Mühendislik Fakültesi Bölümler

Laboratuvarlar > Mühendislik Fakültesi

Amorf Yarıiletkenler Laboratuvarı
Yarıiletken İnce Film Üretimi Sıcaklığa Bağlı Ölçüm Fotoiletkenlik Fotolüminesans
Mühendislik Fakültesi
Analiz Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Araç Dinamiği ve Kontrol Araştırma Laboratuvarı
Araç Dinamiği Modelleme ve Kontrol Araştırması, araç dinamiği, araç dinamiği kontrolü ve tahmini, araç dinamiği testleri, elektrikli-hibrit araç algoritmaları ve kaza rekonstrüksiyonunun teorik ve pratik yönlerine odaklanan bir kontrol ve tahmin algoritması geliştirme laboratuvarıyız.
Mühendislik Fakültesi
Aselsan Sinyal İşleme Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Grafikleri ve Oyun Çalışmaları Laboratuvarı
Resmi olarak 2017 yılında kurulan Bilgisayar Grafikleri ve Oyun Çalışmaları Araştırma Grubu, bilgisayar grafikleri, bilgisayar animasyonu, sanal Gerçeklik (VR), artırılmış Gerçeklik (AR), stereo vision ve stereographics, görüntü toplama ve sentetik görüntü oluşturma, ciddi oyunlar ve simülasyonlar, oyunlarda yapay zeka ve multimodal öğrenme konularında çalışmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayarla Görme Laboratuvarı
Bilgisayarla Görme Laboratuvarı, makinelerin görsel verileri daha iyi yorumlamasını ve anlamasını sağlamak için etkili teknikler ve araçlar geliştirmeye odaklanır. Grup 2012 yılında kurulmuş olup, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\\\'ndeki birkaç öğretim üyesi ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşmakta ve bilgisayarla görme, makine öğrenimi ve multimedya veri madenciliği alanlarında araştırmalar yapmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
Biyoaktif Gıda Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Biyolojik Veri Bilimi Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Biyomalzeme Laboratuvarı
Son otuz yılda doku mühendisliğinde yaşanan gelişmelerin ardından, mevcut tüm yaklaşımlar benimsenmiş ve laboratuvarlarımızda uygulanmıştır. Grubumuz, dört farklı laboratuvarda uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Biyomalzeme İmalat ve Karakterizasyon Laboratuvarı, PCR Analiz Laboratuvarı, Elektrospinning Proses Laboratuvarı ve Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı.
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Biyomekanik Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Biyosensör / Biyoyakıt Pili Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı I
Mühendislik Fakültesi
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı II
Mühendislik Fakültesi
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı III
Mühendislik Fakültesi
Cevher Hazırlama Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Çevre Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Çevre Kimyası Laboratuvarı
Çevre kimyası laboratuvarında yaklaşık 10 fiziksel ve kimyasal parametre analizlileri; biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), alkalinite- asidite, klorür, toplam organik karbon (TOK), amonyak (NH3)/ toplam kjeldahl azotu (TKN), ortofostat/toplam fosfor (TP), ağır metaller analizleri vs. gerçekleştirilmektedir.
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
Çevre mikrobiyoloji laboratuvarında; sterilizasyon ve ortam hazırlama, gram boyama, mikroorganizma sayımı, koliform analizi, mikrobiyolojik hava örnekleme yöntemi, çoklu tüp ve membrane yöntemi yapılmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Çip-Üstü-Lab Mikroakışkan Sistemler, Mikro İşleme ve İleri Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Çok Fazlı Akış Laboratuvarı
Çok fazlı akış laboratuvarında gaz-katı çok fazlı akışlar, akışkan ve taşkın yatak sistemleri ile ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yürütülmektedir.
Mühendislik Fakültesi
Doku Mühendisliği Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Duraylı İzotop Laboratuvarı
Duraylı İzotop Laboratuvarı, doğal suların duraylı izotop içeriklerini (18O ve 2H) ölçmek için kurulmuş bir laboratuvardır. Amacımız doğal suların izotop içeriğine ait çalışmalar için analitik hizmet vermektir. Hizmet alanı temelde Hidrojeolojinin değişik alanları olmakla beraber farklı disiplinlerden araştırıcılara bu alanda hizmet vermek olasıdır. Potansiyel kullanım alanları olarak Biyoloji, Tıp, Çevre Mühendisliği, Antropoloji gibi alanlar sayılabilir.
Mühendislik Fakültesi
Elektron Mikroskop Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Endüstriyel Biyoteknoloji ve Biyomolekül Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Endüstriyel enzimler, rekombinant antikor fragmanları ve biyopolimerlerin bakteriyel sistemlerde yüksek verimde üretimi ve teranostik aptamerlerin seçilimine yönelik yaptığımız çalışmalarda, genetik modifikasyonlar, biyoreaktörde üretim prosesinin tasarımı, metabolik reaksiyonların matematiksel modellemesi veya üretilen rekombinant ürünün ortamdan yüksek verimde saflaştırılması üzerine yoğunlaşmaktayız.
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Enstrumental Analiz Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Esnek ve Rijit Mekanizmalar Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Fiziksel Volkanoloji Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Fonksiyonel Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Laboratuvarımızda ileri ve fonksiyonel malzeme üretimine yönelik farklı organik reaksiyonlar (su oksidasyonu, hidrojen gazı üretimi, su ayrışması, organik moleküllerin oksidasyonu, organik kirletileticilerin degredasyonu gibi) için nanokatalizörlerin geliştirilmesi yönünde araştırmalar yapılmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
FoodOmics Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Fotogrametri Laboratuvarı
Fotogrametri, Geomatik Mühendisliği’nin son yıllarda gittikçe önemi artan bir alt bilim dalıdır. Uzaktan yöntemlerle hızlı, hassas ve yüksek veri yoğunluklu konum ölçmelerine izin veriyor olması, akıllı şehirler gibi sık ve yaygın veri gerektiren uygulamalar için son derecede önemlidir. Bölümümüzde Fotogrametri Anabilim Dalı çatısı altında çok sayıda modelleme ve analiz projeleri gerçekleştirilmektedir.
Mühendislik Fakültesi
Geoteknik Laboratuvarı
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için kurulmuş olan laboratuvarımızda, yapı malzemelerinin (çelik, beton, kompozit ve bu malzemelerin ana bileşenlerinin) makro ve mikro yapısal özelliklerinin araştırılması, çeşitli yüklemeler altında davranışlarının incelenmesi, farklı çevresel etkiler karşısında performans özelliklerinin belirlenmesi, benzerlik ve farklılıkların tayin edilmesi ve yeni malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla deneyler ve tasarımlar yapılmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
Gıda İnovasyonuyla Bağlantılı Mühendislik Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Gıda Kalitesi ve Güvenliği Araştırma Laboratuvarı (FoQuS)
İşleme sürecindeki gıdalarda meydana gelen değişiklikleri daha iyi anlamak için gıda kalitesi ve güvenlik konularına odaklanıyoruz. Gıda konusundaki anlayışımızı geliştirmek içinse temel mühendislik araçlarını, temel işlemleri ve gelişmiş analitik teknikleri uyguluyoruz.
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Güç Elektroniği Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Güneş Göze Modelleme ve Karakterizasyon Grubu
Mühendislik Fakültesi
Hayvansal Hücre Kültürü Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Hesaplamalı Elektromanyetik Laboratuvarı - CEMLAB
Hesaplamalı Elektromanyetik Laboratuvarımızda, elektromanyetik problemlerin hızlı ve etkin çözümü için Maxwell denklemlerinin direk çözümüne yönelik tam-dalga yöntemlerin (sonlu elemanlar yöntemi, zamanda sonlu farklar yöntemi, moment yöntemi vb.) yanı sıra yüksek frekans tekniklerine (fiziksel optik, seken ışın yöntemi, kırınım yöntemleri vb.) ve dalga yayılımına yönelik yöntemlere (parabolik dalga denklemi vb.) dayanan simülasyon yazılım araçları geliştirilmektedir.
Mühendislik Fakültesi
Hububat Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
İleri Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için kurulmuş olan laboratuvarımızda, yapı malzemelerinin (çelik, beton, kompozit ve bu malzemelerin ana bileşenlerinin) makro ve mikro yapısal özelliklerinin araştırılması, çeşitli yüklemeler altında davranışlarının incelenmesi, farklı çevresel etkiler karşısında performans özelliklerinin belirlenmesi, benzerlik ve farklılıkların tayin edilmesi ve yeni malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla deneyler ve tasarımlar yapılmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
İnce Film Hazırlama ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
İncekesit-Parlatma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
İyonküre Araştırmaları Laboratuarı (IONOLAB)
İONOLAB, İyonosfer katmanının yapısını, istatistiklerini ve haberleşme sinyallerine etkisini araştırmayı ve sorunlara çözümler getirmeyi hedefleyen bir araştırma grubudur.
Mühendislik Fakültesi
Jeodezi Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Jeohidroloji Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Kablosuz Ağlar ve Akıllı Güvenli Sistemler Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Karmaşık Sistemler Simulasyon Grubu Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Kaya Mekaniği ve Havalandırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Kızılötesi Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Kömür Teknolojisi Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
LA-ICP-MS Laboratuvarı
2002 yılında kurulan laboratuvarda kaya ve doğal su örneklerinde 70 elementin içeriği ppb/ppt (mikro/nano gram/litre) mertebesinde ölçülmektedir. Lazer Ablazyon örnekleme ünitesi ile katı örneklerde çözeltiye almadan ölçüm yapılabilmektedir.
Mühendislik Fakültesi
Maden Yatakları ve Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Manyetik Rezonans Laboratuvarı
Manyetik Rezonans Araştırma Laboratuvarı, Fizik Mühendisliği Bölümü’nün en büyük araştırma labaratuvarlarından birisidir. Laboratuvarımızda aktif çalışan bruker marka EMX-131 X-Band ESR spektrometresi, Perkin Elmer marka FTIR Kızılötesi Spektrometre, UV-Vis Spektrofotometre ve UV-Vis Spektrometre bulunmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
Mekanik ve Mikroyapı Mühendisliği Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Mekanik Yorulma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Mikro ve Nano Sistemler Araştırma Laboratuvarı (MNS-LAB)
Mühendislik Fakültesi
Mikro ve Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı
Gözeneksiz ve gözenekli mikro / nanopartiküller ve metal-organik kafes yapıları sentezlenmektedir. Mikro / nanomalzemeler, biyoteknolojik ve biyomedikal uygulamalar kapsamında biyomolekül izolasyon kitleri, yapay enzim bazlı biyosensörler ve fototermal / fotodinamik / kemodinamik terapi ajanlarının sentezinde kullanılmaktadır. Geliştirilen malzemelerin ayrıca temiz enerji eldesi, kirletici degradasyonu ve oksidasyon reaksiyonlarında nanokatalizör / fotokatalizör fonksiyonları incelenmektedir.
Mühendislik Fakültesi
Mitsubishi Robotik ve Otomasyon Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Nanobiyomalzeme Araştırma Laboratuvarı
Laboratuvarımızda çeşitli sentez yöntemleri ile biyouyumlu, biyobozunur mikro-nanopartiküller sentezlenmektedir. Bu mikro-nanopartiküllerin, nanoteknolojik güdümlü ilaçlar, nanopartiküllere ilaç yüklemesi ve kontrollü salım, biyopolimerik ve seramik malzemeden nanokompozit tasarlanması, nanopartiküllerle antibiyotik giderimi, adsorpsiyon, biyosorpsiyon, desorpsiyon, su/toprak biyoremediyasyonu gibi alanlarda uygulamaları araştırılmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
Nanomative - Malzeme Laboratuvarı
Laboratuvar çeşitli yeni alanlar ve uygulamalar için farklı uzunluk ölçeklerinde yeni malzemelerin sentezini ve işlenmesini araştırır. Nanomatifteki araştırmalar, elektrospinning, toz sentezi ve işleme, gelişmiş kaplamalar, kompozitler ve biyomalzemeler üzerine yoğunlaşmıştır.
Mühendislik Fakültesi
Nörobilim Laboratuvarı
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi nde yer almaktadır. Özellikle mühendislik ve tıbbi bilimler alanları başta olmak üzere disiplinlerarası araştırma merkezi olma yolundadır.
Mühendislik Fakültesi
Nörobilim ve Robotik Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Ölçme Tekniği Laboratuvarı
Ölçme Tekniği Laboratuvarı, bir öğrencinin genel teorik ve pratik ölçme bilgisine yardımcı olacak gerekli tüm ölçme araç ve gereçleriyle iyi bir şekilde donatılmıştır. Öğrenciler, hem geleneksel hem de modern araçlarla saha verilerini toplama tekniklerini bu laboratuvarın sağladığı imkanlar sayesinde sahada pratik yaparak öğrenirler.
Mühendislik Fakültesi
Paleontoloji Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar Kemal Erdem Araştırma Laboratuvarı
Prof.Dr Yaşar Kemal Erdem Araştırma Laboratuvarı\\\\\\\'nda protein kimyası ve fonksiyonelliği üzerine yoğun olarak çalışılmaktadır. Çalışmalarımız, süt proteinlerinin fonksiyonel özelliklerini geliştirecek uygulamalar ve fonksiyonel süt ürünleri üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. Protein-ligand etkileşimleri ve bu etkileşimlerin proses ve son ürün özellikleri üzerine etkisi farklı analitik yöntemler kullanılarak incelenmektedir.
Mühendislik Fakültesi
Proje Odası
Mühendislik Fakültesi
Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı
Laboratuvar, uzaktan algılama, makine öğrenimi ve bilgisayarla görme alanlarında temel ve uygulamalı araştırmada mükemmelliğe kendini adamıştır.
Mühendislik Fakültesi
Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarları
Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarı Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilimdalı bünyesinde 1987 tarihinde faaliyete geçmiştir. Hacettepe Üniversitesi, Su kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarında rutin olarak doğal suların (akarsu, göl, bataklık, deniz vb.) ve özellikle; içme suları, sulama suları, kullanma suları, sıcak (termal) sular, mineralli suların fiziksel, kimyasal ve kirlilik parametreleri ile Trityum analizleri yapılmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
Süperiletkenlik ve NanoTeknoloji Laboratuvarı (SNTG)
Mühendislik Fakültesi
Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Tektonik Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Temel İşlemler Analiz Laboratuvarı
Temel İşlemler Analiz Laboratuvarında genellikle jar testi, adsorpsiyon kimyasal çöktürme, membran ve havalandırma deneyleri yapılmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
Temel işlemler Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Toprak Agrega ve Kaya Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Ulaştırma Laboratuvarı
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için kurulmuş olan laboratuvarımızda, karayolu üstyapısında kullanılan bağlayıcılar ve agregalar ile ilgili kalite kontrol deneyleri, bitümlü karışımlar ve granüler tabakalara dair taşıma gücü, stabilite deneyleri ve karışım tasarımları yapılmaktadır. Ayrıca, Lisans ve Lisansüstü programlarında öğrencilere yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.
Mühendislik Fakültesi
Uzaktan Algılama Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
X-Işınları Laboratuvarı
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, X-ışını Laboratuvarı donanımları arasında bulunan SWAXS sistemi kullanılarak, endüstriyel ve teknolojik kazanım sağlayacak pek çok önemli örneğin nano boyutta karakterizasyonları yapılabilmektedir. Ayrıca, dış etkilere bağlı olarak yapısal değişimler moleküler boyuttan nano boyuta kadar eş zamanlı ölçümler ile incelenebilmektedir.
Mühendislik Fakültesi
XRD Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Yağ Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Yapı Mekaniği Laboratuvarı
Yapı Mekaniği Laboratuvarımız 2017 yılında aktif olarak faaliyete geçmiş olup bugüne kadar Uluslararası ve Ulusal düzeyde 4 adet Bilimsel Proje tamamlanmış ve halen 3 adet Bilimsel Proje devam etmektedir. 2017 yılından bu yana pek çok akademik yayın ve tez çalışması yapılmıştır.
Mühendislik Fakültesi
Yeni Yöntemler Geliştirme Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Yeraltısuyu İzleme Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi
Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi