirgenlik mekanizmaları. Yapı-fonksiyon ilişkileri.
Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı Doku Tipleme Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı EEG Laboratuvarları
Tıp Fakültesi
Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Nörosonoloji Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyofarmasi Laboratuvarı (Sıcak Laboratuvar)
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyofarmasi Laboratuarı, nükleer tıpta rutin kullanımda olan tanısal ve tedavi edici radyofarmasötiklerin üretilip hazırlandığı ve kalite kontrol basamakları ile dozlama işlemlerinin gerçekleştirildiği denetimli radyasyon alanı içerisinde bulunan laboratuvardır. Rutin hizmetlerin yanısıra sıcak laboratuarda nükleer tıp alanında açık radyoaktif kaynaklarla çalışma beceri ve yetkinlik eğitimi verilmekte ve radyofarmasi alanında bilimsel çalışmalar yapılabilmektedir.
Tıp Fakültesi
Pediatrik Alerji Araştırma Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Endokrinoloji Araştırma Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Enfeksiyon Araştırma Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik İmmünoloji Laboratuvarları
Tıp Fakültesi
Pediatrik Metabolizma Araştırma Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Nefroloji, Nefrogenetik Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Polisiomnografi Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Romatoloji Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Siliya Videomikroskopik İnceleme Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Ter Testi Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Pediatrik Translasyonel Tıp Laboratuvarları
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Altan Günalp Araştırma Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Radyoimmün Test (RIA) Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Spor Hekimliği Anabilim Dalı Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Araştırma Laboratuvarları
Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji I Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji II Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji III Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikoloji Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikoloji Araştırma Laboratuvarında, invaziv mikozların laboratuvar tanısı, antifungal duyarlılık testleri, antifungal direnç epidemiyolojisi ve antifungal direncin moleküler mekanizmaları konularında araştırma projeleri yürütülmektedir.
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji Lab I / II
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı içinde yer alan Parazitoloji Laboratuvarı hem Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Merkezi Laboratuvarına rutin olarak hizmet vermektedir hem de parazitoloji alanında yapılan araştırmalarda ve dışkı örneğinin yer aldığı araştırmalarda kullanılan bir laboratuvardır.
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Laboratuvarı
Tıp Fakültesi
Tüp Bebek Ünitesi Üyte Laboratuvarı
Tıp Fakültesi